2 13 bộ đề 1 TOÁN TIẾNG VIỆT

7 34 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:09

Để cho bé chuẩn bị tốt khi tham gia thi chương trình cuối năm học lớp 1 được đạt kết quả cao nhất, hãy test và tăng khả năng phản xạ khi làm bài thi. Hãy thử luyện tập với những bài kiểm tra đơn giản nhưng có sự tuy duy logic cho bé trước khi bắt đầu vào kỳ thi cuối cùng này, thân ái độc giả I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời (1 điểm) a) Số bé số sau: 86, 90, 74, 52 là: A 74 B 90 C 52 c) Số "tám mươi chín" viết là: A 98 B 89 C 809 Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời (1 điểm) Hình vẽ bên có: a) Có hình tam giác A B C b) Có hình vng A B C Bài 3: Đúng ghi Đ sai ghi S (1 điểm) Số liền sau 23 24 Số liền sau 84 83 II PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Bài 1: (3 điểm) a) Đặt tính tính: 32 + 42 ; 94 - 21 ; 50 + 38 ; 67 – b) Tính: 27 + 12 – = 38 – 32 + 32 = 25 + 14 = 56– 6+ = Bài 2: Viết câu trả lời vào chỗ chấm cho câu hỏi sau (1 điểm) a) Đồng hồ giờ? b) Hằng tuần em học vào ngày: Bài 3: (1 điểm): Viết số sau: 54, 27, 65, 91 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn b) Theo thứ tự từ lớn đến bé Bài 4: Lan cắt 23 hoa Hà cắt 15 hoa Hỏi hai bạn cắt hoa? (1 điểm) Bài 5: Lớp em có 54 học sinh có 21 học sinh nam Hỏi lớp em có học sinh nam? (1 điểm) Đề thi học kì mơn Tiếng Việt Đề 1: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MƠN: TIẾNG VIỆT CNGD Năm học: 2014-2015 Thời gian: 60 phút Trường: Họ tên: Lớp: I Kiểm tra đọc: (3 điểm) Bài 1: Đọc thành tiếng: Gv cho học sinh bốc thăm phiếu đọc đọc đoạn văn Bài 2: Đọc hiểu: (1 điểm) Đọc thầm đoạn văn sau khoanh vào ý trả lời đúng: Mỗi năm có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông Mùa Xuân tiết trời ấm áp, cối đâm chồi nảy lộc Mùa Hạ nóng bức, ve sầu kêu inh ỏi Thu đến, bầu trời xanh mát mẻ Đông rét rét Mỗi năm có mùa? A Hai mùa B Bốn mùa C Ba mùa D Năm mùa Mùa Hạ tiết trời nào? A Mát mẻ B Rét C Nóng D Ấm áp II Phân tích ngữ âm: (2 điểm) Bài Tìm tiếng tiếng chứa vần có âm đưa vào mơ hình: (lan, ca, oan) Bài Tìm tiếng tiếng chứa vần có âm đệm âm đưa vào mơ hình: (hoa, chia, lăn) Bài Tìm tiếng tiếng chứa vần có âm âm cuối đưa vào mơ hình: (quang, ban, xoăn) Bài Tìm tiếng tiếng chứa vần có đủ âm đệm, âm âm cuối đưa vào mơ hình: (cương, mình, xoan) Bài Tìm tiếng tiếng chứa vần có nguyên âm đơi đưa vào mơ hình: (bay, miệng, bóng) III.Viết: Bài Viết tả, nghe viết): (3 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: “Trâu ơi” (Viết dòng đầu " Trâu quản cơng" ) (SGK Tiếng Việt công nghệ giáo dục, tập 3, trang 18) Bài Điền vào chỗ trống (1 điểm) a Điền chữ c/k/q: .uê hương ủ nghệ .im uà b Điền chữ ng/ngh: Bé a chơi nhà bà .iêm Bà .ồi bên bé kể chuyện cho bé Đáp án đề kiểm tra học kì mơn Tiếng Việt lớp I Đọc (4 điểm) Bài 1: Đọc thành tiếng (3 đ) • Đọc đúng, to, rõ ràng 1,5 phút - điểm • Đọc đúng, to, rõ ràng từ 1,5 phút đến phút - đến 2,5 điểm • Đọc đúng, to, rõ ràng từ phút đến phút - 1,5 đến điểm • Đọc phút - Dưới 1,5 điểm Bài 2: Đọc hiểu (1 đ) B C Bài 3: c a Bài 4: h o a Bài 5: b a n Bài 6: x o a n Bài 7: m iê ng Bài Viết tả: • Viết đúng, đẹp, • Viết chưa thật đẹp • Viết lỗi sai trừ 0,25 điểm Bài Bài tập a quê hương củ nghệ kim quà b Bé nga chơi nhà bà nghiêm Bà ngồi bên bé kể chuyện cho bé nghe Đề kiểm tra học kì lớp tổng hợp Đề thi toán lớp - Đề I Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào đáp án đúng: Số liền trước liền sau số 17 là: a, 15 16 b, 15 18 c, 16 18 d, 15 17 Số gồm chục đơn vị là: a, 28 b, 92 c, 82 d, 80 Phép cộng 19 + có kết bằng: a, 18 b, 29 c, 28 d, 39 II Tự luận (7 điểm) Bài 1: Đặt tính tính: (4 điểm) a, 38 + ………… ………… ……… b, 54 - ………… ………… ………… ………… c, 72 - ………… ……… ………… d, 28 + ………… ………… Bài 2: Nối phép tính với kết đúng: (2 điểm) A B 17 - 68 34 + 35 77 - 29 + 41 Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào câu: (2 điểm) a, 39 + 23 = 52 b, 43 – = 48 c, 12 + 23 = 45 d, 26 – = 15 Đề thi kiểm tra định kỳ lần lớp tỉnh Trà Vinh Đề thi toán lớp - Đề 1.2 Bài 1: (2đ) Đặt tính tính: 32 + 42 94 - 21 ; 50 + 38 ; 67 – ……………… ………………… ……………… ……………… ……………… ………………… ……………… ……………… ……………… ………………… ……………… ……………… Bài 2: (2đ) Viết số thích hợp vào trống: Bài (4đ): a, Khoanh tròn vào số bé nhất: 81 75 90 51 b, Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59 c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) • Số liền sau 23 24 □ • Số liền sau 84 83 □ • Số liền sau 79 70 □ • Số liền sau 98 99 □ • Số liền sau 99 100 □ Bài (2đ): An có 19 táo, An cho em Hỏi An táo? Bài (1đ): Mỗi hình vẽ có đoạn thẳng? ... điểm) Đề thi học kì mơn Tiếng Việt Đề 1: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MƠN: TIẾNG VIỆT CNGD Năm học: 2014-2015 Thời gian: 60 phút Trường: Họ tên: Lớp: I Kiểm tra đọc: (3 điểm) Bài 1: Đọc thành tiếng: ... âm: (2 điểm) Bài Tìm tiếng tiếng chứa vần có âm đưa vào mơ hình: (lan, ca, oan) Bài Tìm tiếng tiếng chứa vần có âm đệm âm đưa vào mơ hình: (hoa, chia, lăn) Bài Tìm tiếng tiếng chứa vần có âm... cuối đưa vào mơ hình: (quang, ban, xoăn) Bài Tìm tiếng tiếng chứa vần có đủ âm đệm, âm âm cuối đưa vào mơ hình: (cương, mình, xoan) Bài Tìm tiếng tiếng chứa vần có nguyên âm đơi đưa vào mơ hình:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 13 bộ đề 1 TOÁN TIẾNG VIỆT, 2 13 bộ đề 1 TOÁN TIẾNG VIỆT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay