BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Module THPT 31 và 32

20 26 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 14:54

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNNĂM HỌC: 2018– 20191 Module THPT 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm Thầy( cô) hãy trình bày vị trí, vai trò của GVCN trong trường THPT. Bạn lìên hệ với thực tiến làm công tác chú nhiệm cửa mình, hãy xác định các điểm nhấn để thục hiện tổt hơn vai trò của GVCN lớp trong trường THPT.2 Module THPT 32:Hoạt động của GVCN Trình bày các phương pháp GVCN cần sử dụng trong tổ chúc tập thể lớp. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH   BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC: 2018– 2019 Điểm Họ tên giáo viên: - Tổ: Phần ghi nhận xét Câu hỏi 1/ Module THPT 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm Thầy( cô) trình bày vị trí, vai trò GVCN trường THPT Bạn lìên hệ với thực tiến làm cơng tác nhiệm cửa mình, xác định điểm nhấn để thục tổt vai trò GVCN lớp trường THPT 2/ Module THPT 32:Hoạt động GVCN Trình bày phương pháp GVCN cần sử dụng tổ chúc tập thể lớp BÀI THU HOẠCH 1/ Module THPT 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm I Thầy( cơ) trình bày vị trí, vai trò GVCN trường THPT - GVCN thành viên tập thể sư phạm hội đồng sư phạm, người thay mặt Hiệu trưởng, hội đồng nhà trường cha mẹ HS quản lí chịu trách nhiệm chất lượng giáo dục tồn diện HS lớp phụ trách, tố chức thực chủ trương, kế hoạch nhà trường lớp - Đối với HS tập thể lớp, GVCN nhà giáo dục người lãnh đạo gần gũi nhất, người lãnh đạo, tố chức, điều khiển, kiểm tra toàn hoạt động mối quan hệ ứng xử thuộc phạm vi lớp phụ trách dựa đội ngũ tự quản cán lớp, cán Đồn tính tự giác HS lớp - Như vậy, GVCN cầu nối Hiệu trưởng (Ban giám hiệu), tố chức nhà trường, GV môn với tập thể HS - GVCN giữ vai trò người cố vấn cho Ban chấp hành chi đoàn trường THPT - Trong quan hệ với lực lượng giáo dục khác nhà trường, GVCN nhân vật trung tâm đề hình thành, phát triển nhân cách HS cầu nối gia đình, nhà trường xã hội II.Bạn lìên hệ với thực tiến làm cơng tác nhiệm cửa mình, xác định điểm nhấn để thục tổt vai trò GVCN lớp trường THPT Vị trí GVCN trường học GVCN người đại diện cho Hiệu trường quản lí tồn diện HS lớp học trường phổ thông GVCN Hiệu trưởng giao trách nhiệm quản lí lớp học nên GVCN người đại diện cho Hiệu trưởng quản lí lớp học Vai trò GVCN a Quản lí tồn diện lớp học, bao gồm: - Quản lí nhân như: sổ lượng, tuổi tác, giới tính, hồn cánh gia đình, trình độ Trang HS học lực đạo đức - Đưa dự báo, vạch kế hoạch giáo dục phù hợp với thực trạng để dắt dẫn HS thực kế hoạch - Khai thác hết điều kiện khách quan, chủ quan ngồi nhà trường b Quản lí tồn diện hoạt động giáo dục, gồm: - Nắm vững đặc điểm HS: Về nhân thân, gia cảnh, thân HS + Đánh giá phân loại, xác định mặt mạnh, mặt yếu tập thể HS: + Phân loại theo mục tiêu giáo dục toàn diện như: lực học tập, phát triển tri tuệ, khả học lập môn để xây dựng kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng HS theo môn học + Phân loại đặc điểm nhân cách, thái độ, đạo đức HS, để có kế hoạch tác động cá thể hố phối hợp giáo dục + Quan tâm tới HS yếu mặt học tập, kỹ để có kế hoạch rèn luyện, bồi dưỡng - Nắm vững gia cảnh, đặc điểm gia đình HS: Đời sống kinh tế, nghề nghiệp, trình độ văn hố, khả thái độ bậc cha mẹ hoạt động giáo dục nhà trường c GVCN thành viên tập thể sư phạm hội đồng sư phạm, người thay mặt Hiệu trường, hội đồng nhà trường cha mẹ HS d GVCN có trách nhiệm truyền đạt tắt yêu cầu, kế hoạch giáo dục nhà trường tới tập thể HS lớp chủ nhiệm; biến chủ trưởng, kế hoạch đào tạo nhà trường thành chương trình hành động tập thể lớp HS e Là thành viên tham mưu Hội đồng sư phạm, có trách nhiệm phản ánh đầy đủ thơng tin lớp chủ nhiệm, đề xuất giải pháp giáo dục HS, giúp cán quản lí, lành đạo nhà trường đưa định hướng, giải pháp quản lí, giáo dục HS hiệu g Yêu cầu GVCN: - Phải nắm mục tiêu lớp học, cấp học - Có kiến thức tâm lí học, giáo dục học, có hiểu biết văn hố, pháp luật, trị - Đặc biệt cần có hàng loạt kỹ tổ chức hoạt động giáo dục như: + Kỹ giao tiếp, ứng xử với đối tượng nhà trường + Kĩ “chẩn đoán” đặc điểm HS, kỹ lập kế hoạch + Kĩ tác động nhằm cá thể hoá q trình giáo dục HS Vị trí, vai trò GVCN lớp góc độ người đại diện quyền lợi, nguyện vọng đáng tập thể HS, "cầu nối" lớp với Hiệu trường thây cô giáo a GVCN lớp người tập hợp ý kiến, nguyện vọng HS lớp phân ánh với hiệu trưởng, với tổ chức nhà trường với GV môn b GVCN với tư cách đại diện cho lớp có trách nhiệm bảo vệ, bênh vực quyền lợi đáng mặt HS lớp - Với ý kiến khơng họp lí HS GVCN giải thích, thuyết phục tình cảm, đồng cảm nhà sư phạm có kinh nghiệm - Nếu phản ánh, nguyện vọng thấy cần phải đáp ứng thi GVCN bàn với thầy cô khác báo cáo hiệu trưởng tìm biện pháp giải c Tính giao thoa vị trí người GVCN tạo nên “cái cầu nối" hiệu trưởng tập thể HS, tạo hội, điều kiện giải kịp thời, có hiệu cao tổ chức tác động giáo dục d Đối với HS tập thể lớp, GVCN nhà giáo dục người lành đạo gần gũi Trang nhất, tổ chức, điều khiển, kiểm tra toàn diện hoạt động mối quan hệ ứng xử thuộc phạm vi lớp phụ trách Vị trí, vai trò GVCN lớp góc độ "cầu nối" nhà trường với gia đình tố chức xã hội a Là người tổ chức, phối hợp, liên kết lực lượng giáo dục xã hội gia đình để thực mục tiêu giáo dục HS tồn diện b Là người có trách nhiệm nghiên cúu thực trạng, xác định nội dung, biện pháp, hình thức, lên kế hoạch tổ chức phối hợp, liên kết lực lượng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nhằm phát huy yếu tổ tích cực, hạn chế tối đa ảnh hường tiêu cực đến trình giáo dục thể hệ trẻ c Là người triển khai yêu cầu giáo dục nhà trường đến với gia đình, cha mẹ HS, đồng thời công người tiếp nhận thông tin phản hồi từ HS, gia đình HS, dư luận xã hội HS trở lại với nhà trường d Theo tơi điểm nhấn vị trí vai trò quan người chủ nhiệm giáo dục bắt nguồn từ phía gia đình trường học Vị trí, vai trò GVCN góc độ người cố vấn cho cơng tác Đội lớp chủ nhiệm - Là người cố vấn cho BCH chi đội lớp chủ nhiệm - Tư vấn cho đội ngũ việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động theo tôn chỉ, mục đích tổ chức, đồng thời kết hợp với hoạt động giáo dục kế hoạch lớp đem lại hiệu cao Trang 2/ Module THPT 32:Hoạt động GVCN Trình bày phương pháp GVCN cần sử dụng tổ chúc tập thể lớp Tìm hiểu học sinh lớp chủ nhiệm Nhà giáo dục học Usinxki nói: “Muốn giáo dục người mặt phải hiểu người mặt” Cơng tác chủ nhiệm đòi hỏi phải hiểu học sinh cách đầy đủ, cụ thể toàn diện nhằm lựa chọn tác động sư phạm phù hợp, có khả mang lại hiệu cao Thực tiễn giáo dục cho thấy nhiều trường hợp thất bại đáng tiếc giáo viên chí gây thương tổn nặng nề cho hai phía thầy cô không hiểu biết đầy đủ học sinh Hiểu học sinh điều kiện cần việc thiết lập quan hệ giao tiếp thuận lợi GVCN học sinh, tiền đề cho việc hình thành tình cảm thầy trò thơng hiểu, gắn bó 1.1 Nội dung tìm hiểu 1.1.1 Tìm hiểu tập thể học sinh Việc nghiên cứu, tìm hiểu tập thể học sinh giúp GVCN nắm tình hình mặt lớp, từ có khách quan để xây dựng kế hoạch chủ nhiệm với mục tiêu, nội dung giải pháp phù hợp Tìm hiểu tập thể học sinh gồm tìm hiểu trình độ phát triển, truyền thống tập thể, bầu khơng khí, mối quan hệ tập thể, phân hóa nhóm tự phát, thủ lĩnh tự phát, số vấn đề xu hướng chung tập thể, mặt mạnh, mặt yếu… 1.1.2 Tìm hiểu cá nhân học sinh * Tìm hiểu đặc điểm thể chất học sinh: Đặc điểm thể chất học sinh: bao gồm thể trạng, thể lực, sinh lý lứa tuổi, sức khỏe (khỏe mạnh hay có bệnh tật, vóc dáng bình thường hay có khuyết tật khơng?) Nắm vững đặc điểm GVCN lớp giúp học sinh giữ gìn sức khỏe, phát huy ưu thể lực có, đồng thời quan tâm, giúp đỡ học sinh có vấn đề sức khỏe, thể trạng khơng bình thường phân cơng cơng việc, bố trí chỗ ngồi… * Tìm hiểu đặc điểm tâm lý học sinh: GVCN cần nghiên cứu để hiểu học sinh đặc điểm tâm lý bật như: lực nhận thức, tư duy, khả ý, quan sát, xu hướng cá nhân, sở thích, nguyện vọng, động học tập, lực hoạt động, kiểu khí chất, tính cách đặc biệt thói quen hành vi học sinh * Tìm hiểu đặc điểm quan hệ xã hội học sinh: Trong quan hệ xã hội học sinh cần quan tâm tìm hiểu quan hệ gia đình quan hệ bạn bè học sinh Tìm hiểu quan hệ gia đình học sinh bao gồm tìm hiểu thành phần gia đình, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức bố mẹ, quan hệ thành viên gia đình (sự quan tâm cha mẹ với cái, tình cảm, giúp đỡ thành viên gia đình…), điều kiện kinh tế, truyền thống, nề nếp gia đình, phương pháp giáo dục cha mẹ con… Tất yếu tố có ảnh hưởng đến học sinh, đó, nhiều trường hợp lệch lạc tâm lý hay biến chuyển trạng thái đột ngột, lầm lỗi, loạn học sinh có ngun nhân xuất phát từ gia đình mà khơng hiểu biết cặn kẽ, GVCN khó mà giúp đỡ học sinh Tìm hiểu quan hệ bạn bè học sinh đặc biệt quan hệ nhóm bạn thân giúp GVCN có thơng tin quan trọng, cần thiết công tác giáo dục học Trang sinh Trong nhiều trường hợp, nguồn khai thác thơng tin xác, hiệu mà nguồn thơng tin khác khơng có đối tượng giáo dục học sinh THPT Ngồi ra, GVCN tìm hiểu thêm quan hệ, cách ứng xử học sinh với thầy cô giáo, bạn bè lớp, trường, với bố mẹ, anh chị em gia đình, với hàng xóm cộng đồng nơi em sinh sống, nơi cơng cộng… Tóm lại tìm hiểu học sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng công tác chủ nhiệm Từ việc tìm hiểu, nắm vững đặc điểm giúp GVCN lựa chọn biện pháp tác động phù hợp học sinh nhằm xây dựng cho em có tâm hồn sáng, phong phú, có lực sức khỏe dồi đáp ứng yêu cầu xã hội ngày đại, văn minh 1.2 Cách thức tìm hiểu Để tìm hiểu học sinh GVCN tiến hành cách thức sau: * Nghiên cứu hồ sơ học sinh: gồm lý lịch, học bạ, sổ liên lạc với gia đình học sinh… * Trao đổi, trò chuyện với học sinh: cách thức giúp GVCN nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, sở thích, thái độ học sinh cách trực tiếp * Quan sát có chủ định ngẫu nhiên học sinh thơng qua hoạt động lớp học, cộng đồng, gia đình, ngồi đường phố, thơng qua tình tự nhiên hay nhân tạo, nơi mà học sinh bộc lộ thái độ, tình cảm, trình độ, lực thân cách chân thật * Trao đổi với GVCN giáo viên môn năm học trước tình hình chung lớp tình hình học tập, rèn luyện học sinh lớp * Trao đổi với cha mẹ học sinh để thu thập thông tin học sinh gia đình Việc trao đổi trực tiếp thông qua kỳ họp phụ huynh học sinh năm học, thăm gia đình học sinh, sổ liên lạc, điện thoại, e-mail… * Nghiên cứu sản phẩm hoạt động học sinh: làm, báo tường, nhật ký, sản phẩm lao động, học tập… Tóm lại, điều đặc biệt quan trọng GVCN thông qua phương pháp nghiên cứu, thu thập thông tin thật xác, đồng thời phân tích nguyên nhân trạng để nhanh chóng tìm biện pháp giáo dục Cần xác định rằng, tìm hiểu nắm vững đối tượng giáo dục khơng phải việc làm có thời hạn, chóng vánh một, hai ngày, khơng phải công việc tiến hành giai đoạn đầu nhận lớp mà phải công việc thường xuyên, liên tục suốt năm học cho hiểu học sinh cách cập nhật, đầy đủ, toàn diện sâu sắc 2/ Xây dựng giáo dục tập thể học sinh lớp chủ nhiệm 2.1 Khái niệm tập thể tập thể học sinh 2.1.1 Tập thể Tập thể cộng đồng xã hội đặc biệt, hình thái tổ chức xã hội tập hợp người có mục đích, có hoạt động chung, có tổ chức chặt chẽ hệ thống quan hệ phụ thuộc thành viên Ở góc độ xã hội, tập thể cộng đồng có ý nghĩa xã hội xã hội thừa nhận Những dấu hiệu tập thể tính thống mục đích tính tổ chức q trình thực cơng việc chung Mục đích chung tập thể vừa phù hợp với lợi ích cá nhân vừa đáp ứng với yêu cầu khách quan xã hội Các tính chất làm cho tập thể khác với nhóm tự phát 2.1.2 Tập thể học sinh Tập thể học sinh hình thái tổ chức cộng đồng độc đáo học sinh, tổ Trang chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ, có nguyên tắc họat động định, có chức tổ chức, tập hợp, giáo dục học sinh nhằm hướng tới việc thực mục đích giáo dục Tập thể học sinh có đặc trưng chủ yếu sau đây: - Có mục đích chung: Tập thể học sinh thống học sinh tập thể vào việc thực mục đích chung có ý nghĩa xã hội Đó mục đích học tập, lao động, rèn luyện, trau dồi đạo đức, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực chuẩn bị đầy đủ lực phẩm chất để tham gia vào sống, vào trình lao động xã hội - Có hoạt động chung: Mục đích tập thể thực thông qua hoạt động chung thành viên tập thể như: hoạt động học tập, hoạt động lao động, hoạt động xã hội - công ích, hoạt động văn hóa - thể thao, hoạt động vui chơi, giải trí…phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi, trình độ nhận thức, vốn sống, vốn kinh nghiệm điều kiện học tập, sinh hoạt số đơng học sinh tập thể - Có hệ thống quan hệ phức hợp: Trong tập thể, học sinh thực quan hệ đa dạng như: quan hệ nghĩa vụ - quyền lợi, quan hệ huy - phục tùng, quan hệ phối hợp, tương tác, quan hệ tình cảm, trách nhiệm… - Có đội ngũ cán tự quản tập thể bầu chọn: Đội ngũ tự quản tập thể bầu chọn có chức tổ chức lãnh đạo tập thể học sinh Các tổ chức tập thể học sinh trường phổ thông gồm: tập thể học sinh toàn trường, tập thể lớp học, đoàn thể học sinh (Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh) 2.2 Vai trò tập thể học sinh Lý lụân giáo dục XHCN đặc biệt coi trọng vai trò tập thể cá nhân Tập thể mang lại cho cá nhân quan hệ đa dạng tốt đẹp, khơi dậy sức mạnh, tiềm cá nhân, thúc đẩy nhu cầu bộc lộ tự khẳng định cá nhân Trong tập thể, cá nhân có khả tìm phương tiện điều kiện phù hợp để phát triển toàn diện hài hòa nhân cách Nhờ mà cá nhân nhân cách độc đáo, thể thống chung riêng Sự phát triển tập thể phát triển cá nhân hai trình qui định lẫn Chỉ có tập thể, cá nhân có điều kiện phát triển tốt ngược lại, tập thể trở nên phong phú, giàu sức sống, giàu tiềm thông qua phát triển thành viên Từng cá nhân tập thể, mặt chịu ảnh hưởng ý kiến ý chí người khác, ngược lại, cá nhân ảnh hưởng đến người khác Sự tác động, ảnh hưởng qua lại các nhân tạo nên ý chí, quan niệm, tậm trạng, dư luận tập thể… có tác dụng qui định, điều chỉnh hành vi thành viên tập thể Nhà sư phạm A.X Makarenco cho rằng: “Tập thể thể xã hội sinh động thể sức mạnh tổng hợp thành viên Sức mạnh thành viên liên kết lại cách có mục đích, có tổ chức tạo sức mạnh chung tập thể mạnh gấp nhiều lần tổng số sức mạnh thành viên riêng lẻ, đồng thời có tác dụng làm tăng lên sức mạnh thành viên” Trong trường phổ thơng, tập thể học sinh môi trường tâm lý - xã hội trực tiếp ảnh hưởng đến học sinh Mọi tác động tốt hay xấu, xuất phát từ môi trường xã hội từ tác động nhà trường hay giáo viên ảnh hưởng đến học sinh thông qua tập thể họ Môi trường tập thể đặt yêu cầu khó khăn, đòi hỏi cá nhân phải cố gắng nhiều hơn, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho cá nhân Mặt khác, nhiều phẩm chất quan trọng nhân cách như: tinh thần tập thể, tính kỷ luật, ý thức trách nhiệm, tinh thần hợp tác, lực tự ý thức… hình Trang thành môi trường giáo dục tập thể Đặc biệt, với lứa tuổi học sinh phổ thông, đặc điểm tâm lý bật đặc trưng độ tuổi nhu cầu tự khẳng định nhu cầu giao lưu chịu chi phối mạnh mẽ từ tập thể mà học sinh tham gia Tập thể học sinh xem phương tiện đặc biệt quan trọng hiệu việc giáo dục học sinh Đó đường khơng thể thiếu để hình thành nhân cách cho hệ trẻ Tập thể học sinh tiếp nhận yêu cầu chuẩn mực xã hội, chuyển hóa chúng thành yêu cầu chuẩn mực nội tập thể dạng dư luận tập thể, truyền thống tập thể… Qua mà điều chỉnh hành vi ứng xử cá nhân học sinh Các yếu tố tập thể có tác dụng phương tiện giáo dục, qui định, kiểm soát, điều chỉnh hành vi học sinh gồm: truyền thống tập thể, dư luận tập thể, hệ thống viễn cảnh tập thể, kỷ luật tập thể, đội ngũ cán lớp, phần tử tích cực vai trò lãnh đạo sư phạm giáo viên chủ nhiệm 2.3 Các giai đoạn phát triển tập thể học sinh a/ Giai đoạn thứ - tập thể chưa hình thành: giai đoạn đặc trưng tính tổ chức, kỷ luật rời rạc học sinh Trong thực tiễn nhà trường phổ thơng trường hợp tập thể giai đoạn thường xảy lớp đầu cấp thời gian ngắn sau bắt đầu tập hợp b/ Giai đoạn thứ hai – tập thể hình thành phát triển: giai đoạn đặc trưng phân hóa tập thể thành nhóm: nhóm phần tử tích cực làm hạt nhân nòng cốt việc hưởng ứng u cầu từ phía nhà giáo dục, nhóm thành viên thụ động nhóm thành viên chậm tiến, cá biệt Tập thể có hoạt động chung, mối quan hệ thiết lập tập thể tự đề số yêu cầu họat động tình trạng tổ chức, kỷ luật chung yếu c/ Giai đoạn thứ ba – tập thể phát triển vững mạnh: đặc trưng giai đoạn dư luận tập thể hình thành củng cố ngày vững Tập thể có tổ chức chặt chẽ kỷ luật tự giác Công việc tập thể bắt đầu lôi lớp, mối quan hệ tập thể hợp tác, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn Yêu cầu giáo dục lúc đạt chuyển hóa quan trọng từ yêu cầu giáo viên thành phần cốt cán thành yêu cầu tập thể Tập thể giai đoạn tập thể với đầy đủ ý nghĩa phương diện giáo dục học Tác động sư phạm giáo viên chủ nhiệm thiết phải hướng đến việc xây dựng tập thể học sinh đạt trình độ phát triển giai đoạn 2.4 Một số biện pháp xây dựng giáo dục tập thể học sinh a/ Đề yêu cầu vừa sức, hợp lý cho học sinh A.X Makarenco nhấn mạnh: “Khơng thể có giáo dục khơng có yêu cầu” Yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, tập rèn luyện, mệnh lệnh mà giáo viên chủ nhiệm đặt cho học sinh, đòi hỏi học sinh phải thực nhằm giáo dục học sinh xây dựng tập thể Những yêu cầu xem công cụ điều khiển, lãnh đạo học sinh, định hướng, điều chỉnh hành vi họ Bản chất việc đưa yêu cầu tạo mâu thuẫn yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục với khả đáp ứng học sinh, từ đó, kích thích nhu cầu giải mâu thuẫn, tạo động lực cho phát triển học sinh * Yêu cầu mà GVCN đề cần đảm bảo điều kiện sau: - Phù hợp với mục tiêu giáo dục chung mục đích tập thể - Có tính đến đặc điểm, điều kiện, khả thực cá nhân tập thể học sinh - Đạt thống tập thể - Yêu cầu có độ khó tăng dần cách phù hợp Trang * Khi đưa yêu cầu, giáo viên cần phải: - Có thái độ kiên quyết, tự tin, làm cho học sinh thấy yêu cầu thật cần thiết cho trình rèn luyện - Giải thích đầy đủ ý nghĩa yêu cầu việc thực chúng nhằm làm cho học sinh tự giác chấp nhận yêu cầu - Phân tích, hướng dẫn cách thực thực - Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, học sinh trình thực yêu cầu hỗ trợ cần thiết, không học sinh nghĩ giáo viên đặt yêu cầu theo kiểu “chiếu lệ”, đứt đoạn chừng, làm giảm tác dụng yêu cầu việc thực yêu cầu khác sau - Kiểm tra đánh giá kết thực yêu cầu - Phân tích kết quả, huớng dẫn học sinh rút kinh nghiệm, khắc phục sai sót q trình thực u cầu Việc đề yêu cầu vừa sức cho học sinh cần tiến hành thường xuyên, suốt năm học Nội dung cần thiết giai đoạn đầu hình thành tập thể giáo viên tiếp xúc với tập thể Mức độ rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp thái độ kiên giáo viên đặt yêu cầu từ giai đoạn đầu đặc biệt có ý nghĩa việc xây dựng nề nếp, kỷ luật tập thể, hình thành dư luận tập thể định hướng việc rèn luyện cá nhân Để thực tốt nội dung này, giáo viên chủ nhiệm cần lưu ý chuẩn bị thật tốt cho giai đoạn tiếp xúc với học sinh lớp chủ nhiệm Cần dự kiến trước yêu cầu cần phải bàn bạc với học sinh có phương pháp làm việc phù hợp để đạt sư thống từ buổi tiếp xúc đầu tiên, đặc biệt với yêu cầu như: yêu cầu tổ chức lớp, xây dựng nề nếp kỷ luật, chuyên cần, yêu cầu tinh thần thái độ học tập học sinh, thái độ đối xử mực mối quan hệ… b/ Xây dựng đội ngũ cán lớp bồi dưỡng phần tử tích cực Do tác động yêu cầu, tập thể học sinh diễn phân hóa khả đáp ứng yêu cầu học sinh, từ xuất phần tử tích cực Đó học sinh tự giác, tâm thực tốt yêu cầu giáo viên chủ nhiệm đặt Giáo viên chủ nhiệm cần kịp thời phát hiện, lựa chọn cách xác phần tử tích cực bồi dưỡng thành lực lượng nòng cốt Việc xây dựng đội ngũ cán lớp bồi dưỡng phần tử tích cực có vai trò chiến lược cơng tác xây dựng tập thể học sinh Đó yếu tố định việc chuyển tập thể từ giai đoạn hai sang giai đoạn ba phát triển Để xây dựng đội ngũ cán lớp, giáo viên chủ nhiệm tiến hành công việc sau: * Lựa chọn phần tử tích cực, phân cơng vào chức danh đội ngũ cán lớp gồm: lớp trưởng lớp phó, tổ trưởng, cán mơn phong trào… Việc lựa chọn dựa sở tham khảo kết học tập, rèn luyện trước đó, qua trao đổi, nhận thơng tin từ giáo viên chủ nhiệm năm học trước thông qua bầu chọn học sinh lớp Một số giáo viên chủ nhiệm khuyến khích học sinh tự nhận nhiệm vụ cách kích thích nhu cầu bộc lộ khẳng định mình, từ đó, tăng cường tinh thần trách nhiệm, gắn bó khả sáng tạo học sinh công việc tự lựa chọn nhận lãnh Trang * Qui định rõ chức năng, nhiệm vụ vị trí đội ngũ cán lớp: việc làm nhằm đảm bảo cho cán lớp ý thức sâu sắc vị trí, vai trò, nhiệm vụ quyền hạn để từ chủ động cơng việc, tránh tình trạng hiểu biết khơng đầy đủ dẫn đến ôm đồm, dẫm chân lên né tránh công việc, ảnh hưởng đến hiệu làm việc tập thể Thông thường, chức danh cán lớp cần thiết tập thể học sinh gồm: + Lớp trưởng: phụ trách chung mặt điều hành máy cán lớp, người chịu trách nhiệm trước giáo viên chủ nhiệm tập thể lớp mặt phát triển lớp + Lớp phó học tập: theo dõi tình hình học tập lớp, đề xuất tổ chức hoạt động xây dựng tinh thần, thái độ học tập tích cực nâng cao chất lượng học tập học sinh + Lớp phó kỷ luật: chịu trách nhiệm quản lý việc thực nội qui, xây dựng ý thức kỷ luật học sinh lớp, đề xuất tiến hành biện pháp xây dựng củng cố kỷ luật tập thể + Lớp phó phong trào: chịu trách nhiệm theo dõi, đề xuất tổ chức hoạt động phong trào như: văn nghệ, thể thao, báo chí, tham quan, cắm trại, giao lưu… nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó tập thể định hướng rèn luyện, phát triển nhân cách cho học sinh + Các cán mơn: hỗ trợ lớp phó học tập phạm vi mơn học phụ trách hoạt động trau dồi kiến thức môn học giúp bạn học tốt môn + Các tổ trưởng: chịu trách nhiệm quản lý thành viên tổ * Làm rõ nội dung công tác cán lớp hướng dẫn cụ thể phương pháp cơng tác Trong đó, cần lưu ý hướng dẫn kỹ công tác như: cách ghi chép sổ công tác, kỹ lập kế hoạch hoạt động, kỹ điều hành buổi sinh hoạt lớp, kỹ trình bày thuyết phục, vận động, kỹ tổ chức hoạt động tập thể… * Hướng dẫn cho cán lớp tổng kết, khái quát kinh nghiệm qua thành công hay thất bại hoạt động thực tiễn * Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động cán lớp, giúp họ khắc phục khó khăn, động viên kịp thời cố gắng họ * Xây dựng, củng cố bảo vệ uy tín cán lớp trước tập thể * Không bao che khuyết điểm Tuyệt đối tránh tạo đối lập họ với thành viên lớp c/ Xây dựng hệ thống viễn cảnh tập thể “Sự kích thích chân sống người niềm vui ngày mai” (A.X Makarenco) Trong kỹ thuật giáo dục, niềm vui là mục tiêu quan trọng Trước hết, phải tổ chức niềm vui cho trẻ em kế hoạch hấp dẫn Sau kiên trì biến niềm vui đơn giản thành hình thức khác phức tạp có giá trị nguời Đó việc xây dựng hệ thống viễn cảnh tập thể, bao gồm: - Viễn cảnh gần: mục tiêu đơn giản, thời gian thực ngắn Việc xây dựng viễn cảnh gần phải xuất phát từ nhu cầu cá nhân Tư tưởng chủ đạo ngày mai tốt ngày hôm Chiếu phim, giao lưu, kết bạn, gặp gỡ thần tượng, hoạt động nhóm, câu lạc bộ, tham quan… tổ chức dạng kế hoạch tập thể viễn cảnh gần tạo trạng thái mong đợi đầy hứng thú Tuy nhiên cần Trang nhớ xây dựng viễn cảnh nguyên tắc thích thú sai lầm ấu trĩ Cần phải hiểu, niềm vui ham thích sở ban đầu Dựa xúc cảm này, nhà giáo dục cần hướng học sinh đến loại thỏa mãn đòi hỏi phải làm việc đạt được, thỏa mãn có giá trị như: để có buổi biểu diễn văn nghệ tuần sau, học sinh phải tập luyện Từ việc tập luyện, học sinh tiếp cận với âm nhạc, thấy hay, đẹp âm nhạc Cũng đồng thời qua việc tập luyện, học sinh có cảm giác thỏa mãn tập luyện thành công, cho đời tiết mục vừa ý Đó thoả mãn với thành lao động, khổ luyện nuôi dưỡng nhu cầu rèn luyện, học tập lao động trẻ - Viễn cảnh trung bình: mục tiêu khó khăn hơn, dự án đòi hỏi tương đối nhiều thời gian Viễn cảnh trung bình có tác dụng lôi quan tâm ý học sinh thời gian tương đối dài, buộc em phải tập trung chuẩn bị hưng phấn chờ đợi Ví dụ: đầu tháng 12, giáo viên thông báo cho học sinh kế hoạch cắm trại dành cho toàn thể học sinh trường vào dịp cuối năm âm lịch Điều chắn kích thích hứng thú tạo niềm vui, phấn khởi với vận động tích cực em chuẩn bị tham gia hoạt động - Viễn cảnh xa: mục tiêu phát triển lâu dài tập thể thành viên gắn với thực tiễn xã hội tương lai đất nước Triển vọng phát triển lâu dài tập thể lớp học, nhà trường tương lai đất nước phải biểu mục tiêu nghiêm túc cao Mục tiêu đó, cổ vũ học sinh làm việc lớn đòi hỏi nhiều cố gắng tạo thành niềm vui sướng thật họ đam mê cháy bỏng Ví dụ: viễn cảnh nghề nghiệp tương lai kích thích hứng thú học tập, đam mê nghiên cứu học sinh Để xây dựng viễn cảnh này, cần phải làm cho học sinh thấy, việc làm họ, sống họ phận tách rời sống nhà trường, sống xã hội đất nước Vì mà họ cần phải có nỗ lực mạnh mẽ hơn, vươn đến việc thực khát vọng gắn liền tương lai với tương lai đất nước dân tộc Công tác tổ chức xây dựng viễn cảnh khơng q khó khăn, làm nhiều hình thức khác Ví dụ: cần thông báo cho học sinh hai tuần có trận đấu bóng giao hữu đội tuyển trường đội trường bạn đủ để kích thích tinh thần lạc quan em Bản chất việc xây dựng hệ thống viễn cảnh tạo tâm trạng hưng phấn, tâm chờ đợi tích cực hướng đến niềm vui giản dị, kế hoạch có ý nghĩa Hệ thống viễn cảnh xây dựng dạng kế hoạch tập thể lơi học sinh đến hình thức thỏa mãn hứng thú có giá trị, có tác dụng động lực kích thích nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt đến thỏa mãn Với ý nghĩa đó, đời sống tập thể chan chứa niềm vui – khơng phải niềm vui giải trí đơn thỏa mãn chốc lát mà niềm vui tìm thấy công việc niềm vui thành công tương lai d/ Xây dựng kỷ luật tập thể Các tác động xây dựng tập thể học sinh vững mạnh vơ hiệu khơng có kỷ luật tập thể Kỷ luật tập thể biểu qua việc chấp hành qui định chung, thói quen quan tâm tôn trọng thành viên vấn đề tập thể Kỷ luật cưỡng mà kết q trình giáo dục ý thức học sinh, kết cố gắng tập thể Giáo viên chủ nhiệm cần phải cương xác lập kỷ luật giáo dục ý thức thực kỷ luật cho học sinh Cần làm cho học sinh hiểu được: Trang 10 + Kỷ luật cần thiết cho tập thể, giúp cho tập thể đạt đến mục đích cách tốt nhanh + Trong tập thể, kỷ luật tập thể phải đặt quyền lợi cá nhân + Tuân theo kỷ luật thái độ văn minh Kỷ luật nghĩa mang đến tự an toàn thật cho người + Tập thể có kỷ luật mơi trường rèn luyện, phát triển tốt cho cá nhân Giáo viên chủ nhiệm cần phải ý thức sâu sắc giá trị kỷ luật phải xem nội dung quan trọng công tác xây dựng tập thể giáo dục học sinh nói chung e/ Xây dựng dư luận lành mạnh, tiến tập thể Dư luận tập thể phản ánh quan niệm, nhận định, đánh giá tập thể vấn đề có liên quan đến phát triển tập thể cá nhân học sinh Nó thể ý thức tập thể, phong cách đạo đức khơng khí tinh thần tập thể Dư luận tập thể có tác dụng điều khiển điều chỉnh mạnh mẽ ý thức, thái độ, hành vi học sinh Thái độ đánh giá tập thể, ý kiến ủng hộ hay phản đối, chấp nhận hay phủ nhận, tôn vinh hay lên án đa số thành viên tập thể công cụ quan trọng định hướng đánh giá hành vi cá nhân Vì vậy, việc hình thành dư luận tập thể lành mạnh, tiến điều kiện quan trọng để củng cố phát triển tập thể, làm cho tập thể thật trở thành phương tiện giáo dục có hiệu Xu hướng tính chất dư luận tập thể tiêu chí chủ yếu đánh giá trình độ phát triển tập thể Đây nội dung quan trọng, bỏ qua công tác giáo viên chủ nhiệm Trong trình xây dựng tập thể, giáo viên chủ nhiệm cần quan tâm hình thành dư luận tập thể vấn đề như: + Tinh thần, thái độ học tập tích cực, tự giác + Ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng học sinh + Đấu tranh với hành vi sai trái: bỏ học, quay cóp, thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm, chia rẻ, đoàn kết, bao che khuyết điểm… + Sẵn sàng ủng hộ, bảo vệ Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm cần kịp thời phát ngăn chặn dư luận không lành mạnh Dư luận tập thể hình thành dần dần, bước củng cố ngày sâu sắc, vững trình hoạt động, sinh hoạt tập thể Dư luận tập thể hình thành qua đường sau đây: - Qua vai trò giáo viên chủ nhiệm: Học sinh nhạy cảm trước vấn đề mà giáo viên chủ nhiệm quan tâm, khuyến khích khơng đồng ý, khơng cho phép Vì vậy, thái độ xu hướng đánh giá giáo viên chủ nhiệm nguồn tạo dư luận quan trọng - Qua hoạt động, sinh hoạt tập thể đặc biệt hoạt động hội nghị, hội thảo, buổi họp lớp, diễn đàn tập thể (báo tường, tập san, bảng thông tin…) Các hoạt động tạo hội cho học sinh thể quan điểm, bàn bạc, tranh luận… có ý nghĩa việc tạo dư luận tập thể hướng đến hình thành luồng tư tưởng tích cực, lành mạnh thống - Qua hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao… tạo khơng khí sơi nổi, thu hút quan tâm tất học sinh đế vấn đề tập thể - Qua phong trào thi đua: định hướng suy nghĩ, cách đánh giá cho học sinh tiêu chí thi đua, khen thưởng, trách phạt… Trang 11 - Qua vai trò cán lớp phần tử tích cực: dựa vào vị trí tập thể, mức độ ảnh hưởng, khả vận động mà thái độ, cách đánh giá họ ảnh hưởng đến thành viên khác Vì vậy, nguồn tạo dư luận, định hướng dư luận - Qua tác động nhà trường: nhà trường định hướng dư luận tập thể chủ trương, phương hướng công tác, định xử phạt, khen thưởng, cách xử lý, cách thức tổ chức hoạt động dạy học giáo dục nhà trường g/ Các biện pháp khác: Ngoài biện pháp kể trên, công tác xây dựng tập thể học sinh đòi hỏi GVCN phải quan tâm nội dung: - Xây dựng củng cố truyền thống tập thể - Xây dựng quan hệ giao lưu lành mạnh tập thể - Tổ chức hoạt động tập thể để tập hợp giáo dục học sinh - Giáo dục học sinh cá biệt Chỉ đạo tổ chức thực nội dung giáo dục toàn diện 3.1 Giáo dục sở giới quan khoa học phẩm chất đạo đức cho học sinh: Trong q trình giáo dục, cơng tác lớn đặt giáo dục cho học sinh sở giới quan khoa học phẩm chất đạo đức theo mục tiêu giáo dục đề Cụ thể phải hình thành học sinh niềm tin đạo đức, ý thức chấp hành luật pháp, động học tập tích cực, thái độ ứng xử đắn, hệ thống xu hướng tính cách tốt đẹp… Kết giáo dục cần đạt học sinh tự giác biến yêu cầu xã hội thành hành vi thói quen tương ứng Vì vậy, việc rèn hành vi đặc biệt rèn thói quen đạo đức cho học sinh thiếu công tác giáo dục học sinh mà GVCN người trực tiếp chịu trách nhiệm trước nhà trường Để thực nhiệm vụ quan trọng khó khăn này, GVCN cần lưu ý : - Phối hợp chặt chẽ với giáo viên giảng dạy để đảm bảo hiệu giáo dục q trình dạy học mơn - Phối hợp với lực lượng giáo dục khác, đặc biệt với tổ chức Đoàn TNCS nhà trường tổ chức nhiều loại hình hoạt động giao lưu đa dạng, hấp dẫn, thu hút học sinh tham gia Trong đó, trọng đến việc tổ chức hoạt động chuyên biệt chứa đựng nội dung giáo dục đạo đức, tư tưởng trị, pháp luật, nhân văn như: + Tổ chức thi đua học tập, rèn luyện tập thể học sinh (có kiểm tra, đánh giá, tuyên dương, khen thưởng hàng tuần, tháng, học kỳ… ) + Hoạt động theo chủ đề: ví dụ sinh hoạt chủ đề: “Nhớ ơn thầy, cô giáo”, “Hành trang người đoàn viên, niên bước vào kỷ XXI”, “Học sinh, niên với hiểm họa AIDS”…, hoạt động kết nghĩa, hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, chào mừng kiện trị xã hội nước quốc tế (căn vào tình hình cụ thể lớp, trường, địa phương, đất nước giới… để chọn chủ đề cho phù hợp) 3.2 Tổ chức hoạt động học tập Tổ chức có kế hoạch hoạt động học tập cho học sinh nhằm nâng cao kết học tập nhiệm vụ quan trọng hàng đầu GVCN Kết hoạt động học tập thể kết nắm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mà thể kết phát triển lực hoạt động trí tuệ, lực tư sáng tạo học sinh Để nâng cao kết hoạt động học tập học sinh, GVCN cần: - Đề yêu cầu học tập học sinh - Làm cho học sinh ý thức nghĩa vụ học tập mình, xác định động học Trang 12 tập đắn, thái độ học tập trung thực - Hướng dẫn học sinh tìm tòi phương pháp học tập tích cực, phù hợp với thân nhằm đạt kết học tập cao - Lãnh đạo tập thể lớp tổ chức nhóm học tập, trao đổi kinh nghiệm tự học, thảo luận, thực nghiệm khoa học… để học sinh có thêm điều kiện mở rộng đào sâu tri thức, nâng cao khả thực hành vận dụng kiến thức vào sống - Đặc biệt quan tâm giúp đỡ học sinh yếu kém, học sinh có hồn cảnh khó khăn: tìm hiểu ngun nhân, động viên giúp đỡ học sinh tìm cách thức khắc phục yếu thân, nâng cao chất lượng học tập - Quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi, phát huy mạnh học sinh giỏi với tư cách lực lượng nòng cốt việc phát triển hoạt động học tập tập thể 3.3 Tổ chức hoạt động giáo dục lao động hướng nghiệp Căn vào kế hoạch chung nhà trường dựa vào tình hình cụ thể lớp, GVCN cần xây dựng kế hoạch lao động cụ thể để giáo dục học sinh Cần quan tâm thường xuyên toàn diện đến tất loại hình lao động như: lao động vệ sinh, làm đẹp trường lớp, lao động sản xuất, lao động cơng ích…Điều quan trọng phải tổ chức hoạt động cách có hệ thống, vừa sức với học sinh, đảm bảo vừa có hiệu kinh tế vừa có hiệu giáo dục cao Nền kinh tế thị trường, đặc biệt cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước đặt yêu cầu ngày cao chất lượng nguồn nhân lực Việc giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT, trở nên cấp thiết, đòi hỏi phải thực yêu cầu sau: - Giúp học sinh hiểu rõ nhu cầu nghề nghiệp xã hội nói chung, địa phương nói riêng - Tổ chức cho học sinh thể nghiệm thực tiễn lao động sản xuất nghề nghiệp Đây sở quan trọng giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp tương lai cách tự giác, phù hợp với sở thích, chí hướng khả em - Tạo điều kiện cho học sinh nắm vững sở khoa học kỹ lao động nghề Nhờ vậy, học vấn phổ thông học vấn kỹ thuật tổng hợp kết hợp nhuần nhuyễn với trở thành sở cho học vấn nghề nghiệp, giúp học sinh có khả thích ứng với đòi hỏi hoạt động lao động sản xuất, hoạt động nghề nghiệp tương lai - Giúp học sinh xác định rõ tiêu chí lựa chọn nghề nghiệp tương lai: chọn nghề phù hợp với sở thích, chí hướng, khả thân đáp ứng yêu cầu xã hội - Hướng dẫn, giúp đỡ học sinh lớp cuối cấp chọn nghề thích hợp sở tiêu chí xác định 3.4 Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí Bên cạnh hoạt động học tập, GVCN phải quan tâm tổ chức cho học sinh vui chơi, giải trí, rèn luyện thể lực, bảo vệ sức khỏe nhằm giúp học sinh mở mang trí tuệ, phát triển thể chất, tăng cường sức khỏe, sảng khoái tinh thần nhằm bảo đảm thực yêu cầu phát triển toàn diện cho học sinh đồng thời tao điều kiện thuận lợi để học tập, rèn luyện tu dưỡng tốt GVCN dựa vào tổ chức đoàn thể, tổ chức Đoàn TNCS trường kết hợp với việc phát huy vai trò đội ngũ cán lớp tổ chức họat động trò chơi, thi đấu thể thao, biểu diễn, giao lưu văn nghệ, tham Trang 13 quan, du lịch, tham dự lễ hội truyền thống văn hóa trường, địa phương… Thông qua hoạt động này, GVCN cần quan tâm giáo dục học sinh ý thức giữ vệ sinh chung, bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật, bệnh học đường, hiểm họa AIDS, tích cực bảo vệ mơi trường… Liên kết với lực luợng GD trường để giáo dục học sinh 4.1 Phối hợp lực lượng trường * Phối hợp giúp đỡ tổ chức Đoàn TNCS thực mục tiêu giáo dục GVCN cần quan tâm đến cơng tác chi đồn, xem tổ chức Đồn lực lượng nòng cốt hỗ trợ tích cực cho nhà trường việc giáo dục học sinh Từ đó, GVCN ln quan tâm tìm kiếm giải pháp phối hợp, giúp đỡ để tổ chức Đoàn phát huy tối đa sức mạnh như: giúp đỡ chi đồn xây dựng kế hoạch cơng tác, bồi dưỡng cán nòng cốt, cố vấn cho đồn tổ chức hoạt động giáo dục… Điều đặc biệt quan trọng công tác GVCN phải tôn trọng tính độc lập, tính tự quản tổ chức Đồn, tuyệt đối không xem nhẹ, áp đặt, gây mâu thuẫn hoạt động lớp hoạt động chi đoàn, cản trở phát triển toàn diện tập thể học sinh * Phối hợp với giáo viên môn GVCN với giáo viên phụ trách môn lớp hợp thành tập thể sư phạm có tác động chủ đạo đến q trình giáo dục học sinh Thực tiễn chứng minh hiệu giáo dục học sinh lớp phụ thuộc phần quan trọng vào hoạt động phẩm chất tập thể Nếu tập thể đạt thống nhất, gương mẫu, đưa yêu cầu cao, tơn trọng, u mến học sinh chắn đạt thành công to lớn việc giáo dục học sinh Vì vậy, GVCN phải hạt nhân tập hợp tất giáo viên môn để với họ thực tác động sư phạm cách đồng tới học sinh tập thể học sinh Trước hết, GVCN giáo viên môn thống yêu cầu giáo dục học sinh nhằm định hướng cho tác động sư phạm tất giáo viên, tạo sức mạnh tổng hợp để thực mục đích giáo dục Trên sở thống yêu cầu, GVCN chủ động phối hợp với giáo viên môn cách thường xuyên theo dõi thái độ kết học tập mơn học học sinh, thăm dò nguyện vọng, phát khó khăn mà học sinh gặp phải, phân tích, đánh giá tình hình học tập học sinh, trao đổi với giáo viên môn, bàn bạc biện pháp cần thiết để nâng cao chất lượng học tập cá nhân tập thể học sinh đồng thời không quên tranh thủ hỗ trợ GV môn với hoạt động học tập lớp Ngồi ra, GVCN cần ln ln lắng nghe sẵn sàng tiếp thu ý kiến giáo viên mơn tình hình lớp để có thông tin khách quan nhất, với giáo viên môn thực việc liên kết với gia đình học sinh đặc biệt với học sinh có khó khăn việc học tập mơn Giáo viên mơn kênh thơng tin quan trọng mà GVCN phải tham khảo đánh giá kết học tập rèn luyện học sinh * Phối hợp với Ban giám hiệu lực lượng giáo dục khác trường GVCN người thừa lệnh hiệu trưởng quản lý, giáo dục học sinh lớp Trên tinh thần đó, GVCN cần: - Nắm vững kế hoạch giáo dục chung nhà trường, kế hoạch để xây dựng kế hoạch giáo dục tồn diện cho học sinh lớp chủ nhiệm - Thường xuyên báo cáo tình hình lớp, kết giáo dục, nguyện vọng học sinh với Ban giám hiệu trường Trang 14 - Đề xuất, xin ý kiến biện pháp giáo dục học sinh - Phối hợp với lực lượng khác như: bảo vệ, thư viện, y tế, đặc biệt tổ chức đoàn thể phận giám thị… để giáo dục học sinh GVCN cần phản ánh nguyện vọng học sinh, đề xuất yêu cầu đề nghị lực lượng phối hợp tác động tới học sinh, hỗ trợ hoạt động lớp cần thiết 4.2 Liên kết lực lượng GD nhà trường * Liên kết với gia đình học sinh Gia đình trường học đứa trẻ Ảnh hưởng giáo dục gia đình, trước hết ảnh hưởng cha mẹ, có ảnh hưởng sâu sắc đến đứa trẻ với tư cách nơi đặt móng cho hình thành phát triển nhân cách trẻ Tác động gia đình khơng tác động mà tác động trực tiếp, thường xuyên, liên tục mạnh mẽ Vì vậy, gia đình trở thành phận hữu nghiệp giáo dục hệ trẻ Vấn đề đặt là: nhà trường phải kết hợp với gia đình người chủ trì kết hợp này? Khơng khác hơn, GVCN GVCN trước hết, cần xác định rõ mục đích phối hợp nhằm đạt đến thống cần thiết gia đình nhà trường để tăng cường chất lượng giáo dục học sinh Một số GVCN chưa xác định mục đích thường xem việc liên lạc với phụ huynh biệp pháp trừng phạt học sinh có lỗi xem việc liên lạc với phụ huynh đơn để thông tin chiều sai phạm học sinh trường học Quan điểm cách làm làm hạn chế nhiều hiệu phối hợp nhà trường với gia đình học sinh đương nhiên làm giảm sút hiệu giáo dục Hiện nay, tính chất gia đình xã hội đại có nhiều chuyển biến quan trọng biến chuyển tất yếu đời sống xã hội Những thay đổi ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển tâm lý, tinh thần học sinh Khơng gia đình đại đứng trước thách thức nặng nề việc xây dựng bầu khơng khí tốt đẹp giữ gìn gắn kết thành viên gia đình, nhiều gia đình thất bại việc giáo dục cái, nhiều tạo nên gánh nặng cho nhà trường xã hội nói chung Vì vậy, cơng tác phối hợp nhà trường gia đình học sinh đòi hỏi nội dung yêu cầu mẻ * Về nội dung phối hợp, cần thực nội dung sau: - Làm cho bậc phụ huynh nắm mục đích giáo dục nói chung, mục tiêu cấp học nói riêng đồng thời giới thiệu cho họ đặc điểm, yêu cầu, chương trình, kế hoạch giáo dục cấp học, trường lớp nơi em họ theo học Từ đó, với phụ huynh thống mục tiêu yêu cầu cụ thể cho việc học tập, rèn luyện em họ - Bàn bạc, thống nội dung, biện pháp, hình thức giáo dục học sinh - Định kỳ thường xun thơng báo cho gia đình học sinh kết học tập, rèn luyện, tu dưỡng em họ - Tư vấn cho bậc cha mẹ kiến thức tâm lý học, giáo dục học, bồi dưỡng phương pháp giáo dục gia đình cho cha mẹ học sinh - Đề nghị hỗ trợ cha mẹ học sinh cho hoạt động học sinh việc chăm lo xây dựng sở vật chất lớp trường nhằm phục vụ cho việc giáo dục học sinh thuận lợi, hiệu * Về cách thức phối hợp : - Họp phụ huynh học sinh định kỳ: trước họp, GVCN cần có chuẩn Trang 15 bị chu đáo mục đích, nội dung, hình thức họp GVCN cần nắm vững chủ trương chung nhà trường, tình hình học sinh lớp chủ nhiệm để giải thích, trả lời thắc mắc phụ huynh, tránh hiểu lầm ứng xử không phù hợp ảnh hưởng đến uy tín nhà trường thân GVCN - Thơng qua sổ liên lạc: ghi rõ kết học tập, rèn luyện học sinh với nhận xét, đánh giá GVCN, đặc biệt kiến nghị GVCN gia đình học sinh việc phối hợp giáo dục học sinh GVCN cần thông báo yêu cầu phụ huynh có ý kiến phản hồi - Qua Ban đại diện cha mẹ học sinh - Thăm gia đình học sinh: trước đến thăm gia đình học sinh, GVCN cần xác định rõ mục đích, nội dung, yêu cầu gặp thông báo đến phụ huynh để phối hợp tốt tránh tình khó xử xảy - Mời cha mẹ học sinh đến trường để trao đổi trực tiếp bàn biện pháp giáo dục học sinh - Trao đổi qua thư từ, điện thoại, email * Phối hợp với quyền địa phương tổ chức đồn thể xã hội Thực chất phối hợp nhà trường với xã hội nhằm thống lực lượng giáo dục thực xã hội hóa giáo dục Việc phối hợp hướng vào nội dung sau: - Tổ chức họat động học tập, vui chơi, rèn luyện nhằm hình thành, phát triển toàn diện nhân cách học sinh - Phối hợp tổ chức họat động văn hóa, văn nghệ, lễ hội truyền thống, giáo dục lịch sử - Bảo vệ an ninh trật tự địa phương - Hỗ trợ xây dựng sở vật chất cho nhà trường, tạo điều kiện cho hoạt động giáo dục học sinh - Xây dựng mạng lưới cộng tác viên gồm nhà hoạt động trị xã hội, đồn thể xã hội, cha mẹ học sinh, tổ chức kinh tế xã hội để giúp đỡ nhà trường Tư vấn 5.1 Tư vấn gì? * Tư vấn tâm lý: tác động định hướng chuyên viên tư vấn nhằm giúp đỡ người tư vấn nhận trở ngại tâm lý thân, từ giúp tăng cường khả lựa chọn đưa định người tư vấn hướng tới giải vấn đề cách phù hợp * Tư vấn học đường: phận tư vấn tâm lý - giáo dục, diễn môi trường học đường Cũng tư vấn tâm lý nói chung, tư vấn học đường công việc không đơn giản, đòi hỏi tính nghề nghiệp, khoa học nghệ thuật Hiện nay, tư vấn học đường trở thành nhu cầu thật cấp thiết tình hình học sinh phổ thông, học sinh THPT gặp phải nhiều khó khăn tâm lý, ảnh hưởng nặng nề đến kết học tập phát triển nhân cách nói chung 5.2 Nội dung tư vấn học đường * Những vấn đề vướng mắc, khó khăn thuộc lĩnh vực học tập * Những vấn đề mối quan hệ học sinh với thầy cô giáo, với nhà trường; quan hệ cha mẹ học sinh; quan hệ với bạn bè, bạn khác giới * Những vấn đề sinh lý lứa tuổi * Định hướng chọn ngành nghề học sinh lớp cuối cấp, phân ban HS lớp 10 Trang 16 5.3 Vai trò giáo viên chủ nhiệm Một số trường THPT có đội ngũ chuyên viên chuyên trách tư vấn học đường Tuy nhiên, với vai trò người chịu trách nhiệm trực tiếp mặt phát triển học sinh người gần gũi với học sinh, GVCN cần phải quan tâm đến nội dung cơng tác Khơng hiểu học sinh GVCN, vậy, ý kiến tư vấn GVCN ln có tác dụng thiết thực, giúp học sinh tìm chỗ dựa tinh thần, đồng thời có định hướng cần thiết để vượt qua khó khăn Để làm tốt cơng việc này, GVCN cần quan tâm tìm hiểu học sinh, tự bồi dưỡng kiến thức kỹ tư vấn, đặc biệt rèn luyện khả quan sát, nhạy cảm trước biểu học sinh Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp 6.1 Khái niệm ý nghĩa kế hoạch chủ nhiệm lớp Kế hoạch chủ nhiệm lớp thiết kế cụ thể toàn nội dung cơng tác chủ nhiệm lớp, chương trình hành động thực thi lớp giai đọan cụ thể nhằm đảm bảo thực mục tiêu giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm Kế hoạch chủ nhiệm kết sáng tạo giáo viên chủ nhiệm, phản ánh lực thiết kế, lực phán đốn, tìm hiểu, nắm bắt xử lý thông tin họ Kế hoạch chủ nhiệm khoa học khả thực cao mà kế hoạch có khả định to lớn hiệu công tác giáo viên chủ nhiệm 6.2 Căn xây dựng kế hoạch chủ nhiệm: Để đảm bảo có kế hoạch hợp lý, khả thi, khoa học, việc xây dựng kế hoạch chủ nhiệm cần trên: - Các mục tiêu, chương trình hành động chung ngành cấp học - Mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục trường - Đặc điểm lớp chủ nhiệm (bao gồm đặc điểm truyền thống, tập thể, mặt khó khăn thuận lợi bản, hoàn cảnh, điều kiện số đơng học sinh gia đình học sinh…) - Mục tiêu, kế hoạch công tác tổ chức đồn thể trường học - Đặc điểm tình hình địa phương - Dự báo giáo viên chủ nhiệm khả phát triển mặt lớp 6.3 Nội dung kế họach chủ nhiệm lớp Kế hoạch công tác chủ nhiệm xây dựng theo mức độ: kế hoạch tuần, tháng, học kỳ năm học Các mức độ có đặc trưng riêng nhìn chung, nội dung sau cần phải thể rõ kế hoạch: 6.3.1 Đặc điểm, tình hình lớp Ở nội dung này, giáo viên phân tích thuận lợi, khó khăn, mặt mạnh, yếu lớp thời điểm xây dựng kế hoạch Đây sở xuất phát quan trọng cho việc xác định mục tiêu, xây dựng nội dung lựa chọn phương án, biện pháp thực 6.3.2 Mục tiêu cần đạt Dựa mục tiêu công tác trường yêu cầu giáo dục, với nhận định đặc điểm tình hình lớp, giáo viên chủ nhiệm xác định mục tiêu cần đạt bao gồm nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu cụ thể xây dựng tập thể, giáo dục toàn diện, phong trào 6.3.3 Nội dung công việc Nội dung công việc bao gồm nội dung xây dựng tập thể giáo dục học sinh theo quan điểm giáo dục tồn diện Nói cách khác, nội dung cơng tác cần bao quát mặt giáo dục: giáo dục đạo đức, lao động, thẩm mỹ, thể chất Trang 17 6.3.4 Cách thức thực Lựa chọn cách thức thực phần thiếu kế hoạch nhằm đảm bảo khâu tổ chức thực đạt hiệu mong muốn Việc lựa chọn cách thức thực cần cụ thể, rõ ràng, tính khả thi cao, mô tả đầy đủ biện pháp, phương tiện, thiết bị hỗ trợ hình thức tổ chức 6.3.5 Yêu cầu thời gian, tiến độ thực Ttính kế hoạch cơng việc thể rõ nội dung này, vậy, nội dung thiếu xây dựng kế hoạch Nội dung công việc hoạt động cần qui định rõ tiến độ thực đến mức cụ thể 6.3.6 Phân công người phụ trách Việc qui định người phụ trách nhằm gắn công việc với trách nhiệm cá nhân, tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm dễ dàng theo dõi trình kết thực kế hoạch 6.3.7 Theo dõi, bổ sung, điều chỉnh phân tích kết Giáo viên chủ nhiệm cần theo dõi thường xuyên tiến hành phân tích kết bước để điều chỉnh cần thiết đồng thời thu thập thông tin quan trọng cho việc xây dựng tổ chức thực kế hoạch chu kỳ sau Đánh giá kết giáo dục toàn diện học sinh 7.1 Mục đích, nguyên tắc đánh giá, xếp loại 7.1.1 Đánh giá kết giáo dục toàn diện học sinh nội dung quan trọng cơng tác chủ nhiệm lớp Mục đích đánh giá kết giáo dục toàn diện học sinh nhằm: - Phản ánh kết giáo dục học sinh giáo viên chủ nhiệm lực lượng giáo dục - Giúp cho việc sử dụng kết đánh giá, xếp loại (khen thưởng, trách phạt, kỷ luật, xét điều kiện lên lớp, lưu ban…) đảm bảo xác - Giúp cho giáo viên chủ nhiệm nhà trường có thông tin khách quan kết giáo dục để có điều chỉnh hợp lý cho chu kỳ sau - Giúp học sinh có thơng tin để tự đánh giá, tự điều chỉnh Từ đó, thúc đẩy học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện không ngừng tiến 7.1.2 Việc đánh giá, xếp loại học sinh trên: - Mục tiêu giáo dục cấp học - Chương trình kế hoạch giáo dục cấp học - Điều lệ nhà trường - Kết học tập rèn luyện học sinh 7.1.3 Đánh giá, xếp loại học sinh phải bảo đảm nguyên tắc khách quan, xác, cơng bằng, cơng khai Tuy khơng kết xếp loại học lực để đánh giá, xếp loại hạnh kiểm ngược lại cần ý đến tác động qua lại hạnh kiểm học lực 7.2 Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm 7.2.1 Căn đánh giá, xếp loại hạnh kiểm loại hạnh kiểm: a/ Đánh giá hạnh kiểm học sinh phải biểu cụ thể thái độ, hành vi đạo đức, ứng xử mối quan hệ với thầy cô giáo, bạn bè quan hệ xã hội, ý thức phấn đấu vươn lên học tập, kết tham gia hoạt động lao động, hoạt động tập thể lớp, trường, hoạt động xã hội, rèn luyện Trang 18 thân thể, giữ gìn vệ sinh bảo vệ mơi trường b/ Hạnh kiểm xếp thành loại: tốt, khá, trung bình yếu Giáo viên chủ nhiệm xếp loại hạnh kiểm học sinh vào cuối học kỳ cuối năm học Kết xếp loại năm học chủ yếu kết xếp loại học kỳ II 7.2.2 Tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm: a/ Loại tốt: - Ln kính trọng người lớn, thầy cô giáo, cán nhân viên nhà trường, thương yêu, giúp đỡ em nhỏ tuổi, có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết với bạn, bạn tin yêu - Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn - Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, cố gắng vươn lên học tập - Thực nghiêm túc nội qui nhà trường, chấp hành tốt luật pháp - Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh bảo vệ mơi trường - Tham gia đầy đủ hoạt động giáo dục qui định kế hoạch giáo dục, hoạt động trị xã hội nhà trường tổ chức, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, chăm lo giúp đỡ gia đình b/ Loại khá: thực yêu cầu chưa đạt đến mức loại tốt, đơi có thiếu sót sửa chữa thầy bạn góp ý c/ Loại trung bình: có số khuyết điểm việc thực qui định mức độ chưa nghiêm trọng, sau nhắc nhở tiếp thu, sửa chữa mức độ chậm d/ Loại yếu: học sinh phải xếp lại hạnh kiểm yếu có khuyết điểm - Có sai phạm với tính chất nghiêm trọng lặp lại nhiều lần việc thực qui định trên, giáo dục chưa sửa chữa - Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, nh6an viên nhà trường - Gian lận học tập, kiểm tra, thi cử - Xúc phạm nhân phẩm, danh dự bạn người khác, đánh nhau, gây rối trật tự, trị an trường xã hội - Đánh bạc, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy, vũ khí, chất nổ, chất độc hại, lưu lành văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy tham gia tệ nạn xã hội 7.3 Đánh giá, xếp loại học lực: 7.3.1 Căn đánh giá, xếp loại loại học lực - Học sinh hoàn tất chương trình học theo kế hoạch giáo dục cấp học đánh giá, xếp loại học lực dựa kết kiểm tra Học lực xếp thành loại: giỏi, khá, trung bình, yếu, - Kết học lực học sinh bao gồm điểm trung bình mơn học điểm trung bình học kỳ, năm học (điểm trung bình mơn học) - Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm tính điểm trung bình học lực học kỳ, năm học xếp loại học lực học sinh theo qui định tiêu chuẩn xếp loaị 7.3.2 Tiêu chuẩn xếp loại học lực học kỳ năm học: a/ Loại giỏi: có đủ tiêu chuẩn sau: - Điểm trung bình mơn học từ 8.0 trở lên, đó, học sinh chun điểm mơn chun từ 8.0 trở lên, học sinh khơng chun có mơn Tốn, Ngữ văn từ 8.0 trở lên Trang 19 - Khơng có mơn học điểm trung bình 6.5 b/ Loại khá: có đủ tiêu chuẩn sau: - Điểm trung bình mơn học từ 6.5 trở lên, đó, với học sinh chun điểm môn chuyên từ 6.5 trở lên, học sinh không chun có mơn Tốn, Ngữ văn từ 6.5 trở lên - Khơng có mơn học điểm trung bình 5.0 c/ Loại trung bình: có đủ tiêu chuẩn sau: 5.0 Điểm trung bình mơn học từ 5.0 trở lên, đó, với học sinh chun điểm mơn chun từ 5.0 trở lên, học sinh khơng chun có mơn Tốn, Ngữ văn từ trở lên - Khơng có mơn học điểm trung bình 3.5 d/ Loại yếu: điểm trung bình mơn học từ 3.5 trở lên khơng có mơn điểm trung bình 2.0 e/ Loại kém: trường hợp lại 7.4 Trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp việc đánh giá, xếp loại sử dụng kết đánh giá, xếp loại học sinh - Kiểm tra sổ gọi tên ghi điểm lớp, giúp Hiệu trưởng theo dõi việc kiểm tra cho điểm qui định - Tính điểm trung bình mơn học học kỳ, năm học - Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, học lực học kỳ năm học học sinh Lập danh sách học sinh đề nghị cho lên lớp, không lên lớp, học sinh công nhận học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, học sinh phải kiểm tra lại môn học, học sinh phải rèn luyện hạnh kiểm hè - Lập danh sách học sinh khen thưởng cuối học kỳ cuối năm học + Kết xếp loại hạnh kiểm học lực học sinh + Kết lên lớp không lên lớp, công nhận danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến học kỳ năm học, lên lớp sau kiểm tra lại rèn luyện hạnh kiểm hè + Nhận xét, đánh giá kết rèn luyện toàn diện học sinh 7.5 Tiến trình đánh giá - Xác định chuẩn đánh giá, học sinh thảo luận để hiểu có trách nhiệm tham gia đánh giá tự đánh giá - Học sinh tự đánh giá thân theo tiêu phiếu in sẵn, sau tự xếp loại đạo đức theo mức: tốt, khá, trung bình, yếu - Họp tổ học sinh để thông qua tự đánh giá Ý kiến tổ nguồn thơng tin có giá trị GVCN việc xếp loại đạo đức học sinh - GVCN định công bố kết xếp loại đạo đức học sinh Trang 20
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Module THPT 31 và 32, BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Module THPT 31 và 32, 1 Khái niệm tập thể và tập thể học sinh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay