Thực trạng áp dụng các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Đức Anh thực hiện

66 5 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 13:58

Trong nền kinh tế hiện nay, nhu cầu kiểm tra tài sản và các khoản thu, khoản chi ngày càng phức tạp. Nên sự ra đời và phát triển của các tổ chức kiểm toán là xu hướng tất yếu khách quan có tính quy luật của kinh tế thị trường. Kiểm toán là một công cụ đắc lực trong quản lý kinh tế, góp phần nâng cao tính hiệu quả của kinh tế thị trường. Hoạt động kiểm toán không chỉ tạo niềm tin cho những người quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp mà còn hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp hoạt động tài chính, kế toán nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các đơn vị được kiểm toán. Một trong những loại dịch vụ kiểm toán chủ yếu mà công ty kiểm toán cung cấp cho khách hàng là hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính là sự xác minh và bày tỏ ý kiến nhận xét của kiểm toán về báo cáo các tài chính của đơn vị được kiểm toán. Để những ý kiến nhận xét về báo cáo tài chính của doanh nghiệp có giá trị pháp lý và có tính thuyết phục cao thì kiểm toán viên phải thu thập và đánh giá các Bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp. Một kiểm toán viên không thu thập đầy đủ và đánh giá đúng các bằng chứng kiểm toán thích hợp thì kiểm toán viên khó có thể đưa ra một nhận định xác đáng về đối tượng được kiểm toán. Nói cách khác, kết luận kiểm toán khó có thể đúng với thực trạng đối tượng được kiểm toán nếu như bằng chứng kiểm toán thu thập được quá ít hay bằng chứng không phù hợp hoặc bằng chứng kiểm toán có độ tin cậy không cao. Tính pháp lý của kết luận kiểm toán trước hết đòi hỏi những bằng chứng tương xứng theo yêu cầu của các quy chế, chuẩn mực và pháp luật. Đồng thời, tính pháp lý này cũng đòi hỏi các kết luận phải chuẩn xác trong từ ngữ và văn phạm. Ngoài ra, đối với các tổ chức kiểm toán độc lập hoặc cơ quan kiểm toán Nhà nước, cơ quan pháp lý thì bằng chứng kiểm toán còn là cơ sở để giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động của kiểm toán viên trong quá trình thực hiện kiểm toán. Việc giám sát đánh giá này có thể do nhà quản lý kiểm toán tiến hành đối với các kiểm toán viên nói chung (trong trường hợp xảy ra kiện tụng đối với kiểm toán viên và công ty kiểm toán), do vai trò quan trọng đó của bằng chứng kiểm toán, Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 500 quy định. Kiểm toán viên và Công ty kiểm toán phải thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến của mình về Báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán. Chuyên đề thực tập Lời Nói đầu Trong kinh tế nay, nhu cầu kiểm tra tài sản khoản thu, khoản chi ngày phức tạp Nên đời phát triển tổ chức kiểm tốn xu hướng tất yếu khách quan có tính quy luật kinh tế thị trường Kiểm tốn công cụ đắc lực quản lý kinh tế, góp phần nâng cao tính hiệu kinh tế thị trường Hoạt động kiểm tốn khơng tạo niềm tin cho người quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp mà hướng dẫn nghiệp vụ củng cố nề nếp hoạt động tài chính, kế toán nâng cao hiệu kinh doanh cho đơn vị kiểm toán Một loại dịch vụ kiểm tốn chủ yếu mà cơng ty kiểm tốn cung cấp cho khách hàng hoạt động kiểm toán báo cáo tài - xác minh bày tỏ ý kiến nhận xét kiểm toán báo cáo tài đơn vị kiểm toán Để ý kiến nhận xét báo cáo tài doanh nghiệp có giá trị pháp lý có tính thuyết phục cao kiểm tốn viên phải thu thập đánh giá Bằng chứng kiểm tốn đầy đủ thích hợp Một kiểm tốn viên không thu thập đầy đủ đánh giá chứng kiểm tốn thích hợp kiểm tốn viên khó đưa nhận định xác đáng đối tượng kiểm tốn Nói cách khác, kết luận kiểm tốn khó với thực trạng đối tượng kiểm toán chứng kiểm tốn thu thập q hay chứng khơng phù hợp chứng kiểm tốn có độ tin cậy khơng cao Tính pháp lý kết luận kiểm tốn trước hết đòi hỏi chứng tương xứng theo yêu cầu quy chế, chuẩn mực pháp luật Đồng thời, tính pháp lý đòi hỏi kết luận phải chuẩn xác từ ngữ văn phạm Ngoài ra, tổ chức kiểm toán độc lập quan kiểm toán Nhà nước, quan phápchứng kiểm tốn sở để giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động kiểm tốn viên q trình thực SVTH: Ngơ Thanh Hải Lớp:Kiểm tốn 45B Chuyên đề thực tập kiểm toán Việc giám sát đánh giá nhà quản lý kiểm tốn tiến hành kiểm tốn viên nói chung (trong trường hợp xảy kiện tụng kiểm tốn viên cơng ty kiểm tốn), vai trò quan trọng chứng kiểm tốn, Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 500 quy định "Kiểm toán viên Cơng ty kiểm tốn phải thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp để làm sở đưa ý kiến Báo cáo tài đơn vị kiểm tốn" Và theo Chuẩn mực thứ nhóm chuẩn mực công việc điều tra: "Bằng chứng đáng tin cậy đầy đủ phải thu thập thông qua kiểm tra xác nhận để cung cấp hợp lý cho lời nhận xét Báo cáo tài kiểm tra" Như chứng kiểm tốn sở Báo cáo kiểm toán Tuy nhiên chứng kiểm toán thu thập có hạn chế định do: trình kiểm tốn phải tính chi phí kiểm toán thời gian kiểm toán Song phải đáp ứng yêu cầu để thể tính thuyết phục chứng kiểm tốn "tính hiệu lực" "tính đầy đủ" Đó lý em chọn đề tài: " Thực trạng áp dụng phương pháp kỹ thuật thu thập chứng kiểm tốn kiểm tốn tài Cơng ty TNHH Kiểm toán Đức Anh thực hiện" Đề tài gồm ba phần: Phần I Khái quát chung Cơng ty TNHH Kiểm tốn Đức Anh(DAACO) Phần II Thực trạng áp dụng phương pháp kỹ thuật thu nhập chứng kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Đức Anh thực Phần III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng cácphương pháp kỹ thuật thu thập chứng kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Đức Anh thực SVTH: Ngơ Thanh Hải Lớp:Kiểm toán 45B Chuyên đề thực tập Phần I Khái qt Chung cơng ty TNHH kiểm tốn Đức Anh Lịch sử hình thành phát triển cơng ty Cơng ty TNHH kiểm tốn Đức Anh(viết tắt DAACO) doanh nghiệp thành lập theo Giấy phép thành lập hoạt động theo Số 0102023311 UBND thành phố Hà Nội cấp đuợc Bộ Tài chấp thuận Cơng ty Kiểm tốn đủ lực thực các dịch vụ kiểm tốn Cơng văn số 10/QĐ - ĐA ngày 04/01/2006 Trụ sở Công ty : P602 nhà E - Đền Lừ I- Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội Tel : (04) 6340774 Fax : (04) 6340774 DAACO có đội ngũ nhân viên động, vững vàng nghiệp vụ, nhạy bén công việc, với kinh nghiệm làm việc lâu năm lĩnh vực tài chính, kế tốn giữ vị trí quan trọng Cơng ty kiểm tốn lớn Việt Nam nước ngồi DAACO hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan với phương châm coi trọng uy tín chất lượng dịch vụ hàng đầu Với cán chủ chốt Cơng ty tham gia kiểm tốn Báo cáo tài cho đơn vị, người có 10 năm kinh nghiệm lĩnh vực tài chính, kế tốn; làm Cơng ty Kiểm tốn lớn Việt Nam, giảng viên trường chuyên nghiệp làm việc quan quản lý doanh nghiệp Nhà nước lớn, đặc biệt tham gia thực kiểm toán Báo cáo tài cho doanh nghiệp tham gia trực tiếp giảng dạy tập huấn chuẩn mực kế toán, kiểm toán cho số doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty 90 91 SVTH: Ngô Thanh Hải Lớp:Kiểm toán 45B Chuyên đề thực tập Các dịch vụ khách hàng công ty 2.1 Các dịch vụ công ty Sau vào hoạt động để tạo điều kiện thuận lợi, góp phần lành mạnh hóa tình hình tài doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt hiệu cao hoạt động sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp thích ứng với biến động kinh tế thị trường Ban giám đốc cơng ty kiểm tốn Đức Anh mạnh dạn đầu tư cung cấp dịch vụ với nguyên tắc hoạt động độc lập, khách quan bí mật số liệu khách hàng, coi uy tín chất lượng hoạt động hàng đầu, phục vụ khách hàng cách nhanh nhất, thuận lợi Dù thời gian hoạt động công ty chưa lâu lãnh đạo có trách nhiệm cơng ty tinh thần nhiệt tình với trình độ chun mơn cao đội ngũ cán công nhân viên công ty nên công ty kiểm toán Đức Anh ngày khẳng định uy tín thơng qua dịch vụ mà Tổng công ty cung cấp như: - Dịch vụ kiểm toán: dịch vụ chiếm 80% số dịch vụ mà cơng ty cung cấp lĩnh vực như: + Kiểm tốn báo tài + Kiểm toán Xây dung + Kiểm toán báo tài dự án Chính phủ tổ chức quốc tế tài trợ + Kiểm toán báo tài doanh nghiệp + Kiểm tốn hoạt động, kiểm tốn tn thủ Dịch vụ tài - kế toán: để đáp ứng nhu cầu nhà quản lý doanh nghiệp có thuận lợi kinh doanh sức cạnh tranh giá thị trường chất lượng sản xuất đơn vị, Công ty Đức Anh cung cấp dịch vụ tư vấn tài - kế tốn cách hiệu quả, bao SVTH: Ngô Thanh Hải Lớp:Kiểm toán 45B Chuyên đề thực tập gồm: trợ giúp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, trợ giúp tính thuế thu nhập cá nhân, trợ giúp đăng ký, kê khai toán loại thuế, tư vấn ghi chép sổ sách kế toán, hướng dẫn lập chứng từ áp dụng hình thức ghi sổ kế tốn phù hợp, chuẩn bị báo cáo tài lựa chọn kế toán trưởng cho đơn vị 2.2 Khái quát khách hàng DAACO Các khách hàng kiểm toán thuộc thành phần kinh tế Cơng ty TNHH Kiểm tốn Đức Anh thực dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn kế tốn, tài cho hầu hết loại hình đầu tư Việt Nam doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty 90 – 91 doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp Việt Nam như: Các Đơn vị thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam Các Đơn vị thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam Các Đơn vị thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Các Đơn vị thuộc Tổng Công ty Dệt may Việt Nam Các Đơn vị thuộc Tổng Công ty Rượu bia Việt Nam Các Đơn vị thuộc Tổng Cơng ty Mía đường Việt Nam Kiểm tốn Ngân sách xã, phường, tỉnh Thanh Hóa Cơng ty TNHH Kiểm toán Đức Anh cung cấp dịch vụ kiểm toán dự án cho dự án đự án IFAC, UNDP, UNFA, PLAN,… Tổ chức Bộ máy quản lý công ty Khi thành lập cơng ty kiểm tốn DAACO với lực lượng ban đầu sáng lập viên Đến nay, đội ngũ cán nhân viên công ty lên đến 19 người Trình độ chun mơn nhân viên cơng ty đạt 100% trình độ đại học, gồm: - Ban giám đốc: người SVTH: Ngơ Thanh Hải Lớp:Kiểm toán 45B Chuyên đề thực tập - Nhân viên chuyên nghiệp: người - Kỹ sư xây dựng: người - Kế toán : người - Cộng tác viên: người Sơ đồ tổ chức máy cơng ty Giám đốc cơng ty Phó Giám đốc Phó Giám đốc Văn phòng đại diện Thanh Hố Văn phòng Cơng ty Văn phòng đại diện Hồ Bình Phòng nghiệp vụ Phòng Phòng Dịch vụ Tài chính, kế tốn kiểm tốn SVTH: Ngơ Thanh Hải Phòng kế tốn Xây dựng Lớp:Kiểm toán 45B Chuyên đề thực tập Chức hoạt động phòng ban: Ban Giám đốc: có trách nhiệm điều hành hoạt động chịu trách nhiệm cao cơng ty Các phòng nghiệp vụ tài chính, kế tốn kiểm tốn BCTC,Phòng nghiệp vụ kiểm tốn XDCB,phòng hành tổng hợp Đây phận chủ yếu cung cấp dịch vụ cho khách hàng, hoạt động theo đạo Ban Giám đốc Kết kinh doanh công ty Với lớn mạnh quy mô chất lượng loại dịch vụ kế tốn kiểm tốn chun ngành doanh thu công ty năm tăng lên qua hai năm hoạt động , Công ty chuẩn bị mặt cho việc mở rộng thị trường khách hàng sang lĩnh vực cơng ty tài chính, quan thuế cơng ty chứng khốn Dự kiến năm 2007 công ty nâng mức vốn pháp định lên để đạt tiêu chuẩn kiểm toán với đối tượng khách hàng Sau bảng tổng kết tình hình hoạt động cơng ty qua năm Đơn vị tính: 1000(VND) Chỉ tiêu 2005 300.000 2.200 10 100% Doanh thu Thu nhập bình quân nhân viên Số nhân viên Trình độ chuyên môn Đại học 2006 1.100.000 3.000 19 100% Chính sách kế tốn mà cơng ty áp dụng Hệ thống kế tốn cơng ty tổ chức vận dụng theo quy định định số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 tài Cụ thể là: + Hình thức tổ chức sổ kế tốn: hình thức nhật ký-chứng từ SVTH: Ngơ Thanh Hải Lớp:Kiểm tốn 45B Chuyên đề thực tập + Hệ thống tài khoản sử dụng: hệ thống tài khoản chung cho doanh nghiệp quy định định nêu Ngoài cơng ty sử dụng máy tính điện tử phục vụ cho cơng tác hạch tốn kế tốn,sử dụng phần mềm kế tốn chun dụng 7.Quy trình kiểm tốn chung cơng ty Quy trình kiểm tốn chung cơng ty kiểm tốn Đức Anh giống quy trình chung cơng ty khác gồm bước : + Lập kế hoạch kiểm toán + Thực kiểm toán + Phát hành báo cáo kiểm toán thư quản lí Lập kế hoạch kiểm tốn khâu kiểm toánkiểm toán viên cần thực kiểm toán nhằm tạo tiền đề vật chất,về pháp lí cho kiểm tốn Thực kiểm tốn quy trình sử dụng phương pháp kiểm tốn thích ứng với đối tượng cụ thể để thu thập chứng kiểm toán Phát hành báo cáo thư quản lí văn kiểm tốn viên lập cơng bố để thể ý kiến thức báo cáo tài đơn vị kiểm tốn.Có thể kiểm tốn viên gửi thư quản lí thấy cần thiết SVTH: Ngô Thanh Hải Lớp:Kiểm toán 45B Chuyên đề thực tập Phần II Thực trạng áp dụng phương pháp kỹ thuật thu nhập chứng kiểm tốn Trong kiểm tốn tài cơng ty TNHH kiểm toán Đức Anh thực Thực trạng áp dụng phương pháp kỹ thuật thu thập chứng kiểm tốn kiểm tốn tài giai đoạn chuẩn bị kiểm tốn cơng ty May Xuất 3-2 Hồ Bình Trong giai doạn chuẩn bị kiểm toán ta cần nắm mục tiêu,pham vi kiểm tốn,các phương pháp kiểm tốn,thu thập thơng tin khách hàng,lập kế hoạch kiểm tốn,xây dựng chương trình kiểm toán 1.1.Khái quát phương pháp kỹ thuật thu thập chứng kiểm tốn tài Kiểm tốn tài có đối tượng Báo cáo tài - bao gồm thơng tin tài tổng hợp liên quan đến toàn hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ tài kế tốn kiểm tốn viên kiểm tra tất phiếu thu, phiếu chi tốn, hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán hàng Do vấn đề đặt phải xác định số lượng chứng thích hợp cần thu thập để đánh giá cách tồn diện đối tượng kiểm tốn Và phương pháp kỹ thuật thường vận dụng kiểm tốn tài bao gồm phương pháp: kiểm kê vật chất (kiểm kê), lấy xác nhận, xác minh tài liệu, quan sát, vấn, kỹ thuật tính tốn (kiểm tra xác kỹ thuật), phân tích, phương pháp thực nghiệm, phương pháp điều tra khách hàng SVTH: Ngơ Thanh Hải Lớp:Kiểm tốn 45B Chun đề thực tập 1.1.1 Phương pháp điều tra (điều tra khách hàng): Là phương pháp thu thập thông tin viết tay hay lời khách hàng thông qua hệ thống câu hỏi kiểm toán viên Bằng chứng chưa xem xét có tính thuyết phục bị thiên vị phía khách hàng nên cần thu thập thêm chứng chứng thực thơng qua thể thức khác Ví dụ, kiểm tốn viên lập hệ thống câu hỏi điều tra khách hàng sau: - Tên công ty gì? - Cơng ty thuộc ngành gì? - Cơng ty kinh doanh lĩnh vực gì? - Cơng ty sản xuất mặt hàng gì? - Mặt hàng mạnh công ty, mặt hàng mặt hàng truyền thống công ty? - Thị trường bán hàng công ty, quy mô kinh doanh công ty nào? - Nề nếp làm việc, thu nhập người lao động nào? 1.1.2.Phương pháp kiểm kê (kiểm kê vật chất) Là trình kiểm kê chỗ hay tham gia vào trình kiểm kê loại tài sản hữu hình doanh nghiệp Đối tượng kiểm tốn thường có dạng vật chất cụ thể hàng tồn kho tiền mặt tồn quỹ, chứng khoán đầu tư, tài sản cố định hữu hình Phương pháp mang tính khách quan việc xác định số lượng thể loại tài sản có với sổ sách kế tốn hay có phản ánh báo cáo tài hay khơng thơng qua thước đo, như: cân, đong, đo đếm Kiểm kê vật chất phương pháp mà hầu hết kiểm toán viên thực q trình kiểm tốn đưa chứng đáng tin cậy cho việc xác minh tính có thật tài sản kiểm tốn Tuy SVTH: Ngơ Thanh Hải 10 Lớp:Kiểm tốn 45B Chuyên đề thực tập loại tài sản hàng tồn kho, tiền mặt, để tìm chứng phản ánh tình hình trung thực việc hạch tốn chế độ tình hình tài đơn vị Trong việc kiểm kê, cơng ty kiểm tốn Đức Anh khơng phân cơng kiểm tốn viên thực trực tiếp mà tham gia gián tiếp giám sát khách hàng tiến hành kiểm kê, việc kiểm kê tiền tồn quỹ đơn vị Trong kiểmcơng ty kiểm tốn chuẩn bị kỹ phương tiện vật chất người thời gian đột xuất tiến hành kiểm kê vừa mang tính khách quan khơng ảnh hưởng đến hoạt động cơng ty Q trình kiểm kê tiền mặt quỹ tiến hành kiểm kê gồm bước sau: Bước 1: Chuẩn bị kiểm kê: Cơng ty kiểm tốn cần có chuẩn bị yếu tố sau: + Chuẩn bị phương tiện kiểm kê: chuẩn bị đầy đủ phương tiện bao gồm số lượng, cấu độ chuẩn xác phương tiện kiểm kê cho thích ứng với loại tiền kiểm kê + Chuẩn bị nhân sự: khối lượng nhân phù hợp với khối lượng tiền xác định để kiểm kê + Chuẩn bị tài liệu kiểm kê phiếu kiểm kê, biên kiểm kê Bước 2: Thực kiểm kê: đặc điểm nghiệp vụ quỹ, nên kiểm tra, KTV phải tiến hành kiểm tốn tồn diện quỹ, q trình thực kiểm kê gồm giai đoạn sau: + Giai đoạn phát lệnh kiểm tốn: Hình thức phát lệnh vào mục tiêu, mục đích kiểm tốn loại hình kiểm tốn mà hình thức phát lệnh kiểm tốn khác Đó hình thức phát lệnh văn với trương hợp có tính phápthấp Cơng ty TNHH Kiểm tốn Đức Anh sử dụng hình thức phát lệnh văn để thông báo tiến hành kiểm kê quỹ công ty SVTH: Ngô Thanh Hải 52 Lớp:Kiểm toán 45B Chuyên đề thực tập Trong lệnh kiểm toán gồm nội dung sau: mục tiêu tiến hành kiểm toán, trách nhiệm thực yêu cầu người thực kiểm toán, nêu điều kiện thực (như thời gian định mang tính đột xuất, nhân lực, điều kiện khác, ) + Giai đoạn 2: niêm phong két: thực có mặt ba người: Thủ quỹ, kiểm toán viên, thủ trưởng hay kế toán trưởng Nếu doanh nghiệp có nhiều két liêm phong lần lượt, thời gian kèm theo dấu, chữ phiếu liêm phong + Giai đoạn 3: Khoá sổ kế toán: việc khoá sổ kế toán thực song song với niêm phong két Và việc khoá sổ kế toán phải thực phát lệnh kiểm toán cách gạch ngang dòng liền kề với nghiệp vụ cuối Đồng thời kiểm toán viên cần ghi chép: số thứ tự, số tiền phiếu thu, phiếu chi có liên quan đến nghiệp vụ cuối tránh trường hợp kế toán ghi tăng + Giai đoạn 4: lập cam đoan: bao gồm việc cam đoan thủ quỹ kế tốn tiền mặt Trong đó, thủ quy phải cam đoan tiền két tiền đơn vị khơng có tiền cá nhân hay đơn vị khác gửi vào, với nguyên tắc thừa bổ sung vào quỹ thiếu thủ quỹ phải đền bù Còn kế toán tiền mặt phải cam đoan nghiệp vụ chứng từ kế tán đầy đủ, hợp lý có ghi sổ, cộng sổ, đối chiếu với thủ quỹ cách thường xuyên + Giai đoạn 5: Tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt: kiểm toán viên mở liên phong két với có mặt người chứng kiến (những người tham gia liên phong) tiến hành kiểm kê quỹ lập bảng kê liên quan Trong bảng kê có ghi rõ số tiền, xác nhận người liên quan tiến hành kiểm tốn có nghi vấn mà chưa hiểu biết cơng ty liên hệ với chun gia để xác minh + Giai đoạn 6: kiểm toán chứng từ sổ sách kế tốn SVTH: Ngơ Thanh Hải 53 Lớp:Kiểm toán 45B Chuyên đề thực tập Khi tiến hành kiểm tồn chứng từ kiểm tốn viến kiểm tốn tồn diện phiếu thu, phiếu chi tập trung khía cạnh sau: * Hình thức phiếu thu, phiếu chi có phù hợp, đầy đủ yếu tố theo quy định không ? * Nội dung: phản ánh phiếu thu số tiền có khơng ? * Tính liên tục phiếu thu, phiếu chi hay đánh số thứ tự phiếu thu, phiếu chi * Xem xét việc tập hợp phiếu thu, phiếu chi cách đầy đủ hợp lý, kịp thời lên sổ sách kế toán tiến hành đối chiếu xem số liệu có khớp khơng? Còn sổ sách kế tốn tiến hành kiểmkiểm toán viên ý đến khớp số cộng dồn, số đối chiếu, số dư cuối ngày sổ kế toán sổ quỹ phải trùng + Giai đoạn 7: Đối chiếu kết kiểm kê quỹ tiền mặt thực tế với số liệu sổ sách kế toán Nếu phát chênh lệch hay dấu hiệu bất thường phải vào kê chênh lệch hay kê xác minh tuỳ vào trường hợp cụ thể Trong Bảng kê chênh lệch sử dụng trường hợp kiểm tốn viên có đầy đủ chứng chắn sai phạm hoạt động tài Còn bảng kê xác minh sử dụng kiểm toán viên chưa có chứng cụ thể sai phạm hoạt động tài việc thiếu chữ phê duyệt, thiếu thủ tục, + Giai đoạn 8: lập biên báo cáo nghiệp vụ quỹ Ta thu kết kiểm kê sau: Loại tiền Kết kiểm kê Tổng tiền (đ) 50.000.000 500.000 Số tờ 100 100.000 605 60.500.000 50.000 15 750.000 SVTH: Ngơ Thanh Hải 54 Lớp:Kiểm tốn 45B Chun đề thực tập 20.000 205 4.100.000 10.000 Cộng 12 937 120.000 115.470.000 Qua kết kiểmkiểm toán viên thu chứng tính xác hợp lý số lượng tiền phản ảnh sổ sách kế toán đơn vị, như: sổ quỹ, sổ cái, sổ nhật thu tiền, , Bảng cân đối kế toán phản ánh trung thực hợp lý Song việc sử dụng phương pháp kiểm tốn viên sử dụng phương pháp khác xác định quyền, nghĩa vụ tài sản kiểm kê 2.4 Kỹ thuật tính tốn : Là q trình kiểm tốn viên cơng ty TNHH kiểm tốn Đức Anh tính tốn lại, kiểm tra tính xác số học tài liệu chứng từ tài liệu kế tốn hay kiểm tra tính xác việc ghi sổ Ví dụ, cơng ty kiểm tra việc tính xác hố đơn, phiếu nhập, chi phí khấu hao, số tổng cộng sổ chi tiết sổ Thực trạng áp dụng phương pháp kỹ thuật thu thập chứng kiểm tốn kiểm tốn tài giai đoạn kết thúc kiểm tốn cơng ty May Xuất 3-2 Hồ Bình cơng ty TNHH kiểm tốn Đức Anh thực 3.1 Thư xác nhận : Là trình thu thập thơng tin bên thứ ba độc lập cung cấp để xác minh tính có thực thơng tin mà kiểm tốn nghi vấn phương pháp Cơng ty TNHH Kiểm tốn Đức Anh sử dụng để kết hợp với phương pháp kiểm kê vật chất nhằm xác nhận quyền nghĩa vụ tài sản có doanh nghiệp hay xác nhận khoản thu nhập, chi phí mà cơng ty bỏ q trình sản xuất kinh doanh như: xác nhận khoản SVTH: Ngô Thanh Hải 55 Lớp:Kiểm toán 45B Chuyên đề thực tập nợ mua hàng, số phải thu, số phải trả lớn hay khách hàng có giao dịch với cơng ty May Xuất 3-2 Hồ Bình Kỹ thuật Cơng ty TNHH kiểm tốn Đức Anh nhìn nhận phương pháp thu chứngđộ tin cậy cao mang tính chất khách quan thoả mãn đủ yêu cầu như: - Thông tin cần phải xác nhận theo yêu cầu KTV - Thông tin phải xác nhận văn - Sự độc lập văn - KTV kiểm soát trình thu thập thư xác định Song phương pháp hạn chế như: chi phí cho việc lấy xác nhận lớn, thư xác nhận thất lạc bị gửi chậm thời gian yêu cầu Các loại thơng tin mà cơng ty TNHH kiểm tốn Đức Anh phản ánh qua bảng sau: Các loại thông tin cần phải xác nhận Thông tin Tài sản Tiền gửi ngân hàng Khoản phải thu Phiếu nợ phải thu Công nợ Khoản phải thu Phiêu nợ phải trả Trả trước kho khách hàng Nơi xác nhận Ngân hàng Khách nợ Người lập phiếu Chủ nợ Người cho vay Khách hàng Sau mẫu thư xác nhận công ty TNHH Đức Anh áp dụng kiểm tốn cơng ty May Xuất 3-2 Hồ Bình SVTH: Ngơ Thanh Hải 56 Lớp:Kiểm tốn 45B Chuyên đề thực tập Thư xác nhận Kính gửi: Ngân hàng Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Hồ Bình Để phục vụ nhu cầu kiểm tốn năm 2005 xin q cơng ty vui lòng điền vào mẫu thời điểm 31/12/2005 Sau đề nghị quý công ty gửi trực tiếp cho KTV đường Fax Cũng xin lưu ý giao dịch phát sinh sau ngày 31/12/2005 không bao gồm số liệu này, Xin trân trọng cảm ơn ! Công ty May Xuất 3-2 Hồ Bình Giám đốc Kính gửi: Cơng ty TNHH kiểm tốn Đức Anh Địa chỉ: Chúng xin xác nhận rằng, tài khoản tiền gửi Ngân hàng cơng ty May Xuất 3-2 Hồ Bình ngân hàng chúng tơi thời điểm 31/12/2005 sau: Số dư Có VND Số dư Nợ VND Ngân hàng công thương Việt Nam Giám đốc 3.2 Phỏng vấn Phỏng vấn kế toán trưởng ,nhân viên kế toán thành viên ban giám đốc công ty May xuất 3-2 Hồ Bình thống điều chỉnh mà đồn kiểm tốn đưa để biên kiểm toán cuối kiểm toán SVTH: Ngơ Thanh Hải 57 Lớp:Kiểm tốn 45B Chun đề thực tập Phần III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng phương pháp kỹ thuật thu thập chứng kiểm tốn cơng ty TNHH kiểm tốn Đức Anh thực Nhận xét tình hình áp dụng hương pháp kỹ thuật thu thập chứng kiểm tốn cơng ty TNHH kiểm tốn Đức Anh thực Những năm gần điều kiện kinh tế thị trường quy mô kinh doanh cơng ty tồn cầu hố hoạt động thương mại phát triển, phức tạp công tác kế tốn, kiểm tốn ngày tăng lên làm cho quy mô, số lần vụ kiện hậu vụ kiện có liên quan đến kiểm tốn viên cơng ty kiểm toán ngày bị gia tăng Chẳng hạn khách hàng kiện kiểm tốn viên việc khơng phát vụ tham tiền bạc q trình kiểm tốn Ngân hàng kiện kiểm tốn viên khơng phát báo cáo tài khách nợ ngân hàng có sai làm phận Nhóm liên kết cổ đơng kiện kiểm tốn viên khơng tìm sai lầm trọng yếu báo cố tài cơng ty cổ phần Cơ quan pháp luật Nhà nước truy tố kiểm toán viên tội cố ý phát hành báo cáo tài sai Có vụ kiện mà chi phí trực tiếp cho việc bào chữa giải hậu lên đến hàng trăm triệu USD Nhất vụ kiện điển hình năm thập kỷ 90 quốc gia có cơng nghiệp phát triển cao Điều trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu khơng cơng ty kiểm tốn, kiểm tốn viên mà xã hội Chính phủ nhiều nước giới nước ta điều kiện kinh tế thị trường phát triển, điều kiện mà chuẩn mực kiểm tốn chưa có đầy đủ, chưa hồn thiện, luật kế tốn trình xây dựng, dẫn đến sai lầm q trình SVTH: Ngơ Thanh Hải 58 Lớp:Kiểm tốn 45B Chuyên đề thực tập kiểm toán Khi kiểm toán đưa chương trình kiểm tốn khơng thích hợp hay có sai lầm việc tuân thủ u cầu chuẩn mực kiểm tốn Ví dụ, kiểm tốn viên phân cơng cho người trợ lý khơng có đủ trình độ tiến hành nhiệm vụ kiểm tốn Do thiếu trình độ này, trợ lý kiểm tốn viên khơng phát sai sót trọng yếu mà kiểm tốn viên có đủ trình độ phát Như biết, khơng cho kiểm tốn phát tất sai sót trọng yếu báo cáo tài Kiểm tốn bị giới hạn việc chọn mẫu kiểm toán việc phát số sai phạm cộng với gian lận giấu kỹ vô khó khăn Vì vậy, có rủi ro, kiểm tốn khơng tìm sai phạm nghiêm trọng kiểm toán viên tuân thủ cách nghiêm túc chuẩn mực kiểm toán chấp nhận chung Trong giai đoạn nay, lĩnhvực kiểm toán nước ta coi mẻ, kiểm tốn viên chưa có nhiều kinh nghiệm cơng tác cộng với việc đào tạo kiểm tốn nước gặp nhiều hạn chế nên với khối lượng công việc cơng ty lớn nhiều kiểm tốn viên rơi vào tình trạng lúng túng Dẫn đến q trình kiểm tốn chạy theo thời gian kiểm tốn viên bỏ sót nhiều sai phạm ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài Đó vấn đề giá phí kiểm tốn q trình thu thập chứng kiểm tốn Đã có nhiều cơng ty có trụ sở nhiều nơi dẫn đến giá phí lại thu nhập chứng kiểm toán kiểm tốn viên gặp khó khăn Và ảnh hưởng trực tiếp đến việc đảm bảo lợi nhuận kinh doanh cơng ty kiểm tốn Nên cơng ty kiểm tốn phải giảm thủ thủ tục kiểm toán số lượng chứng kiểm tốn SVTH: Ngơ Thanh Hải 59 Lớp:Kiểm toán 45B Chuyên đề thực tập Kiến nghị nhằm hoàn thiện việc áp dụng cácphương pháp kỹ thuật thu thập chứng kiểm tốn cơng ty TNHH kiểm tốn Đức Anh thực Tóm lại, điều kiện kinh tế thị trường nay, vấn đề thu thập chứng kiểm toán doanh nghiệp vấn đề xúc kiểm toán để đảm bảo chất lượng dịch vụ kiểm toán tốt phải: 2.1.Chương trình đào tạo nhân viên Hình thành nên chương trình đào tạo nhân viên kiểm tốn thơng qua việc đưa nhân viên kiểm tốn tiếp cận với nước ngồi để nâng cao trình độ, kinh nghiệm thực tế 2.2 Đội ngũ kiểm tốn viên Để nâng cao chất lượng kiểm tốn cần phải xây dựng nên đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chun mơn hố theo lĩnh vực, có am hiểu chuyên sâu lĩnh vực Để tiếp cận tới cơng ty thuộc lĩnh vực giao cho nhóm kiểm tốn viên lĩnh vực thực Vì thế, việc xây dựng nên kế hoạch kiểm toán, phương pháp kiểm toán, phương pháp kiểm toán, tổ chức kiểm toán việc điều hành nhân q trình kiểm tốn hiệu nhất, hợp lý Kiểm toán viên khơng gặp khó khăn hay khó khăn việc định hình kiểm tốn, bố trí thời lưu lượng chứng kiểm tốn thích hợp hay việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội để rút ngắn thời gian q trình kiểm tốn có sở dựa vào chứng kiểm toán thu thập doanh nghiệp 2.3 Chuẩn mực kiểm tốn luật kiểm tốn Để góp phần vào việc nâng cao hiệu thu thập chứng kiểm tốn kiểm tốn viên, xét góc độ vĩ mơ Nhà nước ta cần phải xây dựng,hồn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm tốn, kế tốn, sửa đổi ,bổ sung SVTH: Ngô Thanh Hải 60 Lớp:Kiểm toán 45B Chuyên đề thực tập luật kinh tế để hợp lý với kinh tế nước ta xây dựng nên luật kiểm toán Tránh để tồn kẽ hở pháp luật lớn để doanh nghiệp lợi dụng như: chứng từ giả, hố đơn giả, song lại có phê duyệt Nhà nước nên ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc thu thạp chứng kiểm tốn SVTH: Ngơ Thanh Hải 61 Lớp:Kiểm tốn 45B Chun đề thực tập Kết luận Vậy việc nghiên cứu phương pháp kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán báo cáo tài trước hết để nâng cao trình độ hiểu biết gắn lý luận với thực tiễn, đặc biệt Việt Nam lĩnh vực kiểm toán với chủ thể khách thể kiểm toán Việc áp dụng phương pháp kỹ thuật thu thập chứng kiểm tốn cơng việc vơ quan trọng kiểm tốn Đây cơng việc đòi hỏi nhiều thời gian chi phí thực tốt cơng việc hồn tất khối lượng lớn cơng tác kiểm tốn báo cáo tài Có thể khẳng định việc áp dụng phương pháp kỹ thuật thu thập "đầy đủ" thu chứng kiểm toán "có chất lượng" đảm bảo cho kiểm tốn thành cơng, tất nhiên phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác Ngành kiểm toán Việt Nam giai đoạn vừa học tập vừa thực khó khăn chun môn nghiệp vụ lẫn chuẩn mực, luật định làm sở tiến hành kiểm toán Đồng thời khả nhận thức hạn chế giới hạn tài liệu nghiên cứu nên phương pháp đưa chưa có chiều sâu chưa hỗ trợ nhiều cho việc tiếp thu, nghiên cứu Vì vậy, mong đóng góp ý kiến, kinh nghiệm thầy, cô giáo bạn đọc SVTH: Ngô Thanh Hải 62 Lớp:Kiểm toán 45B Chuyên đề thực tập Danh mục tài liệu tham khảo TàI CHíNH - Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Quyển 1,Quyển 3,Quyển 4,Quyển 5,Quyển 6,Quyển Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam GS.TS Nguyễn quang quynh – Lý Thuyết Kiểm Toán NXB 2005 Hồ sơ kiểm toán Cơng ty TNHH Kiểm tốn Đức Anh Tạp Chí Kiểm Tốn tháng 04 năm 2005,tháng 10 năm 2005,tháng 12 năm 2005 SVTH: Ngơ Thanh Hải 63 Lớp:Kiểm tốn 45B Chuyên đề thực tập Mục lục Lời Nói đầu Phần I Khái quát Chung công ty TNHH kiểm tốn Đức Anh Lịch sử hình thành phát triển công ty Các dịch vụ khách hàng công ty 2.1 Các dịch vụ công ty 2.2 Khái quát khách hàng DAACO .5 Tổ chức Bộ máy quản lý công ty Chức hoạt động phòng ban: Kết kinh doanh công ty Chính sách kế tốn mà cơng ty áp dụng 7.Quy trình kiểm tốn chung cơng ty .8 Phần II Thực trạng áp dụng phương pháp kỹ thuật thu nhập chứng kiểm toán Trong kiểm tốn tài cơng ty TNHH kiểm toán Đức Anh thực Thực trạng áp dụng phương pháp kỹ thuật thu thập chứng kiểm tốn kiểm tốn tài giai đoạn chuẩn bị kiểm tốn cơng ty May Xuất 3-2 Hồ Bình 1.1.Khái qt phương pháp kỹ thuật thu thập chứng kiểm tốn tài 1.1.1 Phương pháp điều tra (điều tra khách hàng): 10 1.1.2.Phương pháp kiểm kê (kiểm kê vật chất) .10 1.1.3 Lấy xác nhận: .11 1.1.4 Phương pháp quan sát: 14 1.1.5 Phương pháp thực nghiệm: 15 1.1.6 Phỏng vấn: 15 1.1.7 Phương pháp kỹ thuật tính tốn (kiểm tra xác kỹ thuật): 16 1.1.8 Phương pháp phân tích : 16 SVTH: Ngơ Thanh Hải Lớp:Kiểm toán 45B Chuyên đề thực tập 1.2 Các kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán (thường sử dụng) chu trình mà kiểm tốn viên áp dụng thực tế 22 1.2.1 Chu trình bán hàng thu tiền: 22 1.2.2 Chu trình mua hàng tốn: 26 1.2.3 Chu trình hàng tồn kho: .30 1.2.4 Chu trình tiền lương nhân viên: 33 1.2.5 Chu trình tiếp nhận hồn trả vốn 35 1.3 Phương pháp điều tra, vấn quan sát .36 1.3.1 Đặc điểm công ty 38 1.3.2 Kế hoạch thực kiểm toán 39 1.3.2.1 Kế hoạch kiểm toán tổng thể 39 1.3.2.2 Kế hoạch chiến lược 43 Thực trạng áp dụng phương pháp kỹ thuật thu thập chứng kiểm tốn kiểm tốn tài giai đoạn thực kiểm tốn cơng ty May Xuất 3-2 Hồ Bình cơng ty TNHH kiểm tốn Đức Anh thực 44 2.1 Phương pháp phân tích 44 2.2 Phương pháp xác minh tài liệu .49 2.3 Kiểm kê 51 2.4 Kỹ thuật tính tốn : 55 Thực trạng áp dụng phương pháp kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán kiểm tốn tài giai đoạn kết thúc kiểm tốn cơng ty May Xuất 3-2 Hồ Bình cơng ty TNHH kiểm tốn Đức Anh thực 55 3.1 Thư xác nhận : .55 3.2 Phỏng vấn .57 Phần III 58 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng phương pháp kỹ thuật thu thập chứng kiểm tốn cơng ty TNHH kiểm tốn Đức Anh thực 58 Nhận xét tình hình áp dụng hương pháp kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán cơng ty TNHH kiểm tốn Đức Anh thực .58 SVTH: Ngơ Thanh Hải Lớp:Kiểm tốn 45B Chun đề thực tập Kiến nghị nhằm hoàn thiện việc áp dụng cácphương pháp kỹ thuật thu thập chứng kiểm tốn cơng ty TNHH kiểm tốn Đức Anh thực 60 2.1.Chương trình đào tạo nhân viên 60 2.2 Đội ngũ kiểm toán viên 60 2.3 Chuẩn mực kiểm toán luật kiểm toán 60 Kết luận .62 Danh mục tài liệu tham khảo 63 SVTH: Ngơ Thanh Hải Lớp:Kiểm tốn 45B ... toán 45B Chuyên đề thực tập gồm: trợ giúp thu VAT, thu thu nhập doanh nghiệp, trợ giúp tính thu thu nhập cá nhân, trợ giúp đăng ký, kê khai toán loại thu , tư vấn ghi chép sổ sách kế toán, hướng... vị thu c Tổng Công ty Than Việt Nam Các Đơn vị thu c Tổng Công ty Xi măng Việt Nam Các Đơn vị thu c Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Các Đơn vị thu c Tổng Công ty Dệt may Việt Nam Các Đơn vị thu c... Thực trạng áp dụng phương pháp kỹ thu t thu nhập chứng kiểm tốn Trong kiểm tốn tài cơng ty TNHH kiểm toán Đức Anh thực Thực trạng áp dụng phương pháp kỹ thu t thu thập chứng kiểm tốn kiểm tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng áp dụng các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Đức Anh thực hiện, Thực trạng áp dụng các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Đức Anh thực hiện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay