Gánh nặng bệnh tật ở tỉnh Đắk Lắk năm 2015 (FULL TEXT)

161 8 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 13:53

ĐẶT VẤN ĐỀ Gánh nặng bệnh tật là những tổn thất về sức khỏe, tinh thần, vật chất và xã hội của một cộng đồng; nó ảnh hưởng đến chất lượng sống của con người và tình hình phát triển kinh tế xã hội, chứ không đơn thuần là chi phí mà cá nhân, gia đình và xã hội phải chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe [27]. Trước đây, việc đánh giá gánh nặng bệnh tật chỉ dựa vào các chỉ số như: tỷ lệ hiện mắc, tỷ lệ mới mắc, số chết/mắc, tỷ lệ tử vong; nhưng các chỉ số này không phản ánh chính xác mức độ ảnh hưởng cũng như tính nghiêm trọng của từng bệnh lên sức khỏe; đồng thời các nhà quản lý thường chú ý đến số liệu tử vong, những bệnh nào có tỷ lệ tử vong cao được cho là quan trọng và dành nhiều sự quan tâm [61]. Tuy nhiên, bệnh tật cũng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống và tình hình kinh tế xã hội, ví dụ như bệnh rối loạn tâm thần là một bệnh ít gây tử vong, nhưng nó gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sống, tinh thần, vật chất của cá nhân, gia đình và xã hội. Hơn nữa, trong thế giới hiện đại, các bệnh liên quan đến lối sống và do thoái hóa đã dần thay thế cho các bệnh nhiễm trùng và trở thành nguyên nhân chính gây nên bệnh tật và tử vong. Sự dịch chuyển dịch tễ này diễn ra rất nhanh ở các nước phát triển, các chỉ số về tử vong hoặc trạng thái sức khỏe đơn thuần không phản ánh đầy đủ bức tranh toàn cảnh về sức khỏe của cộng đồng; do đó năm 1991, theo đề nghị của Ngân hàng Thế giới, các nhà khoa học đã đã xây dựng một phương pháp đo lường cả tác động của tử vong và bệnh tật lên sức khỏe bằng chỉ số “Năm sống hiệu chỉnh theo bệnh tật”, viết tắt là DALY (Disability- Adjusted Life Years), được gọi là phương pháp nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 1990 (Global Burden of Diseases – 1990 (GBD-1990)) [51]. Năm sống hiệu chỉnh theo bệnh tật đo lường khoảng cách giữa tình trạng sức khỏe hiện tại so với tình trạng sức khỏe lý tưởng, nơi mọi người dân sống đến già mà không bị bệnh tật hoặc chấn thương dựa trên đơn vị thời gian bị mất. Một Năm sống hiệu chỉnh theo bệnh tật tương đương với một năm sống “khỏe mạnh” bị mất [33], [45], [52], [54], [77]. Năm sống hiệu chỉnh theo bệnh tật bằng tổng số năm sống bị mất do tử vong sớm (YLL- Years of Life Lost) và số năm sống khỏe mạnh bị mất do bệnh tật (YLD- Years of healthy life Lost due to Disability) [45], [51]. Việc phân tích Năm sống hiệu chỉnh theo bệnh tật có thể là một công cụ hữu ích để ước tính những loại bệnh tật và chấn thương nào gây tổn thất nhiều nhất đến sức khoẻ trong một số dân số nhất định, cũng như lựa chọn ưu tiên cho các mối quan tâm về chính sách y tế như phân bổ nguồn lực, can thiệp và nghiên cứu; những thông tin này rất cần thiết cho các nhà hoạch định chính sách [48], [49], [54], [60]. Tại Việt Nam cũng đã có một số nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật [1], [7], [8], [14], [18], [19]. Tuy nhiên các nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu -1990, chủ yếu sử dụng nguồn số liệu thứ cấp từ các báo cáo thống kê của ngành y tế (trừ nghiên cứu của Lê Vũ Anh [1]) nên không phản ảnh đầy đủ thực trạng bệnh tật trong dân số, ví dụ một số bệnh tật không gây tử vong như mù, điếc, dị tật bẩm sinh và tàn tật không được thống kê; hoặc các trường hợp tử vong tại nhà như tử vong sơ sinh, chết già, và đôi khi đuối nước cũng không được ghi nhận, phải bổ sung từ nhiều nguồn số liệu khác nhau, do đó có thể gây chồng chéo, không chính xác. Theo ước tính gánh nặng bệnh tật toàn cầu của Tổ chức y tế thế giới (2016) cho thấy tổng gánh nặng bệnh tật và tử vong của Việt Nam năm 2015 là 24.962.600 DALY, tương đương 26.712,5 DALY/100.000 dân [74]. Mười nguyên nhân dẫn đầu năm 2015 ở Việt Nam bao gồm: tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, tai nạn giao thông, đau cổ- thắt lưng, bệnh các cơ quan giác quan, đái tháo đường, ung thư phổi, bệnh về da, dị tật bẩm sinh và trầm cảm [53]. Đắk Lắk là một tỉnh miền núi nằm ở khu vực Tây Nguyên, có 47 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm 67%, dân tộc Ê đê chiếm 17%, còn lại là các dân tộc khác [23]. Đắk Lắk có nền văn hóa đa dạng và phong phú tuy nhiên vẫn còn nhiều hủ tục, tập quán lạc hậu, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (năm 2015 là 10%) [5]; khả năng tự chăm sóc sức khoẻ còn hạn chế do thiếu kiến thức; cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế còn thấp, do đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình sức khoẻ và bệnh tật. Hơn nữa, cho đến nay việc đánh giá gánh nặng bệnh tật ở Đắk Lắk chủ yếu dựa vào các báo cáo thống kê hàng năm của ngành y tế [22], chưa có một nghiên cứu nào đi sâu đánh giá gánh nặng bệnh tật bằng phương pháp Năm sống hiệu chỉnh theo bệnh tật. Nghiên cứu “Gánh nặng bệnh tật ở tỉnh Đắk Lắk năm 2015” được thực hiện, sử dụng phương pháp nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu - 2010 của Tổ chức y tế thế giới để trả lời cho câu hỏi “Tổng gánh nặng bệnh tật và tử vong năm 2015 ở Đắk Lắk là bao nhiêu? Những nguyên nhân hàng đầu nào gây nên gánh nặng bệnh tật và tử vong chính cho người dân tỉnh Đắk Lắk?” Những kết quả của nghiên cứu sẽ là cơ sở để đề xuất những biện pháp can thiệp nâng cao sức khoẻ, giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong cho người dân tỉnh Đắk Lắk. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHÂU ĐƯƠNG GÁNH NẶNG BỆNH TẬT Ở TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2015 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC TP HỒ CHÍ MINH - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHÂU ĐƯƠNG GÁNH NẶNG BỆNH TẬT Ở TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2015 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngành: Dịch tễ học Mã số: 62720117 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Đỗ Nguyên PGS.TS Trần Thiện Thuần TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2019 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan i Mục lục ii Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt iv Danh mục đối chiếu từ chuyên môn Anh – Việt vi Danh mục bảng viii Danh mục hình, biểu đồ, sơ đồ x MỞ ĐẦU ……………………………………………………… Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái quát DALY ……………………………………………… 1.2 Một số khái niệm liên quan ……………………………………… 1.3 Phương pháp tính DALY ………………………………………… 20 1.4 Các nhóm bệnh chấn thương ………………………………… 29 1.5 Nguồn số liệu …………………………………………………… 30 1.6 Sơ lược tổng quan Đắk Lắk …………………………………… 31 1.7 Các nghiên cứu gánh nặng bệnh tật nước ……………… 31 1.8 Các nghiên cứu gánh nặng bệnh tật nước ……………… 43 1.9 Nhận xét chung phương pháp nghiên cứu GBD ……………… 47 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Xác định tỷ lệ mắc bệnh tật dân số …………………… 50 2.2 Xác định tỷ lệ tử vong dân số ……………………………… 57 2.3 Tính tốn DALY với YLD YLL………………………… 59 2.4 Kiểm soát sai lệch …………………………………………… 64 2.5 Tóm tắt q trình nghiên cứu ……………………………… 66 2.6 Đạo đức nghiên cứu …………………………… 68 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Tình hình mắc bệnh năm 2015 người dân Đắk Lắk …… 69 3.2 Tình hình tử vong năm 2015 người dân Đắk Lắk ……… 74 3.3 Gánh nặng bệnh tật tử vong sớm năm 2015 Đắk Lắk … 78 3.4 Gánh nặng sống với bệnh tật năm 2015 Đắk Lắk ……… 78 3.5 Tổng gánh nặng bệnh tật tử vong năm 2015 Đắk Lắk …… 79 3.6 Mười nguyên nhân dẫn đầu DALY năm 2015 Đắk Lắk …… 86 Chương 4: BÀN LUẬN 4.1 Đặc tính dân số nghiên cứu ……………………………… 106 4.2 Tình hình mắc bệnh năm 2015 người dân Đắk Lắk …… 106 4.3 Tình hình tử vong năm 2015 người dân Đắk Lắk ……… 111 4.4 Gánh nặng bệnh tật tử vong sớm năm 2015 Đắk Lắk … 113 4.5 Gánh nặng sống với bệnh tật năm 2015 Đắk Lắk ………… 115 4.6 Tổng gánh nặng bệnh tật tử vong năm 2015 Đắk Lắk …… 117 4.7 Phân bố DALY theo nhóm tuổi, giới tính, dân tộc vùng kinh tế…………………………………………………… 120 4.8 Mười nguyên nhân dẫn đầu DALY năm 2015 Đắk Lắk… 125 4.9 Những điểm mạnh hạn chế nghiên cứu ………………… 136 4.10 Những điểm ứng dụng nghiên cứu ……………… 139 KẾT LUẬN …………………………………………………… 140 KIẾN NGHỊ …………………………………………………… 141 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN PHỤ LỤC ……… 142 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên chữ  Tiếng Việt BS : Bác sỹ BTNGD: Bệnh truyền nhiễm gây dịch CB-VC: Cán bộ- viên chức CK : Chuyên khoa CS : Cộng CTV : Cộng tác viên DD : Dạ dày GT : Giao thông HA : Huyết áp HH : Hô hấp HS-SV: Học sinh – sinh viên KT-XH: Kinh tế - Xã hội NMCT: Nhồi máu tim RLTĐ : Rối loạn tiền đình RLTHN: Rối loạn tuần hồn não RLTT: Rối loạn tâm thần TBMMN: Tai biến mạch máu não TDP : Tổ dân phố TK Thần kinh : TNGT: Tai nạn giao thong TTCSSKSS: Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản TTPL : Tâm thần phân liệt TTYT : Trung tâm y tế UT Ung thư : UVSS : Uốn ván sơ sinh VĐHHT: Viêm đường hô hấp VNNB: Viêm não Nhật Bản VPQ : Viêm phế quản  Tiếng Anh COPD: Chronic obstructive pulmonary disease DALY: Disability Adjusted Life Years DW Disability weight : DWNEW: Disability weight new DWOLD: Disability weight old EQ5D+: Euroqol- 5D+ health state descriptions GBD : Global Burden of Disease GHE: Global Health Estimate ICD-9: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Ninth Revision ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision ICIDH: International classification of impairments, disabilities and handicaps PPS : Probability Propotional to Size PTO : Person trade-offs WHO : World Health Organization WB World Bank : YLD : Years of healthy life lost due to disability YLL : Years of life lost DANH MỤC ĐỐI CHIẾU TỪ CHUYÊN MÔN ANH – VIỆT Tiếng Anh Tiếng Việt - Burden of Disease: Gánh nặng bệnh tật - Case fatality: Số mắc/chết - Cohort expected years of life lost: Năm sống kỳ vọng bị đoàn hệ - Comorbidity: Đồng bệnh tật - Chronic obstructive pulmonary disease: Bệnh phổi tắt nghẽn mạn tính - Disability: Khuyết tật / bệnh tật - Disability-adjusted life years: Năm sống hiệu chỉnh theo bệnh tật - Disability-free life expectancy: Kỳ vọng sống không khuyết tật - Disability weight: Trọng số bệnh tật - Disability weight new: Trọng số bệnh tật mới- 2010 - Disability weight old: Trọng số bệnh tật cũ- 1990 - Discount: Chiết khấu - Euroqol-5D+ health state descriptions: Bảng mô tả trạng thái sức khỏe theo tiêu chuẩn Châu Âu (phiên đặc biệt) - Global Burden of Disease: Gánh nặng bệnh tật toàn cầu - Global Health Estimate: Ước tính sức khỏe tồn cầu - Handicap: Tàn tật - Handicap-free life expectancy: Kỳ vọng sống không tàn tật - Health- related quality of life: Chất lượng sống liên quan đến sức khỏe - Impairment: Khiếm khuyết - Impairment-free life expectancy: Kỳ vọng sống không khiếm khuyết - Incidence: Số mắc - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision: Phân loại thống kê quốc tế bệnh tật vấn đề liên quan đến sức khỏe lần thứ 10 - International classification of impairments, disabilities and handicaps: Phân loại quốc tế khiếm khuyết, khuyết tật tàn tật - Lay descriptions: Mô tả không chuyên môn - Magnitude estimation : Ước tính độ lớn - Period expected years of life lost: Năm sống thời gian kỳ vọng bị - Person trade-offs: Đánh đổi người - Potential years of life lost: Số năm sống tiềm tàng bị - Prevalence : Tỷ lệ mắc - Quality-adjusted life years: Năm sống hiệu chỉnh theo chất lượng - Rating scales: Thang đo cho điểm - Standard ecpected years of life lost: Năm sống kỳ vọng chuẩn bị - Standard gambles: Đặt cược chuẩn - Time trade-offs: Đánh đổi thời gian - Treating like health outcomes as like: Tính cơng (mọi kết sức khỏe xem nhau) - Universal: Mang tính tồn cầu - Verbal – autopsy: Phương pháp vấn nguyên nhân tử vong - Weight of Age: Trọng số tuổi - World Health Organization: Tổ chức Y tế Thế giới - World Bank: Ngân hàng Thế giới - Years of healthy life lost due to disability: Số năm sống khỏe bị bệnh tật - Years of life lost: Số năm sống bị tử vong sớm DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Nội dung Trang 1.1 Định nghĩa trọng số khuyết tật 1.2 Euro-Qol 5D+ mô tả trạng thái sức khỏe 10 1.3 Kỳ vọng sống chuẩn nghiên cứu GBD 18 3.1 Đặc tính dân số nghiên cứu bệnh tật 69 3.2 Tỷ lệ mắc bệnh năm 2015 Đắk Lắk 71 3.3 Mười nguyên nhân bệnh dẫn đầu Đắk Lắk 72 3.4 Cơ cấu bệnh tật theo nhóm phân nhóm bệnh 73 3.5 Đặc tính dân số xã hội trường hợp tử vong Đắk Lắk 74 3.6 Tỷ lệ tử vong năm 2015 Đắk Lắk 76 3.7 Mười nguyên nhân tử vong hàng đầu Đắk Lắk 76 3.8 Cơ cấu nguyên nhân tử vong theo danh mục GBD 77 3.9 Số năm sống bị tử vong sớm năm 2015 Đắk Lắk 78 3.10 Số năm sống khỏe mạnh bị bệnh tật người dân 78 Đắk Lắk 3.11 Phân bố DALY theo danh mục GBD 79 3.12 Phân bố DALY theo nhóm tuổi, giới tính, nhóm dân tộc 82 vùng kinh tế xã hội 3.13 Mười nguyên nhân hàng đầu DALY 86 3.14 Mười nguyên nhân hàng đầu DALY nhóm tuổi 0-4 87 3.15 Mười nguyên nhân hàng đầu DALY nhóm tuổi 5-14 88 3.16 Mười nguyên nhân hàng đầu DALY nhóm tuổi 15-29 89 3.17 Mười nguyên nhân hàng đầu DALY nhóm tuổi 30-44 90 3.18 Mười nguyên nhân hàng đầu DALY nhóm tuổi 45-59 91 3.19 Mười nguyên nhân hàng đầu DALY nhóm tuổi 60-69 92 3.20 Mười nguyên nhân hàng đầu DALY nhóm tuổi 70-79 93 3.21 Mười nguyên nhân hàng đầu DALY nhóm tuổi 80+ 94 3.22 Tổng hợp mười nguyên nhân hàng đầu DALY theo nhóm 95 tuổi 3.23 Mười nguyên nhân hàng đầu DALY nam giới 96 3.24 Mười nguyên nhân hàng đầu DALY nữ giới 97 3.25 Tổng hợp mười nguyên nhân hàng đầu DALY theo giới tính 98 3.26 Mười nguyên nhân hàng đầu DALY nhóm dt Kinh 98 3.27 Mười nguyên nhân hàng đầu DALY nhóm dt Ê đê 99 3.28 Mười nguyên nhân hàng đầu DALY nhóm dt khác 100 3.29 Tổng hợp mười nguyên nhân dẫn đầu theo nhóm dân tộc 101 3.30 Mười nguyên nhân dẫn đầu DALY vùng I 102 3.31 Mười nguyên nhân dẫn đầu DALY vùng II 103 3.32 Mười nguyên nhân hàng đầu DALY vùng III 104 3.33 Tổng hợp mười nguyên nhân dẫn đầu theo vùng kinh tế xã 105 hội 136 dân cư sống vùng I Điều người dân sống vùng II III thiếu hồ bơi tập trung, thiếu điều kiện đảm bảo an tồn lại đường thủy, có nhiều sông, suối, hồ, đập chưa trang bị kỹ an tồn mơi trường nước, dễ bị đuối nước hơn, trẻ em Đồng thời nghiên cứu cho thấy tai nạn giao thông nguyên nhân dẫn đầu gánh nặng bệnh tật vùng III, điều do: thứ nhất, vùng cách xa trung tâm, điều kiện kinh tế xã hội thường phát triển so với vùng lại, giao thơng lại nhiều khó khăn đường hẹp xấu, lưu thơng dễ gây tai nạn; thứ nhì phương tiện lại vùng đa số xe thô sơ xe công nông, xe máy, xe đạp, thiếu an tồn lưu thơng nên dễ gây tai nạn gặp cố; thứ ba công tác tuyên truyền, giáo dục luật giao thông chưa thường xuyên chưa hiệu quả, lưu thông người dân không chấp hành nghiêm túc luật giao thông nên dễ gây tai nạn 4.9 Những điểm mạnh hạn chế nghiên cứu 4.9.1 Những điểm mạnh nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu GBD-2010, phương pháp tương đối mới, chưa sử dụng nhiều Việt Nam Những ưu điểm phương pháp là: 1) Sử dụng bảng sống chuẩn WHO với kỳ vọng sống lúc sinh 86 năm cho nam nữ, sử dụng thống cho nghiên cứu quốc gia; 2) Việc tính tốn YLD đơn giản với số mắc di chứng nhân với trọng số bệnh tật tương ứng; thứ ba có điều chỉnh cho đồng bệnh tật tính tốn YLD; 3) Khơng sử dụng chiết khấu trọng số tuổi nên việc tính tốn DALY đơn giản nhiều Nguồn số liệu thu thập trực tiếp từ cộng đồng, phản ánh đầy đủ tình hình bệnh tật dân số; khơng bỏ sót di chứng bệnh tật, đặc biệt bệnh tật không gây tử vong dị tật bẩm sinh, mù, điếc, khuyết tật Đồng thời số liệu tử vong thu thập đầy đủ, khơng bỏ sót trường hợp tử vong sơ sinh, chết nhà, việc tính tốn phản ánh xác gánh nặng bệnh tật cộng đồng 137 Bên cạnh đó, để xác định tỷ lệ mắc điểm (gọi tắt tỷ lệ mắc) tất bệnh tật cộng đồng việc khó khăn, đòi hỏi phải có thời gian, kinh phí, tiêu chí chẩn đốn biện pháp thực Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu cắt ngang để xác định tỷ lệ mắc bệnh theo nguyên nhân cộng đồng, vấn đề quan trọng phương pháp chọn mẫu, làm để mẫu đại diện cho quần thể nghiên cứu Vì nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu xác suất ngẫu nhiên hai giai đoạn, q trình phân tích liệu, sử dụng phương pháp điều chỉnh theo trọng số mẫu để ước lượng tỷ lệ mắc bệnh chung tỷ lệ mắc cho bệnh cụ thể người dân Đắk Lắk Phương pháp điều chỉnh theo trọng số mẫu giúp khắc phục tình trạng xác suất chọn mẫu không cải thiện phương sai trường hợp cỡ mẫu nhỏ, mẫu thiếu đại diện, tỷ lệ trả lời khơng cao có sai lệch độ bao phủ [75] Một điểm mạnh khác tiêu chuẩn chẩn đoán, nghiên cứu dựa vào triệu chứng lâm sàng xét nghiệm cận lâm sàng phù hợp để chẩn đoán Một khó khăn điều tra khám sức khỏe cộng đồng xét nghiệm cận lâm sàng hỗ trợ cho chẩn đốn hạn chế, có số xét nghiệm bản, dễ thực cộng đồng như: siêu âm tổng quát, xét nghiệm 18 thông số máu, đo điện tim, tìm ký sinh trùng số rét, soi tươi phân, nước tiểu; nghiên cứu sử dụng kết xét nghiệm có sẵn như: nội soi dày - tá tràng để chẩn đoán viêm dày- tá tràng; phim XQ cột sống để chẩn đốn thối hóa cột sống; số kết xét nghiệm khác như: CT scanner, MRI, điện não, sinh hóa máu, huyết học sử dụng để bổ sung cho chẩn đốn; ngồi vào sổ quản lý bệnh mạn tính như: động kinh, tâm thần, đái tháo đường để thống kê, ghi nhận bệnh Về vấn đề đồng bệnh tật, nghiên cứu xem xét bệnh tương đối độc lập với nhau, ví dụ: tăng huyết áp kèm với bệnh tiểu đường; đục thủy tinh thể bệnh nhân bị viêm loét dày; bệnh phụ thuộc rối loạn tâm thần 138 kèm ngủ, nghiên cứu ghi nhận chẩn đoán bệnh rối loạn tâm thần; bệnh nhân bị nhức đầu viêm xoang, ghi nhận chẩn đốn viêm xoang 4.9.2 Những hạn chế nghiên cứu Đây nghiên cứu tiến hành cộng đồng, cố gắng khám sức khỏe kỹ đối tượng nghiên cứu khơng tránh khỏi bỏ sót số bệnh lý tiềm tàng, khó phát hiện; số bệnh chẩn đốn không phân loại mức độ điếc, thiếu máu, động kinh, thiểu trí tuệ, số bệnh chẩn đốn khơng xác Thời gian tiến hành khám sức khỏe vào tháng 12/2015 tháng 01/2016, mùa khô, thuận lợi cho việc lại đoàn khám Tuy nhiên số bệnh dịch thường diễn vào mùa mưa (sốt xuất huyết, tay- chân- miệng, v.v.) nên khơng thu thập q trình khám sức khỏe, chưa phản ánh đầy đủ gánh nặng bệnh tật Đắk Lắk Một số bệnh lý ước lượng trội phụ thuộc nhiều vào triệu chứng như: đau khớp, mệt mỏi suy nhược thể, rối loạn tiền đình, v.v Tuy nhiên trạng thái bệnh lý xác định trọng số bệnh tật, nguyên nhân cụ thể bệnh khơng xác trạng thái bệnh lý phù hợp để tính tốn gánh nặng bệnh tật Cuối cùng, nhà nghiên cứu khảo sát rộng rãi phân tích đầy đủ trọng số số trạng thái bệnh tật chưa phù hợp, ví dụ bướu cổ thiếu I-od có trọng số cao (0,199), suy giáp có 0,019 cường giáp 0,145; Mặt khác, số bệnh lý chưa có trọng số bệnh tật riêng, phải dùng phương pháp ánh xạ sang trạng thái bệnh tương đương để gán trọng số phản ánh khơng gánh nặng bệnh tật; ví dụ bệnh viêm lt dày khơng có trọng số, gán trọng số trạng thái “vấn đề bụng mức trung bình” chưa hợp lý, cần phải có nhiều nghiên cứu sâu để xác định thêm trọng số số bệnh cụ thể 139 4.10 Những điểm ứng dụng nghiên cứu Đây đề tài Việt Nam sử dụng phương pháp nghiên cứu GBD-2010 WHO để đo lường gánh nặng bệnh tật tử vong địa phương (tỉnh Đắk Lắk) Với phương pháp tính tốn đơn giản, xử lý vấn đề đồng bệnh tật, phản ảnh xác gánh nặng bệnh tật tử vong cộng đồng; đồng thời cung cấp cho nhà quản lý y tế có nhìn tổng thể tranh bệnh tật Đắk Lắk, sở lựa chọn vấn đề sức khỏe ưu tiên để phân bố nguồn lực hợp lý, nhằm đạt hiệu cao việc can thiệp để làm giảm gánh nặng bệnh tật tử vong cho cộng đồng Đây đề tài sử dụng nguồn số liệu nghiên cứu dịch tễ học chủ yếu để đo lường gánh nặng bệnh tật tử vong Đây nguồn số liệu tiến hành thu thập cách khoa học công phu; sử dụng phương pháp điều chỉnh theo trọng số mẫu để ước tính tỷ lệ mắc bệnh cho cộng đồng, phản ảnh đầy đủ xác tình hình bệnh tật tử vong cộng đồng dân cư tỉnh Đắk Lắk 140 KẾT LUẬN Qua điều tra cắt ngang 4.832 đối tượng chọn ngẫu nhiên từ 32 cụm thơn, bn để khảo sát tình hình bệnh tật theo dõi tình hình tử vong 32 cụm thơn bn vòng năm để đo lường gánh nặng bệnh tật tử vong năm 2015 tỉnh Đắk Lắk cho thấy: Gánh nặng tử vong sớm 342.489 YLL (KTC 95%: 199.311 – 484.112), tương đương 18.476 YLL/100.000dân Trong nhóm bệnh truyền nhiễm chiếm 5,3%; nhóm bệnh khơng truyền nhiễm chiếm 51,5% nhóm chấn thương chiếm 43,2% Gánh nặng bệnh tật 140.447 YLD (KTC 95%: 119.215 – 158.801), tương đương với 7.577 YLD/100.000 dân Trong nhóm bệnh truyền nhiễm chiếm 19,2%; nhóm bệnh khơng truyền nhiễm chiếm 80,3% nhóm chấn thương chiếm 0,5% Tổng gánh nặng bệnh tật tử vong 482.936 DALY, tương đương 26.053 DALY/100 ngàn dân Trong YLL chiếm 70,9%; YLD chiếm 29,1% Nhóm tuổi lớn gánh nặng bệnh tật cao; gánh nặng bệnh tật nam cao nữ; gánh nặng bệnh tật nhóm dân tộc khác cao nhóm dân tộc Kinh Ê đê; gánh nặng bệnh tật nhóm sống vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn cao vùng lại Mười nguyên nhân dẫn đầu Đắk Lắk gồm: đuối nước, TNGT, tự tử, TBMMN, bại não, ung thư gan, viêm loét dày, suy tim, ung thư não, sinh non 141 KIẾN NGHỊ Đối với cấp quyền địa phương - Đưa luật an tồn giao thơng đường phòng chống tai nạn thương tích vào nhà trường để giáo dục trẻ em từ tuổi học đường, nhằm hạn chế tình trạng đuối nước tai nạn giao thông để giảm tỷ lệ tử vong - Bằng nguồn ngân sách địa phương tạo điều kiện chế để đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa để xây dựng khu liên hợp thể thao, có hồ bơi để em thiếu nhi vui chơi, khơng phải tìm đến sơng suối, ao, hồ tự nhiên để bơi lội, phòng tránh tai nạn đuối nước - Đặt biển cảnh báo nơi có nguy xảy đuối nước để người dân cảnh giác đề phòng - Ngành giáo dục nên đưa mơn bơi lội thành mơn bắt buộc chương trình rèn luyện thể chất, giúp em có đủ kỷ để tránh đuối nước Đối với ngành y tế - Tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý rèn luyện thể chất - Đầu tư, nâng cấp khoa can thiệp tim mạch khoa ung bướu Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên có đủ lực điều kiện để tầm soát, phát sớm can thiệp kịp thời bệnh lý ung thư tim mạch, nhằm làm giảm tỷ lệ tử vong bệnh - Xây dựng củng cố đội cấp cứu phản ứng nhanh sở y tế để xử lý kịp thời tai nạn rủi ro có tình đuối nước, tai nạn giao thơng xảy Nghiên cứu tương lai - Cần tiếp tục nghiên cứu để xác định thêm trọng số số bệnh cụ thể như: viêm loét dày, suy nhược thể - Cần tiến hành nghiên cứu rộng sâu để có số liệu xác gánh nặng bệnh tật Việt Nam nói chung khu vực, vùng, miền nói riêng, xác định vấn đề ưu tiên để xây dựng sách y tế phù hợp với vùng, miền, nhằm làm giảm gánh nặng bệnh tật, nâng cao tuổi thọ người Việt Nam 142 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ I Bài báo tiếng Việt 1/ Châu Đương (2016) “Mơ hình bệnh tật Đắk Lắk năm 2015”- Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh- Chun đề Y tế cơng cộng-2016, tr 65- 70 2/ Châu Đương, Nguyễn Đỗ Quốc Thống, Thân Trọng Quang, Thái Quang Hùng, Đỗ Thị Vân, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Hữu Huyên, Lê Văn Thanh (2016) “Đo lường số năm sống khỏe mạnh bị bệnh tật Đắk Lắk năm 2015”- Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh- Chun đề Y tế cơng cộng-2016, tr 24-30 3/ Châu Đương, Nguyễn Đỗ Quốc Thống, Đỗ Thị Vân, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Hữu Huyên, Lê Văn Thanh, Thân Trọng Quang, Thái Quang Hùng (2016) “Đo lường số năm sống khỏe mạnh bị tử vong sớm Đắk Lắk năm 2015”Tạp chí Y Dược học Quân sự- 41 ( 9), tr 40 - 48 II Bài báo tiếng Anh 1/ Chau Duong (2017) “Years Lived With Disability in Dak Lak 2015” Vietnam journal of preventive medicine Ha Noi, 27 (12), pp 22 – 28 143 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Lê Vũ Anh (2006) Sử dụng số DALY đo lường đánh giá gánh nặng số bệnh sở thực nghiệm y tế cơng cộng Chí Linh, Hải Dương, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Trường Đại học y tế công cộng - Hà Nội, tr 1-4 Bộ Y tế (2018) Niên giám thống kê y tế năm 2015, Nhà xuất Y học Hà Nội - 2017, tr 212-233 Lê Quí Châu, Nguyễn Lân Việt, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh (2012) Bệnh học Nội khoa - Tập 1, Nhà xuất y học, Hà Nội, tr 169-226 Lê Quí Châu, Nguyễn Lân Việt, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh (2012) Bệnh học Nội khoa - Tập 2, Nhà xuất y học, Hà Nội, tr 24-322 Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2016) Niên giám thống kê 2015, tr 14-36 Đỗ Văn Dũng (1995) Căn thống kê y học, Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, tr 148-178 Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Bích Loan (2000) "Nghiên cứu bước đầu số năm sống bị số xã miền Nam" Y học TP Hồ Chí Minh, (4), tr 8-22 Châu Đương (2014) Gánh nặng bệnh tật tử vong đồng bào dân tộc Ê đê huyện CưM’gar- Đắk Lắk năm 2014, Đề tài cấp sở, Sở y tế tỉnh Đắk Lắk, tr 46-47 Châu Đương CS (2012) "Tình hình bệnh nhân Êđê nhập viện điều trị Bệnh viện đa khoa huyện CưM’gar - Đaklak năm (2006-2010) " Tạp chí Y Dược học Quân Sự, 37 (2), tr 117-121 10 Võ Hưng CS (2000) "Khảo sát điều tra mơ hình bệnh tật nhân dân tỉnh Bình Định đề xuất giải pháp phòng chống bệnh" Kỷ yếu Sở Khoa học Cơng nghệ tỉnh Bình Định 1991 – 2000, tr 1-3 11 Phạm Văn Lào (2016) Tỷ lệ tăng huyết áp yếu tố nguy số xã phường thị trấn địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đề tài cấp sở - Sở Y tế Đắk Lắk, 12 Ngô Ngọc Liễn (2006) Giản yếu bệnh học Tai - Mũi - Họng, Nhà xuất Y học Hà Nội - 2006, tr 155-265 13 Trần Văn Liễu (2002) Bài giảng Y Pháp học, NXB Y học - Hà Nội, tr 18 144 14 Bùi Ngọc Linh, Nguyễn Thị Trang Nhung, Trần Khánh Long, Theo Vos, Ngô Đức Anh, Nguyễn Thanh Hương (2011) "Một số kết ban đầu đo lường gánh nặng bệnh tật Việt Nam" Tạp chí y tế cơng cộng, 20 (20), tr 4-10 15 Đặng Công Long (2000) Nghiên cứu cấu bệnh tật địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 1995 – 1997, Đề tài cấp sở, Sở y tế tỉnh Đắk Lắk 16 Nguyễn Trường Nam - Thongke.info Chọn mẫu nghiên cứu, Viện nghiên cứu y xã hội học 17 Nguyễn Đỗ Nguyên (2005) Phương pháp nghiên cứu khoa học y khoa, Bộ môn dịch tễ Khoa y tế công cộng Trường Đại học y dược TP Hồ Chí Minh 18 Nguyễn Thị Trang Nhung, Trần Khánh Long, Bùi Ngọc Linh, Theo Vos, Ngô Đức Anh, Nguyễn Thanh Hương (2011) Gánh nặng bệnh tật chấn thương Việt Nam 2008, Nhà xuất Y học - Hà Nội, tr 1-92 19 Nguyễn Thị Trang Nhung, Bùi Thị Tú Quyên, Lê Thị Vui, Phạm Việt Cường, Lê Tự Hoàng (2012) "Gánh nặng bệnh tật tử vong sớm CHILILAB Chí Linh, Hải Dương" Tạp chí y tế cơng cộng, 24 (24), tr 4-10 20 Lê Hồng Ninh, Nguyễn Văn Truyền, Nguyễn Văn Lơ, Nguyễn Bích Loan, Phan Hồng Minh, Đỗ Văn Dũng, Võ Văn Hùng (1995) Dịch tễ học bản, NXB Y học - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, tr 156-229 21 Nguyễn Đình Sáng, Nguyễn Hữu Mơ, Đỗ Hồng Dung (2010) Khái niệm bệnh Sinh lý Bệnh học - Phần 2, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr 5-12 22 Sở Y tế Đắk Lắk (2016) Báo cáo tổng kết hoạt động y tế năm 2015 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 23 Tỉnh ủy – HĐND- UBND tỉnh Đắk Lắk (2015) Địa chí Đắk Lắk 24 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Lắk (2016) Báo cáo tổng kết hoạt động CSSKSS năm 2015 25 Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Đắk Lắk (2016) Báo cáo tổng kết chương trình phòng chống HIV/AIDS năm 2015 26 Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Đắk Lắk (2016) Báo cáo Dự án Đái tháo đường giai đoạn 2012 – 2015 Đắk Lắk 145 TIẾNG ANH 27 Anand S, Hanson K (1997) "Disability-adjusted life years: a critical review" Journal of Health Economics, 16 (6), pp 685-702 28 Barendregt J J, Bonneux L, Van der Maas P J (1996) "DALYs: the age-weights on balance" Bulletin of the World Health Organization, 74 (4), pp 439-443 29 Barker C, Green A (1996) "Opening the debate on DALYs (disability adjusted life years)" Health policy and planning, 11 (2), pp 179-183 30 Bundhamcharoen K, Odton P, Phulkerd S, Tangcharoensathien V (2011) "Burden of disease in Thailand: changes in the health gap between 1999 – 2004" BMC Public Health Journal, 10 (10), pp 1-22 31 Chapman G, Hansen K S, Jelsma J, Ndhlovu C, Piotti B, Byskov J, Theo Vos (2006) "The Burden of Disease in Zimbabwe in 1997 as measured by disability-adjusted life years lost" Tropical medicine & international health, 11 (5), pp 660-671 32 Chongsuvivatwong Virasakdi (2010) Package “epical” - Epidemiological calculator, pp 86-90 33 Colin D M, Theo Vos E, Christopher E S, Stephen J B (2001) "The burden of disease and injury in Australia" Bulletin of the World Health Organization, 79 (11), pp 10761084 34 Djalalinia S, Moghaddam S S, Moradi-Lakeh M, Naghavi S S M, Murray C J L, Vos T (2017) "Prevalence and Years Lived with Disability of 310 Diseases and Injuries in Iran and its Neighboring Countries, 1990–2015: Findings from Global Burden of Disease Study 2015" Archives of Iranian Medicine, 20 (7), pp 392-402 35 Dodhia H, Phillips K (2008) "Measuring burden of disease in two inner London boroughs using Disability Adjusted Life Years" Journal of public health, 30 (3), pp 313-321 36 Fox-Rushby J A, Hanson K (2001) "Calculating and presenting disability adjusted life years (DALYs) in cost-effectiveness analysis" Health policy and planning, 16 (3), pp 326-331 37 GBD-2016 Brazil collaborators (2018) "Burden of diseases in Brazil, 1990 - 2016 : a systematic subnational analysis for the Global Burden of Disease Study 2016" The Lancet, 392, pp 760-775 146 38 Genova-Maleras R, Alvarez-Martin E, Morant-Ginestar C, Fernandez de Larrea-Baz N, Catala-Lopez F (2012) "Measuring the burden of disease and injury in Spain using disability adjusted life years: an updated and policy-oriented overview" Public Health, 126 (12), pp 1024-1031 39 Gibney K, Sinclair M, O’Toole J, Leder K (2013) "Using disability adjusted life years to set health-based targets: a novel use of an established burden of disease metric" Journal of public health policy, 34 (3), pp 439-446 40 Gilmour S, Liao Y, Bilano V, Shibuya K (2014) "Burden of disease in Japan: Using National and Subnational Data to inform Local Health Policy" Journal of preventive medicine and public health=Yebang Uihakhoe, 47 (3), pp 136-143 41 Jiang Y, Hesser J E (2012) "Using disability adjusted life years to assess the burden of disease and injury in Rhode Island" Public health reports, 127 (3), pp 293-303 42 Kominski G F, Simon P A, Ho A, Luck J, Lim Y W, Fielding J E (2002) "Assessing the burden of disease and injury in LosAngeles County using disability-adjusted life years" Public health reports, 117 (2), pp 185-191 43 Larson B A (2013) "Calculation disability-adjusted life years lost (DALYs) in discrete-time" BioMed Central Journal, 11 (1), pp 1-6 44 Luz P M, Grinsztejn B, Galvani A P (2009) "Disability- adjusted life years lost to Dengue in Brazil" Tropical medicine & international health: TM&IH 14 (2), pp 237246 45 Matthers C, Stevens G (2013) WHO Methods and data sources for global of disease estimates 2000-2011, World Health Organization, Geneva 46 Melse J M, Marie-Louise Essink-Bot, Kramers P G N, Hoeymans N (2000) "A National Burden of Disease Calculation: Dutch Disability-Adjusted Life – Years" American journal of Public health, 90 (8), pp 1241-1247 47 Misganaw A, Melaku Y A, Tessema G A, Deribew A, Deribe K, Abera S F, Dessalegn M (2017) "National disability-adjusted life years (DALYs) for 257 diseases and injuries in Ethiopia, 1990–2015: findings from the global burden of disease study 2015" Population Health Metrics, pp 1-16 48 Murray C J (1994) "Quantifying the burden of disease: the technical basis for disability-adjusted life years" Bulletin of the World Health Organization, 72 (3), pp 429-445 147 49 Murray C J L, Lopez A D (1994) "Quantifying disability: data, methods and results" Bulletin of the World Health Organization, 72 (3), pp 481-494 50 Murray C J L, Lopez A D (1997) "The utility of DALYs for public health policy and research: a reply" Bulletin of the World Health Organization, 75 (4), pp 377-381 51 Murray C J L, Lopez A D, Jaminson D T (1994) "The global burden of disease in 1990: summary results, sensitivity analysis and future directions" Bulletin of the World Health Organization, 72 (3), pp 495-509 52 Murray C J L, Phil D, Lopez A D (2013) "Measuring the Global Burden of Disease" The New England Journal of Medicine, 369 (5), pp 448-457 53 Murray C J L, Kassebaum N J, Arora M, Barber R M, Zulfi qar A Bhutta Z A, et al (2016) "Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 315 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE), 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015" The Lancet, 388, pp 16031658 54 Murray C J L, Acharya A K (1997) "Understanding DALYs" Journal of health economics, 16 (1997), pp 703-730 55 Murray C J L, Barber R M, Foreman K J, Ozgoren A A, Abd-Allah F, Abera S F, et al (2015) "Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990–2013: quantifying the epidemiological transition" The Lancet, pp 1-39 56 Murray C J L, Vos T, Lozano R, Nahavi M, Flaxman A D, Michaud C, et al (2012) "Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990 – 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010" The Lancet, 380 (9859), pp 2197-2223 57 Naing L, Winn T, Rusli B N (2006) "Practical Issues in Calculating the Sample Size for Prevalence Studies" Archives of Orofacial Sciences 2006, 1, pp 9-14 58 Nord E (2013) "Disability weights in the Global Burden of Disease 2010 : Unclear meaning and overstatement of international agreement" Health policy, 111 (2013), pp 99-104 59 P T Minh, Kubo T, Fujino Y, et al (2011) "Disability-Adjusted Life Years (DALY) for cancer in Japan in 2000" J Epidemiol 2011, 21 (4), pp 309-312 148 60 Polinder S, Haagsma J A, Stein C, Havelaar A H (2012) "Systematic review of general burden of disease studies using disability-adjusted life years" BioMed Central- Population health metrics 2012, 10 (1), pp 1-15 61 Pruss-Unstun A, Mathers C, Corvalan C, Woodward A (2003) "Introduction and methods: Assessing the environmental burden of disease at national and local levels" Geneva, World Health Organization, WHO Environmental Burden of Disease Series, No (1), pp 27-40 62 Salomon J A, Haagsma J A, Davis A, Noordhout C M, Polinder S, Havelaar A H, Cassini A, et al (2015) "Disability weights for the global Burden of Disease 2013 study" The Lancet Global health, 3, pp 712-723 63 Salomon J A, Vos T, Hogan D R, Gagnon M, Naghavi M, Mokdad A, Bengum N, et al (2012) "Common values in assessing health outcomes from disease and injury: Disability weights measurement study for the Global Burden of disease study 2010" The Lancet, pp 2129-2143 64 Schoper D, Pereira J, Torres A, Cuende N, Alonso M, Baylin A, Ammon C, Rougemont A (2000) "Estimating the burden of disease in one Swiss canton: what disability adjusted life years (DALY) tell us?" International journal of Epidemiology, 29 (2000), pp 871-877 65 Sepanlou S G, Parsaeian M, Krohn K, Afshin A, Farzadfar F, Roshandel G, Karimkhani C, Bazargan-Hejazi S (2017) "Disability-Adjusted Life-Years (DALYs) for 315 Diseases and Injuries and Healthy Life Expectancy (HALE) in Iran and its Neighboring Countries, 1990–2015: Findings from Global Burden of Disease Study 2015" Archives of Iranian Medicine, 20 (7), pp 403-418 66 Shuhei Nomura, Haruka Sakamoto, Scott Glenn, Yusuke Tsugawa, Sarah K Abe, Md M Rahman (2017) "Population health and regional variations of disease burden in Japan, 1990–2015: a systematic subnational analysis for the Global Burden of Disease Study 2015" The Lancet, 390, pp 1521-1538 67 Simon Iain Hay (2017) "Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 333 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016" The Lancet 390, pp 1260-1344 149 68 Steel N, Ford J A, Newton J N, Davis A C, Vos T, Naghavi M, et al (2018) "Changes in health in the countries of the UK and 150 English Local Authority areas 1990 – 2016: a systematic analysis for the Global Burden of Diseaes Study 2016" The Lancet, pp 1647-1661 69 Stouthard M E A, Essink-Bot M L, Bonsel G J (2000) "Disability weights for diseases: A modified protocol and results for a Western European region" European journal of public health, 10/2000 (1), pp 24-30 70 Vos T, Allen C, Arora M, Barber M R, et al (2016) "Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990-2015: asystematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015" The Lancet, 388, pp 1545-1562 71 Vos T, Flaxman A D, Naghavi M, Lozano R, Michaud C, Ezzati M, Shibuya K, Salomon J A, et al (2012) "Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990 – 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010" The Lancet, 380 (2012), pp 2163-2196 72 Vos T, Barber R M, Bell B, Villa A B, et al (2015) "Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: asystematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013" The Lancet, pp 1-49 73 WHO (2006) Global burden of disease 2004 update: Disability weights for disease and conditions 74 WHO (2016) Global health estimates 2015 summary tables., December 2016 75 Yansaneh Ibrahim S (2003) "Construction and use of sample weights" United Nation Secretariat Statistics Division, pp 5.1-5.13 76 Yoon S J, Bae S C, Lee S I, Chang H, Jo H S, Sung J H, Park J H, Lee J Y, Shin Y S (2007) "Measuring the Burden of Disease in Korea" Journal Korean Medical Sciences, 22, pp 518-523 77 Yoon S J, Oh I H, Seo H, Kim E J, Gong Y H, Ock M, Lim D, Lee W K, Lee Y R, Kim D, Jo M W, Park H, Yoon S J (2016) "Disability-Adjusted Life Years for 313 Diseases and Injuries: the 2012 Korean Burden of Disease Study" J Korean Med Sci 2016, 31, pp 146-157 150 78 Zhou S C, Cai L, Wang J, Cui S, Chai Y, Liu B, Wan C H (2011) "Measuring the burden of disease using disability-adjusted life years in Shilin County of Yunnan Province, China" Environmental health and preventive medicine, 16 (3), pp 148-154 ... mắc bệnh năm 2015 người dân Đắk Lắk …… 69 3.2 Tình hình tử vong năm 2015 người dân Đắk Lắk ……… 74 3.3 Gánh nặng bệnh tật tử vong sớm năm 2015 Đắk Lắk … 78 3.4 Gánh nặng sống với bệnh tật năm 2015. .. bệnh năm 2015 người dân Đắk Lắk …… 106 4.3 Tình hình tử vong năm 2015 người dân Đắk Lắk ……… 111 4.4 Gánh nặng bệnh tật tử vong sớm năm 2015 Đắk Lắk … 113 4.5 Gánh nặng sống với bệnh tật năm 2015. .. bệnh tật tỉnh Đắk Lắk năm 2015 thực hiện, sử dụng phương pháp nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu - 2010 Tổ chức y tế giới để trả lời cho câu hỏi “Tổng gánh nặng bệnh tật tử vong năm 2015 Đắk
- Xem thêm -

Xem thêm: Gánh nặng bệnh tật ở tỉnh Đắk Lắk năm 2015 (FULL TEXT), Gánh nặng bệnh tật ở tỉnh Đắk Lắk năm 2015 (FULL TEXT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay