Lạm phát, lãi suất, cổ phiếu, trái phiếu

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 13:52

Lạm phát tỷ lệ tăng giá loại hàng hoá dịch vụ qua thời gian định Lãi suất khoản tiền nhận cho vay để tiết kiệm lãi suất giảm, nhiều người khả vay mượn tiền Kết người tiêu dùng nhiều tiền để chi tiêu hơn, khiến kinh tế tăng trưởng nhanh chóng lạm phát tăng theo Theo chiều ngược lại, lãi suất tăng, người tiêu đùng xu hướng để tiết kiệm ngân hàng để lấy lãi họ khoản tiền lời nhiều Lúc này, số tiền lưu thông để chi tiêu kinh tế giảm xuống điều khiến kinh tế tăng trưởng chậm lại, lạm phát giảm Lãi suất hiểu đơn giản người vay phải trả cho người tiền cho vay Lạm phát sức mua hay giá trị nội loại tệ (ở đồng Việt Nam) Lãi suất thực tiền tiết kiệm - hiệu số lãi suất danh nghĩa mức lạm phát - trở nên giá trị âm Hơn nữa, thay đổi không mong đợi tỷ lệ lạm phát gây khó khăn cho doanh nghiệp việc lập kế hoạch, ngăn cản tăng trưởng đổi doanh nghiệp Do lãi suất yếu tố định việc đầu tư, nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ mối quan hệ lãi suất giá chứng khoán: Mối quan hệ lãi suất giá trái phiếu: mối quan hệ trực tiếp ngược chiều Giá trái phiếu giá trị dòng tiền Khi lãi suất thị trường cao dòng tiền bị chiết khấu với lãi suất lớn, dẫn đến giá trái phiếu nhỏ Vì vậy, lãi suất cao, giá trái phiếu thấp hội tốt để mua vào trái phiếu Khi kinh tế phát triển mà khơng lạm phát lớn trái phiếu dài hạn đối thủ cạnh tranh trực tiếp số cổ phiếu Lãi suất cao thu hút dân chúng đầu tư vào trái phiếu, kể tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn bến đậu an toàn cho đồng vốn Ở mức lãi suất thấp, tiền tiết kiệm đầu tư vào cổ phiếu nhiều hơn, tính khoản tăng cao làm TTCK phát triển Lạm phát túy (lạm phát ngầm) khơng nguy hiểm cho TTCK tiền mua cổ phiếu thực chất đầu tư vào vật Mối quan hệ lãi suất giá cổ phiếu: mối quan hệ khơng trực tiếp khơng hồn tồn diễn theo chiều Lý chỗ, dòng tiền thu nhập cổ phiếu không cố định trái phiếu, mà chúng thay đổi với lãi suất mức thay đổi lớn nhỏ thay đổi lãi suất - Lãi suất tăng - giá cổ phiếu ổn định tăng: xảy giá hàng hóa bán cơng ty tăng, dẫn đến thu nhập công ty tăng lên với lạm phát chi phí đầu vào tăng Do vậy, giá cổ phiếu trường hợp giữ ổn định lãi suất chiết khấu tăng dòng thu nhập tăng bù đắp cho - Lãi suất tăng - giá cổ phiếu giảm: xảy dòng thu nhập tương lai công ty tăng không nhiều chí giảm, trước cơng ty phải huy động vốn với lãi suất cao, đến hàng hóa sản xuất bán lại gặp phải cạnh tranh gay gắt, sức mua lại hạn, thu nhập cơng ty giảm sút, cơng ty khơng khả tăng giá hàng hóa để bù lại mức lạm phát Khi lãi suất giảm xảy khả tương tự Nhiều nghiên cứu cho thấy, mối quan hệ lãi suất giá cổ phiếu thường quan hệ ngược chiều, giai đoạn ngắn hạn, điều lúc Nếu xét mối tương quan thị trường cổ phiếu trái phiếu thực tế, thơng thường quan hệ lãi suất giá cổ phiếu mối quan hệ ngược chiều Điều lý giải sau: dự đoán lãi suất thị trường tăng, tức giá trái phiếu giảm, người đầu tư xu hướng chuyển từ cổ phiếu sang mua trái phiếu làm cho giá cổ phiếu giảm ... quan hệ lãi suất giá cổ phiếu thường quan hệ ngược chiều, giai đoạn ngắn hạn, điều lúc Nếu xét mối tương quan thị trường cổ phiếu trái phiếu thực tế, thông thường quan hệ lãi suất giá cổ phiếu. .. Khi kinh tế phát triển mà khơng có lạm phát lớn trái phiếu dài hạn đối thủ cạnh tranh trực tiếp số cổ phiếu Lãi suất cao thu hút dân chúng đầu tư vào trái phiếu, kể tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn... vật Mối quan hệ lãi suất giá cổ phiếu: mối quan hệ không trực tiếp khơng hồn tồn diễn theo chiều Lý chỗ, dòng tiền thu nhập cổ phiếu không cố định trái phiếu, mà chúng thay đổi với lãi suất mức
- Xem thêm -

Xem thêm: Lạm phát, lãi suất, cổ phiếu, trái phiếu, Lạm phát, lãi suất, cổ phiếu, trái phiếu

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay