TÀI LIỆU hướng dẫn sữa chữa hộp số xe toyota inova

83 12 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 13:38

I. CỤM HỘP SỐ :3A. THÁO HỘP SỐ:9B. LẮP HỘP SỐ:32II. TRỤC SƠ CẤP55A. THÁO TRỤC SƠ CẤP :55B. LẮP TRỤC SƠ CẤP:57III. TRỤC THỨ CẤP :59A. THÁO TRỤC THỨ CẤP60B. LẮP TRỤC THỨ CẤP73IV. BÁNH RĂNG TRỤC TRUNG GIAN VÀ SỐ LÙI82A. THÁO BÁNH RĂNG TRỤC TRUNG GIAN VÀ SỐ LÙI83B. LẮP BÁNH RĂNG TRỤC TRUNG GIAN VA SỐ LÙI87 HỘP SỐ XE INNOVA (TOYOTA) MỤC LỤC : I CỤM HỘP SỐ : .3 A THÁO HỘP SỐ: B LẮP HỘP SỐ: 32 II TRỤC CẤP 55 A THÁO TRỤC CẤP : 55 B LẮP TRỤC CẤP: .57 III TRỤC THỨ CẤP : .59 A THÁO TRỤC THỨ CẤP 60 B LẮP TRỤC THỨ CẤP .73 IV BÁNH RĂNG TRỤC TRUNG GIAN VÀ SỐ LÙI 82 A THÁO BÁNH RĂNG TRỤC TRUNG GIAN VÀ SỐ LÙI 83 B LẮP BÁNH RĂNG TRỤC TRUNG GIAN VA SỐ LÙI .87 BỐ TRÍ HỘP SỐ TRÊN XE INNOVA I CỤM HỘP SỐ : A THÁO HỘP SỐ: Tháo nút đổ dầu: a Tháo nút đổ dầu gioăng khỏi hộp số Tháo nút xả: b Tháo nút xả gioăng khỏi vỏ hộp số Tháo cắt ly hợp: a Tháo cắt vòng bi cắt li hợp khỏi vỏ mở rộng Tháo vòng bi cắt ly hợp: a Tháo kẹp vòng bi cắt khỏi cắt li hợp 10 Lắp vòng đồng tốc No a Bơi dầu bánh lên vành đồng tốc lắp vào bánh số Lắp moayơ đồng tốc No.2 a Dùng SST máy ép, ép moay đồng tốc No.2 vào trục thứ cấp SST 09316-60011 (09316-00021) b Chọn phanh hãm trục moay đồng tốc cho cho độ rơ hướng kính nhỏ Khe hở tiêu chuẩn: 0.10 mm (0.039 in.) trở xuống Độ dày phanh hãm trục moayơ li hợp tiêu chuẩn: Dấu Độ dày C-1 1.75 đến 1.80 mm (0.0689 đến 0.0709 in.) D 1.80 đến 1.85 mm (0.0709 đến 0.0728 in.) D-1 1.85 đến 1.90 mm (0.0728 đến 0.0748 in.) E 1.90 đến 1.95 mm (0.0748 đến 0.0768 in.) E-1 1.95 đến 2.00 mm (0.0768 đến 0.0787 in.) F 2.00 đến 2.05 mm (0.0787 đến 0.0807 in.) F-1 2.05 đến 2.10 mm (0.0807 đến 0.0827 in.) 69 c Dùng kìm tháo phanh, lắp hãm phanh Kiểm tra khe hở dọc trục bánh số a Dùng thước lá, đo khe hở dọc trục Khe hở tiêu chuẩn: 0.10 đến 0.25 mm (0.0039 đến 0.0098 in.) Lắp moay đồng tốc hộp số No.1 a Bôi dầu bánh lên bánh lùi lắp vào moayơ đồng tốc số CHÚ Ý: Chắc chắn đặt bánh số lùi vào moayơ li hợp theo hướng 70 b Lắp khoá đồng tốc vào maoy đồng tốc lò xo khố đồng tốc chuyển số GỢI Ý: Khơng để chỗ hở hai lò xo khố chuyển số vị trí Lắp vòng bi đũa kim bánh số a Bôi dầu bánh lên vòng bi đũa kim lắp vào trục thứ cấp Lắp bánh số a Bôi dầu bánh lên bánh lắp vào trục thứ cấp số 10 Lắp vòng đồng tốc No.1 (cho banh số 2) a Bôi dầu bánh lên vòng đồng tốc No.1 lắp vào bánh số 11 Lắp moayơ đồng tốc hộp số No.1 71 a Dùng SST máy ép, ép moay đồng tốc vào trục thứ cấp SST 09316-60011 12 Kiểm tra khe hở dọc trục bánh số a Dùng đồng hồ so, đo khe hở hướng trục Khe hở tiêu chuẩn: 0.10 đến 0.250 mm (0.0039 đến 0.0098 in.) 13 Lắp vòng đồng tốc No.1 (cho banh số 1) a Bôi dầu bánh lên vành đồng tốc lắp vào moayơ đồng tốc No.1 14 Lắp bi hãm vành vòng bi bánh số a Bôi dầu bánh lên bi hãm lắp vào trục thứ cấp 15 Lắp vành vòng bi bánh số a Bơi dầu bánh lên vòng bi đũa kim 72 b Lắp vành vòng bi đũa kim vào bánh số 16 Lắp bánh số a Bôi dầu bánh lên bánh số lắp vào trục thứ cấp 17 Lắp vòng bi trục thứ cấp a Dùng SST máy ép, ép vòng bi vào trục thứ cấp SST 09316-60011 (09316-00021) 18 Kiểm tra khe hở dọc trục bánh số a Dùng đồng hồ so, đo khe hở hướng trục Khe hở tiêu chuẩn: 0.10 đến 0.25 mm (0.0039 đến 0.0078 in.) 19 Lắp bánh số a Dùng SST máy ép, ép bánh số vào trục thứ cấp SST 09316-60011 (09316-00021) 73 b Chọn phanh hãm trục cho cho độ rơ hướng kính nhỏ Khe hở tiêu chuẩn: 0.10 mm (0.039 in.) trở xuống Phanh hãm trục vòng bi trục thứ cấp tiêu chuẩn: Dấu A B C D E F G H J K L c Độ dày 2.67 đến 2.72 mm (0.1051 đến 0.1071 in.) 2.73 đến 2.78 mm (0.1075 đến 0.1094 in.) 2.79 đến 2.84 mm (0.1098 đến 0.1118 in.) 2.85 đến 2.90 mm (0.1122 đến 0.1141 in.) 2.91 đến 2.96 mm (0.1146 đến 0.1165 in.) 2.97 đến 3.02 mm (0.1169 đến 0.1189 in.) 3.03 đến 3.08 mm (0.1193 đến 0.1213 in.) 3.09 đến 3.14 mm (0.1217 đến 0.1236 in.) 3.15 đến 3.20 mm (0.1240 đến 0.1260 in.) 3.21 đến 3.26 mm (0.1264 đến 0.1283 in.) 3.27 đến 3.32 mm (0.1287 đến 0.1307 in.) Dùng tơ vít búa, đóng phanh hãm vào 20 Lắp bánh dẫn động đồng hồ tốc độ 74 a Dùng kìm tháo phanh, lắp phanh hãm b Lắp viên bi c Lắp bánh chủ động d Dùng kìm tháo phanh, lắp phanh hãm 21 Kiểm tra khe hở hướng kính bánh số a Dùng đồng hồ so, đo khe hở hướng kính Khe hở tiêu chuẩn: 0.008 đến 0.034 mm (0.0003 đến 0.0013 in.) Nếu khe hở không tiêu chuẩn, thay vòng bi đũa kim 22 Kiểm tra khe hở hướng kính bánh số a Dùng đồng hồ so, đo khe hở hướng kính Khe hở tiêu chuẩn: 0.008 đến 0.034 mm (0.0003 đến 0.0013 in.) Nếu khe hở khơng tiêu chuẩn, thay vòng bi đũa kim 23 Kiểm tra khe hở hướng kính bánh số a Dùng đồng hồ so, đo khe hở hướng kính 75 Khe hở tiêu chuẩn: 0.009 đến 0.056 mm (0.0004 đến 0.0022 in.) Nếu khe hở khơng tiêu chuẩn, thay vòng bi đũa kim IV BÁNH RĂNG TRỤC TRUNG GIAN VÀ SỐ LÙI A THÁO BÁNH RĂNG TRỤC TRUNG GIAN VÀ SỐ LÙI Kiểm tra khe hở hướng kính bánh số trung gian a Lắp bi hãm đệm chặn bánh số 5,đệm chặn bánh số bánh số vào bánh trung gian 76 b Dùng đồng hồ so, đo khe hở hướng kính bánh số Khe hở tiêu chuẩn: 0.008 đến 0.034 mm (0.0003 đến 0.0013 in.) Nếu khe hở không tiêu chuẩn, thay vòng bi bánh số Tháo vòng bi bánh trung gian số a Tháo vòng bi bánh số khỏi bánh số Tháo ống trượt gài số a Dùng kìm tháo phanh, tháo phanh hãm khỏi bánh số b Tháo ống trượt gài số No.3, khoá hãm đồng tốc No.3, lò xo khỗ hãm (lò xo hồi) lò xo hãm (lò xo C) khỏi bánh số Kiểm tra vành đồng tốc No.3 a Bôi dầu bánh lên mặt côn miếng then hoa bánh No.5 Kiểm tra hiệu đồng tốc vành đồng tốc No.3 Lắp 77 vòng đồng tốc mặt trục Tác dụng lực ép vào vòng đồng tốc để thử quay theo hai chiều Kiểm tra vòng đồng tốc bị khố Nếu hiệu suất hãm khơng đủ, bơi bột mịn vành đồng tốc No.3 mặt côn phần then hoa bánh No.5 Cọ nhẹ vành đồng tốc No.3 mặt côn phần then hoa bánh No.5 vào CHÚ Ý: Chắc chắn làm bột mài sau đánh bóng b Kiểm tra lại hiệu đồng tốc vành đồng tốc No.3 c Dùng thước lá, đo khe hở lưng vành đồng tốc No.3 mặt côn miếng then hoa bánh No.5 Khe hở tiêu chuẩn: 0.65 đến 1.35 mm (0.0256 đến 0.0531 in.) a Nếu khe hở không tiêu chuẩn, thay vành đồng tốc No.3 bơi bột mịn lên mặt miếng then hoa bánh No.5 CHÚ Ý: Chắc chắn làm bột mài sau đánh bóng Kiểm tra ống trượt gài số No.3 a Kiểm tra tình trạng trượt ống trượt gài số No.3 bánh số trục trung tâm b Kiểm tra mặt đầu bánh ống trượt gài số No.3 khơng bi mòn c Dùng thước cặp, đo ống trượt gài số No.3 chuyển số bánh No.3 hình vẽ Khe hở tiêu chuẩn: 0.25 đến 0.45 mm (0.0098 đến 0.0177 in.) 78 Nếu khe hở không tiêu chuẩn, thay ống trượt gài số No.3 chuyển số bánh No.3 kiểm tra bánh số trục trung gian a Dùng đồng hồ đo xilanh, đo đường kính bánh số Đường kính tiêu chuẩn: 33.015 đến 33.040 mm (1.2998 đến 1.3008 in.) Đường kính lớn nhất: 33.040 mm (1.3008 in.) Nếu đường kính lớn giá trị lớn nhất, thay bánh số kiểm tra bánh trung gian a Dùng Panme, đo đường ngồi mặt cổ trục Đường kính ngồi tiêu chuẩn: 25.984 đến 26.000 mm (1.0230 đến 1.0236 in.) Đường kính ngồi nhỏ nhất: 25.984 mm (1.0230 in.) Nếu đường kính ngồi nhỏ giá trị nhỏ nhất, thay bánh trung gian kiểm tra vòng bi trước bánh trung gian a Chắc chắn bánh phía trước quay êm 79 Nếu vòng bi khơng quay êm, thay vòng bi Tháo vòng bi trước bánh trung gian a Dùng kìm tháo phanh hãm, tháo phanh hãm vòng bi phía trước bánh trung gian No.2 khỏi bánh trung gian b Dùng SST, máy ép đầu 14 mm, tháo vòng bi phía trước bánh trung gian khỏi bánh trung gian SST 09515-10010 B LẮP BÁNH RĂNG TRỤC TRUNG GIAN VA SỐ LÙI Lắp vòng bi phía trước trục trung gian a Dùng SST máy ép, ép vòng bi phía trước vào bánh trung gian SST 09515-10010 80 b Chọn phanh hãm trục cho cho độ rơ hướng kính nhỏ Khe hở tiêu chuẩn: 0.1 mm (0.0039 in.) trở xuống Độ dày phanh hãm tiêu chuẩn vòng bi phía trước bánh trung gian No.2: Dấu Độ dày 2.05 đến 2.10 mm (0.0807 đến 0.0827 in.) 2.10 đến 2.15 mm (0.0827 đến 0.0847 in.) 2.15 đến 2.20 mm (0.0847 đến 0.0866 in.) 2.20 đến 2.25 mm (0.0866 đến 0.0886 in.) 2.25 đến 2.30 mm (0.0886 đến 0.0906 in.) 2.30 đến 2.35 mm (0.0906 đến 0.0925 in.) c Dùng kìm tháo phanh, lắp phanh hãm Lắp ống trượt trục gài số No.3 a Bôi dầu bánh lên bánh số 81 b Lắp ống trượt chuyển số No.3 khoá đồng tốc No.3 vào bánh số GỢI Ý: Chắc chắn đặt ống trượt moayơ No.3 khoá hãm đồng tốc No.3 vào bánh số theo hướng c Lắp lò xo hãm (phanh hãm chữ C) lò xo hãm (lò xo hồi) vào bánh số d Dùng kìm tháo phanh, lắp phanh hãm vào bánh số Lắp vòng bi bánh trục trung gian số a Bơi dầu bánh lên vòng bi bánh trung gian số lắp vào bánh số Kiểm tra khe hở hướng kính bánh số trục trung gian a Lắp bi hãm đệm chặn bánh số 5, đệm chặn bánh số bánh số trung gian vào bánh trung gian b Dùng đồng hồ so, đo khe hở hướng kính bánh số 82 Khe hở tiêu chuẩn: 0.008 đến 0.034 mm (0.0003 đến 0.0013 in.) Nếu khe hở không tiêu chuẩn, thay vòng bi bánh số đảo chiều Kiểm tra dầu số a Đỗ xe bề mặt phẳng b Tháo nút đổ dầu gioăng c Kiểm tra mức dầu cách mép miệng nút đổ dầu từ đến mm (0 đến 0.20 in.) Nếu kết không tiêu chuẩn, đổ thêm dầu hộp số Phẩm cấp dầu: API GL-4 hay GL-5 Độ nhớt: 83 ... TRUNG GIAN VÀ SỐ LÙI 82 A THÁO BÁNH RĂNG TRỤC TRUNG GIAN VÀ SỐ LÙI 83 B LẮP BÁNH RĂNG TRỤC TRUNG GIAN VA SỐ LÙI .87 BỐ TRÍ HỘP SỐ TRÊN XE INNOVA I CỤM HỘP SỐ : A THÁO HỘP SỐ: Tháo nút... tháo phanh hãm khỏi vòng bi phía trước 23 Tháo vỏ hộp số thường: a Đỡ hộp số hình vẽ b Dùng búa nhựa, cẩn thận đóng khỏi vỏ hộp số c Tháo vỏ hộp số khỏi trung gian hình vẽ 24 Cố định trung gian:... bu lông khỏi vỏ cần chuyển số b Tháo bulông 14 c Dùng búa nhựa, đóng vỏ mở rộng tháo vỏ cần chuyển số cần chọn chuyển số khỏi vỏ hộp số 14 Tháo miếng nam châm hộp số : a Tháo nam châm khỏi vỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU hướng dẫn sữa chữa hộp số xe toyota inova, TÀI LIỆU hướng dẫn sữa chữa hộp số xe toyota inova, B. LẮP TRỤC SƠ CẤP:, A. THÁO TRỤC THỨ CẤP, B. LẮP TRỤC THỨ CẤP, A. THÁO BÁNH RĂNG TRỤC TRUNG GIAN VÀ SỐ LÙI, B. LẮP BÁNH RĂNG TRỤC TRUNG GIAN VA SỐ LÙI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay