CÔNG tác đoàn và kỹ NĂNG cán bộ đoàn CHUYÊN NGHIỆP

12 28 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 11:28

Khi bạn trở thành một cán bộ đoàn với chức danh từ phó Bí thư đến Bí thư từ cấp cơ sở thì bạn cần đọc và học thêm nhiều những kiến thức chuyên môn. Đây là sổ tay rút gọn để bạn trở thành một cán bộ Đoàn giỏi và chuyên nghiệp MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC ĐOÀN VIÊN NỘI DUNG TRAO ĐỔI - Công tác quản lý đoàn viên - Công trình niên Đoàn - Sinh hoạt chi đoàn - Giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng - Phương pháp công tác người cán đoàn THẢO LUẬN NHÓM 1- Hãy nêu bước thực công trình niên Đoàn đơn vò công tác nào? 2- Hãy nêu quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng đơn vò công tác nào? 3- Làm để tổ chức sinh hoạt chi đoàn đơn vò đạt hiệu quả? 4- Hãy nêu thuận lợi, khó khăn giải pháp công tác quản lý đoàn viên đơn vò công tác - Thời gian thực hiện: 20 phút - Thời gian trình bày: 05 phút HỌC VIÊN THỰC HIỆN BÀI TRẮC NGHIỆM TRAO ĐỔI Công tác quản lý đoàn viên Công trình niên Đoàn Sinh hoạt chi đoàn Giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng Phương pháp công tác cán đoàn PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI CÁN BỘ ĐOÀN NHƯ THẾ NÀO? NHỮNG KỸ NĂNG CẦN CÓ CỦA NGƯỜI CÁN BỘ ĐOÀN Vậy: Cán Đoàn sở cầnkỹ gì? Thống tư tưởng Tạo nên Tạo dựng phong không khí thi đua tích cực cách lãnh đạo điều lưu ý Phân công Lên kế hoạch nhân lực hợp cho công việc lyù HEAD Tư duy; đứng đầu Niề m HA P PIN RD HEA ghe n g Lắn ES S vui ; hạ nh phú c NGUYÊN TẮC “5H” u; có t T yế AR hu HE m tâ ể Hi n D N đo ; HA g n độ t h ế n k Hà Tóm lại: Làm để thành công? Thái độ (Attitude) Kỹ (Skills) Kiến thức (Knowledge) Xin trân tr ọng cảm ơn lắng nghe b ạn Hẹn gặp la ïi! ... niên Đoàn Sinh hoạt chi đoàn Giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng Phương pháp công tác cán đoàn PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI CÁN BỘ ĐOÀN NHƯ THẾ NÀO? NHỮNG KỸ NĂNG CẦN CÓ CỦA NGƯỜI CÁN BỘ ĐOÀN... ĐỔI - Công tác quản lý đoàn viên - Công trình niên Đoàn - Sinh hoạt chi đoàn - Giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng - Phương pháp công tác người cán đoàn THẢO LUẬN NHÓM 1- Hãy nêu bước thực công. .. giải pháp công tác quản lý đoàn viên đơn vò công tác - Thời gian thực hiện: 20 phút - Thời gian trình bày: 05 phút HỌC VIÊN THỰC HIỆN BÀI TRẮC NGHIỆM TRAO ĐỔI Công tác quản lý đoàn viên Công trình
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG tác đoàn và kỹ NĂNG cán bộ đoàn CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG tác đoàn và kỹ NĂNG cán bộ đoàn CHUYÊN NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay