Mẫu tờ trình đề xuất chủ trương mua sắm sửa chữa tài sản 1

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 10:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20 TỜ TRÌNH Về việc đề xuất chủ trương mua sắm, sửa chữa tài sản Kính gửi: Ban Giám hiệu Căn vào nhu cầu mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ hoạt động UEH, kính trình Ban Giám hiệu phê duyệt đề xuất chủ trương mua sắm, sửa chữa tài sản cụ thể sau: Sữa chữa Mua sắm: Mua Mua thay tài sản hư hỏng (Hiện trạng tài sản thay mục 1) Hiện trạng tài sản: STT Tên tài sản Năm đưa vào sử dụng Mã tài sản Hiện trạng Lần sửa chữa gần Thời gian Nội dung sửa chữa sửa chữa (năm) 2 Đề xuất giải pháp, khái toán hình thức lựa chọn nhà cung cấp Lập dự án đầu tư STT Nội dung Nêu phương thức sửa chữa chủng loại tài sản mua Quy trình mua sắm thơng thường Số lượng Khái tốn Hình thức lựa chọn nhà thầu PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỊNG TÀI CHÍNH - KẾ TỐN BAN GIÁM HIỆU
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu tờ trình đề xuất chủ trương mua sắm sửa chữa tài sản 1, Mẫu tờ trình đề xuất chủ trương mua sắm sửa chữa tài sản 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay