Khóa luận tốt nghiệp thiết kề bài học tích hợp trong dạy học lớp 2 theo hướng phát huy năng lực của học sinh

48 9 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 10:14

Khóa luận tốt nghiệp thiết kề bài học tích hợp trong dạy học lớp 2 theo hướng phát huy năng lực của học sinh. Khóa luận tốt nghiệp thiết kề bài học tích hợp trong dạy học lớp 2 theo hướng phát huy năng lực của học sinh Khóa luận tốt nghiệp thiết kề bài học tích hợp trong dạy học lớp 2 theo hướng phát huy năng lực của học sinh B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC s u PHẠM HẢ NỘI NGUYỄN THỊ HƯƠNG THIẾT KẾ BÀI HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC LỚP THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG Lực CỦA HỌC SINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI • • • HỌC • Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học HÀ NỘI, 2015 B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC s u PHẠM HẢ NỘI NGUYỄN THỊ HƯƠNG THIẾT KẾ BÀI HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC LỚP THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG Lực CỦA HỌC SINH TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học N gư òi hướng dẫn khoa học TS PHẠM QUANG TIỆP HÀ NỘI, 2015 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Ban chủ nhiệm khoa tồn thể thầy giáo khoa Giáo dục Tiểu học tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập, rèn luyện nghiên cứu trường Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Phạm Quang Tiệp - Giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học nhiệt tình hướng dẫn, động viên giúp tơi bước hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05 năm 2015 Sinh viên Nguyễn Thị Hương LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đay cơng trình nghiên cứu riêng tơi Những kết số liệu khóa luận chưa cơng bố hình thức Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, tháng 05 năm 2015 Sinh viên Nguyễn Thị Hương DANH MỤC VIET TAT Giáo viên : GV Học sinh : HS Nhà xuất : NXB Tự nhiên Xã hội: TNXH Sách giáo khoa: SGK Sách giáo viên: SGV MỤC LỤC MỞ Đ ẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên u 3 Nhiệm vụ nghiên c ứ u Đối tượng khách thể nghiên u Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Chương C SỞ LÍ LUẬN VÀ THỤC TIỄN CỦA VIỆC THIÉT KẾ BÀI HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC Ở LỚP 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Tích h ợ p 1.1.2 Dạy học tích h ợ p .5 1.1.3 Bài học tích hợp 1.1.4 Thiết kế học tích hợp 1.2 Một số vấn đề lí luận dạy học tích hợp 1.2.1 Bản chất dạy học tích họp 1.2.2 Cơ sở khoa học dạy học tích h ọ p 1.2.3 Đặc trưng dạy học tích hợp 1.2.4 Các hình thức tích hợp dạy học tiếu h ọ c 1.2.5 Phân biệt dạy học tích hợp dạy học m ơn I I 1.3 Dạy học theo hướng phát triển lực 12 1.3.1 Khái niệm lự c 12 1.3.2 Các loại lực cần hình thành cho học sin h 13 ỉ 3.3 Định hướng dạy học đại 13 1.3.4 M ối quan hệ dạy học tích họp việc phát triến lực cho học s in h 1.4 14 Thực trạng dạy học tích hợp lớp theo hướng phát huy lực học sinh lổ Chưong THIẾT KÉ BÀI HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC LỚP THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG L ự c CỦA HỌC SINH .18 2.1 Xây dựng nội dung dạy học tích hợp lớp 18 2.1.1 Các nguyên tắc xây dựng nội dung dạy học tích họp theo hướng phát huy lực học sin h 18 2.1.2 Nội dung dạy học tích hợp chương trình lớp theo hướng phát huy lực học sin h 19 2.2 Thiết kế học tích hợp dạy học lớp theo hướng phát huy lực học sinh 20 2.3 Cách đánh giá dạy học tích hợp tiểu h ọ c .24 2.3.1 Mục tiêu đánh g iá 25 2.3.2 Nội dung đánh g iá 25 2.3.3 Hình thức đánh g iá 26 2.3.4 Công cụ đánh g iá 26 2.3.5 X lí kết kiếm tra đánh giá đảnh g iả 26 2.4 Một số học tích hợp dạy học lớp 27 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong bối cảnh biến đổi nhanh chóng đời sống xã hội đại, tư tầm nhìn chiến lược khơng quốc gia, dân tộc mà tố chức, cá nhân Với trụ cột lớn GD đại là: "Học để hiểu biết sáng tạo, học để làm, học để chung sống học để làm người" (Unessco) Trong trình phát triển từ giáo dục truyền thống sang giáo dục đại, xu hướng nước phát triển giới đánh giá GD tiến tới chuân hóa, đánh giá thực tiễn đánh giá sáng tạo Nghị Trung Ương 29 Đảng ta rõ “Giáo dục quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân” Đổi toàn diện giáo dục đào tạo đối vấn đề lớn, cấp thiết Đó chuyển mạnh từ trình giáo dục chủ yếu từ truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện lực, phâm chất người học Học đơi với hành, lí luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường gắn liền với giáo dục gia đình giáo dục xã hội nhằm phát triển người Việt Nam cách toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân, biết yêu Tổ quốc, yêu gia đình, sống tốt làm việc hiệu Cụ giáo dục tiếu học, tập trung phát triến trí tuệ, hình thành phẩm chất, lực, phát bồi dưỡng khiếu Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, lực, phẩm chất kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển khả sáng tạo tự học Đối chương trình nhằm phát triến lực phẩm chất người học hài hòa đức, trí, thể, mĩ Đổi nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, tích hợp cao lớp dưới, phân hóa dần lóp trên, giảm số mơn học bắt buộc tăng số môn học, chủ đề hoạt động giáo dục tự chọn Cụ thể tiểu học đến môn học hoạt động thay cho 11 môn học hoạt động Đối mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh đồng thời trọng bồi dưỡng phương pháp tự học, khả hợp tác, vận dụng kiến thức vào thực tiễn nhằm hình thành phát triển lực chung, lực chuyên biệt cho học sinh.Với định hướng đối giáo dục nước nhà, mục tiêu cuối giáo dục hình thành phát triển lực người học Đổi chương trình, sách giáo khoa, nội dung hay phương pháp, phương tiện dạy học cuối hướng tới mục tiêu Thực tế giáo dục ngày nay, tích hợp số giải pháp hiệu để hình thành lực cho người học phổ biến ưa chuộng nhiều quốc gia có giáo dục hàng đầu Anh, Pháp, Mĩ, Đức, Nga, Nhật Bản Dạy học tích hợp giải chồng chéo, trùng lặp nội dung môn học, tránh lối dạy học nặng tri thức mà thực tiễn, thực hành Dạy học tích họp mang lại cho người học trải nghiệm vô thú vị Cùng thời gian học tập song người học có hội tiếp cận với kiến thức từ nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, kiến thức khoa học gắn liền với kiến thức thực tiễn, gắn với kinh nghiệm sống họ Nội dung học tập trở nên nhẹ nhàng, hấp dẫn, vừa gần gũi lại không phần lạ Dạy học tích hợp tạo hội cho người học không tiếp nhận tri thức mà trở thành trung tâm trình dạy học, ln mình, bên cạnh khơng ngừng phát triển lực làm việc nhóm, hợp tác với nhóm Chính q trình làm việc nhóm mang tới cho họ cách thức giải vấn đề đầy sáng tạo, kích thích thành viên tích cực hoạt động để giải vấn đề Chương trình học tập lớp có nội dung trùng lặp mơn học, số nội dung khơng phù hợp với xu phát triển xã hội, giới chưa phát huy hết lực học sinh, nặng kiến thức, chưa thực hấp dẫn, hút, khích lệ phát huy lực học sinh Xuất phát từ lí trên, tơi chọn đề tài: “Thiết kế học tích hợp dạy học lớp theo hướng phát huy nực học sinh” nhằm góp phần nhỏ vào cơng đối ngành giáo dục nước nhà Mục đích nghiên cứu - Đe xuất quy trình thiết kế học tích hợp, đồng thời áp dụng quy trình để thực hành thiết kế số học tích họp dạy học lóp nhằm hình thành phát triển lực cho học sinh Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn việc thiết kế học tích họp dạy học lớp - Xây dựng nội dung dạy học tích họp lớp Đe xuất quy trình thiết kế thực hành thiết kế số học tích họp chương trình lóp Đối tượng khách thể nghiên cứu 4.1 Đổi tượng nghiên cứu: - Mối quan hệ nội dung dạy học mơn học chương trình lớp 4.2 Khách nghiên cứu: - Quá trình dạy học mơn học chương trình lớp Phạm vi nghiên cứu - Do thời gian có hạn nên việc nghiên cứu dừng lại việc thiết kế học tích hợp dạy học lóp định lỗi riêng lẻ lỗi phố biến, lỗi ngẫu nhiên lỗi có tính hệ thống học sinh học tập Từ kết việc phận loại, tìm nguyên nhân loại lỗi, giáo viên, nhà quản lí đến định phương hướng, phạm vi, cách thức điều chỉnh nội dung biện pháp, hình thức dạy học đế nâng cao hiệu dạy học, khắc phục hạn chế kĩ lời nói học sinh Học sinh có thay đối tích cực sau tự đánh giá nhận kết đánh giá từ thầy cơ, bạn bè 2.4 Một số học tích họp dạy học lóp BÀI 1: Trường học Mục tiêu Sau học, học sinh được: - Biết số từ ngữ đồ dùng học tập môn học lớp - Tập viết đoạn văn giới thiệu trường - Biết cách đo chiều cao bạn, biết so sánh chiều cao với bạn - Ke tên số phòng học, phòng làm việc trường Biết cơng việc thành viên trường có ý thức bảo vệ trường lóp - Phát triển khả hoạt động nhóm, thuyết trình cá n h ân Nội dung chủ đề - Tiếng Việt: mở rộng vốn từ môn học, đồ dùng học tập, - Toán: đơn vị đo độ dài - Tự nhiên Xã hội: biết trường học, thành viên trường, có ý thức giữ gìn bảo vệ trường ló p - Mĩ thuật Thủ công: vẽ xé dán chủ đề trường học Chuẩn bị - Tranh ảnh trường học, giấp A4, bút màu vẽ - Học sinh: Bút nàu, giấy vẽ, giấy m àu 27 Gọi ý phương pháp dạy học/ kĩ thuật dạy học, hình thức dạy học - Phương pháp dạy học theo nhóm - Phương pháp sun tầm tư liệu xử lí thơng tin - Phương pháp động não - Phương pháp phòng tranh, kĩ thuật sử dụng lược đồ Các hoạt động học tập ĩMề Trường học em Hãy quan sát trường học em giới thiệu tên phòng học, phòng làm việc, sân chơi trường Trường em có thành viên nào? Và họ làm việc phòng nào? Tập làm hướng dẫn viên Có vị khách tới thăm trường, em đóng vai người hướng dẫn viên giới thiệu cho vị khách trường Báo cáo với giáo viên việc làm Trò chơi: Thi nói nhanh Hãy kể tên môn học đồ dùng học tập mà em sử dụng trường Trong môn học em thích mơn học nào? Tại sao? Lớp học em Hãy đo chiều cao bạn nhóm ghi lại kết bảng Bạn cao nhóm em? Bạn thấp nhóm em? Hãy trang trí biểu đồ chiều cao bạn nhóm cách gắn bơng hoa vào tên chiều cao bạn 28 160 140 120 100 80 60 40 20 о Học sinh Học sinh Học sinh Học sinh Biếu đồ chiều cao học sình nhóm (cm) ■ K l Chia sẻ người thân Ke cho bố mẹ nghe việc em làm đế giữ gìn bảo vệ trường lóp BÀI 2: CÂY CÓI Mục tiêu Sau học, học sinh được: - Biết cối sống đâu? Biết bảo vệ chăm sóc xanh bảo vệ môi trường - Mở rộng vốn từ ngữ cối - Dự đoán chiều cao theo đơn vị đo độ dài em m - Phát triển kĩ ca hát, yêu thích âm nhạc - Phát triến khả hoạt động nhóm Nội dung chủ đề - Hát nhạc: hát lồi - Tốn: lập bảng thống kê theo độ cao - Tiếng Việt: mở rộng vốn từ cối 29 -T ự nhiên Xã hội: biết sống đâu, biết chăm sóc, trồng bảo vệ mơi trường Chuẩn bị - Tranh ảnh, giấp A4, bút màu vẽ, phiếu học tậ p - Học sinh: Giấy A4, bút màu vẽ, tài liệu học tậ p Các hoạt động học tập ^ ® Trò chơi Tìm hát có tên lồi Ghi tên lồi có hát Cây sống đâu? bảng thống kê Tìm thuộc ba nhóm nước, cạn, nước cạn Nêu tên phận đặc điếm phận Dự đốn chiều cao Phiếu học tập Cây cối Họ tê n : Lớp: Hãy tìm loại điền tên vào bảng sau: Tên Nơi sống Các phận Đặc điêm Ước lượng độ cây phận cao 30 Lợi ích Cho biết có lợi ích gì? Đe người tham gia trồng bảo vệ xanh cần làm gì? Hãy viết đoạn văn ngắn lồi mà em u thích ỉtìi Chia sẻ với người thân Cùng bố mẹ trồng chăm sóc xanh, kế cho bố mẹ nghe lợi ích xanh BÀI 3: BÁC HỎ Mục tiêu Sau học, học sinh được: - Đọc hiếu kế lại câu chuyện Ai ngoan thưởng - Mở rộng vốn từ Bác Hồ - Hệ thơng hóa kiện mốc lịch sử quan trọng đời Bác Hồ - Kĩ sống: biết nhận lỗi mắc sai lầm - Phát triển lực hợp tác, khả sáng tạo Nội dung chủ đề - Tiếng Việt: Tập đọc: đọc thầm, đọc thành tiếng, đọc hiểu Ai ngoan thưởng Luyện từ câu: mở rộng vốn từ nề Bác Hồ Tập làm văn: kể lại câu chuyện theo tranh, kể sáng tạo câu chuyện - Toán: làm quen với số có bốn chữ số - Hát nhạc: chủ đề Bác Hồ với thiếu nhi Chuẩn bị - Tranh ảnh, phiếu học tậ p - Học sinh: tài liệu học tậ p 31 Các hoạt động học tập Đọc truyện Đọc thầm câu chuyện Gạch chân từ khó Đọc theo nhóm Suy nghĩ trả lời câu hỏi: Hãy điền vào phiếu học tập Phiếu học tập Bác Hồ Họ tê n : Lớp: Hãy tìm từ chỉ: Tình cảm thiêu nhi đơi với Tinh cảm Bác Hơ đơi với Bác Hồ thiếu nhi Kính trọng, Yêu thương, Hãy viết đoạn văn ngắn nói lên tình cảm thiếu nhi vơi Bác tình cảm Bác với thiếu nhi Sắm vai Cùng đóng vai thành nhân vật đọc lại câu chuyện Hãy kế lại câu chuyện cho người nghe I ^ T rò chơi: Quay ngược thòi gian Bác Hồ sinh ngày, tháng, năm nào? Gia đình Bác có thành viên? Là ai? Bác Hồ tuổi? Bác tìm đường cứu nước năm nào? 32 Sáng tạo với truyện Hãy kể lại câu chuyện bạn Tộ 3» Chia sẻ với người thân Vẽ tranh chủ đề Bác Hồ với bố mẹ Chia sẻ với bố mẹ hiểu biết Bác Cùng làm việc tốt để trở thành ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ BÀI 4: KI - LÔ - MÉT Mục tiêu Sau học, học sinh được: - Biết ki - lô - mét đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết, kí hiệu ki-lơmét - Biết mối quan hệ km m - Biết cộng, trừ, nhân, chia số có kèm đơn km - Biết khoảng cách tỉnh đồ - Phát tri en lực họp tác, giải vấn đề, Nội dung chủ đề - Tốn: Ki - lơ - mét - Tiếng Việt: sử dụng từ ngữ nói khoảng cách, từ địa điểm, nơi đồ Việt Nam Các hoạt động học tập ^5? Dự đoán khoảng cách Chúng ta học đơn vị đo độ dài nào? Quãng đường từ nhà em tới trường có xa khơng? K ỉ - lơ - mét m ột đơn vị đo độ dài, viết tắt km lkm = 1000m 33 Vậy quãng đường từ nhà tới trường dài km? '“Trò chơi: Thi nhanh Điền vào chỗ chấm: 32km : 2km = m 456km 546km 964km 964km 4km 743km 473km X 9= Suy nghĩ trả lòi câu hỏi Quãng đường từ nhà đến Bưu điện xã dài 5km Quãng đường từ Bưu điện xã đến Bưu điện tỉnh dài gấp lần quãng đường từ nhà đến Bưu điện xã Quãng đường tù’ Bưu điện tỉnh tới thành phố dài gấp lần quãng đường từ Bưu điện xã đến Bưu điện tỉnh Hãy tính quãng đường từ nhà tới thành phố (qua Bưu điện xã, qua Bưu điện tỉnh)? Chia sẻ Hãy kể cho bạn nghe xa chưa? Đó đâu? Quan sát vào đồ đọc khoảng cách tỉnh thành phố đồ Quãng đường Dài Hà Nội - Cao Băng Hà Nội - Lạng Sơn Hà Nội - Hải Phòng Hà Nội - Vinh Vinh - H Thành phơ Hơ Chí Minh - Cân Thơ Thành phơ Hơ Chí Minh - Cà Mau 34 I к iS ị L ế ^ с£Ыв 35 ữJV зян1 Chia sẻ với ngưòi thân Ke cho bố mẹ nghe km đơn vị đo độ dài Cùng bố mẹ ước lượng độ dài quãng đường từ nhà tời trường BÀI 5: BẢO VỆ LỒI VẬT CĨ ÍCH Mục tiêu Sau học, học sinh được: - Biết lợi ích số vật - Biết thực công việc để bảo vệ lồi vật có ích - Giáo dục học sinh biết quan tâm, chăm sóc lồi vật có ích - Mở rộng vốn từ loài vật - Phát tri en lực họp tác nhóm, thuyết trình, giải vấn đ ề Nội dung chủ đề - Tiếng Việt: mở rộng vốn từ loài vật - Đạo đức: biết yêu thương, chăm sóc bảo vệ lồi vật có ích -T ự nhiên Xã hội: biết nơi ở, thức ăn số loài vật -H t nhạc: chủ đề loài vật Các hoạt động học tập ^ ä B ^ L o a i vật Hãy kế tên loài vật mà em biết Lợi ích lồi vật gì? nghĩ trả lòi câu hỏi Em thích vật nào? Nêu phận vật Các phận có đặc điểm nào? Con vật sống đâu? Thức ăn chủ u gì? 36 Em chăm sóc vật nào? Hãy viết đoạn văn ngắn vật mà em yêu thích «k-Trò chơi: giải qut tình hng Quan sát tranh cho biết em đồng ý hay không đồng ý với việc làm bạn nhỏ tình sau? Vì sao? Neu em, em có làm khơng? Góc sáng tạo Hãy vẽ vật mà em yêu thích Ke cho bố mẹ nghe lồi vật có ích bố mẹ chăm sóc bảo vệ lồi vật Tiểu kết chương 2: Trong số mơn học, tư tưởng tích hợp tiếp nhận với mức độ khác như: Lồng ghép - đưa thêm nội dung cần học tương tự 37 với mơn học chính; tích họp - kết hợp tri thức nhiều môn học tạo nên mơn học Quan điếm tích hợp phương pháp dạy học theo hướng tích hợp giáo viên tiếp nhận mức độ thấp Phần lớn giáo viên lựa chọn mức độ tích hợp “liên mơn” tích hợp “nội mơn học” Các dạy theo hướng tích hợp làm cho nhà trường gắn liền với thực tế sống, với phát triển cộng đồng Những nội dung dạy học sinh theo chủ đề “Gia đình”, “Nhà trường”, “Cuộc sống quanh ta”, làm cho học sinh có nhu cầu học tập đế giải đáp thắc mắc, phục vụ cho sống cộng đồng Học theo hướng tích họp giúp cho em quan tâm đến người xã hội xung quanh mình, việc học gắn liền với sống đời thường yếu tố để em học tậ p Các soạn để dạy học theo hướng tích họp giúp cho giáo viên tiếp cận tốt với chương trình sách giáo khoa Bài dạy linh hoạt, học sinh học nhiều, chủ động tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức rèn luyện kĩ Muốn tiến hành có hiệu quả, giáo viên phải hiểu tích họp, phải nghiên cứu chương trình, tài liệu, quy trình thiết kế học tích hợp đế thiết kế dạy thật tốt đem lại hiệu cao dạy học 38 KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu lý luận, thực tiễn, Thiết kế học tích hợp dạy học lớp theo hướng ph át huy nực học sinh thấy đề tài thu số kết sau: Thứ nhất, đề tài nghiên cứu sâu hon lí luận thực tiễn việc thiết kế học tích hợp Thơng qua vấn đề lí luận nghiên cứu giúp cho giáo viên Tiểu học có định hướng phát huy lực học sinh Qua giáo viên nắm bắt đặc điếm học sinh, đồng thời đưa nội dung dạy phù họp chương trình dạy học tích họp lóp Thứ hai, qua đề tài nghiên cứu, đề xuất quy trình thiết kế học tích họp dạy học lớp Đe quy trình thực hiệu giáo viên xác định nội dung dạy liên quan đến liên quan đến số vấn đề đời sống giáo dục, cần xác định mục tiêu dạy học, dự kiến thời gian Sau xây dựng nội dung học tích hợp thiết kế học tích hợp Một số kiến nghị Xuất phát từ kết thu trình nghiên cứu đề tài tơi có số ý kiến sau: Cần thường xuyên bồi dưỡng nâng cao lực sư phạm, chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Giáo viên phải người gương mẫu, động, sáng tạo, nắm rõ nội dung, phương pháp hình thức tổ chức dạy học Đồng thời giáo viên phải thiết kế hoạt động phong phú đế học sinh tham gia tích cực, sáng tạo tiếp thu tri thức Đẩy mạnh công đối dạy học Tiểu học Đặc biệt tăng cường tính tích cực, chủ động học sinh học tập Bằng cách tố chức cho học sinh học tập theo nhóm nhỏ Học sinh chủ động thực hoạt động tìm 39 tòi, khám phá phát tri thức, kỹ dựa vào vốn kinh nghiệm thân học sinh Qua đó, giáo viên dựa vào kinh nghiệm học sinh để khai thác khả tư trìu tượng học sinh, tạo hội cho học sinh phát triển kỹ giao tiếp, giải vấn đề, xử lý tình huống, 40 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), SGK Toán 2, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), SGV Toán 2, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), SGK Tiếng Việt 2, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), SGV Tiếng Việt 2, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), SGK Bài tập Đạo đức 2, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), SGV Đạo đức 2, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), SGK M ĩ Thuật 2, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), SGV M ĩ Thuật 2, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), SGK Thủ công 2, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 10 Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), SGV Thủ công 2, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 11 Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), SGK Tự nhiên Xã hội 2, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 12 Bộ Giáo dục Đào tạo, (2002), SGV Tự nhiên Xã hội 2, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 13 Bộ Giáo dục Đào tạo (2013), Chuyên đề bồi dưỡng giáo viên 14 Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Tài liệu tập huân dạy học tích họp trường tiếu học, NXBĐHSP 41
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp thiết kề bài học tích hợp trong dạy học lớp 2 theo hướng phát huy năng lực của học sinh, Khóa luận tốt nghiệp thiết kề bài học tích hợp trong dạy học lớp 2 theo hướng phát huy năng lực của học sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay