Tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên của ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu

13 10 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:49

LỜI MỞ ĐẦU Trong thời buổi kinh tế thị trường nay, kinh tế Việt Nam nói riêng kinh tế giới nói chung gặp nhiều khó khăn thách thức Để tồn phát triển doanh nghiệp phải có hệ thống quản trị tài chính; quản trị sản xuất; quản trị tiếp thị; quản trị hành văn phòng; quản trị nguồn nhân lưc;…trong vấn đề quản trị nguồn nhân lực yếu tố mang tính chất sống doanh nghiệp Bất cấp quản trị phải biết quản trị nhân viên Quá trình lên kế hoạch nhân tiến hành tuyển mộ nhân viên nhằm thu hút người có khả từ nhiều nguồn khác đến đăng ký, nộp đơn tìm việc làm đến tuyển chọn nhân viên nhằm lựa chọn người, bố trí họ vị trí vào thời điểm cần thiết tiền đề để doanh nghiệp tồn phát triển Trong phạm vi tập cá nhân tơi quan tâm đến vấn đề tuyển mộ tuyển chọn nhân viên tổ chức Do đó, tơi chọn chủ đề:” Tuyển mộ tuyển chọn nhân viên Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu” để nghiên cứu I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC I.1 Khái niệm: I.1.1 Tuyển mộ: Tuyển mộ nhân viên tiến trình thu hút người có khả từ nhiều nguồn khác đến đăng ký, nộp đơn tìm việc làm I.1.2 Tuyển chọn: Tuyển chọn nhân viên tiến trình chọn lựa ứng viên phù hợp với vị trí I.2 Nội dung tuyển mộ I.2.1 Nguồn tuyển mộ I.2.1.1 Nguồn nội Tuyển mộ nhân viên nội công ty tuyển nhân viên làm việc công ty - Ưu điểm: Nhân viên thấy công ty tạo hội để họ thăng tiến họ gắn bó với cơng ty làm việc tích cực Cơng ty đánh giá khả họ qua q trình làm việc, kết xác Họ người quen thuộc, hiểu sách cấu cơng ty cần thời gian ngắn công ty giúp họ hội nhập vào môi trường làm việc Ngồi ra, việc tuyển mộ nguồn nội tốn I.2.1.2 - Nguồn bên Bạn bè nhân viên: Các nhân viên làm việc công ty thường biết rõ bạn bè cần việc làm họ trở thành nhân viên tốt Để tránh thiên vị cảm tính lựa chọn nhân viên cơng ty phải giải thích cho nhân viên ý thức họ phải có trách nhiệm giới thiệu người đơn xin việc xem xét khách quan người nộp đơn qua hệ thống tuyển mộ khác ưu tiên người khác điểm - Nhân viên cũ (cựu nhân viên cơng ty): Vì vài lý mà số người lại rời bỏ công ty để làm cho công ty khác, song môi trường hơn, hội phát triển họ lại muốn trở lại nơi cũ Thường ta khơng tin vào người họ họ muốn trở lại họ lại khơng mát Tuy nhiên số trường hợp nhân viên làm việc tốt hơn, vui vẻ có tinh thần tập trung trước họ làm việc - Ứng viên tự nộp đơn xin việc: Những người tự ý đến văn phòng cơng ty để nộp đơn xin việc coi ứng viên tự nguyện cơng ty khơng đăng quảng cáo tìm người Trường hợp công ty nên giữ hồ sơ họ lại, hồ sơ giúp công ty lúc cần tuyển nhân viên gấp rút - Nhân viên hãng khác: Tuyển dụng nhân viên có sẵn tay nghề hãng khác quan nhà nước, trung tâm nghiên cứu ….là đường ngắn hiệu cơng ty khơng chi phí đào tạo qua thời kỳ tập - Các trường Đại học Cao đẳng: Các trường Đại học Cao đẳng nơi đào tạo nguồn nhân lực chủ yếu quan trọng cơng ty người thói quen học tập, tâm hồn trắng dễ đào tạo, có sức bật vươn lên nhiều sáng tạo - Người thất nghiệp: Những người thất nghiệp nguồn tuyển mộ có giá trị, có nhiều ứng viên có khả lại tham gia lực lượng thất nghiệp nhiều lý cơng ty phá sản, cơng ty sáp nhập… - Người làm nghề tự do: Những người làm nghề tự nguồn tuyển mộ có tiềm Họ ứng viên cơng việc đòi hỏi kỹ thuật chun mơn cao I.2.2 Phương pháp tuyển mộ I.2.2.1 Phương pháp tuyển mộ nội Là Phuong pháp niêm yết chỗ làm hay công việc cần tuyển người, gọi tắt niêm yết cơng việc trống Bảng niêm yết dán chỗ công khia để người biết Đó thủ tục thơng đạt cho cơng nhân viên tồn cơng ty biết cần tuyển người cho số cơng việc đó, thường người ta ghi rõ chỗ làm trống, thủ tục cần thiết phải làm đăng ký, điều kiện tiêu chuẩn cụ thể - kể tuổi tác, sức khỏe, lương bổng quyền lợi hưởng I.2.2.2 Phương pháp tuyển mộ bên ngoài: - Quảng cáo: Phổ biến quảng cáo báo chí, đài truyền hình,đài phát thanh, Internet, băng rơn quảng cáo… Tùy theo cơng ty mà có loại hình quảng cáo phù hợp với tình hình tài - Cử chuyên viên tuyển mộ đến trường: Hiện có nhiều cơng ty cử chun viên tuyển mộ đến trường hai lý sau: Thứ trường có trung tâm hay phận xếp sinh hoạt học tập cho sinh viên quy mô từ việc sinh hoạt đến ổn định tư tưởng trung tâm có phận giúp sinh viên tìm việc làm trường hay bán thời gian Thứ hai công ty tiếp xúc với ứng viên có khả trường lựa chọn lịch vấn xếp khoa học - Các quan tuyển dụng: Có nhiều công ty phải nhờ quan tuyển dụng giúp sau trả phí Ưu điểm phương pháp công ty đỡ tốn thời gian vấn, trắc nghiệm hàng trăm người để lấy đến hai người - Sinh viên thực tập: Sinh viên thực tập tháng hè hay bán thời gian năm học Qua thời gian thực tập công ty , qua tiếp xúc cơng ty thấy sinh viên có tư cách khả làm việc công ty hay không - Nhờ nhân viên giới thiệu: Đối với số cơng ty đòi hỏi kỹ tương đối họ nhờ nhân viên giới thiệu tư vấn Phương pháp hiệu - Ứng viên tự nộp đơn: Cơng ty chọn lựa ứng viên số ứng viên tự nộp đơn tuyển dụng - Hãng săn tìm cấp quản trị: Đối với công ty cần tuyển cấp quản trị chuyên viên chuyên nghiệp, họ thường tìm đến hãng chun cung cấp ứng viên có khả quản trị Các công ty thường gọi hãng săn đầu người - Dịch vụ kiện lý lịch: Các cơng ty đến trung tâm dịch vụ kiện lý lịch, họ cung cấp lý lịch ứng viên cần việc làm Từ cơng ty lựa chọn ứng viên cho phù hợp I.3 Các bước tuyển chọn 1.3.1 Xem xét hồ sơ xin việc Công ty xem xét hồ sơ xin việc ứng viên tự thiết kế mẫu đơn cơng ty soạn thảo, phòng nhân đánh giá xem ứng viên có phù hợp với nhu cầu công ty không 1.3.2 Trắc nghiệm Nhờ phương pháp trắc nghiệm mà cơng ty tiết kiệm chi phí lao động tuyển ứng viên làm việc có suất cao Tuy nhiên thực trắc nghiệm nhà tuyển dụng cần ý: - Mục đích trắc nghiệm để làm gì?Cần phỉa phân loại, tuyển lựa, hướng dẫn, phân ngành, huấn luyện phân công cụ thể - Nhà quản trị muốn tìm hiểu lĩnh vực ứng viên? Tâm lý, cá tính, khả chuyên môn hay kiến thức tổng quát… ? - Chọn loại thi trắc nghiệm thích hợp phối hợp có sẵn hay sáng tạo - Tìm kết thực nghiệm thi cách khách quan 1.3.3 Phỏng vấn sơ Sau hồ sơ xem xét sơ ứng viên đạt thi trắc nghiệm, công ty thông báo cho ứng viên chọn đến tham dự giai đoạn tuyển dụng tiếp Đây lần ứng viên tiếp xúc với công ty cách thức, ứng viên vấn sơ cá tính, nhân cách chuyên môn tổng quát Các ứng viên không phù hợp bị loại 1.3.4 Phỏng vấn sâu Ở vấn sâu mang nhiều ý nghĩa: - Để cho ứng viên lẫn cấp huy tương lai có dịp gặp gỡ hiểu biết - Phỏng vấn xem ứng viên có thực có đủ kiến thức trình độ cơng việc đương sau không - Đánh giá cách trực tiếp sắc thái bên ứng viên cách ăn mặc, dáng vóc, khoa ăn nói, thái độ tác phong nhân viên - Đánh giá cách trực tiếp tài năng, óc thơng minh tâm lý ứng viên ý chí, nghị lực, mức độ thích nghi với hồn cảnh, trí phán đốn, óc suy luận, trí tưởng tượng, tình cảm, tham vọng II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TỒN CẦU 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu (GP.Bank), tiền thân Ngân hàng thương mại nông thôn Ninh Bình, thức chuyển đổi mơ hình hoạt động từ ngân hàng nông thôn sang ngân hàng đô thị từ 07/11/2005 Đến nay, GP.Bank xây dựng 12 chi nhánh 40 phòng giao dịch thành phố trọng điểm: Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh; Hải Pong; Vũng Tàu; Đà Nẵng; Ninh Bình; Gia Lai… Qua thời gian, GP.Bank khẳng định trưởng thành tạo ấn tượng tốt đẹp có mặt thị trường tài chính-tiền tệ Việt Nam 2.1.2 Chức nhiệm vụ GP.Bank ngân hàng chuyên cung cấp dịch vụ tín dụng: - Khách hàng cá nhân - Khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng điện tử: Thẻ ghi nơ; SMS Banking truy vấn tài khoản; lãi suất; tỷ giá …qua tin nhắn; Mobile Banking nạp tiền toán cước thuê bao di động - Ngân hàng đầu tư: Dịch vụ hợp tác đầu tư; Dịch vụ tư vấn tài chính; Ủy thác đầu tư nhiều hình thức 2.1.3 Kết sản xuất kinh doanh Nửa đầu năm 2010, GP.Bank trì hoạt động kinh doanh ổn định, hoàn thành mức tiêu, kế hoạch HĐQT giao phó Các tiêu tài quan trọng có bước tăng trưởng mạnh mẽ Tính đến ngày 30/6/2010, tổng tài sản GP.Bank đạt gần 19.000 tỷ đồng, tổng huy động vốn đạt 14.000 tỷ đồng tăng 70% so với cuối năm 2009 Lợi nhuận trước thuế trước thuế trích lập dự phòng rủi ro đạt gấp lần so với kỳ năm trước Doanh số hoạt động dịch vụ tăng trưởng mức cao, đạt gấp lần so với kỳ năm trước GP.Bank phấn đấu trở thành Ngân hàng đa năng, đại, vững mạnh, đử sức cạnh tranh giai đoạn hội nhập kinh tế giới 2.1.4 Cơ cấu tổ chức HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KHỐI TỔNG HỢP KHỐI HỖ TRỢ KỸ THUẬT -Phòng kế hoạch -Phòng quản lý tín dụng -Phòng tái thẩm định -Phòng kiểm sốt nội -Phòng tốn nước -Phòng tốn quốc tế -Phòng nguồn vốn -Phòng hành -Phòng nhân -Phòng pháp chế -Phòng cơng nghệ thơng tin HỆ THỐNG CÁC CHI NHÁNH 2.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực Với tốc độ phát triển hoạt động Ngân hàng cạnh tranh ngày cao thị trường lao động, công tác phát triển nguồn nhân lực giữ vai trò then chốt thành cơng đạt GP.Bank Không nâng cao hội phát triển nghề nghiệp nguồn nhân lực có, GP.Bank trọng thu hút xây dựng nguồn nhân lực mới, trọng tập hợp đội ngũ nhân lực trẻ đào tạo quy từ trường đại học nguồn lao động giàu kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng bổ sung cho đội ngũ nhân GP.Bank nay, 97% cán nhân viên GP.Bank có trình độ đại học, đại học thành thạo nghiệp vụ chuyên môn 2.2 Phân tích thực trạng cơng tác tuyển dụng Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu 2.2.1 Hoạt động tuyển mộ Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu 2.2.1.1 Nguồn tuyển mộ: Nguồn tuyển mộ Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu có hai nguồn, bao gồm: - Nguồn nội bộ: Các nhân viên làm việc Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu - Nguồn bên ngoài: Nguồn tuyển mộ bên Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu chủ yếu qua internet wetshile Ngân hàng, vận động nhân viên toàn hệ thống thông báo giới thiệu bạn bè người quen nộp hồ sơ tuyển dụng trường đại học toàn quốc 2.2.1.2 Phương pháp tuyển mộ -Phương pháp tuyển mộ nội bộ: Khi phòng nhân lên kế hoạch tuyển mộ xong, sau thơng báo toàn hệ thống cho nhân viên biết vị trí tuyển dụng, cơng việc, trách nhiệm….nếu nhân viên có nhu cầu tuyển dụng vào vị trí đăng ký trực với phòng nhân để ứng tuyển Khi đăng ký dự tuyển nhân viên phải ghi rõ làm hội sở hay chi nhánh, phòng, vị trí, cơng việc …các thơng tin gửi phòng nhân trực tiếp email nhân viên Phòng nhân có trách nhiệm bảo mật thông tin nhân viên ứng tuyển, hồ sơ trí nhân viên ứng tuyển phù hợp với vị trí tuyển nhân viên hẹn vấn sâu vào ngày nghỉ gần nhất, tránh ảnh hưởng đến công việc nhân viên - Phương pháp tuyển mộ bên ngoài: Nguồn tuyển mộ bên Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu chủ yếu qua internet wetshile Ngân hàng, trang wet thông tin công việc tuyển dụng thông báo rõ ràng công việc tuyển, vị trí, độ tuổi, u cầu cơng việc,… thường thơng báo xong có 70% sinh viên trường đại học ngành ngân hàng 20% nhân viên ngân hàng khác 10% ứng viên ngành tài kế toán, kiểm toán… dự tuyển 2.2.2 Các bước tuyển chọn - Xem xét hồ sơ: Các ứng viên nộp hồ sơ hồ sơ bắt buộc gồm: sơ yếu lý lịch có xác nhận quyền địa phương, giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe, đại học chứng liên quan ứng viên có thêm Thơng tin ứng bắt buộc Ngân hàng - Thi viết (tiếng Anh, trắc nghiệm IQ, nghiệp vụ): Tại phần thi ứng viên thi tiếng anh, trắc nghiệm IQ, nghiệp vụ chuyên môn Ngân hàng tổ chức - Phỏng vấn sơ bộ: Sau ứng viến qua vòng loại hồ sơ, thi viết đạt yêu cầu phòng nhân ứng viên vào vấn sơ bộ, vòng Trưởng phận trực tiếp vấn lựa chọn ứng viên đáp ứng nhu cầu cơng việc phận đó.Tại vòng ứng viên trực tiếp gặp giao tiếp với người trực tiếp quản lý chấp nhận tuyển dụng - Phỏng vấn sâu: Đây vòng cuối ứng viên, ứng viên gặp giao tiếp với người có quyền lực cao thứ hai Ngân hàng Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người định ứng viên vào làm việc hệ thống Ngân hàng 2.3 Những hạn chế công tác tuyển dụng Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu - Hạn chế hoạt động tuyển mộ: Hoạt động tuyển mộ Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu hạn chế cơng tác tuyển mộ chưa mở rộng môi trường tuyển dụng Ngân hàng tuyển nhân viên nội bộ, bạn bè nhân viên, trường Đại học, ứng viên làm Ngân hàng khác đề cao ứng viên có hộ thường trú địa bàn Theo đó, lực lượng nhân viên có lực bị bỏ quên nhân viên cũ, trường cao đẳng ứng viên tự nộp đơn tuyển dụng ứng viên ngoại tỉnh có tạm trú địa bàn Về phương pháp tuyển hạn chế internet báo chí chưa mở rộng đài phát thanh, đài truyền hình, băng rơn quảng cáo tuyển dụng hội sở hay chi nhánh ngân hàng - Hạn chế hoạt động tuyển chọn: Thứ trọng đến hồ sơ đầu vào điểm thi ứng viên thi vào Ngân hàng – Các ứng viên có điểm thi loại giỏi đạt yêu cầu, mà chưa quan tâm sâu đến q trình cơng tác thời điểm trước chưa tìm hiểu ngun nhân họ nghỉ việc để qua đánh giá nhân viên có phần xác Thứ hai ứng viên có thành tích làm việc xuất sắc q khứ đánh giá cao tiếp nhận, nhiên dựa tiêu chí thơi chưa đủ nhân viên xuất sắc môi trường công ty song chưa đạt thành tích tương tự mơi trường cơng ty khác.Thứ ba muốn tìm nhân viên hoàn hảo cố gắng loại bỏ rủi ro tuyển dụng nên công ty khoảng ba đến sáu tháng để tuyển dụng III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TỒN CẦU 3.1 Giải pháp cho hoạt động tuyển mộ: - Cần mở rộng môi trường tuyển dụng tiếp nhận hồ sơ nhân viên cũ, trường cao đẳng ứng viên tự nộp đơn ứng tuyển, ứng viên có hộ tạm trú địa bàn (yêu cầu gửi thêm phô tô công chứng hộ thường trú), nhân viên thất nghiệp Nhằm thu hút sốn lượng ứng viên nhiều phương pháp để quảng bá thương hiệu Ngân hàng - Khi tuyển dụng cần quảng cáo đài phát thanh, đài truyền hình, băng rơn quảng cáo hay bạn bè người quen khách hàng có quan hệ với Ngân hàng để giới thiệu ứng viên 3.2 Giải pháp cho hoạt động tuyển chọn Thứ cần mở rộng hội cho ứng viên đạt điểm thêm phần trắc nghiệm ứng xử, nhân cách, ý chí nhân viên Thứ hai cơng ty cần phải liệt kê tất kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết tạo thành công cho vị trí tuyển dụng tự hỏi:”Các ứng viên có thành tích xuất sắc mơi trường cũ đạt thành tích tương tự mơi trường công ty hay không?” Thứ ba việc tìm người hồn hảo thật khó dù cơng ty có thi vấn kỹ đến đâu cơng ty có số thơng tin thật biết ứng viên có thật hợp với công việc môi trường công ty hay không sau ững viên làm việc công ty vài tháng KẾT LUẬN Thị trường ngày thay đổi chiến lược tuyển dụng nhân viên khơng chịu ảnh hưởng Theo đó, tuyển dụng nhân viên tốn khó nhiều cơng ty Việc tuyển dụng khó để chọn nhân viên có tài xếp vị trí thực khơng phải dễ chút Tuyển dụng người trí, làm việc quan trọng hết Vì vậy, Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu ln trọng đến khâu tuyển dụng Tuy nhiên, Ngân hàng thành lập đà phát triển nên công tác tuyển dụng khó tránh khỏi hạn chế Ban lãnh đạo Ngân hàng có định hướng, sách đổi hoàn thiện phương pháp tuyển mộ tuyển dụng Ngân hàng Ban lãnh đạo toàn thể nhân viên Ngân hàng tâm tin tưởng Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu vững vàng phát triển giai đoạn thực thành công mục tiêu trở thành Ngân hàng đa năng, đại, vững mạnh, đủ sức cạnh tranh giai đoạn hội nhập kinh tế giới Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực - Chương trình đào tạo thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế, Griggs University - http://www.saga.vn/view.aspx?id=12577 - Lanhdao.net - Bài giảng Giáo viên lớp - Các nguồn tài liệu khác Internet ... trạng cơng tác tuyển dụng Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu 2.2.1 Hoạt động tuyển mộ Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu 2.2.1.1 Nguồn tuyển mộ: Nguồn tuyển mộ Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu có hai nguồn,... TÁC TUYỂN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TỒN CẦU 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu (GP.Bank), tiền thân Ngân hàng. .. thống Ngân hàng 2.3 Những hạn chế công tác tuyển dụng Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu - Hạn chế hoạt động tuyển mộ: Hoạt động tuyển mộ Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu hạn chế công tác tuyển mộ chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên của ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu , Tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên của ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay