TÍCH THỰC TRẠNG về HOẠT ĐỘNG đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực CÔNG TY cổ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

11 23 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:49

TÍCH THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Bài làm: I/ LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển vũ bão, cạnh tranh nước công ty ngày khốc liệt Cuộc cạnh tranh thể tất mặt: cơng nghệ, quản lý, tài chính, chất lượng, giá cả, v.v Nhưng hết, yếu tố đứng đằng sau cạnh tranh người Thực tế đối thủ cạnh tranh copy bí cơng ty sản phẩm, cơng nghệ, v.v Duy đầu tư vào yếu tố người ngăn chặn đối thủ cạnh tranh chép bí Do tính thực tiễn, nên vấn đề nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển nguồn nhân lực đề tài ln nóng hổi diễn đàn thơng tin nghiên cứu quốc tế Doanh nghiệp nắm tay nguồn nhân lực trình độ chun mơn cao, thích ứng với thay đổi môi trường thắng cạnh tranh Tài sản lớn công ty ngày lâu đài hay công xưởng mà nằm vỏ não nhân viên Quả vậy, nguồn lực tổ chức, doanh nghiệp nguồn lực người nguồn lực quan trọng nhất, nguồn lực khởi đầu ngn lực thơng qua nguồn lực khác phát huy tác dụng Qua thời gian dài, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp xem “chi phí” khơng phải “đầu tư” Tuy nhiên, đến hôm nay, số lượng doanh nghiệp nhìn nhận “đào tạo đầu tư” phần gia tăng đáng kể, nhìn tích cực việc quản trị nguồn nhân lực, xem nhân lực nguồn lực quan trọng hoạt động kinh doanh sản xuất Là công ty hoạt động lĩnh vực Chứng khoán cung cấp dịch vụ tư vấn tài - lĩnh vực mẻ động chứa đựng nhiều rủi ro, Cơng ty Cổ phần chứng khốn Cơng Thương(Vietinbanksc) nhận thức sâu sắc tầm quan trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty nhiều hoạt động đào tạo thường xuyên, hiệu nhằm phát huy tối đa lực cán công nhân viên Trong khuôn khổ ngắn gọn viết này, xin phân tích sơ lược thực trạng, hạn chế biện pháp khắc phục công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần chứng khốn Cơng thương II/ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CƠNG THƯƠNG – NHỮNG HẠN CHẾ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 1/ Một số vấn đề lý thuyết chung hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo phát triển hoạt động để trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xã hội Đào tạo nguồn nhân lực trình trang bị kiến thức, kỹ định chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động để họ đảm nhận công việc định Phát triển nguồn nhân lực tổng thể hoạt động học tập tổ chức tiến hành khoảng thời gian định để nhằm tạo thay đổi hành vi nghề nghiệp người lao động Đào tạo, nhìn nhận đắn coi đầu tư mang tính chiến lược khơng phải khoản chi phí cần bố trí ngân sách Các tổ chức tinh thần học hỏi thu hút nhiều người lao động người lao động trình độ Bên cạnh đó, nhân viên đền đáp cho nỗ lực học tập giao cơng việc kỹ cao hơn, nâng tầm, thăng tiến tiền lương cao Tiến trình đào tạo phát triển bao gồm bước sau đây: Xác định rõ nhu cầu đào tạo phát triển, ấn định mục tiêu cụ thể, lựa chon phương pháp thích hợp, lựa chon phương tiện thích hợp, thực chương trình đào tạo phát triển, sau đánh giá chương trình đào tạo phát triển 2/ Giới thiệu chung công ty thực trạng hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần chứng khốn Cơng Thương: a/ Giới thiệu chung Cơng ty cổ phần chứng khốn Cơng thương : Cơng ty Cổ phần chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam(Vietinbanksc) tiền thân Cơng ty TNHH Chứng khốn Công thương Việt Nam, thành lập năm 2000, bảy cơng ty Chứng khốn thị trường chứng khoán Việt Nam, kinh doanh lĩnh vực chứng khoán cung cấp dịch vụ tư vấn tài Với nhiều lợi mang lại từ thương hiệu Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam tiềm lực tài mạnh, mạng lưới chi nhánh trải rộng tồn quốc Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam thị trường thừa nhận công ty vị hàng đầu thị trường chứng khốn Việt Nam với số vốn Điều lệ 789.934.000.000 đồng Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Cơng thương Việt Nam sở hữu 75,6% Vốn Điều lệ - Vietinbanksc phép thực tất nghiệp vụ Chứng khốn: Nghiệp vụ mơi giới Nghiệp vụ Phân tích Tư vấn đầu tư Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán Nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán Nghiệp vụ tự doanh - Vietinbanksc cung cấp sản phẩm khác tài doanh nghiệp: Tư vấn phát hành Chứng khoán Tư vấn niêm yết chứng khoán,Đăng ký giao dịch Chứng khốn Tư vấn Cổ phần hóa Doanh Nghiệp Tư vấn thực bán đấu giá cổ phần Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đơng Tư vấn tái cấu trúc tài Doanh nghiệp b/ Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty cổ phần chứng khốn Cơng thương: Như phân tích trên, Lĩnh vực kinh doanh Chứng khoán lĩnh vực động, mẻ tiềm ẩn nhiều rủi ro, xác định nên Cơng ty Chưng khốn Cơng thương trọng vào Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Nguồn nhân lực Cơng ty đòi hỏi phải chuẩn hoá tiêu chuẩn: Người lao động trình độ chun mơn phù hợp với chức nhiệm vụ giao, thường xuyên đào tạo, bố trí sử dụng hợp lý Yêu cầu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty phải thực mục đích, kế hoạch, đạt hiệu cao, tiết kiệm chi phí, gắn đào tạo với nhu cầu sản xuất kinh doanh Đồng thời cơng tác đào tạo giúp cho người lao động tự hình thành cho ý thức tự học tập để nâng cao trình độ Nhìn lại năm qua đánh giá cách tổng thể công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty sau: * Về quản lý công tác đào tạo: Để xác định nhu cầu đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm cơng ty trọng tâm hiệu phải dựa vào yếu tố quan trọng tiêu chuẩn chức danh cán công nhân viên chức Công ty Công ty triển khai thực việc xây dựng áp chức danh công việc CBCNV Việc áp chức danh xây dựng bảng mô tả công việc góp phần tiêu chuẩn hóa cơng việc CBCNV Công ty, giúp cho CBCNV hiểu nội dung, yêu cầu công việc, quyền hạn, trách nhiệm thực cơng việc đặc biệt qua nhà quản lý cá nhân người lao động biết người, vị trí cơng việc cần phải trang bị kiến thức gì, cần đào tạo thêm kiến thức Để thể chế hóa nội dung quản lý cơng tác đào tạo, Công ty xây dựng ban hành Quy chế đào tạo phát triển nguồn nhân lực Bên cạnh Quy chế quản lý cơng tác cán bộ, quy định chức nhiệm vụ đơn vị trực thuộc Công ty Tất người lao động làm việc Công ty, tuỳ theo chức danh, nhiệm vụ công tác cụ thể giao, hàng năm bắt buộc phải tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức thơng qua khố đào tạo, bồi dưỡng theo chuyên đề chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết phù hợp với thời kỳ (kể đào tạo kèm cặp vị trí cơng tác) theo u cầu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Công ty Công ty bám sát với thay đổi phân cấp quản lý Ngân hàng mẹ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam yêu cầu hoạt động nghiệp vụ sản xuất kinh doanh Công ty để phân cấp quản lý trách nhiệm quyền hạn phòng ban Công ty cho phù hợp, tạo cho đơn vị chủ động làm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo thống quản lý hoạt động đào tạo, tạo sức mạnh nguồn nhân lực Công ty Một nội dung quan trọng xác định xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm cho tồn Cơng ty Việc Cơng ty tâm nhiều năm, từ bắt đầu vào hoạt động đến đạt kết vào nề nếp Công ty giao kế hoạch đào tạo cho phòng, ban từ q I hàng năm để tồn Cơng ty chủ động triển khai thực Kế hoạch đào tạo gồm nội dung: Kế hoạch đào tạo thạc sỹ, kế hoạch nâng cao trình độ chun mơn, kế hoạch tiếp cận với kỹ mới, kế hoạch đào tạo ngắn hạn nước nước ngồi Bên cạnh Cơng ty khuyến khích CBCNV tự học tập, nâng cao trình độ, phát huy lực, khả thân, đồng thời nâng cao trách nhiệm với Công ty sau đào tạo Chính từ việc xây dựng tốt kế hoạch đào tạoCông ty chủ động nguồn kinh phí sử dụng hiệu chi phí đào tạo Theo kế hoạch hàng năm công tác đào tạo phép chi từ 4% đến 5% tổng quỹ lương Công ty hạch tốn vào chi phí Khi xây dựng kinh phí cho công tác đào tạo Công ty trọng đến làm để giảm tối đa chi phí mà đảm bảo nội dung, chất lượng đào tạo Công ty lựa chọn, xây dựng mối quan hệ phối hợp tốt với Trường Đại học uy tín nước Đại học Ngoại Thương Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Trung tâm đào tạo chứng khoán ủy ban chứng khoán trường ngành kinh tế, tài ngân hàng để tổ chức đào tạo Một phần khơng thể thiếu q trình thực cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đánh giá kết đào tạo mức đánh giá hiệu đào tạo: 1) Đánh giá phản ứng học viên khóa học, xem nhận xét học viên nội dung, phương pháp công tác tổ chức lớp học, với giả định học viên thích thú với lớp học thường học học nhiều hơn; 2) Đánh giá mức độ học tập học viên, tổ chức trước sau khóa học, lấy kết so sánh với nhau; 3) Đánh giá thay đổi hành vi học viên công việc làm hàng ngày, thường thực sau khóa học vài ba tháng; 4) Đánh giá ảnh hưởng khóa đào tạo tới kết kinh doanh công ty, tổ chức * Về loại hình đào tạo: Trong năm qua nói công tác đào tạo Công ty đầu tư chiều sâu chiều rộng, với nhiều loại hình đào tạo từ bản, nâng cao, chuyên sâu đào tạo cao học Các hình thức đào tạo đa dạng, từ lớp ngắn hạn đến lớp dài hạn nhiều nguồn kinh phí khác Các chuyên ngành đào tạo mở rộng theo mơ hình kinh doanh đa ngành Cơng ty Các loại hình đào tạo áp dụng Công ty bao gồm: đào tạo mới, đào tạo nâng cấp, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo chỗ; hội thảo; hội nghị; đào tạo theo dự án; tham quan; khảo sát; học tập trao đổi kinh nghiệm nước Học tập rèn luyện mục tiêu đội ngũ cán trẻ nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn phục vụ công tác, nâng cao nhận thức trị, xã hội…Với đặc điểm tổ chức trẻ, hầu hết đội ngũ cán công nhân viên độ tuổi từ 25 – 30 tuổi, Đồn niên đóng vai trò quan trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực tổ chức Đoàn niên thường xuyên tổ chức buổi hội thảo cập nhật quy trình, quy chế, kiến thức chun mơn, kỹ đến tồn thể đoàn viên niên * Đánh giá chung công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty đạt kết định góp phần xây dựng đội ngũ cán viên chức người lao động ln nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, tay nghề cao đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh phát triển Cơng ty, đến tỷ lệ cán trình độ Đại học đại học chiếm 90% tổng số cán bộ, nhân viên công tác Vietinbansc Lãnh đạo Công ty quan tâm, đạo sát tạo điều kiện tối đa để công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty đạt hiệu cao Công ty xây dựng thực tốt Quy chế đào tạo phát triển nguồn nhân lực Trong thời gian qua Công ty tổ chức liên tục, đa dạng hiệu hình thức đào tạo Đã hình thành vào nề nếp, việc xây dựng kế hoạch đào tạo, giao kế hoạch đào tạo cho phòng, ban đồng thời xác lập nguồn kinh phí bảo đảm phục vụ cho công tác triển khai thuận lợi, đạt hiệu cao theo mục tiêu định 3/ Những hạn chế biện pháp khắc phục: a/ Những hạn chế: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty bộc lộ số điểm tồn sau: - Trong số trường hợp, công ty dựa hồn tồn vào trường học nơi ký hợp đồng giảng dạy cung cấp dịch vụ cho mình, giáo viên thuộc trường tự đưa mục tiêu chương trình đào tạo, mà thiếu tự trao đổi, giám sát cần thiết Rất nhiều chương trình đào tạo thị trường nội dung phương pháp truyền tải cũ - Vẫn số trường hợp dựa dẫm hoàn toàn vào giáo viên sở đào tạo khâu thiết kế mục tiêu, nội dung phương pháp giảng dạy chương trình đào tạo phù hợp, tính thực tiễn phung phí nguồn lực lãng phí - Cơng nghệ thơng tin áp dụng cho công tác quản lý đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa tận dụng khai thác nên chưa tận dụng nguồn lực sở vật chất phục vụ cho cơng tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực - Nhận thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty chưa đầy đủ Lãnh đạo số phòng, ban chưa coi trọng mức giá trị nguồn vốn nhân lực - số chương trình đào tạo, cơng ty đánh giá, chọn lựa đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo chưa phù hợp, chưa xác định nhu cầu đào tạo cần cung cấp kiến thức mang tính lý thuyết, học thuật hay muốn kiến thức, kỹ mang tính ứng dụng - Bản thân đội ngũ làm công tác quản lý đào tạo chưa đào tạo biến động, không ổn định b/ Biện pháp khắc phục: - Tập trung làm tốt công tác trước đào tạo, bao gồm: đánh giá trình độ nhân viên, xác định nhu cầu đào tạo tổ chức, lên kế hoạch đào tạo phù hợp giai đoạn đối tượng đào tạo từ xây dựng khóa đào tạo hiệu - Động viên cán công nhân viên phát huy tối đa khả tự học hỏi từ cấp trên, từ bạn đồng nghiệp, từ mạng internet Phát huy tối đa tác dụng công ty thông tin vào công tác đào tạo tổ chức, thông qua việc gửi tài liệu học hỏi qua mạng nội để CBCNV tham khảo, học hỏi - Mỗi tổ chức khóa học, cần tìm hiểu kỹ trung tâm liên kết đào tạo để tìm đối tác phù hợp với nhu cầu học hỏi tổ chức, tránh lãng phí - Trong q trình đào tạo, việc cung cấp kiến thức cần thiết, giảng viên nhiệm vụ hướng dẫn cho CBCVN phương pháp để áp dụng kiến thức vào cơng việc thực tế Q trình đào tạo đào tạo túy, mà đào tạo + tư vấn, tính ứng dụng cao, phù hợp với trình độ cán nhân viên nay, đáp ứng mong muốn công ty - Sau đào tạo, cần kế hoạch ứng dụng cụ thể, thực tế cho CBCNV, với hỗ trợ, quan tâm công ty; công ty phải đánh giá hiệu sau đào tạo chương trình đào tạo thực Sau đánh giá, công ty biết lực cán nhân viên, xác định cần bổ sung, bồi dưỡng thêm cho cán nhân viên Ngồi ra, việc giúp cho cơng ty đánh giá lực, chất lượng đào tạo Trường, trung tâm cung ứng dịch vụ - Sau CBCNV không ngừng nỗ lực học hỏi, cần tạo điều kiện để họ phát triển nghề nghiệp, thăng tiến cơng việc thu nhập, từ động viên CBCNV khác không ngững học hỏi nâng cao trình độ III/ KẾT LUẬN Trong xu hội nhập quốc tế, cạnh tranh cơng ty Việt ngày khốc liệt khó khăn Các doanh nghiệp cạnh tranh với cơng ty nước, mà khó khăn phải cạnh tranh với nhiều cơng ty nước ngồi kinh nghiệm kinh tế thị trường Để cạnh tranh thành cơng, việc đầu tư vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực điều tất yếu Trong nguồn lực để phát triển Cơng ty nguồn lực người yếu tố bản, quan trọng Muốn xây dựng nguồn lực người phải đầu tư vào việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực Nhận thức tầm quan trọng công tác đầu tư này, Công ty cổ phần chứng khốn Cơng Thương định hướng chiến lược dài hạn đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược kinh doanh dài hạn Công ty nhằm đạt mục tiêu trở thành cơng ty chứng khốn hàng đầu Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Giáo trình “Quản trị Nguồn nhân lực” – Đại học Griggs 2/ www.Vietinbankschool.edu.vn/ 3/ www.doanhnhan360.com 4/ www.saga.com ... chung công ty thực trạng hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty Cổ phần chứng khốn Cơng Thương: a/ Giới thiệu chung Công ty cổ phần chứng khốn Cơng thương : Cơng ty Cổ phần chứng. .. phân tích sơ lược thực trạng, hạn chế biện pháp khắc phục công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty cổ phần chứng khốn Cơng thương II/ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN... NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CƠNG THƯƠNG – NHỮNG HẠN CHẾ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 1/ Một số vấn đề lý thuyết chung hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo phát triển hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍCH THỰC TRẠNG về HOẠT ĐỘNG đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực CÔNG TY cổ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM , TÍCH THỰC TRẠNG về HOẠT ĐỘNG đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực CÔNG TY cổ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay