THỰC TRẠNG về CÔNG tác tổ CHỨC cán bộ tại CHI NHÁNH NGÂN HÀNG đầu tư và PHÁT TRIỂN TỈNH HƯNG yên

12 5 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:48

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN TỈNH HƯNG YÊN LỜI MỞ ĐẦU Nhân tố người từ lâu coi nguồn lực quý giá doanh nghiệp Nguồn nhân lực mạnh tạo cho doanh nghiệp lợi cạnh tranh mà yếu tố định thành công hay thất bại doanh nghiệp Nhân viên doanh nghiệp nguồn lực giá trị nhất, tảng vững cần thiết để xây dựng chiến lược tăng trưởng lâu dài Một công ty hay tổ chức dù có nguồn tài dồi dào, tài ngun phong phú với hệ thống máy móc kỹ thuật tân tiến trở lên vô nghĩa quản trị người Chính cung cách quản trị người tạo mặt văn hoá tổ chức, tạo bầu khơng khí vui tươi phấn chấn, tạo suất lao động, bầu khơng khí định cho thành đạt công ty Theo thuyết A Maslow, nhu cầu tự nhiên người chia thành thang bậc khác từ "đáy” lên tới “đỉnh”, phản ánh mức độ "cơ bản” tồn phát triển người vừa sinh vật tự nhiên, vừa thực thể xã hội Do quản trị nguồn nhân lực chiến lược quan trọng doanh nghiệp, việc sử dụng cá nhân nhằm đạt mục tiêu doanh nghiệp Con người cá nhân hay người tổ chức chủ yếu hành động theo nhu cầu Chính thỏa mãn nhu cầu làm họ hài lòng khuyến khích họ hành động, đồng thời việc nhu cầu thỏa mãn thỏa mãn tối đa mục đích hành động người Theo cách xem xét đó, nhu cầu trở thành động lực quan trọng việc tác động vào nhu cầu cá nhân thay đổi hành vi người Để đạt điều đơn vị sử dụng lao động phải làm tốt công tác quản trị nguồn nhân lực từ khâu tuyển dụng lao động đến Thù lao lao động Bằng kiến thức thực tế thu thập trình học tập, tập này, Tơi xin vào phân tích thực trạng công tác tổ chức cán chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hưng Yên giai đoạn 2007 - 2009, sở đó, đề xuất số giải pháp để khắc phục I Kết cụ thể công tác tổ chức cán bộ: Cơ cấu lại mơ hình tổ chức, xếp điều động cán Chi nhánh: Cùng với việc triển khai Cơ cấu tổ chức Trụ sở Hội đồng quản trị BIDV ban hành Quyết định số 680/QĐ-HĐQT ngày 03/9/2008 quy định mơ hình mẫu Chi nhánh Tổng giám đốc có Quyết định số 4589/QĐTCCB2 ngày 04/9/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng, Tổ thuộc Chi nhánh Theo Chi nhánh điều chỉnh lại mơ hình tổ chức, mơ hình quản lý quan hệ điều hành phù hợp với u cầu thực tế; cụ thể mơ hình tổ chức thiết kế gồm khối: + Khối quan hệ khách hàng gồm: Các phòng quan hệ khách hàng + Khối Quản lý rủi ro gồm: Phòng Quản lý rủi ro + Khối Tác nghiệp gồm: Phòng Quản trị tín dụng, phòng Dịch vụ khách hàng, Phòng Quản lý dịch vụ kho quỹ, Tổ Thanh toán quốc tế + Khối quản lý nội gồm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Điện tốn, Phòng Tài - Kế tốn, Phòng Tổ chức – Hành + Khối trực thuộc gồm 03 Phòng giao dịch Gồm 12 đơn vị phòng tổ, với tổng số cán cơng nhân viên 120 Tình hình thực tế lao động phòng, đơn vị trực thuộc chi nhánh số lượng lao động cần thiết để đáp ứng cho phòng, đơn vị trực thuộc thiếu, sử dụng tối đa định biên lao động năm trung ương thông báo Tuy nhiên lao động thường xuyên có biến động cán học, tập huấn, nghỉ chế độ, nghỉ ốm, nghỉ phép, cơng tác… Vì việc điều động, bổ xung hỗ trợ tạm thời lao động cho phù hợp việc làm thường xuyên, việc cân đối lại lao động theo yêu cầu công việc, nhu cầu lao động cần thiết khả đáp ứng công việc cá nhân có nhiều khó khăn Khi xếp lại lao động, điều động luân chuyển cán cán chủ chốt Trưởng, phó phòng, cán chun mơn nghiệp vụ có hội tiếp cận nhiều mảng chuyên môn nghiệp vụ khác thể lực trình độ tiếp cận với lĩnh vực cơng việc mới, bổ xung, điều động, chuyển đổi công việc bộc lộ yếu chun mơn hố nghiệp vụ từ để có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo điều chỉnh cho phù hợp Mặt khác yêu cầu hoạt động kinh doanh ngày cao công nghệ ngày đổi đại, quy trình nghiệp vụ thường xun cải tiến, đòi hỏi cán ln phải nâng cao trình độ nghiệp vụ khả nhận thức đáp ứng yêu cầu công việc Công tác đánh giá chất lượng cán bộ: Mục đích đánh giá chất lượng cán để xác định lực, trình độ, kết công tác, ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu chun mơn nghiệp vụ, phẩm chất trị, đạo đức, lối sống hiệu công tác làm để bố trí, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật thực sách cán Về trình độ chuyên môn Chi nhánh: Học sau Đại học 5, Đại học 112 học Cao học chờ bảo vệ tốt nghiệp cao học 7, trình độ trị cao cấp 03, trình độ ngoại ngữ đại học 2; C 95, B 25 Về tin học 100% sử dụng tương đối thành thạo máy tính cho cơng việc chuyên môn Công tác Quy hoạch, bổ nhiệm bổ nhiệm lại: - Công tác quy hoạch: Năm 2009 Chi nhánh tổ chức lấy phiếu thăm dò xây dựng quy hoạch cán cho giai đoạn 2010-2015 Ngân hàng ĐT&PT Việt nam phê duyệt Căn để xây dựng quy hoạch cán phải đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn chung điều kiện tiêu chuẩn riêng theo quy định Ngân hàng ĐT&PT VN - Công tác bổ nhiệm bổ nhiệm lại, Thực mơ hình TA2 xếp lại tổ chức có thay đổi tên gọi phòng số cán chủ chốt thay đổi vị trí bổ nhiệm lại chức danh trưởng, phó phòng 13 trường hợp, trừ phòng khơng thay đổi, bổ nhiệm có 08 trường hợp, Chi nhánh triển khai lấy phiếu thăm dò tín nhiệm quy hoạch cán chủ chốt giai đoạn 2010-2015, sở quy hoạch cán Ngân hàng ĐT&PT Việt nam phê duyệt Công tác tuyển dụng: Hàng năm chi nhánh tổ chức đợt tuyển dụng để kịp thời bổ sung nhân lực cho phận thiếu, phục vụ cho việc mở rộng phòng ban địa bàn kinh doanh Việc tuyển dụng thực quy trình bước tuyển dụng, từ lập kế hoạch nhu cầu cán hàng năm, thông báo rộng rãi tuyển dụng lên phương tiện thông tin đại chúng Tổ chức thi tuyển, Hội đồng tuyển dụng thực quy trình, nghiêm túc, đảm bảo tính công khai, dân chủ minh bạch thi tuyển Kết từ thành lập năm 1997 chi nhánhcán đến tổng số cán 120 người Chỉ tính riêng năm 2009 chi nhánh tổ chức thi tuyển dụng 01 đợt, số thí sinh tham gia dự thi 37 thí sinh, kết lựa chọn 06 thí sinh ký hợp đồng lao động phân phòng nghiệp vụ Công tác đào tạo đào tạo lại cán bộ: Đào tạo đào tạo lại cán nhiệm vụ Chi nhánh quan tâm, nhằm bổ xung kịp thời kiến thức lý luận thực tiễn, nâng cao trình độ cho người lao động Hàng năm cử cán tập huấn đào tạo theo chuyên đề Ngân hàng ĐT&PT VN tổ chức Tính riêng năm 2009 chi nhánh cử 05 lượt cán tham gia khóa đào tạo kiến thức nghiệp vụ Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam tổ chức, quan tâm động viên cán tự học tập để nâng cao trình độ, nhận thức cá nhân Ngồi chi nhánh tự tổ chức khoá đào tạo chỗ cho cán nghiệp vụ tín dụng, dịch vụ khách hàng, Kho quỹ… hướng dẫn kèm cặp cán tuyển dụng Kết 100% cán làm nghiệp vụ nghiên cứu, học tập quy trình nghiệp vụ, chế độ, thể lệ ngành chủ động xử lý nghiệp vụ Ngồi việc quan tâm bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ, chi nhánh tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, đợt học tập, quán triệt đầy đủ thị, nghị Đảng kịp thời chủ trương, đường lối, sách, pháp luật phương hướng, biện pháp, giải pháp kế hoạch kinh doanh đến cán nhân viên chi nhánh Tạo điều kiện để người lao động làm việc, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên mơn, tay nghề, quan tâm khuyến khích người lao động tự học tập nước nước, tự túc học ngồi hành theo chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn 6 Công tác thi đua khen thưởng: Tính từ 2007 - 2009 chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam cơng nhận đơn vị hồn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hội đồng thi đua khen thưởng chi nhánh vào đối tượng lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn tập thể cá nhân đạt để xem xét trình cấp khen thưởng: Chỉ tính riêng năm 2009 - Trình Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam công nhận Tập thể lao động Xuất sắc cho 12 đơn vị phòng, tổ chi nhánh - Trình Danh hiệu CSTĐCS gồm 12 đồng chí cá nhân đề nghị danh hiệu CSTĐ cấp ngành 02 đồng chí.- Trình tặng huân trương lao động hạng cho chi nhánh; Thủ tướng phủ tặng khen cho 01 cá nhân - Trình Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt nam tặng Bằng khen cho 03 cá nhân - Trình Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh phúc cho 03 Tập thể 07 cá nhân.- Trình Tổng Giám đốc Ngân hàng ĐT&PT Việt nam tặng giấy khen cho 09 tập thể 25 cá nhân - Chi nhánh có sách khen thưởng riêng cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc cơng việc; thưởng nóng cho cá nhân có thành tích tốt công việc đề tài khoa học tốt áp dụng vào q trình thực cơng việc chuyên môn nghiệp vụ Đảm bảo điều kiện làm việc: Cán nhân viên chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Hưng Yên bố trí đủ việc làm, đủ công cụ, dụng cụ lao động, bên cạnh hành lang pháp lý để đảm bảo an tồn cho ngươì lao động vệ sinh lao động, chi nhánh xây dựng ban hành quy định như: Quy chế thực dân chủ, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên, quy định Nội quy quan, nội quy bảo vệ tài sản, Quy chế chống tham nhũng, chống tội phạm Phổ biến, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở cán thực Quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp Quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ, nội quy lao động, thực trang phục giao dịch, trang phục bảo hộ theo chế độ Ngân hàng Đầu phát triển Việt nam quy định Tuy nhiên điều kiện nơi làm việc số phòng Hội sở phòng Giao dịch sở vật chất trật trội chưa khang trang sinh hoạt nhiều khó khăn vất vả, song đội ngũ cán nhân viên có nhiều cố gắng khắc phục vượt lên để hồn thành tốt nhiệm vụ Thực chế độ sách người lao động: 8.1 Về hợp đồng lao động: - Tổng số lao động chi nhánh đến 31/12/2009 hợp đồng khoán gọn 120 lao động, lao động nữ 72 - Số lao động ký hợp đồng lao động: 120 CBNV đó: + HĐLĐ khơng xác định thời hạn: 78 cán + HĐLĐ có thời hạn từ 1-3 năm: 35 cán + HĐLĐ có thời hạn 01 năm: 07 cán (Thử việc) + HĐLĐ theo mùa vụ năm: 03 nhân viên (HĐ khoán gọn) 8.2 Thời làm việc, thời nghỉ ngơi: Thực theo quy định Bộ luật lao động thoả ước lao động tập thể tiếng/ngày, 40 giờ/tuần, thực tế thời làm việc cán nhân viên Chi nhánh nói chung làm việc quy định nhà nước phận Dịch vụ khách hàng Kho quỹ việc khắc phục để thực khó khăn Tuy nhiên thời gian làm quy định chế độ quan toán làm thêm theo quy định 8.3 Về kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất: Với chức nhiệm vụ, điều kiện môi trường tính chất cơng việc giao dịch khách hàng dễ xảy tiêu cực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, với tinh thần làm việc ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy lao động cán nhân viên giữ vững phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, chung sức góp phần hồn thành tốt nhiệm vụ giao, khơng có trường hợp bị vi phạm nội quy, kỷ luật khiển trách 8.4 Về an toàn lao động, vệ sinh lao động: Đảm bảo an toàn lao động vệ sinh lao động năm quan chưa xẩy trường hợp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh lao động cho CBNV, nhiên năm 2009 8.5 Tiền lương, phụ cấp lương nâng lương: - Chế độ trả lương theo hàng tháng vào ngày đầu tháng + Tiền lương thực theo ngạch bậc lương quy định Chính phủ tốn kịp thời cho CBNV khơng để chậm trễ - Các loại phụ cấp tiền lương phụ cấp chức vụ chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng tương đương…Các loại phụ cấp trách nhiệm, Phụ cấp độc hại, phụ cấp vượt khung thâm niên… thực theo chế độ quy định - Chế độ nâng bậc lương hàng năm thực kịp thời hạn 8.6 Chế độ BHXH, BHYT chế độ khác: Thực đầy đủ trách nhiệm người lao động chi nhánh đóng BHXH, BHYT cho 120 cán nhân viên quan (kể Hợp đồng khoán gọn), làm thủ tục đề nghị quan Bảo hiểm cấp sổ BHXH cấp phiếu khám chữa bệnh BHYT cho 120 cán nhân viên, thực việc chi trả BHXH cho cán nhân viên theo chế độ đầy đủ, kịp thời Thực chế độ khác, quan tâm vật chất tinh thần cho cán nhân viên trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ chế độ theo quy định Phối hợp với cơng đồn, đồn niên tạo điều kiện cho cán tham quan nghỉ mát, nước, lựa chọn cán có thời gian cơng tác, có nhiều thành tích cơng tác tổ chức tham quan danh lam thắng cảnh nước, quan tổ chức tặng quà cho chị em phụ nữ nhân ngày 8/3 ngày 20/10, hỗ trợ kinh phí cho đoàn niên tổ chức hoạt động thiếu niên nhi đồng dịp nghỉ hè cho em cán tham quan, hỗ trợ kinh phí cho tổ chức cơng đồn hoạt động phong trào văn hố, thể thao Tạo khơng khí thoải mái cho cán thư giãn, cởi mở, gần gũi vui khỏe sau ngày làm việc căng thẳng 8.7 Kết phân phối, thu nhập hàng năm Chi nhánh thực sách phân phối tiền lương theo kết xếp loại hồn thành nhiệm vụ chun mơn theo hướng dẫn quy định Ngân hàng ĐT&PT TW Trên sở phân phối công không thực phân phối kiểu bao cấp, cào Căn kết kinh doanh hàng năm đạt được, thu nhập cán nhân viên năm sau cao năm trước: Bao gồm khoản: Lương, chi thưởng, chi ăn ca, làm thêm giờ, chi trang phục, chi phép năm khám sức khoẻ 8.8 Phân phối lợi nhuận sau thuế việc trích lập quỹ: Căn khoản thu nhập hàng năm Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam chuyển về, Chi nhánh thực sách phân phối quỹ thu nhập cho CBNV theo tiền lương cấp bậc kết xếp loại hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, theo hướng dẫn Ngân hàng ĐT&PT Việt nam, sở phân phối công không thực phân phối theo kiểu bao cấp, cào Các quỹ khen thưởng phúc lợi: Trích quỹ khen thưởng; Trích quỹ phúc lợi Thực việc trích lập hai quỹ để phân phối cho người lao động II Một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Kết cấu lại mơ hình tổ chức phát triển nguồn nhân lực năm qua quan trọng có tác dụng thiết thực việc nâng cao chất lượng, hiệu kinh doanh, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho giai đoạn sau Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới, cơng tác tổ chức cán bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế cần khắc phục sau: Mơ hình tổ chức, mơ hình quản lý cấu lại hướng theo thông lệ, cần tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp như: Thành lập thêm số phòng nghiệp vụ để tách bạch rõ trách nhiệm quản lý, điều hành (như phòng quan hệ khách hàng cá nhân, phòng dịch vụ khách hàng cá nhân…) Các văn quy định ban hành chưa kịp thời thiếu đặc biệt quy định quan hệ phối hợp Phòng có trách nhiệm liên quan hoạt động quản lý tác nghiệp 2 Chưa thực có chiến lược phát triển nguồn nhân lực Hệ thống chế, sách hình thành đầy đủ, thiếu như: chưa có sách giải pháp để giải khó khăn nguồn cán có chất lượng nhiều vấn đề chưa sát với thực tiễn, chưa thực mang tính cạnh tranh, sách tạo động lực cán quản lý người lao động, chế độ người có đóng góp lớn hiệu cao hoạt động kinh doanh Chưa tuân thủ nghiêm túc quy định, quy trình BIDV tuyển dụng, nên chất lượng cán chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Cá biệt tượng bị phản ánh có tiêu cực công tác tuyển dụng cán Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chưa thực trước tạo tiền đề cho phát triển về tổ chức, mạng lưới, chưa có liệt yêu cầu đào tạo để đạt tiêu chuẩn, đặc biệt tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ Chất lượng đội ngũ cán cải thiện nâng lên, thiếu kiến thức kinh tế thị trường, luật pháp hoạt động ngân hàng, nhận thức, ý thức, tính động cạnh tranh, tác phong làm việc cơng nghiệp, văn hố công sở Công tác sử dụng lao động chưa thực tiết kiệm; nặng quản lý theo định biên chung, chưa sát với yêu cầu loại cán bộ, chưa có độ co giãn cần thiết để kích thích nâng cao chất lượng lao động Công tác Quản lý lao động chưa sâu vào quản lý theo kết chất lượng công việc Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán kế cận nên lúng túng, bị động công tác bổ nhiệm cán Trong bổ nhiệm, bố trí cán chủ chốt gặp phải tình trạng bất cập kinh nghiệm kiến thức: nhiều cán đảm nhiệm công việc chủ yếu đơn vị có kinh nghiệm thực tế kiến thức ngân hàng đại có nhiều bất cập phần lớn đào tạo chế cũ nên tin học, ngoại ngữ kém; hiểu biết hội nhập thông lệ ngân hàng đại có cải thiện hạn chế Ngược lại cán trẻ đào tạo bản, quy lại chưa qua nhiều thực tế, đặc biệt thực tế kinh tế chuyển đổi nên khó khăn xử lý, điều hành công việc Công tác đánh giá cán chưa lượng hố theo tiêu chí cách đầy đủ nên việc đánh giá mang nặng hình thức, định tính, chung chung… nên nhiều khơng phản ánh lực, phẩm chất đối tượng đánh giá Việc tuyển chọn, sử dụng nhân tài chưa có sách cụ thể, chưa tạo đột phá công tác bổ nhiệm cán giỏi III Các giải pháp chủ yếu: Nghiên cứu, triển khai, hoàn thiện cấu lại mơ hình tổ chức, quản lý, điều hành bao gồm việc kiện tồn mơ hình tổ chức, quản trị, điều hành, quản lý cán bộ… Tiếp tục củng cố, kiện tồn mơ hình tổ chức có theo Đề án chuyển đổi mơ hình tổ chức giai đoạn 2009- 2011, có đánh giá triển khai điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, tập trung vào việc rà sốt, phát điểm chưa hợp lý chức năng, nhiệm vụ Phòng/Tổ để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp Xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến 2011 tầm nhìn đến 2015, tập trung làm rõ thực trạng, mục đích, u cầu, giải pháp lộ trình thực cụ thể nhằm sớm hình thành nguồn nhân lực có trình độ chun mơn, tính chun nghiệp cao, đáp ứng tốt yêu cầu hội nhập phát triển BIDV Trên sở nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh, xây dựng kế hoạch lao động hợp lý phòng, tổ; hàng năm tổ chức tuyển đủ cán cho Chi nhánh Căn tiêu chuẩn chức danh cán bộ, nghiên cứu xây dựng mô tả công việc cho vị trí, tiến tới mở rộng tuyển lao động theo vị trí, nghiệp vụ chuyên biệt Nâng cao công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ, thực nghiêm túc quy định công tác quy hoạch Ban cán Đảng Ngân hàng Nhà nước Đối với quy hoạch cán chủ chốt cần quy hoạch theo độ tuổi 40, 30-40 30 sở thực quy định quy hoạch Nhà nước riêng BIDV, từ có kế hoạch đào tạo số cán đủ điều kiện khả đảm đương nhiệm vụ bổ nhiệm Nghiên cứu hồn thiện tiêu chí đánh giá cán theo hướng lượng hoá nhiều hơn, thành phần, cách thức đánh giá thực chất Nâng cao chất lượng cán lãnh đạo chủ chốt đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ mới, với việc xây dựng lại tiêu chuẩn, chức danh cán lãnh đạo, hướng dẫn quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm cán vài năm tới cần tiếp tục đẩy mạnh việc trẻ hoá đội ngũ cán lãnh đạo, xem xét việc bổ nhiệm lại cán giữ vị trí qua nhiệm kỳ, cán nợ tiêu chuẩn thời gian bổ nhiệm, cán khơng đủ ½ nhiệm kỳ cơng tác; rút ngắn thời gian bổ nhiệm, tiến tới không bổ nhiệm cán chưa hội đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; tích cực tuyển chọn cán có độ tuổi 35, có tố chất khả lãnh đạo để quy hoạch dự nguồn đào tạo chuẩn bị cho đội ngũ cán lãnh đạo Đổi công tác đào tạo cán bộ, xác định mục tiêu đào tạo, gắn với yêu cầu sử dụng cán bộ: tăng lực chuyên môn cho cán tác nghiệp, tăng lực quản lý điều hành cho cán quản lý, đào tạo chuyên sâu cho chuyên gia đầu ngành, hồn thiện tiêu chuẩn chun mơn nghiệp vụ theo ngạch bậc, chức danh cán Nội dung đào tạo bồi dưỡng tiếp tục cải tiến theo hướng gắn với tiêu chuẩn cán bộ, nội dung đào tạo phải phù hợp với đối tượng đào tạo, có thơng tin hai chiều đánh giá cán đơn vị đào tạo đơn vị sử dụng Xây dựng thực chiến lược đào tạo dài hạn… Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn công tác tổ chức phát triển nguồn nhân lực; triển khai, hồn thiện chương trình phần mềm Quản trị nhân để thực đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý cán Xây dựng thực đồng hệ thống chế động lực khuyến khích cán quản lý, người lao động (hệ thống phân phối, đãi ngộ vật chất, động viên tinh thần, đào tạo, bồi dưỡng… với chế tài trách nhiệm, kỷ luật…) gắn với tài đóng góp cá nhân vào kết kinh doanh Chi nhánh 10 Hình thành tiêu chí xây dựng tập thể vững mạnh, đẩy mạnh triển khai học tập thực văn hoá doanh nghiệp mà trước hết Bộ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp, văn hoá ứng xử BIDV, tác phong làm việc công nghiệp, tạo lập môi trường làm việc thân thiện, tôn trọng lực phát kiến cá nhân, mở nhiều hội thăng tiến cho cán trẻ, có trình độ học vấn cao, gắn với ngành 11 Nghiên cứu, xây dựng mơ hình tổ chức; nguyên tắc, yêu cầu phân cấp giám sát, quản trị, điều hành; chế độ, sách người lao động… trình cổ phần hố BIDV 12 Kiện tồn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác tổ chức cán Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định, quy trình nghiệp vụ cơng tác tổ chức cán để kịp thời phát sai sót có biện pháp khắc phục, hỗ trợ Nâng cao trách nhiệm, có chế tài cụ thể đơn vị cố tình vi phạm quy định, quy trình công tác tổ chức cán 13 Tăng cường vai trò, trách nhiệm cấp uỷ Đảng tổ chức đồn thể cấp cơng tác giáo dục trị tưởng, theo dõi phát xử lý nghiêm khắc trường hợp vi phạm quy trình xử lý nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp với việc thực biện pháp phòng ngừa: rà sốt quy trình nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý rủi ro tác nghiệp (trang phục làm việc, quản lý mật mã, nghỉ phép bắt buộc…) 14 Thực tốt công tác thi đua khen thưởng chi nhánh: khen thưởng kịp thời, tránh tràn lan để công tác thi đua khen thưởng thực tạo động lực thúc đẩy người lao động hăng say với cơng việc./ Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực - Chương trình đào tạo thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế, Griggs University; - Tài liệu Ngân hàng ĐT&PT Hưng Yên - Một số tài liệu khác ... chuyên đề Ngân hàng ĐT&PT VN tổ chức Tính riêng năm 2009 chi nhánh cử 05 lượt cán tham gia khóa đào tạo kiến thức nghiệp vụ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt nam tổ chức, quan tâm động viên cán. .. hợp, Chi nhánh triển khai lấy phiếu thăm dò tín nhiệm quy hoạch cán chủ chốt giai đoạn 2010-2015, sở quy hoạch cán Ngân hàng ĐT&PT Việt nam phê duyệt Công tác tuyển dụng: Hàng năm chi nhánh tổ chức. ..I Kết cụ thể công tác tổ chức cán bộ: Cơ cấu lại mơ hình tổ chức, xếp điều động cán Chi nhánh: Cùng với việc triển khai Cơ cấu tổ chức Trụ sở Hội đồng quản trị BIDV ban
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG về CÔNG tác tổ CHỨC cán bộ tại CHI NHÁNH NGÂN HÀNG đầu tư và PHÁT TRIỂN TỈNH HƯNG yên , THỰC TRẠNG về CÔNG tác tổ CHỨC cán bộ tại CHI NHÁNH NGÂN HÀNG đầu tư và PHÁT TRIỂN TỈNH HƯNG yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay