Phân tích thực trạng về hoạt động tuyển dụng tại công ty cổ phần ĐTKD và phát triển hạ tầng KCN phúc hà (IPACO)

8 21 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:48

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTKD PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN PHÚC (IPACO) Trên sở đó, nêu hạn chế đề xuất số giải pháp khắc phục Bài làm : Một cơng ty thành cơng hay khơng sách dùng người Cơng ty hợp lý hay khơng Ơng cha ta câu “ Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” “Thiên thời không địa lợi, địa lợi không nhân hòa” Dù đâu, thời điểm nào, vấn đề người vấn đề mấu chốt định thành bại công việc, sống rõ ràng muốn cho “nhân” “hòa” cần phải biết “thuật chọn người” “thuật dùng người” Trong lĩnh vực quản trị nhân lực, công tác tuyển dụng nhân bước để xây dựng đội ngũ lao động ổn định hiệu góp phần trì, phát triển doanh nghiệp Trong khn khổ viết xin đề cập đến chức quan trọng quản trị nhân tuyển dụng lao động, đánh giá thực trạng hoạt động tuyển dụng nhân IPACO, hạn chế giải pháp khắc phục Bài viết trình bày với nội dung 1/ Lý luận chung tuyển dụng lao động tổ chức 2/ Thực trạng công tác tuyển dụng nhân IPACO 3/ Một số vấn đề tồn công tác tuyển dụng lao động IPACO 4/ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng IPACO PHÂN TÍCH 1/8 I/ Lý luận chung tuyển dụng lao động tổ chức Tuyển dụng trước tiên phải tuyển mộ – thu hút người khả từ nhiều nguồn khác đến đăng ký, nộp đơn tìm việc làm từ lựa chọn tuyển dụngtuyển chọn người khả bố trí họ vào chức vụ cơng việc thích hợp Ngay hoạch định nguồn tài nguyên nhân nhà quản trị nhân phải xác định nhu cầu nguồn nhân lực cho đơn vị từ tìm giải pháp nhằm đáp ứng nhân cho nhu cầu Sau đánh giá tất giải pháp khác phụ trội, hợp đồng gia công, tuyển nhân viên tạm thời hay thuê người từ hãng khác mà không đáp ứng nhu cầu tiến trình tuyển mộ bắt đầu Việc tuyển mộ từ nguồn nội hay nguồn bên ngồi thực thơng qua nhiều hình thức khác như:  Quảng cáo  Cử chuyên viên tuyển mộ đến trường  Các quan tuyển dụng  Thuê chuyên gia tuyển mộ  Sinh viên thực tập  Nhờ nhân viên giới thiệu  Ứng viên tự nộp đơn  Hãng săn tìm cấp quản trị  Dịch vụ kiện lý lịch Dù thực theo phương thức nữa, mục đích tuyển mộ dừng lại việc thu hút người khả từ nhiều nguồn khác 2/8 đến đăng ký, nộp đơn tìm việc làm sau bước thực này, Công ty vơ số lựa chọn để tiến hành bước cụ thể tuyển dụng nhân thích hợp yêu cầu công việc đơn vị Tuyển chọn nhân viên hoạt động vơ quan trọng quản trị Một Cơng ty khối tài sản lớn, máy móc thiết bị đại, ban giám đốc đề chiến lược cạnh tranh động thành viên Công ty lại bố trí vào cơng việc khơng phù hợp với khả năng, khiếu, kiến thức chuyên môn họ, chắn Công ty thất bại Tuyển chọn thực sau bước tuyển mộ quy trình tuyển chọn bao gồm bước sau: - Phỏng vấn sơ - Xem xét hồ sơ xin việc sơ yếu lý lịch - Các kiểm tra để tuyển chọn - Phỏng vân sâu - Rà soát trước tuyển dụng: Kiểm tra chuyên môn ý kiến giới thiệu - Quyết định tuyển chọn - Kiểm tra sức khỏe - Nhân viên II/ Thực trạng công tác tuyển dụng nhân IPACO 1/ Giới thiệu chung IPACO Ra đời từ tháng năm 2005, Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển hạ tầng khu cơng nghiệp phúc (IPACO) năm hoạt động 3/8 thị trường bất động sản Công ty bước khẳng định tên tuổi để dần lên thành Tổng Cơng ty bất động sản hàng đầu Việt Nam 2/ Thực trạng công tác tuyển dụng nhân IPACO Công tác tuyển dụng nhân IPACO không thực theo định kỳ mà thực phát sinh nhu cầu nguồn nhân - Do loại bỏ bớt cán cũ: Cứ 06 tháng/lần vào tháng 04 tháng 10 hàng năm, IPACO tổ chức thi đánh giá chất lượng cán công tác IPACO qua rà sốt loại bỏ bớt cán không đáp ứng yêu cầu - Do thành lập chi nhánh sàn giao dịch BĐS Khi loại bỏ bớt cán thành lập chi nhánh, sàn giao dịch mới, IPACO thực tuyển dụng nhân cho vị trí trống 2.1 Nguồn tuyển dụng: - Người nhà cán bộ, nhân viên ngành - Các Công ty BĐS khác - Sinh viên trường Đại học 2.2 Phương pháp tuyển dụng - Đăng thông báo tuyển dụng trang Web IPACO - Đăng tin tờ báo chuyên ngành 2.3 Quy trình tuyển dụng Bước 1: Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng Sau rà soát đánh giá nhu cầu nhân sự, phòng tổ chức nhân Cơng ty trình Ban Tổng Giám đốc nhu cầu nhân vị trí cần tuyển dụng Bước 2: Thông báo tuyển dụng 4/8 Sau ý kiến phê duyệt, phòng tổ chức nhân phối hợp IT đăng thông báo tuyển dụng trang Web Cơng ty Ngồi ra, thơng báo tuyển dụng số tờ báo chuyên ngành bất động sản Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ Hồ sơ ứng viên phải nộp trực tiếp phòng Tổ chức nhân Công ty Khi đến nộp hồ sơ, ứng viên hẹn ngày thông báo sơ tuyển hồ sơ Bước 4: Kiểm tra xét duyệt hồ sơ Phòng tổ chức nhân tiến hành kiểm tra xét duyệt hồ sơ đăng ký dự tuyển ứng viên mức độ đầy đủ, hợp lệ tính pháp lý Những hồ sơ khơng hợp lệ không đủ theo yêu cầu bị loại yêu cầu bổ sung Bước 5: Thi tuyển vấn Việc soạn đề thi trưởng phận nhu cầu tuyển dụng nhân thuê chuyên gia soạn thảo đề thi Thông thường thi viết chia thành phần: Phần nghiệp vụ, phần Tiếng anh Phần IQ Sau làm thi viết, thí sinh vấn Việc vấn thực qua 03 vòng: Phỏng vấn tiếng Anh, vấn nghiệp vụ trưởng phận nghiệp vụ trực tiếp vấn cuối lãnh đạo Công ty vấn Bước 6: Quyết định tuyển chọn Căn vào kết thi tuyển vấn, Công ty lựa chọn thí sinh lực phù hợp với vị trí Cơng ty nhu cầu tuyển dụng đồng thời định tiếp nhận cán Cán sau tiếp nhận ký hợp đồng kỳ hạn 12 tháng Hết thời gian này, cán làm báo cáo 5/8 thử việc đánh giá trưởng phận Đây sở để xem xét ký tiếp hợp đồng kỳ hạn 02 năm sau Hợp đồng không kỳ hạn III/ Những tồn hoạt động tuyển dụng IPACO Với 05 năm hoạt động thị trường, IPACO nhiều đợt tuyển dụng nhân để đáp ứng cho nhu cầu Tổng công ty bất động sản ngày phát triển Mặc dù đạt nhiều kết đáng mừng, đội ngũ nhân viên ngày hôm khẳng định nguồn lực vô giá IPACO song hoạt động tuyển dụng Cơng ty số tồn cần hạn chế, khắc phục - Hiện nay, Công ty sử dụng hai kênh thơng tin trang Web Công ty tờ báo chuyên ngành để thông báo nhu cầu tuyển dụng Việc áp dụng q hình thức thơng báo không tạo đa dạng cho nguồn tuyền dụng khơng thu hút hết ứng viên thực lực cao hơn, tốt hơn, phù hợp - Công đoạn xem xét hồ sơ ứng viên chưa thực cách kỹ Chưa kiểm tra đối chiếu tính xác thực thông tin ứng viên cung cấp - Bài kiểm tra trình độ chun mơn vấn trưởng phận chuyên môn tự soạn trọng đánh giá kiến thức chuyên môn chưa đánh giá kỹ kỹ phẩm chất khác IV/ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân IPACO Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân trước hết phải khắc phục tồn tại, yếu kém, xây dựng 6/8 Đối với IPACO, để khắc phục tồn nêu nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân để IPACO ngày phát triển, IPACO cần thực giải pháp sau: - Đa dạng hóa hình thức thơng báo tuyển dụng: Trong thời gian vừa qua, IPACO chủ yếu thực thông báo tuyển dụng qua hai kênh: Trang web số tạp chí bất động sản, báo tuyển dụng Thực tế, việc thông báo qua hai kênh chưa thực phát huy hiệu chưa thu hút số lượng lớn ứng viên trình độ lực Đa dạng hóa hình thức thơng báo tuyển dụng cách để IPACO làm giàu cho nguồn tài sản quý giá nguồn nhân lực Công ty - Nâng cao chất lượng cán làm cơng tác tuyển dụng: Ngay từ khâu rà sốt sàng lọc hồ sơ, cán làm công tác tuyển dụng phải nhìn nhận đánh giá trung thực xác để đảm bảo khả sai sót (Nhận hồ sơ chưa đủ đáp ứng yêu cầu loại bỏ hồ sơ tốt) Khâu đề thi vấn khâu ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác tuyển dụng Ra đề phù hợp, thể am hiểu chuyên môn vấn phải cách nhìn nhận đánh giá xác đáng người để hạn chế đến mức tối thiểu ứng viên khơng phù hợp tuyển dụng Vì lý trên, xác định mục tiêu dài hạn, Công ty phải trọng bồi dưỡng đào tạo thêm cho phận tuyển dụng Ngoài ra, trường hợp cần thiết phải thuê thêm chuyên gia tổ chức tuyển dụng chuyên nghiệp để tận dụng mạng lưới học tập kinh nghiệm tuyển dụng tổ chức KẾT LUẬN 7/8 Tuyển chọn nhân q trình khơng đơn giản thường nghĩ Dùng người nghệ thuật bước tuyển dụng người lại định vận mệnh, tương lai, phồn thịnh tổ chức Rõ ràng là, việc xây dựng quy trình tuyển dụng phù hợp hiệu giúp cho đơn vị tuyển dụng người, việc Hoạt động lĩnh vực bất động sản điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, thâm nhập nhiều Cơng ty, tập đồn bất động sản nước với đội ngũ cán giàu kinh nghiệm chuyên nghiệp thách thức lớn Công ty bất động sản nước Nguồn nhân lực chất lượng yếu tố định doanh nghiệp khả đứng vững thị trường hay khơng hết, công tác tuyển dụng nhân đặt yêu cầu vô cấp thiết Doanh nghiệp nói chung Cơng ty bất động sản nói riêng IPACO Tài liệu tham khảo: - Tài liệu Quản trị nguồn nhân lực trường GRIGGS - Giáo trình Quản trị nhân tác giá Nguyễn Hữu Thân – NXB Lao động – xã hội - Thông tin mạng Internet 8/8 ... Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển hạ tầng khu công nghiệp phúc hà (IPACO) có năm hoạt động 3/8 thị trường bất động sản Công ty bước khẳng định tên tuổi để dần lên thành Tổng Công ty. .. lên thành Tổng Công ty bất động sản hàng đầu Việt Nam 2/ Thực trạng công tác tuyển dụng nhân IPACO Công tác tuyển dụng nhân IPACO không thực theo định kỳ mà thực có phát sinh nhu cầu nguồn nhân... kỳ hạn 02 năm sau Hợp đồng khơng kỳ hạn III/ Những tồn hoạt động tuyển dụng IPACO Với 05 năm hoạt động thị trường, IPACO có nhiều đợt tuyển dụng nhân để đáp ứng cho nhu cầu Tổng công ty bất động
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng về hoạt động tuyển dụng tại công ty cổ phần ĐTKD và phát triển hạ tầng KCN phúc hà (IPACO) , Phân tích thực trạng về hoạt động tuyển dụng tại công ty cổ phần ĐTKD và phát triển hạ tầng KCN phúc hà (IPACO)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay