Phân tích thực trạng chính sách thù lao tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng s t

18 8 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:47

ĐỀ BÀI: Phân tích thực trạng sách thù lao Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng S.T PHẦN I CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THÙ LAO Các khái niệm Tập hợp tất khoản chi trả hình thức tiền, hàng hoá dịch vụ mà người sử dụng lao động trả cho nhân viên tạo thành hệ thống thù lao lao động Thù lao lao động tất (Vật chất phí vật chất) mà người Lao động nhận từ người sử dụng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân Thù lao lao động bao gồm hai phần: Thù lao Tài thù lao phi tài Nguyễn Thị Thu Phương – GaMba01.X03 Thù lao tài chính( Thù lao vật chất): Thù lao tài bao • gồm trực tiếp Thù lao tài gián tiếp - Thù lao Tài trực tiếp bao gồm khoản tiền lương, tiền thưởng,tiền hoa hồng khoản thu nhập khác tiền mà người lao động nhập trực tiếp tiền (hoặc vật) từ Doanh nghiệp - Thù lao tài gián tiếp bao gồm sách mà Doanh nghiệp áp dụng như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, loại trợ cấp xã hội; loại phúc lợi, chế độ hưu trí, an sinh xã hội, đền bù cho công nhân làm việc môi trường độc hại, làm việc thay ca, làm việc giờ, làm việc vào ngày nghỉ lễ ; trợ cấp giáo dục; trả lương cho ngày nghỉ, ngày lễ, ốm đau, thai sản Thù lao phi Tài chính: Các Doanh nghiệp khơng trả thù • lao cho người lao động vật chất, mà phải quan tâm đến đãi ngộ tinh thần (phi vật chất) cho người lao động Đó vấn đề thân công việc, môi trường làm việc, đánh giá cấp trên, hội thăng tiến Bản thân cơng việc có hấp dẫn khơng? Có đòi hỏi sức phấn đấu nhân viên khơng? Nhân viên có giao trách nhiệm khơng? Nhân viên có hội cấp nhìn nhận, đánh giá thành tích họ hay khơng? Họ có cảm giác vui hồn thành cơng việc hay khơng? họ có hội thăng tiến hay khơng ? yếu tố quan trọng tác động tích cực đến hiệu cơng việc người lao động Mục tiêu hệ thống thù lao Mục tiêu hệ thống thù lao tạo hệ thống khen thưởng hợp lý cho người lao động người sử dụng lao động với mong muốn khuyến khích người lao động làm việc động viên họ hồn thành tốt cơng việc Có nhiều quan điểm, mục tiêu khác xây dựng hệ thống Thù lao, nhìn chung Doanh nghiệp hướng đến mục tiêu là: Thu hút nhân viên, trì nhân viên giỏi, kích thích động viên nhân viên đáp ứng yêu cầu Pháp luật Nguyễn Thị Thu Phương – GaMba01.X03 - Thu hút nhân viên: Mức lương mà Doanh nghiệp trả cho nhân viên yêu tố định việc nhân viên có chấp nhân làm việc doanh nghiêp hay không Doanh nghiệp muốn thu hút nhân viên phải có hệ thống trả lương hấp dẫn, cao so với doanh nghiệp khác, thu hút người lao động vào làm việc doanh nghiệp nhân viên Doanh nghiệp khác - Duy trì nhân viên giỏi: Muốn trì đội ngũ nhân viên giỏi, Chính sách tiền lượng Doanh nghiệp phải hấp dẫn khuyến khích nhân viên tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chun mơn, mặt khác, tiền lương phải thỏa đáng Doanh nghiệp giữ chân nhân viên giỏi, không bị lôi kéo doanh nghiệp khác - Khuyến khích động viên nhân viên: Muốn kích thích nhân viện tích cực học hỏi nâng cao tây nghề, hăng hái tăng xuất, hiệu lao động sách tiền lương phải thực khuyến khích, động viện họ Tiền lương doanh nghiệp phải động lực để khuyến khích động viên người lao động - Đáp ứng yêu cầu Pháp luật: Ngoài mục tiêu nhằm tác động trực tiếp đến người lao động, Chính sách thù lao doanh nghiệp thường phải trọng đến vấn đề như: Qui định tiền lương tối thiểu, qui định thời gian điều kiện lao động, qui định lao động phụ nữ, trẻ em, khoản phụ cấp lương qui định phúc lợi xã hội Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động… Vai trò thù lao doanh nghiệp a Đối với doanh nghiệp: Thù lao (Tiền lương) yếu tố quan trọng chi phí sản xuất, kinh doanh muốn thu lợi nhuận cao, giảm thiểu chi phí tiền lương giải pháp cần thiết Doanh nghiệp Tuy nhiên tiền lương chất chi phí phương tiện để tạo giá trị Với mức chi phí tiền lương thấp doanh nghiệp không huy động lực lượng lao động cần thiết cho hoạt động doanh nghiệp, điều dẫn đến việc giảm quy mô hoạt động Nguyễn Thị Thu Phương – GaMba01.X03 doanh nghiệp đồng nghĩa với việc làm giảm lợi nhuận Mặt khác với mức tiền lương thấp, người lao động khơng có động lực làm việc nên suất lao động thấp làm cho tỷ lệ chi phí tiền lương sản phẩm tăng lên kéo theo tỷ suất lợi nhuận giảm Với mức lương cao, doanh nghiệp có khả lơi kéo thêm lao động giỏi để mở rộng sản xuất, tăng quy mô hoạt động làm tăng quy mô lợi nhuận Việc mức lương cao có tác dụng tích cực việc tạo động lực làm việc mạnh mẽ cho người lao động nhờ mà nâng cao suất, cải thiện tỷ suất lợi nhuận Tuy nhiên việc trả lương cao ảnh hưởng trực tiếp đến việc gia tăng quy mơ chi phí, đặc biệt trường hợp tốc độ tăng tiền lương nhanh tốc độ tăng suất lao động… Tóm lại, kinh doanh tiền lương vừa yếu tố chi phí cần kiểm soát song lại vừa phương tiện để mở rộng kinh doanh, để giải mâu thuẫn doanh nghiệp cần phải xây dựng sách tiền lương hợp lý nhằm đảm bảo lợi ích cho thân doanh nghiệp b Đối với người lao động Tiền lương bù đắp hao phí lao động mà người lao động bỏ ra, nguồn thu nhập họ, người lao động mong muốn trả lương cao, hưởng thu nhập thỏa đáng để tái sản xuất sức lao động tích lũy Tiền lương thỏa đáng kích thích nhiệt tình lao động nhân viên nhờ mà tạo điều kiện để tăng suất, chất lượng sản phẩm, dẫn đến tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp qua gián tiếp làm tăng phúc lợi cho thân người lao động Tiền lương thấp không bù đắp hao phí lao động mà người lao động bỏ ra, làm giảm sức lao động nhân viên, làm hạn chế nhiệt tình lao động họ, dẫn đến tình trạng cơng nhân bỏ việc làm, đình cơng làm việc uể oải suất thấp kết lợi nhuận doanh nghiệp giảm, thua lỗ Chi phí lương cao làm cho doanh nghiệp phải xem xét lại kế hoạch sử dụng lao động việc cắt giảm quy mô sản xuất ngưng sản xuất, đầu tư chiều sâu để tăng suất lao động điều dẫn đến kết giảm quy mô sử dụng lao động có nghĩa làm cho hội có việc làm ổn định người lao động bị Nguyễn Thị Thu Phương – GaMba01.X03 Tóm lại, tiền lương đo lường giá trị lao động, đồng thời tiền lương thể công mối quan hệ Doanh nghiệp người lao động c) Về mặt xã hội: Về mặt xã hội, sách tiền lương thể quan điểm Nhà nước người lao động doanh nghiệp, phản ánh cung cầu sức lao động thị trường, điều kiện kinh tế tỷ lệ lao động thất nghiệp thị trường, chế độ ưu đãi khuyến khích khác theo vùng địa lý Tiền lương hình thức kích thích lợi ích vật chất người lao động Vì để sử dụng đòn bẩy tiền lương nhằm đảm bảo phát triển sản xuất, trì đội ngũ lao động có trình độ chun mơn cao, có ý thức kỷ luật lao động, đòi hỏi sách tiền lương doanh nghiệp phải đặc biệt coi trọng PHẦN II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THÙ LAO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG S.T I Giới thiệu Công ty S.T Tên gọi: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng S.T Trụ sở: 25 Chu Văn An – Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0305438101 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày tháng năm 2008 Ngành, nghề kinh doanh: Tư vấn xây dựng; sản xuất, buôn bán thiết bị, thi công xây dựng, sản xuất kinh doanh điện năng, kinh doanh vận tải, xuất nhập hàng hoá, xúc tiến thương mại Cơ cấu tổ chức Công ty gồm: Nguyễn Thị Thu Phương – GaMba01.X03 a Ban Giám đốc b Các phòng chun mơn nghiệp vụ gồm : phòng Hành quản trị, phòng Tài kế tốn phòng Kế hoạch kinh doanh c Các đơn vị sản xuất gồm: 04 xí nghiệp tư vấn, 03 xí nghiệp xây dựng 01 xưởng sản xuất khí Kết hoạt động kinh doanh: (Đơn vị tính: VNĐ): Cơng ty S.T Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản Nguồn vốn chủ sở hữu Chi phí Nguyễn Thị Thu Phương – GaMba01.X03 Năm 2008 67.856.980.677 25.155.755.337 18.866.816.502 110.876.908.788 89.098.888.765 42.701.225.340 Năm 2009 86.243.798.523 27.322.666.251 20.491.999.688 198.689.678.970 150.890.786.986 58.921.132.272 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY S.T ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC Các phòng Chun mơn nghiệp vụ Hành quản trị Tàichínhk ế tốn Kế hoạch kinh doanh Nguyễn Thị Thu Phương – GaMba01.X03 Các đơnvị sản xuất Xí nghiệp tư vấn Xí nghiệp Xây dựng Xưởng sản xuất khí II Phân tích thực trạng sách thù lao Cơng ty S.T: Để tìm hiểu sách thù lao Doanh nghiệp, tơi tiến hành tìm hiểu nội dung gồm: Tình hình nhân lực chí phí tiền lương Cơng ty năm gần đây; Chính sách thù lao tài trực tiếp; Chính sách thù lao tài gián tiếp thù lao phi tài Cơng ty Tình hình Nhân lực chi phí Tiền lương : đơn vị tính: VNĐ TT Chỉ tiêu I Tổng số lao động Trong đó: - Lao động dài hạn - Lao động ngắn hạn II Chi phí sản xuất III Tổng chi phí tiền lương Chi phí tiền lương trực tiếp Mức lương Bình qn Lao a động dài hạn Mức lương thấp người/ tháng Mức lương cao người/ tháng Mức lương Bình quân Lao b động ngắn hạn Mức lương thấp người/ tháng Mức lương cao người/ tháng Lương kiêm nhiệm, phụ cấp c trách nhiệm Chi phí xã hội (Tiền lương gián tiếp) Tỷ trọng tiền lương/Chi phí IV sản xuất NĂM 2008 315 195 120 42.689.144.070 12.081.270 10.039.945 NĂM 2009 510 249 261 58.899.714.734 21.417.538 18.432.773 3.512.875 5.267.600 2.359.000 3.120.960 6.866.750 8.364.240 2.900.000 3.650.000 2.200.000 3.100.000 4.600.000 6.500.000 501.006.375 922.258.844 2.041.325 28,3% 2.984.765 32,5% Chính sách Thù lao tài trực tiếp : Tiền lương: a) Tiền lương (thù lao tài trực tiếp) biểu rõ nét sách thù lao Doanh nghiệp Tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Nguyễn Thị Thu Phương – GaMba01.X03 công nghiệp S.T, tiền lương Nhân viên Cơng ty trả theo hình thức sau: Hình thức trả lương theo thời gian: • Hình thức áp dụng chủ yếu cho công việc không lành nghề công việc khó tiến hành định mức xác cơng việc khối văn phòng Cơng ty gồm phòng: Tổ chức hành Tài kế tốn công việc giản đơn đơn vị sản xuất mà công ty thuê đối tượng lao động thời vụ thực Theo hình thức này, Cơng ty trả lương cho nhân viên lao động thời vụ sở “bảng chấm công” hàng tháng đơn vị, phận Tiền lương xác định sở số ngày công làm việc nhân (x) đơn giá ngày công Đơn giá ngày công nhân viên chun mơn, hành văn phòng theo tiền lương tháng, lương theo ngạch, bậc, xác lập nhân viên ký hợp đồng lao động với Công ty, nhân viên tăng lương tiền lương theo thỏa thuận Đơn giá ngày công lao động thời vụ xác lập sở thỏa thuận công ty người lao động ký hợp đồng Hình thức trả lương theo trình độ, lực nhân viên • Đây hình thức trả lương mà S.T áp dụng, Theo hình thức này, cơng ty trả lương cho nhân viên theo kỹ năng, trình độ mà họ đào tạo, nhân viên có thêm văn bằng, chứng học vấn nâng cao trình độ tay nghề, cần thiết cho công việc, họ tăng lương Người đào tạo cao hơn, có kinh nghiệm cơng tác, có kỹ trả lương cao Về thực chất hình thức trả lương S.T dựa hệ thống thang, bảng lương Doanh nghiệp • Hình thức trả lương theo kết cơng việc Theo hình thức Công ty trả lương cho nhân viên theo kết thực cơng việc họ Đây hình thức áp dụng phổ biến đơn vị sản xuất S.T tác dụng kích thích, động viên nhân viên tốt Các hình thức trả lương theo kết công việc S.T áp dụng gồm: Nguyễn Thị Thu Phương – GaMba01.X03 - Trả lương theo sản phẩm, áp dụng xí nghiệp sản xuất khí cơng ty Theo cơng nhân sản xuất trực tiếp trả lương theo sản phẩm họ hoàn thành, nhân viên bán hàng trả lương theo kết sản phẩm tiêu thụ Công ty xây dựng định mức khốn gia cơng sản xuất cho chi tiết, sản phẩm cụ thể, xí nghiệp tổ chức thực tổng kết báo cáo Hàng năm Công ty có rà sốt điều chỉnh định mức cho phù hợp với điều kiện thực tế - Khoán tiền lương theo nhóm, hình thức áp dụng đơn vị tư vấn S.T Theo hồn thành sản phẩm tư vấn, đơn vị thực hưởng từ 65 -70% giá trị sản phẩm nghiệm thu, chi phí nhân cơng (tiền lương khoản chi phí xã hội) thường chiếm từ 65 – 68% giá trị hưởng Đây hình thức có tính kích thích sáng tạo tốt nhân viên kỹ thuật, nhiên tính xác lại khơng cao khó mà định mức xác cho lao động chất xám Công ty - Kết hợp trả lương theo sản phẩm khốn tiền lương theo nhóm, hình thức mà Cơng ty áp dụng đơn vị thi công xây dựng Theo hình thức người lao động trả thù lao theo khối lượng sản phẩm hoàn thành (số tiền / 1m3 bê tông, số tiền / 1m đào đắp, số tiền /1 m3 gạch xây …) khốn tiền lương theo nhóm (% tiền lương/ giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu…) Đây hình thức kích thích nỗ lực, nhiệt tình tốt người lao động Họ lao động tích cực hơn, cường độ, xuất cao hơn… sở để công ty đẩy nhanh tiến độ, mở rộng kinh doanh… Theo hình thức trên, hàng tháng Cơng ty thực trả lương giao quyền cho đơn vị trực thuộc trả lương cho nhân viên sở đảm bảo tiền lương theo hợp đồng lao động b) Các khoản phụ cấp lương Ở Công ty S.T, khoản phụ cấp lương trả sau: • Phụ cấp trách nhiệm: Được áp dụng trả cho cán lãnh đạo đơn vị từ trưởng, phó phòng, đội trưởng, đội phó, quản đốc, phó quản đốc xí nghiệp… Nguyễn Thị Thu Phương – GaMba01.X03 10 Phụ cấp độc hại: Được áp dụng trả cho phận làm việc • môi trường độc hại Xưởng sản xuất khí, phận hàn, phận sơn xưởng Việc trả phụ cấp độc hại tính ln vào tiền lương tháng cho nhân viên làm việc môi trường độc hại Phụ cấp khu vực: Được áp dụng cho đơn vị khảo sát, xây • dựng làm việc địa phương miền núi, có phụ cấp khu vực theo qui định chung Nhà nước Việc trả phụ cấp trường hợp định mức ln vào định mức khốn đơn vị Thực tế tìm hiểu khoản phụ cấp lương Công ty, nhận thấy việc chi trả khoản phụ cấp chưa phân định rõ ràng, trừ khoản phụ cấp trách nhiệm thể cụ thể bảng lương nhân viên phụ trách, khoản phụ cấp khác tính gộp vào tiền lương nhân viên c) Tiền thưởng: Ở công ty S.T, tiền thưởng áp dụng phổ biến trường hợp sau: Thưởng xuất: Đây hình thức mà cơng ty áp dung chủ • yếu xí nghiệp sản xuất khí đơn vị thi công xây dựng Khi nhân viên tăng xuất lao động, giảm giá thành sản phẩm họ hưởng theo tỷ lệ % (Tối đa không 12% giá trị làm lợi) giá trị gia tăng từ việc tăng xuất lao động, hạ giá thành sản phẩm Thưởng theo kết kinh doanh: Đây hình thức áp • dụng phòng kế hoạch kinh doanh phận bán hàng Công ty Theo hình thức này, phòng kinh doanh Cơng ty thưởng tối đa đến % giá trị vượt kế hoạch giao Thưởng tiết kiệm: Hình thức áp dụng chủ yếu cho • đơn vị thi cơng xây dựng Cơng ty, theo đơn vi thực tiết kiệm chi phí sản xuất thưởng tối đa đến 30% giá trị làm lợi tiết kiệm • Thưởng tìm kiếm hợp đồng: Đây hình thức mà cơng ty áp dụng hiệu quả, theo hình thức cơng ty thưởng tối đa Nguyễn Thị Thu Phương – GaMba01.X03 11 cho nhân viên, người mơi giới tìm kiếm hợp đồng tối đa đến 5% giá trị hợp đồng Thù lao tài gián tiếp S.T Ngồi sách tiền lương trực tiếp, S.T thực sách Thù lao gián tiếp sau: Về Bảo hiểm xã hội: Thực theo a) qui định luật lao động, tất nhân viên làm việc ổn định Cơng ty có thời hạn từ 01 năm trở lên (Lao động dài hạn) đóng bảo hiểm xã hội, theo hàng tháng Cơng ty nộp 15% bảo hiểm xã hội cho nhân viên công ty sở tiền lương theo hợp đồng lao động (5% người lao động nộp) Các trường hợp lao động thời vụ, khoản thù lao gián tiếp trả vào tiền lương tháng người lao động Về Bảo hiểm y tế: Cũng theo qui b) định hành, tất trường hợp nhân viên làm việc ổn định cơng ty (Có sổ lao động) cơng ty đóng bảo hiểm y tế 2% tiền lương (1% người lao động nộp) Các trường hợp lao động thời vụ, khoản thù lao gián tiếp trả vào tiền lương tháng người lao động Tiền lương cho thời gian không làm c) việc: Người làm việc công ty bị ốm đau (Có xác nhận Y tế), thai sản, nghỉ ngày lễ, ngày tết, nghỉ phép giải cơng việc gia đình (Hiếu, Hỷ ) khơng q hai ngày cơng ty trả lương theo mức lương hưởng theo thời gian Chương trình bồi dưỡng sức khỏe: d) Hàng năm Công ty cho nhân viên Công ty nghỉ mát, nghỉ hè phục hồi sức khỏe, thời gian kinh phí chi cho hoạt động tùy theo điều kiện năm, Công ty qui định mức chi tối thiểu cho tất đơn vị, phận đơn vị hạch toán cấn đối chi cao so với mức qui định Về đào tạo phát triển: Các nhân viên e) có cam kết làm việc lâu dài (trên năm) cơng ty cơng ty tạo Nguyễn Thị Thu Phương – GaMba01.X03 12 điều kiện cho học tập nâng cao trình độ chun mơn Tuy nhiên điều kiện bắt buộc không ảnh hưởng đến cơng việc giao Thù lao phi tài S.T Qua tìm hiểu, đãi ngộ phi tài S.T nhận thấy số vấn đề sau: a) Về môi trường làm việc: Là Doanh nghiệp hoạt động nhiều lĩnh vực, với phạm vi dàn trải biến động nên nói mơi trường làm việc S.T nhiều vấn đề Nếu đơn vị tư vấn S.T chủ yếu làm việc tĩnh văn phòng, mơi trường thoải mái , tiện nghi, đoàn kết, đồng thuận, khơng bị gò ép giấc mơi trường làm việc xưởng sản xuất khí ồn ào, nhiễm, an tồn lao động kém… môi trường làm việc đơn vị thi cơng nặng nhọc, rủi ro thường xun phải di chuyển, biến động… Qua thực tế khảo sát, quan tâm Công ty môi trường làm việc chưa nhiều, phần lớn giải pháp Cơng ty mang tính tạm thời, Cơng ty chưa có sách rõ ràng vấn đề để tạo động lực cho người lao động b) Bản thân cơng việc: Có thể nói lĩnh vực mà S.T hoạt động lĩnh vực vất vả nên tính hấp dẫn nghề khơng cao Tuy nhiên nhân viên Cơng ty có cảm nhận riêng nghề nghiệp, tìm hiểu xưởng sản xuất khí tồn thái độ mệt mỏi, tìm hiểu đơn vị thi cơng gặp cơng nhân vui vẻ, cởi mở Họ coi cơng việc có nhiều thú vị nhiều nơi, biết nhiều địa danh dù vất vả Khi tìm hiểu đơn vị tư vấn phần lớn nhân viên vấn, trả lời thân công việc họ thú vị, họ có điều kiện để trau dồi kỹ chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm (Được làm việc với nhiều chuyên gia, Thiết bị, công nghệ đại…) thu nhập ổn định c) Cơ hội thăng tiến: Khi tìm hiểu, trao đổi mục tiêu phấn đấu hội thăng tiến hầu hết đối tượng Nguyễn Thị Thu Phương – GaMba01.X03 13 tìm hiểu Cơng ty quan tâm (phần lớn cơng nhân) Hầu họ đến tiền lương trực tiếp hội để nâng cao thu nhập Khi trao đổi với Lãnh đạo Công ty vấn đề nhân sự, định hướng, bồi dưỡng đào tạo, nhận thấy Lãnh đạo Cơng ty quan tâm PHẦN III MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY S.T Là doanh nghiệp thành lập, nên việc xây dựng hệ thống tiền lương S.T nhiều bất cập, chực chất Cơng ty chưa có hệ thống đánh giá để làm sở xác định thù lao cho nhân viên Quá trình xây dựng hệ thống lương công ty, chủ yếu dựa hệ thống thang bảng lương Nhà nước ban hành công ty áp dụng theo điều kiện cụ thể đơn vị, phận Công ty Về sách tiền lương Cơng ty phù hợp với tình hình thực tế qui định pháp luật Công ty thực trả lương cho nhân viên theo hình thức khác nhau, nhiên tất hình thức trả lương mà đơn vị, phận Công ty áp dụng tuân thủ qui định tiền lương tối thiểu, thời gian điều kiện làm việc, khoản phụ cấp lương qui định phúc lợi Trong sách trả lương S.T, lương phận văn phòng, phòng chun mơn, nghiệp vụ thực theo chế “cào bằng” có nghĩa lương tính theo quy định nhà nước(thang, bậc ) chưa tính tính theo hiệu công việc thực nhân viên, tiền lương chưa thực thuyết phục nhân viên, nên dẫn đến tình trạng nhân viên “nhảy việc” chưa tận tâm với Công ty Theo số liệu khảo sát, tiền lương bình qn Cơng ty thấp so với mặt chung (bình quân năm 2009 5,5 triệu/tháng) Điều phản ánh thực trạng hệ thống tiền lương S.T chưa thực thu hút người lao động Nguyễn Thị Thu Phương – GaMba01.X03 14 Trong sách Thù lao S.T, ngoại trừ hệ thống thù lao tài trực tiếp thể rõ ràng, lại hệ thống thù lao tài gián tiếp bất cập, việc Cơng ty sử dụng nhiều lao động ngắn hạn không thực đầy đủ chế độ phúc lợi tồn lớn Cơng ty sách thù lao Từ đánh giá trên, rút số đề xuất: Để Thù lao thực phát huy vai trò phương tiện để mở rộng kinh doanh, thu hút, kích thích người lao động, Cơng ty cần rà sốt, điều chỉnh lại Chính sách Thù lao cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty phù hợp với su hội nhập yêu cầu pháp luật Hệ thống trả lương theo thời gian trả lương theo trình độ, kỹ của nhân viên mà công ty áp dụng, thực chất phương thức tính lương theo quy định Nhà nước nên chưa thực khuyến khích nhân viên, để khắc phục bất cập trên, Cơng ty nên áp dụng rộng rãi hình thức trả lương theo hiệu công việc, Công ty phải xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu làm việc theo đặc thù đơn vị, phận chun mơn trụ sở đơn vị trực thuộc để xây dựng hệ thống trả lương thỏa đáng Chính sách phúc lợi Cơng ty số tồn tại, Cơng ty cần phải hoạch định lâu dài chiến lược nhân sự, trì lượng lao động, ổn định, thực đầy đủ mở rộng chế độ phúc lợi để tạo động lực kích thích động viên người lao động Về thù lao phi tài chính, Cơng ty cần xem xét lại cách tổng thể quan tâm thỏa đáng đến mơi trường làm việc, sách đào tạo phát triển nhân viên tạo hội việc làm, thăng tiến cho nhân viên có lực, nhân viên giỏi Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Nguồn nhân lực - CT đào tạo MBA, Griggs University Giáo trình Quản trị Nhân tác giả Nguyễn Hữu Thân – NXB Lao động – xã hội Nguyễn Thị Thu Phương – GaMba01.X03 15 Thông tin Internet Thông tin từ công ty S.T Nguyễn Thị Thu Phương – GaMba01.X03 16 Nguyễn Thị Thu Phương – GaMba01.X03 17 GaMBA.X03 Nguyễn Thị Thu Phương - GaMBA X03 Quản trị Nguồn Nhân lực ... lu t lao động, đòi hỏi s ch tiền lương doanh nghiệp phải đặc bi t coi trọng PHẦN II PHÂN T CH THỰC TRẠNG CHÍNH S CH THÙ LAO CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN T VẤN ĐẦU T VÀ XÂY DỰNG S. T I Giới thiệu Công ty. .. 2.984.765 32,5% Chính s ch Thù lao t i trực tiếp : Tiền lương: a) Tiền lương (thù lao t i trực tiếp) biểu rõ n t s ch thù lao Doanh nghiệp T i Công ty cổ phần t vấn đầu t xây dựng Nguyễn Thị Thu Phương... s n xu t Xí nghiệp t vấn Xí nghiệp Xây dựng Xưởng s n xu t khí II Phân t ch thực trạng s ch thù lao Cơng ty S. T: Để t m hiểu s ch thù lao Doanh nghiệp, t i tiến hành t m hiểu nội dung gồm: T nh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng chính sách thù lao tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng s t , Phân tích thực trạng chính sách thù lao tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng s t

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay