MỘT số GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác TUYỂN DỤNG tại CÔNG TY cổ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

15 12 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:47

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM LỜI MỞ ĐẦU Từ xưa tới người ln trung tâm vũ trụ Chính người yếu tố định thành công hay thất bại tổ chức Vì vấn đề đặt tổ chức quản lý người tổ chức hiệu Trong xu đất nước ta mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ý nghĩa quan trọng Chính người vũ khí cạnh tranh tổ chức, đất nước Con người với trình đào tạo tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ để phát triển tổ chức Các tổ chức muốn tồn phát triển đòi hỏi phải nguồn nhân lực đủ số lượng chất lượng Vì vậy, việc làm tốt cơng tác tuyển dụng trở nên quan trọng mang tính chất sống đường tơn phát triển doanh nghiệp Qua q trình phân tích lý luận khảo sát tình hình thực tiễn Cơng ty, em lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng Cơng ty cổ phần chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam” CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG 1.1 Khái niệm tầm quan trọng tuyển mộ: Tuyển mộ trình thu hút người xin việc trình độ từ lực lượng lao động xã hội lực lượng lao động bên tổ chức Mọi tổ chức phải đầy đủ khả để thu hút đủ số lượng chất lượng lao động đế nhằm đạt mục tiêu Quá trình tuyển mộ ảnh hưởng lớn đến hiệu trình tuyển chọn Trong thực tế người lao động trình độ cao họ khơng tuyển chọn họ khơng biết thơng tin tuyển mộ, họ khơng hội nộp đơn xin việc Chất lượng trình lựa chọn không đạt yêu cầu mong muốn hay hiệu thấp số lượng người nộp đơn xin việc số nhu cầu cần tuyển chọn Cơng tác tuyển mộ ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn nhân lực tổ chức Tuyển mộ không ảnh hưởng tới việc tuyển chọn, mà ảnh hưởng tới chức khác quản trị nguồn nhân lực như: Đánh giá tình hình thực cơng việc, thù lao lao động; đàotạo phát triển nguồn nhân lực; mối quan hệ lao động … 1.1.1 Tuyển chọn Tuyển mộ việc tập trung ứng viên lại tuyển chọn định xem ứng viên người hội đủ tiêu chuẩn để làm việc cho công ty 1.2 Nội dung tuyển mộ 1.2.1 Nguồn tuyển mộ Khi nhu cầu tuyển người, tổ chức tuyển mộ từ lực lượng lao động bên tổ chức từ thị trường lao động bên Nguồn bên thường ưu tiên Tuy nhiên nhiều trường hợp tuyển mộ từ nguồn bên ngồi ý nghĩa Nguồn nhân lực từ doanh nghiệp: người làm việc cho doanh nghiệp Họ thường lựa chọn cho vị trí cơng việc cao mà họ đảm nhận Với nguồn nhân lực này, doanh nghiệp hiểu rõ khả năng, tính cách họ, nên việc chọn lựa dễ hơn, xác Khi lựa chọn nguồn nhân lực này, doanh nghiệp không thời gian đào tạo, chi phí tuyển dụng trì cơng việc cũ, kích thích tinh thần, khả làm việc nhân viên Tuy nhiên, sử dụng nguồn nhân lực này, doanh nghiệp không thay đổi chất lượng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực bên doanh nghiệp: đa dạng, phong phú sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung tâm dạy nghề, lao động tự hay lao động làm việc tổ chức khác Với nguồn nhân lực rộng lớn này, doanh nghiệp nhiều lựa chọn hơn, lại khó khăn lựa chọn Khi tuyển dụng từ bên ngồi, doanh nghiệp phí tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn Nguồn nhân lực làm thay đổi chất lượng lao động doanh nghiệp 1.2.2 Phương pháp tuyển mộ a, Đối với nguồn tuyển mộ từ bên tổ chức sử dụng phương pháp sau (i) Phương pháp thu hút thông qua thông báo tuyển mộ, thơng báo vị trí cơng việc cần tuyển người Bản thông báo gửi đến tất nhân viên tổ chức Thông báo bao gồm thông tin nhiệm vụ thuộc cơng việc u cầu trình độ cần tuyển mộ (ii) Phương pháp thu hút thông qua giới thiệu cán bộ, côngnhân viên tổ chức Qua kênh thơng tin phát người lực phù hợp với yêu cầu công việc, cách cụ thể nhanh (iii)phương pháp thu hút vào thông tin trong: "Danh mục kỹ năng", mà tổ chức thường lập cá nhân người lao động, lưu trữ phần mềm nhân tổ chức Trong bảng thường bao gồm thông tin như: kỹ có, trình độ giáo dục đào tạo, trình làm việc trải qua, kinh nghiệm nghề nghiệp yếu tố liên quan khác đến phẩm chất cá nhân người lao động cần tuyển mộ b, Đối với nguồn tuyển mộ từ bên ngồi áp dụng phương pháp thu hút sau (i) Phương pháp thu hút thông qua giới thiệu cán công chức tổ chức (tương tự trên) (ii) Phương pháp thu hút nguồn tuyển mộ qua quảng cáo phương tiện truyền thông như: Trên kênh đài truyền hình, đài phát thanh, báo, tạp chí ấn phẩm khác Nội dung quảng cáo tuỳ thuộc vào số lượng chất lượng lao động cần tuyển mộ tính chất cơng việc mà tập trung thành chiến địch quảng cáo với kết hợp nhiều phương tiện khác hay quảng cáo riêng biệt Đối với phương pháp thu hút nên ý nội dung quảng cáo để người xin việc khấn trương liên lạc với quan tuyển mộ (iii) Phương pháp thu hút ứng viên thông qua trung tâm môi giới giới thiệu việc làm Đây phương pháp thu hút áp dụng phổ biến nước ta doanh nghiệp hay tổ chức khơng phận chuyên trách Quản trị nhân lực Các trung tâm thường đặt trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tổ chức quần chúng quan quản lý lao động địa phương Trung ương (iv) Phương pháp thu hút ứng viên thông qua hội chợ việc làm Đây phương pháp nhiều tổ chức áp dụng Phương pháp thu hút cho phép ứng viên tiếp xúc trực tiếp với nhiều nhà tuyển dụng, mở khả lựa chọn rộng với quy mô lớn Cùng thời điểm ứng viên nhà tuyển dụng nhận nhiều thông tin hơn, tạo xác đáng để tới định cho ứng viên nhà tuyển dụng (v) Phương pháp thu hút ứng viên thông qua việc cử cán phòng nhân tới tuyển mộ trực tiếp trường đại học, cao đẳng, dạy nghề 1.3 Các bước tuyển chọn Tuỳ thuộc vào tính chất cơng việc, tuỳ thuộc vào điều kiện doanh nghiệp mà doanh nghiệp sử dụng một, số phương pháp sau để tuyển dụng nhân sự: 1.3.1 Chọn qua hồ sơ: thông qua hồ xin việc mà ứng cử viên nộp, đại diện doanh nghiệp phải vào thông tin hồ tiêu chuẩn đề để loại bỏ ứng cử viên không đạt yêu cầu 1.3.2 Phỏng vấn: phương pháp áp dụng rộng rãi doanh nghiệp tuyển dụng nhân Mục đích vấn nhằm giúp cho nhân viên hồn thiện thơng tin lưu trữ hồ xin việc, đồng thời cung cấp cho người đến xin việc thông tin doanh nghiệp (nhiệm vụ phải làm, điều kiện làm việc, chế độ tiền lương v.v…) thể sử dụng hai bước vấn: Phỏng vấn vấn thức - Phỏng vấn nhằm mục đích hỏi câu hỏi tính chun mơn để loại bỏ ứng cử viên không đạt yêu cầu Đồng thời vấn nhằm mục đích giới thiệu cho ứng cử viên thông tin liên quan đến doanh nghiệp, qua để nâng cao hiệu cho q trình tuyển chọn nhân - Phỏng vấn thức ý nghĩa việc: Tạo hiểu biết sâu ứng cử viên với thủ trưởng, đánh giá trình độ học vấn, kiến thức, tài năng, thông minh, cá tính hình thức người đến xin việc Để đảm bảo tính khách quan vấn cần ý số nguyên tắc sau: + Xác định trước nội dung vấn đề cần vấn; + Tập trung lắng nghe, tránh cắt ngang ý kiến người đến xin việc; + thái độ khách quan, khơng định kiến quan sát cách ăn nói, cử chỉ, trang phục người đến xin việc; + Không đặt câu hỏi chi tiết, không cần thiết không liên quan đến công việc sâu vào đời tư người đến xin việc ( gia đình, cái, sở thích, ) Q trình vấn thực dựa vào hỗ trợ thành tựu khoa học tâm lý 1.3.3 Trắc nghiệm: thể dùng câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra trí thơng minh, khả năng, khiếu để cung cấp thêm thông tin cho việc tuyển chọn hiệu kết trắc nghiệm thường đảm bảo tính khách quan 1.3.4 Xem xét mẫu đơn xin việc: Mẫu đơn xin việc doanh nghiệp soạn dựa mô tả công việc phát cho ứng cử viên để ứng cử viên hồn thành, sau dựa thơng tin mà ứng cử viên cung cấp, chuyên gia phân tích, so sánh với mơ tả cơng việc để loại bỏ ứng cử viên không đạt yêu cầu Tuy nhiên ứng cử viên thường nói khía cạnh tích cực nên kết đánh giá phương pháp bị hạn chế Vì vậy, sử dụng phương pháp doanh nghiệp nên kết hợp với phương pháp kiểm chứng kiện - Kiểm chứng dự kiện thu thập tiến hành điều tra bổ sung Nếu thông tin thu thập người xin việc chưa đầy đủ thiếu xác sau kiểm chứng cần tiến hành điều tra bổ sung thông qua trường đào tạo, địa phương, nơi công tác cũ… Việc kiểm tra phải nội dung phù hợp với tiêu chuẩn cần chọn cho công việc tới phải công khai với người đến xin việc 1.3.5 Kiểm tra sức khoẻ: Nhằm xác nhận người đến xin việc đủ yêu cầu mặt thể lực để thực công việc giao tương lai hay khơng Ngồi sở pháp lý để đề phòng trường hợp nhân viên kháng nghị bệnh nghề nghiệp… 1.3.6 Thử thách người xin việc: Trước nhận thức nhân viên cần giao công việc cho họ làm thử để đánh giá khả Trong trình giao việc phải tạo điều kiện thuận lợi phương tiện, môi trường làm việc, làm cho họ lòng tin để hồn thành nhiệm vụ CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM Giới thiệu cơng ty cổ phần chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam (Cơng ty Chứng khốn Cơng thương - VietinBankSc) tiền thân Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Công thương Việt Nam thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 01 tháng năm 2000 Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam, hoạt động kinh doanh lĩnh vực chứng khoán cung cấp dịch vụ tư vấn tài Kể từ ngày 01/07/2009, Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam thức chuyển đổi mơ hình hoạt động sang Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Ngân hàng Công thương Việt Nam theo giấy phép thành lập hoạt động số 107/UBCK-GP ngày 01/07/2009 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Với số vốn điều lệ 789.934.000.000 đồng hỗ trợ tích cực mạng lưới kinh doanh trải rộng toàn quốc Ngân hàng Công thương Việt Nam, Công ty Chứng khốn Cơng thương ln sát cánh, hỗ trợ khách hàng hoạt động thị trường chứng khoán không ngừng xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng cách cung cấp dịch vụ chất lượng cao, kịp thời đáp ứng nhu cầu khách hàngCơng ty chứng khốn thành lập Việt Nam, Cơng ty Chứng khốn Cơng thương ln đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu xây dựng tin cậy khách hàng sở chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp Cơng ty Chứng khốn Cơng thương trở thành địa tin cậy cho doanh nghiệp nhu cầu dịch vụ tư vấn tài chính, phát hành chứng khoán huy động vốn, nhà đầu tư tổ chức cá nhân muốn tìm kiếm hội đầu tư hiệu thông qua thị trường chứng khốn việc cung cấp dịch vụ: Mơi giới chứng khoán Bảo lãnh phát hành chứng khoán Lưu ký chứng khốn Tư vấn cổ phần hóa Tư vấn niêm yết chứng khoán Tư vấn tái cấu, mua & sáp nhập, bán & giải thể công ty Gia tăng giá trị tài sản cho nhà đầu tư sức mạnh tài cho tổ chức phát hành mục tiêu Cơng ty Chứng khốn Cơng thương đặt từ ngày đầu Dịch vụ Công ty Chứng khốn Cơng thương ln dựa tảng tính chuyên nghiệp, trung thực bảo mật Uy tín Cơng ty Chứng khốn Cơng thương đặt tảng kiến thức, kinh nghiệm phát triển không ngừng đội ngũ chuyên gia Phân tích thực trạng cơng tác tuyển dụng cơng ty cổ phần chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam a Thực trạng công tác tuyển dụng Hiện cơng ty cổ phần chứng khốn cơng thương tuyển dụng theo yêu cầu sau: Điều kiện chung a) sức khoẻ ngoại hình đáp ứng u cầu cơng tác, khơng dị tật đặc biệt, khơng nghiện hút, không sử dụng ma tuý, không mắc bệnh xã hội; b) Không 35 tuổi nam không 30 tuổi nữ, độ tuổi dự tuyển chuyên gia, cử nhân, kỹ sư chun mơn giỏi; thâm niên chun mơn, kỹ nghiệp vụ tốt; c) Lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không thuộc đối tượng thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án kỷ luật, khơng tiền án; d) trình độ chun mơn, ngành nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng Điều kiện cụ thể Ngoài điều kiện chung, vị trí, chức danh tuyển dụng phải đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo quy định Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 Bộ tài ban hành Quy định tổ chức hoạt động Công ty Chứng khoán; HĐQT NHCTVN ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐHĐQT- NHCT2 ngày 29/11/2005 Cơng ty Chứng khốn Cơng thương a) Tiêu chuẩn viên chức Kiểm tra kiểm soát nội bộ: Kiểm soát viên cấp 1, 2, đủ chứng chun mơn chứng khốn; b) Tiêu chuẩn viên chức Kế toán: Kinh tế viên kế toán cấp 1, 3; c) Tiêu chuẩn viên chức Quản lý hành chính: Cán sự; chuyên viên; chuyên viên chính; chuyên viên cao cấp; d) Tiêu chuẩn viên chức Kho quỹ: Nhân viên Kiểm ngân; nhân viên Thủ quỹ; nhân viên Thủ kho; e) Tiêu chuẩn viên chức Điện toán: Nhân viên vận hành máy tính; kỹ sư Điện tốn cấp 1, 3; g) Tiêu chuẩn viên chức Văn phòng, quản trị: Nhân viên đánh máy; kỹ thuật viên đánh máy; nhân viên văn thư; nhân viên lễ tân; nhân viên lái xe; nhân viên bảo vệ nhân viên phục vụ; l) Đối với người lao động làm nghiệp vụ mơi giới chứng khốn; Tự doanh chứng khốn; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khốn; Lưu ký chứng khốn; Tư vấn tài chưa quy định tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu phải tốt nghiệp Đại học trở lên, tiếng Anh trình độ C, sử dụng thành thạo vi tính, tin học văn phòng; m) Trường hợp tuyển lao động chun mơn kỹ thuật cao; thực sách đối ngoại, sách khách hàng trình độ ứng viên thuộc tỉnh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… việc giảm, miễn điều kiện cụ thể, Giám đốc định b Hoạt động tuyển mộ công ty - Nguồn tuyển mộ: Hiện công ty tổ chức tuyển lao động ứng viên đủ điều kiện điều kiện tốt nghiệp hệ quy thuộc trường: Đại học Kinh tế Quốc dân; Học viện Tài chính; Học viện Ngân hàng; Đại học Ngoại thương; Đại học Kinh tế Đà Nẵng; Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Tài thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Cần Thơ; Đại học Bách Khoa; Đại học Ngoại ngữ - Phương pháp tuyển mộ Tuyển lao động hình thức tuyển thẳng Ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định, thuộc đối tượng sau xem xét để tuyển thẳng: a) Sinh viên tốt nghiệp Đại học Thạc sỹ nước ngân sách nhà nước cấp học bổng Thạc sỹ đào tạo nước ngồi tự túc kinh phí trường danh tiếng, tốt nghiệp loại ưu; b) Sinh viên đạt học lực giỏi tất năm học đại học tốt nghiệp loại giỏi; c) Các trường hợp đặc biệt khác Giám đốc xem xét định HĐTD thực tuyển lao động thông qua xem xét hồ trực tiếp gặp gỡ, vấn Những ứng viên đủ điều kiện quy định Khoản 1, Điều 14, khả đảm nhận, hồn thành nhiệm vụ theo vị trí tuyển dụng vượt qua vòng vấn tuyển Tuyển lao động hình thức xét, sát hạch nghiệp vụ Các đối tượng tuyển viên chức Văn phòng, quản trị thuộc đối tượng xét, sát hạch Nghiệp vụ để tuyển dụng, bao gồm: Nhân viên đánh máy; kỹ thuật viên đánh máy; nhân viên văn thư; nhân viên lễ tân; nhân viên lái xe; nhân viên bảo vệ; nhân viên phục vụ HĐTD thực xét, sát hạch nghiệp vụ để tuyển lao động thông qua hồ đăng ký vấn trực tiếp kỹ liên quan đến cơng việc, vị trí tuyển dụng Trường hợp tuyển nhân viên lái xe, HĐTD phải tổ chức sát hạch tay lái theo chủng loại xe tuyển dụng Ngoài điều kiện chung, ứng viên phải đáp ứng u cầu hình thể, khơng dị tật đặc biệt tuyển dụng Trường hợp tuyển lao động kinh nghiệm năm cơng tác ngành Chứng khốn, Ngân hàng, Các doanh nghiệp khác nghiệp vụ tương tự Cơng ty; trình độ nghiệp vụ, trình độ chun mơn kỹ thuật cao thực sách đối 10 ngoại sách khách hàng Công ty Giám đốc Công ty định trường hợp cụ thể Tuyển lao động hình thức thi tuyển Tất đối tượng không thuộc diện tuyển thẳng, tuyển dụng phải thông qua thi Tổ chức thi tuyển qua hai vòng: Vòng thi viết nghiệp vụ, ngoại ngữ thực hành (đối với nghiệp vụ mơn thi thực hành); Vòng 2, vấn trực tiếp Quy định cách tính điểm vào thi vòng hai: Điểm thi điểm vấn chấm theo thang điểm 10 quy đổi theo thang điểm 10 lấy chữ số thập phân Chỉ xét vào dự thi vòng hai ứng viên đạt kết thi môn từ điểm trở lên Căn kết vòng số lượng dự kiến dự thi vòng hai, HĐTD Quy định điểm sàn thơng báo cho ứng viên vào dự thi vòng hai Điểm xét tuyển quy định sau: - Tuyển lao động thi nghiệp vụ ngoại ngữ, điểm ngoại ngữ điểm điều kiện, điểm xét tuyển điểm nghiệp vụ; - Tuyển lao động thi nghiệp vụ ngoại ngữ ngoại ngữ liên quan trực tiếp đến công việc (do HĐTD xác định), điểm xét tuyển điểm bình quân điểm nghiệp vụ ngoại ngữ; - Tuyển lao động thi nghiệp vụ điểm xét tuyển điểm nghiệp vụ; tuyển phiên dịch, biên dịch điểm ngoại ngữ điểm tuyển dụng c Những hạn chế nguyên nhân công tác tuyển dụng công ty cổ phần chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Qua xem xét đánh giá nhân thấy vấn đề tuyển dụng lao động cơng ty số hạn chế sau: - Mặc dù Công ty cổ phần chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam ý thức cao việc phân biệt rõ yêu cầu tuyển dụng chuyên môn nghiệp vụ việc vào điều kiện theo tiêu chí độ 11 tuổi, yêu cầu đặc thù ngành làm cho việc tuyển mộ gặp nhiều khó khăn, khó thu hút nhiều người tham gia tuyển mộ việc tuyển chọn gặp nhiều khó khắn, đồng thời việc thu hút cán trình độ cao, kinh nghiệm khơng cao - Việc tuyển thẳng, việc lựa chọn xét qua sát hạch nghiệp: Với tuyển dụng cán giỏi trình độ chun mơn cao đồng thời gặp phải tình trạng bị chi phối mối quan hệ quen thân, tình cảm nên kết tuyển dụng không mong muốn - Việc tổ chức vòng vấn khiến cho việc tuyển chọn gặp nhiều khó khăn đồng thời làm cơng ty bỏ sót ứng viên giỏi CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM Giải pháp cho hoạt động tuyển mộ - Đối với hoạt động tuyển mộ cần xây dựng tiêu chí cụ thể phù hợp với mục đích tuyển dụng để thu hút nhiều đối tượng tham gia tuyển mộ - Ngồi ra, cơng ty cần buổi giới thiệu trường đại học nước tăng cường phát triển quảng bá hình ảnh cơng ty góp phần thu hút nhiều nhân tài tham gia tuyển mộ - Đồng thời với việc xây dựng tiêu chí cụ thể cho mục đích tuyển dụng, cơng ty nên xây dựng yêu cầu cụ thể vị trí tuyển dụng để nhằm mục đích tận dụng nguồn nhân lực tổ chức; Sở dĩ cần phải việc tận dụng nguồn nhân lực tổ chức hạn chế dẫn Giải pháp cho hoạt động tuyển chọn - Tuỳ theo tiêu chí tuyển chọn công ty vào ngành đào tạo, xếp loại bằng, sở đào tạo người xin việc Với cách công ty thể loại bỏ 12 người lực làm việc thực tế mà hồ họ tiêu thức thấp so với yêu cầu tuyển dụng so với người khác tham gia tuyển dụng Vì vậy, cơng ty khắc phục vấn đề cách tổ chức thêm vòng thi vấn trước thực xét tuyển - Việc tuyển thẳng, việc lựa chọn xét qua sát hạch nghiệp cần phải thực mức hạn chế người tuyển dụng phải thành tích bật chứng minh rõ ràng để tránh cho ứng viên tuyển mộ người lao động cơng ty hoang mang, nghi ngờ tính trung thực việc tuyển chọn KẾT LUẬN Tuyển dụng lao động khâu khâu quan trọng họat động quản trị nhân lực Tuyển dụng lao động không thu hút người lao động, người sử dụng lao động mà cấp, ngành tổ chức quan tâm Bởi chất lượng nguồn lao động định thành bại tổ chức Một tổ chức dù sở vật chất đại, nguồn tài dồi mà chất lượng lao động sản xuất kinh doanh khơng hiệu Hiện thị trường lao động thể cung lao động cầu lao động biến đổi không ngừng diễn sôi ngày, giờ, khiến nhiều người lao động nhu cầu tìm kiếm việc làm, người sử dụng lao động nhu cầu tìm nhân viên lực, trình độ đáp ứng u cầu cơng việc tham gia tác động vào biến động lao động đơn vị, tổ chức trung gian Khơng nằm ngồi xu hướng tuyển dụng trên, Cơng ty cổ phần chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam đã, tiếp tục nghiên cứu tiến quy trình tuyển dụng lao động cho phù hợp với điều kiện cụ thể doanh nghiệp với mục đích xây dựng đối ngũ cán trình độ, đáp ứng u cầu thị trường xây dựng công ty ngày lớn mạnh góp phần phát triển thị trường chứng khốn nước nhà Là thành viên công ty hy vọng với số góp ý giúp cho việc tuyển dụng cơng ty hiệu góp phần xây dựng cơng ty ngày phát triển theo phương châm “Nâng giá trị đầu tư” 13 Tài liệu tham khảo - Quản trị nhân - Tác giả Nguyễn Hữu Thân, nhà xuất lao động - Giáo trình Quản trị nhân - Đại học Griggs - Quy định tuyển dụng công ty cổ phần chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam 14 15 ... TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM Giới thiệu cơng ty cổ phần chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Ngân hàng. .. điểm tuyển dụng c Những hạn chế nguyên nhân công tác tuyển dụng công ty cổ phần chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Qua xem xét đánh giá nhân thấy vấn đề tuyển dụng lao động cơng ty số hạn... tuyển chọn gặp nhiều khó khăn đồng thời làm cơng ty bỏ sót ứng viên giỏi CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác TUYỂN DỤNG tại CÔNG TY cổ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM , MỘT số GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác TUYỂN DỤNG tại CÔNG TY cổ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay