HOÀN THIỆN CÔNG tác TUYỂN DỤNG tại CÔNG TY cổ PHẦN bê TÔNG THÉP NINH BÌNH

14 8 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:47

HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TƠNG THÉP NINH BÌNH Một số vấn đề lý luận tuyển dụng nhân lực tổ chức: 1.1 Khái niệm, tầm quan trọng tuyển dụng nhân lực: Tuyển dụng trình thu hút người xin việc trình độ từ lực lượng lao động xã hội lực lượng lao động bên tổ chức Mọi tổ chức phải đầy đủ khả để thu hút đủ số lượng chất lượng lao động đế nhằm đạt mục tiêu Quá trình tuyển mộ ảnh hưởng lớn đến hiệu trình tuyển chọn Trong thực tế người lao động trình độ cao họ khơng tuyển chọn họ khơng biết thơng tin tuyển mộ, họ khơng hội nộp đơn xin việc Chất lượng trình lựa chọn khơng đạt u cầu mong muốn hay hiệu thấp số lượng người nộp đơn xin việc số nhu cầu cần tuyển chọn Công tác tuyển mộ ảnh hường lớn đến chất lượng nguồn nhân lực tổ chức Tuyển mộ không ảnh hưởng tới việc tuyển chọn, mà ảnh hưởng tới chức khác quản trị nguồn nhân lực như: Đánh giá tình hình thực cơng việc, thù lao lao động; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; mối quan hệ lao động 1.2 Nội dung tuyển dụng: 1.2.1 Các nguồn tuyển dụng: Khi nhu cầu tuyển người, tổ chức tuyển mộ từ lực lượng động bên tổ chức từ thị trường lao động bên nguồn bên thường ưu tiên Tuy nhiên nhiều trường hợp uyển mộ từ nguồn bên ngồi ý nghĩa 1.2.2 Phương pháp tuyển dụng: a Đối với nguồn tuyển dụng từ bên tổ chức sử dụng phương pháp sau - Phương pháp thu hút thông qua thông báo tuyển dụng, thơng báo vị trí công việc cần tuyển người Bản thông báo gửi đến tất nhân viên tổ chức Thông báo bao gồm thông tin nhiệm vụ thuộc công việc yêu cầu trình độ cần tuyển dụng - Phương pháp thu hút thông qua giới thiệu cán bộ, công nhân viên tổ chức Qua kênh thông tin phát người lực phù hợp với yêu cầu công việc, cách cụ thể nhanh - Phương pháp thu hút vào thông tin trong: "Danh mục kỹ năng", mà tổ chức thường lập cá nhân người lao động, lưu trữ phần mềm nhân tổ chức Trong bảng thường bao gồm thông tin như: kỹ có, trình độ giáo dục đào tạo, q trình làm việc trải qua, kinh nghiệm nghề nghiệp yếu tố liên quan khác đến phẩm chất cá nhân người lao động cần tuyển dụng b Đối với nguồn tuyển dụng từ bên ngồi áp dụng phương pháp thu hút sau - Phương pháp thu hút thông qua giới thiệu cán công chức tổ chức (tương tự trên) - Phương pháp thu hút nguồn tuyển dụng qua quảng cáo phương tiện truyền thông như: Trên kênh đài truyền hình, đài phát thanh, báo, tạp chí ấn phẩm khác Nội dung quảng cáo tuỳ thuộc vào số lượng chất lượng lao động cần tuyển mộ tính chất cơng việc mà tập trung thành chiến địch quảng cáo với kết hợp nhiều phương tiện khác hay quảng cáo riêng biệt Đối với phương pháp thu hút nên ý nội dung quảng cáo để người xin việc khấn trương liên lạc với quan tuyển dụng - Phương pháp thu hút ứng viên thông qua trung tâm môi giới giới thiệu việc làm Đây phương pháp thu hút áp dụng phổ biến nước ta doanh nghiệp hay tổ chức khơng phận chun trách Quản trị nhân lực - Phương pháp thu hút ứng viên thông qua hội chợ việc làm: Đây phương pháp nhiều tổ chức áp dụng Phương pháp thu hút cho phép ứng viên tiếp xúc trực tiếp với nhiều nhà tuyển dụng, mở khả lựa chọn rộng với quy mô lớn Cùng thời điểm ứng viên nhà tuyển dụng nhận nhiều thông tin hơn, tạo xác đáng để tới định cho ứng viên nhà tuyển dụng - Phương pháp thu hút ứng viên thông qua việc cử cán phòng nhân tới tuyển dụng trực tiếp trường đại học,cao đẳng, dạy nghề 1.3 Các bước tuyển dụng: Các hoạt động tuyển dụng chịu tác động nhiều yếu tố Bao gồm: Các yêu tố thuộc tổ chức - Uy tín đơn vị, công ty - Quảng cáo mối quan hệ xã hội - Các quan hệ với cơng đồn, sách nhân bầu khơng khí tâm lý tập thể lao động Các yếu tố thuộc môi trường - Các điều kiện thị trường lao động (cung, cầu lao động) - Sự cạnh tranh doanh nghiệp khác - Các xu hướng kinh tế - Thái độ xã hội số nghề định Để đạt thắng lợi, trình tuyển mộ cần tiến hành kế hoạch mang tính chiến lược rõ ràng Mọi quy trình tuyển dụng thực theo bước: lập kế hoạch tuyển dụng, xác định phương pháp nguồn tuyển dụng, xác định thời gian địa điểm tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, đánh giá trình tuyển dụng, hướng dẫn nhân viên hòa nhập với mơi trường doanh nghiệp.Tuy nhiên, khơng phải doanh nghiệp quy trình tuyển dụng giống nhau, nhiều doanh nghiệp, tuyển dụng cho vị trí khác cách tuyển dụng khác Vì vậy, quy trình tuyển dụng nhân sau doanh nghiệp áp dụng linh hoạt TT Các bước Lập kế hoạch tuyển dụng Nội dung Doanh nghiệp cần xác định: số lượng nhân viên cần tuyển, vị trí cần tuyển tiêu chuẩn đặt ứng viên Xác định phương pháp cácDoanh nghiệp cần xác định vị trí nên tuyển nguồn tuyển dụng người trong, vị trí nên tuyển người ngồi doanh nghiệp Các hình thức tuyển dụng áp dụng Xác định địa điểm, thời gianDoanh nghiệp cần xác định địa điểm tuyển dụng cung cấp nguồn lao động thích hợp cho Chẳng hạn lao động phổ thơng, tập trung vùng nơng thơng, lao động đòi hỏi tay nghề, chun mơn tập trung trường đại học, dạy nghề Doanh nghiệp phải lên thời gian tuyển dụng dài hạn, ngắn hạn, phù hợp với nhu cầu Tìm kiếm, lựa chọn ứng viên Dùng nhiều hình thức đa dạng để thu hút ứng viên, đặc biệt phải xây dựng hình ảnh tốt đẹp, với thực tế doanh nghiệp Tổ chức vòng tuyển chọn buổi gặp gỡ, vấn cởi mở với ứng viên Công việc liên quan trực itếto tới cán tuyển dụng, cán tuyển dụng đòi hỏi phải người chun môn tốt, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm vấn Đánh giá trình tuyểnDoanh nghiệp cần phải đánh giá xem q trình dụng tuyển dụng sai sót khơng kết tuyển dụng đáp ứng nhu cầu nhân doanh nghiệp hay khơng Phải xem xét chi phí cho q trình tuyển dụng, tiêu chuẩn, phương pháp nguồn tuyển dụng hợp lý khơng Hướng dẫn nhân viên mớiĐể giúp nhân viên nhanh chóng nắm bắt hòa nhập cơng việc, hòa nhập với mơi trường doanh nghiệp, bạn cần áp dụng chương trình đào tạo, huấn luyện nhân viên Thực trạng công tác tuyển dụng Công ty CP tơngThép Ninh Bình: 2.1 Giới thiệu chung Cơng ty CP tơngThép Ninh Bình: 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty tơngThép Ninh Bình thành lập ngày 16/9/1976, từ thành lập tháng 12 năm 2004 doanh nghiệp nhà nước Năm 2000 đơn vị nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi Ngày 1/1/2010 đơn vị chuyển đổi mơ hình hoạt động sang cơng ty cổ phần vốn nhà nước 51% thức tên “ Cơng ty CP tơngThép Ninh Bình” Trụ sở cơng ty đặt tai Km số quốc lộ 1A đường Ninh Bình – Thanh Hóa phường Ninh Phong – TP Ninh Bình Trải qua 37 năm xây dựng trưởng thành, công ty khẳng định vị trí Sản phẩm cơng ty tiêu thụ tồn quốc ln giữ chữ tín tin cậy bạn hàng Quy mô sản xuất công ty ngày mở rộng, doanh thu lợi nhuận ngày cao, đời sống cán công nhân viên không ngừng cải thiện 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ : Chức chủ yếu Công ty CP tơngThép Ninh Bình chun sản xuất sản phẩm tông đúc sẵn cột điện cao hạ sản phẩm thép xây dựng từ f12 đến f25 Ngồi cơng ty sản xuất hàng mộc dân dụng trang trí nội ngoại thất 2.1.3 Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý Công ty CP tôngThép Ninh Bình Mơ hình quản lý Cơng ty CP tơngThép Ninh Bình tổ chức theo kiểu trực tuyến chức Trong đó, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc cơng ty người quyền lực điều hành cao nhất, đại diện hợp pháp hoạt động công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật trách nhiệm lãnh đạo, sử dụng hiệu qu cỏc ngun lc Cụng ty giao phú Sơ đồ máy quản lý Công ty Chủ tịch HĐQT Giám đốc Công ty Phó Giám đốcPhụ trách SX Tông Phũng KH-KT-TB PX Bờ tụng Phó Giám đốcPhụ trách néi chÝnh Phòng thị trương Phòng TC-HC Phòng Kế tốn Đội xe PX Mộc PX Luyện thép Ban An Tồn PX Cán thép Ghi chó: Quan hệ trực tun Quan hệ chức 2.1.3.1 Tình hình sử dụng nhân lực Công ty CP tôngThép Ninh Bình * Chất lượng đội ngũ lao động: Trong thời đại mà khoa học công nghệ phát triển yêu cầu đạt sống doanh nghiệp phải đội ngũ cán công nhân viên lành nghề, giỏi nghiệp vụ am tường kiến thức văn hóa xã hội…Nhìn chung đội ngũ người lao động Cơng ty CP tơngThép Ninh Bình người trình độ định đáp ứng nhu cầu cơng việc Do tính chất công việc nên bắt buộc người lao động đơn vị phải nắm quy trình cơng việc, xử lý nhanh chóng, xác mang lại hiệu cao Đội ngũ cán làm việc phòng ban phần lớn tốt nghiệp đại học với ngành tương ứng Còn đơn vị sản xuất trực tiếp phần lớn cơng nhân đào tạo dạy nghề trường CNKT 2.1.3.2 cấu lao động Tổng số CBCNV tồn cơng ty 360 người Về cấu tuổi: - Độ tuổi CBCNV 30 chiếm: 22,07% - Độ tuổi CBCNV từ 30 – 39 chiếm: 30,73% - Độ tuổi CBCNV từ 40 – 49 chiếm: 31,84% - Độ tuổi CBCNV từ 50 – 59 chiếm: 15,36% Qua phân tích ta thấy cấu tuổi lực lượng lao động Công ty CP tôngThép Ninh Bình trẻ, kinh nghiệm khơng nhiều họ người sức khỏe đào tạo tiếp thu áp dụng kịp thời trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất kinh doanh đơn vị Số người trình độ đại học khơng có, số người trình độ đại học 57 người chiếm ≈ 16% tập trung chủ yếu phận viên chức quản lý nhân viên chuyên mơn nghiệp vụ, số trình độ cao đẳng trung học 42 người chiếm 11,8%, số người trình độ cơng nhân 72,2% Như vậy, phần lớn cán quản lý người trình độ học vấn tương xứng với chức danh công tác mà đảm nhiệm Do phận trực tiếp tham gia vào dây chuyền sản xuất kinh doanh Công ty CP tôngThép Ninh Bình cần bố trí xếp, tăng cường thêm lao động trình độ, tăng cường đào tạo tuyển bổ xung lao động trình độ chun môn nghiệp vụ đào tạo 2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng Công ty CP tôngThép Ninh Bình Để xây dựng đội ngũ cơng nhân, viên chức đủ lực trình độ, đáp ứng yêu cầu trình sản xuất kinh doanh đồng thời để việc quản lý lao động tuyển dụng lao động vào nề nếp, đủ số lượng đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công ty yêu cầu Công ty ban hành quy chế tuyển lao động riêng Trong quy định: * Đối tượng tham gia đăng ký dự tuyển bao gồm: + Kỹ sư, cử nhân, cao đẳng kỹ thuật, kinh tế ,trung cấp kinh tế, kỹ thuật, tốt nghiệp trường đại học, cao đẳng, trung học ngồi ngành * Hình thức thi tuyển gồm thi kiểm tra tuyển dụng + Nội dung thi gồm hai phần bắt buộc: - Phần thi viết: Kiểm tra kiến thức quy định, quy chế hành Nhà nước, Công ty lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ tham gia dự tuyển + Phần thi vấn đáp: phần thi chủ yếu đánh giá khả xử lý tình huống, vấn đề thường xuyên phát sinh công việc, kiểm tra kiến thức luật lao động, hiểu biết chung lĩnh vực kinh tế, xã hội +Nội dung kiểm tra bao gồm: - Kiểm tra trình độ nhận thức, trình độ ngành nghề đào tạo - Kiểm tra sức khỏe khả làm việc người dự tuyển Quy trình tuyển lao động theo sơ đồ cụ thể sau: Lập KH tuyển dụng lao động Duyệt KH tuyển lao động Thông báo tuyển dụng, nhận hồ sơ dự tuyển Tổ chức thi tuyển Thông báo kết thi tuyển kiểm tra Đào tạo, bồi dưỡng người lao động sau thi tuyển Phân công công tác + Lập kế hoạch tuyển lao động - Các đơn vị vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để đăng ký trình duyệt kế hoạch tuyển lao động với cơng ty Đối với vị trí chủ chốt dây chuyền sản xuất, kinh doanh ký hợp đồng không xác định thời hạn nghỉ hưu, xin việc, chuyển công tác…các đơn vị vào số liệu thực năm trước liền kề với số lao động để lập kế hoạch tuyển số lao động thay hàng năm Sau đơn vị nộp kế hoạch tuyển lao động mới, lao động thay Công ty + Duyệt kế hoạch tuyển lao động Cơng ty trách nhiệm tổ chức duyệt định biên chế lao động đơn vị kế hoạch tuyển lao động tồn cơng ty + Thơng báo tuyển dụng: ngày trước nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển người lao động, Công ty thơng báo cơng khai (Trên phương tiện thơng tin đại chúng niêm yết trụ sở) để người biết đăng ký dự thi - Hồ sơ đăng ký dự tuyển người lao động gồm: phiếu đăng ký dự tuyển lao động, sổ lao động (nếu có), văn bằng, chứng theo yêu cầu vị trí dự tuyển, giấy khám sức khỏe, cá giấy tờ khác đơn vị quy định… + Tổ chức thi tuyển lao động -Thành lập nội dung thi tuyển lao động, toàn nội dung thuộc phần thi viết, thi vấn đáp phần đề thi hội đồng thi tuyển quy định +Thông báo kết thi tuyển kiểm tra: Người trúng tuyển phải người điểm số cao hết tiêu duyệt tuyển dụng phải số điểm phần thi đạt từ điểm trở nên theo thang điểm 10 10 + Đào tạo bồi dưỡng người lao động sau trúng tuyển: Sau danh sách thức người tham gia trúng tuyển Cơng ty tổ chức khóa học ngăn ngày quy trình quy phạm, kỹ thuật an toàn nội quy quy chế quan + Phân công công tác báo cáo lao động trúng tuyển: Phòng tổ chức trách nhiệm phân cơng công tác tiếp tục theo dõi số lao động trúng tuyển chịu trách nhiệm báo cáo số lao động tuyển Công ty 2.3 Đánh giá chung: 2.3.1 Ưu điểm: - Khai thác hợp lý tiềm sức lao động trí tuệ đội ngũ nhân viên - Xây dựng cấu tổ chức hợp lý với phân cấp quản lý chức danh rõ ràng - Bố trí xếp đội ngũ lao động theo chức danh rõ ràng - Xây dựng áp dụng thời gian làm việc cho nhân viên phận cách hợp lý - biện pháp quản lý đánh giá thực công việc người lao động khác cho phép thơng tin đầy đủ nhiều chiều phục vụ cho công tác quản lý nhân lực Công ty CP tôngThép Ninh Bình 2.3.2 Hạn chế - Chưa quan tâm nhiều đến cơng tác phân tích cơng việc Vì vậy, Cơng ty CP tơngThép Ninh Bình mơ tả cơng việc tiêu chuẩn cơng việc chưa chi tiết cho vị trí gây ảnh hưởng đến công tác khác hoạt động quản lý nhân lực, như: + Các tiêu chuẩn tuyển chọn đặt vài điểm chưa thực quán quán, phù hợp với tính chất thực tế cơng việc, làm cơng tác tuyển chọn nhân lực gặp số khoa khăn Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng Công ty CP tôngThép Ninh Bình 11 Qua phân tích thực trạng công tác tuyển dụng Công ty CP tôngThép Ninh Bình cho thấy đơn vị nhiều sốvấn đề cần bàn bạc, xem xét Đó vấn đề cấu tổ chức Công ty CP tơngThép Ninh Bình gọn nhẹ, nhiều công việc kiêm nhiệm hạn chế mặt quản lý tài cơng ty, vấn đề tuyển chọn lao động chưa thực khoa học, việc phân cơng bố trí, xếp lao động chưa thật hợp lý: phận thừa người gây lãng phí, phận thiếu người làm cho suất hiệu cơng việc thấp…Do việc hồn thiện cơng tác quản lý nhân lực nói chung cơng tác tuyển dụng nói riêng để góp phần cao chất lượng lao động nhân tố định đến thành công hay thất bại hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp 3.1 Hoàn thiện lại cấu tổ chức: cấu tổ chức yếu tố quan trọng doanh nghiệp cấu tổ chức định doanh nghiệp khả phát triển rộng rãi hưng thịnh hay khơng Đồng thời việc bố trí cấu tổ chức lao động hợp lý giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm lao động, giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh Như vậy, doanh nghiệp muốn sản xuất kinh doanh hiệu trước hết phải hồn thiện cấu tổ chức Hiện đội ngũ lao động gián tiếp Công ty CP tôngThép Ninh Bình hoạt động động đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh Một vài phòng, ban cán phải kiêm nhiệm thêm cơng việc Do công việc triển khai linh hoạt hạn chế góc độ quản lý quản lý tài Vì vậy, Cơng ty CP tơngThép Ninh Bình nên cố gắng bố trí máy gọn nhẹ điều kiện đảm bảo ngun tắc quản lý khơng tiết kiệm chi phí trả lương lại ảnh hưởng đến nguyên tắc khác 3.2 Đổi sách tuyển chọn lao động: Công tác tuyển chon lao động ý nghĩa lớn chất lượng lao động phận sau Công ty CP tơngThép Ninh Bình Thực tốt công tác tuyển chọn giảm bớt thời gian chi phí đào tạo, điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ lao động mặt nghiệp vụ, chun mơn, 12 khả giao tiếp Vì đổi cơng tác tuyển chọn ý nghĩa lớn tổ chức quản lý nhân Cơng ty CP tơngThép Ninh Bình Như trình bày cơng tác tuyển chọn Công ty CP tôngThép Ninh Bình nhiều đổi mới, thực tế nhiều tồn Một số đối tượng tuyển dụng làm việc đơn vị mối quan hệ ưu tiên em công ty Nhiều tuyển chọn không đáp ứng yêu cầu cho chức danh thiếu cần nội Cơng ty Xuất phát từ thực tiễn nhằm thu hút cán đầy đủ lực, trình độ phục vụ cho ngành mình, vấn đề đặt Công ty cần quan tâm đến vấn đề tuyển chọn bố trí lao động quản lý Nguyên tắc tuyển chọn, bố trí lao động cần phải xác; phải xây dựng tiêu chuẩn phẩm chất cho đối tượng cần tuyển, xác định nguồn tuyển phương pháp truyển chọn hợp lý + Tiêu chuẩn lao động quản lý: Trình độ chun mơn, đặc điểm sinh lý, lực tổ chức Đối với lãnh đạo yếu tố lực tổ chức quan trọng đồi hỏi người lãnh đạo phải uy tín để thuyêt phục nhân viên thực định mình, biết phân cơng cụ thể cho cấp dưới, biết tổ chức cơng việc cơng việc người quyền, đoàn kết tập thể thực tốt mục tiêu đề ra… Đối với chuyên viên tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ quan trọng nhất, đòi hỏi phải kiến thức sâu rộng ngành am hiểu chuyên môn kỹ thuật, công nghệ sản xuất, luật kinh tế vấn đề văn hóa xã hội Yếu tố tâm sinh lý vai trò ngày lớn tiêu chuẩn tuyển chọn bố trí lao động Nó đảm báo phù hợp tâm sinh lý người lao động với công việc mội trường làm việc họ, tạo điều kiện phát huy suất làm việc cao, đảm bảo cho tập thể hoạt động đồn kết, bầu khơng khí tập thể tích cực + Nguồn lao động quản lý: thể nội Công ty CP tôngThép Ninh Bình ngồi thị trường lao động (sinh viên trường, cán quản lý từ công ty khác…) 13 Trong nội Công ty : Đó vị trí quản lý từ Giám đốc, phó Giám đốc, trưởng, phó phòng ban đến cán kinh tế kỹ thuật thân CNV nguyện vọng lực Cơng ty nên chế độ thi tuyển lực lượng vào chức danh Chi phí tuyển chọn vị trí không cần, cần đào tạo thêm chuyên mơn Ngồi thị trường lao động: Chi phí tuyển chọn lớn Công ty quyền lựa chọn kỹ lưỡng Những người tìm việc làm: Họ trình độ chuyên môn, đặc điểm tâm sinh lý, tài đa dạng nhu cầu tìm kiếm việc làm Cơng ty tuyển chọn trực tiếp qua trung tâm xúc tiến việc làm, trường Đại học Quản lý nhân lực nâng cao hiệu kinh tế cơng việc nhiều yếu tố tạo nên thành công doanh nghiệp, nguồn lực yếu tố đó: Nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự… Nguồn lực quan trọng hỗ trợ cho tạo nên thành công doanh nghiệp Một doanh nghiệp cho dù nguồn tài phong phú lớn mạnh vô nghĩa thiếu yếu tố người.Nói đến người tổ chức khơng phải người chung chung mà nói tới số lượng chất lượng lực phẩm chất, công suất, hiệu làm việc người lao động Tất hoạt động doanh nghiệp tham gia trực tiếp hay gián tiếp người, doanh nghiệp tạo lập sử dụng tốt nguồn lợi lớn so với doanh nghiệp khác thị trường Cơng việc trước hết để đội ngũ lao động chất lượng việc tuyển dụng Cơng việc tuyển dụng hiệu sở để đội ngũ lao động giỏi 14 ... trạng công tác tuyển dụng Công ty CP Bê tông – Thép Ninh Bình: 2.1 Giới thiệu chung Cơng ty CP Bê tơng – Thép Ninh Bình: 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty Bê tơng – Thép Ninh Bình thành... Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng Công ty CP Bê tông – Thép Ninh Bình 11 Qua phân tích thực trạng cơng tác tuyển dụng Công ty CP Bê tông – Thép Ninh Bình cho thấy đơn vị nhiều... sang cơng ty cổ phần có vốn nhà nước 51% thức có tên “ Công ty CP bê tông – Thép Ninh Bình Trụ sở cơng ty đặt tai Km số quốc lộ 1A đường Ninh Bình – Thanh Hóa phường Ninh Phong – TP Ninh Bình Trải
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác TUYỂN DỤNG tại CÔNG TY cổ PHẦN bê TÔNG THÉP NINH BÌNH , HOÀN THIỆN CÔNG tác TUYỂN DỤNG tại CÔNG TY cổ PHẦN bê TÔNG THÉP NINH BÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay