HOÀN THIỆN CÔNG tác TUYỂN DỤNG tại CÔNG TY cổ PHẦN GIỐNG cây TRỒNG VIỆT NAM

13 11 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:47

HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM LỜI MỞ ĐẦU Trong thời buổi nay, tổ chức doanh nghiệp cạnh tranh với khơng máy móc, cơng nghệ đại tối tân hay nguyên vật liệu mới, mà doanh nghiệp chạy đua với chiến thu hút, chiêu mộ nhân tài với tổ chức Hiện nay, Việt Nam thấy xuất công ty tiếng việc “săn đầu người” Navigos, vina headhunter, L&A… họ chiêu thức đặc biệt để chiêu dụ nhân tài từ công ty nhảy sang công ty khác Công ty Cổ phần Giống trồng Việt Nam năm trở lại nhiều biến động lớn nhân sự, nhiều người tài bị kéo cách hay cách khác, người bỏ vấn đề xếp nhan không hợp lý việc đãi ngộ chưa thoả đáng Là cựu nhân viên Công ty, hiểu thời gian vừa qua, công ty chưa tuyển vị trí chủ chốt giúp cơng ty thực chiến lược mục tiêu mà lãnh đạo công ty đề Nghiên cứu vấn đề này, thấy cần phải hồn thiện nhiều vấn đế công tác tuyển dụng nhân lực công ty để giúp công ty trở thành anh “đỏ” ngành Nông nghiệp Việt Nam I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG TRONG TỔ CHỨC 1.1 Khái niệm 1.1.1 Tuyển mộ: Tuyển mộ nhân viên tiến trình thu hút người khả từ nhiều nguồn khác đến đăng ký, nộp đơn tìm việc làm Quản trị Nhân sự_Lớp MBA01.X03, Bài tập cá nhân Page 1.1.2 Tuyển chọn: Tuyển chọn nhân viên q trình khơng đơn giản khơng đòi hỏi phải nghiệp vụ chun mơn cách khoa học mà tuỳ thuộc vào chiến lược nhân định hướng viễn cảnh công ty Theo TS Nguyễn Hữu Thân ( 2008)1 tuyển mộ tập trung ứng viên lại, tuyển chọn định xem số ứng viên người hội tụ đủ tiêu chuẩn để làm việc cho cơng ty Ơng cha ta thường nói: “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hồ” Nhưng thiên thời khơng địa lợi, địa lợi khơng nhân hồ Muốn cho yếu tố “Nhân” “hoà” cần phải biết “thuật dụng người” Thuật dụng người nước Âu - Mỹ tóm gọn câu “đúng người, chỗ, lúc” (The right man in the right place at the right time) Nghĩa lựa chọn người, bố trí họ vị trí vào thời điểm cần thiết 1.2 Nội dung tuyển mộ 1.2.1 Nguồn tuyển mộ: Tuyển mộ nhân viên theo hai hướng: nguồn nội nguồn bên * Nguồn nội bộ: Tuyển mộ nhân viên nội công ty thủ tục phức tạp Nếu chức vụ cao, quan trọng thường việc thuyên chuyển theo phương pháp hoạch định tài nguyên nhân Đó q trình tiên liệu, tiên đốn, hay dự báo thay đổi hay biến thiên, phòng ngừa rủi ro tương lai Còn vị trí cấp thấp nhiều cơng ty áp dụng phương pháp niêm yết chỗ làm hay niêm yết công việc cần tuyển người tin nội niêm yết công ty để người thấy e-mail hay mạng intranet nội Cơng ty Nguồn nội ưu điểm biết rõ khả cá nhân, khả chuyên môn, khả giao tiếp khả lãnh đạo ứng viên để xếp cho phù hợp Tuy nhiên, nhược điểm xếp lại nhân sự, người hiểu nhau, biết điểm mạnh, điểm yếu nên đề bạt người trình độ tốt độ tuổi chênh không lớn so với đồng nghiệp khác đồng thời yếu tố khả Nguyễn Hữu Thân, Quản Trị Nhân Sự, (TP.HCM: NXB Lao động-Xã hội, 2008) Quản trị Nhân sự_Lớp MBA01.X03, Bài tập cá nhân Page lãnh đạo, khả giao tiếp hạn chế ứng viên khác cảm giác thua thiệt khơng phục dẫn tới nội đồn kết, người xin nghỉ việc làm việc thiếu hiệu để mơ hình cũ tuyển người bên ngồi Chính thế, nhà quản trị cần cân nhắc kỹ lưỡng, lắng nghe nhiều chiều để định đắn Việc bố trí, xếp nhân ví việc kê đồ đạc gia đình, đồ đạc kê vị trí đồ đạc trở nên hữu ích hơn, tiện dụng nhà trở nên đẹp Còn đồ đạc thế, khơng biết bố trí, xếp nhà trở nên lộn xộn, đồ đạc trở nên không tiện dụng, người ngơi nhà trở nên bực bội khó chịu, vợ chồng giận việc nhỏ nhặt….Một tổ chức vậy, xếp nhầm nhân làm cho nhân viên làm việc hiệu trở nên lười nhác thiếu động lực làm việc tất nhiên hoạt động tổ chức hiệu Vì nhà quản trị phải nghĩ tới nguồn nhân bên để cân mối quan hệ bên * Nguồn bên ngồi: nhiều nguồn tuyển mộ từ bên như: - Bạn bè nhân viên: ưu điểm họ hiểu bạn bè muốn bạn bè làm với ( thường áp dụng cho đối tượng công nhân hay nhân viên cấp thấp) Tuy nhiên, nhược điểm nhân viên cảm giác không tốt công ty người thân hay bạn bè giới thiệu không tuyển chọn - Nhân viên cũ cơng ty: nhân viên cũ lý thay đổi chỗ ở, hoàn cảnh sống, học thêm, sếp trực tiếp… mà rời bỏ cơng ty sau xin trở lại làm việc nhiều ý kiến trái chiều nhận nhân viên ý kiến cho người không đáng tin cậy “đứng núi này, trông núi nọ” Một số ý kiến khác cho nhân viên nhận lại làm việc họ làm tốt hơn, vui vẻ tinh thần trung thực trước họ làm việc Theo tơi tuỳ trường hợp, tuỳ vị trí mà nhận lại hay khơng? Chỉ nhận lại người thay đổi chỗ ở, học thêm, hay sang công ty khác người lãnh đạo trực tiếp thời làm công ty trân trọng sử dụng nhân tài người việc nên phải họ quay lại tơi cân nhắc để nhận cho người ta hội để Quản trị Nhân sự_Lớp MBA01.X03, Bài tập cá nhân Page thể điều chiêm nghiệm kiến thức, kỹ học từ công ty khác Tất nhiên, việc nhận người, xếp người phải cân nhắc nhiều yếu tố xem nhân viên khác ý nghĩ rời cơng ty làm thử công ty khác chế độ phúc lợi lại quay lại công ty cũ Điều bất lợi cho công ty Nên phải cẩn trọng nhận nhân viên cũ - Ứng viên tự nộp đơn xin việc: Công ty không đăng tuyển, nhu cầu tuyển giai đoạn vấn ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến cơng ty phải xử lý cách tế nhị giữ hồ sơ họ lại đề cần thiết liên lạc để mời họ đến vấn - Ứng viên hãng khác: Tuyển ứng viên sẵn tay nghề hãng khác, quan nhà nước, trung tâm nghiên cứu đường ngắn hiệu cơng ty khơng phí đào tạo nghiệp vụ gần qua giai đoạn tập - Các trường Đại học Cao đẳng: Các trường đại học cao đẳng ngày trở thành nguồn lực quan trọng hầu hết công ty giới đặc biệt cơng ty Nhật họ thường chương trình đào tạo riêng Do vậy, người công tác Trường Đại học Cao đẳng người thói quen học tập tâm hồn sáng nên dễ đào tạo, sức vươn lên nhiều sáng kiến - Người thất nghiệp: Người thất nghiệp nguồn tuyển mộ giá trị, nhiều người thất nghiệp nhiều lý công ty cũ bị phá sản, bị cạnh tranh giảm biên chế người bị nghỉ việc bị xung khác với cấp trên, chán với cách quản trị, sách công ty cũ nên họ xin nghỉ Nếu biết khai thác nguồn cơng ty tuyển chọn người giỏi vào làm việc - Làm nghề tự do, cơng an đội: Cũng nguồn tuyển mộ tốt cho công ty 1.2.2 Phương pháp tuyển mộ Quản trị Nhân sự_Lớp MBA01.X03, Bài tập cá nhân Page * Tuyển mộ bên dùng phương pháp như: Internet, intranet, e-mail, tin nội * Tuyển mộ nhân viên từ nguồn bên như: - Quảng cáo phương tiện truyền thông - Cử chuyên viên tuyển mộ đến trường - Đến quan tuyển dụng - Thuê chuyên gia tuyển mộ - Sinh viên thực tập - Nhờ nhân viên giới thiệu - Ứng viên tự nộp hồ sơ - Hãng săn tìm cấp quản trị - Hội chợ việc làm - Các hiệp hội chuyên ngành - Dịch vụ liệu lý lịch - Các buổi họp cộng đồng - Tuyển dụng thông qua kiện, hội thi công nghệ - Hay trang web kiếm việc làm như: www.monter.com, www.hotjobs.com, www.vietnamwork.com, www.kiemviec.com 1.3 Các bước tuyển chọn 1.3.1 Xem xét hồ sơ xin việc: Một số cơng ty thiết kế riêng cho mẫu hồ sơ riêng để ứng cử viên điền vào (có thể mua cơng ty download từ website công ty) Điều giúp công ty dễ dàng so sánh ứng viên với tiêu công ty cần Một số công ty yêu cầu ứng viên viết đơn xin việc tay chữ ký Qua nhà tuyển dụng đánh giá phần tính cách Quản trị Nhân sự_Lớp MBA01.X03, Bài tập cá nhân Page qua chữ viết chữ ký Nó mơn khoa học phổ biến giới áp dụng nước Đông Âu, Liên xô cũ, Nhật, Singapore, Hồng Kông 1.3.2 Trắc nghiệm: Vào khoảng năm 1948, kỹ thuật trắc nghiệm sửa đổi bắt đầu sử dụng rộng rãi Các kỹ thuật nhanh chóng trở thành phần quan trọng công tác tuyển chọn nhân viên * Phương pháp trắc nghiệm mang đến cho công ty nhiều lợi ích: - Tiên đốn ứng viên thành công công việc mức độ - Khám phá khả hay tài đặc biệt ứng viên mà đôi lúc ứng viên - Kết xác phương pháp vấn loại thành kiến hay khuynh hướng người vấn - Giúp cơng ty tìm sắc thái đặc biệt cá tính khiếu tiềm ẩn từ ứng viên - Giúp tìm ứng viên đặc điểm giống dị biệt để xếp ngành chuyên môn phù hợp - Tiết kiệm chi phí sản xuất cơng ty tuyển người người tạo suất lao động cao * Mục đích trắc nghiệm - Giảm bớt chi phí huấn luyện biết khiếu huấn luyện theo sơ trường họ - Giảm thiểu rủi ro kinh doanh sơ suất, yếu - Rút ngắn thời gian tập nhân viên - Nhân viên tăng thưởng cách hợp lý - Nhân viên giao nhiệm vụ khả Quản trị Nhân sự_Lớp MBA01.X03, Bài tập cá nhân Page - Giảm bớt tình trạng nhân viên tự ý nghỉ việc buộc việc khơng thích hợp cơng việc * Phương pháp trắc nghiệm Những thi trắc nghiệm tâm lý thường áp dụng ba trường hợp - Bút vấn trắc nghiệm: ứng viên trả lời câu hỏi thi - Khẩu vấn trắc nghiệm: hỏi theo chủ đề thi viết ưu điểm quan sát thái độ ứng viên - Trắc nghiệm máy móc, hình vẽ, đồ chơi công cụ liên lạc khác: * Phân loại trắc nghiệm: Hiện nhiều loại trắc nghiệm áp dụng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: - Trắc nghiệm kiến thức tổng quát: Gồm nhiều lĩnh vực kinh tế, địa lý, lịch sử, giáo dục, triết học, toán học, văn học, sinh học, quản trị học, khoa học, âm nhạc, nghệ thuật, báo chí, phim ảnh, thể thao… - Trắc nghiệm tâm lý: trắc nghiệm đóng vai trò quan trọng việc tuyển chọn, xếp thuyên chuyển nhân Ở Nhật ứng viên qua kỳ thi trắc nghiệm tinh thần tập thể Trắc nghiệm giúp nhà quản trị hiểu động thái thái độ ứng viên hướng nội, hướng ngoại, mạnh dạn, rụt rè, ích kỷ, nói… - Trắc nghiệm trí thơng minh IQ (Intelligent Quotient) trắc nghiệm số tỉnh cảm EQ (Emotional Quotient) - Trắc nghiệm cá tính: Do cá tính khó thay đổi sớm chiều nên kiểm tra để biết mà tuyển chọn cho phù hợp - Trắc nghiệm khiếu khả chuyen môn - Trắc nghiệm khả vận dụng đầu óc vào bắp: thường kiểm tra khéo léo đôi tay - Trắc nghiệm khả nhận thức: Đây trắc nghiệm phù hợp với ứng viên chưa kinh nghiệm Quản trị Nhân sự_Lớp MBA01.X03, Bài tập cá nhân Page - Trắc nghiệm sở thích nghề nghiệp: Các sở thích nghề nghiệp thường ổn định kéo dài gắn liền với thành công số lĩnh vực - Các loại trắc nghiệm sử dụng thuốc: trắc nghiệm chưa áp dung Việt Nam - Các loại trắc nghiệm chuyên môn, hay trắc nghiệm công việc mẫu cụ thể: thường áp dụng để tuyển cơng nhân lành nghề Nhìn chung, trắc nghiệm phải cân nhắc để áp dụng cho phù hợp theo mục đích nhà tuyển dụng cho vị trí khác Đồng thời phải xem xét nhiều yếu tố để định chọn người phù hợp 1.3.3 Phỏng vấn sơ bộ: lần đầu cơng ty tiếp xúc thức với ứng viên cơng ty cần tiếp đón chu đao để ứng viên ấn tưởng tốt đẹp cơng ty Và giúp ứng viên không bị rụt rè e ngại 1.3.4 Phỏng vấn sâu: * Chuẩn bị vấn so sánh đơn xin việc, sơ yếu lí lich yêu cầu công việc; xây dựng câu hỏi liên quan; kế hoạch giới thiệu vị trí, cơng ty, phòng ban * Khơng nên sử dụng vấn sở thích thứ khơng thích cá nhân * Thời gian vấn: loại ứng viên sau 15-20 phút ứng viên tiềm kéo dài tới 45phút * Các kiểu vấn + cấu trúc (theo dẫn theo mẫu) khơng cấu trúc (khơng dẫn), + Phỏng vấn sốc; * Phương pháp vấn : hội đồng, nhóm, -1 1.3.5 Tham khảo điều tra lý lịch 1.3.6 Kiểm tra sức khoẻ: Do chi phí kiểm tra sức khoẻ tốn nên cơng ty nước ngồi Mỹ thường đặt vị trí thứ chọn vài ứng viên tốt Quản trị Nhân sự_Lớp MBA01.X03, Bài tập cá nhân Page 1.3.7.Tuyển dụng bổ nhiệm Sơ đồ tiến trình tuyển chọn nhân viên (2) II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu Công ty CP Giống trồng Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Giống trồng Việt Nam trước doanh nghiệp Nhà nước thành lập từ năm 1990 Năm 2002, Công ty thức chuyển sang Cơng ty cổ phần với 51% vốn nhà nước Cơng ty chi nhánh Hà Nội trạm trại Cần Thơ, Lâm Đồng, Củ Chi Thanh Hoá Nguyễn Hữu Thân, Quản Trị Nhân Sự, (TP.HCM: NXB Lao động-Xã hội, 2008) Quản trị Nhân sự_Lớp MBA01.X03, Bài tập cá nhân Page 2.1.2 Chức nhiệm vụ Trước năm 2005, Công ty doanh nghiệp Nhà nước nên công ty đầu mối cung cấp hạt giống trồng phạm vi nước Là anh đỏ ngành Nông nghiệp Cơng ty giúp Chính phủ bình ổn giá hạt giống thị trường cứu trợ vùng bị thiên tai 2.1.3 Kết sản xuất kinh doanh Năm 2002, Công ty chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần với số vốn điều lệ 60 tỷ đồng với lợi nhuận hàng năm 27-30% Là doanh nghiệp lớn nước hạt giống trồng Từ năm 2002-2005 doanh thu tăng trưởng 30% so với năm trước, đời sống CBCNV nâng cao, thu hút nhiều nhân tài, nhiên từ năm 2005 trở lại hoạt động doanh nghiệp hiệu Doanh thu không tăng lợi nhuận giảm Công ty dần thị trường, CBCNV chán nản, thiếu dộng làm việc 2.1.4 cấu tổ chức TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC CHI NHÁNH VÀ TRẠM TRẠI PHÓ TỔNG PHỤ TRÁCH KINH DOANH PHÓ TỔNG PHỤ TRÁCH NHÂN SỰ PHÓ TỔNG PHỤ TRÁCH NC&PT PHÓ TỔNG PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH 2.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực Trước năm 2005, Công ty hoạt động hiệu quả, nhân viên tự hào làm việc cho cơng ty xứng tầm Quốc gia, phúc lợi hưởng tốt thời kỳ Tuy nhiên, từ TGĐ phụ trách nhân hưu, máy nhân bị thay đổi, Tổng Giám đốc bố trí bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh lên làm Phó tổng phụ Quản trị Nhân sự_Lớp MBA01.X03, Bài tập cá nhân Page 10 trách Nhân Sự nên việc tuyển dụng nhiều thay đổi dẫn đến công ty làm ăn hiệu 2.2 Phân tích thực trạng cơng tác tuyển dụng Cơng ty CP Giống trồng Việt Nam 2.2.1 Hoạt động tuyển mộ Công ty CP Giống Cây trồng Việt Nam - Nguồn tuyển mộ Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân tuyển mộ nhân viên chỗ quen biết, đối tác gửi gắm mà không qua các bước thẩm định hồ sơ, vấn…Ngoài nhân viên phòng nhân khơng đào tào nhân mà lấy từ phòng ban khác chuyển đến - Phương pháp tuyển mộ: Công ty không dùng cơng cụ truyền thơng hữu ích ngành nông nghiệp Báo Nông nghiệp Cũng không đến trường, quan tuyển dụng, hội chợ việc làm hay chuyên gia tuyển mộ mà chủ yếu luân chuyển cán đưa người nhà, người quen, ông cháu cha đưa vào làm việc mà không theo trình tự tuyển dụng 2.2.1 Các bước tuyển chọn - Phòng Nhân khơng quy trình tuyển chọn cách hầu hết việc tuyển chọn đếu PTGĐ Phụ trách nhân dựa mối quan hệ chưa không dựa vào lực trình độ ứng viên 2.3 Những hạn chế nguyên nhân công tác tuyển dụng Công ty CP Giống Cây trồng Việt Nam Qua phân tích bên thấy Cơng ty hoạt động hiệu công tác nhân Mà điều đâu tiên công tác tuyển mộ tuyển dụng Chính doanh số năm 2009 không tăng so với năm 2005, lợi nhuận đạt 15% Quản trị Nhân sự_Lớp MBA01.X03, Bài tập cá nhân Page 11 Và nhiều nhân viên giỏi phải chuyển sang làm cho công ty khác cơng ty đa quốc gia công ty nước Công tác tuyển chọn thiếu minh bạch, không chuyên nghiệp giúp công ty nhỏ qua mặt, khơng anh đỏ ngành, thời huy hồng dần thị phần ngơ, lúa rau màu khác tưởng bất khả chiến bại Với công nghệ lớn mạnh công ty nước xâm lấn công ty đa quốc gia, Công ty CP Giống Cây trồng Việt Nam khơng cải tổ mặt nhân sự, đặc biệt khâu tuyển dụng, chắn đón nhận tổn thất to lớn nhân viên khơng động lực làm việc III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM 3.1 Giải pháp cho hoạt động tuyển mộ - Điều Hội đồng quản trị lãnh đạo phòng ban cần ngồi lại để rà sốt lại tất vấn đề dẫn đến doanh số giảm, nhân viên giỏi xin nghỉ sang công ty khác giải pháp gì? - Thứ phải đào tạo gấp tuyển chuyên viên phụ trách tuyển dụng đào tạo - Đánh giá thành tích cơng tác, lực nhân viên cách nghiêm túc để hoạch định tài nguyên nhân xếp hợp lý người việc Sau tiến hành đăng tuyển vị trí thiếu - Nguồn tuyển mộ từ trường ĐHNN, Công ty giống địa phương cho vị trí chuyên ngành chọn tạo, sản xuất kinh doanh… - Phương pháp tuyển mộ: Áp dụng nên phần lý luận cần bổ sung mẫu đăng tuyển phải thể đổi doanh nghiệp việc trân trọng hiền tài đãi ngộ phù hợp để thu hút ứng viên cơng ty bị tai tiếng việc quản trị nhan yếu 3.2 Giải pháp cho hoạt động tuyển chọn Quản trị Nhân sự_Lớp MBA01.X03, Bài tập cá nhân Page 12 - Cần tuyển chọn cách nghiêm túc - Không nể nhận chỗ gửi gắm mà vào làm việc không hiệu Để giữ uy tín cần đối xử cơng ứng viên IV KẾT LUẬN - Tuyển mộ tuyển dụng nhiệm vụ quan trọng để bước đầu chiêu mộ hiền tài giúp doanh nghiệp thực chiến lược hoài bão công ty Tuy nhiên công tác tuyển dụng phải đào tạo chế độ phúc lợi, môi trường làm việc để không biến doanh nghiệp thành nơi đào tạo cho doanh nghiệp khác - Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Việt Nam doanh nghiệp uy tín, anh đỏ nhiều năm ngành giống trồng dần thị phần chảy máu chất xám cơng tác tuyển mộ tuyển dụng thiếu chuyên nghiệp, thiếu nghiêm túc - Cơng ty cần nhìn nhận cách thấu đáo vấn đề giảm doanh số, giảm lợi nhuận, nhân tài đâu để tìm cách tháo gỡ sớm tốt để lấy lại niềm tin khách hàng, nhà mơ ước kỹ sư Nông nghiệp hình ảnh anh Đỏ ngành giống hồi sinh vươn trường Quốc tế Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Nhân sự, Nhà xuất Lao đông-Xã hội, 2008 Quản trị Nhân sự_Lớp MBA01.X03, Bài tập cá nhân Page 13 ... TRẠNG CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu Công ty CP Giống trồng Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Giống trồng Việt Nam trước... việc tuyển dụng có nhiều thay đổi dẫn đến cơng ty làm ăn hiệu 2.2 Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng Công ty CP Giống trồng Việt Nam 2.2.1 Hoạt động tuyển mộ Công ty CP Giống Cây trồng Việt. .. hạn chế nguyên nhân công tác tuyển dụng Công ty CP Giống Cây trồng Việt Nam Qua phân tích bên thấy Công ty hoạt động hiệu công tác nhân Mà điều đâu tiên công tác tuyển mộ tuyển dụng Chính doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác TUYỂN DỤNG tại CÔNG TY cổ PHẦN GIỐNG cây TRỒNG VIỆT NAM , HOÀN THIỆN CÔNG tác TUYỂN DỤNG tại CÔNG TY cổ PHẦN GIỐNG cây TRỒNG VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay