Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại tổng công ty SUDICO

14 1 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:47

HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI TỔNG CÔNG TY SUDICO Đối với doanh nghiệp người quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp điều người lãnh đạo doanh nghiệp giỏi biết Các nhà lãnh đạo biết làm thể để có người tốt, khâu quan trọng khâu Tuyển dụng Như làm để tuyển dụng nhân viên tốt, Môn học Quản trị nguồn nhân lực giúp cán Quản trị nguồn nhân lực thực điều Tuyển mộ trình thu hút người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội lực lượng lao động bên tổ chức Mọi tổ chức phải có đầy đủ khả để thu hút đủ số lượng chất lượng lao động đế nhằm đạt mục tiêu Tuyển chọn quy trình lựa chọn từ nhóm ứng viên để chọn cá nhân phù hợp cho vị trí định cho tổ chức Quá trình tuyển mộ ảnh hưởng lớn đến hiệu trình tuyển chọn Mục tiêu trình chọn lựa để tìm người phù hợp cho công việc cho tổ chức Nếu lựa chọn khơng phù hợp đồng nghĩa với việc người làm việc khơng hiệu rời bỏ công ty cách tự nguyện không tự nguyện Nội dung tuyển mộ gồm nguồn để tuyển mộ phương pháp tuyển mộ: Về nguồn tuyển mộ có nhu cầu tuyển người, doanh nghiệp tuyển mộ từ lực lượng động bên tổ chức từ thị trường lao động bên ngoài, nguồn bên thường ưu tiên Tuy nhiên nhiều trường hợp tuyển mộ từ nguồn bên ngồi có ý nghĩa Đối với nguồn tuyển mộ từ bên ngồi có phương pháp thu hút: - Phương pháp thu hút nguồn tuyển dụng phổ biến qua quảng cáo phương tiện truyền thông như: Trên kênh đài truyền hình, đài phát thanh, báo, tạp chí ấn phẩm khác nhiên thực tế cho thấy phương pháp thu hút có hiệu nhiều thời gian cho nhân có trình độ chun mơn cao có kinh nghiệm nên thường áp dụng để tìm kiếm cho nhân Nội dung quảng cáo tuỳ thuộc vào số lượng chất lượng lao động cần tuyển mộ tính chất cơng việc mà tập trung thành chiến địch quảng cáo với kết hợp nhiều phương tiện khác hay quảng cáo riêng biệt Đối với phương pháp thu hút nên ý nội dung quảng cáo để người xin việc khấn trương liên lạc với tổ chức tuyển dụng - Phương pháp thu hút thông qua giới thiệu cán công chức tổ chức Phương pháp giúp phát người bên ngồi tổ chức có lực phù hợp với yêu cầu công việc, cách cụ thể nhanh thực tế phương pháp áp dụng nhiều - Phương pháp thu hút ứng viên thông qua trung tâm môi giới giới thiệu việc làm Đây phương pháp thu hút áp dụng phổ biến nước ta doanh nghiệp hay tổ chức khơng có phận chun trách Quản trị nhân lực Phương pháp áp dụng thực tế doanh nghiệp có nhu cầu nhân có trình độ khơng cao chủ yếu tuyển dụng gắn với trình đào tạo sau tuyển dụng - Phương pháp thu hút ứng viên thông qua hội chợ việc làm: Đây phương pháp nhiều tổ chức áp dụng Phương pháp thu hút cho phép ứng viên tiếp xúc trực tiếp với nhiều nhà tuyển dụng, mở khả lựa chọn rộng với quy mô lớn Cùng thời điểm ứng viên nhà tuyển dụng nhận nhiều thông tin hơn, tạo xác đáng để tới định cho ứng viên nhà tuyển dụng - Phương pháp thu hút ứng viên thông qua việc cử cán phòng nhân tới tuyển dụng trực tiếp trường đại học,cao đẳng, dạy nghề Phương pháp nhiều doanh nghiệp áp dụng chí doanh nghiệp cấp học bổng cho số đối tượng học sinh sinh viên đáp ứng điều kiện doanh nghiệp trường đối tượng tuyển dụng vào doanh nghiệp Tuy nhiên phương pháp chưa tỏ hiệu việc đào tạo trường khác xa nhiều so với thực tế, số học sinh, sinh viên có kết tốt làm việc thực tế doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu Đối với nguồn tuyển mộ từ bên tổ chức có phương pháp - Phương pháp thu hút thông qua thông báo tuyển dụng, thơng báo vị trí cơng việc cần tuyển người Bản thông báo gửi đến tất nhân viên tổ chức Thông báo bao gồm thông tin nhiệm vụ thuộc cơng việc u cầu trình độ cần tuyển dụng - Phương pháp thu hút thông qua giới thiệu cán bộ, công nhân viên tổ chức Qua kênh thơng tin phát người có lực phù hợp với yêu cầu công việc, cách cụ thể nhanh - Phương pháp thu hút vào thông tin trong: "Danh mục kỹ năng", mà tổ chức thường lập cá nhân người lao động, lưu trữ phần mềm nhân tổ chức Trong bảng thường bao gồm thơng tin như: kỹ có, trình độ giáo dục đào tạo, trình làm việc trải qua, kinh nghiệm nghề nghiệp yếu tố liên quan khác đến phẩm chất cá nhân người lao động cần tuyển dụng Quá trình tuyển mộ gồm bước sau: Để tuyển mộ nhân tốt, trình tuyển mộ phụ thuộc vào yếu tố doanh nghiệp bên doanh nghiệp mà tổ chức tuyển dụng cần ý xem xét kỹ là: - Yếu tố bên doanh nghiệp là: Uy tín Doanh nghiệp; Quảng cáo mối quan hệ xã hội; Các quan hệ với cơng đồn, Đảng; Các sách nhân bầu khơng khí tâm lý tập thể lao động; Các sách đào tạo phát triển; Chính sách thù lao người lao đông - Yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi doanh nghiệp: tình hình phát triển kinh tế Quốc gia nghành mà doanh nghiệp hoạt động; Các điều kiện thị trường lao động; Sự cạnh tranh doanh nghiệp khác; Thái độ xã hội số nghề định Để đạt kết quả, trình tuyển mộ cần tiến hành có kế hoạch mang tính chiến lược rõ ràng Tuyển dụng trình tìm kiếm, thu hút tuyển chọn từ nhiều nguồn khác nhân viên đủ khả đảm nhiệm vị trí mà doanh nghiệp cần tuyển Các nguồn nhân tuyển dụng Các doanh nghiệp thường tuyển dụng nhân lực từ hai nguồn, bên doanh nghiệp thị trường lao động bên doanh nghiệp Nguồn nhân lực bên thường ưu tin hơn, nguồn nhân lực bên ngồi lại có quy mơ rộng lớn hơn, nên tuyển dụng nhiều Nguồn nhân lực từ doanh nghiệp: người làm việc cho doanh nghiệp Họ thường lựa chọn cho vị trí cơng việc cao mà họ đảm nhận Với nguồn nhân lực này, doanh nghiệp hiểu rõ khả năng, tính cách họ, nên việc chọn lựa dễ hơn, xác Khi lựa chọn nguồn nhân lực này, doanh nghiệp không thời gian đào tạo, chi phí tuyển dụng trì cơng việc cũ, kích thích tinh thần, khả làm việc nhân viên Tuy nhiên, sử dụng nguồn nhân lực này, doanh nghiệp không thay đổi chất lượng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực bên doanh nghiệp: đa dạng, phong phú sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung tâm dạy nghề, lao động tự hay lao động làm việc tổ chức khác Với nguồn nhân lực rộng lớn này, doanh nghiệp có nhiều lựa chọn hơn, lại khó khăn lựa chọn Khi tuyển dụng từ bên ngồi, doanh nghiệp phí tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn Nguồn nhân lực làm thay đổi chất lượng lao động doanh nghiệp Các hình thức tuyển dụng nhân Các doanh nghiệp áp dụng nhiều hình thức tuyển dụng nhân khác nhau, tùy vào điều kiện cụ thể doanh nghiệp: tuyển dụng thông qua quảng cáo phương tiện truyền thông, thông qua giới thiệu, thông qua trung tâm môi giới giới thiệu việc làm, thông qua hội chợ việc làm tuyển dụng trực itếp trường đại học, cao đẳng Tuyển dụng thông qua quảng cáo phương tiện truyền thơng: hình thức tuyển dụng phố biến Doanh nghiệp đăng tải thông tin tuyển dụng kênh truyền hình, đài phát thanh, mạng internet, báo Tùy vào u cầu tính chất cơng việc, nhu cầu nhân sự, mà doanh nghiệp lựa chọn hình thức phù hợp kết hợp nhiều hình thức với Tuyển dụng thông qua giới thiệu: Qua giới thiệu từ người quen, từ thành viên doanh nghiệp, doanh nghiệp tìm kiếm người phù hợp nhanh chóng cụ thể Tuy nhiên hình thức tuyển dụng quy mô hẹp Tuyên dụng thông qua trung tâm môi giới giới thiệu việc làm: Hình thức thường áp dụng doanh nghiệp khơng có phận chun trách quản trị nhân Doanh nghiệp gửi yêu cầu tới trung tâm môi giới, giới thiệu việc làm trung tâm đảm nhận việc tuyển chọn nhân phù hợp với doanh nghiệp Tuyển dụng thơng qua hội chợ việc làm: Với hình thức tuyển dụng này, nhà tuyển dụng ứng viên itếp xúc trực itếp với nhau, có hội trao đổi, thấu hiểu, để từ mở hội lựa chọn tốt Tuyển dụng trực tiếp từ trường cao đẳng, đại học: Doanh nghiệp cử người tới tận trường đại học, cao đẳng, dạy nghề để tìm kiếm, lựa chọn ứng viên phù hợp với yêu cầu cơng việc doanh nghiệp Mọi quy trình tuyển dụng thực theo bước: Lập kế hoạch tuyển dụng; Xác định phương pháp nguồn tuyển dụng; Xác định thời gian địa điểm tuyển dụng; Tìm kiếm ứng viên; Đánh giá trình tuyển dụng; Hướng dẫn nhân viên hòa nhập với mơi trường doanh nghiệp Tuy nhiên doanh nghiệp xây dựng quy trình tuyển dụng cho doanh nghiệp mình, tuyển dụng cho vị trí khác có cách tuyển dụng khác Vì vậy, quy trình tuyển dụng nhân sau doanh nghiệp áp dụng tùy vào tình hình cụ thể: Bước Lập kế hoạch tuyển dụng: Doanh nghiệp cần xác định số lượng nhân viên cần tuyển, vị trí cần tuyển tiêu chuẩn đặt ứng viên Bước Xác định phương pháp nguồn tuyển dụng: Doanh nghiệp cần xác định vị trí nên tuyển người trong, vị trí nên tuyển người ngồi doanh nghiệp Các hình thức tuyển dụng áp dụng Bước Xác định địa điểm, thời gian tuyển dụng: Doanh nghiệp cần xác định địa điểm cung cấp nguồn lao động thích hợp cho Chẳng hạn lao động phổ thơng, tập trung vùng nơng thơng, lao động đòi hỏi tay nghề, chuyên môn tập trung trường đại học, dạy nghề Doanh nghiệp phải lên thời gian tuyển dụng dài hạn, ngắn hạn, phù hợp với nhu cầu Bước Tìm kiếm, lựa chọn ứng viên phù hợp: Dùng nhiều hình thức đa dạng để thu hút ứng viên, đặc biệt phải xây dựng hình ảnh tốt đẹp, với thực tế doanh nghiệp Tổ chức vòng tuyển chọn buổi gặp gỡ, vấn cởi mở với ứng viên Công việc liên quan trực itếto tới cán tuyển dụng, cán tuyển dụng đòi hỏi phải người có chun mơn tốt, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm vấn Bước Đánh giá trình tuyển dụng: Doanh nghiệp cần phải đánh giá xem trình tuyển dụng có sai sót khơng kết tuyển dụng có đáp ứng nhu cầu nhân doanh nghiệp hay không Phải xem xét chi phí cho q trình tuyển dụng, tiêu chuẩn, phương pháp nguồn tuyển dụng có hợp lý khơng Bước Hướng dẫn nhân viên hòa nhập: Để giúp nhân viên nhanh chóng nắm bắt cơng việc, hòa nhập với mơi trường doanh nghiệp, bạn cần áp dụng chương trình đào tạo, huấn luyện nhân viên Áp dụng lý thuyết môn học Quản trị nguồn nhân lực để xem xét trường hợp Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị khu công nghiệp Sông Đà Trước xem xét thực trạng Công tác tuyển dụng Công ty hạn chế hoạt động Cơng ty Sự hình thành phát triển: Sau Tổng cơng ty Sơng Đà hồn thành xứ mệnh lịch sử xây dựng thủy điện Sông Đà hàng ngàn lao động đứng trước nguy thấy nghiệp, Khi lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà định mở rộng ngành nghề kinh doanh ngành nghề đầu tư xây dựng thủy điện Một có ngành đầu tư kinh doanh bất động sản Năm 2002 Công ty đầu tư phát triển đô thị KCN Sông Đà đơn vị trực thuộc Tổng cơng ty Sơng Đà với số cán nòng cốt từ Công ty xây dựng Tổng Công ty Tháng 7/ 2003 Cơng ty cổ phần hóa thành công ty cổ phần với tỷ lệ năm giữ chi phối Lĩnh vực hoạt động đầu tư kinh doanh lĩnh vực Bất động sản tham gia đầu tư tài vào cơng ty khác lĩnh vực: Thép, Chứng Khoán, Xây dựng, Xi măng, Đến Công ty phát triển trở thành công ty hàng đầu lĩnh vực kinh doanh bất động sản Công ty lớn mạnh làm ăn hiệu Tập đồn Sơng Đà Ban đầu với số lượng nhân viên ít, Cơng ty với hai Xí nghiệp trực thuộc ban quản lý dự án đến Công ty phát triển với 01 Chi nhánh, 01 Sàn giao dịch BĐS, 03 Ban quản lý trực thuộc, 02 Công ty TNHH thành viên 06 Cơng ty cổ phần hình thành từ đơn vị thực thuộc nhiều Công ty cổ phần khác mà Công ty nắm cổ phần chi phối Vốn điều lệ Công ty tăng từ 25 tỷ đồng lên 1000 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2009 gần 900 tỷ đồng Với phát triển Công ty thời gian qua nhu cầu nhân đặc biệt nhân cấp trung cấp cao thiếu Lực lượng nòng cốt để bổ xung cho đơn vị công ty thành lập, Người đại diện quản lý phần vốn doanh nghiệp có vốn góp thiếu Trong nội dung luận đề cập đến thực trạng Công ty mẹ vấn đề tuyển dụng Công ty Đặc điểm hoạt động Công ty hoạt động đầu tư chủ yếu đầu tư xây dựng khu thị Cơng ty tìm kiếm phân tích hội đầu tư dự án đô thị, khu nhà ở, khu du lịch Các Ban quản lý công ty TNHH trực thuộc công ty quản lý dự án theo kế hoạch đầu tư công ty phê duyệt Ban quản lý thuê đơn vị xây dựng để xây dựng hạ tầng, xây dưng cơng trình kiến trúc biệt thự, chung cư để kinh doanh Quá trình chuẩn bị đầu tư thực đầu tư nhiều thời gian, nguồn lực người tài sau kinh doanh Hiệu việc đầu tư phụ thuộc vào nhiều yếu tố có yếu tố như: Chính sách chế nhà nước ảnh hưởng đến sách đền bù, thủ tục đầu tư, sách cho vay để đầu tư bất động sản; Tình hình thị trường Bất động sản; Kế hoạch đầu tư tốt… Như nhân Công ty chia làm nhóm trực tiếp chủ yếu nhân cấp Ban quản lý thực công việc dự án đền bù giải phóng mặt quản lý nhà thi công xây dựng theo kế hoạch đề Nhóm làm cơng tác định hướng xây dựng kế hoạch đầu tư Cấp Công ty Hiệu đầu tư hình thành từ kết cơng tác xây dựng kế hoạch đầu tư, công tác quản lý dự án đầu tư yếu tố quan hệ với quan có thẩm quyền vận dụng sách nhà nước có ý nghĩa định Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty: Hội đồng quản trị : gồm 05 thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên Ban Tổng giám đốc: Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm chung phụ trách trực tiếp lĩnh vực Kinh doanh, Tài Chính, Nhân 03 phó tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực kinh tế - kế hoạch; Đầu tư; Quản lý kỹ thuật Các phòng: Phòng Tổ chức – Hành chính: Trưởng phòng phó phòng phụ trách lĩnh vực Phòng Tài kế tốn: Trưởng phòng phó phòng phụ trách lĩnh vực Phòng Quản lý kỹ thuật Trưởng phòng phó phòng phụ trách lĩnh vực Phòng Đầu tư: Trưởng phòng phó phòng phụ trách lĩnh vực Phòng Kinh tế - kế hoạch: Trưởng phòng phó phòng phụ trách lĩnh vực Các đơn vị trực thuộc: 01 Chi Nhánh miền nam: Giám đốc Phó giám đốc chi nhánh, Ban giúp việc 01 Sàn giao dịch BĐS: Giám đốc Phó giám đốc sàn, Ban giúp việc 03 Ban Quản lý dự án: Giám đốc Phó giám đốc ban quản lý, Ban giúp việc Các công ty trực thuộc: 02 Công ty TNHH thành viên quản lý dự án với 100% vốn Công ty Các công ty có cổ phần chi phối khơng chi phối: Đối với Phòng tổ chức – Hành với chức giúp việc cho Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Công ty điều hành công việc chủ yếu sau đây: Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác tuyển dụng lao động, quản lý sử dụng lao động; Công tác đào tạo; Công tác báo cáo thống kê; Công tác tiền lương; Giải chế độ, sách cho người lao động; Khen thưởng, kỷ luật (tham gia thành phần Hội đồng thi đua - khen thưởng - kỷ luật) Văn thư, lưu trữ; Quản trị, hành chính, phục vụ; Bảo vệ nội bộ, an ninh quan Các nhiệm vụ Phòng quy định cụ thể Đặc điểm nhân Cơng ty: Như phân tích nhân Công ty cần chủ yếu nhân có trình độ chun mơn làm cơng tác xây dựng kế hoạch đầu tư quản lý dự án Các nhân thuộc nhóm nghành kinh tế, tài chính, xây dựng, kiến trúc có trình Đại học trở lên chiếm tỷ lệ lớn đảm nhiệm vị trí quản lý cấp trung, nhân có trình độ thấp chủ yếu nhân viên cán quản lý Các nhân có trình độ thấp chiếm tỷ lệ chủ yếu làm cơng tác phục vụ: lái xe, bảo vệ, tạp vụ… Thực trạng công tác tuyển dụng: Hệ thống quy chế quy định có liên quan đến cơng tác tuyển dụng nhân Cơng ty là: Điều lệ; Quy chế hội đồng quản trị; Quy chế Ban kiểm soát; Quy chế Tổng giám đốc quy chế chủ yếu điều chỉnh nhân cấp cao Công ty, liên quan đến việc điều chuyển, luân chuyển, bổ nhiệm bãi nhiệm từ cấp trưởng phòng ban Cơng ty trở nên Ngoài nhân để bổ nhiệm vào vị trí chịu đạo quy định liên quan đến Đảng đồn cơng ty Để tuyển dụng nhân Cơng ty ban hành quy chế tuyển dụng theo quy chế quy định rõ quy trình tuyển dụng nhân lực gồm: Lập kế hoạch tuyển dụng, số lượng tiêu chuẩn, hướng dẫn nhân viên sau tuyển dụng Quy chế ban hành chưa thực Quy chế chưa phù hợp với thực tế Quy chế không rõ đối tượng áp dụng quy chế không áp dụng cho đối tượng từ cấp phó phòng trở lên Ngồi quy chế tuyển dụng Cơng ty ban hành quy chế phân cấp quản lý, quản lý CBCNV tiền lương ban hành từ năm 2003 điều chỉnh việc tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm nhân Công ty đến quy chế chưa chỉnh sửa cho phù hợp với hệ thống quy chế quy định Công ty Thực tế Công ty năm qua nhân Công ty tuyển từ nguồn bên ngồi thường khơng theo kế hoạch cụ thể khơng theo quy trình quy định cụ thể Hầu hết nhân tuyển vào chủ yếu cho vị trí nhân viên chủ yếu từ mối quan hệ với Cơng ty sau bố trí vào phòng ban cho phù hợp với trình độ chun mơn mà nhân có Một số trường hợp nhân tuyển dụng xuất phát từ yêu cầu công việc phòng ban, qua giới thiệu Cán nhân viên Công ty ứng viên xem xét tuyển chọn cở sở đề xuất Trưởng phòng ban nơi cần tuyển vị trí mà khơng thực theo quy trình cụ thể Các nhân tuyển dụng không dựa yêu cầu đưa trước Vì Công ty đơn vị làm ăn hiệu nên thù lao chế độ cho người lao động cao số doanh nghiệp có vốn góp Nhà Nước nên thu hút nhiều nhân từ doanh nghiệp khác Các nhân đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm, trình độ đa số tuyển dụng qua kênh giới thiệu từ cán nhân viên Công ty Đối với nhân cấp trung cấp cao chủ yếu nguồn Công ty, số nhân tuyển chọn từ bên ngồi Cơng ty sau bổ nhiệm chủ yếu nhân có kinh nghiệm làm việc doanh nghiệp Tập đồn Sơng Đà đơn vị mà Cơng ty có quan hệ Với phát triển Công ty năm qua nhu cầu nhân cho vị trí cao cấp phân tích lớn nguồn từ bên công ty thiếu Hơn công tác đào tạo, phát triển nhân Công ty năm qua chưa ý, thực trạng công tác tuyển dụng quy chế công ty chưa cho phép lấy từ nguồn bên dẫn tới việc phải chọn lựa nhân yếu vào vị trí quản lý đơn vị thành lập, cơng ty có phần vốn góp Vấn đề cơng ty gặp phải số lượng nhân tạm gọi lấy từ nguồn quan hệ thừa nhân thay cho nhân cấp trung thiếu Giải pháp khắc phục số tồn Qua phân tích thực trạng cơng tác tuyển dụng Công ty cho thấy Quản trị nguồn nhân lực Cơng ty có nhiều điều cần giải khắc phục Trước hết vai trò quản trị nguồn nhân lực Công ty phải xem xét Cụ thể công ty phải xem xét xem quản trị nguồn nhân lực, có nhà quản lý nguồn nhân lực khơng từ xây dựng chiến lược nguồn nhân lực giúp Công ty, điều Công ty thật cần thiết Công ty phải xây dựng kế hoạch thực chiến lược nguồn nhân lực cụ thể: - Xem xét điều chỉnh lại hệ thống quản lý nguồn nhân lực Công ty cho thống phù hợp với tình hình cơng ty quy chế, quy định liên quan đến tuyển dụng, đào tạo phát triển, thù lao nhân viên Xây dựng quy trình tuyển dụng phù hợp với điều kiện đặc điểm doanh nghiệp - Xem xét lại chức năng, nhiệm vụ phòng Tổ chức - Hành Cơng ty Cần thiết tuyển dụng Trưởng phòng nhân có trình độ, kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực Trong trường hợp cần thiết tách làm hai phòng với chức quản trị nguồn nhân lực chức Hành Chính Như phân tích phòng thực chức hành Trên sở chiến lược nguồn nhân lực Công ty cần tiến hành xây dưng: Kế hoạch nguồn nhân lực: sở phân tích cơng việc nhu cầu dự báo cho lao động - Phân tích cơng việc: Phân tích cơng việc nghiên cứu chi tiết nhiệm vụ cụ thể công việc, nghề nghiệp cụ thể chất lượng, khả người lao động cần thiết để thực công việc - Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực: Chất lượng hoạt động dự báo ảnh hưởng đến nguồn nhân lực quản lý tương lai Dự báo tốt làm giảm thay đổi đột ngột khó khăn, tăng cường quản lý hoạt động Các vấn đề dự báo nguồn nhân lực bao gồm khả để tính tốn việc mở rộng phát triển kinh doanh, xác định cần thiết để thúc đẩy tiến bộ; dự báo nhu cầu chuyển giao lao động, tăng giảm lao động Tuyển dụng người: Tầm quan trọng chiến lược nhân hiệu tuyển dụng người thời điểm thích hợp, với kỹ năng, kinh nghiệm thái độ phù hợp, tinh thần chiến đấu cao Để đảm bảo người tuyển dụng, phải cẩn thận từ giai đoạn đầu trình tuyển dụng, đặc biệt việc tuyển dụng nhân viên mới, giai đoạn lựa chọn ứng cử viên Đào tạo phát triển nghiệp: Các giai đoạn việc tuyển dụng đào tạo bước chiến lược quản lý nguồn nhân lực Những nhân viên cần biết tổ chức, cách hoạt động văn hố Cơng ty Yếu tố quan trọng sách nguồn nhân lực thúc đẩy nhanh đóng góp hiệu nhân viên Bên cạnh đó, thúc đẩy nhân viên cũ tổ chức tự hồn thiện cách tiếp tục trau dồi kỹ kiến thức Trong thực tế, việc đào tạo nhân viên trình liên tục quan hệ nhân viên công ty Đào tạo nhân viên cũ tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu công việc Công ty quan trọng góp phần giải thiếu hụt nhân có trình độ chun mơn khả quản lý Cơng ty Khuyến khích nhân viên yếu tố cho nhân viên gắn bó với cơng việc làm cơng việc tốt Do khuyến khích nhân viên làm việc để trở thành nội dung quan trọng quản lý nguồn nhân lực Để khuyến khích nhân viên việc đánh giá kết thực công việc thù lao lao động Công ty cần đáp ứng cầu mong muốn nhân viên tạo động lực tinh thần lao động tốt quan trọng để khuyến khích nhân viên Kết luận: Quản trị nguồn nhân lực có vai trò mang tính chiến lược Cơng ty Quản trị nguồn nhân lực không bao gồm hoạt động tuyển dụng mà phải găn liền với hoạt động Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đánh giá thực công việc thù lao cho người lao động TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Giáo trình quản trị nguồn nhân lực ( chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế) 2- Quản trị nguồn nhân lực Nguyễn Hữu Thân - NXB Lao động - Xã hội, Hà nội 2010 3- Nguyễn Ngọc Quân Nguyễn Vân Điềm - Giáo trình quản trị nhân Trường ĐH Kinh tế quốc dân 4- Hệ thống quản lý chất lượng theo TC ISO9001 – 2000 Công ty CP ĐT PT Đô thị KCN Sông Đà ... trị Tổng giám đốc Công ty điều hành công việc chủ yếu sau đây: Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác tuyển dụng lao động, quản lý sử dụng lao động; Công tác đào tạo; Công tác báo cáo thống kê; Công. .. từ bên công ty thiếu Hơn công tác đào tạo, phát triển nhân Công ty năm qua chưa ý, thực trạng công tác tuyển dụng quy chế công ty chưa cho phép lấy từ nguồn bên dẫn tới việc phải chọn lựa nhân. .. Cơng ty trở nên Ngồi nhân để bổ nhiệm vào vị trí chịu đạo quy định liên quan đến Đảng đồn cơng ty Để tuyển dụng nhân Công ty ban hành quy chế tuyển dụng theo quy chế quy định rõ quy trình tuyển dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại tổng công ty SUDICO , Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại tổng công ty SUDICO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay