HOÀN THIỆN CÔNG tác ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC tại BIDV

18 3 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:46

HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC TẠI BIDV LỜI MỞ ĐẦU Trong thời kỳ kinh tế đầy thách thức khơng hội, doanh nghiệp muốn đứng vững phát triển thị trường việc mở rộng quy mơ sản xuất tăng cường khả cạnh tranh chiếm lĩnh lợi thị trường xu tất yếu khách quan Song trước hết để tồn phát triển bền vững đòi hỏi doanh nghiệp ngồi lực vốn, cơng nghệ yếu tố người ngày trở nên quan trọng hết Chỉ có thu hút nhân tài, bố trí sử dụng nhân lực hợp lý tạo nên bước đột phá hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, để làm điều doanh nghiệp cần phải có hệ thơng đánh giá kết cơng việc Chính sách thưởng, đãi ngộ tốt Do đó, cơng tác đánh giá hồn thành cơng việc có ý nghĩa tất quan trọng I Một số vấn đề lý luận công tác đánh giá thực công việc tổ chức Khái niệm: Có số khái niệm đánh giá thực công việc sau + Đánh giá thực cơng việc q trình mà thơng qua tổ chức so sánh tiêu cơng việc giao cho nhân viên với kết cơng việc thực người + Đánh giá thực công việc trình thu thập, phân tích, đánh giá trao đổi thông tin liên quan đến hành vi làm việc kết công tác cá nhân sau thời gian lao động + Đánh giá thực công việc nhân viên xác định giá trị cá nhân thông qua số tiêu phẩm chất liên quan đến trình lao động họ, chìa khóa giúp cho cơng ty có sở để hoạch định, tuyển mộ - tuyển chọn, phát triển tài nguyên nhân đền bù đãi ngộ, phát triển nghề nghiệp tương quan nhân Nội dung công tác đánh giá thực cơng việc tổ chức 2.1 Vai trò ý nghĩa - Cải thiên hiệu công tác thông tin phản hồi: Mục tiêu tổng quát hệ thống đánh giá thực công việc đánh giá nhân viên cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên nhằm nâng cao cải thiện hiệu công tác nhân viên nâng cao hiệu toàn tổ chức - Hoạch định tài nguyên nhân sự: Nhờ việc đánh giá cơng ty hoạch định kế hoạch kế vị hàng ngũ cấp quản trị - Tuyển mộ tuyển chọn: Mức thang điểm đánh giá thực công việc nhân viên giúp cho cơng ty dự báo khả hồn thành cơng việc ứng viên sau - Phát triển tài nguyên nhân sự: Đánh giá hồn thành cơng việc cho cơng ty biết nhu cầu đào tạo, giáo dục phát triển công nhân viên - Hoạch định phát triển nghề nghiệp: Nhờ kiện đánh giá thực công việc nhân viên, nhà quản trị đánh giá điểm mạnh, điểm yếu tiềm nhân viên Từ nhà quản trị giúp họ phát triển thực kế hoạch thăng tiến nghề nghiệp họ - Lương bổng đãi ngộ: Dựa vào hệ thống đánh giá, cấp quản trị có định tăng lương, thưởng cho nhân viên 2.2 Trình tự thực Để cơng tác đánh giá hiệu quả, trình tự để đánh giá thực công việc thường tiến hành theo bước sau : Bước 1: Xác định công việc, thiết lập tiêu đánh giá Xác định cơng việc có nghĩa thống cán nhân nhân viên về: - Doanh nghiệp mong đợi nhân viên thực - Những tiêu chuẩn mẫu, vào tiến hành đánh giá thực công việc nhân viên Bước 2: Xem xét công việc thực Nhận xét công việc nhân viên thực công ty Bước3: Đánh giá việc thực cơng việc có nghĩa so sánh việc thực công việc nhân viên với tiêu chuẩn mẫu Trong bước sử dụng nhiều phương pháp đánh giá thực công việc khác Bước 4: Cung cấp thơng tin phản hồi: Có thể thực lần việc đánh giá thực công việc kết thúc thực cơng việc nhiều lần suốt q trình đánh giá việc thực cơng việc nhân viên, điều phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm công việc Các công việc đa dạng phức tạp Đánh giá tình hình thực công việc công nhân sản xuất làm việc theo định mức lao động đơn giản, trực tiếp vào mức độ hoàn thành cơng nhân Đánh giá tình hình thực cơng việc nhân viên khác lại phức tạp, khó xác thường sử dụng phương pháp cần thiết II Các phương pháp đánh giá tình hình thực cơng việc Có nhiều phương pháp đánh cơng tác giá hồn thành cơng việc, số phương pháp thường sử dụng nay: 1.Phương pháp mức thang điểm: Phương pháp mức thang điểm hay gọi phương pháp mức thang điểm vẽ đồ thị Đây phương pháp đơn giản phổ biến để đánh giá thực công việc Trong bảng liệt kê điểm yếu theo u cầu cơng việc chất lượng, số lượng công việc… xếp thứ tự theo đánh giá thực công việc từ mức đến xuất sắc, theo thang điểm (ví dụ: thang điểm 10, thang điểm 100) Mỗi nhân viên cho điểm phù hợp với mức độ thực điểm theo yêu cầu cơng việc Sau tổng hợp lại, đưa đánh giá chung tình hình thực cơng việc nhân viên 2- Phương pháp xếp hạng Một phương pháp đơn giản để đánh giá nhân viên theo người đánh giá xếp hạng theo thứ tự mỡi đăc tính hay yếu tố Có hai phương pháp xếp hạng: + Xếp hạng luân phiên xếp họ từ người giỏi đến người nhất, theo số điểm như: Thái độ làm việc, kết công việc … Cách thực hiện: - Liệt kê tất nhân viên cần đánh giá - Trên biểu mẫu, điểm chính, xác định nhân viên đánh giá cao nhất, đến người + Xếp hạng so sánh cặp Phương pháp so sánh cặp giúp cho việc xếp nhân viên theo phương pháp xếp, có hiệu cao Đối với yêu cầu (hay điểm) yếu số lượng chất lượng công việc… Mỗi nhân viên so sánh với nhân viên khác cặp 3- Phương pháp ghi chép vụ việc quan trọng Theo phương pháp nhân viên có vụ việc làm tốt xấu cấp quản trị ghi chép lại phiếu Mỗi cơng ty có loại mẫu biểu riêng Với phương pháp việc đánh giá bao quát tồn giai đoạn đánh giá khơng tập trung vào thời điểm Tuy nhiên, cấp quản trị có nhiều nhân viên, họ nhiều thời gian để ghi chép 4- Phương pháp mẫu tường thuật Cán nhân yêu cầu nhân viên quyền mô tả, tường thuật lại việc thực công việc nhân viên quyền nhằm sơ đề mục tiêu, kế hoạch hành động khuyến khích cho nhân viên làm việc vượt tiêu chuẩn mẫu Trong mẫu tường thuật có phần đánh giáthực công việc nhân viên mặt Yêu cầu giám sát, kinh nghiệm làm việc đánh giá chung thực công việc 5- Phương pháp phối hợp Phương pháp phối hợp ưu điểm phương pháp mẫu tường thuật phê bình cho điểm Trình tự thực sau: Xác định điểm mấu chốt rắc rối công việc Chia điểm mấu chốt rắc rối thành nhiều nhóm nhỏ Mỗi nhóm đại lượng Với đại lượng cần đánh giá chia theo nhiều mức khác nhau, phân loại từ mức đến mức tốt Ở mức có minh họa giải thích điểm mấu chốt rắc rối thực công việc - Ưu điểm phương pháp là: Tiêu chuẩn đánh giá chọn lọc xác, rõ ràng, dễ hiểu Cung cấp thông tin nhận xét, đánh giá người thực cơng việc nhanh chóng Các đại lượng đánh giá độc lập với phù hợp với thực tế B trung Thực trạng công tác đánh giá thực công việc BIDV Quang BIDV Quang Trung hình thành bắt đầu vào hoạt động từ tháng 04/2005 sở nâng cấp Phòng Giao dịch Quang Trung - Sở giao dịch Ngân hàng đầu tư Phát triển Việt Nam, nhằm khai thác triệt để mạnh đơn vị BIDV địa bàn trú đóng Sở giao dịch trước Tài sản ban đầu thành lập nguồn huy động vốn 1.300 tỷ, dư nợ 350 tỷ nguồn nhân lực 65 cán điều động từ đơn vị khách hệ thống Xác định phương hướng phát triển theo mơ hình ngân hàng đại, đối tượng khách hàng chủ yếu khu vực dân doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp cổ phần hoá, BIDV Quang Trung nỗ lực khơng ngừng việc tiếp cận tìm kiếm khách hàng, tích cực thực cơng tác phát triển nguồn nhân lực, mở rộng phát triển mạng lưới, nghiên cứu sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao khả cạnh tranh đáp ứng tối đa nhu cầu đối tượng khách hàng Sau năm kể từ ngày thành lập, cuối năm 2008, BIDV Quang Trung đạt số dư huy động vốn 6.000 tỷ đồng dư nợ cho vay đạt 2.300 tỷ đồng Số cán chi nhánh đạt 142 với mơ hình tổ chức ngày hồn thiện: gồm 14 phòng tổ nghiệp vụ Trong năm qua BIDV Quang Trung liên tục đạt danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Kết thành công đến ngày hôm phần lớn nhờ nỗ lực, phấn đấu tồn thể cán cơng nhân viên đơn vị Mặc dù đơi ngũ cán đơn vị trẻ, tuổi đời bình quân 27 tuổi đào tạo trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ làm việc kinh nghiệm cần thiết đáp ứng yêu cầu đòi hởi công việc đề Với mục tiêu giữ vững người lao động, tạo động lực động viên, khuyến khích tập thể, cá nhân phát huy nội lực, động, sáng tạo vươn lên hồn thành xuất sắc cơng việc giao, góp phần tích cực giữ vững phát huy truyền thống vốn có đơn vị Cơng tác đánh giá hồn thành cơng việc BIDV Quang Trung ban giám đốc đặc quan tâm Một yếu tố góp phần nâng cao cơng tác đánh giá hồn thành cơng việc cán đơn vị ban hành quy định cụ thể nhằm chuẩn hoá thống nguyên tắc, tiêu chuẩn trinh tự thực công việc làm sở để nhân viên thực hiện, đảm bảo nguyên tắc khách quan, công độc lập Hiện tại, phương pháp đánh giá hồn thành cơng việc thực theo nội dung sau : Tiêu chí đánh giá Cơ sở đánh giá vào báo cáo chất lượng chuyên môn thành tích mặt hoạt động sau : + Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành tiêu kế hoạch kinh doanh, kế hoạch công tác chuyên môn Chỉ tiêu chủ yếu đánh giá tổng thể hoạt động phòng, sở để xác định tỷ lệ giới hạn mức độ hoàn thành tốt số lượng nhân viên phòng + Báo cáo đánh giá mức độ chấp hành quy định pháp luật Nhà nước, chấp hành chế độ, quy trình nghiệp vụ chun mơn, đơn vị cá nhân thuộc doanh nghiệp Báo cáo mức độ phàn nàn khách hàng + Báo cáo đánh giá mức độ chấp hành quy định nội quy lao động, chấm công lao động, chế độ báo cáo thống kế + Báo cáo Kết nghiên cứu khoa học, sáng kiến đề xuất cải tiến mang lại hiệu đơn vị cá nhân + Báo cáo kết tham gia phong trào đoàn thể, xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh đồn thể Trên sở tiêu chí có tiêu cụ thể để làm đánh giá cụ thể Kết đánh giá hoàn thành công việc nhân viên đơn vị phân chia thành cấp độ sau : Hồn thành xuất sắc cơng việc ; Hồn thành tốt ; Hồn thành khơng hồn thành cơng việc Phương pháp đánh giá : Phương pháp đánh giá sử dụng bảng thang điểm Chu kỳ đánh giá Theo thoả thuận người sử dụng lao động cơng đồn đơn vị, chu kỳ đánh giá thống theo quý Đối tượng đánh giá Đối tựng đánh giá tồn thể phòng nhân viên chi nhánh, nhiên, trưởng phòng khơng đánh giá trực tiếp cán mà dựa kết đánh giá xếp loại phòng sử để định Những hạn chế cơng tác đánh giá hồn thành công việc: + Do đặc thù công việc phận nhân viên khác tiêu chí đánh giá, cho điểm cụ thể lại khơng có khác nên khó khăn cho số đơn nhân viên việc triển khai thực + Việc khống chế, quy định tỷ lệ mức độ hồn thành cơng việc nhân phòng khó khăn việc đánh giá cán bộ, gây căng thẳng người đánh giá không phản ánh hết kết công việc nhân viên Một số giải pháp cụ thể Trên sở thực tế thực hạn chế công tác đánh giá hồn thành cơng việc, số giải pháp đưa sau : + Xây dựng hồn thiện bảng mơ tả cơng việc chức danh, sở để đánh giá xác + Xây dựng chế giám sát việc thực kế hoạch kinh doanh, kế hoạch công tác thường xuyên theo tuần, tháng để có điều chỉnh kịp thời với ảnh hưởng tác động đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, Đảm bảo việc giao kế hoạch kinh doanh, kế hoạch công việc hợp lý Việc quy định cụ thể chi tiết tiêu đánh giá cơng việc tương đối khó khăn, nhiên quy định riêng nhóm nghiệp vụ, ví dụ nhóm tiêu nhân viên kinh doanh trực tiếp, nhóm tiêu nhân viên hỗ trợ… C Kết luận Đánh giá thực công việc hoạt động quan trọng quản trị tài nguyên nhân Việc đánh giá mang ý nghĩa thẩm định lượng có ý nghĩa cơng nhận khả thành tich nhân viên khoảng thời gian định Tuy nhiên đánh giá thực công việc chịu nhiều ảnh hưởng tình cảm người dựa đánh giá chủ quan người đánh giá kể tổ chức xây dựng sử dụng hệ thống tiêu chuẩn khách quan Việc hồn thiện cơng tác đánh giá giúp nhân viên nhà quản lý xác định mạnh nhược điểm nhân viên từ lên kế hoạch khai thác phát triển tiềm người nhằm hoàn thiện nâng cao kỹ làm việc tăng hiệu cá nhân tồn thể cơng ty PHỤ LỤC Một số biểu mẫu đánh giá hồn thành cơng việc BIDV Quang Trung a Đối với tập thể S T T Xếp loại: Chỉ tiêu Đi Đơn vị tự ểm XL/Chấm điểm tối đa A B C D E I Nhóm tiêu “Hồn thành Nhiệm vụ Chun 50 mơn”: Hồn thành KHKD, KHCT trở lên theo lộ trình, 2 2 2 Chủ động đề xuất, tham mưu cho BGĐ quản trị điều hành, triển khai phương án, kế hoạch Ban Giám đốc phê duyệt sáng kiến cải tiến đem lại hiệu công tác Chỉ tiêu chấp hành luật phát, tuân thủ quy trình, quy định Nhà nước, Ngành CN II Nhóm tiêu “Quản trị điều hành”: 20 Tuân thủ đạo điều hành Ban Giám đốc 2 Thực phân công công tác đơn vị cụ thể, 5 1 9 rõ ràng, phù hợp hiệu Lập triển khai KHCT tháng, Quý BGĐ phê duyệt có báo cáo kết theo quy định Hoàn thành Báo cáo nghiệp vụ theo quy định Ngành Chi nhánh III Nhóm tiêu “Xây dựng tập thể”: Nội đoàn kết, khơng có tượng bè phái, phát ngơn khơng diễn đàn 30 Tuân thủ Quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tập trung: tinh thần tác phong làm việc, thái độ giao dịch với KH, quan hệ với đồng nghiệp Chấp hành tốt NQLĐ, kỷ luật lao động quan Tích cực tham gia hoạt động đồn thể, văn hóa, văn nghệ, thể thao (trực tiếp gián tiếp) b Chấm điểm tiêu “Hoàn thành KHKD, KHCT” STT Chỉ tiêu Chấm điểm I – Đối với đơn vị kinh doanh trực tiếp: Hoàn thành từ 100% KHKD Quý trở lên Đạt điểm tối đa Hoàn thành từ 98% đến 100% KHKD Quý Trừ điểm Hoàn thành từ 95% đến 98% KHKD Quý Trừ điểm Hoàn thành từ 90% đến 95% KHKD Quý Trừ điểm Hoàn thành 90% KHKD Quý Trừ 10 điểm II – Đối với đơn vị không kinh doanh trực tiếp: Hoàn thành tất KHCT (trong Quý) theo lộ Đạt điểm tối đa trình kế hoạch Ban Giám đốc phê duyệt Có 01 KHCT (trong Q) khơng hồn thành theo lộ Trừ điểm trình kế hoạch Ban Giám đốc phê duyệt Có từ 02 KHCT (trong Q) khơng hồn thành theo Trừ điểm lộ trình kế hoạch Ban Giám đốc phê duyệt Có từ 03 KHCT (trong Q) khơng hồn thành theo Trừ điểm lộ trình kế hoạch Ban Giám đốc phê duyệt Có từ 04 KHCT (trong Q) khơng hồn thành theo lộ trình kế hoạch Ban Giám đốc phê Trừ 10 điểm duyệt 14.2 Đối với cá nhân: a Trưởng phòng/Phụ trách phòng/Tổ trưởng: S Chỉ tiêu TT Điể Đơn vị tự m XL/Chấm điểm tối đa Xếp loại: I Nhóm tiêu “Hồn thành Nhiệm vụ Chuyên A B C D E 15 1 1 10 5 10 10 35 môn”: Số lượng chất lượng công việc: 1.1 Hoàn thành 100% nhiệm vụ giao 1.2 Hoàn thành thời hạn với hiệu qủa cao 1.3 Kiến thức kỹ chuyên môn: tuân thủ chế độ, sách, quy trình quy định Nhà nước, Ngành Chi nhánh 1.4 Tinh thần trách nhiệm: ln cố gắng hồn thành nhiệm vụ giao II Nhóm tiêu “Quản trị điều hành” Chấp hành có hiệu chế độ lập, triển khai 45 kiểm sốt kế hoạch thực cơng việc chức nhiệm vụ đơn vị Chấp hành kỷ luật điều hành, phân công công tác Ban Giám đốc Thực chế độ phân công công tác đơn vị 5 5 5 5 hợp lý, khoa học hiệu Ý thức hợp tác, phối hợp công việc: 4.1 Tinh thần hợp tác, phối hợp với đơn vị liên quan cơng việc 4.2 Tinh thần tiếp thu ý kiến, đóng góp phê bình cấp đồng nghiệp 4.3 Chấp hành tốt Quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp Ngành Triển khai có hiệu cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán đơn vị III Nhóm tiêu “Ý thức tuân thủ Nội quy lao 20 động” Về ngày công lao động: đảm bảo ngày cơng lao động trung bình tối thiếu 20 ngày/tháng (thiếu ngày trừ điểm) Đoàn kết nội bộ, tham gia ý kiến có tinh thần xây dựng diễn đàn Chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động quan Tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao…do Cơng đồn, Đồn TN tổ chức TỔNG CỘNG 10 b Phó trưởng phòng/Kiểm sốt: S Chỉ tiêu TT Điể Đơn vị tự m XL/Chấm điểm tối đa Xếp loại: I Nhóm tiêu “Hồn thành Nhiệm vụ Chun A B C D E 25 1 45 môn”: Số lượng chất lượng cơng việc: 1.1 Hồn thành 100% nhiệm vụ giao 1.2 Hoàn thành thời hạn với hiệu cao 1.3 Kiến thức kỹ chuyên môn 5 2 Về tinh thần trách nhiệm nhiệm vụ giao: 2.1 Luôn sẵn sàng đảm nhận cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giao 2.2 Chủ động lập triển khai kế hoạch triển khai công việc mảng cơng tác phân cơng II Nhóm tiêu “Vai trò kiểm sốt” Tham gia cơng tác quản trị điều hành đơn vị 1.1 Đóng góp vào cơng tác quản trị điều hành 5 2.1 Tinh thần hợp tác công việc 2.2 Tinh thần tiếp thu ý kiến, đóng góp phê bình 5 5 Lãnh đạo đơn vị 1.2 Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cán đơn vị Ý thức hợp tác, phối hợp công việc với đồng nghiệp cấp đồng nghiệp 2.3 Chấp hành tốt Quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp Ngành III Nhóm tiêu “Ý thức tuân thủ nội quy lao động” Về Ngày công LĐ: đảm bảo ngày cơng trung bình tối thiểu 20 ngày/tháng (thiếu ngày trừ điểm) Chấp hành kỷ luật điều hành, phân công công tác lãnh đạo đơn vị Chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động CQ 4 Đồn kết nội bộ, tham gia ý kiến có tinh thần 5 xây dựng diễn đàn Tác phong, thái độ giao dịch với khách hàng, đồng nghiệp mực, văn minh, lịch Tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao….do Cơng đồn, Đồn TN tổ chức c Cán nhân viên S Chỉ tiêu TT Điể Đơn vị tự m XL/Chấm điểm tối đa Xếp loại: I Nhóm tiêu “Hồn thành Nhiệm vụ Chun A B C D E 25 1 17 1 10 5 70 môn”: Số lượng chất lượng cơng việc: 50 1.1 Hồn thành 100% nhiệm vụ giao 1.2 Hoàn thành kế hoạch duyệt với hiệu 15 cao 1.3 Kiến thức kỹ chun mơn: tn thủ chế 11 độ, sách, quy trình, quy định Nhà nước, Ngành Chi nhánh Về tinh thần trách nhiệm với công việc 10 giao 2.1 Luôn sẵn sàng đảm nhận nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giao 2.2 Chủ động lập triển khai kế hoạch thực công việc mảng nghiệp vụ giao Ý thức phối hợp công việc với đồng 10 nghiệp 3.1 Tinh thần hợp tác, phối hợp công việc 3.2 Tinh thần tiếp thu ý kiến, đóng góp phê bình 5 5 5 cấp đồng nghiệp II Nhóm tiêu “Ý thức tuân thủ Nội quy lao 30 động” Về Ngày công lao động: Đảm bảo ngày cơng lao động trung bình tối thiểu 20 ngày/tháng (thiếu ngày trừ điểm) Chấp hành kỷ luật điều hành, phân công công tác lãnh đạo đơn vị Chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động CQ Chấp hành tốt Quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp Đoàn kết nội bộ, tham gia ý kiến có tinh thần xây dựng diễn đàn Tác phong, thái độ giao dịch với khách hàng, đồng nghiệp mực, văn minh, lịch Tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao….do Cơng đồn, Đồn TN tổ chức (trực tiếp gián tiếp) III Nhóm tiêu “Điểm thưởng”: Thang điểm ∑ A B Ghi (Nêu rõ sáng kiến, tham gia xây dựng quy trình, CT chung) Điểm Thưởng chuyên môn NV: 1.1 Đóng góp sáng kiến giúp nâng cao hiệu công việc chuyên môn đơn ………………………… … vị ………………………… … 1.2 Tham gia xây dựng quy trình, quy chế văn quản lý nội liên ………………………… … quan đến mảng nghiệp vụ đơn vị ………………………… … ………………………… … Điểm Thưởng khác: Tham gia chương trình CT chung ………………………… CN mảng nghiệp vụ CM … giao ………………………… … TỔNG CỘNG 115 ... pháp đánh giá thực công việc khác Bước 4: Cung cấp thông tin phản hồi: Có thể thực lần việc đánh giá thực cơng việc kết thúc thực cơng việc nhiều lần suốt q trình đánh giá việc thực công việc. .. công việc nhân viên Bước 2: Xem xét công việc thực Nhận xét công việc nhân viên thực công ty Bước3: Đánh giá việc thực cơng việc có nghĩa so sánh việc thực công việc nhân viên với tiêu chuẩn mẫu... nhân Nội dung công tác đánh giá thực công việc tổ chức 2.1 Vai trò ý nghĩa - Cải thiên hiệu công tác thông tin phản hồi: Mục tiêu tổng quát hệ thống đánh giá thực công việc đánh giá nhân viên
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC tại BIDV , HOÀN THIỆN CÔNG tác ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC tại BIDV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay