Đề thi môn toán lớp 3

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:00

Đề thi môn toán lớp 3 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 4 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 4 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 4 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 4 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 4 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 4 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 4 có đáp án và hướng dẫn chấm điểm TRƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Năm học 2017 - 2018 TOÁN - LỚP (Thời gian làm 40 phút) I/ Phần trắc nghiệm: điểm (Mỗi điểm) Em khoanh vào chữ đặt trước kết Bài Chữ số số 785 có giá trị là: (M1) A/ ; B/ 85 ; C/ 80 ; D/ 800 Bài Giá trị biểu thức 101 x + 15 là: (M2) A/ 119 ; B/ 348 ; C/ 313 ; D/ 318 Bài Cho 9m = 90 … Đơn vị đo thích hợp để viết vào chỗ chấm là: (M1) A/ m ; B/ dm ; C/ cm ; D/ mm Bài Số bé 8, số lớn 32 số lớn gấp số bé số lần là: (M1) A/ 40 ; B/ ; C/ 24 ; D/ Bài Một ao hình vng có cạnh 60dm Chu vi ao là: (M3) A/24m ; B/24dm ; C/ 10 m ; D/ 240m Bài (M2) A C Trong hình tứ giác ABCD có hai góc vng hai góc khơng vng Viết tiếp vào chỗ B chấm cho thích hợp: D a) Góc có đỉnh ……….là góc vng b) Góc có đỉnh ……… góc khơng vng Bài Tìm số biết gấp số lên lần giảm lần kết 10 (M4) A/ ; B/ 20 ; C 25 ; D/ II Phần tự luận: điểm (Mỗi điểm) Bài Đặt tính tính (M2) 205 + 60 462 - 171 120 x 845 : Bài Tìm x (M2) a) x + 135 = 325 b) x : = 104 Bài Một cuộn dây dài 100m, người ta cắt lấy đoạn dây, đoạn dài 8m Hỏi cuộn dây lại dài mét? (M3) HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Năm học 2017 - 2018 TOÁN - LỚP I/ Phần trắc nghiệm: điểm Đúng điểm: Bài C/ 80 Bài D/ 318 Bài B/ Bài A/ 24m Bài B/ dm Bài Đúng câu 0,5 điểm (Chỉ cần viết góc vng góc khơng vng) Bài D/ II Phần tự luận: 3điểm Bài 1: (1điểm) Đặt tính câu 0,25điểm Bài (1 điểm) Mỗi câu 0,5 điểm a) x + 135 = 325 b) x : = 104 x = 325 – 135 (0,25đ) x = 104 x (0,25đ) x = 190 x = 624 (0,25đ) (0,25đ) Bài 3: (1điểm) đoạn dây dài : x = 48 (m) Số mét cuộn dây lại là: ( 0,5đ) 100 – 48 = 52 (m) ( 0,25đ) Đáp số: 52m ( 0,25đ) (Phép tính, kết sai, lời giải đúng, không cho điểm lời giải.) ... 0,25điểm Bài (1 điểm) Mỗi câu 0,5 điểm a) x + 135 = 32 5 b) x : = 104 x = 32 5 – 135 (0,25đ) x = 104 x (0,25đ) x = 190 x = 624 (0,25đ) (0,25đ) Bài 3: (1điểm) đoạn dây dài : x = 48 (m) Số mét cuộn... 2018 TOÁN - LỚP I/ Phần trắc nghiệm: điểm Đúng điểm: Bài C/ 80 Bài D/ 31 8 Bài B/ Bài A/ 24m Bài B/ dm Bài Đúng câu 0,5 điểm (Chỉ cần viết góc vng góc khơng vng) Bài D/ II Phần tự luận: 3 iểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn toán lớp 3, Đề thi môn toán lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay