Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ)

82 6 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:52

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc KạnĐánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đức Nhuận Thái Nguyên - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực nghiên cứu cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Thu ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập thực đề tài này, nhận quan tâm giúp đỡ Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm Khoa quản lý tài nguyên, thầy giáo, cô giáo khoa quản lý tài nguyên bạn bè Trước tiên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Nguyễn Đức Nhuận người hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn Đồng thời tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới toàn thể ban chủ nhiệm Khoa quản lý tài nguyên, thầy giáo, cô giáo khoa quản lý tài nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ hoàn thiện luận văn Nhân dịp tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tất bạn bè, đồng nghiệp, quan, gia đình người thân quan tâm động viên tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ý nghĩa đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Yêu cầu chung lựa chọn hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất 1.1.3 Công thức tổng quát hiệu kinh tế 1.1.4 Bản chất hiệu kinh tế 1.2 Cở sở pháp lý 1.2.1 Luật đất đai 2013 1.2.2 Một số văn pháp quy liên quan 1.3 Cơ sở thực tiễn 10 1.3.1 Tình hình sử dụng đất giới số nước giới 10 1.3.2 Tình hình sử dụng đất Việt Nam 13 1.4 Những nghiên cứu liên quan đến nâng cao hiệu sử dụng đất sử dụng đất bền vững 17 1.4.1 Nghiên cứu giới 17 1.4.2 Nghiên cứu nước 18 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 21 2.2 Nội dung nghiên cứu 21 2.3 Phương pháp nghiên cứu 22 2.3.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp 22 2.3.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp 22 2.3.3 Phương pháp đánh giá hiệu LUT nông nghiệp 22 2.3.4 Phương pháp xử lý số liệu 23 iv Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 24 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 26 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Ngân Sơn 30 3.2 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Ngân Sơn 32 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Ngân Sơn 32 3.2.2 Tình hình biến động đất sản xuất nơng nghiệp địa bàn huyện Ngân Sơn giai đoạn 2013-2017 34 3.2.3 Hiện trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp địa bàn huyện Ngân Sơn 34 3.2.4 Mô tả loại hình sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 36 3.3 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Ngân Sơn 40 3.4 Lựa chọn định hướng sử dụng đất nông nghiệp cho huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn 54 3.4.1 Tiêu chuẩn lựa chọn loại hình sử dụng đất bền vững 54 3.4.2 Quan điểm khai thác sử dụng đất 55 3.4.3 Lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 56 3.4.4 Định hướng sử dụng đất sản xuất nơng nghiệphiệu cao 57 3.5 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp cho huyện Ngân Sơn 58 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật CPTG : Chi phí trung gian CNH - HĐH : Cơng nghiệp hóa - đại hóa FAO : Tổ chức lương nơng Liên hợp quốc (Food and Agriculture Organization) GTNC : Giá trị ngày công GTSX : Giá trị sản xuất HQĐV : Hiệu đồng vốn H : High (cao) LUT : Loại hình sử dụng đất (Land use type) L : Low (thấp) M : Medium (trung bình) Nxb : Nhà xuất TNHH : Thu nhập hỗn hợp UBND : Ủy ban nhân dân VL : Very Low (rất thấp) VH : Very High (rất cao) vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Ngân Sơn năm 2017 33 Bảng 3.2 Biến động sử dụng đất nông nghiệp huyện Ngân Sơn 34 Bảng 3.3: Tổng hợp loại hình sử dụng đất huyện Ngân Sơn năm 2017 35 Bảng 3.4 Một số đặc điểm LUT trồng hàng năm 36 Bảng 3.5 Hiệu kinh tế loại rồng (tính bình qn cho ha) 41 Bảng 3.6 Hiệu kinh tế LUT hàng năm tính 1ha 42 Bảng 3.7 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất 43 Bảng 3.8 Phân cấp hiệu kinh tế LUT sản xuất nơng nghiệp (Tính bình qn/1ha) 44 Bảng 3.9 Hiệu kinh tế LUT ăn 46 Bảng 3.10 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội huyện Ngân Sơn 47 Bảng 3.11 Đánh giá hiệu xã hội loại hình sử dụng đất huyện Ngân Sơn 48 Bảng 4.12 Hiệu môi trường LUT 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai nguồn tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, tảng xây dựng khu kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh Đối với quốc gia đất đai nguồn lực quan trọng hàng đầu cho phát triển kinh tế, kỹ thuật, sở hạ tầng xã hội ln cố định diện tích, vị trí khơng gian vô hạn thời gian sử dụng Đặc biệt qua trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước việc sử dụng quản lý đất đai vấn đề xúc mà Đảng Nhà nước đặt lên làm vấn đề quan tâm hành đầu, Ý thức tầm quan trọng công tác quản lý sử dụng đất đai cách phù hợp hiệu nhà nước ta sớm ban hành hoàn thiện văn Luật để bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá Đất đai, đặc biệt đất nơng nghiệp có hạn chế diện tích, tác động thiên nhiên q trình sản xuất người đất nơng nghiệp có nguy bị suy thối Ngày xã hội ngày phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo đòi hỏi ngày tăng lương thực, thực phẩm nhu cầu văn hóa, xã hội, sản phẩm công nghiệp, giao thông thủy lợi, sỏ hạ tầng cac mục đích chuyên dùng khác Tất tạo nên áp lực ngày lớn lên đất đai, khiến cho quỹ đất nông nghiệp có nguy bị giảm diện tích mà quỹ đất lại hạn chế việc khai hoang mở rộng Nông nghiệp hoạt động cổ loài người sử dụng đất phần họp thành chiến lược nông nghiệp sinh thái phát triển bền vững Trên giới hầu phải xây dưng kinh tế sở phát triển nông nghiệp dựa vào khai thác tiềm đất lấy làm bàn đạp để phát triển ngành khác Đối với nước có kinh tế nơng nghiệp chủ yếu Việt Nam, việc nghiên cứu đánh giá hiệu quả, sử dụng đất nông nghiệp ngày trở nên cần thiết hết Huyện Ngân Sơn huyện miền núi nằm phía Đơng Bắc tỉnh Bắc Kạn Có Quốc lộ tuyến giao thơng chạy xun suốt qua địa bàn huyện theo chiều Tây Nam - Đông Bắc Người dân sinh sống chủ yếu nhờ sản xuất nông nghiệp Tuy nhiên, năm qua việc sử dụng đất nơng nghiệp huyện cho thấy khơng hạn chế việc chuyển đổi cối trồng, vật ni theo hướng sản xuất hàng hóa chậm, đất lâm nghiệp chưa thực nghiêm ngặt quy định bảo vệ rừng phòng hộ, chưa khoanh định diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ Sự phát triển nuôi trồng thủy sản hoạt ộng dịch vụ, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi địa phương Đồng thời diện tích đất nơng nghiệp ngày bị thu hẹp chuyển sang mục đích khác khó khăn việc bù đắp lại diện tích đất nơng nghiệp bị mất, trình độ dân trí chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, sở hạ tầng hạn chế Chưa khai thác đầy đủ tài ngun đất nhân lực Chính mà việc nghiên cứu, đánh giá hiệu dụng đất nông nghiệp đảm bảo an ninh lương thực giữ gìn sắc địa phương yêu cầu cần thiết quan trọng trọng thời gian tới Xuất phát từ thực tiễn, tầm quan trọng vấn đề mong muốn góp phần nâng cao hiệu kinh tế nông nghiệp huyện Ngân Sơn thời gian tới lâu dài, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn” Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Tìm hiểu, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến hiệu dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Ngân Sơn - Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Ngân Sơn - Lựa chọn loại hình sử dụng đất hiệu đề xuất giải pháp sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp 60 vi sinh vật có ích hoạt động Ở đất đồi việc vận chuyển phân hữu đến bón cho có nhiều khó khan, giải pháp tích cực trồng xen họ đậu, phân xanh để có nguồn nguyên liệu ủ phân chỗ giải pháp tốt để giải nguồn phân hữu cho vườn * LUT trồng ăn - Cần cải tạo vườn tạp thành vườn ăn có giá trị kinh tế cao Khi tiến hành cải tạo cần lưu ý: phải vừa cải tạo vừa thâm canh, lấy kết thâm canh để đầu tư cho cải tạo Việc cải tạo vườn không nên chặt bỏ đồng loạt, gây xáo trộn q lớn mơi trường, mơi sinh Cần có thị trường tiêu thụ, người dân cần biết người mua cần gì, cần vào lúc nào, loại bán giá Từ đó, định hướng đưa kế hoạch cải tạo vườn nội dung cải tạo bao gồm: + Cải tạo cấu trồng vườn: Cần xác định loại ăn chủ lực? Ngồi cần có thêm ăn bổ trợ khác tạo cho vườn có nhiều tầng tán + Cải tạo giống ăn Trên sở điều tra loại ăn cần tuyển chọn giống tốt, sâu bệnh đưa giống thích nghi với điều kiện tự nhiên xã có suất cao, chất lượng tốt thay giống cũ chất lượng Hiện nay, viện nghiên cứu, trạm trại chọn tạo nhiều giống có suất cao, mẫu mã đẹp, thơm ngon chất lượng, có giống chín sớm chín muộn giống địa phương Như vậy, giảm chi phí đầu tư cho nơng dân phải trồng chăm sóc thời kỳ kiến thiết bản, vườn cải tạo cho thu nhập sớm + Cải tạo đất vườn hệ thống tưới tiêu + Cải tiến kỹ thuật canh tác, làm theo quy trình kỹ thuật chăm sóc cho loại ăn - Cùng với việc sử dụng giống tốt bệnh, cần ý cải tiến kỹ thuật canh tác phù hợp với giống ăn từ làm đất, đào hố, bố trí mật độ Khoảng cách, kỹ thuật trồng chăm sóc thời kỳ tuổi, từ việc bón phân tưới nước tạo hình tỉa cành phòng trừ sâu bệnh đến việc trồng xen, trồng gối thu hoạch bảo quản sản phẩm Hiện nay, có tài liệu hướng dẫn loại ăn 61 - Tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm: nắm bắt thông tin thị trường, thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thị trường sản phẩm để người sản xuất yên tâm, chủ động đầu tư Dự báo xu phát triển để điều chỉnh cấu trồng, điều chỉnh khâu bảo quản chế biến Áp dụng phương pháp quảng cáo, tuyên truyền sản phẩm phương tiện thông tin đại chúng, liên kết liên doanh tìm đối tác đầu tư gắn liền với tiêu thụ sản phẩm 62 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Huyện Ngân Sơn có điều kiện địa hình, đất đai đa dạng thích hợp với nhiều loại trồng cho phát triển nông nghiệp phong phú Tuy nhiên địa bàn huyện có yếu tố hạn chế sản xuất nơng nghiệp độ dốc, khả tưới mức độ suy thoái đất xói mòn Kết đánh giá loại hình sử dụng đất sau: - Hiện trạng loại hình sử dụng đất huyện có LUT cụ thể: LUT lúa – màu, LUT màu – lúa, LUT lúa, LUT lúa, LUT lúa – màu, LUT chuyên màu, LUT ăn - Về hiệu loại hình sử dụng đất: + Kiểu sử dụng đất cho hiệu kinh tế cao là: thuốc – ngô hè thu – khoai lang cho thu nhập 248.921,75 triệu/ha ; Lạc xuân – ngô hè thu – rau đông cho thu nhập 136.239,74 triệu/ha; Rau đông – ngô – khoai lang cho thu nhập 127.938,08 triệu/ha; Lúa xuân – lúa mùa – rau đông cho thu nhập 122.786,98 triệu/ha; Thấp LUT lúa (lúa xuân) cho thu nhập 26.602,45 triệu/ha - Qua kết đánh giá hiệu kinh tế, xã hội mơi trường loại hình sử dụng đất huyện cho thấy có LUT lúa – màu, LUT màu – lúa, LUT lúa, LUT chuyên màu, LUT ăn có triển vọng cho sử dụng đất theo hướng bền vững huyện vừa đảm bảo an toàn lương thực; đẩy nhanh việc phủ xanh đồi núi trọc; cho sản phẩm hàng hóa theo hướng bền vững - Những giải pháp cho hướng sử dụng đất bền vững cải thiện chất lượng đất nông nghiệp huyện dựa sở giải pháp thuỷ lợi, kỹ thuật canh tác hợp lý đất dốc giải pháp sách (chính sách đất đai sách hỗ trợ người sản xuất vốn, kỹ thuật, thị trường) đảm bảo hiệu phương diện: kinh tế, xã hội môi trường 63 Kiến nghị - Đối với hộ nông dân huyện cần tích cực tham khảo ý kiến cán có chun mơn kỹ thuật, hộ nơng dân giỏi làm ăn có nhiều kinh nghiệm trình sản xuất, để áp dụng phương thức luân canh cho hiệu kinh tế cao - Tập trung đầu tư xây dựng cơng trình thuỷ lợi cung cấp nước cho sản xuất sinh hoạt, xây dựng cơng trình tưới, tiêu nước để hạn chế tác hại lũ lụt gây Đây biện pháp định nông nghiệp suất cao, bền vững - Cần ưu tiên phát triển loại hình sử dụng đất mang lại hiệu kinh tế, xã hội, môi trường cao LUT lúa-1 màu (lúa xuân-lúa mùa-rau đông), LUT chuyên màu (thuốc lá-ngô hè thu-khoai lang; lạc xuân-ngô hè thu-rau đơng), có khả trì độ phì đất, đảm bảo đời sống người dân Tổ chức chương trình khuyến nông lớp tập huấn kỹ thuật cho người dân tạo tiền đề cho phát triển nông nghiệp bền vững tương lai Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân ý tới biện pháp cải tạo đất, bảo vệ đất, bảo vệ môi trường môi trường sinh thái Đề tài cần tiếp tục nghiên cứu sâu để bổ sung thêm tiêu đánh giá hiệu kinh tế, môi trường xã hội để hướng tới nông nghiệp sản xuất hàng hoá bền vững, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo đồng miền núi 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Lê Thái Bạt (1995), “Báo cáo tóm tắt đánh giá đề xuất sử dụng đất quan điểm sinh thái phát triển lâu bền vùng Tây Bắc”, Hội thảo quốc gia đánh giá quy hoạch sử dụng đất quan điểm sinh thái phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 60 - 63 Vũ Thị Bình, 2003, "Hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác đất phù sa sông Hồng huyện Mỹ Văn, tỉnh Hải Hưng", Tạp chí Nơng nghiệp Công nghiệp thực phẩm, số 10, NxbNN, Hà Nội, trang 391-392 Các Mác (1949), Tư luận - tập III, Nxb Sự thật, Hà Nội Vũ Năng Dũng (1997), Đánh giá số mơ hình đa dạng hố trồng vùng đồng sơng Hồng, NXB Nơng nghiệp Hà Nội Ngô Thế Dân (2001) ,"Một số vấn đề khoa học công nghệ nông nghiệp thời kỳ cơng nghiệp hố- đại hố nơng nghiệp”, Tạp chí Nơng nghiệp phát triển nơng thơn, số 1/2001, trang 3-4,13 Phạm Vân Đình, Đỗ Kim Chung cộng (1997), Kinh tế nông nghiệp, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Vũ Năng Dũng (1997), Đánh giá hiệu số mơ hình đa dạng hố trồng vùng đồng sông Hồng, Hà Nội Quyền Đình Hà (1993), “Đánh giá kinh tế đất lúa vùng đồng sông Hồng”, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, ĐHNN I, Hà Nội Nguyễn Như Hà (2000), “Phân bón cho lúa ngắn ngày đất phù sa sơng Hồng”, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp ĐHNN I, Hà Nội 10 Nguyễn Duy Tính (1995), Nghiên cứu hệ thống trồng vùng đồng Sông Hồng Bắc trung bộ, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Lê Văn Khoa (2004), “Ơ nhiễm mơi trường đất”, Hội thảo khoa học sử dụng tốt nguồn tài nguyên đất để phát triển bảo vệ môi trường, Hội khoa học đất Việt Nam 65 12 Đỗ Thị Lan, Đỗ Anh Tài (2007) Giáo trình kinh tế tài ngun đất Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 13 Luật Đất đai (2013), Số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 14 Ngô Văn Nhuận, “Bước đầu phân chia tiềm nông nghiệp trung du, miền núi Bắc Việt Nam”, Luận án PTS Trường Đại học phạm Hà Nội I 15 Thái Phiên (2003), “Sử dụng quản lý đất dốc đối với bảo vệ môi trường”, Hội thảo khoa học sử dụng tốt nguồn tài nguyên đất để phát triển bảo vệ môi trường, Hội khoa học đất Việt Nam 16 Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Ngân Sơn (2017), Số liệu thống kê đất đai 17 Trần An Phong (1995), Đánh giá trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Tr 5- 18 Nguyễn Viết Phổ, Trần Anh Phong, Dương Văn Xanh , “Các vùng sinh thái nông nghiệp Việt Nam”, Kết nghiên cứu, Viện QHTKNN, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 19 Đào Châu Thu, Đỗ Nguyên Hải, Đánh giá tiềm sinh thái đất bạc màu Hà Nội, Hội nghị Hệ thống canh tác Việt Nam 20 Vũ Thị Phương Thuỵ (2000), “Thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Hà Nội”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 21 Vũ Thị Ngọc Trân, "Phát triển kinh tế nông hộ sản xuất hàng hố vùng đồng Sơng Hồng", Kết nghiên cứu khoa học, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, trang 216-226 22 Đào Thế Tuấn (1997) ,“Hệ thống nông nghiệp vùng đồng sơng Hồng”, Tạp chí KHKTNN 23 Đào Thế Tuấn (1997), Cơ sở khoa học xác định cấu trồng, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội, Tr 14-17 24 Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu (2010) “Quy hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu đến 2015 định hướng đến 2020” 66 23 Tiếng Anh 25 ESCAP/FAO/UNIDO, Blanced Fertilizer Use it practical Importance and Guidelines for Agiculture in Asia Pacific Region, United nation New York, P 11- 43 26 FAO, Farming systems development, ROME 27 E.Fleischhauer H.Eger, Can sustainable Land use be achieved, An Introductory View on scientific and Political Issues Towards Sustainable Land use Huyện: Ngân Sơn Xã/ Thị trấn: Thôn/ Khu: Ngày vấn: PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Họ tên chủ hộ: …… …………… Tuổi: …… .……… Trình độ văn hóa: PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA HỘ 1.1 Đã đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: Không: Ngắn hạn: Sơ cấp: Trung cấp: Đại học: Nêu khoá tập huấn ngắn hạn tham gia: 1.2 Nhân khẩu: Lao động: - Số lao động có kỹ thuật: Khơng - Loại hộ: (A Khá B Giàu C TB D Nghèo) 1.3 Cây trồng nay: Trồng từ nào: 1.4 Ngành sản xuất hộ: - Ngành nơng nghiệp - Ngành khác PHẦN II: ĐẤT ĐAI VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP CỦA HỘ 2.1 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp hộ Tổng diện tích đất nơng nghiệp hộ: m2 bao gồm mảnh: Diện tích TT mảnh (m2) Mảnh Mảnh Mảnh Mảnh … Nguồn gốc (a) Địa hình tương đối (b) Loại hình sử dụng đất (c) Dự kiến thay đổi sử dụng (d) (a): = Đất giao; = Đất thuê, mượn, đấu thầu; = Đất mua; = Khác (ghi rõ) (b):1 = Cao, vàn cao; = Thấp, trũng; = Vàn; = Khác (ghi rõ) (c): = lúa-1 màu; = lúa -2 màu; = 1Lúa ; = lúa; = lúa -1 màu; = Chuyên canh rau, màu; (ghi rõ loại trồng); = công nghiệp (ghi rõ loại cây); = Khác (ghi rõ) (d): = Chuyển sang trồng rau; = Chuyển sang trồng ăn quả; = Chuyển sang NTTS; = Khác (ghi rõ) 2.2 Hiệu kinh tế sử dụng đất 2.2.1 Cây trồng Kết sản xuất Hạng mục Cây trồng ĐVT - Tên giống - Diện tích m2 1800 2160 360 1080 - Năng suất kg/sào 210 230 350 75 - Sản phẩm khác (tên sản phẩm số lượng) Chi phí (tính bình qn sào) Hạng mục Cây trồng ĐVT I Chi phí vật chất Giống trồng - Mua 1000đ 25 25 23 40 20 - Tự sản xuất Phân bón - Phân hữu kg - Phân vô kg + Đạm kg + Lân kg 10 10 10 + Kali kg 2 50 + NPK kg + Phân tổng hợp khác kg + Vôi kg 25 20 20 20 Thuốc BVTV - Thuốc trừ sâu 1000đ 100 100 100 - Thuốc diệt cỏ 1000đ 80 80 80 - Thuốc kích thích tăng trưởng: 12 12 150 150 - Các loại khác (nếu có) II Chi phí lao động Lao động th ngồi 1000đ - Cày, bừa, làm đất 150 - Gieo cấy 190 190 190 190 190 - Phun thuốc 100 100 100 100 100 - Thu hoạch vận chuyển 200 200 200 200 200 - Tuốt 50 50 50 50 50 150 150 - Chăm sóc - Bón phân - Phơi sấy - Chi phí th ngồi khác Lao động tự làm Công - Cày, bừa, làm đất - Gieo cấy 2 2 - Chăm sóc 3 4 - Bón phân 3 2 - Phun thuốc 4 - Thu hoạch, vận chuyển 2 2 - Tuốt 1 1 - Phơi sấy 1 1 15 15 15 - Công việc hộ tự làm khác III Chi phí khác - Dịch vụ BVTV 1000đ 15 15 Tiêu thụ Hạng mục Cây trồng ĐVT Gia đình sử dụng % 20 20 15 Lượng bán % 80 80 75 - Số lượng Tạ 28.45 1000đ 750 - Giá bán/Tạ 1500 12 - Nơi bán 1 - Bán cho đối tượng 2 - Nơi bán: (Tại nhà ruộng = 1; Cơ sở người mua = 2; Chợ xã = 3; Chợ xã = 4; Nơi khác = 5) - Bán cho đối tượng: (Các tố chức = 1; Tư thương = 2; Đối tượng khác = 3) 2.2.2 Nuôi trồng thuỷ sản (chăn nuôi) Kết sản xuất Hạng mục ĐVT - Tên giống - Diện tích m2 - Thời gian thả Tháng - Thời gian thu hoạch Tháng - Năng suất Kg/con - Sản lượng Kg - Sản phẩm khác Loại thuỷ sản Chi phí Loại thuỷ sản ĐVT Hạng mục I Chi phí vật chất Giống Kg - Mua ngồi 5 5 - Tự sản xuất Thức ăn II Chi phí lao động 1.Lao động th ngồ (thả chăm sóc ) 1000đ Lao động tự làm Cơng ( thả chăm sóc ) 50 50 50 50 50 III Chi phí khác Tiêu thụ Hạng mục ĐVT Gia đình sử dụng % Lượng bán % Loại thuỷ sản (cá) 98 98 98 98 98 1000đ 55 55 40 22 25 - Số lượng - Giá bán (Đồng/kg) - Nơi bán 1 1 - Bán cho đối tượng 2 2 - Nơi bán: (Tại nhà ao = 1; Cơ sở người mua = 2; Chợ xã = 3; Chợ xã = 4; Nơi khác = 5) - Bán cho đối tượng: (Các tố chức = 1; Tư thương = 2; Đối tượng khác = 3) 2.3 Cung cấp thông tin thị trường Xin ông bà cho biết khó khăn sản xuất nơng sản hàng hố gia đình mức độ TT Loại khó khăn Đánh dấu theo Ơng bà có biện pháp mức độ khó đề nghị hỗ trợ để khắc phục khăn khó khăn Vốn sản xuất 2 Lao động Kỹ thuật Thị trường tiêu thụ Khác (ghi rõ) Mức độ: Khó khăn cao; Khó khăn cao; Khó khăn trung bình; Khó khăn thấp; Khó khăn thấp PHẦN III DỰ ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Ý định chuyển đổi trồng: a) lúa chuyển sang: Tại sao: b) lúa chuyển sang: Tại sao: c) lúa + màu chuyển sang: Tại sao: Chọn d) lúa + màu chuyển sang: Tại sao: e) màu + lúa chuyển sang……………………………………… Tại sao…………………………… g) Chuyên rau màu CNNN chuyển sang: Tại sao: Hiệu thấp, gây xác đất h) Chuyên ăn chuyển sang: Tại sao: i) Nuôi trồng thủy sản chuyển sang ……………………………… Tại sao………………………………………………………………… l) Khác……………………………………………………………… 3.2 Theo ông (bà) loại hình sử dụng đất ông bà tăng cường áp dụng tương lai? a) lúa: Áp dụng Không  Tại sao…………………………………………………………… b) lúa: Áp dụng Không  Tại sao…………………………………………………………… c) lúa + màu: Áp dụng Không  Tại sao…………………………………………………………… d) lúa chuyển: Áp dụng Không  Tại sao…………………………… e) lúa + màu: Áp dụng Không  Tại sao…………………………… g) màu + lúa: Áp dụng Không  Tại sao…………………………… h) Chuyên rau màu CNNN: Áp dụng Không  Tại sao…………………………………………………………… i) Nuôi trồng thủy sản: Áp dụng Không  Tại sao…………………………………………………………… PHẦN IV: VẤN ĐỀ MƠI TRƯỜNG 4.1 Theo ơng (bà) việc sử dụng trồng có phù hợp với đất không? - Rất phù hợp - Phù hợp - Khơng ý kiến - Ít phù hợp - Khơng phù hợp 4.2 Việc bón phân có ảnh hưởng tới đất khơng? - Khơng ảnh hưởng - Có ảnh hưởng + Nếu ảnh hưởng theo chiều hướng nào? - Tốt lên nhiều - Tốt lên - Không thay đổi - Xấu - Xấu nhiều 4.3 Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có ảnh hưởng tới đất khơng? - Khơng ảnh hưởng - Có ảnh hưởng + Nếu ảnh hưởng theo chiều hướng nào? - Tốt lên nhiều - Tốt lên - Không thay đổi - Xấu - Xấu nhiều 4.4 Hoạt động nhà máy, xí nghiệp địa phương có gây tác động đến sản xuất nơng nghiệp gia đình hay khơng? - Khơng ảnh hưởng - Có ảnh hưởng + Nếu ảnh hưởng theo chiều hướng nào? - Tốt lên - Xấu Xin chân thành cảm ơn gia đình hợp tác./ Điều tra viên (ký ghi rõ họ tên) (Đã Ký) Nguyễn Thị Thu Chủ hộ (Ký ghi rõ họ tên) ... sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn * Phạm vi nghiên cứu Đất sản xuất nông nghiệp (không bao gồm đất làm muối đất nông nghiệp khác) địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh. .. trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Ngân Sơn 32 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Ngân Sơn 32 3.2.2 Tình hình biến động đất sản xuất nông. .. ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay