11 báo cáo về lập quy hoạch tổng thể vùng ĐBSCL

24 3 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:40

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN 2030 – TẦM NHÌN 2050 VỤ QUẢN LÝ QUY HOẠCH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Nội dung Bối cảnh Định hướng xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển vùng ĐBSCL đến 2030 – Tầm nhìn 2050 Kế hoạch thực 1.Bối cảnh Các vấn đề bất cập, thách thức vùng chủ yếu xoay quanh ĐẤT - NƯỚC - BĐKH - THIÊN TAI liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực vượt qua ranh giới hành tỉnh, thành phố 1.Bối cảnh Vùng đồng sông Cửu Long  Sụt lún Tốc độ sụt lún TB tính tốn theo mơ hình 1.1cm/năm, có nơi sụt lún 2.5cm/năm, cao 10 lần so với tốc độ nước biển dâng Khai thác nước ngầm mức Nước phục vụ sinh hoạt sản xuất Ô nhiễm nước mặt Nước thải sinh hoạt, CN, NN, thủy sản Canh tác thâm canh phụ thuộc hóa chất Khơng có hệ thống cấp nước riêng biệt Đất bị bạc màu đê bao cản phù sa 1.Bối cảnh Vùng đồng sông Cửu Long  Sạt lở Khai thác cát, sỏi lòng sơng, ven biển sụt giảm phù sa, cát sỏi việc xây dựng hồ chứa thượng nguồn Xây dựng tuyến đường giao thơng có cao trình vượt lũ đê bao làm tăng tốc độ dòng chảy lưu lượng lũ vào hai dòng gây xói lở bờ sông 1.Bối cảnh Vùng đồng sông Cửu Long  Ngập Lúa vụ ĐÊ BAO Nước chảy hết biển mùa lũ  Hạn-mặn Thiếu nước nước để đẩy mặn mùa khô Sụt giảm mực nước ngầm Dòng chảy kiệt từ thượng nguồn … Khai thác nước ngầm q mức Ơ nhiễm nước mặt, ni thủy sản … QH thủy lợi (Bộ NNPTNT) hay QH tài nguyên nước (Bộ TNMT) giải được? 1.Bối cảnh Vùng đồng sơng Cửu Long  Phòng chống thiên tai BĐKH  Hệ thống giao thông lũ Bộ GTVT +  Hệ thống đê điều, thủy lợi Bộ NNPTNT +  Hệ thống đô thị - nông thôn Bộ XD +  Phân bố không gian sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp) Bộ KHĐT Bô TNMT Bộ CT… 1.Bối cảnh Các quy hoạch vùng ĐBSCL Tổng số: Hơn 2.500 quy hoạch Quy hoạch cấp vùng: 22 quy hoạch Phân loại theo chuyên ngành (22) • QH tổng thể phát triển KTXH (3) • Quy hoạch xây dựng (5) • QH phát triển nơng nghiệp, nơng thơn, nơng sản thủy lợi (7) • Quy hoạch phát triển thương mại điện lực (3) • QH phát triển GTVT, TTTT, du lịch (4) Phân loại theo không gian (22) • Vùng ĐBSCL (13) • Vùng kinh tế trọng điểm (8) • Vùng biển, ven biển Việt Nam thuộc vịnh Thái Lan (1) 1.Bối cảnh BẤT CẬP CỦA CÁC QUY HOẠCHVÙNG ĐBSCL HIỆN NAY  Quá nhiều quy hoạch dẫn đến chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu liên kết đồng bộ;  Nhiều quy hoạch chủ quan, ý chí; khơng dựa sở khoa học;  Hầu hết quy hoạch trọng giải vấn đề cục ngành, địa phương, không đặt tổng thể phát triển vùngQuy hoạch chưa giải thách thức rủi ro hoạt động phát triển, BĐKH thiên tai vùng ĐBSCLQuy hoạch dàn trải không gắn với nguồn lực khả thực  Vùng ĐBSCL thiếu tầm nhìn chung chương trình hành động chung  Liên kết phát triển vùng yếu thiếu chế quản lý vùngQuy trình phương pháp quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu Đổi hội nhập 1.Bối cảnh  Các Quy hoạch ngành vùng ĐBSCL đặt mục tiêu phát triển tham vọng, không gắn với nguồn lực đặc thù vùng:  Phát triển kinh tế theo chiều rộng, chưa hướng tới phát triển kinh tế theo chiều sâu theo đặc thù vùng ĐBSCL  Hạ tầng đường xá, sân bay, cảng biển quy hoạch dàn trải, thiếu trọng tâm  Mỏ rộng nâng cấp thị khơng gắn với chất lượng thị hố  Quy mô dự báo phát triển dân số thị hố mong đợi quy hoạch cao, dẫn đến quy hoạch hạ tầng đô thị, nước, lượng… đưa tiểu quy hoạch cao, gây lãng phí đầu tư  Quy mô kinh tế Nông nghiệp theo sản lượng dẫn đến Quy hoạch hạ tầng thuỷ lợi dàn trải, tốn kém, thiếu hiệu quả, tác động xấu đến môi trường  Thiếu nghiên cứu để chuyển sang lượng sạch, lượng thay 1.Bối cảnh  Vùng ĐBSCL thiếu tầm nhìn chung chương trình hành động chung  Hiện Quy hoạch ngành địa phương chưa thống tầm nhìn chung cho vùng ĐBSCL, theo quan điểm tiến : phát triển dựa lợi thể vùng thích ứng với BĐKH Tầm nhìn chung cần cụ thể hoá thành mục tiêu dài hạn theo ngành liên ngành;  Việc thiếu tầm nhìn chung dẫn đến mâu thuẫn quy hoạch với nhau, chí, gây tác động KT-XH-MT vùng, làm giảm lực chống chịu vùng trước BĐKH thiên tai  Thiếu chương trình hành động chung, bao gồm hệ thống chiến lược, sách ngành liên ngành có tính tích hợp, hướng tới tầm nhìn mục tiêu  Việc thiếu chương trình hành động chung dẫn đến chương trình đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm, không khả thi, không giải vấn đề cốt lõi vùng liên quan đến phát triển bền vững thích ứng BĐKH 1.Bối cảnh  Liên kết phát triển vùng yếu thiếu chế quản lý vùng  Cơ quan Điều phối phát triển vùng chưa thể chế hóa  Thiếu chế liên kết phát triển kinh tế vùng, đặc biệt liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ mặt hàng nông nghiệp, thủy sản để tạo thành chuỗi sản xuất cho ngành; Thiếu liên kết đầu tư xúc tiến thị trường; hợp tác xây dựng thương hiệu chung nâng cao chất lượng cho sản phẩm chủ lực vùng;  Phát triển đầu tư hạ tầng địa phương mạnh làm, đầu tư phát triển dàn trải, thiếu liên kết, không tạo lợi cạnh tranh  Thiếu chế liên kết quản lý nâng cao chất lượng sinh kế, dịch vụ xã hội đào tạo nguồn nhân lực  Thiếu liên kết chặt chẽ việc giải thách thức sử dụng bảo vệ tài nguyên, giải ô nhiễm môi trường, quản lý tổng hợp nước tác động thiên tai BĐKH  Chưa có đầy đủ hệ thống chế, sách phát triển phù̀ hợp 1.Bối cảnh  Quy trình Phương pháp Quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu Đổi hội nhập • Quy hoạch thiếu tính tích hợp ngành, lĩnh vực • Quy hoạch thiếu tầm nhìn chung (theo kịp xu hướng tiến Thế giới) • Quy hoạch thiếu tính chiến lược tính linh hoạt để phù hợp với bối cảnh biến động thách thức chồng lớp vùng • Chưa đưa Chương trình hành động khả thi, đầu tư hiệu quả, có trọng tâm, đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội - môi trường • Thiếu hệ thống sách chế thực thi đồng bộ; Thiếu lực quản lý phát triển vùng • Thiếu sở liệu cơng cụ phân tích liệu • Thiếu lực quy hoạch có tham gia 1.Bối cảnh YÊU CẦU ĐẶT RA CHO QUY HOẠCH VÙNG ĐBSCL TRONG BỐI CẢNH BĐKH • Đổi Phương pháp theo Quy hoạch vùng tích hợp • Xây dựng tầm nhìn chung chương trình hành động chung cho vùngQuy hoạch hướng đến phát triển KT-XH-MT bền vững, phù hợp với đặc thù vùng thích ứng với BĐKH • Hệ thống chiến lược sách theo ngành liên ngành hướng tới tầm nhìn • Chương trình đầu tư hiệu quả, gắn với nguồn lực khả thực • Cơ chế liên kết quản lý phát triển vùng hiệu • Hệ thống sở liệu, cơng cụ phân tích lực vận hành ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN 2030 – TẦM NHÌN 2050 Định hướng xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển vùng đồng sông Cửu Long giai đoạn đến 2030 – Tầm nhìn 2050 MỤC TIÊU Tạo khung chiến lược toàn diện cho vùng ĐBSCL làm sở để triển khai chương trình, dự án đầu tư phát triển đồng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng sản xuất việc khai thác, sử dụng hiệu nguồn lực sở phát huy tiềm năng, lợi vùng ĐBSCL điều kiện BĐKH, xâm nhập mặn để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững 2 Định hướng xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển vùng đồng sông Cửu Long giai đoạn đến 2030 – Tầm nhìn 2050 QUAN ĐIỂM TỔNG THỂ  Phát triển vùng ĐBSCL thep hướng thích ứng với BĐKH, vận hành theo quy luật tự nhiên phát huy giá trị của hệ sinh thái địa Hệ sinh thái yếu tố tự nhiên tảng cho phát triển bền vững vùng  Các vấn đề trọng tâm vùng ĐBSCL nghiên cứu, xác định giải quyết, mối liên quan đa lĩnh vực về: • • • • Phát triển Kinh tế - Xã hội; Quản lý tổng hợp nước; Nông - lâm - ngư nghiệp sử dụng đất; Phát triển đô thị, nông thôn, hạ tầng kỹ thuật (giao thơng – vận tải, lượng, cấp nước, nước, xử lý CTR …); • Sinh thái vùng, quản lý tài nguyên đa dạng sinh học; • Liên kết quản lý phát triển vùng;  Xem xét kế thừa, phát huy nghiên cứu khoa học, quy hoạch, kế hoạch chương trình phê duyệt, đặc biệt Kế hoạch ĐBSLC Định hướng xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển vùng đồng sơng Cửu Long giai đoạn đến 2030 – Tầm nhìn 2050 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐỐI VỚI QUY HOẠCH VÙNG  Dựa trụ cột: Đất Nước Hai trụ cột kinh tế nơng nghiệp thủy sản dựa tảng đất nước  Cần xây dựng chiến lược sử dụng nước chủ động tồn vùng thích ứng với BĐKH giải đồng vấn đề: thủy lợi, cấp nước, thoát nước, trữ nước, bảo vệ phục hồi nước ngầm  Cần có phương án phân vùng hợp lý có tính đến:  Phân bố khơng gian sản xuất nông nghiệp dựa phương án phân ranh mặn hợp lý, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích nguồn lợi HST tự nhiên (nước mặn, nước lợ, nước ngọt);  Tổ chức không gian phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn khu, cụm CN thích ứng lũ, nước biển dâng chủ động phòng chống thiên tai;  Hài hòa nhu cầu khơng gian phát triển ngành, lĩnh vực khác nhau, đồng thời, giải quyêt đồng vấn đề liên ngành, liên tỉnh dựa nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia vùng lên hết đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững (phát triển gắn với bảo vệ, bảo tồn); Định hướng xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển vùng đồng sông Cửu Long giai đoạn đến 2030 – Tầm nhìn 2050 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐỐI VỚI QUY HOẠCH VÙNG  Chuyển đổi mơ hình phát triển phù hợp với kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế thích ứng với BĐKH  Duy trì mạnh với kinh tế nơng nghiệp chủ đạo; phát triển CN chế biến nông thủy sản; du lịch sinh thái văn hóa miệt vườn dịch vụ hỗ trợ liên quan;  Thay đổi tư từ sản xuất nông nghiệp nhằm đảm bảo an ninh lương thực (trồng lúa theo quán tính) sang phát triển kinh tế nơng nghiệp có suất giá trị cao; phát triển hệ thống canh tác mặn, lợ bền vững phụ thuộc nước ngọt.;  Củng cố, phát triển liên kết chuỗi, liên kết phát triển kinh tế vùng, mối liên hệ với vùng TP HCM khu vực; liên kết chặt chẽ Sản xuất – CN chế biến – Thị trường tiêu thụ  Cải tiến đa dạng hóa mơ hình sinh kế thích ứng với BĐK (trồng lúa, ăn trái đất nhiễm mặn; nuôi tôm sinh thái rừng ngập mặn …)  Gắn kết phát triển đô thị với phát triển kinh tế nông nghiệp Định hướng xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển vùng đồng sông Cửu Long giai đoạn đến 2030 – Tầm nhìn 2050 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐỐI VỚI QUY HOẠCH VÙNG  Phát triển hệ thống hạ tầng tạo động lực cho phát triển vùng, chủ động thích ứng BĐKH phòng chống thiên tai  Tập trung xây dựng đầu mối hạ tầng kết nối với TP HCM khu vực động lực, khu vực cửa ngõ kết nối với khu vực; cơng trình có tính liên vùng, liên tỉnh; phát huy mạnh, tiềm giao thông thủy  Chủ động quản lý tài nguyên nước (nước mặn, nước lợ, nước ngọt; nước ngầm – nước mặt) giảm bớt phụ thuộc vào thượng lưu, đảm bảo phục vụ sinh hoạt sản xuất  Chủ động sống chung với lũ theo hướng đảm bảo khai thác lợi ích từ lũ (đưa lũ vào đồng ruộng) mà bảo vệ an toàn khu vực dân cư, đô thị, sở hạ tầng… trận lũ lớn cực đoan;  Kết nối hạ tầng liên ngành, đa mục tiêu (cầu kết hợp với cống, đường kết hợp với đê phân ranh mặn …) Định hướng xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển vùng đồng sông Cửu Long giai đoạn đến 2030 – Tầm nhìn 2050 TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH VÙNG  Cơ chế phân bổ ngân sách để thực quy hoạch vùng (Kế hoạch thực quy hoạch)  Xây dựng quy định số giám sát, đánh giá công cụ để tổ chức thực QH  Xây dựng quy chế điều phối liên kết vùng  Tổ chức máy quản lý QH vùng Định hướng xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển vùng đồng sông Cửu Long giai đoạn đến 2030 – Tầm nhìn 2050 QUY TRÌNH PHỐI HỢP LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH VÙNG Lựa chọn Tư vấn lập QH Tư vấn xây dựng Đề cương nhiệm vụ lập QH trình TTCP phê duyệt Hội đồng thẩm định trình TTCP phê duyệt Các Bộ, ĐP phối hợp với Tư vấn rà roát nội dung QH liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý Tổ chức thẩm định QH Bộ KHĐT tổ chức hội thảo, tọa đàm, thuê phản biện xã hội trước trình thẩm định Tư vấn hồn thiện nội dung QH sở ý kiến Các Bộ, ĐP Tư vấn phối hợp với Bộ ngành, ĐP nghiên cứu, đánh giá thực trạng, đề xuất quan điểm đạo mục tiêu vĩ mô Bộ KHĐT gửi lấy ý kiến QH Bộ KHĐT phối hợp với Bộ, ĐP xem xét, xử lý vấn đề liên ngành, liên vùng liên tỉnh theo đề xuất Tư vấn Kế hoạch thực KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  Quý I/2018: Tuyển chọn xong Tư vấn quốc tế có lực kinh nghiệm vùng ĐBSCL vùng châu thổ khác có điều kiện tương tự;  Thời gian lập QH dự kiến khoảng 18 tháng;  Quý I/2019: Trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch Xin trân trọng cảm ơn! ... CT… 1.Bối cảnh Các quy hoạch vùng ĐBSCL Tổng số: Hơn 2.500 quy hoạch Quy hoạch cấp vùng: 22 quy hoạch Phân loại theo chuyên ngành (22) • QH tổng thể phát triển KTXH (3) • Quy hoạch xây dựng (5)... dựng Quy hoạch tổng thể phát triển vùng đồng sông Cửu Long giai đoạn đến 2030 – Tầm nhìn 2050 TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH VÙNG  Cơ chế phân bổ ngân sách để thực quy hoạch vùng (Kế hoạch thực quy. .. không đặt tổng thể phát triển vùng  Quy hoạch chưa giải thách thức rủi ro hoạt động phát triển, BĐKH thiên tai vùng ĐBSCL  Quy hoạch dàn trải không gắn với nguồn lực khả thực  Vùng ĐBSCL thiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 báo cáo về lập quy hoạch tổng thể vùng ĐBSCL, 11 báo cáo về lập quy hoạch tổng thể vùng ĐBSCL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay