Thuyết trình tổ trưởng chuyên môn

17 7 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:35

BÀI THI THUYẾT TRÌNH ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP: “ GIÚP GIÁO VIÊN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TRONG KHƠNG GIAN CHO TRẺ MẪU GIÁO” Người thuyết trình: Hồng Thị Biền - Tổ trưởng chuyên môn mẫu giáo I ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục mầm non tảng hoàn thành lên nhân cách trẻ, trẻ đến trường học tập, vui chơi giúp trẻ nhận thức giới xung quanh giác quan, thông qua giao tiếp với người lớn, với bạn bè sống hàng ngày hoạt động giáo dục hướng dẫn giáo viên, như: làm quen với tốn, âm nhạc, tạo hình, văn học, vận động… I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong cho trẻ làm quen với biểu tượng toán sơ đẳng nội dung quan trọng thiết thực chương trình giáo dục mầm non góp phần phát triển nhận thức, tư cho trẻ Thông qua hoạt động làm quen với tốn giúp trẻ hình thành biểu tượng ban đầu tốn như: Số lượng, kích thước, hình dạng, định hướng không gian, để sau trẻ vững vàng, tự tin học kiến thức mơn tốn giai đoạn I ĐẶT VẤN ĐỀ Tuy nhiên thực tế trình thực chun mơn, đặc biệt việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ làm quen với biểu tượng sơ đẳng toán giáo viên tổ lúng túng, khơ khan, đặc biệt việc tổ chức hoạt động cho trẻ xác định vị trí khơng gian, trẻ chưa tập trung, hứng thú nhiều trẻ xác định vị trí chưa xác Bản thân tổ trưởng chuyên môn trăn trở làm để việc tổ chức hoạt động cho trẻ xác định vị trí khơng gian giáo viên thực có hiệu quả, tạo hứng thú, tích cực cho trẻ Nhận thức rõ vấn đề nghiên cứu tìm số biện pháp: “Giúp giáo viên tổ nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ làm quen với biểu tượng sơ đẳng tốn thể loại xác định vị trí không gian” II GIẢI QUYẾT VẤN Thực trạng đội ngũ giáo viên trẻ tổ * Thuận lợi ĐỀ - Đa số giáo viên tổ nhiệt tình, u nghề, mến trẻ, ham tìm tòi, học hỏi - Các bậc phụ huynh lớp tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với giáo viên việc chăm sóc giáo dục trẻ - 100% lớp tổ có đủ đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị dạy học theo văn hợp số 01 BGD ĐT, đặc biệt đồ dùng cho trẻ làm quen với biểu tượng toán sơ đẳng - Tổ nhận quan tâm, giúp đỡ, đạo kịp thời Ban giám hiệu nhà trường II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ * Khó khăn II GIẢI QUYẾT VẤN *Về phía giáo viên: Làm quen với tốn mơn học khó, ĐỀ trừu tượng đòi hỏi xác từ đồ dùng dạy học đến kỹ truyền thụ kiến thức cho trẻ, nên giáo viên nắm vững Mặc dù giáo viên có lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ sư phạm tốt kỹ tổ chức hoạt động cho trẻ xác định vị trí khơng gian chưa linh hoạt sáng tạo, học khơ khan, chưa tạo hứng thú cho trẻ, chưa ý đến vấn đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ * Về phía trẻ Trẻ hiếu động nên khả ý chưa cao Trẻ sống mơi trường hồn cảnh khác nên khả nhận thức trẻ chưa đồng Đặc điểm trẻ chóng nhớ mau quên nên khả ghi nhớ tư trẻ đơn giản, nhiều biểu tượng tốn học mang tính trừu tượng, trẻ khó diễn đạt, khó nhớ II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ trang thiết bị dạy học * Về đồ dùng đồ chơi, Với điều kiện CSVC đại nhà trường trang thiết bị dạy học phục vụ cho hoạt động làm quen với toán đảm bảo Tuy nhiên đồ dùng đồ chơi tự làm phục vụ cho hoạt động giáo dục xác định vị trí khơng gian chưa phong phú, chất lượng số lượng chưa cao, chưa thu hút trẻ II BIỆN PHÁP THỰC Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên HIỆN Thực nhiệm vụ năm học 2018- 2019, tổ trưởng chuyên môn từ đầu năm học xây dựng kế hoạch nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, đặc biệt trọng đến việc bồi dưỡng để nâng cao kỹ tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ xác định vị trí khơng gian cách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế trường, lớp: Bồi dưỡng cho giáo viên hiểu nắm nội dung chương trình GDMN sửa đổi theo thông tư số 28 BGDĐT Bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giáo dục, kỹ II BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Thực bồi dưỡng chun mơn cho giáo viên với nhiều hình thức 2.1 Bồi dưỡng giáo viên qua sinh hoạt tổ chuyên môn 2.2 Tổ chức hội thảo chuyên đề 2.3 Dự đồng nghiệp Phát II BIỆN PHÁP THỰC động phong tràoHIỆN làm đồ dùng đồ chơi, xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ làm quen với biểu tượng toán sơ đẳng 3.1 Phát động phong trào làm đồ dung đồ chơi 3.2 Xây dựng môi trường giáo dục lớp cho trẻ thực hành kỹ xác định vị trí khơng gian II BIỆN PHÁP THỰC Thiết kế, sưu tầm trò chơi, hát, đồng dao, ca dao, hò vè có nội HIỆN dung xác định vị trí khơng gian cho trẻ Đặc điểm trẻ mầm non trẻ học chơi, chơi mà học Để tạo hứng thú cho trẻ hoạt động giáo dục đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt sáng tạo phương pháp tổ chức hoạt động Chính tơi phát động 100% giáo viên tổ tích cực sưu tầm, thiết kế trò chơi, hát, đồng dao có nội dung biểu tượng toán vào hoạt động giáo dục ngày cách phù hợp III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Đối với trẻ: Trẻ làm quen với biểu tượng toán sơ đẳng qua đồ dùng, đồ chơi tạo hứng thú phát huy tính tích cực trẻ, trẻ sử dụng đồ dùng, đồ chơi linh hoạt, hợp lý Trẻ thích thú, thoải mái, vui vẻ, tự nhiên học làm quen với toán tất hoạt động khác mà có phần thích thú hơn, tập trung mạnh dạn, tự tin nêu khái niệm sơ đẳng tốn cách xác Thơng qua trò chơi có nội dung xác định vị trí khơng gian, trẻ tỏ thích thú chơi, kỹ chơi thành thạo linh hoạt Trẻ thích nói biết định hướng vị trí khơng gian cách xác, nhanh nhẹn III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Đối với giáo viên Kiến thức giáo viên biểu tượng tốn sơ đẳng nói chung kiến thức xác định vị trí khơng gian nói riêng đảm bảo tính xác truyền thụ cho trẻ Giáo viên linh hoạt, sáng tạo tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ làm quen với tốn nói chung hoạt động cho trẻ xác định vị trí khơng gian nói riêng Cách thức phương pháp tổ chức khơng khơ khan, gò bó, hoạt động giáo dục cho trẻ xác định vị trí III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Đối với tổ trưởng chun mơn Vai trò tổ trưởng chuyên môn phát huy Giải vấn đề khó khăn, vướng mắc giáo viên tổ.Từ góp phần nâng cao kỹ quản lý đạo hoạt động chun mơn tổ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non CHÂN THÀNH CẢM ... ĐẠT ĐƯỢC Đối với tổ trưởng chun mơn Vai trò tổ trưởng chuyên môn phát huy Giải vấn đề khó khăn, vướng mắc giáo viên tổ. Từ góp phần nâng cao kỹ quản lý đạo hoạt động chun mơn tổ góp phần nâng... vụ năm học 2018- 2019, tổ trưởng chuyên môn từ đầu năm học xây dựng kế hoạch nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, đặc biệt trọng đến việc bồi dưỡng để nâng cao kỹ tổ chức hoạt động giáo... chuyên môn cho giáo viên với nhiều hình thức 2.1 Bồi dưỡng giáo viên qua sinh hoạt tổ chuyên môn 2.2 Tổ chức hội thảo chuyên đề 2.3 Dự đồng nghiệp Phát II BIỆN PHÁP THỰC động phong tràoHIỆN làm đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình tổ trưởng chuyên môn, Thuyết trình tổ trưởng chuyên môn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay