Thực trạng về việc tuyển dụng tại công ty kỹ thuật máy bay VAECO

12 6 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:13

Thực trạng việc tuyển dụng Công ty Kỹ thuật máy bay VAECO PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Từ lâu nguời dân Việt nam ta trọng đến việc tuyển dụng nguồn nhân lực tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, đặc biệt bối cảnh kinh tế hội nhập tồn cầu hóa kinh tế Bởi việc tuyển dụng nhân vấn đề quan trọng then chốt đơn vị tổ chức, nhiên nước phát triển quan tâm tạo dựng chế thích hợp cho việc tuyển dụng người tài đảm đương trọng trách giao nhiệm vụ Việc phát hiện, lựa chọn nhân tài tùy thuộc vào việc xây dựng quy trình, quy chế tuyển dụng nhân Trong nội dung đề cập đến quy chế tuyển dụng nhân Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên PHẦN 2: NỘI DUNG VỀ LÝ LUẬN THỰC TIỄN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG TỔ CHỨC Tuyển dụng trình tìm kiếm lựa chọn người để thỏa mãn nhu cầu lao động bổ sung cho lực lượng lao động có Mục tiêu q trình tuyển dụng nhân viên có kiến thức, kỹ năng, lực động phù hợp với đòi hỏi cơng việc mục tiêu dài hạn doanh nghiệp Công việc tuyển dụng phải trải qua giai đoạn là: Tuyển mộ Tuyển chọn A Khái niệm tuyển mộ: Là trình thu hút người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội lực lượng lao động bên tổ chức Mọi tổ chức phải có đầy đủ khả để thu hút đủ số lượng chất lượng lao động đế nhằm đạt mục tiêu Quá trình tuyển mộ ảnh hưởng lớn đến hiệu trình tuyển chọn Trong thực tế có người lao động có trình độ cao họ khơng tuyển chọn họ thông tin tuyển mộ, họ khơng có hội nộp đơn xin việc Chất lượng q trình lựa chọn khơng đạt yêu cầu mong muốn hay hiệu thấp số lượng người nộp đơn xin việc số nhu cầu cần tuyển chọn Cơng tác tuyển mộ có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn nhân lực tổ chức Tuyển mộ không ảnh hưởng tới việc tuyển chọn, mà ảnh hưởng tới chức khác quản trị nguồn nhân lực như: Đánh giá tình hình thực cơng việc, thù lao lao động; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; mối quan hệ lao động Tuy nhiên, tùy theo sách đơn vị mà tiến trình tuyển mộ áp dụng, có nhu cầu tuyển người, tổ chức tuyển mộ từ lực lượng dao động bên tổ chức từ thị trường lao động bên Nguồn bên thường ưu tiên Nhưng có lẽ việc tuyển mộ từ nguồn bên ngồi có nhiều ý nghĩa lựa chọn so sánh Đối với nguồn tuyển mộ từ bên tổ chức ta áp dụng phương pháp sau: - Phương pháp thu hút thông qua thông báo tuyển mộ, thông báo vị trí cơng việc cần tuyển người Bản thơng báo gửi đến tất nhân viên tổ chức.Thông báo bao gồm thông tin nhiệm vụ thuộc công việc yêu cầu trình độ cần tuyển mộ - Phương pháp thu hút thông qua giới thiệu cán bộ, công nhân viên tổ chức, qua kênh thông tin phát người có lực phù hợp với yêu cầu công việc, cách cụ thể nhanh chóng - Phương pháp thu hút vào thông tin trong: "Danh mục kỹ năng", mà tổ chức thường lập cá nhân người lao động, lưu trữ phần mềm nhân tổ chức Trong bảng thường bao gồm thông tin như: kỹ có, trình độ giáo dục đào tạo, q trình làm việc trải qua, kinh nghiệm nghề nghiệp yếu tố liên quan khác đến phẩm chất cá nhân người lao động cần tuyển mộ Đối với nguồn tuyển mộ từ bên ngồi ta áp dụng phương pháp sau: - Phương pháp thu hút thông qua giới thiệu cán công chức tổ chức (tương tự trên) - Phương pháp thu hút nguồn tuyển mộ qua quảng cáo phương tiện truyền thông như: Trên kênh đài truyền hình, đài phát thanh, báo, tạp chí ấn phẩm khác - Phương pháp thu hút ứng viên thông qua trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm, phương pháp thu hút áp dụng phổ biến nước ta, doanh nghiệp hay tổ chức khơng có phận chun trách Quản trị nhân lực - Phương pháp thu hút ứng viên thông qua hội chợ việc làm mà ứng viên xin tuyển dụng có hội tiếp xúc nhiều với nhà tuyển chọn, mở khả lựa chọn rộng với quy mô lớn - Phương pháp thu hút ứng viên thông qua việc cử cán phòng nhân tới tuyển mộ trực tiếp trường đại học, cao đẳng, Trung cấp, dạy nghề B Khái niệm tuyển chọn: Tuyển chọn trình lựa chọn ứng viên phù hợp với vị trí đó, quy trình tuyển chọn phân tích qua bước sau: Bước 1: Phân tích cơng việc: - Phân tích cơng việc tạo mơ tả cơng việc nêu nhiệm vụ trách nhiệm vị trí cần thiết để thực việc tuyển dụng yêu cầu chun mơn qui định kiến thức, kỷ năng, trình độ cần thiết để đảm bảo thực tốt công việc Bản mô tả công việc yêu cầu chuyên môn hai tài liệu định hướng cho trình tuyển dụng, sở cho việc soạn thảo thơng báo tìm người để tuyển Bước 2: Tìm kiếm nguồn tuyển dụng: - Tạo tiền đề cho việc tuyển người với thời gian chờ đợi tối thiểu, biện pháp tìm nguồn tuyển dụng phổ biến gồm: - Thông báo tuyển dụng nội - Quảng cáo - Thông qua internet, đài, báo - Thành lập hội đồng tuyển dụng - Tuyển dụng từ nội nguồn nhân lực bên Bước 3: Sơ tuyển - Mục tiêu sơ tuyển loại bỏ ứng viên không đáp ứng yêu cầu công việc cần tuyển Bước 4: Phỏng vấn: - Các ứng viên chọn vấn dựa lý lịch mẫu đơn xin việc yêu cầu vấn cần tìm kiếm, thu hút nhân viên đảm bảo phù hợp yêu cầu nhà tuyển dụng đặt ra, loại bớt số đối tượng không đạt yêu cầu Bước 5: Tuyển chọn: - Một có thơng tin tổng hợp đánh giá tiêu chuẩn tuyển dụng trình độ học vấn, kinh nghiệm, kỹ nghề nghiệp, kỹ giao tiếp cá nhân, cá tính, mức độ thử thách, khả tiếp thu nghề nghiệp, thành thạo ngôn ngữ, động cơ, thái độ cơng việc v.v… có kết hợp với yếu tố thực tế khác tướng mạo, trí thơng minh, kiến thức sản phẩm, sức khoẻ, thói quen, sắc, tính trung thành, tính tự lực v.v…; Hội đồng tuyển dụng tiến hành chọn lựa ứng viên có tiềm tốt nhất, đáp ứng cao cho yêu cầu công việc đặt Bước 6: Thông báo mời nhận việc: - Khi qui trình chọn lựa hồn tất tìm ứng viên phù hợp, Chủ tịch Hội đồng đưa định cuối tiếp nhận nhân trúng tuyển, bước tiến hành hoàn tất hồ sơ tuyển dụng để tiến hành bố trí, xếp cơng việc (có thể gọi giai đoạn thử việc) Bước 7: Định hướng theo dõi nhân viên mới: - Phải có định hướng công việc cho nhân viên mới, để đảm bảo nhân viên thực tốt công việc giao - Quá trình định hướng giúp nhân viên hiểu rõ mục tiêu đơn vị, gặp gỡ đồng nghiệp biết kỳ vọng quan, đơn vị nhân viên vị trí phân cơng - Còn q trình theo dõi thường gắn liền với trình thử việc Thời gian thử việc thường không tháng kể từ ngày nhân viên thực bắt đầu làm việc SƠ ĐỒ CÁC BƯỚC CỤ THỂ (Trong qui trình tuyển dụng) Bước CHUẨN BỊ TUYỂN DỤNG Bước THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Bước THU NHẬN, NGHIÊN CỨU HS SƠ Bước PHỎNG VẤN SƠ BỘ Bước KIỂM TRA, TRẮC NGHIỆM Bước PHỎNG VẤN LẦN HAI Bước XÁC MINH, ĐIỀU TRA KHÁM SỨC KHOẺ Bước Bước RA QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG Bước 10 BỐ TRÍ CƠNG VIỆC C Thực trạng việc tuyển dụng Công ty Kỹ thuật máy bay VAECO: Công ty TNHH Kỹ thuật Máy bay Hàng không Việt nam (Vietnam Airlines Engineering Company - VAECO) Công ty Tổng công ty Hàng không Việt Nam, thành lập theo Quyết Định số 1276/QĐ-TTg ngày 28/09/2006 Thủ tướng Chính phủ VAECO thành lập dựa tổ chức xếp lại Xí nghiệp Máy bay A75, A76, phòng Kỹ thuật thuộc Văn phòng Khu vực Miền Trung Trụ sở VAECO Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội VAECO có chi nhánh, trung tâm bảo dưỡng trung tâm đào tạo: Chi nhánh VAECO thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh VAECO Đà Nẵng Trung tâm Bảo dưỡng Nội trường Hà Nội Trung tâm Bảo dưỡng Nội trường thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm Bảo dưỡng Ngoại trường Hà Nội Trung tâm Bảo dưỡng Ngoại trường thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm Bảo dưỡng Ngoại trường Đà Nẵng Trung tâm Bảo dưỡng Trang thiết bị Hà Nội Trung tâm Bảo dưỡng Trang thiết bị Động thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm Đào tạo Ban Tổ chức Phát triển nhân lực Ban Tài Kế tốn Ban Kế hoạch Văn phòng Cơng ty Ban Kỹ thuật Công nghệ thông tin Ban Đảm bảo chất lượng Ban Cung ứng Vật tư Văn phòng Đảng Đồn thể Cơng ty hoạt động lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng loại máy bay, động trang thiết bị cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam hãng hàng không khác Công ty phê chuẩn chứng bảo dưỡng VAR-145 Cục Hàng không Việt Nam (CAAV) chứng bảo dưỡng FAR-145 Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) Công ty tổ chức bảo dưỡng lớn với quy mô 2500 lao động, trung tâm bảo dưỡng thành phố lớn Việt Nam trung tâm đào tạo Ban chức Công ty Với đội ngũ cán đào tạo từ nhiều nước giới, Công ty đủ khả thực dạng định kỳ lớn nhỏ loại máy bay B777, A330, A321, A320, ATR72, F70 Kể từ thành lập đến công tác tuyển dụng Công ty Ban Tổ chức Phát triển nhân lực chủ trì, phối hợp với quan đơn vị có liên quan Cơng ty triển khai tuân thủ theo bước nêu dựa nguyên tắc sau: - Tuyển dụng người lao động vào làm việc Công ty phải vào yêu cầu sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, yêu cầu tổ chức lao động; kế hoạch sử dụng lao động hang năm phê duyệt tiêu chuẩn chức danh theo quy định Đảm bảo thu hút lao động có lực, phẩm chất đạo đức, kỹ sức khỏe đáp ứng nhu cầu công việc - Sử dụng người lao động phải đảm bảo người, việc, phù hợp với lực, phẩm chất trình độ đào tạo; phát huy tính sang tạo, độc lập công việc; tạo điều kiện cho người lao động có hội học tập nâng cao trình độ, có hội phát triển đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động Dưới số nội dung việc tuyển chọn lao động Cơng ty VAECO: 1/ Quy trình tuyển chọn: - Căn Kế hoạch sử dụng lao động hang năm (hay chiến lược phát triển nguồn nhân lực) cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban Tổ chức phát triển nhân lực phối hợp với quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển chọn, thành lập Hội đồng tuyển chọn trình Tổng giám đốc định Hội đồng tuyển chọn chịu trách nhiệm ban hành quy chế thi tuyển; xác định đối tượng; kinh phí, thời gian, thơng báo tuyển chọn… - Hội đồng tuyển chọn tiến hành tuyển chọn, xác định danh sách trúng tuyển lập báo cáo qua Ban Tổ chức phát triển nhân lực trình Tổng giám đốc xem xét định phê duyệt kết tuyển chọn - Ban Tổ chức phát triển nhân lực phối hợp với Thủ trưởng quan, đơn vị triển khai thực định Tổng giám đốc 2/ Hình thức nội dung tuyển chọn: 2.1 Hình thức tuyển chọn: - Thi tuyển: Là hình thức bắt buộc việc tuyển chọn lạo động có trình độ chun mơn nghiệp vụ định quan, đơn vị trường hợp số lao động cần tuyển chức danh công việc (hay nhiều chức danh công việc không tiêu chuẩn) từ 03 người trở lên trường hợp đặc biệt khác Tổng giám đốc định - Xét tuyển: Là hình thức áp dụng trường hợp số lượng lao động yêu cầu phải có trình độ chun mơn nghiệp vụ định cần tuyển chức danh công việc (hay nhiều chức danh công việc không tiêu chuẩn) 03 người; với đối tượng lao động giản đơn trường hợp đặc biệt khác Tổng giám đốc định Hình thức thi tuyển hay xét tuyển phải thực thong qua Hội đồng tuyển chọn sở tiêu chuẩn chức danh công việc đối tượng cần tuyển chọn, quy chế thi tuyển hay xét tuyển cấp có thẩm quyền phê duyệt 2.2 Nội dung tuyển chọn: Tùy thuộc vào tính chất chức danh công việc mà nội dung tuyển chọn có thay đổi khác nhau, phải đảm bảo nội dung chủ yếu sau: - Phỏng vấn: Nhằm xác định mục đích, nguyện vọng, sở thích thái độ, trách nhiệm người tham gia tuyển chọn - Kiểm tra viết (hoặc vấn đáp) hay kết hợp hai hình thức: Nhằm xác định kỹ năng, hiểu biết, khả người tham gia tuyển chọn mặt chuyên môn, ngoại ngữ, số thông minh, khả thuyết trình, tin học… - Kiểm tra tổng hợp: Phối hợp với hai nội dung tuyển chọn vấn kiểm tra ứng viên có kết kiểm tra đạt yêu cầu trước kết luận tuyển chọn - Kiểm tra đặc biệt khác: Nhằm thỏa mãn yêu cầu kỹ năng, thể chất, nhân than… đặc biệt số đối tượng lao động đặc thù 3/ Hội đồng tuyển chọn: Thành lập Hội đồng tuyển chọn lao động gồm: - Chủ tịch Hội đồng: Tổng giám đốc Công ty người ủy quyền - Phó chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Ban Tổ chức phát triển nhân lực - Ủy viên Hội đồng: Lãnh đạo cấp Ban chuyên môn nghiệp vụ - Ủy viên thư ký: Cán thuộc Ban Tổ chức phát triển nhân lực Số lượng thành viên Hội đồng tối thiểu phải có 05 người 4/ Nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng tuyển chọn: 4.1 Nhiệm vụ Hội đồng tuyển chọn: - Xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc tuyển chọn lao động, phân công trách nhiệm thành viên Hội đồng, xác định địa điểm, thời gian, phân bổ kinh phí, quảng cáo…chuẩn bị cho việc tuyển chọn; - Nhận hồ sơ đăng lập danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia tuyển chọn; - Tổ chức thi tuyển xét tuyển; Báo cáo kết tuyển chọn lập danh sách người trúng tuyển trình Tổng giám đốc định cơng nhận trúng tuyển; - Bàn giao toàn đề thi, tài liệu có liên quan đến đợt tuyển chọn cho Ban Tổ chức Phát triển nhân lực 4.2 Quyền hạn Hội đồng tuyển chọn: - Hội đồng tuyển chọn định thành lập tổ giúp việc; Tổ đề thi, Tổ coi thi, Tổ chấm thi… phép huy động, sử dụng cán chun mơn có lien quan để phục vụ cho công tác tuyển chọn; - Hội đồng tuyển chọn th tổ chức, cá nhân ngồi Cơng ty để kiểm tra trình độ chun mơn, ngoại ngữ 5/ Điều kiện dự tuyển: Người lao động muốn tham gia dự tuyển vào làm việc Công ty cần có đủ điều kiện sau: - Là cơng dân Việt nam, có tuổi đời phù hợp với chức danh công việc cần tuyển chọn; - Lý lịch thân, gia đình rõ rang, khơng có tiền án, khơng mắc tệ ạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc…); - Trình độ đào tạo, lực thích hợp chức danh cơng việc cần tuyển chọn; - có đủ sức khỏe, ngoại hình phù hợp để phục vụ cơng tác lâu dài; - Có hồ sơ dự tuyển hợp lệ, đủ tiêu chuẩn tối thiểu với chức danh công việc cần tuyển chọn Hiện công tác tuyển dụng lao động Công ty đạt thành to lớn, hàng năm Công ty tuyển dụng khối lượng lớn kỹmáy bay từ trường đại học kỹ thuật ngồi nước sau gửi đào tạo chuyển loại máy bay nước có cơng nghiệp kỹ thuật Hàng không phát triển hàng đầu giới Các kỹmáy bay sau đào tạo trở nước thực làm chủ công tác khoa học kỹ thuật Hàng không, nắm trọng trách lớn công ty, thay dần vị trí cơng việc trước chun gia nước ngồi đảm nhiệm, giảm thiểu chi phí th chun gia nước ngồi Tuy nhiên, q trình tuyển dụng nhân Công ty không tránh khỏi sơ xuất, để nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng Cơng ty cần phải có giải pháp đồng sau: D Giải pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân Công ty VAECO: - Cần phải hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật cho đồng bộ, thống cụ thể việc tuyển chọn nhân cho Cơ quan đơn vị tồn Cơng ty - Nâng cao nhận thức, lực chuyên môn cho cá nhân, phận quản lý nguồn nhân lực Yêu cầu trình độ, kỹ năng, người cần tuyển dụng cần gắn với công việc hiệu công việc mà người mang lại - Q trình thu hút, thi tuyển, báo điểm cần phải thực công khai, minh bạch công - Cần xây dựng quan giám sát phận tuyển dụng quản lý nguồn nhân lực độc lập khách quan không chồng chéo với nhân quan tuyển dụng kế hoạch tuyển dụng dù xây dựng chi tiết đến đâu trình thực thi mắc phải sai sót nguyên nhân chủ quan hay khách quan, điều làm cho mục tiêu tuyển dụng Công ty chệch hướng hiệu quả, công tác tuyển dụng công việc nhậy cảm chịu nhiều sức ép, dễ phát sinh mâu thuẫn khiếu kiện Do cơng tác giám sát đóng vai trò quan trọng, thông qua giám sát nhằm phát sử lý kịp thời hạn chế đến mức thấp sai sót - Đa dạng hố nguồn tuyển dụng, hồn thiện qui trình tuyển dụng, tăng cường tổ chức thi tuyển thực nghiêm túc để chọn người tài thực cần tuyển Kiên xử lý tiêu cực công tác tuyển dụng PHẦN 3: KẾT LUẬN Trên số ý kiến bàn công tác tuyển dụng Công ty VAECO nơi công tác Với kiến thức học kinh nghiệm cơng tác tơi nhận thấy công tác tuyển dụng nhân đơn vị, tổ chức nói chung Cơng ty Kỹ thuật máy bay nói riêng vấn đề lớn, nhạy cảm cần phải có nhiều thời gian nghiên cứu giải thấu đáo vấn đề TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực Griggs 2- Cẩm nang kinh doanh “Harvard Business Essentials” nghệ thuật giữ chân người tài 3- Tạp chí Business world ... ĐỊNH TUYỂN DỤNG Bước 10 BỐ TRÍ CƠNG VIỆC C Thực trạng việc tuyển dụng Công ty Kỹ thuật máy bay VAECO: Công ty TNHH Kỹ thuật Máy bay Hàng không Việt nam (Vietnam Airlines Engineering Company - VAECO) ... tác tuyển dụng lao động Công ty đạt thành to lớn, hàng năm Công ty tuyển dụng khối lượng lớn kỹ sư máy bay từ trường đại học kỹ thuật ngồi nước sau gửi đào tạo chuyển loại máy bay nước có công. .. kiến bàn công tác tuyển dụng Công ty VAECO nơi công tác Với kiến thức học kinh nghiệm công tác tơi nhận thấy cơng tác tuyển dụng nhân đơn vị, tổ chức nói chung Cơng ty Kỹ thuật máy bay nói riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng về việc tuyển dụng tại công ty kỹ thuật máy bay VAECO , Thực trạng về việc tuyển dụng tại công ty kỹ thuật máy bay VAECO , Đối với nguồn tuyển mộ từ bên trong tổ chức thì ta có thể áp dụng các phương pháp sau:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay