Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng BIDV việt nam

17 3 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:13

THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG BIDV VIỆT NAM Chủ đề tập có ý nghĩa thực tế cao yêu cầu đưa phân tích thực trạng chức hoạt động Quản trị nguồn nhân lực sở đó, đưa giải pháp đề xuất nhằm mang lại hiệu tốt cho hoạt động Các thông tin bản: Doanh nghiệp lựa chọn phân tích: Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Thành (gọi tắt BIDV Hà Thành) Bài luận bao gồm nội dung sau: - Sơ lược lý thuyết chung quản trị nguồn nhân lực khái niệm, vai trò hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tổ chức - Giới thiệu chung BIDV Hà Thành phân tích chi tiết thực trạng hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh - Đề xuất giải pháp cho hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh Hà Thành nhằm tăng hiệu công tác quản trị nguồn nhân lực - Phần tổng kết luận Bài làm Lý thuyết chung quản trị nguồn nhân lực khái niệm, vai trò hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tổ chức: 1.1 Lý thuyết chung quản trị nguồn nhân lực: Bất tổ chức tạo thành thành viên người hay nguồn nhân lực Do đó, nói nguồn nhân lực tổ chức bao gồm tất người lao động làm việc tổ chức đó, nhân lực hiểu nguồn lực người mà nguồn lực gồm thể lực trí lực Mục tiêu tổ chức sử dụng cách có hiệu suất nguồn nhân lực để đạt mục tiêu tổ chức Quản trị nhân lực nhằm củng cố trì đầy đủ số lượng chất lượng lao động cần thiết cho tổ chức để đạt mục tiêu đặt Quản trị nhân lực giúp tìm kiếm phát triển hình thức, phương pháp tốt để người lao động đóng góp nhiều sức lực cho việc đạt mục tiêu tổ chức, đồng thời tạo hội để phát triển khơng ngừng thân người lao động Thực chất quản trị nguồn nhân lực công tác quản lý người phạm vi nội tổ chức, đối xử tổ chức người lao động Nói cách khác, quản trị nguồn nhân lực chịu trách nhiệm việc đưa người vào tổ chức giúp cho họ thực công việc, thù lao cho sức lao động họ giải vấn đề phát sinh Quản trị nhân lực đóng vai trò trung tâm việc thành lập tổ chức giúp cho tổ chức tồn phát triển thị trường Tầm quan trọng quản trị nhân lực tổ chức xuất phát từ vai trò quan trọng người Con người yếu tố cấu thành nên tổ chức, vận hành tổ chức định thành bại tổ chức Nguồn nhân lực nguồn lực thiếu tổ chức nên quản trị nhân lực lĩnh vực quan trọng quản lý tổ chức Các hoạt động chủ yếu quản trị nhân lực theo chức chính: Thu hút (hình thành) nguồn nhân lực; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; trì nguồn nhân lực Cụ thể là: - Kế hoạch hoá nguồn nhân lực - Phân tích thiết kế cơng việc - Biên chế nhân - Đánh giá thực công việc - Đào tạo phát triển nhân lực - Thù lao lao động - Quan hệ lao động bảo vệ lao động Trong đó, đào tạo phát triên nguồn nhân lực hoạt động quan trọng quản trị nhân lực thiếu tổ chức với quy mô dù lớn hay nhỏ 1.2 Khái niệm, vai trò hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tổ chức: Đào tạo phát triển hoạt động để trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức, điều kiện định để tổ chức đứng vững thắng lợi môi trường cạnh tranh Mục tiêu chung đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực có nâng cao tính hiệu tổ chức thơng qua việc giúp người lao động hiểu rõ công việc, nắm vững nghề nghiệp thực chức năng, nhiệm vụ cách tự giác hơn, với thái độ tốt hơn, nâng cao khả thích ứng họ với cơng việc tương lai Đào tạo phát triển điều kiện định để tổ chức tồn lên cạnh tranh Đào tạo phát triển nguồn nhân lực giúp cho doanh nghiệp: - Nâng cao suất lao động, hiệu thực công việc - Nâng cao chất lượng thực công việc - Giảm bớt giám sát người lao động đào tạo người có khả tự giám sát - Nâng cao tính ổn định động tổ chức - Duy trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Tạo điều kiện cho áp dụng tiến kỹ thuật quản lý vào doanh nghiệp Đối với người lao động, vai trò đào tạo phát triển nguồn nhân lực thể chỗ: - Tạo gắn bó người lao động doanh nghiệp - Tạo tính chuyên nghiệp người lao động - Tạo thích ứng người lao động cơng việc tương lai - Đáp ứng nhu cầu nguyện vọng phát triển người lao động - Tạo cho người lao động có cách nhìn, cách tư công việc họ sở để phát huy tính sáng tạo người lao động công việc Như vậy, phát triển nguồn nhân lực (theo nghĩa rộng) tổng thể hoạt động học tập có tổ chức tiến hành khoảng thời gian định để nhằm tạo thay đổi hành vi nghề nghiệp người lao động Phát triển nguồn nhân lực gồm loại hoạt động: Giáo dục – Đào tạoPhát triển Có hai nhóm phương pháp đào tạo phát triển đào tạo cơng việc đào tạo ngồi cơng việc - Đào tạo công việc phương pháp đào tạo trực tiếp nơi làm việc, người học học kiến thức, kỹ cần thiết thông qua thực tế thực công việc thường hướng dẫn người lao động lành nghề - Đào tạo ngồi cơng việc: phương pháp đào tạo người học tách khỏi thực công việc thực tế Khi tổ chức thực hoạt động đào tạo phát triển, tổ chức cần xem xét lại vấn đề mặt chiến lược để đưa kế hoạch tổng thể đào tạo phát triển trình tự xây dựng chương tình đài tạo/phát triển nhân lực gồm bước là: - Xác định nhu cầu đào tạo - Xác định mục tiêu đào tạo - Lựa chọn đối tượng đào tạo - Xác định chương trình đào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo - Lựa chọn đào tạo giáo viên - Dự tính kinh phí đào tạo - Đánh giá chương trình đào tạo Có thể tổng hợp lại trình tự xây dựng chương trình đào tạo phát triển nhân lực tổ chức sơ đồ đây: Xác định mục tiêu đào tạo Lựa nguồn từ bên ngồi/ Mơi trường bên sách nhân Xác định chương trình đào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo Đánh giá lại cần thiết Các quy trình đánh giá xác định phần đo lường mục tiêu Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực Lựa chọn đào tạo giáo viên Dự tính đào tạo phát triển/ Đánh giá thực cơng việc chi phí đào tạo Thiết lập quy trình đánh giá Như vậy, hoạt động phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng then chốt tồn phát triển tổ chức, đòi hỏi tổ chức phải có bước đắn từ ban đầu, xây dựng kế hoạch trì bền vững theo giai đoạn trưởng thành phát triển tổ chức Qua phân tích ví dụ thực tiễn hoạt động BIDV Hà Thành - 108 đơn vị Chi nhánh thành viên hệ thống Ngân hàng thương mại điển hình sau đây, nhận thấy sở lý luận hoàn toàn đắn Giới thiệu chung Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển Hà Thành thực trạng hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh 2.1- Giới thiệu chung Chi nhánh Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hà Thành, trình hình thành phát triển: BIDV Hà Thành 108 chi nhánh đơn vị thành viên Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - bốn hệ thống ngân hàng thương mại lớn Việt Nam, thức thành lập vào hoạt động từ 16/09/2003 sở tách nâng cấp Phòng Giao dịch Chi nhánh Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Bước đầu hoạt động, Chi nhánh Hà thành gặp khơng khó khăn với tổng tài sản nhỏ bé, lực lượng cán mỏng, đồng thời đóng địa bàn Quận Hồn Kiếm – trung tâm thủ Hà Nội nơi có nhiều tổ chức tín dụng ngồi nước hoạt động lâu năm với mơi trường cạnh tranh liệt 2.2- Chức nhiệm vụ: Chi nhánh đơn vị Tổng giám đốc giao nhiệm vụ triển khai hoạt động Ngân hàng bán lẻ đại, đầu việc cung cấp dịch vụ ngân hàng, BIDV Hà Thành tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ sở sản phẩm có, triển khai tốt sản phẩm nhằm cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ tốt đến khách hàng Sau năm hoạt động, Chi nhánh Hà thành khơng ngừng phấn đấu, tìm tòi sáng tạo phát triển theo định hướng mới: tập trung phục vụ khối doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp tư nhân khách hàng cá nhân, cung ứng dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho tầng lớp dân cư địa bàn, đồng thời chủ động đề xuất phát triển sản phẩm dịch vụ phù hợp với xu thị trường tham gia đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá hoạt động lĩnh vực trọng yếu kinh tế, kinh doanh có hiệu quả; đa dạng hoá sản phẩm phục vụ thị trường chứng khoán: thực tốt chức ngân hàng định toán Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội… 2.3- Về kết kinh doanh, sau năm hoạt động Chi nhánh thu kết nội bật sau: Tổng tài sản tăng từ 500 tỷ từ cuối năm 2003 thành lập lên 11.000 tỷ đến tháng 3/2010 (tăng gấp 22 lần); Hiệu kinh doanh có bước phát triển vượt bậc qua năm: Lợi nhuận năm sau tăng trưởng 284% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế bình quân đầu người đạt 884 triệu VND Dự phòng rủi ro Chi nhánh thời điểm 31/12/2007 đạt 78.84 tỷ VND, nợ hạn mức thấp 2%; tổng số nhân viên từ 55 lao động tăng đến 240 lao động (tăng gấp lần sau năm thành lập Chi nhánh) Năm 2007, BIDV Hà Thành thức cơng nhận trở thành Doanh nghiệp hạng I Chi nhánh Hà thành thực lớn mạnh với số lượng cán lần thời điểm thành lập mơ hình tổ chức hoàn thiện, tăng lực cạnh tranh thị trường Với mơ hình tổ chức ban dầu thành lập Chi nhánh có 11 phòng ban phòng ban chức Phòng Giao dịch, Quỹ tiết kiệm, đến Chi nhánh có 24 Phòng ban, có 12 phòng chức 12 Phòng giao dịch, Điểm giao dịch trực tiếp Kế hoạch chiến lược Chi nhánh Hà Thành đến 2010: * Mục đích tơn hoạt động Tiếp tục hoạt động phát triển theo định hướng " Xây dựng Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hà Thành thành Ngân hàng bán lẻ đại theo tiêu chuẩn quốc tế" * Mục tiêu lớn cần ưu tiên Chi nhánh Hà Thành - Hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng truyền thống, đồng thời chủ động mở rộng dịch vụ ngân hàng tảng công nghệ đại BIDV phù hợp với nhu cầu thị trường - Trở thành trung tâm chuyên cung ứng số sản phẩm ngân hàng đặc thù ngân hàng hàng chuyên phục vụ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm giao dịch Bất động sản Trung tâm Giao dịch khác hoạt động địa bàn thủ đô - Mở rộng thị phần gắn với nâng cao hiệu hoạt động phát triển bền vững - Cung cấp sản phẩm có chất lượng dịch vụ tốt địa bàn - Tiếp tục ưu tiên hướng vào thị trường khối khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ, phát triển tín dụng tiêu dùng, xây dựng khách hàng vững 2.4- Đặc điểm nguồn nhân lực BIDV Hà Thành: Qua thời gian năm kể từ thành lập, Chi nhánh bước bổ sung nguồn nhân lực đảm bảo số lượng, chất lượng cán phù hợp với u cầu cơng việc Chi nhánh có 240 cán với 17% cán có trình độ sau đại học, 76% cán có trình độ đại học, 7% cán với trình độ cao đẳng trung cấp.Với định hướng phát triển Ngân hàng bán lẻ kiểu mẫu, đầu việc cung cấp dịch vụ ngân hàng, Chi nhánh trọng đến hoạt dộng đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng cho việc mở rộng quy mô hoạt động kênh phân phối, mạng lưới với 12 Phòng Giao dịch điểm giao dịch có chức phân phối trực tiếp sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ đại Nguồn nhân lực Chi nhánh trẻ, động linh hoạt, với tuổi lao động trung bình 26 tuổi, phù hợp với chiến lược kinh doanh cần triển khai nhanh chóng, có sức hút động lực, đòi hỏi sáng tạo mẻ Do vậy, vòng năm qua, BIDV Hà Thành ln lựa chọn Chi nhánh thí điểm triển khai sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới, kiểu mẫu, chiến lược kinh doanh chuyển hố mơ hình tổ chức theo hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực áp dụng cho toàn hệ thống Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Vươn lên trở thành Chi nhánh đứng đầu toàn hệ thống BIDV hiệu thương hiệu phong cách làm việc tập thể cán Chi nhánh, BIDV Hà Thành tìm chỗ đứng sau năm thành lập, khơng thể thiếu vai trò hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực - Mục tiêu kế hoạch hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh năm tới: Hiện nay, BIDV Hà Thành tiếp tục hồn thiện mơ hình ngân hàng bán lẻ chuẩn phát triển thêm số phòng dịch vụ khác như: Phòng thẻ, Phòng Tư vấn khách hàng - Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng hoạt động kinh doanh Chi nhánh, dự kiến đến năm 2010 số cán công nhân viên Chi nhánh 250 cán tỷ trọng cán có trình độ đại học đạt 20% - Tập trung cho công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu hội nhập Các cán đào tạo sâu chuyên ngành nhiên bổ sung kiến thức liên quan đến hoạt động ngân hàng kiến thức luật, thương mại - Theo dõi chương trình đào tạo tất cán bộ; đào tạo nâng cao nhóm cán đào tạo Định kỳ cập nhật hoàn thiện hệ thống tài liệu giảng dạy - Xây dựng đội ngũ cán chuyên sâu lĩnh vực hoạt động, sản phẩm dịch vụ - Chú trọng đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên giao dịch, tổ chức việc học tập rèn luyện phong cách phục vụ cách ứng xử giao dịch để tạo niềm tin cho khách hàng từ tạo khả quay lại giao dịch có nhu cầu Các cán người trực tiếp quảng cáo hình ảnh Chi nhánh tới khách hàng - Xây dựng hệ thống khuyến khích người lao động (cơ chế tiền lương, khen thưởng, học tập ) 2.5- Phân tích thực trạng hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực BIDV Hà Thành: Khi thành lập vào tháng 9/2003, BIDV Hà Thành Chi nhánh quy mô nhỏ bé với 55 cán bộ, mơ hình cấu tổ chức có 11 phòng ban (hiện 24 phòng ban) Ban đầu, thiếu nhân lực nên có mơt số Phòng có đến cán bộ, với khối lượng công việc áp lực khách hàng ngày tăng địa điểm giao dịch Chi nhánh nằm vị trí trung tâm, đơng dân thành phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm, Quận Hai Bà Trưng, Quận Đống Đa Bên cạnh đó, với định hướng mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đại nên đối tượng khách hàng mà Chi nhánh hướng tới đa phần khách hàngnhân Do vậy, việc đáp ứng nhu cầu nhóm khách hàng ln có đặc điểm cần linh hoạt, nhanh nhạy, tâm lý, đáp ứng tối ưu nhu cầu đa dạng họ, có vậy, Chi nhánh tạo uy tín chỗ đứng mơi trường cạnh tranh liệt tổ chức tín dụng địa bàn với mật độ trung bình điểm giao dịch/1km2 mạng lưới phòng giao dịch ngân hàng san sát cạnh Sau năm hoạt động, để hoạt động hiệu phát triển mạng lưới Chi nhánh, xuất phát với số lao động từ 55 tăng lên 240 lao động, đa số cán trẻ, tuyển dụng, có tuổi đời 25, vấn đề đặt cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh luôn trọng, ưu tiên Phương châm, mục tiêu Ban Giám đốc đặt đào tạo "nhanh chóng, hiệu quả, an tồn chất lượng cao" Trong hai nhóm phương pháp đào tạo phát triển cơng việc đào tạo ngồi cơng việc phương pháp đào tạo cơng việc ln ưu tiên áp dụng tính cấp thiết nhu cầu hoạt động phát triển Chi nhánh Các bước đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh thực tế thực sau: 10 Đào tạo công việc: Đa số cán tuyển dụng vào làm việc Chi nhánh đào tạo trực tiếp nơi làm việc Những cán học kiến thức, kỹ cần thiết thông qua thực tế thực công việc thường hướng dẫn cán có chun mơn nghiệp vụ vững vàng, có thâm niên cơng tác, có tinh thần trách nhiệm cao công việc Đào tạo tập trung, phân loại theo đối tượng chuyên mơn: Chi nhánh lựa chọn cán có lực vững vàng theo mảng nghiệp vụ, sau lập kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo tập trung Chi nhánh theo mảng nghiệp vụ cho đối tượng cán định kỳ hàng tháng theo dòng sản phẩm dịch vụ đời kế hoạch chiến lược kinh doanh Chi nhánh hệ thống BIDV theo giai đoạn Ví dụ như: Các buổi đào tạo nghiệp vụ tiền gửi chuyển tiền dành cho cán phòng giao dịch, điểm giao dịch nghiệp vụ tín dụng bán lẻ dành cho khối cán tín dụng Phòng phát triển khách hàng tín dụng cá nhân doanh nghiệp, đào tạo sản phẩm bổ trợ hay thay đổi bổ sung tiện ích cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng từ khai thác tính đại hệ thống công nghệ thông tin Chi nhánh tổng hợp, phân tích nhu cầu theo đối tượng cần đào tạo theo học lớp đào tạo Trung tâm tạo hệ thống ngân hàng mẹ đăng ký theo khoá học BIDV tổ chức Đánh giá kết tạo thơng qua hình thức thi kiểm tra chun mơn nghiệp vụ tỏ chức Hội thi, phong trào thi đua theo chuyên môn người lao động nhằm khuyến khích ý thức tự giác tự trau dồi kiến thức chuyên môn kỹ năng, sáng tạo người lao động Đề sách khuyến khích việc đào tạo ngồi cơng việc người lao động tự chủ động tham gia khoá đào tạo theo nhu cầu để hoàn thiện kiến thức trí tuệ cá nhân, nhằm nâng cao lực mình, ví dụ như: khố học thạc sỹ nước khố đào tạo chun mơn nước Các cá nhân người lao động tham gia khố đào tạo có thành tích cơng việc có 11 hội thăng tiến, đề bạt quy hoạch phát triển hội nghề nghiệp * Những ưu nhược điểm hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực BIDV Hà Thành năm vừa qua: Sau năm hoạt động, từ Chi nhánh với quy mô nhỏ, BIDV Hà Thành đạt kết kinh doanh vượt bậc, trở thành đơn vị xuất sắc hệ thống Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam 108 Chi nhánh toàn quốc, trở thành điểm sáng hệ thống ngân hàng BIDV tạo nên tảng vững mạng lưới khách hàngnhân mơ hình ngân hàng bán lẻ kiểu mẫu nhân rộng cho chi nhánh BIDV tỉnh, thành phố lớn, góp phần xây dựng thương hiệu hệ thống ngày uy tín Đội ngũ cán hay nguồn nhân lực Chi nhánh ln đánh giá cao chất lượng trí tuệ tính tổ chức, phong cách giao dịch chuyên nghiệp, đại, trẻ trung động - Về ưu điểm, hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh có ưu điểm sau: + Do áp dụng phương pháp đào tạo công việc, đào tạo chỗ thực tế công việc nên cán nhanh chóng nắm bắt trọng tâm cơng việc, bí nghề nghiệp tạo nên gắn kết chặt chẽ cán cán cũ - tạo đoàn kết trình đào tạo truyền đạt nghiệp vụ + Việc ưu tiên tổ chức thường xuyên khố đào tạo nghiệp vụ theo mảng chun mơn cho nhóm đối tượng khiến cho việc tiếp thu kiến thức dễ dàng, thực tế qua chia sẻ kinh nghiệm thực tế điểm vướng mắc công việc cá nhân giải đáp hướng dẫn kịp thời + Để đáp ứng mục tiêu phát triển đa dạng nhanh chóng dịch vụ ngân hàng bán lẻ nhằm chiếm ưu thị phần khách hàng tốt thị trường, Chi nhánh ln cần có cán bổ sung để phục vụ kịp thời nhu cầu khách hàng, kèm với mục tiêu sách khốn cho Phòng giao dịch, điểm giao dịch hiệu kinh doanh hàng tháng, quý, năm tác động mạnh tới cấp cán quản lý, 12 muốn nhanh chóng có thêm cán thành thạo nghiệp vụ để phát triển khách hàng hồn thành tiêu Phòng Do vậy, Phòng ban, ý thức trách nhiệm hoạt động đào tạo phát triển nhân lực trọng có hiệu nhanh chóng - Bên cạnh ưu điểm trên, hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực BIDV Hà Thành có nhược điểm tồn sau: + Chưa có chun nghiệp hố khố đào tạo kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh nội dung hình thức đào tạo xây dựng cán có chun mơn chi nhánh chưa có kỹ đào tạo huấn luyện trước Do vậy, cách thức truyền đạt đào tạo in đậm phong cách kiến thức cá nhân, có bao quát, mở rộng + Chưa chủ động hoạt động đào tạo phát triển nhân lực Chi nhánh phụ thụơc vào sách đào tạo Ngân hàng mẹ (BIDV trung ương) với khoá học hạn chế số lượng cán tham gia + Việc đào tạo chỗ phụ thuộc vào cách truyền kinh nghiệm thực tế phòng ban khiến cho cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chi nhánh bị hạn chế quy mô kiến thức, khơng thống tập trung, khó tạo đồng bộ, quy chuẩn hoá hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh + Áp lực nhanh chóng thành thạo nghiệp vụ qua hình thức truyền đạt kỹ bí công việc khiến cho cán không ý thức tầm quan trọng bước khoa học quy trình nghiệp vụ chuẩn, dẫn tới rủi ro trình tác nghiệp, ngày, yếu tố công nghệ thông tin chiếm vai trò định hoạt động nghiệp vụ ngân hàng Một số đề xuất giải pháp cho hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh nhằm tăng hiệu công tác quản trị nguồn nhân lực 13 Qua nghiên cứu sở lý thuyết môn Quản trị nguồn nhân lực, tơi có số đề xuất cho hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực chi nhánh theo bước khoa học sau: 1/ Xác định nhu cầu đào tạo: Chi nhánh cần lập kế hoạch xác định nhu cầu đào tạo dựa phân tích tổng hợp đầy đủ bao gồm: nhu cầu lao động tổ chức, yêu cầu kiến thức, kỹ cần thiết cho việc thực cơng việc phân tích trình độ, kiến thức kỹ có người lao động dựa sở phân tích cơng việc đánh giá tình hình thực cơng việc hàng tháng, hàng q (trên thực tế Chi nhánh thực việc định kỳ năm/lần việc đánh giá tình hình thực công việc chủ yếu cá nhân tự đánh giá mang tính hình thức để đánh giá danh hiệu thưởng thi đua) 2/ Xác định mục tiêu đào tạo: Là xác định kết cần đạt chương trình đào tạo Bao gồm: Những kỹ cụ thể cần đào tạo trình độ kỹ có sau đào tạo; Số lượng cấu học viên; thời gian đào tạo Tuy thời gian qua, mục tiêu đào tạo khoá học nghiệp vụ Chi nhánh ngày chuyên sâu hơn, có số chương trình đào tạo chưa rõ ràng mục tiêu đối tượng đào tạo quan điểm tranh thủ thời điểm đào tạo để phổ cập quảng bá cho sản phẩm dịch vụ đến đối tượng cán nhằm khuyến khích cá nhân tích cực tiếp thị, tăng thị phần khách hàng cho chi nhánh Vì vậy, muốn đạt hiệu chuyên nghiệp hoạt động đào tạo phát triển nhân lực, mục tiêu đào tạo khoá học cần rõ ràng sâu sắc 3/ Lựa chọn đối tượng đào tạo: Chi nhánh cần chủ động việc lựa chọn người cụ thể để đào tạo, dựa nghiên cứu xác định nhu cầu, động đào tạo người lao động, tác dụng đào tạo người lao động khả nghề nghiệp cán chi nhánh, khắc phục tình trạng phụ thuộc vào chương trình đào tạo BIDV Trung ương tổ chức với hạn chế cán tham gia đăng ký định kỳ không đáp ứng kịp thời theo kế hoạch chiến lược kinh doanh Chi nhánh 14 4/ Xây dựng chương trình đào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo cách đầy đủ, lâu dài có tham vấn chuyên gia đào tạo cho tổ chức có chuyên mơn cao chun gia nước ngồi, giáo sư nước nhằm tạo nên chuyên nghiệp tính ổn định mang lại hiệu lâu dài, bền vững trì, phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh 5/ Lựa chọn đào tạo giáo viên: Để thiết kế nội dung chương trình đào tạo chun mơn hố khơng dựa vào trách nhiệm tự giác cá nhân giao thêm nhiệm vụ đột xuất nay, BIDV Hà Thành kết hợp giáo viên thuê người có kinh nghiệm lâu năm Chi nhánh Việc kết hợp cho phép người học tiếp cận với kiến thức mới, đồng thời không xa rời thực tiễn hoạt động đơn vị Các giáo viên cần tập huấn để nắm vững thống mục tiêu cấu chương trình đào tạo chung 6/ Dự tính kinh phí đào tạo: Chi nhánh cần vào kế hoạch chương trình mục tiêu đào tạo đơn vị hàng năm để xây dựng quỹ đào tạo riêng biệt mình, khơng phụ thuộc vào chương trình đào tạo nội bộ, coi chi phí đào tạo chi phí kinh doanh phát sinh 7/ Đánh giá chương trình đào tạo: Trên thực tế, Chi nhánh chưa xây dựng tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo đa phần khoá đào tạo nội bộ, phổ biến kiến thức truyển kinh nghiệp nghiệp vụ thực tế Do vậy, chương trình đào tạo chi nhánh muốn nâng cao chất lượng cần đánh giá theo tiêu thức như: mục tiêu đào tạo có đạt hay khơng? Những điểm yếu, điểm mạnh chương trình đào tạo tính hiệu knh tế việc đào tạo thông qua cách đánh giá chi phí kết chương trình, từ so sánh chi phí lợi ích chương trình đào tạo Kết chương trình đào tạo đánh giá bao gồm: kết nhận thức, thoả mãn người học chương trình đào tạo, khả vận dụng kiến thức, kỹ lĩnh hội từ chương trình đào tạo, thay đổi hành vi theo hướng 15 tích cực Để đo lường kết trên, sử dụng phương pháp vấn, điều tra thông qua bảng hỏi, quan sát, yêu cầu người học làm kiểm tra Qua đó, cung cấp thơng tin đầy đủ xác cho cấp lãnh đạo, giúp ích cho việc quản trị điều hành doanh nghiệp định hướng mục tiêu hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh hiệu quả, bền vững tương lai Kết luận: Không hoạt đông tổ chức mang lại hiệu thiếu “Quản trị nhân lực” Quản trị nhân lực phận cấu thành thiếu Quản trị kinh doanh Quản trị nhân lực thường nguyên nhân thành công hay thất bại hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức Qua môn học này, nhận thấy thực chất hoạt động quản trị nhân lực hoạt động người thơng qua quản trị yếu tố khác liên quan tới trình sản xuất kinh doanh Chất lượng dịch vụ thường phụ thuộc nhiều vào chất lượng quản trị nhân lực Những sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp biểu tượng cho hình ảnh hoạt động doanh nghiệp đó, người phương thức hoạt động họ hay nguồn nhân lực doanh nghiệp giá trị cốt lõi quan trọng Bởi vậy, nhà quản trị ln phải có mục tiêu đưa doanh nghiệp ngày phát triển vững thực hoạt động cho hiệu điều kiện môi trường kinh doanh thường xuyên biến động Trong Quản trị nguồn nhân lực Đào tạo phát triển hoạt động thiếu để nhằm trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức, điều kiện định để tổ chức đứng vững thắng lợi mơi trường cạnh tranh Qua phân tích thực trạng hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển Hà Thành, đơn vị kinh doanh hiệu phát triển xuất phát từ kế hoạch định hướng đắn hoạt động đào tạo 16 phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh từ ngày đầu thành lập, nhận thức sâu sắc vai trò cấp lãnh đạo điều hành đơn vị thông qua nội dung giảng môn học mục đích tầm quan trọng hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực xuất phát từ ý thức người lao động tổ chức, ln nỗ lực học hỏi, chia sẻ nâng cao chất lượng lựcnhân để tạo nên sức mạnh trí tuệ tổ chức nơi cống hiến để đóng góp vào phát triển lâu dài doanh nghiệp Bên cạnh đó, nhận thức cấp quản lý tạo môi trường làm việc thuận lợi cho nhân viên phối hợp chặt chẽ phận phòng ban người trách nhiệm chung yếu tố quan trọng nhằm phát huy tiềm hiệu làm việc người tổ chức đó./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Slide giảng môn học Quản trị nguồn nhân lực Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực Trường Đại học kinh tế Quốc dân Th.S Nguyễn Vân Điềm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân chủ biên – NXB ĐH KTQD năm 2007 Nguyên lý Kim tự tháp Minto - Tác giả Barbara Minto - Nhà xuất trẻ 2007 Kế hoạch kinh doanh trang giấy - Jim Horan - NXB ĐH Kinh tế quốc dân 2009 “Quản trị ngân hàng thương mại’’ tác giả Peter Rose Nhà xuất Tổng hợp TP Hồ Chí Minh năm 2004 Ngân hàng thương mại tác giả Edward W.Reed Ph.D Edward K.Gill Ph.D, Nhà xuất thống kê năm 2004 Trang web: www.acb.com.vn Trang web: www.nganhangonline.com 17 ... cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực Lựa chọn đào tạo giáo viên Dự tính đào tạo phát triển/ Đánh giá thực cơng việc chi phí đào tạo Thiết lập quy trình đánh giá Như vậy, hoạt động phát triển nguồn. .. phát triển nguồn nhân lực; trì nguồn nhân lực Cụ thể là: - Kế hoạch hoá nguồn nhân lực - Phân tích thiết kế cơng việc - Biên chế nhân - Đánh giá thực công việc - Đào tạo phát triển nhân lực -... nhằm tạo thay đổi hành vi nghề nghiệp người lao động Phát triển nguồn nhân lực gồm loại hoạt động: Giáo dục – Đào tạo – Phát triển Có hai nhóm phương pháp đào tạo phát triển đào tạo công việc đào
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng BIDV việt nam , Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng BIDV việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay