Thực trạng chi trả tiền lương và việc xây dựng cơ chế chi trả tiền lương tại ngân hàng vietcombank

14 3 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:12

THỰC TRẠNG CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG VIỆC XÂY DỰNG CHẾ CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK I.- ĐẶT VẤN ĐỀ Với kiến thức thu nhận từ môn học Quản trị nguồn nhân lực với nghiên cứu tìm hiểu thân, viết tập trung phân tích vấn đề theo yêu cầu tập tổ chức nơi công tác Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Theo đó, nội dung viết lựa chọn tập trung vào vấn đề: "Thực trạng chi trả tiền lương việc xây dựng chế chi trả tiền lương Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam" II.- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THÙ LAO LAO ĐỘNG 1.- Khái niệm thù lao lao động: “Thù lao lao động tổng số tất khoản trả cho nhân viên cho dịch vụ họ" (Theo tài liệu Global Advanced Master of Business Administration) Các thành phần thù lao lao dộng: Thù lao lao động bao gồm:  Thù lao tài trực tiếp: tiền công nhận dạng lương tuần, lương tháng, tiền thưởng tiền hoa hồng  Thù lao tài gián tiếp (Phúc lợi): tất khoản tài mà khơng nằm khoản thù lao tài trực tiếp Ví dụ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm, trợ cấp đền bù thất nghiệp…  Thù lao phi tài chính: thỏa mãn mà người nhận từ thân công việc (Đa dạng kỹ năng, tầm quan trọng công việc, quyền tự chủ hay ý kiến phản hồi) từ môi trường tâm lý và/ vật chất nơi họ làm việc (Điều kiện làm việc, chế độ thời gian, chia sẻ công việc, đồng nghiệp ) 2.- Thuyết công bằng: Là thuyết động lực - người ta đánh giá hiệu công việc thái độ cách so sánh phần đóng góp họ cho cơng việc lợi ích mà họ hưởng so với đóng góp lợi ích người khác Cơng tài chính: nhận thức đối xử cơng người lao động thông qua tiền lương  Cơng so với bên ngồi: người lao động trả mức tương đương với người lao động làm công việc tương tự công ty khác  Công so với người khác nội công ty: người lao động trả theo giá trị tương đối công việc họ nội công ty  Công người lao động với người lao động: cá nhân người lao động thực công việc tương tự công ty trả theo nhân tố mang tính đặc thù cá nhân mức độ hiệu hay thâm niên  Cơng nhóm: nhóm làm việc hiệu hơn, suất lao động cao cần đền đáp nhiều III.- THỰC TRẠNG CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG VIỆC XÂY DỰNG CHẾ CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (Vietcombank) 1.- Giới thiệu chung Vietcombank: Ngày 01 tháng 04 năm 1963, Ngân hàng Ngoại thương (NHNT) thức thành lập theo Quyết định số 115/CP Hội đồng Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 10 năm 1962 sở tách từ Cục quản lý Ngoại hối trực thuộc Ngân hàng Trung ương (nay NHNN) Theo Quyết định nói trên, NHNT đóng vai trò ngân hàng chun doanh Việt Nam thời điểm hoạt động lĩnh vực kinh tế đối ngoại bao gồm cho vay tài trợ xuất nhập dịch vụ kinh tế đối ngoại khác (vận tải, bảo hiểm ), toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, quản lý vốn ngoại tệ gửi ngân hàng nước ngồi, làm đại lý cho Chính phủ quan hệ toán, vay nợ, viện trợ với nước xã hội chủ nghĩa (cũ) Ngồi ra, NHNT tham mưu cho Ban lãnh đạo NHNN sách quản lý ngoại tệ, vàng bạc, quản lý quỹ ngoại tệ Nhà nước quan hệ với Ngân hàng Trung ương nước, Tổ chức tài tiền tệ quốc tế Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thành lập sở cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thông qua việc bán đấu giá cổ phiếu lần đầu công chúng ngày 26/12/2007 Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh Trải qua 47 năm phấn đấu phát triển, Vietcombank không ngừng vươn lên, trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam nhiều lĩnh vực quản lý kinh doanh vốn, toán quốc tế, dịch vụ thẻ, công nghệ ngân hàng… Với bề dày kinh nghiệm đội ngũ cán tinh thơng nghiệp vụ, trình độ cao tác phong chuyên nghiệp, Vietcombank lựa chọn hàng đầu cho tập đoàn lớn, doanh nghiệp ngồi nước đơng đảo khách hàng cá nhân Từ ngân hàng chuyên phục vụ lĩnh vực kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày mạng lưới chi nhánh vươn rộng hầu khắp tỉnh thành lớn nước với sản phẩm ngân hàng đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đối tượng khách hàng Hệ thống Vietcombank đến hết năm 2009 bao gồm hội sở chính, sở giao dịch, 71 chi nhánh gần 300 phòng giao dịch tồn quốc, trung tâm đào tạo, công ty Việt Nam, công ty Hồng Kông, công ty liên doanh, công ty liên kết văn phòng đại diện Singapore Ngồi ra, mạng lưới phục vụ khách hàng đa dạng hóa với 1.250 máy ATM 7.800 điểm chấp nhận thẻ Vietcombank toàn quốc Hoạt động ngân hàng hỗ trợ mạng lưới 1.300 ngân hàng đại lý gần 100 quốc gia vùng lãnh thổ Năm 2008 đánh dấu bước tiến quan trọng lịch sử phát triển ngân hàng với việc thức chuyển trở thành ngân hàng thương mại cổ phần vốn điều lệ tổng tích sản lớn Việt Nam Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, đứng trước thách thức quan trọng phải vừa chuyển đổi cấu hoạt động, vừa đảm bảo đạt hiệu kinh doanh, toàn hệ thống Vietcombank nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề Với thành tích bật năm qua, Vietcombank tạp chí Asiamoney bầu chọn “Ngân hàng nội địa tốt Việt Nam” 2.- Phân tích thực trạng việc xếp lương Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 2.1.- Tại phải xây dựng chế trả lương? chế trả lương mối quan tâm hàng đầu người lao động doanh nghiệp, bên cạnh yếu tố quan trọng khác ngành nghề, uy tín doanh nghiệp, môi trường làm việc hay hội thăng tiến Một chế trả lương phù hợp tác dụng nâng cao suất chất lượng lao động, giúp doanh nghiệp thu hút trì cán bộ, nhân viên giỏi Để đảm bảo chế trả lương phát huy tính hiệu thực tiễn, thực trở thành đòn bẩy kinh tế, doanh nghiệp cần nghiên cứu cân nhắc kỹ lưỡng tới yếu tố sau: a.- Mặt lương chung xã hội, ngành khu vực: Doanh nghiệp không chịu sức ép cạnh tranh đầu sản phẩm, dịch vụ mà chịu cạnh tranh gay gắt yếu tố đầu vào mà nhân lực luôn yếu tố quan trọng Doanh nghiệp phải xác định mặt mức lương bình quân vị trí lao động ngành khu vực địa lý Điều giúp doanh nghiệp đưa mức tiền lương cạnh tranh, khả thu hút lưu giữ nhân viên b.- Quy định pháp luật: Tìm hiểu tuân thủ quy định pháp luật vấn đề lao động trước xây dựng chế trả lương việc làm bắt buộc Doanh nghiệp cần lưu ý đến vấn đề mức lương tối thiểu Nhà nước quy định hợp đồng lương thử việc, lương thời vụ, lương kỳ thai sản, ốm đau, nghỉ việc Chính sách phát triển nhân lực doanh nghiệp phải xác định rõ doanh nghiệp cần loại lao động bao nhiêu? cần họ cống hiến nào? làm để có? c.-Tính chất đặc thù cơng việc mức độ ưu tiên vị trí chức danh: Hãy liệt kê sơ phân loại lao động doanh nghiệp theo đặc thù công việc yêu cầu lực, trình độ khác Loại lao động hay nhóm vị trí chức danh then chốt doanh nghiệp, chịu cạnh tranh lớn từ thị trường lao động cần mức độ ưu tiên thích đáng Tuy nhiên, dù lương cao trả lương cào bằng, khơng gắn với tính chất công việc, mục tiêu kết lao động lại khơng phát huy hiệu quả, chí phản tác dụng Việc phân loại lao động thành nhóm vị trí, tính chất cơng việc mức độ trách nhiệm khác để trả lương giúp doanh nghiệp việc xác lập nên chế trả lương cơng d.- Cách thức tính trả lương: Tuỳ thuộc vào đặc thù kinh doanh doanh nghiệp mà bạn lựa chọn cách thức trả lương cứng hay khoán, đồng thời hai Lương cứng số tiền cố định mà doanh nghiệp trả cho người lao động hàng tháng tương ứng với vị trí chức danh cơng việc Lương khoán số tiền người lao động hưởng khối lượng, số lượng chất lượng công việc hồn thành Lương khốn theo thời gian (giờ), hay đơn vị sản phẩm, doanh thu, chí lãi gộp tháng Mỗi cách trả lương ưu điểm riêng Lương cứng đảm bảo cho người lao động cảm thấy yên tâm ổn định cơng việc sống, từ họ tồn tâm, tồn ý với cơng việc Lương khốn lại tạo động lực khuyến khích, phát huy tối đa lực người, đo đếm dễ dàng gắn liền với kết lao động thơng qua khốn Thực tế, doanh nghiệp vừa nhỏ nên áp đụng hai cách trả lương e.- Quan điểm ý kiến người lao động: Thông qua trưng cầu ý kiến người lao động, doanh nghiệp biết ưu, nhược điểm chế trả lương vấn đề cần khắc phục Doanh nghiệp nắm rõ mong muốn nguyện vọng quan điểm họ tính hợp lý, cơng cách tính lương… Điều này, giúp doanh nghiệp tránh sai lầm mang tính chủ quan, áp đặt Mặt khác, làm cho người lao động cảm thấy tôn trọng việc trả lương họ xây dựng định f.- Khả chi trả doanh nghiệp: Vấn đề cuối bạn cần xem xét khả chi trả doanh nghiệp Lương phận chi phí ảnh hưởng đến kết kinh doanh Doanh nghiệp cần tính tốn tỷ lệ tiền lương hợp lý doanh thu kế hoạch để vừa đảm bảo trả lương đủ khuyến khích người lao động, vừa đảm bảo hiệu kinh doanh 2.2.- Nội dung việc xây dựng chế chi trả tiền lương Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Kết cấu Quy chế chi trả tiền lương hệ thống Vietcombank bao gồm hai phần là: (i) Tiền lương chi trả cho người lao động (ii) Quỹ tiền lương theo kết kinh doanh đơn vị 2.2.1.- Mục đích, yêu cầu xây dựng Quy chế chi trả tiền lương:  Thực phân phối tiền lương theo định hướng Ban lãnh đạo Vietcombank theo lao động, gắn việc phân phối với kết kinh doanh, mức độ hoàn thành nhiệm vụ đơn vị đóng góp kết cơng việc người lao động  Điều tiết, phân phối thu nhập theo tính chất cơng việc, trách nhiệm quản lý, điều hành, mức độ hoàn thành nhiệm vụ ; hạn chế tiến tới xố bỏ phân phối bình quân, tạo động lực khuyến khích người lao động; phát huy tinh thần sáng tạo, làm việc hết mình, tăng suất, hiệu lao động  Thúc đẩy đơn vị chủ động bố trí sử dụng lao động hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị  Quỹ tiền lương phân phối trực tiếp cho người lao động đảm bảo thực thống toàn hệ thống chi trả tiền lương, sách phân phối thu nhập  Nâng cao trách nhiệm, quyền hạn Trưởng phòng/ban Hội sở chính, Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh, Công ty trực thuộc việc quản lý, phân phối tiền lương người lao động đơn vị 2.2.2.- Nguyên tắc xây dựng Quy chế chi trả tiền lương:  Đảm bảo mức thu nhập tối thiểu không thấp tiền lương theo quy định Nhà nước  Tiền lương chi trả tới cán gắn với yêu cầu trình độ chuyên môn, yêu cầu công việc giao; hiệu công việc; cấp bậc, chức vụ công tác; thâm niên công tác thời gian giữ chức vụ; đảm bảo khuyến khích, động viên người lao động hồn thành tốt nhiệm vụ giao 2.2.3.- Nội dung Quy chế chi trả tiền lương: a.- Kết cấu tiền lương chi trả cho người lao động bao gồm phần chính: V = V1 + V2 Trong đó: - V: Tổng tiền lương người lao động nhận - V1: Tiền lương người lao động nhận hàng tháng - V2: tiền lương theo kết kinh doanh  Tiền lương người lao động nhận hàng tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ tối thiểu theo quy định Nhà nước (ký hiệu V1.1) tiền lương hưởng theo công việc chuyên môn đảm nhiệm (ký hiệu V1.2) V1 = V1.1 + V1.2  Tổng lương V1 đơn vị kế hoạch kinh doanh NHNT để NHNT xây dựng kế hoạch tiền lương cho đơn vị cho hệ thống trình Đại hội đồng cổ đơng Đây mức lương tối thiểu để đảm bảo đời sống cho người lao động kể trường hợp đơn vị bị lỗ  Lương trả theo kết kinh doanh V2 xác định sau kết thúc năm tài tốn quỹ tiền lương b.- Lương V1.1: Lương V1.1 xác định hệ số lương phụ cấp theo quy định Nhà nước lương tối thiểu Mức lương dùng làm để xác định đóng, hưởng BHXH, BHYT trợ cấp việc c.- Lương V1.2: Lương V1.2 phân chia thành Nhóm cơng việc khác nhau, chức danh công việc khác bậc lương khác nhau, bậc lương tương ứng với mức lương khác Mỗi chức vụ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ lao động giản đơn mức lương khác tương ứng với độ phức tạp, mức độ quản lý tính chất cơng việc đảm nhiệm Nhóm chức danh sau:  Quản lý cao cấp: Bao gồm chức danh từ Phó Giám đốc Chi nhánh trở lên  Quản lý trung cấp: Bao gồm chức danh Trưởng/phó phòng từ Chi nhánh đến Hội sở  Lao động nghiệp vụ: Phân chia làm 12 Nhóm nghiệp vụ 89 mã nghiệp vụ khác để xếp lương Tương ứng với nghiệp vụ khác mức lương bậc lương khác  Lao động giản đơn: Bao gồm lao động giản đơn Lái xe, bảo vệ, văn thư lưu trữ tạp vụ Lương V1.2 nhân với hệ số K đc theo vùng khác nhằm hỗ trợ người lao động đơn vị trụ sở địa bàn giá sinh hoạt cao, cụ thể: Hệ số 1,3 Các đơn vị địa bàn Hệ số 1,2 Các đơn vị địa bàn Hà Nội thành phố loại II Tp Hồ Chí Minh trở lên Hệ số 1,1 Các đơn vị lại Các Chi nhánh phân chia làm mức, loại Chi nhánh khác nhau: loại Chi nhánh loại 2-4 mức khác Đối với phòng/ban phân chia tương tự làm nhóm khác Tương ứng với mức, nhóm mức lương khác d Lương V2:  Lương V2 Quỹ tiền lương phân phối tới người lao động dựa kết kinh doanh Chi nhánh việc hồn thành cơng việc người lao động  Quỹ tiền lương V2 phân phối tới Chi nhánh dựa tiêu chí cụ thể như: Lợi nhuận, Huy động vốn, Dư nợ tín dụng, Thanh toán quốc tế, lao động, phát triển dịch vụ đơn vị năm tàiTiền lương V2 đến người lao động xác định yếu tối: Quỹ lương V2 đơn vị, điểm đánh giá mức độ hồn thành cơng việc người lao động, Hệ số lương công việc người lao động ngày công làm thực tế người lao động  Ngồi lương V2 tỷ lệ % nhằm khuyến khích lao động giỏi, lao động sáng kiến, cơng trình khoa học ứng dụng 3.- Những hạn chế việc xếp lương Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 10 Hiện tại, việc xếp lương Vietcombank dựa sở thang, bảng lương theo quy định Nhà nước, tính đến kết xếp loại Chi nhánh hàng năm theo tiêu phân loại Vietcombank Do khơng khác biệt lớn lao động quản lý nhân viên, lao động nghiệp vụ lao động giản đơn Đã xẩy tình trạng cán thâm niên mức lương cao lãnh đạo phòng, lao động giản đơn lương cao lao động nghiệp vụ Cụ thể: Về cấp độ người lao động: Từ cấp lãnh đạo đến nhân viên, từ chuyên môn nghiệp vụ đến lao công tạp vụ, bảo vệ quan hưởng chung hệ số lương kinh doanh Lương người lao động tăng đặn theo quy định nâng bậc lương Nhà nước, xẩy tình trạng lương Trưởng/Phó phòng thấp lương nhân viên, lương lao động giản đơn cao lương lao động chuyên môn cao Mức độ chênh lệch lương lãnh đạo nhân viên, phận làm tốt với chưa tốt không cao Về cấp độ Chi nhánh: hàng năm Vietcombank xếp hạng phân phối lương cho Chi nhánh thông qua tiêu lợi nhuận, hoạt động tín dụng, toán, huy động vốn năm Tuy nhiên mức độ xếp hạng mang tính tương đối, khoảng cách hệ số kinh doanh Chi nhánh hoạt động hiệu với Chi nhánh hoạt động chưa hiệu quả, độ chênh lệch tiền lương không nhiều Mặt khác lương Ban giám đốc Chi nhánh xếp theo hạng doanh nghiệp theo quy định Nhà nước, cố định khoảng thời gian dài Điều xảy trường hợp năm Chi nhánh hoạt động không tốt Chi nhánh xếp hạng cao nên lương Giám đốc lại cao lương Giám đốc Chi nhánh hoạt động tốt, hiệu bị xếp hạng thấp 11 Về tình hình thực tế thị trường lao động: Trong vừa qua, việc đời hàng loạt NHTMCP, mở rộng phát triển NHTMCP tại, Cơng ty Chứng khốn, Cơng ty quản lý quỹ tài làm cho thị trường lao động, đặc biệt lao động ngành tài ngân hàng cạnh tranh gay gắt Rất nhiều cán Vietcombank, đa phần cán quản lý cấp Trưởng/phó phòng, nhiều cán chun mơn giỏi, kinh nghiệm cơng tác chấm dứt hợp đồng lao động với Vietcombank để chuyển sang doanh nghiệp khác vị trí mức lương cao 4.- Giải pháp nhằm hoàn thiện việc xây dựng chế chi trả tiền lương Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Căn vào thực trạng bất cập nêu công tác chi trả tiền lương Vietcombank, Ban lãnh đạo Vietcombank đạo xây dựng quy chế chi trả tiền lương hệ thống Vietcombank nhằm bước đầu xoá bỏ cào phân phối, tiến tới việc tiền lương phải gắn với vị trí, gắn với chất lượng hiệu công việc Nhận thức vấn đề tiền lương vấn đề quan trọng việc hoạch định xây dựng chiến lược quản trị nhân sự, thời gian qua Vietcombank nỗ lực cải thiện ban hành Quy chế chi trả tiền lương Hiện tại, sau gần năm vào thực hiện, Quy chế góp phần làm thay đổi nhận thức người lao động việc trả lương phân phối thu nhập Nó tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, hiệu quan trọng giúp Vietcombank thu hút đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao nhờ sách khuyến khích thu hút nhân tài 12 Là người lao động hệ thống Vietcombank, nỗ lực vận dụng kiến thức học trường kinh nghiệm công tác, bước tham gia tư vấn cho Ban lãnh đạo Vietcombank xây dựng Quy chế trả lương theo trình tự nội dung nêu Sự thành công Quy chế thể việc áp dụng thành cơng, tỷ lệ người tư tưởng phản đối thấp, đồng thời tỷ lệ người ủng hộ tham gia đóng góp xây dựng cao Qua thấy là, sách, đặc biệt sách lương thưởng đãi ngội thay đổi, khơng làm cho doanh nghiệp phát triển bền vững mà tạo tiếng vang, quảng cáo vơ hình cho thương hiệu doanh nghiệp, mà Vietcombank Trong thời gian tới, chắn nội dung cụ thể Quy chế cần phải thay đổi cho phù hợp với thực tiễn Tuy nhiên bước đầu, Vietcombank xoá bỏ phân phối thu nhập mang tính cào bằng, khơng hiệu quả, sang hình thức phân phối hiệu bước ngoặt quan trọng chiến lược quản trị nhân Vietcombank IV.- KẾT LUẬN Đối với tổ chức hay doanh nghiệp nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng cần phải bảo tồn, giữ gìn phát triển Để người lao động an tâm làm việc, cống hiến lâu dài cho tổ chức hay doanh nghiệp cần sách thù lao hợp lý Các sách, quy định thù lao doanh nghiệp tác động trực tiếp đến đời sống người lao động Nếu doanh nghiệp sách thù lao hợp lý đảm bảo đời sống người lao động mà tạo động lực giúp người lao động hăng say với công việc, giúp tăng suất lao động, từ góp phần vào phát triển doanh nghiệp đồng thời góp phần vào phát triển kinh tế quốc dân 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.- Giáo trình Quản trị Nguồn nhân lực Chương trình đào tạo Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế Trường Đại học Griggs – Đại học Quốc gia Hà Nội; 2.- Quản trị nhân - Nguyễn Hữu Thân , NXB Lao động xã hội, năm 2008; 3.- Giáo trình Lãnh đạo tổ chức Chương trình đào tạo Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế Trường Đại học Griggs – Đại học Quốc gia Hà Nội; 4.- Quy chế chi trả tiền lương Vietcombank; 5.- Tài liệu tham khảo Internet 14 ... 2.2.- Nội dung việc xây dựng chế chi trả tiền lương Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Kết cấu Quy chế chi trả tiền lương hệ thống Vietcombank bao gồm hai phần là: (i) Tiền lương chi trả cho người... nhiều III.- THỰC TRẠNG CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG VÀ VIỆC XÂY DỰNG CƠ CHẾ CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (Vietcombank) 1.- Giới thiệu chung Vietcombank: Ngày 01... vị trí mức lương cao 4.- Giải pháp nhằm hoàn thiện việc xây dựng chế chi trả tiền lương Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Căn vào thực trạng bất cập nêu công tác chi trả tiền lương Vietcombank,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng chi trả tiền lương và việc xây dựng cơ chế chi trả tiền lương tại ngân hàng vietcombank , Thực trạng chi trả tiền lương và việc xây dựng cơ chế chi trả tiền lương tại ngân hàng vietcombank

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay