quy trình tuyển dụng từ bên ngoài tại ngân hàng TMCP đông á

11 10 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:12

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TỪ BÊN NGỒI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á Con người nguồn lực lớn xã hội Con người tài sản quý giá doanh nghiệp Doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải lấy người làm trung tâm Vì thế, quản trị nguồn nhân lực phạm trù xuyên suốt, bao trùm toàn hoạt động Cơng ty Nhà lãnh đạo cần phải có hiểu biết định quản trị nguồn nhân lực để đưa sách đắn, hiểu sâu quản trị nguồn nhân lực làm tăng sức mạnh nội Công ty Ngân hàng TMCP Đông Á với lịch sử gần 20 năm xây dựng phát triển, có mặt 48 tỉnh thành nước với mạng lưới 200 điểm kinh doanh gần 4.000 nhân Để phát triển đến quy mô vậy, lượng lớn người lao động đến Trong bối cảnh thị trường nhân ngành ngân hàng có bùng nổ giao thoa luồng xê dịch lao động trở nên phổ biến Tuyển dụng giữ chân lao động ln vấn đề đòi hỏi nhiều cơng sức mà tổ chức phải đầu Tuyển dụngtuyển dụng bên tuyển dụng từ bên ngồi Thực tế, có nhiều phương cách thay tuyển dụng mà đảm bảo hiệu kinh tế cho doanh nghiệp Nguyễn Minh Hoàng - Lớp X0210 - Quản trị Nguồn nhân lực Trong khn khổ chương trình môn học, người làm tập xin giới hạn phạm vi quy trình tuyển dụng từ bên ngồi Ngân hàng TMCP Đơng Á Mục đích nghiên cứu nhằm thực hành kiến thức học môn Quản trị Nguồn nhân lực, khảo sát thực tế quy trình tuyển dụng bên ngồi Ngân hàng Đơng Á, từ rút ưu khuyết điểm có đề xuất cải tiến có Phương pháp nghiên cứu chủ yếu dựa phương pháp bàn giấy, đồng thời kết hợp với kinh nghiệm lần tham gia vào trình tuyển dụng đơn vị PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Tuyển dụng quy trình thu hút cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp cách kịp thời, đủ số lượng khuyến khích họ nộp hồ sơ ứng tuyển vào làm công việc tổ chức Tùy thực tế, có trường hợp nhà tuyển dụng lựa chọn phương án thay mà không cần phải tuyển như: Thuê ngoài, nhân viên biên chế, làm thêm… Trong trường hợp tuyển dụng bên ngoài, doanh nghiệp cần ý điều kiện thị trường lao động, vấn đề pháp lý hình ảnh cơng ty Nguyễn Minh Hồng - Lớp X0210 - Quản trị Nguồn nhân lực Khi có nhu cầu tuyển mộ nhân viên, doanh nghiệp cần lựa chọn phương pháp nguồn tuyển dụng Hiện nay, hệ thống thông tin đại chúng phát triển mạnh mẽ bên cạnh các phương pháp tuyển dụng truyền thống hệ thống online sử dụng xu thời thượng Trong phạm vi viết này, tác giả xin mơ tả lại quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực từ bên Ngân hàng TMCP Đông Á Sơ đồ cấu nhân rút gọn Ngân hàng Đông Á sau: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHÒNG BAN CÁC PHÒNG HỘI SỞBAN HỘI SỞ CÁC CHI NHÁNH CÁC CHI NHÁNH CÁC CÔNG TY CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC TRỰC THUỘC CÁC CÔNG TY CÁCLIÊN CÔNG TY KẾT LIÊN KẾT Dưới Chi nhánh lại có Phòng giao dịch Điểm giao dịch trực thuộc Nguyễn Minh Hoàng - Lớp X0210 - Quản trị Nguồn nhân lực Lưu đồ tuyển dụng nhân Tổng hợp nhu cầu Thực hiên Nhân viên Hội sở tiếp nhận nhu cầu đơn vị, tổng hợp báo cáo Phó TGĐ phụ trách nhân Nhân viên Nhân Hội sở Lập kế hoạch tuyển dụng Phó TGĐ phụ trách nhân Phê duyệt Nhân viên nhân Hội sở đơn vị có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên nhân Hội sở Đăng tuyển đơn vị có nhu cầu tuyển dụng Nguyễn Minh Hoàng - Lớp X0210 - Quản trị Nguồn nhân lực Nhân viên nhân Hội sở đơn vị có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên nhân Hội sở Tiếp nhận hồ sơ đơn vị có nhu cầu tuyển dụng Đại diện Phòng Nhân - Đào tạo Đại diện lãnh đạo đơn vị Phân loại hồ sơ Nhân viên nhân chuyển Phòng Nhân - Đào tạo Tổ chức thi tuyển Nhân viên nhân Hội sở Nguyễn Minh Hoàng - Lớp X0210 - Quản trị Nguồn nhân lực Ban Tổng Giám đốc Thực vấn Nhân viên nhân Hội sở đơn vị có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên nhân Hội sở Tổng hợp kết đơn vị có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên nhân Hội sở đơn vị có nhu cầu tuyển dụng Trình phê duyệt Nguyễn Minh Hồng - Lớp X0210 - Quản trị Nguồn nhân lực Phê duyệt Phản hổi kết đến ứng viên đơn vị Tổ chức ký hợp đồng Lao động Hội nhập Báo cáo & Lưu hồ sơ Nguyễn Minh Hoàng - Lớp X0210 - Quản trị Nguồn nhân lực Nhận xét: * Ưu điểm - Lưu đồ tuyển dụng thể đầy đủ bước tuyển dụng nhân viên từ nguồn lực bên - Tại công đoạn, phân rõ công việc cho phận * Nhược điểm: - Không phân rõ việc xác định nhu cầu tuyển dụng trách nhiệm Dẫn đến chồng chéo vấn đề, chỗ thừa chỗ thiếu mà khơng phải giải - Việc phê duyệt tập trung chủ yếu Phó Tổng Giám Đốc phụ trách nhân sự, gâp áp lực công việc nhiều thời gian Thực tế, có chức danh nên phân quyền cho lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt tuyển dụng Nguyễn Minh Hoàng - Lớp X0210 - Quản trị Nguồn nhân lực Người viết xin bổ sung vào quy trình tuyển dụng nói bảng phân cấp phân quyền cụ thể việc xác định tuyển dụng nhân Ngân hàng Đông Á Các chức danh tương ứng với số thứ tự bảng Nhân viên Hội sở Phó phòng nghiệp vụ Hội sở Trưởng phòng nghiệp vụ Hội sở Phó Tổng Giám đốc Nhân viên nghiệp vụ Chi nhánh, Phòng Giao dịch, điểm Giao dịch Giám đốc Điểm giao dịch Phó phòng Chi nhánh Trưởng phòng Chi nhánh Phó Giám đốc Phòng giao dịch 10.Giám đốc Phòng giao dịch 11.Phó Giám đốc Chi nhánh 12.Giám đốc Chi nhánh 13.Phó Giám đốc Khu vực 14.Giám đốc Khu vực 15.Nhân viên lái xe 16.Nhân viên bảo vệ 17.Nhân viên tạp vụ Nguyễn Minh Hoàng - Lớp X0210 - Quản trị Nguồn nhân lực 10 11 12 13 14 15 16 17 X X X X X X X X X X X X XÁC ĐỊNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG Lãnh đạo đơn vị X Ban TGĐ X X X X X X X X X X X X X Phó TGD Nhân X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tổng Giám đốc X X QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG Lãnh đạo đơn vị Ban TGĐ X X Phó TGD Nhân X X Tổng Giám đốc X X X X X X X X X X X X X X DUYỆT MỨC LƯƠNG, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH Lãnh đạo đơn vị Ban TGĐ Phó TGD Nhân X Tổng Giám đốc X X X X X X X X X X X X X X X KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Lãnh đạo đơn vị X Ban TGĐ Phó TGD Nhân Tổng Giám đốc X X X X X X X X X X X X X KẾT LUẬN Qua trình bày trên, viết phần thể môt sô nội dung môn học Quản trị Nguồn nhân lực Tác giả cố gắng tìm hiểu vận dụng vào tình thực tế Ngân hàng Đơng Á Từ đó, đưa vài ý kiến nhằm hồn thiện quy trình tuyển dụng Ngân hàng Nguyễn Minh Hoàng - Lớp X0210 - Quản trị Nguồn nhân lực Quản trị Nguồn nhân lực mơn học khó Mặc dù, phạm trù khoa học rộng lớn Nhưng thực sự, thực hành doanh nghiệp, nghệ thuật đắc nhân tâm Văn hóa nơi khác, trình độ người bậc, phong cách người vẻ Nhà lãnh đạo muốn quản trị tốt nguồn nhân lực cần trang bị kiến thức thực hành ngày “Dụng nhân dụng mộc” Câu nói cổ nhân ngun giá trị Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2011 Học viên Nguyễn Minh Hoàng TÀI LIỆU THAM KHẢO  Giáo trình Quản trị Nguồn nhân lực - ĐH Griggs  Tài liệu nội Ngân hàng Đông Á Nguyễn Minh Hoàng - Lớp X0210 - Quản trị Nguồn nhân lực ... phát triển mạnh mẽ bên cạnh các phương pháp tuyển dụng truyền thống hệ thống online sử dụng xu thời thượng Trong phạm vi viết này, tác giả xin mô tả lại quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực từ bên. .. Ngân hàng TMCP Đơng Á Sơ đồ cấu nhân rút gọn Ngân hàng Đông Á sau: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHÒNG BAN CÁC PHÒNG HỘI SỞBAN HỘI SỞ CÁC CHI NHÁNH... chương trình mơn học, người làm tập xin giới hạn phạm vi quy trình tuyển dụng từ bên ngồi Ngân hàng TMCP Đơng Á Mục đích nghiên cứu nhằm thực hành kiến thức học môn Quản trị Nguồn nhân lực, khảo sát
- Xem thêm -

Xem thêm: quy trình tuyển dụng từ bên ngoài tại ngân hàng TMCP đông á , quy trình tuyển dụng từ bên ngoài tại ngân hàng TMCP đông á

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay