phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán công thương

12 1 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:12

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CƠNG THƯƠNG Trên sở nêu hạn chế đề xuất số giải pháp để khắc phục Bài làm: I/ LỜI NÓI ĐẦU Thời đại ngày thời đại kinh tế tri thức, yếu tố chất xám người đóng vai trò vơ quan trọng Doanh nghiệp nắm tay nguồn nhân lực trình độ chun mơn cao, thích ứng với thay đổi mơi trường thắng cạnh tranh Từ thực tiễn doanh nghiệp phát triển đến chóng mặt khoa học kỹ thuật cạnh tranh diễn ngày khốc liệt Tài sản lớn công ty ngày lâu đài hay công xưởng mà nằm vỏ não nhân viên Quả vậy, nguồn lực tổ chức, doanh nghiệp nguồn lực người nguồn lực quan trọng nhất, nguồn lực khởi đầu ngn lực thơng qua nguồn lực khác phát huy tác dụng Ngày nay, doanh nghiệp phải tạo cho đội ngũ cán cơng nhân viên trình độ cao thơng qua chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trở thành yêu cầu cấp thiết tổ chức, doanh nghiệp muốn tồn phát triển bền vững Qua thời gian dài, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp xem “chi phí” khơng phải “đầu tư” Tuy nhiên, đến hơm nay, số lượng doanh nghiệp nhìn nhận “đào tạo đầu tư” phần gia Nguyễn Minh Giang tăng đáng kể, nhìn tích cực việc quản trị nguồn nhân lực, xem nhân lực nguồn lực quan trọng hoạt động kinh doanh sản xuất Là công ty hoạt động lĩnh vực Đầu tư tài chính, Cơng ty Cổ phần chứng khốn Cơng Thương nhận thức sâu sắc tầm quan trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty nhiều hoạt động đào tạo hiệu nhằm phát huy tối đa lực cán công nhân viên xây dựng tổ chức học hỏi hoàn hảo Trong khuôn khổ ngắn gọn viết này, chúng tơi xin phân tích sơ lược thực trạng, hạn chế biện pháp khắc phục công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty cổ phần chứng khốn Cơng thương II/ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CƠNG THƯƠNG – NHỮNG HẠN CHẾ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 1/ Một số vấn đề lý thuyết chung hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo phát triển cốt lõi nỗ lực liên tục nhằm nâng cao lực nhân viên hiệu hoạt động tổ chức Đào tạo trình cung cấp cho người học kiến thức kỹ cần thiết cho công việc họ Phát triển việc học kiến thức kỹ mà vượt lên giới hạn cơng việc mục tiêu lâu dài Chuẩn bị cho nhân viên kiến thức, kỹ để họ theo kịp với tổ chức tổ chức thay đổi lớn mạnh Nguyễn Minh Giang Đào tạo, nhìn nhận đắn coi đầu tư mang tính chiến lược khơng phải khoản chi phí cần bố trí ngân sách Các tổ chức tinh thần học hỏi thu hút nhiều người lao động người lao động trình độ Bên cạnh đó, nhân viên đền đáp cho nỗ lực học tập giao cơng việc kỹ cao hơn, nâng tầm, thăng tiến tiền lương cao Để việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực đạt hiệu tối ưu nhất, công ty cần gắn kết việc đào tạo chặt chẽ với mục tiêu nhu cầu cụ thể tổ chức mình, cụ thể giải yêu cầu quan trọng sau: - Hướng dẫn cho cá nhân người lao động việc lên kế hoạch quản lý nghiệp họ - Giúp cho nhà quản lý huấn luyện cố vấn cho nhân viên họ - Giúp cho nhà quản lý xử lý thay đổi 2/ Giới thiệu chung công ty thực trạng hoạt động đào tạo - phát triển nguồn nhân lực Cơng ty Cổ phần chứng khốn Cơng Thương: a/ Giới thiệu chung Công ty cổ phần chứng khốn Cơng thương : Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam (Cơng ty Chứng khốn Cơng thương) thành lập theo Quyết định số 126/QĐHĐQT-NHCT1 ngày 01 tháng năm 2000 Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam, hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần, kinh doanh lĩnh vực chứng khoán cung cấp dịch vụ tư vấn tài Với số vốn Nguyễn Minh Giang điều lệ 800 tỷ đồng hỗ trợ tích cực mạng lưới kinh doanh trải rộng toàn quốc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Các nghiệp vụ chủ yếu công ty bao gồm : Nghiệp vụ môi giới Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán Nghiệp vụ tư vấn cổ phần hóa Nghiệp vụ tự doanh b/ Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty cổ phần chứng khốn Cơng thương: Với vai trò trách nhiệm định chế tài phi ngân hàng, cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần chứng khốn Cơng thương ln trọng đặc biệt Nguồn nhân lực Cơng ty đòi hỏi phải chuẩn hố tiêu chuẩn: Người lao động trình độ chuyên môn phù hợp với chức nhiệm vụ giao, thường xuyên đào tạo, bố trí sử dụng hợp lý Yêu cầu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty phải thực mục đích, kế hoạch, đạt hiệu cao, tiết kiệm chi phí, gắn đào tạo với nhu cầu sản xuất kinh doanh Đồng thời cơng tác đào tạo giúp cho người lao động tự hình thành cho ý thức tự học tập để nâng cao trình độ Nhìn lại năm qua đánh giá cách tổng thể công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty sau: Nguyễn Minh Giang * Về quản lý công tác đào tạo: Để xác định nhu cầu đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm công ty trọng tâm hiệu phải dựa vào yếu tố quan trọng tiêu chuẩn chức danh cán công nhân viên chức Công ty Công ty triển khai thực việc xây dựng áp chức danh công việc CBCNV Việc áp chức danh xây dựng bảng mô tả công việc góp phần tiêu chuẩn hóa cơng việc CBCNV Công ty, giúp cho CBCNV hiểu nội dung, yêu cầu công việc, quyền hạn, trách nhiệm thực cơng việc đặc biệt qua nhà quản lý cá nhân người lao động biết người, vị trí cơng việc cần phải trang bị kiến thức gì, cần đào tạo thêm kiến thức Để thể chế hóa nội dung quản lý cơng tác đào tạo, Công ty xây dựng ban hành Quy chế đào tạo phát triển nguồn nhân lực Bên cạnh Quy chế quản lý cơng tác cán bộ, quy định chức nhiệm vụ đơn vị trực thuộc Công ty Tất người lao động làm việc Công ty, tuỳ theo chức danh, nhiệm vụ công tác cụ thể giao, hàng năm bắt buộc phải tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức thông qua khoá đào tạo, bồi dưỡng theo chuyên đề chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết phù hợp với thời kỳ (kể đào tạo kèm cặp vị trí cơng tác) theo u cầu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Công ty Công ty bám sát với thay đổi phân cấp quản lý ngân hàng mẹ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam yêu cầu hoạt động nghiệp vụ sản xuất kinh doanh Công ty để phân cấp quản lý trách nhiệm quyền hạn phòng ban Công ty cho phù hợp, Nguyễn Minh Giang tạo cho đơn vị chủ động làm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo thống quản lý hoạt động đào tạo, tạo sức mạnh nguồn nhân lực Công ty Một nội dung quan trọng xác định xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm cho tồn Cơng ty Việc Công ty tâm nhiều năm, từ bắt đầu vào hoạt động đến đạt kết vào nề nếp Công ty giao kế hoạch đào tạo cho phòng, ban từ quý I hàng năm để tồn Cơng ty chủ động triển khai thực Kế hoạch đào tạo gồm nội dung: Kế hoạch đào tạo thạc sỹ, kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn, kế hoạch tiếp cận với kỹ mới, kế hoạch đào tạo ngắn hạn nước nước ngồi v…v Đặc biệt phân biệt rõ phần kinh phí đào tạo cấp phải thực Bên cạnh Cơng ty khuyến khích CBCNV tự học tập, nâng cao trình độ, phát huy lực, khả thân, đồng thời nâng cao trách nhiệm với Công ty sau đào tạo Chính từ việc xây dựng tốt kế hoạch đào tạoCông ty chủ động nguồn kinh phí sử dụng hiệu chi phí đào tạo Theo kế hoạch hàng năm công tác đào tạo phép chi từ 4% đến 5% tổng quỹ lương Cơng ty hạch tốn vào chi phí giá thành Giai đoạn vừa qua, sau tính tốn hợp lý để tiết kiệm chi phí, tùy năm mà Cơng ty xây dựng kinh phí đào tạo từ 2,5% đến 3% quỹ tiền lương Khi xây dựng kinh phí cho cơng tác đào tạo Cơng ty ln trọng đến làm để giảm tối đa chi phí mà đảm bảo nội dung, chất lượng đào tạo Công ty lựa chọn, xây dựng mối quan hệ phối hợp tốt với Trường Đại học uy tín nước Đại học Ngoại Nguyễn Minh Giang Thương Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Trung tâm đào tạo chứng khoán ủy ban chứng khoán trường ngành kinh tế, tài ngân hàng để tổ chức đào tạo Một phần thiếu q trình thực cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đánh giá kết đào tạo Đánh giá góp phần nâng cao hiệu đào tạo chất lượng nguồn nhân lực Công ty để điều chỉnh nội dung kế hoạch đào tạo cho phù hợp Công ty thực việc đánh giá kết đào tạo thực sau: Đánh giá kết thực kế hoạch đào tạo hàng năm đánh giá sơ vào tháng đánh giá tổng thể vào quý IV Việc đánh giá xem xét từ nội dung đào tạo, số lượng đào tạo, tiến độ thực kinh phí đào tạo, từ tìm điểm mạnh, điểm yếu phòng, ban giúp Cơng ty đạo, điều chỉnh kịp thời thiếu sót tồn xây kế hoạch đào tạo cho năm Đánh giá kết học tập sau khóa học: Công ty phối hợp với đơn vị đào tạo tổ chức kiểm tra chất lượng kiến thức học tập cán công nhân viên với việc khảo sát nhu cầu đào tạo, đánh giá chất lượng nội dung học tập, chất lượng giáo viên chất lượng sở vật chất lớp đào tạo câu hỏi trắc nghiệm học viên tham gia khóa đào tạo Bên cạnh đó, Cơng ty kết hợp việc phát phiếu thăm dò thống kê kết sử dụng, bố trí học viên sau đào tạo thống kê thăng tiến phát triển học viên công việc * Về loại hình đào tạo: Nguyễn Minh Giang Trong năm qua nói cơng tác đào tạo Công ty đầu tư chiều sâu chiều rộng, với nhiều loại hình đào tạo từ bản, nâng cao, chuyên sâu đào tạo cao học Các hình thức đào tạo đa dạng, từ lớp ngắn hạn đến lớp dài hạn nhiều nguồn kinh phí khác Các chuyên ngành đào tạo mở rộng theo mơ hình kinh doanh đa ngành Cơng ty Các loại hình đào tạo áp dụng Công ty bao gồm: đào tạo mới, đào tạo nâng cấp, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo chỗ; hội thảo; hội nghị; đào tạo theo dự án; tham quan; khảo sát; học tập trao đổi kinh nghiệm nước Học tập rèn luyện mục tiêu đội ngũ cán trẻ nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn phục vụ công tác, nâng cao nhận thức trị, xã hội…Với đặc điểm tổ chức trẻ, hầu hết đội ngũ cán công nhân viên độ tuổi từ 25 – 30 tuổi, Đồn niên đóng vai trò quan trọng cơng tác đào tạo nguồn nhân lực tổ chức Đoàn niên thường xuyên tổ chức buổi hội thảo cập nhật quy trình, quy chế, kiến thức chuyên mơn, kỹ đến tồn thể đồn viên niên * Đánh giá chung công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty đạt kết định góp phần xây dựng đội ngũ cán viên chức người lao động ln nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, tay nghề cao đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh phát triển Công ty Lãnh đạo Công ty quan tâm, đạo sát tạo điều kiện tối đa để công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty đạt hiệu cao Nguyễn Minh Giang Công ty xây dựng thực tốt Quy chế đào tạo phát triển nguồn nhân lực Trong thời gian qua Công ty tổ chức liên tục, đa dạng hiệu hình thức đào tạo Đã hình thành vào nề nếp, việc xây dựng kế hoạch đào tạo, giao kế hoạch đào tạo cho phòng, ban đồng thời xác lập nguồn kinh phí bảo đảm phục vụ cho công tác triển khai thuận lợi, đạt hiệu cao theo mục tiêu định 3/ Những hạn chế biện pháp khắc phục: a/ Những hạn chế: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty bộc lộ số điểm tồn sau: - Người lao động đào tạo kiến thức chuyên môn, công nghệ, kinh tế quản lý nhiều kiến thức bổ trợ khác, đặc biệt lý luận trị, ngoại ngữ,… chưa quan tâm mức - Công nghệ thông tin áp dụng cho công tác quản lý đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa tận dụng khai thác nên chưa tận dụng nguồn lực sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực - Nhận thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty chưa đầy đủ Lãnh đạo số phòng, ban chưa coi trọng mức giá trị nguồn vốn nhân lực Nguyễn Minh Giang - số chương trình đào tạo, cơng ty đánh giá, chọn lựa đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo chưa phù hợp, chưa xác định nhu cầu đào tạo cần cung cấp kiến thức mang tính lý thuyết, học thuật hay muốn kiến thức, kỹ mang tính ứng dụng - Thiếu quan tâm từ lãnh đạo phòng, ban giúp CBCNV ứng dụng kiến thức, kỹ từ khố học, gây lãng phí đào tạo - Bản thân đội ngũ làm công tác quản lý đào tạo chưa đào tạo biến động, không ổn định b/ Biện pháp khắc phục: - Tập trung làm tốt công tác trước đào tạo, bao gồm: đánh giá trình độ nhân viên, xác định nhu cầu đào tạo tổ chức, lên kế hoạch đào tạo phù hợp giai đoạn đối tượng đào tạo từ xây dựng khóa đào tạo hiệu - Động viên cán công nhân viên phát huy tối đa khả tự học hỏi từ cấp trên, từ bạn đồng nghiệp, từ mạng internet,v…v Phát huy tối đa tác dụng công ty thông tin vào công tác đào tạo tổ chức, thông qua việc gửi tài liệu học hỏi qua mạng nội để CBCNV tham khảo, học hỏi - Mỗi tổ chức khóa học, cần tìm hiểu kỹ trung tâm liên kết đào tạo để tìm đối tác phù hợp với nhu cầu học hỏi tổ chức, tránh lãng phí Nguyễn Minh Giang 10 - Trong q trình đào tạo, ngồi việc cung cấp kiến thức cần thiết, giảng viên nhiệm vụ hướng dẫn cho CBCVN phương pháp để áp dụng kiến thức vào công việc thực tế Q trình đào tạo khơng thể đào tạo túy, mà đào tạo + tư vấn, tính ứng dụng cao, phù hợp với trình độ cán nhân viên nay, đáp ứng mong muốn công ty - Sau đào tạo, cần kế hoạch ứng dụng cụ thể, thực tế cho CBCNV, với hỗ trợ, quan tâm công ty; công ty phải đánh giá hiệu sau đào tạo chương trình đào tạo thực Sau đánh giá, công ty biết lực cán nhân viên, xác định cần bổ sung, bồi dưỡng thêm cho cán nhân viên Ngoài ra, việc giúp cho công ty đánh giá lực, chất lượng đào tạo Trường, trung tâm cung ứng dịch vụ - Sau CBCNV không ngừng nỗ lực học hỏi, cần tạo điều kiện để họ phát triển nghề nghiệp, thăng tiến công việc thu nhập, từ động viên CBCNV khác khơng ngững học hỏi nâng cao trình độ III/ KẾT LUẬN Để phát triển kinh tế, nguồn lực người yếu tố định, để phát triển người, giáo dục tảng ưu tiên Một kinh tế phát triển xã hội doanh nhân tài ba nhà quản trị công nghiệp xuất sắc cơng ty thành cơng xây dựng cho đội ngũ nhân lực giỏi chun mơn, đầy nhiệt huyết cống hiến Nguyễn Minh Giang 11 Trong xu hội nhập quốc tế, cạnh tranh cơng ty ngày khốc liệt khó khăn Các doanh nghiệp cạnh tranh với cơng ty nước, mà khó khăn phải cạnh tranh với nhiều cơng ty nước ngồi kinh nghiệm kinh tế thị trường Để cạnh tranh thành công, việc đầu tư vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực điều tất yếu.Trong nguồn lực để phát triển Công ty nguồn lực người yếu tố bản, quan trọng Muốn xây dựng nguồn lực người phải đào tạo phát triển nguồn nhân lực Điều đặc biệt Cơng ty cổ phần chứng khốn Cơng Thương cơng ty q trình cải tổ để đạt mục tiêu trở thành cơng ty chứng khốn hàng đầu Việt Nam Trách nhiệm công tác quản lý kinh doanh đơn vị cao Điều đặt thách thức lớn công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tất khâu, lĩnh vực để chất lượng nguồn nhân lực nâng cao phù hợp với yêu cầu TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Giáo trình “Quản trị Nguồn nhân lực” – Đại học Griggs 2/ www.vinashin-finance.com 3/ www.doanhnhan360.com 4/ www.saga.com Nguyễn Minh Giang 12 ... xin phân tích sơ lược thực trạng, hạn chế biện pháp khắc phục công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần chứng khốn Cơng thương II/ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN... tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần chứng khốn Cơng thương: Với vai trò trách nhiệm định chế tài phi ngân hàng, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty cổ phần chứng. .. NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CƠNG THƯƠNG – NHỮNG HẠN CHẾ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 1/ Một số vấn đề lý thuyết chung hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán công thương , phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán công thương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay