Một số thực trạng về công tác đào tạo phát triển hiện nay tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện nhi trung ương

11 1 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:11

MỘT SỐ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN HIỆN NAY TẠI KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN - BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG số giải pháp khắc phục hạn chế Mở đầu Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Vì lợi ích mười năm trồng cây, lợi ích trăm năm trồng người” Lời nói khẳng định vai trò to lớn giáo dục đào tạo hưng thịch quốc gia dân tộc Sự thành công vượt trội quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Xingapo… minh chứng hùng hồn cho thắng lợi họ đầu tư vào giáo dục, đào tạo Lời nói Bác áp dụng vào hoạt động tổ chức/doanh nghiệp cho thấy tổ chức nào, doanh nghiệp quan tâm, trú trọng vào đào tạo tổ chức/doang nghiệp chắn phát triển Có thể nói rằng, cạnh tranh ngày quốc gia hay doanh nghiệp thực chất cạnh tranh chất lượng nguồn nhân lực Mà chất lượng nguồn nhân lực liên hệ chặt chẽ với trình giáo dục, đào tạo phát triển Một số vấn đề lý luận đào tạo phát triển nguồn nhân lực tổ chức 1.1 Khái niệm 1.1.1 Đào tạo: Đào tạo trình cung cấp kỹ cụ thể cho mục tiêu cụ thể Hiểu theo cách khác “Đào tạo cố gắng tổ chức đưa nhằm thay đổi hành vi thái độ nhân viên để đáp ứng yêu cầu hiệu công việc Đào tạo trình học tập làm cho người lao động thực chức năng, nhiệm vụ có hiệu công tác họ 1.1.2 Phát triển: Phát triển trình chuẩn bị cung cấp lực cần thiết cho tổ chức tương lai Hiểu cách khác: “Phát triển bao gồm hoạt động nhằm chuẩn bị cho nhân viên theo kịp với cấu tổ chức thay đổi phát triển” Phát triển trình học tập nhằm mở cho cá nhân công việc dựa sở định hướng tương lai tổ chức 1.1.3 Mối liên hệ đào tạo phát triển Đào tạo Phát triển Trọng tâm Công việc Công việc tương lai Phạm vi Cá nhân Cá nhân, nhóm tổ chức Mục tiêu Khắc phục vấn đề Chuẩn bị cho thay đổi Sự tham gia Bắt buộc Tự nguyện Mối quan hệ Đào tạo Phát triển thể sau: Đào tạo Phát triển - Một nỗ lực tổ chức để thúc đẩy - Liên quan tới việc dạy cho người việc học tập kiến thức, kỹ lao động kiến thức , kỹ năng, thái độ hành vi liên quan đến cần thiết cho công việc công việc tương lai - Giúp tổ chức hoạt động với hiệu suất cao - Giúp cho nhà quản lý hiểu biết tốt - Nhằm nâng cao suất người hơn, giải vấn đề lao động định tốt hơn, động viên người - Được sử dụng để làm phù hợp với lao động để thu lợi ích từ hội thay đổi tổ chức Đào tạo q trình có hệ thống nhằm ni dưỡng việc tích lũy kỹ năng, quy tắc, hành vi hay thái độ dẫn đến tương xứng tốt đặc điểm nhân viên yêu cầu công việc Phát triển trình lâu dài nhằm nâng cao lực động nhân viên để biến họ thành thành viên tương lai quý báu tổ chức Phát triển khơng gồm đào tạo mà nghiệp kinh nghiệm khác 1.2 Trình tự xây dựng chương trình đào tạo phát triển 1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo Là trình thu thập phát triển thông tin để làm rõ nhu cầu cải thiện khả thực công việc xác định liệu đào tạothực giải pháp thiết thực? Đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo để loại trừ chương trình đào tạo khơng thích hợp, để nhận biết nhu cầu đào tạo thích hợp chưa đáp ứng để xác định mục tiêu đào tạo cho chương trình vạch Khi đánh giá nhu cầu đào tạo người ta thường quan điểm cho kết làm việc chưa tốt nên cần phải đào tạo Hầu công ty nhận dạng nhu cầu đào tạo theo phản ứng vấn đề chúng nảy sinh Tuy nhiên, hiệu làm việc không mong muốn nhân viên nhiều nguyên nhân; có nguyên nhân liên quan đến đào tạo có ngun nhân khơng liên quan đến đào tạo 1.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo Đây kết q trình xác định nhu cầu đào tạo tiền đề bước kế hoạch đào tạo như: lựa chọn loại hình đào tạo; lựa chọn đối tượng đào tạo; dự trù chi phí đào tạo; đánh giá chương trình đào tạo… Các mục tiêu chương trình đào tạo cần xác định - Mức độ kiến thức cần đạt - Mức độ kỹ cần đạt - Những hiệu quả, tác động, ảnh hưởng chương trình đào tạo Các mục tiêu phải cụ thể đo lường 1.2.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo Căn phân tích xác định nhu cầu đào tạo mục tiêu đào tạo xác định, người quản lý cần đưa định người cần đào tạo 1.2.4 Lựa chọn phương pháp đào tạo Dựa vào mục tiêu đào tạo xác định đối tượng đào tạo lựa chọn Bước lựa chọn phương pháp hay loại hình đào tạo thích hợp Tùy theo tiêu thức khác phương pháp/loại hình đào tạo phân loại sau: Tiêu thức Các hình thức /phương pháp Theo định hướng nội dung Đào tạo theo định hướng công việc đào tạo Đào tạo theo định hướng doanh nghiệp Theo mục đích nội dung Đào tạo hướng dẫn công việc cho nhân viên đào tạo Đào tạo huấn luyện kỹ Đào tạo kỹ thuật an toàn lao động Đào tạo nâng cao trình độ chun mơn kỹ thuật Đào tạo phát triển lực quản lý Theo tổ chức hình thức đào Đào tạo quy tạo Đào tạo chức Lớp cạnh xí nghiệp Kèm cặp chỗ Theo địa điểm nơi đào Đào tạo nơi làm việc tạo Theo đối tượng học viên Đào tạo xa nơi làm việc Đào tạo Đào tạo lại 1.2.5 Dự tính chi phí đào tạo Chi phí đào tạo tính tốn dựa hoạt động đòa tạo dự kiến thực Kinh phí đào tạo bo gồm: chi phí cho người dạy, chi phí cho người học (học phí, per diem), chi phí cho phương tiện, dụng cụ đồ dùng học tập, chi phí cho địa điểm học tập… 1.2.6 Đánh giá chương trình đào tạo Tiêu thức quan trọng việc đánh giá chương trình đào tạo hiệu làm việc nhân viên có thay đổi theo hướng mong muốn hay khơng? Do cần so sánh hiệu làm việc nhân viên trước sau đào tạo để xác định liệu chương trình đào tạo có đáp ứng mục tiêu đào tạo hay khơng Trong đánh giá vào vấn đề cụ thể sau: Phản ứng người học (các học viên có cảm thấy đào tạo bổ ích hay khơng? Kết học tập (người học học gì?) Ap dụng kết học tập (người học có thay đổi hành vi cách làm họ công việc hay không?) Những hành vi thay đổi ảnh hưởng đến kết tổ chức (kết đem lại từ đào tạo?) Các học viên có cảm giác tốt đẹp tổ chức hay cơng việc khơng ?(thái độ) Để đo lường phản ứng người học thăm dò ý kiến họ thơng qua phiếu điều tra đánh giá khóa học Thực trạng cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn - Bệnh viện Nhi Trung ương 2.1 Giới thiệu Khoa Kiểm soát Nhiểm khuẩn - Bệnh viện Nhi Trung ương 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn - Bệnh viện Nhi Trung ương (KSNK) thành lập năm 1997 Đây chủ trương lớn, bước tiến hệ thống Y tế Việt Nam không quan tâm đến hiệu công tác khám, chữa bệnh mà quan tâm đến an tồn cho bệnh nhân nằm viện, an toàn cho nhân viên y tế an toàn cho cộng đồng Khi thành lập Khoa KSNK chủ yếu thực nhiệm vụ quản lý công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ quản lý đồ vải bệnh viện Cho đến sau 10 năm thiết lập Khoa KSNK-BVNTƯ trở thành Khoa KSNK hàng đầu bệnh viện nước 2.1.2.Chức nhiệm vụ - Giám sát phát trường hợp nhiễm khuẩn mắc phải bệnh viện (nhiễm khuẩn mắc phải bệnh viện (NKBV)là nhiễm khuẩn xuất bệnh nhân nằm điều trị bệnh viện Nó làm bệnh trầm trọng thêm, tăng tỷ lệ tử vong tăng chi phí điều trị) - Ban hành quy trình thực hành nhằm ngăn chặn, giảm mắc nhiễm khuẩn bệnh viện - Giám sát tuân thủ quy trình nhân viên y tế - Đảm bảo chương trình an tồn thực hành chun mơn cho nhân viên y tế - Huấn luyện, đào tạo KSNK cho nhân viên bệnh viện bệnh viện tuyến trước - Nghiên cứu khoa học lĩnh vực KSNK - Quản lý công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ - Quản lý, xử lý đồ vải tập trung bệnh viện 2.1.3 Một số kết thực chức nhiệm vụ - Tỷ lệ nhiễm khuẩn mắc bệnh viện giảm 1% năm - Khống chế tỷ lệ NKBV mắc 1,8/1000 bệnh nhân – ngày - Đảm bảo an toàn dụng cụ, vật tư, đồ vải sử dụng bệnh viện - Thực cơng trình nghiên cứu khoa học/năm - Tổ chức 10 lượt huấn luyện cho nhân viên bệnh viện/năm lượt huấn luyện cho bệnh viện tuyến trước 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Khoa tổ chức thành phận - Đơn vị giám sát, kiểm soát nhiễm khuẩn mắc phải bệnh viện - Trung tâm khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ - Đơn vị quản lý, xử lý đồ vải 2.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực Hiện khoa có 34 cán bộ, nhân viên bác sỹ, thạc sỹ, cử nhân, điều dưỡng, hộ lý 19 nhân viên kỹ thuật 2.2 Thực trạng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Khoa KSNK-BVNTƯ 2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo - Khoa có kế hoạch đào tạo tổng thể cho tầm nhìn đến năm 2010 nhu cầu phát triển khoa xác định - Hàng năm nhu cầu đào tạo xác định cho nhân viên khoa nhân viên toàn bệnh viện - Đã phân tích cơng việc, xác định “lỗ hổng”, “khoảng trống” để xác định nhu cầu đào tạo - Nhu cầu đào tạo xác định theo tiêu phân bổ theo việc phát sinh 2.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo - Mục tiêu đào tạo thường xác định cụ thể kể mục tiêu chung mục tiêu chuyên biệt - Tùy theo nhu cầu đào tạo, mục tiêu đào tạo xác định kiến thức kỹ 2.2.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo - Đối tượng đào tạo thường lựa chọn phù hợp với nhu cầu mục tiêu đào tạo 2.2.4 Lựa chọn phương pháp đào tạo - Trong thời gian qua phương pháp đào tạo chủ yếu áp dụng khoa khóa đào tạo liên tục, chỗ, ngắn hạn - Có vài cán khoa cử học nước dạng thực tập - Tuy nhiên nói loại hình học tập khoa tổ chức đa dạng: đào tạo thông qua buổi giao ban, trình bày đề cương, ý tưởng nội Cán khoa chia sẻ kinh nghiệm cho nhau… Điều làm khoa tổ chức học tập 2.2.5 Kinh phí đào tạo - Các khóa đào tạo xây dựng thiết kế từ ban đầu nguồn kinh phí dự án hợp tác quốc tế kinh phí xây dựng theo nhu cầu, mục tiêu đào tạo - Ngược lại khóa đào tạo ngân sách nhà nước kinh phí phân bổ trước sau phải xây dựng kế hoạch đào tạo theo kinh phí 2.2.6.Đánh giá chương trình đào tạo - Hiện đánh giá kết học tập kiểm tra đầu khóa, cuối khóa Chưa đánh giá thay đổi nhận thức hành vi người đào tạo công việc tác động đào tạo tới hiệu chất lượng công việc 2.3 Những hạn chế nguyên nhân công tác đào tạo phát triển Khoa KSNK-BVNTƯ - Việc phân tích cơng việc chủ yếu dựa chủ quan cá nhân lãnh đạo khoa Chưa phân tích cơng việc cách hệ thống phương pháp tin cậy vấn, điều tra - Chưa kiểm soát nguyên nhân lý kiến thức, kỹ làm ảnh hưởng đến hiệu cơng việc việc xác định nhu cầu đào tạo chắn nhiều “sai số” - Mục tiêu đào tạo thường có khuynh hướng cung cấp kiến thức (lý thuyết) cung cấp kỹ Do đặc điểm công việc đào tạo kỹ chuyên khoa KSNK thường thời gian Vì thông thường đào tạo kỹ cho cán khoa KSNK - Đối tượng đào tạo thường xây dựng kế hoạch lựa chọn tùy theo nhu cầu mục tiêu đào tạo Tuy nhiên nhiều hạn chế kinh phí thời gian nhiều đối tượng khác kết hợp đào tạo nội dung Đôi việc đào tạo theo định nên có đối tượng đào tạo nhiều đối tượng khác lại đào tạo - Bên cạnh khóa đào tạo liên tục, chỗ phương pháp đào tạo thường lựa chọn từ ban đầu Trong với khóa đào tạo kỳ vọng có chất lượng cao đào tạo nước ngồi khoa thường bị động phương pháp đào tạo Cán cử học theo hội theo kế hoạch - Đang tồn mâu thuẫn nhu cầu đào tạo cụ thể, mục tiêu đào tạo rõ ràng, phương pháp đào tạo phù hợp, dự trù kinh phí xây dựng theo quy định kinh phí phê duyệt lại theo tiêu Dẫn đến mục tiêu đào tạo phải điều chỉnh, phương pháp đào tạo phải thay đổi…hậu nhu cầu đào tạo không đáp ứng đầy đủ - Do chưa có chương trình đánh giá hoạt động đào tạo cách hoạt động đào tạo khoa đánh giá sài Chưa đánh giá cụ thể tác động đào tạo tới hiệu công việc Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khoa KSNK – Bệnh viện Nhi Trung ương Thứ nhất: Cần phải xây dựng chương trình đánh giá nhu cầu đào tạo cách nhằm xác định xác, cụ thể nhu cầu đào tạo Không thể xác định nhu cầu đào tạo theo cảm tính, phải có cơng cụ thu thập thơng tin công việc cách khoa học bảng câu hỏi vấn, bảng kiểm (checklist)…Phải kết hợp phân tích nhiệm vụ, phân tích tổ chức phân tích người để tìm nhu cầu đào tạo Thứ hai: Phải có chiến lược/kế hoạch đào tạo tốt Những phân tích hạn chế cho thấy đối tượng đào tạo chồng chéo, phương pháp đào tạo không rõ ràng hay không thuyết phục cấp thẩm quyền “rót” kinh phí có nghĩa kế hoạch đào tạo chưa phải kế hoạch tốt Hơn để tránh gặp phải quy trình ngược phân tích Kế hoạch đào tạo phải lập dựa ưu tiên nhu cầu đào tạo Không xây dựng cách tham lam ôm đồm Làm tránh việc kế hoạch xây dựng xong khơng có kinh phí triển khai Thứ ba: Khơng coi nhẹ việc đánh giá chương trình đào tạo Việc đánh giá hiệu quả, tác động chương trình đào tạo gắn liền với việc xác định nhu cầu đào tạo chu kỳ Thứ tư: Tranh thủ nguồn lực để thúc đẩy chương trình đào tạo Các nguồn lực từ bên ngồi có ý nghĩa to lớn việc thúc đẩy chương trình đào tạo Việc gửi nhân viên đào tạo bên nhiều mang tính cập nhật rộng mở đào tạo nội Tuy nhiên tranh thủ nguồn lực phải gắn liền với kế hoạch đào tạo để tránh lãng phí đào tạo Có đòa tạo người, cho việc cần Kết luận Đào tạo gắn liền với phát triển tổ chức/doanh nghiệp Nhưng đào tạo khơng có nghĩa mang vào lớp học mời dạy Mà đào tạo phải trình, chiến lược trình tự, khoa học: Xác định nhu cầu đào tạo; xác định mục tiêu đào tạo; lựa chọn đói tượng đào tạo; lựa chọn phương pháp đào tạo; dự trù kinh phí đào tạo đánh giá chương trình đào tạo Như đào tạo phát huy hết vai trò quan trọng ... khóa học Thực trạng cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khoa Kiểm soát Nhi m khuẩn - Bệnh viện Nhi Trung ương 2.1 Giới thiệu Khoa Kiểm soát Nhi m khuẩn - Bệnh viện Nhi Trung ương 2.1.1... lập Khoa KSNK-BVNTƯ trở thành Khoa KSNK hàng đầu bệnh viện nước 2.1.2.Chức nhi m vụ - Giám sát phát trường hợp nhi m khuẩn mắc phải bệnh viện (nhi m khuẩn mắc phải bệnh viện (NKBV)là nhi m khuẩn. .. cụ thể tác động đào tạo tới hiệu công việc Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khoa KSNK – Bệnh viện Nhi Trung ương Thứ nhất: Cần phải xây dựng chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số thực trạng về công tác đào tạo phát triển hiện nay tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện nhi trung ương , Một số thực trạng về công tác đào tạo phát triển hiện nay tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện nhi trung ương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay