Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm festival huế

7 1 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:11

Quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò vơ quan trọng việc tồn phát triển tổ chức, doanh nghiệp Những yếu tố như: máy móc thiết bị, cải vật chất, cơng nghệ kỹ thuật mua được, học hỏi được, chép được, người khơng thể Quản trị nguồn nhân lực gắn liền với tổ chức, quan tổ chức cần phải có phận nhân Quản trị nguồn nhân lực thành tố quan trọng chức quản trị, có gốc rễ nhánh trải rộng khắp nơi tổ chức Tất phòng ban lập phải có nhân sự, tồn quản trị nguồn nhân lực thiếu Cung cách quản trị nguồn nhân lực tạo cho tổ chức, cho doanh nghiệp mơi trường văn hóa riêng Đây yếu tố định đến tồn phát triển doanh nghiệp Có nhiều vấn đề quản trị nguồn nhân lực như: Tuyển dụng, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Đánh giá thực công việc, Thù lao lao động… khuôn khổ viết này, xin đề cập đến vấn đề Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực đơn vị công tác – Trung tâm Festival Huế II Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Trung tâm Festival Huế II.1 Giới thiệu Trung tâm Festival Huế Trung tâm Festival Huế đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế, có chức tham mưu, giúp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thực nhiệm vụ công tác tổ chức, phối hợp tổ chức điều hành trực tiếp họat động, kiện văn hóa, du lịch, kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt Festival quốc tế Huế, diễn định kỳ năm lần Sau gần 10 năm thành lập (13/10/2001) quy mô Trung tâm từ người mở rộng thành 49 người, 42 cán biên chế cán hợp đồng II.2 Đào tạo: Festival Huế xem Festival Việt Nam đánh dấu vào năm 1992, qua lần tổ chức thành công Festival Việt – Pháp thành phố Huế Codev Pháp, thông qua đánh giá kết quả, với nổ lực cam kết hỗ trợ Đại sứ quán Cộng hòa Pháp Việt Nam, Hội đồng Vùng Poitou- Charentes Vùng Nord Pas de Clais, phủ khuyến khích tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Festival Huế định kỳ năm lần, năm 2000 Festival Huế xem bước đột phát việc giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch Việt Nam giới, muốn cơng việc thành cơng, ngồi nổ lực địa phương, phủ, đòi hỏi hỗ trợ bước đầu quan trọng công nghệ tổ chức Festival quốc tế, phía Pháp đặt viên gạch móng nhà cơng nghệ tổ chức Festival cho đội ngũ tổ chức Festival Huế Với thành cơng ngồi mong đợi Festival Huế 2000, năm 2001 tỉnh Thừa Thiên Huế định thành lập Trung tâm Festival Huế, - đơn vị chuyên trách UBND tỉnh để tổ chức Festival Huế với nhân gồm cán Do xem ngành đặc thù, riêng biệt, Việt Nam chưa có sở đào tào, với cam kết hỗ trợ từ phía Pháp, cán tiếp cận công nghệ tổ chức Festival chuyên nghiệp thông qua khóa học tháng, tháng, năm Đại học Avignon làm thực hành trực tiếp Ban tổ chức Festival Avignon Pháp ngược lại, phía Pháp gửi chuyên gia sang tham gia trực tiếp điều hành hoạt động Festival Huế từ ngày đầu Do nhu cầu phát triển Festival Huế, quy mô nhân Trung tâm Festival phê duyệt thêm nhiều tiêu đến năm 2010, tổng số biên chế lên đến 42 người Thời gian đầu thành lập, phía Pháp hỗ trợ đào tạo cán Trung tâm Festival Huế theo mơ hình cung cấp kiến thức tổng thể, với quy mơ ngày lớn dần, phía Pháp chuyển sang đào tạo chuyên sâu lĩnh vực công tác tổ chức Festival như: truyền thông, kỹ thuật (âm thanh, ánh sáng), nghệ thuật, quản lý biểu diễn, tài trợ, kinh tế, công nghệ thông tin… thông qua học bổng cao học năm học bổng nghề, học bổng giao lưu văn hóa từ Đại sứ quán Pháp, Các hội đồng vùng, dự án “Quỹ đồn kết ưu tiên” (FSP) … Khơng thế, vào năm tiếp theo, từ năm 2003, Trung tâm Festival Huế tiếp tục nhận thêm học bổng nâng cao nghiệp vụ từ quỹ Ford (Mỹ), học Endervour (Úc), đại sứ quán Anh, Hội đồng Anh, quỹ hợp tác văn hố Nhật Bản… Bởi có q nhiều hội học bổng cho cán Trung tâm theo học nước phát triển nên việc cạnh tranh suất biên chế Trung tâm vấn đề cần thiết hầu hết 100% cán tham gia nhận học bổng Chính mối quan hệ hợp tác nước giới làm việc nên chuyên viên tuyển vào, ngồi trình độ chun mơn, trình độ ngoại ngữ đánh giá cao tiêu chí tuyển chọn… Ngồi chương trình đào tạo nước ngồi, hàng năm, Trung tâm tỉnh cấp lượng ngân sách đủ lớn, giúp chuyên viên Trung tâm có hội đào tạo khơng nước ngồi mà nước thơng qua chuyến giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ Festival quốc tế khác hay Festival nước, tham gia khoá học ngắn hạn quản lý, marketing, truyền thông văn hố… Ngồi việc chun mơn hố lĩnh vực, Trung tâm Festival Huế chủ động đào tạo thêm nghiệp vụ bổ sung cho chuyên viên để tạo nên tính đa dạng nghiệp vụ như: chuyên viên truyền thơng tham gia thêm khố nghiệp vụ tài trợ, nghệ thuật để hiểu rõ quy trình làm việc phận để đưa giải pháp tốt cho công tác truyền thông; chuyên viên kỹ thuật, đối ngoại tham gia thêm khoá đào tạo quản lý nghệ thuật để tìm hiểu thêm yếu tố quan trọng để tổ chức sân khấu, âm thanh, ánh sáng tốt hơn, tạo hiệu tốt cho chương trình biểu diễn… II.3 Phát triển Với việc 100% cán Trung tâm đào tạo làm việc trực tiếp từ tổ chức nước giúp cho lực thật trung tâm nâng lên tầm đáng kể Từ khởi đầu việc hỗ trợ công nghệ tổ chức Festival việc dựa vào điều hành trực tiếp chuyên gia Pháp từ Festival Huế 2004, Trung tâm Festival Huế tự làm chủ, Pháp rút vai trò từ nhà đồng tổ chức thành đối tác chính, khơng tham gia trực tiếp vào việc điều hành Ban tổ chức Festival Huế mà lo vấn đề liên quan đến đoàn Pháp Festival Huế Với việc mở rộng quy mô, bổ sung thêm lực cho cán bô, Trung tâm có điều chỉnh hợp lý, phù hợp với công việc phát triển xã hội như: - Xác nhập phận nghệ thuật phận đối ngoại thành thành phận nghê thuật Festival Huế Festival quốc tế, 2/3 số đoàn nghệ thuật tham dự đoàn nghệ thuật nước ngoài, ngày trước chuyên viên nghệ thuật phải thông qua chuyên viên đối ngoại để liên lạc đoàn nghệ thuật nước ngoài, chuyên viên nghệ thuật bổ sung thêm ngoại ngữ, chuyên viên đối ngoại bổ sung thêm kiến thức nghệ thuật nên chuyên viên hai phòng trực tiếp làm việc với đối tác nước ngồi, thế, việc xác nhập hai phòng ban lại với điều hợp lý - Xác nhập phân Công nghệ Thông tin truyền thông thành phận Thông tin Truyền thông: Bộ phận Công nghệ Thông tin việc điều hành toàn hoạt động hệ thống thơng tin Trung tâm phụ trách thêm website Festivalhue, phận Truyền thơng ngồi việc xây dưng thực kế hoạch tuyên truyền phải biên tập nội dung cho website Trung tâm Sau bổ sung kỹ báo chí cho phận công nghệ thông tin kỹ điều hành website cho bơ phận truyền thơng hiệu phòng Thông tin Truyền thông tăng lên rõ rệt, điều chứng tỏ bổ sung lực xác nhập phận điều đắn hạn chế tối đa nhân phòng điều nên thực - Phòng Kinh tế quan trọng, điều khẳng định khủng hoảng kinh tế giới vừa qua, khơng chun sâu, thiếu tính nhạy bén, thiếu chiến lược kinh doanh, thiếu lực đối phó với khủng hoảng làm ảnh hưởng đến chiến lược phát triển Trung tâm đạt mục tiêu tự chủ hố lực tài vào năm 2014 Đáp ứng hạn chế, Trung tâm tâm đầu tư phát triển phòng kinh tế việc tách phòng kinh tế thành phòng khác là: Marketing, Kinh doanh quản trị khủng hoảng III Hạn chế Dẫu biết Trung tâm Festival Huế quan tâm, hỗ trợ, tài trợ tổ chức nước ngoài, ưu ngân sách nhà nước đào tạo phát triển nguồn nhân lực trình hoạt động Trung tâm tồn số hạn chế: - Do Trung tâm Festival Huế biết đến đơn vị đặc biệt thường xuyên nhận hỗ trợ từ tổ chức nước việc đào tạo nguồn nhân lực với giá trị học bổng cao nên từ khâu tuyển dụng tiềm ẩn môt số hạn chế như: gửi gắm ứng cử viên từ đơn vị quản lý cao cá nhân lãnh đạo cấp cao; không minh bạch số người phận tuyển dụng nên thông thường biên chế sau tuyển dụng có số người khơng chuyên môn lực tồn số hạn chế Khơng thế, mối quan hệ cá nhân, áp lực từ mối quan hệ tiềm ẩn lại gây nên kết chưa công thể qua việc chuyên viên phòng ban, nhận vào sau, lực chưa có hội thể đề cử học bổng sớm hơn, tốt so với thành viên lai, điều gây nên hiềm khích ngầm chuyên viên quan - Đối với chuyên viên đào tạo từ nước ngoài, trực tiếp tham gia thực hành với ekip chuyên nghiệp nước hoàn cảnh thực tế khác nhau, mơi trường cơng việc, văn hố khác nhau, tính chất loại Festival khác nên việc áp dụng hết kiến thức thu thập khác nhau, phụ thuộc vào tính nhạy bén, khả ứng dụng người công việc đảm nhận điều đặc biệt phối hợp thành viên tổ chức gây ảnh hưởng khơng đến kết cơng việc - Hiện tượng chảy máu chất xám vấn đề quan trọng phát triển Trung tâm Do Trung tâm Festival Huế đơn vị công lập nên tất chuyên viên, cán Trung tâm điều hưởng lương theo quy định nhà nước với mức lương quy định nay, điều thật vấn đề nan giải sống Mặt khác, trình độ quản lý nhà lãnh đạo Trung tâm có cải thiện nhiều nhờ thơng qua khố đào tạo nước ngồi tồn xu hướng quản lý áp đặt, điều hạn chế nhiều đến việc phát triển lực cho chun viên, khơng áp lực, làm ức chế tinh thần, không làm thoả mãn nhu cầu phát triển gây nhàm chán, bỏ chuyên viên Đặc biệt, chuyên viên có lực thật sự, sau thời gian tu nghiệp nước về, lực tăng lên rõ rệt, gò bó quản lý, phát triển lực, tiền lương với quyến rũ hấp dẫn từ công ty nước thành phố lớn khiến cho chuyên viên giỏi Bởi chuyên viên giỏi theo học nước ngoài, nên việc ký kết thoả thuận công việc, thời gian công tác sau kết thúc đào tạo nước ngồi điều khơng có quy định ràng buộc nhà nước, chuyện dễ dàng đơn vị không tạo môi trường công việc để chuyên viên có hội phát triển lực mình, có mơi trường cơng việc tốt có thu nhập đủ đảm bảo sống… IV Giải pháp khắc phục Trong tồn phát triển tổ chức, thiếu hụt lực đội ngũ nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng nghiêm trọng có đội ngũ thừa lực lại thiếu mơi trường để phát huy, có lực đồng lương không đủ để đảm bảo sống, không tạo an tâm cho đội ngũ nhân phát huy hết lực Vì thế, tơi có kiến nghị số giải pháp sau: - Xây dựng lại môi trường công việc, đề tiêu chí để để đánh giá cơng lực thật người, khuyến khích sáng tạo ghi nhận nổ lực đóng góp công việc người - Tạo hộp thư để người bày tỏ nguyện vọng đáng cá nhân, giải toả những thắc mắc khó khăn gây ảnh hưởng đến cơng việc - Tăng thu nhập cho nhân viên thông qua việc đề xuất UBND tỉnh cho phép Trung tâm Festival Huế ký kết, thực hợp đồng liên quan đến chuyên môn Trung tâm tổ chức kiện văn hoá, du lịch theo yêu cầu, tham gia tư vấn thực công việc cho Festival tỉnh khác như: Festival hoa Đà Lạt, Festival biển Nha Trang, Festival Tây Sơn – Bình Định…để tăng thêm thu nhập cho cơng đồn, cải thiện phần lương cán cơng nhân viên Ngồi ra, cơng việc Trung tâm mang tính thời vụ nhiều nên thời gian cho chuyên viên Trung tâm tương đối thoải mái, Trung tâm nên tạo điều kiện, cho phép thành viên Trung tâm ký kết hợp đồng công việc với dự án, tổ chức phi phủ nước ngồi Huếnhân phải trích lại từ 30% đến 40% tổng thu nhập theo hợp đồng cho quỹ Cơng đồn, vừa mang lại thu nhập cho người làm thêm mà tăng thêm thu nhập cho người khơng làm thêm để họ yên tâm Trung tâm phụ giúp công việc người vắng mặt Trung tâm V Kết luận Quản trị nguồn nhân lực vấn đề siêu quan trọng trình hình thành phát triển tổ chức, định đến thành công hay thất bai tổ chức Đặc biệt trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tổ chức, nhờ q trình đào tạo giúp cá nhân tổ chức bổ sung thêm lực cần thiết cho công việc thực tế, ngồi giúp phát lực thực tế khác mà cá nhân chưa có hội phát Chúng ta phải biết vào mục tiêu phát triển doanh nghiệp, định hướng phát triển tương lại để có định đầu tư đào tạo cho mục tiêu công ty phù hợp với xu hướng phát triển xã hội Một tổ chức thành công tổ chức phải biết đầu tư cho đội ngũ nhân tổ chức ấy, phải biết tận dụng tối đa lựcnhân tổ chức, tránh lãng phí tài nguyên đơn vị, đặc biệt tài nguyên người ... biết Trung tâm Festival Huế quan tâm, hỗ trợ, tài trợ tổ chức nước ngoài, ưu ngân sách nhà nước đào tạo phát triển nguồn nhân lực trình hoạt động Trung tâm tồn số hạn chế: - Do Trung tâm Festival. .. trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tổ chức, nhờ trình đào tạo giúp cá nhân tổ chức bổ sung thêm lực cần thiết cho cơng việc thực tế, ngồi giúp phát lực thực tế khác mà cá nhân chưa có hội phát. .. doanh, thiếu lực đối phó với khủng hoảng làm ảnh hưởng đến chiến lược phát triển Trung tâm đạt mục tiêu tự chủ hoá lực tài vào năm 2014 Đáp ứng hạn chế, Trung tâm tâm đầu tư phát triển phòng kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm festival huế , Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm festival huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay