Đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam PVFC

12 4 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:11

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM PVFC, hạn chế giải pháp khắc phục PHẦN I: GIỚI THIỆU Quản trị nguồn nhân lực phối hợp cách tổng thể hoạt động hoạch định, tuyển chọn, tuyển mộ, trì, phát triển, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho nguồn nhân thông qua tổ chức nhằm đạt mục tiêu chiến lược định hướng viễn cảnh tổ chức Công tác quản trị nguồn nhân lực thành công hay không phần nhiều doanh nghiệp biết đánh giá hiệu làm việc nhân viên Đánh giá thực công việc sở cho hoạt động khác quản trị nhân tuyển mộ, tuyển chọn đào tạo phát triển thù lao… hoạt động tăng cường hiệu quản lý nhân Đánh giá thực công việc hoạt động quan trọng công tác quản trị nhân Việc đánh giá giúp khẳng định lực, khả nhân viên Đây sở giúp doanh nghiệp tuyển mộ, tuyển chọn, phát triển nguồn nhân lực tại, đồng thời giúp doanh nghiệp xây dựng chế độ thù lao phù hợp, đưa định quản lý nhân cách cơng xác Trong khuôn khổ viết xin đề cập đến chức quan trọng quản trị nhân đánh giá thực cơng việc Trên sở kiến thức học chọn đề tài: “Đánh giá thực công việc Tổng Cơng ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam PVFC, hạn chế giải pháp khắc phục” Bài viết trình bày với nội dung Lý luận chung đánh giá thực công việc tổ chức Thực trạng đánh giá thực cơng việc PVFC Lê Thị Bích Việt X0210.Bài tập cá nhân mơn Quản trị ngn nh©n lùc Trang Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đánh giá thực công việc PVFC PHẦN II : PHÂN TÍCH Lý luận chung đánh giá thực công việc 1.1 Khái niệm Đánh giá thực công việc đo lường kết công việc thực so với tiêu đề cá nhân, nhóm hay tổ chức Một hệ thống đánh giá hiệu đánh giá thành tích đưa kế hoạch cho việc phát triển, mục tiêu tổng thể cụ thể 1.2 Đối tượng đánh gía thực công việc Đánh giá thực công việc đánh giá hệ thống thức tình hình thực công việc nhân viên quan hệ so sánh với tiêu chuẩn xây dựng thảo luận đánh giá Bởi vậy, đối tượng khơng phải lực, phẩm chất đạo đức, trình độ giáo dục đào tạo, kỹ người lao động mà thực cơng việc người lao động Trong thực tế, nhiều tổ chức, cá nhân gọi đánh giá thực công việc nhân viên đánh giá nhân cách 1.3 Vai trò đánh giá thực công việc - Đánh giá thực công việc khứ nhằm nâng cao hiệu công việc tương lai, nâng cao hiệu cho doanh nghiệp - Đánh giá tình hình thực công việc, suất lao động nhân viên cung cấp thơng tin bản, dựa vào doanh nghiệp định vấn đề thăng tiến, tiền lương tiền thưởng nhân viên Tạo động lực cho người lao động thông qua việc cơng nhận mức thành tích họ, giúp họ gắn bó với doanh nghiệp - Giúp cho cán nhân nhân viên hội để xem xét lại phẩm chất liên quan đến cơng việc cần thiết phải nhân viên Đánh giá lực tiềm tàng khả thăng tiến tương lai nhân viên Lê Thị Bích Việt X0210.Bài tập cá nhân mơn Quản trị ngn nh©n lùc Trang - Giúp cho cán nhân nhân viên xây dựng kế hoạch điều chỉnh lại sai sót việc thực công việc nhân viên - Giúp cho doanh nghiệp tổ chức công việc tốt - Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân viên 1.4 Các phương pháp đánh giá thực công việc Các phương pháp đánh giá thực công việc bao gồm: - Thang điểm đánh giá: việc đánh giá thực thông qua mẫu phiếu đánh giá theo nhân tố xác định trước - Ghi chép kiện quan trọng: Đánh giá thơng qua q trình quan sát ghi lại cách mô tả hành vi xuất sắc yếu liên quan đến thực công việc người lao động - So sánh: Đánh giá dựa so sánh thực công việc người lao động với đồng nghiệp họ tiêu thức để đánh giá tình hình thực cơng việc nói chung - Phân bố theo tiêu: Người đánh giá xếp cá nhân nhóm làm việc vào số hạng phân loại hạn chế tương tự phân bố thông thường - Quản lý mục tiêu: Nhân viên người lãnh đạo trực tiếp xây dựng mục tiêu thực công việc cho thời kỳ tương lai - Đánh giá 3600: Việc đánh giá thực nhiều người, thước đo hiệu cơng việc mang tính khách quan - Danh mục kiểm tra: Đánh giá thông qua mẫu phiếu đánh giá, mô tả hành vi và thái độ xảy q trình thục cơng việc nhân viên 1.5 Tiến trình đánh giá thực cơng việc Tiến trình đánh giá thực bao gồm bước: Bước 1: Xác định mục tiêu đánh giá Bước 2: Lựa chọn tiêu chí phương pháp đánh giá Lê Thị Bích Việt X0210.Bài tập cá nhân mơn Quản trị ngn nh©n lùc Trang Thường dựa vào hai phương pháp: Mục đích đánh giá mục tiêu quản lý Bước 3: Lựa chọn người đánh giá Thông thường sử dụng đối tượng: Lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp, người quyền, khách hàng, tự đánh giá Bước 4: Lựa chọn chu kỳ đánh giá Đó khoảng thời gian hai lần đánh giá thường 01 tháng, 06 tháng 01 năm Bước 5: Đào tạo người đánh giá Đây khâu quan trọng tiến trình đánh giá Đào tạo người đánh giá đảm bảo hiệu cho trình đánh giá Nếu thực tốt vấn đề tác dụng lớn việc giảm hạn chế đánh giá, làm tăng tính xác thông tin đánh giá Bước 6: Phỏng vấn đánh giá - định hướng nhân viên Đây trình thu thập thơng tin phản hồi sau thực quy trình đánh giá, thực thơng qua thảo luận, nói chuyện người đánh giá đối tượng đánh giá 1.6 Các lỗi thường gặp trình đánh giá thực cơng việc - Lỗi thiên vị - Lỗi tác động hào quang/ lỗi tác động việc tiêu cực - Hiệu ứng thiên kiến: Người đánh giá xu hướng dựa vào đặc điểm nhân viên để làm sở đánh giá điểm khác kết đánh giá bị sai lệch - Lỗi xu hướng bình qn: Người đánh giá xu hướng đánh giá tất nhân viên - Lỗi khoan dung/ khắt khe - Lỗi ảnh hưởng kiện gần nhất: Người đánh giá xu hướng bị chi phối hành vi xảy nhân viên Lê Thị Bích Việt X0210.Bài tập cá nhân mơn Quản trị ngn nh©n lùc Trang - Lỗi thành kiến cá nhân: Người đánh giá khuynh hướng xếp hạng nhân viên theo cảm tính cá nhân Thực trạng công tác đánh giá thực công việc PVFC 2.1 Giới thiệu chung PVFC Là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Tổng Cơng ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) tiền thân Cơng ty Tài Dầu khí thành lập ngày 19/06/2000 với phương châm hoạt động “Vì phát triển vững mạnh Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam” Trải qua chặng đường xây dựng phát triển, đến PVFC trở thành định chế mạnh Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức tín dụng tốc độ phát triển nhanh, thương hiệu Tài Dầu khí khẳng định thị trường tài nước bước đầu vươn giới Với chức chủ yếu thu xếp nguồn vốn cho Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vận hành sinh lời hiệu nguồn tài ngành Dầu khí, tạo lập cơng cụ tài hỗ trợ sách nhân viên Tập đồn, nhiều sản phẩm mang tính sáng tạo PVFC đời, trở thành sản phẩm đặc trưng, góp phần tạo nên nét riêng PVFC thị trường như: tư vấn môi giới đầu tư, đồng tài trợ, ủy thác cho vay, ủy thác đầu tư, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp Bên cạnh đó, PVFC nhà tư vấn tài chuyển đổi cấu trúc tài chính, đưa doanh nghiệp ngành Dầu khí gắn với hoạt động thị trường vốn Ngày 17/03/2008, PVFC thức chuyển thành Tổng Cơng ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam Đây bước chuyển từ cơng ty 100% vốn Nhà nước lên Tổng Công ty cổ phần Với mạng lưới hoạt động trải miền Bắc - Trung - Nam, 1.500 CBCNV đào tạo bản, động chuyên nghiệp, PVFC bước thay đổi chế hoạt động quản lý doanh nghiệp để trở thành “Tập đồn tài hùng mạnh, thương hiệu khu vực quốc tế” 2.2 Giới thiệu sơ quy trình đánh giá thực cơng việc PVFC Tại PVFC, hoạt động đánh giá thực công việc thực hàng năm theo quy chế nội tổ chức nhân quy định rõ mục đích hoạt động đánh giá Lê Thị Bích Việt X0210.Bài tập cá nhân mơn Quản trị ngn nh©n lùc Trang cán bộ; phạm vi đối tượng áp dụng; pháp lý xây dựng quy trình; giải thích từ ngữ sử dụng quy trình; quy trình quy định rõ nội dung hoạt động đánh giá cán bộ, cụ thể như: * Mục đích hoạt động đánh giá cán - Xác định lực, trình độ, kết cơng tác, ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất trị, lối sống hiệu cơng việc để làm bố trí, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật thực sách cán - Mỗi cán bộ, nhân viên nhận thấy ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, chun mơn, lực…từ tự học tập, nghiên cứu, trau dồi kiến thức để phát huy ưu điểm, mặt mạnh đồng thời nhanh chóng sửa chữa khuyết điểm khắc phục điểm yếu để hoàn thành tốt chức nhiệm vụ giao * Phạm vi đối tượng áp dụng Quy trình đánh giá cán quy định việc đánh giá cán định kỳ hàng năm Tổng Giám đốc cán bộ, nhân viên Hội sở Giám đốc chi nhánh, công ty con; Giám đốc chi nhánh, công ty cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị quản lý áp dụng tồn hệ thống PVFC Trích dẫn lưu đồ quy trình đánh giá cán PVFC Lê Thị Bích Việt X0210.Bài tập cá nhân mơn Quản trị ngn nh©n lùc Trang Phó Trư ởng phò ng, nhâ n viê n Tự đánh giá, nhận xét Trưởng phò ng ý kiến Phó TGĐ phụ trách, GĐ Ban, Phòng Tổ chức nhân ý kiến Hội đồng Tổng GĐ, Giám đốc thi đua khen thưởn g Xem xét đánh giá Không đồng ý Duyệt, xếp loại Để biết Ghi nhận xét Để biết Lưu hồ sơ Thông báo, xếp loi ng ý 2.3 Nội dung công tác đánh giá cán PVFC Vo ngy 15 thỏng 01 hng năm, PVFC tiến hành đánh giá cán bộ, việc đánh giá cán thực qua bước cụ thể sau: Bước 1: Tự nhận xét đánh giá Cán nhân viên tự viết nhận xét, đánh giá kết phấn đấu thực nhiệm vụ năm trước tự xếp loại theo mẫu PVFC Bản tự nhận xét đánh giá bao gồm: (I) Đánh giá kết hoạt động kỳ: (1) – Các tiêu chí chung (15%); (2) – Chuyên nghiệp (35%); (3) – Trình độ nghiệp vụ (40%); (4) – Tác phong (10%); (II) Ý kiến nhận xét tổng quát điểm mạnh, điểm hạn chế cần khắc phục thành tích đạt được; (III) Ý kiến đánh giá cấp quản lý mức độ đáp ứng yêu cầu công việc Lê Thị Bích Việt X0210.Bài tập cá nhân mơn Quản trị nguån nh©n lùc Trang Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến phòng Việc tổ chức lấy ý kiến phòng thực việc tổ chức họp, hình thức nội dung họp sau: + Cá nhân đọc tự nhận xét đánh giá, xếp loại + Tập thể góp ý nhận xét, đánh giá đề xuất xếp loại + Sau kết thúc kiểm điểm, Trưởng phòng làm báo cáo kết kiểm điểm phân loại cán kèm biên bản, kiểm điểm cá nhận cán gửi lãnh đạo trực tiếp phụ trách Bước 3: Thông qua Giám đốc Ban thông qua Cấp ủy - Đối với Phó trưởng phòng nhân viên: Trên sở báo cáo kết kiểm điểm phân loại cán biên tổng hợp ý kiến tham gia tập thể phòng, Trưởng phòng thơng qua tổ Đảng (nếu có) sau chuyển lấy ý kiến thức Chi ủy đánh giá, xếp loại - Đối với Trưởng phòng: Trên sở tự nhận xét Trưởng phòng, Cấp ủy ý kiến đánh giá Đơn vị lấy ý kiến trước Phó giám đốc phụ trách - Đối với Giám đốc, Phó giám đốc: Trên sở tự nhận xét Giám đốc, Phó giám đốc, cấp ủy ý kiến đánh giá, xếp loại Bước 4: Thông qua Hội đồng thi đua - Đối với Phó trưởng phòng nhân viên: vào kết đánh giá, phân loại đề nghị Trưởng phòng, Hội đồng thi đua xem xét, thơng qua xếp loại trình Giám đốc - Đối với Trưởng phòng: Trên sở xếp loại thi đua tập thể Phòng tự nhận xét cá nhân Trưởng phòng, ý kiến cấp uỷ, ý kiến Phó Giám đốc (nếu có), Hội đồng thi đua thơng qua xếp loại trình Giám đốc Lê Thị Bích Việt X0210.Bài tập cá nhân mơn Quản trị ngn nh©n lùc Trang - Đối với Phó Giám đốc, Giám đốc chi nhánh trực thuộc: Trên sở xếp loại thi đua tập thể đơn vị tự nhận xét cá nhân Phó giám đốc, Giám đốc chi nhánh trực thuộc, ý kiến cấp uỷ, Hội đồng thi đua thơng qua xếp loại trình Giám đốc Bước 5: Lãnh đạo duyệt Trên sở đánh giá kết phân loại cán bộ, nhân viên Hội đồng thi đua, Tổng giám đốc, Giám đốc xem xét định cuối Bước 6: Thông báo Sau Tổng giám đốc, Giám đốc duyệt, Hội đồng thi đua thông báo kết đánh giá phân loại cán bộ, nhân viên cho đơn vị Bước 7: Ghi nhận xét, đánh giá Giám đốc chi nhánh, công ty con: Nhận xét, đánh giá, xếp loại Phó giám đốc, Trưởng phòng Giám đốc đơn vị trực thuộc + Trưởng phòng đơn vị thành viên: Nhận xét, đánh giá, xếp loại phó trưởng phòng nhân viên phòng + Giám đốc đơn vị trực thuộc: Nhận xét, đánh giá, xếp loại Phó giám đốc cán thuộc đơn vị Bước 8: Lưu trữ hồ sơ Bản tự nhận xét cá nhân sau ghi nhận xét đánh giá (theo bước 7), lãnh đạo trực tiếp ký xác nhận, đóng dấu, chuyển cho Ban, Phòng Tổ chức nhân lưu giữ hồ sơ cán theo quy định PVFC Những hạn chế hoạt động đánh giá công việc PVFC Qua thực tế hoạt động đánh giá công việc PVFC, đối chiếu với kiến thức học môn Quản trị nguồn nhân lực, theo PVFC sử dụng hệ thống đánh giá thực công việc dựa kết Trong cơng tác quản trị nguồn nhân lực nói chung hoạt động đánh giá thực công việc nói riêng cấp lãnh đạo PVFC quan tâm, quy trình liên quan đến cơng tác tổ chức cán xây dựng Lê Thị Bích Việt X0210.Bài tập cá nhân mơn Quản trị ngn nh©n lùc Trang thường xuyên cải tiến, đảm bảo tính thống cơng tác tổ chức cán toàn hệ thống Tuy nhiên việc thực đánh giá công việc năm lần dễ dẫn đến số vấn đề: - Thứ là: lỗi kiện gần nhất, người đánh giá nhớ hành vi gần thời điểm đánh giá hành vi cách lâu - Thứ hai là: dễ gặp phải thao túng trình đánh giá “ Đơi khi, nhà quản lý kiểm sốt tồn khía cạnh trình đánh giá “ Mặt khác đặc thù cơng việc ngành tài - ngân hàng, cơng việc cán nhân viên thực năm nay, hiệu xác định sau thời gian sang năm sau, cụ thể khoản cấp tín dụng, bảo lãnh khoản cấp tín dụng phải sau tối thiểu 01 tháng khách hàng đến kỳ hạn trả gốc lãi biết khoản nợ khách hàng tốt hay khơng tốt, trả nợ hạn hay khơng Việc đánh giá thông qua tổ chức họp dễ dẫn đến tâm lý nể nang, né tránh việc nhận xét đánh giá kết thực công việc thành viên đơn vị, nhân viên với nhân viên nhân viên với lãnh đạo, điều dễ dẫn đến vấn đề khoan dung/khắt khe đánh giá thực công việc III GIẢI PHÁP PVFC loại hình doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài ngân hàng, tất hoạt động kinh doanh PVFC liên quan đến khách hàng Khách hàng trung tâm hoạt động kinh doanh PVFC, thân PVFC xây dựng phương châm kinh doanh “Chuyên nghiệp – Hiệu - Minh Bạch – Khách hàng trọng tâm” Từng cán PVFC cần phải đáp ứng cách tốt nhu cầu khách hàng, tốt cán nhân viên PVFC biết khách hàng đánh giá tác phong, kỹ ứng xử trình thực yêu cầu khách hàng Để nâng cao hiệu hoạt động đánh giá thực công việc theo PVFC nên lựa chọn phương pháp đánh giá 3600, phương pháp khắc phục hạn Lê Thị Bích Việt X0210.Bài tập cá nhân mơn Quản trị nguån nh©n lùc Trang 10 chế hoạt động đánh giá thực cơng việc tại, đồng thời thiết thực cho PVFC khách hàng tham gia đánh giá Phương pháp đánh giá 360 giúp tạo môi trường làm việc thân thiện cởi mở, tạo nét khác biệt xây dựng văn hố doanh nghiệp cấp tham gia nhiệt tình việc đánh giá cấp trên, đồng nghiệp đánh giá ng nghip Đồng nghiệ p Cấp Nhóm Cá nhâ n Cấp dới Khách Khách hàng hàng PHN IV : KẾT LUẬN Quản trị nguồn nhân lực thiết kế sách thực lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho cá nhân đóng góp giá trị hữu hiệu cho tổ chức, bao gồm lĩnh vực hoạch định nguồn nhân lực, phân tích thiết kế công việc, chiêu mộ lựa chọn, đào tạo phát triển, đánh giá thành tích thù lao; sức khoẻ an toàn lao động tương quan lao động, Đánh giá thành tích cơng tác nhân viên chìa khố giúp cho doanh nghiệp sở để hoạch định, tuyển chọn, phát triển tài nguyên nhân đãi ngộ, phát triển nghề nghiệp, phát triển doanh nghiệp Quản trị nguồn nhân lực thành công hay không phần lớn doanh nghiệp đánh giá mức thành tích cơng tác nhân viên hay khơng? từ định thành công hay thất bại doanh nghiệp Lê Thị Bích Việt X0210.Bài tập cá nhân mơn Quản trị nguån nh©n lùc Trang 11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.“Quản trị nguồn nhân lực”, Slide giảng thuộc Chương trình MBA Đại học Griggs - Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2009 2.“Quản trị nguồn nhân lực”, Slide giảng PGS.TS Vũ Hoàng Ngân 3.Trần Kim Dung, “Quản trị nguồn nhân lực”, NXB Tổng hợp TP HCM, 2010 R.Wayne Mondy, SPHR, ‘‘Human Resource Management’’ 5.Các văn bản, quy trình quản lý PVFC http://www.ketnoisunghiep.vn Lê Thị Bích Việt X0210.Bài tập cá nhân mơn Quản trị ngn nh©n lùc Trang 12 ... nhằm nâng cao chất lượng đánh giá thực công việc PVFC PHẦN II : PHÂN TÍCH Lý luận chung đánh giá thực công việc 1.1 Khái niệm Đánh giá thực công việc đo lường kết công việc thực so với tiêu đề cá... thực cơng việc người lao động Trong thực tế, nhiều tổ chức, cá nhân gọi đánh giá thực công việc nhân viên đánh giá nhân cách 1.3 Vai trò đánh giá thực công việc - Đánh giá thực công việc khứ nhằm... công tác đánh giá thực công việc PVFC 2.1 Giới thiệu chung PVFC Là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Tổng Cơng ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) tiền thân Cơng ty Tài Dầu khí thành lập ngày 19/06/2000
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam PVFC , Đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam PVFC

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay