ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (166)

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

CHUYÊN ĐỀ:TIẾN HÓA-SINH THÁI HỌC Admin:Lê Ngọc Trung SINH HỌC OCEAN Cùng bạn vươn tới đỉnh cao CHUYÊN ĐỀ:TIẾN HÓA-SINH THÁI HỌC Biên soạn lời giải:LÊ NGỌC TRUNG (Tài liệu tham khảo gồm trang) Tham gia thảo luận group: https://www.facebook.com/groups/1690903177876735/ _ Hướng dẫn giải chi tiết 1.D 11.C 21.C 2.D 12.B 22.C 3.C 13.B 23.B 4.C 14.C 24.A 5.B 15.C 25.A 6.C 16.B 26.C 7.B 17.B 27.B 8.C 18.B 28.C 9.C 19.A 29.C 10.B 20.D 30.C Câu 1: Đáp án: D Biến động số lượng cá thể quần thể tăng, giảm số lượng cá thể quần thể quanh trị số cân kích thước quần thể đạt giá trị tối đa, cân với sức chứa môi trường Gồm loại: Biến động theo chu kì biến động khơng theo chu kì → Các q trình 3, 4, sai → Loại A, B, C Câu 2: Đáp án D Nhìn vào lưới thức ăn ta thấy có loại chuỗi thức ăn bắt đầu sinh vật sản xuất Diều hâu sinh vật tiêu thụ bậc chuỗi thức ăn: Cỏ  Kiến  Chuột  Diều hâu sinh vật tiêu thụ bậc chuỗi:Cỏ  Kiến  Ếch  Rắn  Diều hâu Ếch chuột thuộc bậc dinh dưỡng cấp có trùng lặp ổ sinh thái thức ăn ăn kiến Ta thấy rõ ràng rắn bậc dinh dưỡng cấp tham gia nhiều chuỗi thức ăn nên chăn mắt xích chung Vậy tất ý xác Câu 3: Đáp án C Ta thấy hệ sinh thái nhân tạo thành phần lồi khơng phong phú hệ sinh thái tự nhiên.Tuy hệ mở cần cung cấp thêm phần lượng để hệ tồn không dễ dẫn đến diễn sinh thái hình thành nên quần thể khác.Vì lại vậy?Đó hệ sinh thái nhân tạo thường khơng có đủ sinh vật hệ tự nhiên.Ví dụ : hệ sinh thái đồng ruộng lúa thường có lồi lúa nước phát triền mạnh Câu 4: Đáp án C CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình với gián tiếp làm biến đổi tần số alen kiểu gen quần thể.Do (1) sai (2) sai.Chọn lọc nhân tạo nhân tố quy định chiều hướng biến đổi giống vật nuôi trồng (3) sai.CLTN diễn môi trường bắt đầu từ giai đoạn tiến hóa hóa học có CLTN (4) sai.CLTN làm thay đổi thành phần kiểu gen tần số alen quần thể.(4) đặc điểm giao phối không ngẫu nhiên (5) sai.Đây đặc điểm chọn lọc nhân tạo.Có đặc điểm có lợi cho người thường gây hại cho loài sinh vật bị người tác động (6) sai.CLTN diễn từ giai đoạn tiến hóa hóa học (7) (8) sai.CLTN khơng loại bỏ hoàn toàn alen lặn khỏi quần thể.Do CLTN tác động lên kiểu hình.Trong alen lặn lại không biểu trạng thái dị hợp,chỉ biểu trạng thái đồng hợp mà Lưu ý: Trong chương trình học ơn thi đại học theo sgk vi khuẩn khơng có khái niệm gen trội gen lặn gen không tồn thành cặp.Vật chất di truyền vùng nhân ADN mạch kép dạng vòng nên tất dạng alen biểu thành kiểu hình.Anh nhấn mạnh lại lần mệnh đề xét phương diện học sinh lớp 12 ôn thi đại học người học đại học hay thi hsg Câu 5:Đáp án B Từ đồ thị ta thấy quần thể cá sinh trưởng điều kiện môi trường bị giới hạn ( đường cong tăng trưởng hình chữ S).Do (1) sai Sinh học Ocean-Đỉnh cao tri thức Lê Ngọc Trung-K116-HMU CHUYÊN ĐỀ:TIẾN HÓA-SINH THÁI HỌC Admin:Lê Ngọc Trung Ta thấy rẳng quần thể cá tăng mạnh điểm uốn (trong đồ thị vị trí đường cong dốc ) sau mức độ tăng trưởng giảm số lượng cá thể đông gây cạnh tranh quần thể.Vậy (2) đúng.(4) sai (3) Đúng.Với đồ thị tăng trưởng hình chữ S pha cân bằng, quần thể cá rơ có số lượng cá thể ổn định phù hợp với khả cung cấp nguồn sống môi trường Câu 6: Đáp án C Các nhân tố bị chi phối mật độ nhân tố sinh thái hữu sinh.Khi số lượng quần thể đơng dễ dẫn đến cạnh tranh gây tượng cân quần thể.Còn số lượng cá thể q sức sinh sản suy giảm khó trì số lượng quần thể cách ổn định Khi nói đến nhân tố sinh thái hữu sinh phải hiểu cần phải nhân tố sống.Các nhân tố (1),(3) nhân tố hữu sinh.Số lượng kẻ thù hay phân tán cá thể ,các chất độc tập hợp bên sức sinh sản mức tử vong mà thơi Câu 7:Đáp án B Q trình diễn xuất phát từ hình ảnh cối mọc đất liền sau hình thành nên vũng nước nhỏ loài lưỡng cư sinh sống nước đến ngày nhiều Tiếp đến vũng nước lớn dần hình thành thành ao.Các động vật thủy sinh bắt đầu phát triển mạnh dần cuối quần xã cạn bị biến đổi hoàn toàn thành quần xã nước Câu 8: Đáp án C Ta thấy vi khuẩn sống đáy biển thuộc loại vi khuẩn hóa tự dưỡng có khả tự tổng hợp chất hữu thơng qua q trình oxi hóa chất hữu để tích lũy lượng trì sống.Do vi khuẩn đươc xem sinh vật sản xuất (bậc dinh dưỡng cấp 1) Mặt khác tôm giun ăn vi khuẩn chúng thuộc bậc dinh dưỡng cấp Câu 9: Đáp án C Ta thấy hình q trình tiến hóa lớn hình thành nên bậc phân loại lồi hình q trình tiến hóa hình thành nên lồi từ lồi ban dầu đó.Do (2),(3) đúng.(1) sai Ta biết tiến hóa diễn quy mơ quần thể kết thúc lồi hình thành (4) Câu 10:Đáp án: B Các nhận định sai là: (2), (4), Ý (2) sai vì: kết diễn nguyên sinh ln hình thành quần xã ổn định Ý (4) sai lồi ưu hoạt động mạnh => thay đổi môi trường tạo điều kiện cho lồi khác có khả cạnh tranh cao trở thành loài ưu Câu 11:Đáp án: C Các ý 1,2,3,4,5,6 Câu 12: Đáp án: B I sai – biến động số lượng cá thể quần thể thỏa mèo rừng Canađa biến động theo chu kì II Đúng III Sai , quần thể mèo rừng tăng số lượng quần thể thỏ giảm số lượng ngược lại →tỉ lệ nghịch IV Đúng , kích thước quần thể mồi ln lớn kích thước quần thể vật săn mồi Vậy có đáp án Câu 13:Đáp án B Nhìn vào hình ta thấy ảnh người bước chân làm chết số bọ.Q trình hồn tồn ngẫu nhiên hẳn người khơng thể biết bọ chứa gen tốt chứa gen xấu phải không em Câu 14:Đáp án C Qua hình ta thấy có di chuyển bọ từ quần thể sang quần thể khác dẫn đến trao đổi vốn gen cho Câu 15: Đáp án: C (1)Đúng.Do gen vi khuẩn không tồn thành cặp alen nên đột biến biểu ngồi kiểu hình giúp cho q trình chọn lọc tự nhiên diễn cách nhanh chóng.Từ chọn cá thể thích nghi Sinh học Ocean-Đỉnh cao tri thức Lê Ngọc Trung-K116-HMU CHUN ĐỀ:TIẾN HĨA-SINH THÁI HỌC Admin:Lê Ngọc Trung (2)Đúng.Chính thời gian hệ ngắn nên cá thể với kiểu gen thích nghi hình thành nhanh.Từ nhanh chóng hình thành quẩn thể mang đặc điểm thích nghi (3)Đúng (4)Sai.Vì hình thức sống khơng ảnh hưởng đến q trình hình thành đặc điểm thích nghi.Nó nói đến đặc điểm vi khuẩn mà Câu 16: Đáp án B Ta thấy nguồn tài nguyên không tái sinh nguồn taì nguyên kim loại,nguyên liệu đá,sắt,dầu mỏ, Còn nguồn nước thuộc nguồn tái nguyên tái sinh.Tuy nhiên nguồn nước trái đất bị suy giảm.Tỷ lệ nước ngày ít.Nước mặn tăng lên nước cần cho sinh hoạt ít,Còn lượng mặt trời thuộc loại lượng vĩnh cửu.Vậy đáp án (I),(III),(IV),(V),(VI),X) Câu 17: Đáp án B Ta dễ dàng nhận thấy loài thực vật thường sinh vật sản xuất hay bậc dinh dưỡng cấp 1.Do bậc dinh dưỡng cấp thực vật cỏ Lưu ý: Trong câu có vấn đề tranh cãi nhiều năm với chuỗi thức ăn bắt đầu mùn bã hữu đâu bậc dinh dưỡng cấp 1.Trong sách giáo khoa có định nghĩa bậc dinh dưỡng chuỗi thức ăn phải lồi sinh vật.Tuy nhiên mùn bã hữu khơng phải lồi có ý kiến cho sinh vật ăn mùn bã hữu bậc dinh dưỡng cấp (anh ủng hộ quan điểm này).Do giun đa số trường hợp sinh vật phân hủy,tuy nhiên số trường hợp thuộc bậc 1.Tuy đề cho đáp án ta phải chọn đáp án B rõ ràng Câu 18:Đáp án B Cách li trước hợp tử : Những trở ngại ngăn cản cá thể giao phối với để sinh hợp tử gọi cách li trước hợp tử + Cách li nơi (cách li sinh cảnh) : sống sinh cảnh khác nên không giao phối với + Cách li tập tính : tập tính giao phối khác nên không giao phối với + Cách li thời gian (mùa vụ, sinh thái) : mùa sinh sản khác nên không giao phối với + Cách li học : đặc điểm cấu tạo quan sinh sản khác nên giao phối với Cách li sau hợp tử : Những trở ngại ngăn cản việc tạo lai ngăn cản tạo lai hữu thụ, thực chất cách li di truyền, không tương hợp NST bố mẹ số lương, hình thái, cấu trúc + Thụ tinh hợp tử không phát triển + Hợp tử phát triển lai không sống lai bất thụ Qua đặc điểm ta thấy (2),(3),(6) cách ly sau hợp tử Câu 19:Đáp án A Các mệnh đề nêu đặc điểm mật độ cá thể tác động lên quần thể sinh vật.Do tất ý xác Câu 20: Đáp án D Giải thích có khả D, quần thể bị tách có cấu trúc di truyền khác so với dân số Trái đất (Hiệu ứng kẻ sáng lập) Câu 21: Đáp án C Do bạn định đưa chúng trở lại nên môi trường lý tưởng không bị giới hạn, đồ thị sinh trưởng có hình chữ J Câu 22: Đáp án C Đặc điểm phân bố đồng là:diễn mơi trường phân bố đồng có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể Câu 23: Đáp án B (1) sai Có tối đa mối quan hệ ao  Quan hệ loài: Hỗ trợ cạnh tranh  Quan hệ khác loài: Vật ăn thịt mồi,cạnh tranh,ức chế cảm nhiễm (2) Đúng (3) Đúng.Vì thay tất cá lóc ao cá rơ phi lúc đầu cá giếc tăng tỷ lệ tử vong giảm cá giếc khơng bị cá lóc ăn thịt (4) Đúng.Do cá rô phi thuộc bậc dinh dưỡng cấp cá lóc thuộc bậc dinh dưỡng cấp nên hiệu suất chuyển hóa lượng thấp hơn.Và tất nhiên sinh khối nhiều so với cá rô phi Sinh học Ocean-Đỉnh cao tri thức Lê Ngọc Trung-K116-HMU CHUYÊN ĐỀ:TIẾN HÓA-SINH THÁI HỌC Admin:Lê Ngọc Trung Câu 24: Đáp án A Câu nói nói tượng biến động số lượng cá thể quần thể rươi theo chu kỳ tuần trăng.Từ 20-9 đến 5-10 Câu 25: Đáp án A Đầu tiên ta cần phải tư rằng.Sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng thấp thường có kích thích nhỏ lại có sinh khối số lượng thường lớn nhất.Trong lưới thức ăn ta thấy loài A B thuộc bậc dinh dưỡng cấp nhiên A mắt xích chung nhiều mắt xích hơn.Có nghĩa sinh khối A nhỏ sinh khối B.Do ta suy đoán A sinh vật nhỏ Câu 26: Đáp án C (1) theo sgk (2) Đúng.Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen mà làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể theo hướng phân hóa thành dòng chủng khác kiểu gen đồng hợp (3) sai đột biến gen làm thay đổi vốn gen quần thể nên làm thay đổi tần số alen quần thể theo hướng không xác định (4)Đúng.Đã có từ ngẫu nhiên hiểu cách tác động lên quần thể làm biến đổi vốn gen theo hướng không xác định.Do lúc yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ hoàn toàn alen lặn khỏi quần thể (5)Đúng.Yếu tố ngẫu nhiên nhân tố làm biến đổi tần số alen quần thể nhanh tất nhân tố tiến hóa Câu 27: Đáp án B Ý (1),(2) biến động theo chu kỳ Ý (3) biến động không theo chu kỳ tượng cháy rừng năm xảy Ý (4) biến động không theo chu kỳ miền Bắc có năm mùa đơng lạnh có năm mùa đơng lại khơng lạnh ảnh hưởng tượng El Nino La Nina nhiều nguyên nhân khác : hiệu ứng nhà kính gây nóng lên tồn cầu tan băng cực Câu 28: Đáp án C Xét ý ta có: I: Nhìn hình ta thấy vòng tròn M Q khơng giao nhau, quần thể M quần thể Q không cạnh tranh dinh dưỡng ⇒ ĐÚNG II: Nhìn hình ta thấy vòng tròn M N giao nhiều, quần thể M N cạnh tranh gay gắt với dinh dưỡng Do đó, quần thể M thay đổi kić h thước (tăng giảm) dẫn đến thay đổi kích thước quần thể N theo hướng ngược lại (giảm tăng) ⇒ ĐÚNG III: Vòng tròn M vòng tròn P khơng giao nhau, quần thể M quần thể P có ổ sinh thái dinh dưỡng không trùng ⇒ ĐÚNG IV: Vòng tròn N vòng tròn P giao it́ , điều có nghĩa ổ sinh thái dinh dưỡng quần thể trùng phần nhỏ ⇒ SAI Vậy có ý I, II III Câu 29: Đáp án C Đây trình diễn thứ sinh quần thể trước bị biến động dẫn đến thay đổi có chỗ quần thể khác vào Câu 30: Đáp án C Ý (1) sai diễn thứ sinh diễn quần thể có lồi sinh vật sinh sống Ý (2) theo sgk sinh học 12 Ý (3) Ý (4) đúng.Do nhân tố ngoại cảnh yếu tố khởi đầu cạnh tranh gay gắt yếu tố định gây biến đổi sâu sắc quần xã sinh vật Sinh học Ocean-Đỉnh cao tri thức Lê Ngọc Trung-K116-HMU ... thể giao phối với để sinh hợp tử gọi cách li trước hợp tử + Cách li nơi (cách li sinh cảnh) : sống sinh cảnh khác nên không giao phối với + Cách li tập tính : tập tính giao phối khác nên không giao... không giao phối với + Cách li thời gian (mùa vụ, sinh thái) : mùa sinh sản khác nên không giao phối với + Cách li học : đặc điểm cấu tạo quan sinh sản khác nên giao phối với Cách li sau hợp tử... trình diễn thứ sinh quần thể trước bị biến động dẫn đến thay đổi có chỗ quần thể khác vào Câu 30: Đáp án C Ý (1) sai diễn thứ sinh diễn quần thể có lồi sinh vật sinh sống Ý (2) theo sgk sinh học 12
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (166) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (166)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay