ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (62)

7 14 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:06

Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 SINH HỌC OCEAN KHÓA CHINH PHỤC KIẾN THỨC SINH HỌC 12 NGUYỄN THANH QUANG Lí thuyết_Bài giảng_Cấu trúc nhiễm sắc thể Ngày phát hành: 10/8/2018 I Hình thái, cấu trúc nhiễm sắc thể Khái niệm NST: NST hay goi thể nhiễm màu mang vật chất di truyền tồn tế bào, dễ bị nhuộm màu kiềm tính NST tập trung thành sợi ngắn, có số lượng, hình dạng, kích thước, cấu trúc đặc trưng cho lồi, NST có khả tự nhân đôi, phân li, tổ hợp, ổn định qua hệ NST có khả đột biến, thay đổi cấu trúc, số lượng tạo dạng đột biến khác Hình thái nhiễm sắc thể:  Ở sinh vật nhân thực: - Thành phần cấu tạo: ADN liên kết với loại prôtêin khác (chủ yếu histơn) - Kích thước: Nhỏ, quan sát kính hiến vi - Các phần:  Vùng đầu mút: Bảo vệ nhiễm sắc thể, làm nhiễm sắc thể khơng dính  Tâm động: Tâm động điểm thắt eo chia NST thành vai với chiều dài khác nhau, vai ngắn vai p vai dài vai q Dựa vào vị trí tâm động phân biệt hình thái NST: - Tâm (metacentric): vai - Tâm đầu hay tâm lệch(acrocentric): vai không - Tâm mút (telocentric): tâm động nằm gần cuối Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042  Liên kết thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển cực tế bào trình phân bào  Trình tự khởi đầu: Bắt đầu nhân đôi ADN  Đặc điểm: - NST lồi có nhiều hình dạng khác nhau: hình hạt, hình que, hình chữ X, hình chữ V, hình móc Chiều dài NST từ 0,2 – 50  m, chiều ngang từ 0,2 -  m Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 - Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 Kỳ nguyên phân, nhiễm sắc thể co xoắn cực đại (nhìn rõ nhất)  Tính đặc trưng NST: - Mỗi lồi sinh vật có NST đặc trưng: Hình thái, số lượng, kích thước đặc trưng cho loài Số lượng nhiễm sắc thể nhiều hay khơng hồn tồn phản ánh mức độ tiến hóa cao hay thấp - Trong tế bào sinh dưỡng (tế bào xôma), nhiễm sắc thể (NST) tồn thành cặp tương đồng (giống vể hình thái, kích thước) trình tự gen (bộ NST lưỡng bội 2n) Trong cặp NST tương đồng, NST có nguồn gốc từ bố, NST có nguồn gốc từ mẹ Động vật Thực vật Người 2n=46 (n=23 Cà chua 2n=24 (n=12) Tinh tinh 2n=48 (n=24) Đậu Hà Lan 2n=14 (n=7) Gà 2n=78 (n=39) Ngô 2n=20 (n=10) Ruồi giấm 2n=8 (n=4) Lúa nước 2n=24 (n=12) Ruồi nhà 2n=12 (n=6) Cải bắp 2n=18 (n=9) Trâu đầm 2n=48 (n=24) Thuốc 2n=48 (n=24) Khỉ 2n=42(n=21) Dâu tằm 2n=56 (n=28 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 - Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 Bằng kỹ thuật tế bào học đại, mặt chức năng, cấu trúc, hình thái đặc thù hoạt động, người ta phân biệt loại NST khác nhau: + Nhiễm sắc thể thường (NST A: autosome): Giống giới đực, + Nhiễm sắc thể giới tính (sex chromosome): Khác giới đực  Ngoài có nhiễm sắc thể (đọc thêm)  Nhiễm sắc thể B (nhiễm sắc thể phụ): phát số lồi thực vật ngơ, mạch đen ngồi NST A bình thường Các NST B gặp giống chọn lọc lồi nói Ví dụ: Ở ngơ có 20 NST A, số có thêm NST B với số lượng biến động từ 1-20 nhiều Những có NST B yếu hữu thụ khác Ví dụ: Ở mạch đen, có NST B thường khơng có khả sống NST B có hiệu di truyền thấp NST B có nhiều sâu bọ, giun dẹp bé khơng có hiệu di truyền rõ rệt  NST khổng lồ (polytene chromosome): Có số quan, tế bào tuyến nước bọt, tuyến Manpighi, màng ruột số côn trùng cánh (Diptera): Drosophilidae, Chironomidae Nhiễm sắc thể khổng lồ ruồi giấm Chuyên luyện thi đại học online mơn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042  Ở sinh vật nhân sơ: NST phân tử ADN dạng vòng, mạch kép, khơng liên kết với prơtêin loại histơn, có cấu trúc đơn giản, số lượng gen ít, có điểm khởi đầu chép Cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể - Một đoạn ADN mạch kép chiều ngang khoảng nm (khoảng 146 cặp nucleotit) quấn vòng quanh phân tử histơn Tạo nên nuclêôxôm - Chuỗi nuclêôxôm (mức xoắn 1) tạo sợi có đường kính 11nm - Sợi xoắn (mức xoắn 2) tạo sợi chất nhiễm sắc có đường kính 30nm - Sợi chất nhiễm sắc (mức siêu xoắn) có đường kính 300 nm - Crơmatit (xoắn cực đại) có đường kính 700nm Nuclêơxơm → (ADN+ Protein) Sợi → Sợi nhiễm sắc → Sợi siêu xoắn → Crômatit 11nm 30nm 300nm 700nm 146 cặp nucleotit + protein histon Chuyên luyện thi đại học online mơn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 - Mỗi nhiễm sắc thể chứa phân tử ADN dài gấp hàng ngàn lần so với đường kính nhân tế bào chứa gói bọc ADN theo mức xoắn khác - Với cuộn xoắn chiều dài NST rút ngắn 15000 – 20000 lần so với chiều dài ADN Sự thu gọn cấu trúc không gian thuận lợi cho phân li, tổ hợp NST trình phân bào Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 II Chức NST - Lưu giữ, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền  NST cấu trúc mang gen, gen xắp xếp theo trình tự xác định di truyền  Các gen NST bảo quản cách liên kết với prơtêin histon nhờ trình tự nuclêơtit đặc hiệu mức xoắn khác  Các gen NST nhân đôi theo đơn vị nhân đôi gồm số gen  Mỗi NST sau nhân đôi, co xoắn tạo nên crômatit gắn với tâm động (NST kép) - Bộ NST đặc trưng cho lồi sinh sản hữu tính trì ổn định qua hệ nhờ kết hợp trình: Nguyên phân, giảm phân thụ tinh - Điều hòa hoạt động gen thơng qua mức cuộn xoắn NST Ví dụ: Một NST X phụ nữ bị bất hoạt cách xoắn chặt lại thành thể Barr ( tượng dị nhiễm sắc hóa) - Giúp tế bào phân chia vật chất di truyền cho tế bào pha phân bào Đăng ký KHÓA HỌC ONLINE  Tên facebook Nguyễn Thanh Quang – Link: https://www.facebook.com/quangbkhuong  Tên khóa học:  Khóa luyện thi  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10  Khóa luyện đề:  Khóa luyện đề chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2019  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 kì thi THPT Quốc gia năm 2019  Khóa bổ trợ: Khóa chinh phục lí thuyết nâng cao năm 2019 Thơng tin khóa chi tiết có link sau em nhé, khóa cung cấp đyà đủ kiến thức từ đến nâng cao tuyệt chiêu giai nhanh tạp cho em nha Link: https://goo.gl/LA2kRV Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... luyện đề chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2019  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 kì thi THPT Quốc gia năm 2019  Khóa bổ trợ: Khóa chinh phục lí thuyết nâng cao năm 2019 Thơng tin khóa chi tiết... luyện thi  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10  Khóa luyện đề:  Khóa luyện đề chinh phục kì thi THPT. .. lồ ruồi giấm Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042  Ở sinh vật nhân sơ: NST phân
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (62) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (62)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay