ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (49)

66 9 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Website dẫn đầu số học sinh đạt thủ khoa, mùa thi THPT QG năm 2017 BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 - Môn: SINH HỌC ĐỀ SỐ: 01 (Đề thi bám sát ma trận xu đề thi THPT Quốc gia năm 2018) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Học online: Các em nên tham gia học tập theo khóa học Hoc24h.vn để đảm bảo chất lượng tốt nhất! Lưu ý: Cuối đề có đáp án Để xem lời giải chi tiết em xem lại Website: hoc24h.vn Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1(ID: 71551): Điều không với chế tự nhân đôi ADN? A Mạch tổng hợp gián đoạn kết thúc nhanh mạch liên tục B Mạch tổng hợp gián đoạn kết thúc chậm mạch liên tục C Enzim tổng hợp đoạn mồi phải hoạt động nhiều lần mạch gián đoạn mạch liên tục D Enzim ADN-lygaza hoạt động nhiều lần mạch gián đoạn mạch liên tục Câu ( ID:56664 ): Cây hấp thụ Canxi dạng: A CaSO4 B Ca2+ C Ca(OH)2 D CaCO3 Câu 3(ID: 71553): Sinh vật sau sinh vật chuyển gen? A Cây khoai tây tao thành từ tế bào rễ mẹ B Một người chữa trị hoocmôn insulin tổng hợp từ vi khuẩn E.coli C Một bò sản xuất sữa chứa r-proêin người D Con cừu Đôly tạo từ tế bào tuyến vú cừu mẹ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 4(ID: 71554): Xét cá thể có kiểu gen AB DE , q trình giảm phân xảy hoán vị gen A, a ab de với tần số 20%; D, d với tần số 40% Loại giao tử chiếm tỉ lệ 12%? A Ab DE; Ab de; aB DE; aB de B AB DE; AB de; ab DE; ab de C AB De; ab De; AB DE; ab DE D Ab De; Ab dE; aB De; aB dE Câu 5(ID: 71555): Trong hai loại đột biến trội đột biến lặn loại đột biến có vai trò quan trọng tiến hố? Vì sao? A Đột biến trội, biểu kiểu hình đời cá thể B Đột biến lặn, nghiêm trọng lan tràn quần thể nhờ trình giao phối C Đột biến trội, biểu kiểu hình hệ sau D Đột biến lặn, nghiêm trọng khơng di truyền Câu 6(ID: 71556): Cấu trúc di truyền quần thể sau: 0,2 AABb: 0,2 AaBb: 0,3 aaBB: 0,3 aabb Nếu quần thể giao phối tự tỉ lệ thể mang hai cặp gen đồng hợp lặn sau hệ A 30% B 5,25% C 35% D 12,25% Câu 7(ID: 71557): Điều sau khơng nói mối quan hệ cạnh tranh? A Trong quan hệ cạnh tranh, loài sinh vật bị ảnh hưởng bất lợi, có lồi yếu thế, có lồi thắng B Cạnh tranh động lực thúc đẩy loài tồn thiên nhiên cách ổn định http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 - Môn: Sinh học, Tác giả: Thầy THỊNH NAM Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời gen B d liên kết hoàn toàn với => F1 có kiểu gen Aa Bd//bD Nội dung sai Tính trạng hình hoa dạng di truyền theo quy luật phân li Nội dung 2, 3, Nội dung sai Khơng có hiên tượng hốn vị gen xảy HẾT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 - Môn: Sinh học, Tác giả: Thầy THỊNH NAM Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời Mức độ phức tạp tập tính tăng lên Hướng dẫn giải câu 34: A Nhìn vào sơ đồ phả hệ ta thấy, bố mẹ bình thường sinh gái bị bệnh => Bệnh gen lặn nằm NST thường quy định Quy ước: A – bình thường, a – bị bệnh Cặp bố mẹ II.6 II.7 không bị bệnh sinh III.11 bị bệnh => Cặp bố mẹ có kiểu gen dị hợp tử Aa => Người III.12 khơng bị bệnh có kiểu gen 1/3AA : 2/3Aa Cặp bố mẹ II.8 II.9 không bị bệnh sinh III.14 bị bệnh => Cặp bố mẹ có kiểu gen dị hợp tử Aa => Người III.13 khơng bị bệnh có kiểu gen 1/3AA : 2/3Aa Xác suất sinh bị bệnh cặp vợ chồng III.12 III.13 là: 2/3 x 2/3 x 1/4 = 1/9 Xác suất sinh không bị bệnh cặp vợ chồng III.12 III.13 là: – 1/9 = 8/9 Xác suất sinh trai không bị bệnh cặp vợ chồng III.12 III.13 là: 8/9 x 1/2 = 4/9 Hướng dẫn giải câu 35: C Xét riêng cặp tính trạng ta có: Quả dẹt : quà tròn : dài = : : => Tính trạng hình dạng tuần theo quy luật tương tác gen bổ trợ kiểu : : => Nội dung Hoa đỏ : hoa trắng = : => Tính trạng màu hoa tuân theo quy luật phân li Quy ước: A_B_ dẹt; A_bb, aaB_ tròn; aabb dài D – hoa đỏ, d – hoa trắng Tỉ lệ phân li kiểu hình : : : : < (9 : : 1) x (3 : 1) => Có tượng liên kết gen hồn tồn xảy Khơng xuất kiểu hình dài, hoa trắng (aabbdd) => Khơng xuất loại giao tử (abd) => Kiểu gen P Aa Bd//bD Ad/aD Bb liên kết gen hoàn toàn Nội dung 2, đúng, nội dung sai Có nội dung Hướng dẫn giải câu 36: B Nội dung (1) (4) Hướng dẫn giải câu 38: D Khi nói q trình di truyền tính trạng, có tượng số tính trạng ln khơng xảy đột biến Nguyên nhân do: + Các tính trạng gen quy định (tác động đa hiệu gen) + gen quy định tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng liên kết hoàn toàn với → Nội dung 2, (1) sai tượng trao đổi đoạn làm tính trạng tách không di truyền http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 - Môn: Sinh học, Tác giả: Thầy THỊNH NAM Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời Chim mái F1 tạo loại giao tử với tỉ lệ Ở chim, mái có cặp NST giới tính XY Tính trạng độ dài đuôi gen nằm NST X quy định, không gen tương ứng Y nên cặp NST khơng thể xảy trao đổi chéo Do đó, để tạo loại giao tử với tỉ lệ gen quy định tính trạng độ cao chân nằm cặp NST thường Nội dung 1, sai Chim mái F1 dị hợp tất cặp gen có kiểu gen AaXBY => Nội dung sai Xét nội dung ta có: Chim trống F1 có kiểu gen AaXBXb Xét riêng cặp tính trạng: Thân cao : thân thấp = : => Chim mái có kiểu gen tính trạng Aa Đuôi dài : đuôi ngắn = : => Chim mái có kiểu gen tính trạng XbY Vậy kiểu gen chim mái đem lai AaXbY Có nội dung HẾT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 66 Website dẫn đầu số học sinh đạt thủ khoa, mùa thi THPT QG năm 2017 Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (49) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (49)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay