ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (47)

9 5 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu https://www.facebook.com/tailieupro/ CÁC CÂU HỎI MẪU PHÂN LOẠI ĐIỂM 9,10 THUỘC CHƯƠNG 2: https://www.facebook.com/tailieupro/ QUY LUẬT DI TRUYỀN TRONG ĐỀ THI THPTQG MÔN SINH HỌC CÁC NĂM GẦN ĐÂY https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr Dưới câu hỏi phân loại thuộc dạng khó, thường xuất cuối đề thi dùng để phân loại HS điểm 9, 10 AD nhóm Chất – Sinh Học tổng hợp lại nhằm gửi đến em HS ơn luyện cho kì thi 2018 chuẩn bị cách chu đáo Với số lưu ý sau: 1) Đây câu hỏi đếm ý thuộc dạng khó, dài, phức tạp trung bình câu khoảng 10 dòng 2) Thường nằm cuối đề thi 3) Các câu hỏi loại này: Nếu thiên tính tốn xác suất thường có ý, thiên lí thuyết QLDT 5,6 ý Ví dụ: Các câu thiên tính tốn có ý câu 1,2,6,7,8,9 câu bên Chính vậy, em HS ơn luyện ý: tập chuẩn đề thường có ý đếm (tính tốn), khơng mà 6,7 ý đếm tồn tính tốn; tập “tào lao” 4) Để luyện điểm 9,10 bạn bắt buộc phải rèn luyện dạng tập QLDT đếm ý - Trong đề thi, điểm 9,10 thuộc dạng BT: o Bài toán phối hợp QLDT đơn (PLĐL, tương tác, LKG, HVG, DT LK giới tính ), tức tốn thường có QLDT đơn o Bài toán di truyền Phả hệ Vậy đâu có tập QLDT này? 1) Sách tham khảo 2) Đề thi thức Bộ GD qua năm đề thi thử trường nước (2016,2017,2018) 3) Trên nhóm học tập Sinh Học, đặc biệt nhóm Chất – Sinh Học thường xuyên đăng câu hỏi khó lên em có nhìn đa dạng dạng BT Câu 1: (THPTQG – 2015) Ở loài thực vật lưỡng bội, xét cặp gen (A, a; B, b) phân li độc lập quy định màu sắc hoa Kiểu gen có hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen có loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, kiểu gen lại cho kiểu hình hoa trắng Cho hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình Biết không xảy đột biến, biểu gen khơng phụ thuộc vào mơi trường Theo lí thuyết, kết luận sau, có kết luận phù hợp với kết phép lai trên? (1) Số hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử F1 chiếm 12,5% (2) Số hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử F1 chiếm 12,5% (3) F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng (4) Trong hoa trắng F1, hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25% A B C D Nhóm Facebook CHẤT – SINH HỌC _ P a g e | Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (47) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (47)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay