ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (39)

6 1 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi gồm trang) Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: Sinh học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề: 001 Họ tên: Số báo danh: Câu 1: Chất sau pha sáng quang hợp tạo ra? A AlPG B APG C CO2 D O2 Câu 2: Trong tế bào sinh dưỡng người mắc hội chứng Đao có số lượng nhiễm sắc thể A 46 B 47 C 44 D 45 Câu 3: Phổi lồi động vật sau khơng có phế nang? A Bò B Ếch đồng C Bồ câu D Rắn hổ mang Câu 4: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc thể có đường kính A 700 nm B 11 nm C 300 nm D 30 nm Câu 5: Trong lịch sử phát triển giới sinh vật, đại sau xuất sau đại Thái cổ? A Tân sinh B Nguyên sinh C Cổ sinh D Trung sinh Câu 6: Ở cà chua, gen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Phép lai sau cho F1 có tỉ lệ kiểu hình đỏ : vàng? A Aa x aa B AA x aa C AA x Aa D Aa x Aa Câu 7: Ở tổ chức sống sau đây, cá thể tuổi sinh sản có giới t nh hác giao phối tự với sinh h u th A u n thể B u n x C Hệ sinh thái D inh Câu 8: Trong hệ sinh thái sau đây, hệ sinh thái có khả tự điều chỉnh tốt nhất? A Ao nuôi cá B Cánh đồng lúa C Đ m nuôi tôm D Rừng mưa nhiệt đới Câu 9: Trong qu n thể người thành phố có 8400 dân, t n số alen IA 30%, IB 10% Tỉ lệ người có nhóm máu A A 36% B 45% C 6% D 13% AT  Số nuclêôtit loại T chiếm tỉ lệ ? Câu 10: Một phân tử ADN có tỉ lệ GX A 20% B 25% C 12,5% D 10% Câu 11: Trong q trình phát sinh lồi người, hình thành người có dáng đứng thẳng, có hộp sọ với ch thước lớn kết q trình A Tiến hóa văn hóa B Tiến hóa xã hội C Tiến hóa sinh học D Lao động rèn luyện Câu 12: Cho biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen với t n số 20% Theo lí thuyết, q trình giảm phân thể có kiểu gen XABXab tạo giao tử XaB với tỉ lệ A 10% B 40% C 20% D 30% Câu 13: Khi nói hình thành loài mới, phát biểu sau A Lồi hình thành có cách li sau hợp tử với loài gốc B Tất nhân tố tiến hóa tham gia vào q trình hình thành lồi C Hình thành lồi dấu hiệu kết thúc q trình tiến hóa nhỏ D Muốn hình thành lồi c n phải có cách li địa l đến hạn chế dòng gen gi a qu n thể Câu 14: Trong nhân tố đây, nhân tố chủ yếu định trạng thái cân số lượng cá thể qu n thể sinh vật A Khả cung cấp nguồn sống môi trường B Cấu trúc tuổi qu n thể C Kiểu phân bố cá thể qu n thể D Sức sinh sản mức độ tử vong cá thể qu n thể Câu 15: Bằng công nghệ tế bào thực vật, người ta ni cấy mẫu mơ thể thực vật sau cho chúng tái sinh thành Bằng ĩ thuật chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi cấy phôi vào tử cung vật hác tạo nhiều vật quý Đặc điểm chung hai phương pháp A Đều thao tác vật liệu di truyền ADN nhiễm sắc thể B Đều tạo cá thể có kiểu gen đồng C Các cá thể tạo đa dạng kiểu gen kiều hình D Đều tạo cá thể có kiểu gen thu n chủng Câu 16: “Năm 1988, Katie Castillo chào đời với dây rốn quân quanh cổ, bé phát tiếng hóc đ u tiên – tiếng thét mèo kêu với âm vực cao – bà mẹ nghĩ quản cô bé bị méo Các y tá đỡ đẻ cho Castillo nhận thấy đ u đứa bé nhỏ phản xạ chậm chạp Ba tiếng sau, bác sĩ yêu c u xét nghiệm gen bé Katie chẩn đoán mắc bệnh “cri – du – chat”, dạng lệch lạc tinh th n thể chất” (Theo Vn Express ngày 14/10/2008) Dạng hội chứng có nguồn gốc A Đột biến gen B Đột biến lệch bội C Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể D Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Câu 17: Khi nói tu n hồn động vật, phát biểu sau A Trong chu kì tim, tâm thất ln co trước tâm nhĩ để đẩy máu đến tâm nhĩ B Máu động mạch ln giàu O2 có màu đỏ tươi C Các lồi thú, chim, bò sát, ếch nhái có hệ tu n hồn kép D Hệ tu n hồn hở có tốc độ lưu thơng máu nhanh so với hệ tu n hồn kín Câu 18: Khi nói trao đổi chất chuyển hóa lượng hệ sinh thái, phát biểu sau A Trong hệ sinh thái nhân tạo người ta c n kéo dài chuỗi thức ăn để tăng suất B Sinh vật mắt xích xa sinh vật sản xuất có sinh khối trung bình lớn C Hiệu suất sinh thái tỉ lệ % chuyển hóa lượng gi a bậc dinh dưỡng qu n xã D Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng thường lớn Câu 19: Ở lồi động vật, tính trạng màu lơng tương tác hai alen trội A B quy định Trong kiểu gen, có alen A alen B cho lơng đen, hi có alen A alen B cho lơng nâu, khơng có alen trội cho lơng trắng Cho phép lai P: AaBb × aaBb, theo lí thuyết, tổng số cá thể thu F1, số cá thể lơng đen có iểu gen dị hợp tử hai cặp gen chiếm tỉ lệ A 50% B 25% C 6,25% D 37,5% Câu 20: Giả sử có chủng vi khuẩn E.coli đột biến, chủng vi khuẩn khơng có khả sử d ng đường lactozơ cho trình trao đổi chất Đột biến sau nguyên nhân làm xuất chủng vi khuẩn này? A Đột biến gen cấu trúc Z làm cho phân tử protein gen quy định tổng hợp bị chức B Đột biến gen cấu trúc A làm cho phân tử protein gen quy định tổng hợp bị chức C Đột biến vùng khởi động P opêrôn làm cho gen opêrôn khả phiên mã D Đột biến gen điều hoà R làm cho gen khả phiên m AB AB D dEE ddee , thu Câu 21: Cho biết gen quy định t nh trạng, alen trội trội hoàn toàn Phép lai ab ab F1 Biết hơng xảy đột biến xảy hốn vị gen giới với t n số Theo l thuyết, số loại iểu gen, số loại iểu hình F1 là? A 32 loại iểu gen, 12 loại iểu hình B 27 loại iểu gen, loại iểu hình C 20 loại iểu gen, loại iểu hình D 30 loại iểu gen, loại iểu hình Câu 22: Khi nói đột biến nhiễm sắc thể, phát biểu sau A Đột biến lệch bội xảy phổ biến động vật, gặp thực vật B Thể đột biến tam bội thường khơng có khả sinh sản h u tính C Đột biến đoạn nhiễm sắc thể thường khơng làm thay đổi hình thái nhiễm sắc thể D Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể thường hông làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể Câu 23: Trong ph n sinh thái học, học sinh đ tìm hiểu đa dạng sinh học số Vườn Quốc Gia Việt Nam thông qua tư liệu phim ảnh, sách báo, địa điểm có Vườn Quốc Gia gắn với nh ng loài đặc trưng riêng Bằng kiến thức đ có, em h y chọn phương án theo thông tin Vườn Quốc Gia Địa điểm Loài đặc trưng (1) Tràm Chim (A) Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa (a) Cây Chò (2) Tam Đảo (B) Đồng Tháp (b) Tê Giác Java sừng (3) Cát Tiên (C) Vĩnh Phú -Thái Nguyên - Tuyên Quang (c) Sếu đ u đỏ (4) Cúc Phương (D) Đồng Nai - Lâm Đồng - Bình Phước (d) Cá Cóc A (1) + (B) + (c), (2) + (A) + (a), (3) + (D) + (b), (4) + (C) + (c) B (1) + (D) + (c), (2) + (A) + (d), (3) + (B) + (b), (4) + (C) + (a) C (1) + (B) + (c), (2) + (C) + (d), (3) + (D) + (b), (4) + (A) +(a) D (1) + (D) + (b), (2) + (C) + (a), (3) + (B) + (c), (4) + (A) + (d) Câu 24: Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau A Nếu hơng có đột biến, khơng có di – nhập gen qu n thể khơng có thêm alen B Nếu khơng có chọn lọc tự nhiên t n số alen qu n thể không bị thay đổi C Nếu hơng có tác động yếu tố ngẫu nhiên t nh đa dạng di truyền qu n thể không bị thay đổi D Trong nh ng điều kiện định, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen hơng tác động trực tiếp lên kiểu hình Câu 25: Trong thí nghiệm phát hơ hấp việc thải khí CO2, có phát biểu sau (1) Rót nước từ từ qua phểu vào bình chứa hạt để nước đẩy khí CO2 vào ống nghiệm (2) CO2 phản ứng Ca(OH)2 tạo nên kết tủa CaCO3 làm đ c nước vôi (3) Nếu thay nước vơi dung dịch xút kết thí nghiệm giống sử d ng nước vơi (4) Nếu tiến hành thí nghiệm điều kiện nhiệt độ thấp lượng CO2 thải lớn A B C D Câu 26: Giả sử lưới thức ăn hệ sinh thái cạn gồm loài sinh vật A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L mơ tả sơ đồ hình bên Cho biết loài A, H sinh vật sản xuất lồi lại sinh vật tiêu th Phân t ch lưới thức ăn này, có phát biểu sau (1) Loài F thuộc bậc dinh dưỡng cấp II (2) Loài A loài F tham gia vào số chuỗi thức ăn t loài H (3) Chuỗi thức ăn bên hơng có diện sinh vật phân giải (4) Nếu loài B C động vật ni suất lồi B lớn lồi C lồi B thu tổng lượng từ loài A lớn A B C D Câu 27: Hai loài động vật A B sống môi trường Sau thời gian dài, qu n thể loài A đ tiến hố thành lồi th ch nghi với mơi trường sống qu n thể lồi B có số lượng cá thể giảm manh, có nguy bị tuyệt diệt Có điều giải th ch sau (1) Qu n thể loài A có khả th ch nghi cao qu n thể loài B (2) Qu n thể lồi A có tốc độ phát sinh tích luỹ gen đột biến nhanh loài B (3) Cá thể lồi A có tuổi thọ cao hơn, ch thước thể lớn hơn, đẻ t loài B (4) Quá trình giao phối đ làm cho qu n thể lồi A có độ đa dạng di truyền cao qu n thể loài B A B C D Câu 28: Cho biết AA quy định hoa đỏ, aa quy định hoa trắng, Aa quy định hoa vàng Thế hệ xuất phát qu n thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau (1) Nếu môi trường thay đổi làm cho hoa trắng có tỉ lệ sinh sản giảm tỉ lệ kiểu hình hoa vàng F1 tăng lên so với hệ P (2) Nếu F1 có tỉ lệ kiểu gen 0,5Aa : 0,5aa qu n thể đ chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên (3) Nếu môi trường thay đổi làm khả sinh sản hoa vàng làm tăng tỉ lệ kiểu hình hoa trắng (4) Nếu có đột biến làm cho A thành a nhanh chóng làm tăng tỉ lệ kiểu hình hoa trắng A B C D Câu 29: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen A, a B, b quy định Tính trạng chiều cao gen có alen D, d quy định Cho hoa đỏ, thân cao (P) tự th phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ, thân cao : hoa hồng, thân cao : hoa hồng, thân thấp : hoa trắng, thân thấp Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, thân cao? A B C D Câu 30: Một gen có tổng số 3900 liên ết hidro mạch đoạn gen có tỉ lệ A:T:G:X = 1:3:2:4 tất nucleotit đánh dấu N15 Phân tử ADN nhân đôi l n môi trường có N 15 au đó, người ta cho tất phân tử ADN nhân đôi l n mơi trường có N14 au chuyển tất ADN sang mơi trường có N15 để ADN nhân đôi thêm l n n a tạo ADN ố nucleotit loại có N15 mà mơi trường đ cung cấp cho q trình nhân đơi nói A A = T = 595200, G = X = 892800 B A = T = 597000, G = X = 895500 C A = T = 1800, G = X = 2700 D A = T = 613800, G = X = 920700 Câu 31: Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n = 14 Một tế bào lưỡng bội nguyên phân số l n Trong trình nguyên phân, thời điểm có tế bào bị rối loạn phân li NST, tạo tế bào 4n au tất tế bào tiếp t c nguyên phân bình thường uá trình nguyên phân đ tạo 56 tế bào lưỡng bội tế bào tứ bội Biết chu kì tế bào kéo dài tế bào tứ bội có thời gian chu kì tế bào giống tế bào đơn bội Theo lí thuyết, có phát biểu sau (1) uá trình đ éo dài 12 (2) Đột biến đ xảy giai đoạn l n phân bào thứ (3) trình phân bào nói đ c n mơi trường cung cấp 882 NST (4) Nếu đột biến xảy l n phân bào thứ trình phân bào nói tạo tổng số 48 tế bào A B C D Câu 32: Cho hoa vàng thu n chủng giao phấn với hoa hồng thu n chủng, thu F1 có 100% hoa đỏ Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 gồm có 56,25% cho hoa đỏ : 18,75% cho hoa vàng : 18,75% cho hoa hồng : 6,25% cho hoa trắng Lấy hoa hồng F2 lai với hoa vàng F2 thu F3 Có phát biểu sau tỉ lệ kiểu hình F3? (1) Có thể thu tỉ lệ kiểu hình F3 100% hoa đỏ (2) Có thể thu tỉ lệ kiểu hình F3 50% hoa đỏ : 50% hoa vàng (3) Có thể thu tỉ lệ kiểu hình F3 50% hoa đỏ : 50% hoa hồng (4) Có thể thu tỉ lệ kiểu hình F3 25% hoa đỏ : 25% hoa vàng : 25% hoa hồng : 25% hoa trắng A B C D Câu 33: Một thể (P), xét cặp gen dị hợp Aa, Bb, Dd Trong đó, cặp Bb cặp Dd nằm cặp nhiễm sắc thể Giả sử trình giảm phân bình thường, thể P đ tạo loại giao tử Abd chiếm 15% Cho biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau BD (1) Kiểu gen P Aa bd (2) Cơ thể P tạo giao tử có alen trội chiếm 10% (3) Trong trình giảm phân đ xảy hoán vị gen với t n số 40% (4) Cho P tự th phấn, thu F1 có số cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử tất gen chiếm 26% A B C D Câu 34: Một loài thực vật, cặp N T thường gen phân li độc lập có A quy định thân cao; B quy định hoa đỏ; D quy định to Các alen đột biến alen lặn, a quy định thân thấp; b quy định hoa trắng; d quy định nhỏ Theo lí thuyết, có phát biểu sau (1) Qu n thể có tối đa 80 iểu gen đột biến (2) Trong số thể đột biến có 19 kiểu gen (3) Có tổng số kiểu gen quy định kiểu hình thấp, hoa đỏ, to (4) Có kiểu gen quy định kiểu hình đột biến tính trạng A B C D Câu 35: Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt dài; Hai cặp gen nằm cặp NST Cho phép lai P: AB Ab  , thu F1 có kiểu hình thân thấp, hạt dài chiếm tỉ lệ 5,76% Biết không xảy đột biến xảy ab aB hoán vị gen hai giới với t n số Theo lí thuyết, có phát biểu sau (1) Ở F1, thân cao, hạt dài thu n chủng chiếm tỉ lệ 5,76 % (2) Ở F1, thân cao, hạt dài dị hợp chiếm tỉ lệ 24% (3) Ở F1, thân thấp, hạt tròn chiếm tỉ lệ 18 % (4) Ở F1, thân cao, hạt tròn dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 24 % A B C D Câu 36: Ở lồi động vật có vú, cho lai gi a cá thể đực có kiểu hình lơng với cá thể có kiểu hình lơng trắng có kiểu gen thu n chủng, đời F1 thu tồn lơng Cho F2 ngẫu phối thu F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là: 37,5% đực lơng : 18,75% lông : 12,5% đực lông trắng : 31,25% lông trắng Tiếp t c chọn nh ng lông đời F2 cho ngẫu phối thu F3 Biết hơng có đột biến phát sinh Về mặt lý thuyết, có phát biểu sau F3 ? (1) Tỉ lệ lông thu 7/9 (2) Tỉ lệ lông thu n chủng 1/18 (3) Tỉ lệ đực lông 4/9 (4) Tỉ lệ đực lông trắng mang alen lặn 1/18 A B C D Câu 37: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường phân li độc lập Có phát biểu sau đúng? (1) Có tối đa sơ đồ lai gi a thể tứ bội thân cao, hoa đỏ cho đời có tỉ lệ kiểu gen 5:5:5:5:1:1:1:1 (2) Có tối đa sơ đồ lai gi a thể tứ bội thân cao, hoa đỏ cho đời có tỉ lệ kiểu gen 8:4:4:2:2:1:1:1:1 (3) Có tối đa sơ đồ lai gi a thể tứ bội thân cao, hoa đỏ cho đời có 16 loại kiểu gen (4) Có tối đa sơ đồ lai gi a thể tứ bội thân cao, hoa đỏ cho đời có 20 loại kiểu gen A B C D Câu 38: Cấu trúc di truyền qu n thể tự phối hệ P 0,1 AABb : 0,2 AaBB : 0,4 AaBb : 0,2 aaBb : 0,1 aabb Theo lí thuyết, có phát biểu sau (1) Cấu trúc qu n thể chưa cân di truyền (2) Ở F4, qu n thể có kiểu gen (3) Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 169/640 (4) Ở F4, kiểu hình trội tính trạng chiếm tỉ lệ 697/2560 A B C D Câu 39: Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa gen có alen quy định Thực ba phép lai, thu kết sau: - Phép lai 1: Cây hoa tím lai với hoa đỏ (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa tím : hoa đỏ - Phép lai 2: Cây hoa đỏ lai với hoa vàng (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa vàng : hoa hồng - Phép lai 3: Cây hoa vàng lai với hoa hồng (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa vàng : hoa hồng : hoa trắng Biết alen trội trội hồn tồn, khơng xảy đột biến khơng xét phép lai thuận nghịch Có phát biểu sau đúng? (1) Qu n thể có tối đa iểu gen quy định kiểu hình hoa tím (2) Khi cho cá thể lai với nhau, đời có kiểu hình hoa đỏ Có tối đa 60 sơ đồ lai thỏa mãn (3) Khi cho cá thể hoa tím lai với cho đời có kiểu hình hoa tím, có tối đa 65 sơ đồ lai thỏa mãn (4) Khi cho cá thể có kiểu gen quy định hoa đỏ lai với cá thể hác, đời có kiểu hình hoa đỏ Có tối đa 50 sơ đồ lai thỏa mãn A B C D Câu 40: Ở người bệnh A cặp gen alen nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội quy định iểu hình bình thuờng trội hồn tồn so với alen lặn quy định iểu hình bị bệnh, bệnh B cặp gen alen nằm nhiễm sắc thể giới t nh X hơng có alen Y quy định,alen trội quy định iểu hình bình thường trội hồn tồn so với alen lặn quy định iểu hình bị bệnh Cho sơ đồ pha hệ sau bên với phát biểu sau (1) Có người phả hệ xác định ch nh xác iểu gen (2) Có tối đa người pha hệ hông mang alen gây bệnh (3) Người (8) mang thai, sau hi làm sàng lọc trước sinh bác sĩ ết luận thai nhi hồn tồn bình thường xác suất để thai nhi khơng mang alen lặn 2/9 (4) Người (10) ết hôn với người đàn ông hông bị bệnh đến từ qu n thể khác qu n thể 100 người hơng bị bệnh A có 10 người mang gen gây bệnh A, xác suất cặp vợ chồng sinh người trai bị bệnh A bệnh B 1/480 ố phát biểu đúng? A B C D Hết ... sắc thể Câu 23: Trong ph n sinh thái học, học sinh đ tìm hiểu đa dạng sinh học số Vườn Quốc Gia Việt Nam thông qua tư liệu phim ảnh, sách báo, địa điểm có Vườn Quốc Gia gắn với nh ng loài đặc... hệ sinh thái, phát biểu sau A Trong hệ sinh thái nhân tạo người ta c n kéo dài chuỗi thức ăn để tăng suất B Sinh vật mắt xích xa sinh vật sản xuất có sinh khối trung bình lớn C Hiệu suất sinh. .. Câu 26: Giả sử lưới thức ăn hệ sinh thái cạn gồm loài sinh vật A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L mô tả sơ đồ hình bên Cho biết lồi A, H sinh vật sản xuất lồi lại sinh vật tiêu th Phân t ch lưới
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (39) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (39)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay