ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (37)

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀ KHAI BÚT HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC ỐC GIA NĂM 2019 Ngày thi: 21h00, 12/02/2018 2/2018 Thời gian làm bài: 25 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Mã đề thi 101 Câu 1: Trong ngày Tết cổ truyềền, mâm cơm người Việtt hay có dưa cải c chua để ăn kèm với thịt mỡ cho đỡ ngấy Người ta dựaa vào ứng dụng vi khuẩn Lactic để muốii dưa D Dựa kiến thức học, em cho biết vi khuẩn Lactic đãã dùng nhóm chất ch có cải để biến đổ ổi tạo nên vị chua dưa? A Xenlulozo B Ồ hố C Protein D Lipit Câu 2: “Tết nắng nóng bất thường ng, du xuân lúc tắc đường mệtt thân” (thành ng ngữ ) Với thời tiết nắng nóng vậy, u du xn th thể dễ nướcc ddẫn đến cân điện giải, dễ gây nôn mửa, thở dốc, m chí là… khát nư nước! chấtt điện giải Natri tham gia vào việc truyền tin! Để hạn chế ng tri triệu chứng đó, người ta thường cho nạn n nhân uuống nước chanh muối Việc uống nước chanh muối bổ sung cho nạn n nhân … giúp nạn nhân cân ng điện giải từ từ khỏe lại Trong dấu “…” là? A Ca2+ B nước ớc C.Na+ D nước Na+ Câu 3: “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ nêu tràng pháo bánh chưng xanh” Bánh chưng m ăn truyền thống người dân Việt Nam đượcc gói b dong, bên cạnh có biến n th thể khác bánh tét gói chuối Lá dong chuối đềều thuộc Gừng thực vật C3 Thực vậtt C3 có hơ hấp sáng làm giảm suất quang hợp Hô hấp sáng diễn n điều kiện sau đây? A Ít ánh sáng, nhiều CO2 B Nhiều ều ánh sáng, CO2 C Ít ánh sáng, CO2 D Nhiều ều ánh sáng, nhiều CO2 Câu 4: Cẩm tú cầu (quan sát hình dưới) i) m lồi hoa đẹp hay đượcc dùng trang trí đường đư hoa đón Tết Màu sắc hoa thay đổii theo mơi trường: trư Nếu pH < hoa có màu lam Nếu pH = hoa có màu trắng sữa a Nếu pH > hoa có màu tím hoặcc hồng h Sự thay đổi màu sắc hoa cẩm m tú cầu c A thường biến C biến dị tổ hợp B đột biến gen D đột ột biến nhiễm sắc thể thể Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 1/3- Mã đề thi 101 Câu 5: Phát biểu sau hệ hô hấp lợn? A Hệ hô hấp lợn hoàn thiện chim so với linh trưởng B Hệ hơ hấp lợn hồn thiện chim linh trưởng C Hệ hô hấp lợn hồn thiện bò sát so với chim D Hệ hơ hấp lợn hồn thiện lưỡng cư so với bò sát Câu 6: Trong loài vật đại diện cho 11 giáp: tí, sửu, dần, mão, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi Có lồi vật có tim ngăn? A B C 10 D 11 Câu 7: Bộ phận điều khiển chế trì cân nội mơi là? A Trung ương thần kinh tuyến nội tiết B Các quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu… C Thụ thể quan thụ cảm D Cơ quan sinh sản Câu 8: Vì sau kho bón phân, khó hấp thụ nước? A Vì áp suất thẩm thấu đất giảm B Vì áp suất thẩm thấu rễ tăng C Vì áp suất thẩm thấu đất tăng D Vì áp suất thẩm thấu rễ giảm Câu 9: Điểm bão hoà ánh sáng là: A Cường độ ánh sáng tối đa để cường đội quang hợp đạt cực đại B Cường độ ánh sáng tối đa để cường đội quang hợp đạt cực tiểu C Cường độ ánh sáng tối đa để cường đội quang hợp đạt mức trung bình D Cường độ ánh sáng tối đa để cường đội quang hợp đạt mức trung bình Câu 10: Bào quan sau khác với bào quan lại xét số lớp bao bọc? A lizoxom B không bào C lưới nội chất D riboxom Câu 11: Chu trình crep diễn trong: A ty thể B tế bào chất C lục lạp D nhân Câu 12: Yếu tố để phân chia vi khuẩn thành loại Gram dương Gram âm cấu trúc thành phần hoá học A thành tế bào B màng C vùng tế bào D vùng nhân Câu 13: Phát biểu sau nhịp sinh học? A Nhịp sinh học phản ứng nhịp nhàng sinh vật với thay đổi không liên tục môi trường B Nhịp sinh học phản ứng nhịp nhàng sinh vật với thay đổi có tính chu kì mơi trường C Nhịp sinh học biến đổi sinh vật với thay đổi đột ngột môi trường D Nhịp sinh học biến đổi sinh vật môi trường thay đổi Câu 14: Để xác định mật độ quần thể, người ta cần biết số lượng cá thể quần thể A tỉ lệ sinh sản tỉ lệ tử vong quần thể B kiểu phân bố cá thể quần thể C diện tích thể tích khu vực phân bố chúng D yếu tố giới hạn tăng trưởng quần thể Câu 15: Cho nhân tố sau : (1) Đột biến (2) Giao phối ngẫu nhiên (3) Giao phối không ngâu nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên (5) Di nhập gen Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 2/3- Mã đề thi 101 Có bao nhiên nhân tố tiến hóa khơng làm thay đổi tần số alen? A B C D Câu 16: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp, tần số alen gen quần thể bị thay đổi nhanh chóng A cá thể quần thể giao phối ngẫu nhiên B cá thể quần thể giao phối không ngẫu nhiên C gen dễ bị đột biến thành alen khác D kích thước quần thể giảm mạnh Câu 17: Dấu hiệu sau dấu hiệu đặc trưng quần thể? A Tỉ lệ đực B Tỉ lệ nhóm tuổi C Mối quan hệ cá thể D Kiểu phân bố Câu 18: Ví dụ sau ứng dụng khống chế sinh học? A Nuôi cá để diệt bọ gậy B Cây mang gen kháng sâu bệnh vi khuẩn C Nuôi mèo để diệt chuột D Dùng ong mắt đỏ để diệt sâu đục thân hại lúa Câu 19: Tại cấm xác định giới tính sớm thai nhi người? A Vì sợ ảnh hưởng đến tâm lí người mẹ B Vì tâm lí người thân muốn biết trước trai hay gái C Vì sợ ảnh hưởng đến phát triển thai nhi D Vì định kiến trọng nam khinh nữ, dẫn đến hành vi làm thay đổi tỷ lệ trai gái Câu 20: Trước chuyển thành ếch con, nòng nọc phải " cắt " Bào quan giúp thực việc A lưới nội chất B lizơxơm C ribơxơm D ty thể KỲ THI THPTQG CỊN HƠN 100 NGÀY NỮA! Khiếp sợ Chạy trốn khỏi Định mệnh đến! Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 3/3- Mã đề thi 101 ... nhịp sinh học? A Nhịp sinh học phản ứng nhịp nhàng sinh vật với thay đổi không liên tục môi trường B Nhịp sinh học phản ứng nhịp nhàng sinh vật với thay đổi có tính chu kì môi trường C Nhịp sinh. .. biến (2) Giao phối ngẫu nhiên (3) Giao phối không ngâu nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên (5) Di nhập gen Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 2/3- Mã đề thi 101 Có... ribơxơm D ty thể KỲ THI THPTQG CỊN HƠN 100 NGÀY NỮA! Khiếp sợ Chạy trốn khỏi Định mệnh đến! Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 3/3- Mã đề thi 101
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (37) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (37)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay