ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (26)

16 3 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

iệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 38: Đáp án C - I tỉ lệ loại giao tử P là: (1: 4:1)(1:1) = 1:1:1:1:4:4 - II sai F1 có 15 kiểu gen kiểu hình Phép lai AAaa × AAaa tạo kiểu gen kiểu hình Phép lai Bbbb × Bbbb tạo kiểu gen kiểu hình Số kiểu gen tối đa × = 15 Số kiểu hình tối đa × = - III sai Phép lai AAaa × AAaa tạo tỉ lệ đồng hợp : 1/6 ×1/6 × = 2/36 Phép lai Bbbb × Bbbb tạo tỉ lệ đồng hợp : 1/2 ×1/2 = 1/4 Tỉ lệ có kiểu gen đồng hợp hai tính trạng F1 là: (2/36 × 3/4) + (34/36 × 1/4 ) = 5/18 - IV Tỉ lệ kiểu gen AAaa 1/6×1/6× + 4/6 × 4/6 = 18/36 = 1/2 Tỉ lệ kiểu gen Bbbb 1/2×1/2× = 1/2 Tỉ lệ kiểu gen giống P thu hệ lai là: 1/2 × 1/2 = 1/4 - V Trong số đỏ, thân cao F1, có kiểu gen dị hợp tử hai tính trạng chiếm tỉ lệ 34/35 Cây đỏ F1 chiếm tỉ lệ 35/36, đỏ chủng chiếm tỉ lệ 1/36 Do đó, tỉ lệ đỏ dị hợp tổng số đỏ là: (35/36 – 1/36): (35/36) = 34/35 Tồn thân cao F1 có kiểu gen dị hợp Do vậy, số đỏ, thân cao F1, có kiểu gen dị hợp tử hai tính trạng chiếm tỉ lệ 34/35×1 =34/35 Câu 39: Ở gà, xét tế bào cá thể đực có kiểu gen AaBbXdXd trải qua giảm phân bình thường tạo tối đa loại giao tử Có dãy tỷ lệ sau với loại giao tử này? (1)1:1 (2) 1:1:1:1 (3)1:1:2:2 (4) 1:1:3:3 (5)1:1:4:4 (6)3:1 A B C D Câu 39: Đáp án D Cặp XdXd cho loại giao tử Tế bào có kiểu gen AaBb giảm phân cho trường hợp: TH1: 2AB 2ab TH2: 2Ab 2aB tế bào có kiểu gen AaBb giảm phân có trường hợp + TB giảm phân theo TH1 TH2: Cho loại giao tử tỷ lệ 1:1 + TB giảm phân theo TH1; TB giảm phân theo TH2 ngược lại: cho loại giao tử phân ly 2:2:6:6 hay 1:1:3:3 + TB giảm phân theo TH1; TB giảm phân theo TH2 : cho loại giao tử phân ly 1:1:1:1 Câu 40: Theo quan niệm giao tử khiết Menđen, thể lai F1 tạo giao tử thì: A giao tử chứa cặp nhân tố di truyền bố mẹ, khơng có pha trộn B giao tử chứa nhân tố di truyền bố mẹ C giao tử chứa nhân tố di truyền bố mẹ D giao tử chứa cặp nhân tố di truyền bố mẹ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 40: Đáp án B Theo quan niệm giao tử khiết Menđen, thể lai F1 tạo giao tử giao tử chứa nhân tố di truyền bố mẹ Mỗi giao tử CHỈ chứa nhân tố di truyền, nguồn gốc từ bố nguồn gốc từ mẹ Điều sinh học đại giải thích qua q trình giảm phân Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 40: Đáp án B Theo quan niệm giao tử khiết Menđen, thể lai F1 tạo giao tử giao tử... Mỗi giao tử CHỈ chứa nhân tố di truyền, nguồn gốc từ bố nguồn gốc từ mẹ Điều sinh học đại giải thích qua q trình giảm phân Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi. .. trình giảm phân Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019!
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (26) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (26)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay