ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (22)

21 6 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:04

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học ĐỀ SỐ 04 Thầy Đinh Đức Hiền Họ tên: ……………………………………………………………………… Câu 1: Phát biểu sau không đặc trưng di truyền quần thể? A Quá trình tự phối giao phối gần khơng làm thay đổi tần số alen có hại quần thể B Vốn gen quần thể tập hợp tất alen gen có quần thể thời điểm xác định C Quần thể tự thụ phấn tự nhiên thường bao gồm nhiều dòng chủng khơng có tượng thối hóa giống D Khi cho dòng giao phấn tự thụ phấn bắt buộc, tỉ lệ dòng chủng tăng dần qua hệ Đáp án B Phát biểu không là: B B sai vốn gen quần thể tập hợp tất alen tất gen quần thể Câu 2: Quá trình hấp thụ chủ động ion khống cần góp phần yếu tố nào? Năng lượng ATP Tính thấm chọn lọc màng sinh chất Các bào quan lưới nội chất máy Golgi Enzim hoạt tải (chất mang) Phương án đúng: A 1, B 1, 3, C 2, D 1, 2, Đáp án D Q trình hấp thụ chủ động ion khống cần góp phần yếu tố: ATP Tính thấm chọn lọc màng sinh chất Enzim hoạt tải Chú ý: Theo hình thức này, chất khống hấp thụ từ môi trường đất vào tế bào lông hút từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao cách chủ động ngược chiều gradient nồng độ Vì cần cung cấp lượng ATP, enzim hoạt tải, tính thấm chọn lọc màng sinh chất Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 3: Ở người, kiểu gen HH quy định bệnh hói đầu, hh quy định khơng hói đầu, kiểu gen Hh quy định hói đầu nam khơng hói đầu nữ Ở quần thể đạt trạng thái cân tính trạng này, tổng số người bị bệnh hói đầu, tỉ lệ người có kiểu gen đồng hợp 0,1 Có phát biểu sau đúng? (1) Những người có kiểu gen đồng hợp quần thể có tỉ lệ 0,84 (2) Tỉ lệ người nam bị bệnh hói đầu cao gấp 18 lần tỉ lệ người nữ bị hói đầu quần thể (3) Trong số người nữ, tỉ lệ người mắc bệnh hói đầu 10% (4) Nếu người đàn ơng hói đầu kết với người phụ nữ khơng bị bệnh hói đầu quần thể xác suất họ sinh đứa trai mắc bệnh hói đầu 119/418 A B C D Đáp án A Đặt tần số alen H x Quần thể cân di truyền : x2 HH : 2x(1 - x) Hh : (1 – x)2hh Tỉ lệ nam : nữ = : → Nam hói đầu (HH + Hh) : x2/2 + x(1 – x) Nữ hói đầu (HH) : x2/2 Trong tổng số người hói đầu, tỉ lệ người có KG đồng hợp là: x2  0,1  x  0,1 x  x 1  x  Cấu trúc quần thể : 0,01 HH : 0,18Hh : 0,81 hh Xét nhận định: (1) sai Những người có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 0,82 (2) sai tỉ lệ nam bị hói đầu/ nữ bị hói đầu là: 0, 01/  0, 09  19 0, 01/ (3) sai nữ, tỉ lệ người mắc hói đầu là: 0,005 : 0,5 = 0,01 = 1% (4) : ♂ hói đầu x ♀ khơng bị hói đầu ♂ hói đầu có dạng : (0,005HH : 0,09Hh) ↔ (1/19HH : 18/19Hh) ♀ khơng hói đầu có dạng: (0,09Hh : 0,405hh) ↔ (2/11Hh : 9/11hh) Cặp vợ chồng : (1/19HH : 18/19Hh) x (2/11Hh : 9/11hh) Đời theo lý thuyết: 10/209HH : 109/209Hh : 90/209hh Vậy xác suất cặp vợ chồng sinh đứa trai bị mắc bệnh hói đầu là: (10/209 + 109/209) : = 119/418 → phát biểu (4) Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 4: Phát biểu sau nói mối quan hệ cá thể quần thể sinh vật tự nhiên? A Cạnh tranh cá thể quần thể thường không xảy ra, khơng ảnh hưởng đến số lượng phân bố cá thể quần thể B Cạnh tranh đặc điểm thích nghi quần thể Nhờ có cạnh tranh mà số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo cho tồn phát triển quần thể C Cạnh tranh, ký sinh loài, ăn thịt đồng loại cá thể quần thể trường hợp phổ biến dẫn đến tiêu diệt lồi D Khi mật độ cá thể quần thể vượt sức chịu đựng môi trường, cá thể cạnh tranh với làm tăng khả sinh sản Đáp án B A sai cạnh tranh lồi xảy môi trường không đáp ứng nguồn sống cho tất cá thể quần thể, cá thể tranh giành thức ăn, ánh sáng, bạn tình… C sai số trường hợp cạnh tranh làm cho số lượng cá thể quần thể ổn định mức mà môi trường đáp ứng được, ký sinh lồi gặp : VD: Cá đực nhỏ ký sinh cá làm nhiệm vụ thụ tinh cho trứng cá sinh Cá đực sử dụng thức ăn D sai mật độ cá thể quần thể vượt sức chịu đựng môi trường, cá thể cạnh tranh với làm giảm khả sinh sản Câu 5: Phương pháp sau tạo cá thể có mức phản ứng hồn tồn giống với dạng ban đầu? A Ni cấy tế bào thực vật thành mơ sẹo, sau dùng hormone sinh trưởng kích thích phát triển thành B Dung hợp tế bào trần để tạo tế bào lai, sử dụng hormone sinh trưởng kích thích thành C Sử dụng công nghệ chuyển gen D Ni hạt phấn sau gây lưỡng bội hóa Đáp án A Để tạo cá thể có mức phản ứng hồn tồn giống dạng ban đầu ta sử dụng phương pháp: nuôi cấy tế bào thực vật thành mơ sẹo sau sử dụng hormone sinh trưởng kích thích phát triển thành Câu 6: Theo tiến hóa đại, chọn lọc tự nhiên đóng vai trò: A Tạo kiểu gen thích nghi từ tạo cá thể có kiểu gen quy định tính trạng thích nghi B Sàng lọc giữ lại cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà khơng tạo kiểu gen thích nghi Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích C Vừa giữ lại cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi vừa tạo kiểu gen thích nghi D Tạo kiểu gen thích nghi mà khơng đóng vai trò sàng lọc giữ lại cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi Đáp án B Theo tiến hóa đại, chọn lọc tự nhiên đóng vai trò: Sàng lọc giữ lại cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà khơng tạo kiểu gen thích nghi Câu 7: Người ta tiến hành phép lai sau loài ruồi giấm: (1) AB D d AB D X X  X Y ab ab (2) AB d d Ab D XX  X Y ab aB (4) AB d d Ab D XX  X Y ab Ab (5) Ab D d aB d X X  X Y ab ab (3) ab d d Ab D XX  X Y ab aB Cho biết gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hồn tồn Có phép lai có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình? A B C D Đáp án B Ở ruồi giấm, xảy hoán vị gen giới cái, giới đực khơng hốn vị gen Các phép lai cho đời tỉ lệ phân li kiểu gen giống tỉ lệ phân li kiểu hình là: (3) (5) - PL 1: ♀AB/ab x ♂AB/ab → đời : loại KH, 10 loại KG → tỉ lệ KH ≠ tỉ lệ kiểu gen - PL 2: ♀AB/ab x ♂Ab/aB → đời : loại KH, loại KG → tỉ lệ KH ≠ tỉ lệ kiểu gen - PL 4: ♀AB/ab x ♂Ab/Ab → đời : loại KH, loại KG → tỉ lệ KH ≠ tỉ lệ kiểu gen Câu 8: Nốt sần rễ họ đậu do: A Đặc điểm cấu tạo họ Đậu B Xác vi khuẩn chất, lâu ngày tích tụ C Vi khuẩn phân chia mạnh, đậu phản ứng cách phân chia mau chóng tế bào rễ, tạo thành nốt sần D Nguồn nito vi khuẩn tổng hợp, tích tụ lại rễ Đáp án C Mỗi loại họ đậu có dạng vi khuẩn đặc trưng sống cộng sinh Rhizobium Các vi khuẩn nốt sần biến dạng nhiều lần chu kì sống Lúc chui vào tế bào lông hút rễ đậu, vi khuẩn phân chia mạnh chứa đầy tế bào rễ Cây Đậu phản ứng lại đột nhập vi khuẩn cách phân chia mau chóng tế bào rễ tạo thành nốt sần Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 9: Cho lai hai thứ lúa mì thân cao, hạt đỏ đậm với lúa mì thân thấp, hạt màu trắng; thu F1 100% thân cao, hạt hồng Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6,25% thân cao, hạt đỏ đậm : 25% thân cao, hạt đỏ tươi : 31,25% thân cao, hạt hồng : 12,5% thân cao, hạt hồng nhạt : 6,25% thân thấp, hạt hồng : 12,5% thân thấp, hạt hồng nhạt : 6,25% thân thấp, hạt trắng Theo lí thuyết, có nhận xét sau đúng? (1) Ở F2 có kiểu gen với tỉ lệ 1: 1: 1: 1: 2: 2: 2: 2: (2) Ở F2, số kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hạt đỏ tươi số kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hạt hồng Trong số kiểu hình F2, có loại kiểu hình mà kiểu hình có kiểu (3) gen quy định Khi cho F1 lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình thu : : : (4) A B C D Đáp án D P: cao, đỏ đậm x thấp, trắng →F1 : 100% cao, hồng F1 x F1 → F2 : cao, đỏ đậm : cao, đỏ tươi : cao, hồng : cao, hồng nhạt : thấp, hồng : thấp, hồng nhạt : thấp, trắng Cao : thấp = : → D cao >> d thấp Màu sắc: đỏ đậm : đỏ tươi : hồng : hồng nhạt : trắng 16 tổ hợp lai, loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : : : → tính trạng màu sắc gen không alen qui định theo kiểu cộng gộp: Aa, Bb Cứ có alen trội kiểu gen làm màu sắc đậm lên alen trội = đỏ đậm alen trội = đỏ tươi alen trội = hồng alen trội = hồng nhạt alen trội = trắng Giả sử gen PLDL → F2 : KH (1 : : : : 1) x (3 :1) ≠ đề → có gen liên kết với Giả sử A D ( A, B vai trò tương đồng) F2: thấp, trắng (aa,dd) bb = 1/16 → (aa,dd) = 1/16 : 1/4 = 1/4 → F1 cho giao tử ad = 1/2 → F1 : AD/ad Bb , liên kết gen hoàn toàn → F2 : (1AD/AD : 2AD/ad : 1ad/ad) x (1BB : 2Bb : 1bb) F2 có loại kiểu gen, tỉ lệ : 1:2:1 : 2:4:2 : 1:2:1 = 1:1:1:1 :2:2:2:2 :4 → (1) Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích F2 : kiểu gen qui định cao, đỏ tươi AD/AD Bb , AD/ad BB Kiểu gen qui định thân cao, hạt hồng AD/AD bb , AD/ad Bb → (2) F2 : Các loại kiểu hình có kiểu gen qui định là: Cao, đỏ đậm = AD/AD BB cao, hồng nhạt = AD/ad bb Thấp, hồng = ad/ad BB thấp, hồng nhạt = ad/ad Bb Thấp, trắng = ad/ad bb → (3) Cây F1 lai phân tích : AD/ad Bb x ad/ad bb → Fa: (1AD/ad : 1ad/ad) x (1Bb : 1bb) KH : cao hồng : cao hồng nhạt : thấp hồng nhạt : thấp trắng → (4) Vậy nhận xét Câu 10: Điều không liên quan ổ sinh thái cạnh tranh loài? A Những loài có ổ sinh thái giao lớn cạnh tranh với mạnh B Những lồi có ổ sinh thái giao cạnh tranh với yếu C Những lồi có ổ sinh thái khơng giao khơng cạnh tranh với D Những loại có ổ sinh thái giao lớn cạnh tranh với yếu Câu 11: Tạo sinh vật biến đổi gen phương pháp sau đây: Đưa thêm gen lạ vào hệ gen Thay nhân tế bào Làm biến đổi gen có sẵn hệ gen Lai hữu tính dòng chủng Loại bỏ làm bất hoạt gen hệ gen Phương án là: A 1, 3, B 1, 2, C 2, 4, D 3, 4, Đáp án A Tạo sinh vật biến đổi gen phương pháp: 1, 3, Câu 12: Ở loài động vật, alen A trội hoàn toàn so với alen a Một quần thể thứ gồm 500 cá thể với tần số A giới đực 0,4, tần số a giới 0,6 Một quần thể thứ gồm 1000 cá thể với tần số a giới đực 0,2, tần số A giới 0,7 Sau sáp nhập thành quần thể (P), cá thể giao phối ngẫu nhiên với Biết tỉ lệ đực quần thể 1: Phát biểu sau đúng? Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích A Tần số alen A giới đực sáp nhập 1/3 B Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp quần thể trạng thái cân 241/450 C Tần số kiểu gen dị hợp quần thể hệ F1 8/15 D Tần số alen a giới sáp nhập 3/5 Đáp án B Quần thể 1: 500 cá thể Giới đực: p(A) = 0,4 → q(a) = 0,6 Giới cái: q(a) = 0,6 → p(A) = 0,4 Quần thể 2: 1000 cá thể Giới đực: q(a) = 0,2 → p(A) = 0,8 Giới cái: p(A) = 0,7 → q(a) = 0,3 Tỉ lệ đực quần thể : Khi sát nhập làm 1, quần thể có 1500 cá thể Giới đực: 750 cá thể P A  0,  250  0,8  500   q a   750 3 Giới cái: 750 cá thể: P A  0,  250  0,  500  0,  p  a   0, → A sai, D sai 750 Quần thể P giao phối ngẫu nhiên → F1: tần số alen tần số kiểu gen: F1: AA = 0,6 x 2/3 = 0,4 aa = 0,4 x 1/3 = 2/15 Aa = – 0,4 – 2/15 = 7/15→ C sai Tần số alen A = 0,4 + 7/15:2 = 19/30 → q(a) = 11/30 Quần thể đạt trạng thái cân F2 trở F2: AA = (19/30)2 aa = (11/30)2 Aa = x 19/30 x 11/30 Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp là: (19/30)2 + (11/30)2 = 241/450→ B Câu 13: Xét Operon Lac Ecoli, mơi trường khơng có Lactơzơ enzim chuyển hóa lactơzơ tạo ra? Một học sinh đưa số giải thích tượng sau: (1) Do vùng khởi động (P) bị bất hoạt nên enzim ARN polimeraza bám vào để khởi động q trình phiên mã (2) Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên không tạo Protein ức chế (3) Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết với protein ức chế (4) Do gen cấu trúc (gen Z, Y, A) bị đột biến làm tăng khả biểu gen Những giải thích là: A (2), (3) B (2), (3), (4) C (2), (4) D (1), (2), (3) Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đáp án A Enzyme phân giải protein tạo chứng tỏ operon lac hoạt động, gen phiên mã, do: - Gen điều hòa bị đột biến không tổng hợp protein ức chế.(2) - Vùng vận hành O bị đột biến nên không liên kết với protein ức chế.(3) (4) không Câu 14: Cho số cấu trúc số chế di truyền sau: ADN có cấu trúc mạch mARN tARN ADN có cấu trúc hai mạch Protein Phiên mã Dịch mã Nhân đôi ADN Các cấu trúc chế di truyền có nguyên tắc bổ sung là: A 3, 4, 6, 7, B 1, 2, 3, 4, C 4, 5, 6, 7, D 2, 3, 6, 7, Câu 15: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa hai cặp gen A, a B, b quy định Khi có mặt gen trội A B quy định kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen lại quy định kiểu hình hoa trắng Một cặp gen D, d thuộc nhóm gen liên kết khác quy định chiều cao cây, D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với d quy định kiểu hình thân cao Cho hoa đỏ, thân thấp (P) tự thụ phấn, đời thu 42,1875% hoa đỏ, thân thấp Khi cho P giao phấn với khác (phép lai X), đời xuất loại kiểu hình với tỉ lệ 3: 3: 1: Nếu khơng tính lai thuận nghịch, số phép lai X thỏa mãn tỉ lệ kiểu hình bao nhiêu? A B C D Đáp án D A-B- = đỏ A-bb = aaB- = aabb = trắng D thấp >> d cao P: đỏ, thân thấp tự thụ (A-B-D-) F1 : 42,1875% A-B-D- = (3/4)→ gen phân độc lập, P: AaBbDd P x X, để đời : F1’ : : 3: 1: = (3:1) x (1:1) Xét kiểu hình phép lai: Vậy kiểu gen X đem lai : x + x = Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 16: Cả loại ARN có đặc điểm chung: Chỉ gồm chuỗi polinucleotit Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân Có loại đơn phân: A, U, G, X Các đơn phân liên kết theo nguyên tắc bổ sung Phương án đúng: A 1, 2, B 1, 2, C 1, 3, D 1, 2, 3, Câu 17: Nước vận chuyển từ tế bào lơng hút vào bó mạch gỗ rễ theo đường nào? A Con đường gian bào thành tế bào B Con đường tế bào sống C Con đường qua gian bào đường qua tế bào sống D Con đường qua chất nguyên sinh không bào Đáp án C Nước vận chuyển từ tế bào lơng hút vào bó mạch gỗ rễ theo đường gian bào đường qua tế bào sống Con đường tế bào chất Con đường gian bào (màu (màu xanh) đỏ) Đường Nước ion khoáng theo Nước ion khống qua khơng gian bó sợi hệ thống không bào từ TB xenllulozo thành TB sang TB khác qua sợi liên đến nội bì, gặp đai Caspari chặn bào nối khơng bào, qua TB lại nên phải chuyển sang nội bì vào mạch gỗ rễ đường tế bào chất để vào mạch gỗ rễ Đặc điểm Nhanh, không chọn lọc Chậm, chọn lọc Câu 18: Đứa trẻ tuổi trả lời câu hỏi 10 tuổi IQ bao nhiêu? A IQ = 125 B IQ = 80 C IQ = 1.25 D IQ = 200 Đáp án A IQ  10 100  125 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 19: Cho phép lai (P): ♀AabbDd x ♂AaBbDd Biết rằng: 10% số tế bào sinh tinh có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân ly giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường, tế bào sinh tinh khác giảm phân bình thường; 20% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd không phân ly giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường; 8% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân ly giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể phân ly bình thường, giảm phân II bình thường, tế bào sinh trứng khác giảm phân bình thường Các giao tử có sức sống khả thụ tinh ngang Số loại kiểu gen đột biến tối đa tỉ lệ thể ba nhiễm kép thu F1 là: A 114 0,7% B 178 0,7% C 114 0,62% D 178 0,62% Đáp án A Cặp gen Aa đực giảm phân bình thường cho loại giao tử A a Ở tế bào giảm phân bình thường cho A a, tế bào giảm phân bất thường cho Aa O Vậy số kiểu gen cặp gen Aa kiểu gen bình thường + kiểu gen bất thường = kiểu gen, tỷ lệ thể ba 0.04 Xét tương tự ta thấy cặp Dd cho loại kiểu gen với kiểu gen bình thường kiểu gen bất thường,tỷ lệ thể ba 0.1 Còn cặp Bb giới cho giao tử b, Giới đực tế bào đột biến cho loại giao tử Bb O, tế bào bình thường cho loại giao tử B, b Vậy số kiểu gen cặp gen Bb kiểu hình thường kiểu đột biến , tỷ lệ thể ba 0,05 Tổng số kiểu gen đột biến tạo ra: x x 4– x x 2= 178 Thấy,178 kiểu gen bao gồm x x = 32 kiểu gen đột biến ba cặp gen Theo lý thuyết đề bài, kiểu gen đột biến phát sinh (giao tử đực giao tử mang tối đa cặp đột biến nên kiểu gen đột biến mang đột biến tối đa cặp NST) Tuy nhiên giao tử rối loạn cặp Dd Aa nên hợp tử đột biến có chứa cặp Aa Dd không xảy Số đột biến hai cặp Aa Dd : x ( x ) = 32 Do đó, số kiểu gen đột biến tối đa tạo là: 178-32-32 = 114 kiểu gen Vậy tỷ lệ thể ba kép là: (0.04×0.05+0.05×0.1)×100% = 0.7% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 20: Quá trình quang hợp xảy mạnh xanh tác dụng xạ vùng quan phổ Vì sao? A Xanh lục tia sáng làm cho clorophyl dễ hấp thụ B Xanh tím xạ kích thích mạnh đến giai đoạn quang lý C Màu cam xạ kích thích q trình quang phân li nước tạo ATP xảy nhanh chóng D Bức xạ đỏ tia giàu lượng dễ gây biến đổi quang hóa Đáp án D Quang hợp diễn mạnh tác dụng tia đỏ xanh tím tia đỏ diệp lục hấp thụ nhiều lượng Nhóm clorophyl hấp thụ ánh sáng chủ yếu vùng đỏ vùng xanh tím, chuyển lượng thu từ photon ánh sáng cho trình quang phân li H2O phản ứng quang hóa để hình thành ATP NADPH Câu 21: Mạch gen có A1 = 100; T1 = 200 Mạch gen có G2 = 300; X2= 400 Biết mạch gen mạch khuôn Gen phiên mã, dịch mã tổng hợp chuỗi polipeit Biết mã kết thúc m ARN UAG, số nucleotit loại ba đổi mã ARN vận chuyển là: A A = 100; U = 200; G = 400; X = 300 B A = 199; U = 99; G = 300; X = 399 C A = 200; U = 100; G = 300; X = 400 D A = 99; U = 199; G = 399; X = 300 Đáp án B Đây phân tử ADN nên khơng có U, ADN đơn nên A ≠T, G≠X đáp án B Câu 22: Kiểu phân bố ngẫu nhiên quần thể giúp sinh vật tận dụng nguồn sống tiềm tàng mơi trường Ví dụ sau cho thấy quần thể loài có kiểu phân bố ngẫu nhiên? A Các thơng rừng thơng lồi sò sống phù sa vùng triều B Nhóm bụi mọc hoang dại, đàn trâu rừng C Các thông rừng thông, chim hải âu làm tổ D Các sâu sống tán cây, gỗ rừng mưa nhiệt đới Đáp án D Ví dụ phân bố ngẫu nhiên D Ý A sai vì: thông rừng thông phân bố đồng Ý B sai ví dụ phân bố theo nhóm Ý C sai ví dụ phân bố đồng Câu 23: Định luật Hacđi – Vanbec trường hợp: 1) Quần thể có số lượng cá thể lớn, giao phối ngẫu nhiên 2) Quần thể có nhiều kiểu gen, gen có nhiều alen 3) Các kiểu gen có sức sống độ hữu thụ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích 4) Khơng phát sinh đột biến 5) Khơng có di cư nhập cư quần thể Phương án đúng: A 1, 3, 4, B 1, 2, 3, C 1, 2, 3, D 2, 3, 4, Đáp án A Điều kiện nghiệm định luật Hacdi – Vanbec là: 1,3,4,5 Ý sai số alen số kiểu gen không ảnh hưởng tới định luật có hay khơng Câu 24: Trong phát biểu sau, có phát biểu đúng? (1) Hai tế bào có kiểu gen AaBbDd tạo tối thiểu loại giao tử tối đa loại giao tử (2) Hai tế bào sinh tinh có kiểu gen (3) Ba tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb (4) Nếu có nửa số tế bào xảy hốn vị số lượng tế bào sinh tinh tối tiểu thể AaBb AbD giảm phân cho tối đa loại giao tử aBd DE giảm phân cho tối đa loại giao tử de De cần có để tạo tối đa số loại giao tử 16 dE A B C D Đáp án A Các phát biểu là: (2), (4) (1) sai tế bào có kiểu gen AaBbDd tạo loại giao tử → tế bào tạo tối thiểu loại giao tử (3) sai DE Ba tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb giảm phân cho tối đa 12 loại giao tử de Câu 25: Trong hệ sinh thái, bậc dinh dưỡng sau dễ bị tuyệt chủng bậc dinh dưỡng lại? A Bậc dinh dưỡng thứ B Bậc dinh dưỡng thứ C Bậc dinh dưỡng thứ D Bậc dinh dưỡng thứ Đáp án B Bậc dinh dưỡng cao dễ bị tuyệt chủng lượng Câu 26: Phương án đặc điểm lan truyền xung thần kinh sợi trục có bao myelin? A Dẫn truyền theo lối “Nhảy cóc” từ eo Ranvie nà chuyển sang eo Ranvie khác B Sự thay đổi tính chất màng xảy eo Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích C Dẫn truyền nhanh tiêu tốn lượng D Nếu kích thích điểm sợi trục lan truyền theo hướng Đáp án D Lan truyền xung thần kinh sợi thần kinh có bao mielin: • Bao mielin bao bọc khơng liên tục mà ngắt quãng tạo thành eo Ranvie Bao mielin co màu trắng có tính chất cách điện • Điện hoạt động lan truyền theo cách nhảy cóc từ eo Ranvie sang eo Ranvie khác Do tốc độ lan truyền nhanh (có mang chất cách điện) • Điện hoạt động lan truyền phân cực, đảo cực, tái phân cực liên tiếp từ eo Ranvie sang eo Ranvie khác • Tốc độ lan truyền sợi có miêlin nhanh nhiều so với sợi khơng có miêlin Câu 27: Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng mắt đỏ, gen a quy định tính trạng mắt trắng Khi hai gen nói tự tái lần số nucleotit gen mắt đỏ gen mắt trắng 32 nucleotit gen mắt trắng tăng lên liên kết hidro Hãy xác định kiểu biến đổi xảy gen đột biến? A Thêm cặp G – X B Mất cặp G – X C Thay cặp G – X cặp A – T D Thay cặp A – T cặp G – X Đáp án A 32  => đột biến thêm cặp nuclêôtit 24 - Số liên kết hidro gen a số liên kết hidro gen A => thêm cặp G-X Câu 28: Hoạt động sau nguyên nhân trực tiếp làm tăng hàm lượng khí CO2 - Số nucleotit gen mắt đỏ gen mắt trắng là: khí quyển? A Hiện tượng chặt phá rừng bừa bãi B Hoạt động sản xuất công nghiệp C Sự phát triển phương tiện giao thông vận tải D Hiện tượng phun trào núi lửa Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 29: Sơ đồ sau mô tả di truyền hai bệnh P Q người Cho biết không xảy đột biến, bệnh Q gen lặn nằm vùng không tương đồng NST X quy định Biết quần thể người trạng thái cân với tần số alen gây bệnh P 1/10 Có phát biểu sau khơng đúng? (1) Có người xác định chắn kiểu gen (2) Có tối đa người khơng mang alen gây bệnh P (3) Xác suất người số 10 mang alen gây bệnh P 2/11 (4) Xác suất sinh trai bị hai bệnh P Q cặp vợ chồng III9 III10 3/128 A B C D Đáp án C Xét bệnh P: Cặp vợ chồng x bình thường → người (người 5) bị bệnh → gen gây bệnh P gen lặn Mà người bị bệnh gái → gen gây bệnh nằm NST thường → A bình thường >> a bị bệnh Cặp vợ chồng x : Aa x Aa → Người có dạng : (1/3AA : 2/3Aa) Quần thể có tần số alen a là: 0,1 Cấu trúc quần thể : 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa Người bình thường, đến từ quần thể → có dạng (9/11AA : 2/11Aa) Cặp vợ chồng x : (1/3AA : 2/3Aa) x (9/11AA : 2/11Aa) Đời theo lý thuyết: 20/33AA : 12/33Aa : 1/33aa → Người 10 có dạng: (5/8AA : 3/8Aa) Cặp vợ chồng x 9: A- x aa → Người 11 có kiểu gen Aa Cặp vợ chồng 10 x 11 : (5/8AA : 3/8Aa) x Aa → Xác suất sinh bị bệnh P là: 3/16 x ½ = 3/32 Xét bệnh Q : B bình thường >> b bị bệnh Người : XbY → Người : XBXb Cặp vợ chồng x : XBXb x XBY → Người 11 có dạng : (1/2XBXB : 1/2XBXb) Cặp vợ chồng 10 x 11: XBY x (1/2XBXB : 1/2XBXb) → Xác suất sinh trai bị bệnh Q là: ½ x ¼ = 1/8 Xét nhận xét: NX (1): có người biết chắn kiểu gen Người : AaXBY người : aaXBY → (1) Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích NX (2): người khơng mang alen gây bệnh P (AA) là: 6, 7, 10, 3, 4, → (2) sai NX 3: xác suất người số 10 mang alen gây bệnh P (Aa) 3/8 → (3) sai NX 4: xác suất sinh trai bị bệnh là: 3/32 x 1/8 = 3/256 → (4) sai Vậy số nhận xét không Câu 30: Một hợp tử trải qua 10 lần nguyên phân Sau số đợt nguyên phân có tế bào bị đột biến tứ bội Sau có tế bào thứ lại bị đột biến tứ bội Các tế bào nguyên phân tiếp tục đến lần cuối sinh 956 tế bào Thứ đợt xảy đột biến lần thứ lần thứ là: A Lần lần B Lần lần C Lần lần D Lần lần Đáp án C Nếu khơng đột biến sau 10 lần phân bào tạ ế bào lưỡng bội Nhưng đột biến nên tạo 956 tế bào → số tế bào tứ bội = 1024 – 956 = 68 TB Ta nhận thấy số tế bào tứ bội: 26  64  68  27  128 tế bào tứ bội phân bào lần hay đột biến vào lần thứ 4, tế bào 22 tế bào tứ bội thứ phân chia lần hay đột biến lần vào lần phân bào thứ Câu 31: Piruvat sản phẩm cuối trình đường phân Vậy phát biểu sau đúng? A Trong phân tử CO2 có nhiều lượng phân tử piruvat B Trong phân tử piruvat có lượng phân tử glucozo C Piruvat chất oxi hóa mạnh CO2 D Trong phân tử CO2 có nhiều lượng phân tử glucozo Đáp án B Con đường đường phân phân giải glucose thành pyruvate qua chuỗi phản ứng mô tả ATP NADH tạo thành Sản lượng ATP NADH tính xem xét hai chặng riêng rẽ Trong chặng 6- carbon hai ATP dùng để tạo thành fructo-1,6-bisphosphate Vì glyceraldehyde-3-phosphate xuất từ glucose (1 từ dihydroxyacetone- phosphate) chặng 3-carbon tạo thành ATP N ADH từ glucose Nếu trừ ATP dùng chặng 6-carbon ta sản lượng thực ATP/glucose Do phân giải glucose thành pyruvate đường phân biểu thị phương trình đơn giản sau: Glucose + 2ADP + 2Pi + 2N AD+ → Pyruvate + 2ATP + 2N ADH + 2H+ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 32: Khi nói chuỗi thức ăn, có phát biểu sau không đúng? (1) Mỗi chuỗi thức ăn thường có khơng q bậc dinh dưỡng (2) Chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật ăn mùn bã hệ chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật tự dưỡng (3) Kích thước quần thể sinh vật mắt xích sau ln lớn quần thể mắt xích trước (4) Chuỗi thức ăn thể mối quan hệ dinh dưỡng loài quần xã (5) Trong hệ sinh thái già, chuỗi thức ăn mùn bã thường chiếm ưu (6) Hệ sinh thái vùng khơi thường có số lượng chuỗi thức ăn nhiều hệ sinh thái vùng thềm lục địa A B C D Đáp án A Các phát biểu không là: (3) (6) sai, kích thước quần thể sinh vật mắt xích sau thường nhỏ kích thước quần thể mắt xích trước có khoảng 10% lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao → tích lũy sinh khối hơn, số lượng cá thể sai, hệ sinh thái vùng khơi thường có số lượng chuỗi thức ăn so với hệ sinh thái vùng thềm lục địa Do thềm lục địa nơi giao đất liền biển, có đa dạng sinh học cao so với khơi Câu 33: Ở loài hoa xét ba cặp gen phân li độc lập, gen có quy định enzim khác tham gia vào chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố cánh hoa theo sơ đồ sau Các alen lặn đột biến k, l, m không tạo enzim K, L, M tương ứng Khi sắc tố khơng hình thành hoa có màu trắng Cho hoa đỏ đồng hợp tử ba cặp gen giao phấn với hoa trắng đồng hợp tử cặp gen lặn, thu F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, dự đốn sau kiểu hình kiểu gen F2 đúng? (1) Số hoa trắng đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 9.375% (2) Số hoa đỏ dị hợp từ cặp gen chiếm tỉ lệ 40,625% (3) Số hoa vàng dị hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ 62.5% (4) Số hoa trắng dị hợp từ cặp gen chiếm tỉ lệ 25% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (5) Số hoa trắng chiếm tỉ lệ 43,75% A 1, 2, B 1, 2, 3, C 3, 4, D 1, 3, Đáp án A Quy ước gen K-L-M-: hoa đỏ; K-L-mm: hoa vàng; ll ; kk : hoa trắng P chủng KKLLMM x kkllmm → F1: KkLlMm F1 x F1 : KkLlMm x KkLlMm tạo F2: Xét dự đoán: Các trắng chủng chiếm tỉ lệ: (6 có kiểu gen chủng có sẵn ll kk) → (1)   27 (2) tỷ lệ hoa đỏ F2 là:    , tỷ lệ hoa đỏ dị hợp cặp   64 gen tỷ lệ hoa đỏ - tỷ lệ hoa đỏ đồng hợp cặp gen: 27   26     40, 625% → (2) 64   64 (3) Số hoa vàng dị hợp cặp gen (KkLLmm; KKLlmm): 1 C12      9,375 → (3) sai 4 64 (4) Số hoa trắng dị hợp từ cặp gen (KkllMm; llLlMm) chiếm tỷ lệ: 3      28,125% → (4) sai 4 (5) Số hoa trắng chiếm tỷ lệ: + kk : 1/4 3 + K-ll:   4 16 Vậy tỷ lệ hóa trắng F2    43, 75% 16 16 Câu 34: Chiều cao thân loài thực vật cặp gen nằm NST thường quy định chịu tác động cộng gộp theo kiểu có mặt alen trội làm chiều cao tăng thêm 10cm Người ta cho giao phấn cao có chiều cao 270cm với thấp F1 sau cho F1 tự thụ Nhóm F2 có chiều cao 240 cm chiếm tỉ lệ: A 210/1024 B 120/512 C 120/256 D 30/256 Đáp án D Cây thấp khơng có alen có chiều cao 170cm P: AABBCCDDEE ×aabbccddee → F1: AaBbCcDdEe F1 × F1: AaBbCcDdE AaBbCcDdEe Cây có chiều cao 240cm hay có alen trội kiểu gen chiếm tỷ lệ: C10 30  10 256 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 35: Khi nồng độ testơstêron máu cao có tác dụng: A Ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH, LH B Ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm hai phận không tiết GnRH, FSH LH C Kích thích tuyến yên vùng đồi làm tăng tiết GnRH, FSH LH D Gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm tăng tiết GnRH, FSH LH Đáp án A Khi nồng độ testosteron máu tăng cao gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi, làm phận giảm tiết GnRH, FSH LH dẫn đến tế bào kẽ giảm tiết testosteron Nồng độ testosteron giảm không gây ức chế lên vùng đồi tuyến yên nữa, nên phận lại tăng tiết hocmon Câu 36: Trong giống thỏ, alen quy định màu lơng có mối quan hệ trội lặn sau: C (xám) > cn (nâu) > cv (vàng) > c (trắng) Người ta lai thỏ lông xám với thỏ lông vàng thu đời 50% thỏ lông xám 50% thỏ lông vàng Phép lai sau cho kết Ccv  cvcv Ccn  cvc Cc  cv c Cc  cv cv A 2, 3, B 1, 2, Ccn  cv cv C 2, 3, D 1, Đáp án B Các phép lai thỏa mãn điều kiện là: 1,2,4 Phép lai sai tạo kiểu hình nâu Phép lai tạo kiểu hình nâu Câu 37: Thụ tinh nhân tạo sử dụng biện pháp nào? A Nuôi cấy phôi, thay đổi yếu tố môi trường B Thụ tinh nhân tạo, nuôi cấy phôi, sử dụng hoocmôn chất kích thích tổng hợp C Sử dụng hoocmơn chất kích tổng hợp, thay đổi yếu tố môi trường D Thay đổi yếu tố môi trường, nuôi cấy phôi, thụ tinh nhân tạo Câu 38: Sự kiện không diễn đại cổ sinh là: A Sự phát sinh sinh vật nhân thực cổ B Sự phát sinh lưỡng cư côn trùng C Sự di chuyển đời sống từ nước lên cạn D Sự phát sinh thực vật có hạt Đáp án A Sự kiện không diễn đại cổ sinh A, phát sinh sinh vật nhân thực cổ diễn đại Nguyên sinh Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 39: Nghiên cứu hình ảnh sau cho biết có phát biểu sau đúng? Biết alen quy định màu nâu nhạt alen quy định màu nâu đậm (1) Quần thể chịu tác động tượng phiêu bạt di truyền (2) Sau tượng này, tần số alen nâu nhạt giảm quần thể tăng lên quần thể (3) Hiện tượng làm xuất alen quần thể (4) Hiện tượng làm giảm phân hóa vốn gen hai quần thể (5) Hiện tượng giúp rút ngắn thời gian q trình hình thành lồi Số phát biểu là: A B C D Đáp án C Các phát biểu : (3) (4) sai, di cư quần thể sai, sau tượng này, tần số alen nâu nhạt quần thể không đổi (=100%) sai, tượng làm cho làm giảm phân hóa sâu sắc quần thể → làm chậm q trình hình thành lồi Câu 40: Ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen b quy định thân đen; gen V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alne v quy định cánh cụt Hai cặp gen nằm cặp NST thường cách 17cm Lai cá thể ruồi giấm chủng (P) thân xám, cánh cụt với thân đen, cánh dài thu F1 Cho ruồi giấm F1 giao phối ngẫu nhiên với Tính theo lý thuyết, ruồi giấm có kiểu hình thân xám, cánh dài F2 chiếm tỉ lệ A 50% B 56.25% C 64.37% D.41.5% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đáp án A P: Bv bV Bv Bv   F1 :  , f  17% Bv bV bV bV Ở ruồi giấm, có có hốn vị gen với tần số 17% cho loại giao tử với tỉ lệ: Bv = bV = 0,415; BV = bv = 8,5% Tỷ lệ thân xám cánh dài F2 là:  0, 415Bv  0,5bV  0,085BV  50% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... phát sinh sinh vật nhân thực cổ diễn đại Nguyên sinh Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh. .. tiện giao thông vận tải D Hiện tượng phun trào núi lửa Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh. .. 1:1:1:1 :2:2:2:2 :4 → (1) Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (22) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (22)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay