ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (16)

9 23 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:04

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học ĐỀ SỐ 09 Thầy Đinh Đức Hiền Câu 1: Cho lai cải củ có kiểu gen aaBB với cải bắp có kiểu gen MMnn thu F1 Đa bội hóa F1 thu thể song nhị bội Biết khơng có đột biến gen đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, thể song nhị bội có kiểu gen A aaBBMn B aaBMMnn C aBMn D aaBBMMnn Câu 2: Có nội dung sau sai với đặc điểm di truyền quần thể tự thụ phấn hay giao phối gần qua nhiều hệ? (1) tồn chủ yếu thể đồng hợp có kiểu gen khác (2) đa dạng phong phú kiểu gen kiểu hình (3) tăng tỷ lệ thể dị hợp giảm tỷ lệ thể đồng hợp (4) tần số alen không đổi, tần số kiểu gen thay đổi qua hệ (5) làm nghèo vốn gen quần thể A B C D Câu 3: Cho thông tin: (1) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin không tổng hợp (2) Gen bị đột biến làm tăng giảm số lượng prôtêin (3) Gen bị đột biến làm thay đổi axit amin axit amin khác không làm thay đổi chức prôtêin (4) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin tổng hợp bị thay đổi chức Các thơng tin sử dụng làm để giải thích nguyên nhân bệnh di truyền người là: A (1), (3), (4) B (1), (2), (4) C (1), (2), (3) D (2), (3), (4) Câu 4: Trong thành phần sau, thứ tự thành phần hình thành đường vận chuyển nước, muối khống từ lơng hút vào mạch gỗ rễ ? (1) Lông hút (2) mạch gỗ (3) khoảng gian bào tế bào vỏ (4) tế bào nội bì (5) trung trụ (6) tế bào chất tế bào vỏ A Con đường gian bào: (1)→(3)→(4)→(5)→(2); đường tế bào chất (1)→(6)→(5)→(4)→(2) B Con đường gian bào: (1)→(3)→(4)→(5)→(2); đường tế bào chất (1)→(6)→(4)→(5)→(2) C Con đường gian bào: (1)→(3)→(5)→(4)→(2); đường tế bào chất (1)→(6)→(4)→(5)→(2) D Con đường gian bào: (1)→(4)→(3)→(5)→(2); đường tế bào chất (1)→(6)→(4)→(5)→(2) Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 5: Cấu tạo khác chi tiết quan tương đồng A chọn lọc tự nhiên diễn theo hướng khác B thực chức phận giống C chúng có nguồn gốc khác phát triển điều kiện D tiến hố q trình phát triển loài Câu 6: Theo quan điểm học thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau sai (1) Thực chất chọn lọc tự nhiên phân hóa khả sống sót sinh sản cá thể với kiểu gen khác quần thể (2) Giao phối không ngẫu nhiên khơng làm thay đổi tần số alen mà làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể (3) Với quần thể có kích thước nhỏ yếu tố ngẫu nhiên dễ làm thay đổi tần số alen quần thể ngược lại (4) Chọn lọc tự nhiên đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội quần thể vi khuẩn A B C D Câu 7: Người, bệnh bạch tạng gen lặn nằm NST thường quy định, alen trội tương ứng quy định da bình thường bệnh mù màu đỏ - xanh lục gen lặn nằm vùng không tương đồng NST giới tính X quy định, alen trội tương ứng quy định mắt nhìn màu bình thường Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết khơng có đột biến phát sinh tất cá thể phả hệ Cặp vợ chồng III.13 –III.14 phả hệ sinh đứa trai IV.16 Xác suất để đứa mắc hai bệnh A 3/16 B 13/40 C 17/40 D 84/200 Câu 8: Cho giao phối gà trống chân cao, lông xám với gà mái có kiểu hình, tỉ lệ phân li kiểu hình F1 sau: - Ở giới đực: 75% chân cao, lông xám : 25% chân cao, lông vàng - Ở giới cái: 30% chân cao, lông xám : 7,5% chân thấp, lông xám : 42,5% chân thấp, lông vàng : 20% chân cao, lông vàng Hỏi F1 gà trống chân cao, lơng xám có kiểu gen chủng chiếm tỷ lệ ? A 3,75% B 10% C 5% D 12,5% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 9: Cho dị hợp tử cặp gen (P) tự thụ phấn, thu F1 Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F1 là: A 14 : : 1:4 B : : : C : : : D 19 : 19 : : Câu 10: Trong phát biểu sau đây, có phát biểu mã di truyền? (1) Tất loài sử dụng chung mã di truyền, mã ba (1) Có tất 64 ba mã hóa cho loại axit amin (3) Trong đoạn phân tử mARN cấu tạo từ loại nuclêôtit A U,có thể mã hố cho tối đa loại axit amin (4) Codon 5’UAG3’mã hoá cho axit amin mở đầu tổng hợp protein A B C D Câu 11: Khi nói hệ tuần hồn người bình thường, có phát biểu sau đúng? I Tim co dãn tự động theo chu kì hệ dẫn truyền tim hệ thần kinh trung ương II Động vật có khối lượng thể lớn nhịp tim nhanh III Ở người trưởng thành khoẻ mạnh, vận động với cường độ cao chu kỳ tim kéo dài 0,8 giây IV vận tốc máu chảy thấp mao mạch giúp làm tăng hiệu trao đổi chất máu với tế bào thể A B C D Câu 12: Cho bảng sau đặc điểm hai dạng hệ tuần hoàn Các dạng hệ tuần hoàn Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hồn kín Đại diện (1) (5) Đường máu dịch tuần hoàn (2) (6) Phương thức trao đổi chất (3) (7) Áp lực tốc độ máu (4) (8) Cho phương án sau: a) Thân mềm, chân khớp f) Áp lực thấp, tốc độ chậm b) Gián tiếp thông qua thành mạch g) Trực tiếp với tế bào c) Áp lực cao, tốc độ nhanh trung bình h) Giun đốt, mực ống, bạch tuột, lưỡng cư, bò sát, chim thú d) Tim  động mạch  xoang thể  tĩnh mạch Tim  động mạch  mao mạch  tĩnh mạch  tim  tim e) Giáp xác, giun tròn, chân khớp… k) Gián tiếp qua hệ thống mạch góp A 1-e, 2-a, 3-k, 4-f, 5-h, 6-i, 7-k, 8-c B 1-e, 2-d, 3-k 4-f, 5-h, 6- i, 7-b, 8-c C -a, 2-d 3-g 4-f, 5-h, 6-i, 7-b, 8-c D 1-a 2-d, 3-g 4-f, 5-h, 6-i, 7-k, 8-c Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 13: Một cặp vợ chồng kiểu gen IBIO sinh người trai có nhóm máu B Người trai lớn lên lấy vợ có nhóm máu AB Xác suất để cặp vợ chồng sinh người có trai gái khơng nhóm máu A 11/24 B 5/24 C 7/24 D 9/24 Câu 14: Một loài thực vật lưỡng bội thụ tinh kép Quá trình giảm phân tạo giao tử tế bào lấy từ môi trường nguyên liệu tương đương 108 NST đơn Bộ NST lưỡng bội loài A 2n = 48 B 2n = 26 C 2n = 24 D 2n = 52 Câu 15: Ở lồi thú, cho lơng dài, thân đen chủng lai với đực lông ngắn, thân trắng thu F1 tồn lơng dài, thân đen Cho đực F1 lai phân tích, Fa có tỉ lệ phân li kiểu hình 122 lông ngắn, thân đen: 40 lông dài, thân đen: 121 đực lông ngắn, thân trắng: 41 đực lơng dài, thân trắng Biết tính trạng màu thân gen quy định Theo lí thuyết, có kết luận sau đúng? (1) Ở Fa tối đa có loại kiểu gen (2) Tính trạng chiều dài lơng hai cặp gen quy định (3) Có loại kiểu gen quy định lông ngắn, thân trắng (4) Cho cá lông dài Fa giao phối ngẫu nhiên, theo lí thuyết đời cho tối da 36 loại kiểu gen loại kiểu hình A B C D Câu 16: Trong q trình tiến hóa sinh vật, kỉ Phấn trắng thuộc Đại trung sinh, đại lục liên kết với khí hậu bớt ẩm trở nên khơ Sinh vật điển hình kỉ A bò sát trùng phân hóa đa dạng, nhiều loài động vật biển bị tuyệt chủng B dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị C hạt trần bò sát cổ ngự trị, chim phân hóa đa dạng D xuất thực vật có hoa, tiến hóa động vật có vú, nhiều lồi bò sát cổ bị tuyệt chủng Câu 17: Trong thí nghiệm, cung cấp chất có chứa đồng vị O18 đồng vị có mặt phân tử glucose Chất cung cấp chất chất sau? A O2 B H2O C CO2 D SO2 Câu 18: Ở loài thực vật gen A quy định hoa đỏ, hạt vàng; a quy định hoa trắng hạt xanh Tiến hành lai hoa đỏ, hạt vàng chủng với hoa trắng, hạt xanh chủng F1 thu 100% hoa đỏ, hạt vàng Từ F1 trở đi, tự thụ phấn Tính theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu hình F2 nào? A 75% hoa đỏ: 25% hoa trắng; 62,5% hạt vàng: 37,5% hạt xanh B 100% hoa đỏ 100% hoa trắng; 83,3% hạt vàng: 16,7% hạt xanh 100% hạt xanh C 75% hoa đỏ, hạt vàng: 25% hoa tráng, hạt xanh D 100% hoa đỏ hạt vàng 100% hoa đỏ, 75% hạt vàng: 25% hạt xanh 100% hoa trắng, hạt xanh Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 19: Khi nói phiên mã dịch mã sinh vật nhân thực, có phát biểu sau đúng? (1) Hai trình tuân theo nguyên tắc bổ sung (2) Hai q trình diễn đồng thời nhân tế bào (3) Dịch mã cần sử dụng sản phẩm phiên mã (4) Phiên mã không cần sử dụng sản phẩm dịch mã (5) Hai trình có tham gia trực tiếp ADN A B C Câu 20: Ở lồi thưc vât, xét cá thể có kiểu gen Aa D BD Người ta tiến hành thu hạt phấn bd tiến hành ni cấy điều kiện thí nghiệm, sau lưỡng bội hóa thành cơng tồn Cho trình phát sinh hạt phấn xảy hoán vị gen alen D d với tần số 20% Theo lí thuyết tỉ lệ dòng thu từ q trình ni cấy nói A 20% B 100% C 5% D 40% Câu 21: Ở thực vật, xét locut gen có alen, alen a1 qui định hoa đỏ, alen a2 qui định hoa vàng, alen a3 qui định hoa hồng alen a4 qui định hoa trắng Biết gen trội hoàn toàn theo thứ tự a1 > a2 > a3 > a4 Theo lí thuyết, có nhận định sau đúng? (1) Cho lưỡng bội hoa hồng dị hợp tử giao phấn với hoa vàng dị hợp tử, kiểu hình đời 50% hoa vàng : 25% hoa trắng : 25% hoa hồng (2) Thực phép lai hai thể tứ bội (P): a1a2a3a4 × a2a3a4a4, biết tứ bội tạo giao tử 2n có khả thụ tinh, thu F1 có hoa vàng chiếm tỉ lệ 12 (3) Những tứ bội có tối đa 36 loại kiểu gen (4) Có tối đa loại kiểu gen lưỡng bội A B C D Câu 22: Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định Một cặp vợ chồng bình thường sinh đầu lòng bị bạch tạng Lần mang thai tiếp theo, người vợ siêu âm thai đơi Xác suất để đứa bé sinh đôi bị bạch tạng Giả sử khả sinh đôi trứng 1/4; sinh đôi khác trứng 3/4 ? A 39,06% B 37,5% C 32,81% D 6,25% Câu 23: Ở loài thực vật, gen A quy định qua đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Lai chủng lưỡng bội đỏ với lưỡng bội qua vàng F1 Xử lý F1 cơnsixin Sau giao phấn ngẫu nhiên với F2 Cơ thể tứ bội sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh hiệu xử lý hóa chất 72% Tỷ lệ kiểu hình đỏ F2 là: A 97,22% B 93,24% C 98.25% D 75% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 24: Ở người, sau bữa ăn nhiều tinh bột, nồng độ glucôzơ máu tăng lên Cơ thể điều hòa nồng độ glucơzơ máu phản ứng sau đây? (1) Tuyến tụy tiết insulin; (2) Tuyến tụy tiết glucagon; (3) Gan biến đối glucozơ thành glicogen; (4) Gan biến đổi glicogen thành glucozơ; (5) Các tế bào thể tăng nhận sử dụng glucoza A 2,3,5 B 2,4,5 C 1,3,5 D 1,4,5 Câu 25: Khi nói cơng nghệ tế bào thực vật, phát biểu sau đúng? A Dung hợp hai tế bàao trần hai loài thực vật tạo giống có kiểu gen chủng B Ni cấy mơ tế bào thực vật giúp nhân nhanh giống trồng quý C Nuôi cấy hạt phấn tạo giống trồng đồng kiểu gen D Ni cấy mơ tế bào thực vật tạo giống trồng có kiểu gen đồng Câu 26: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A, a; B, b; D, d) phân ly độc lập quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời gen trội A, B, D cho hoa màu đỏ, kiểu gen lại cho hoa màu trắng Cho hoa đỏ giao phối với hoa trắng, đời thu 25% số hoa đỏ Không tính vai trò bố mẹ số phép lai xảy là: A B 12 C 24 D Câu 27: Hình bên thể cấu trúc số loại nuclêôtit cấu tạo nên ADN ARN Hình số hình không phù hợp? A (3) B (4) C (1) D (2) Câu 28: Trong phát biểu đột biến gen đây, có phát biểu đúng? (1) Trong điều kiện khơng có tác nhân đột biến phát sinh đột biến gen (2) Gen tế bào chất bị đột biến thành gen lặn kiểu hình đột biến ln biểu (3) Cơ thể mang đột biến gen lặn trạng thái dị hợp không gọi thể đột biến (4) Đột biến gen dẫn tới làm thay đổi cấu trúc chức prôtêin (5) Nếu gen bị đột biến dạng thay cặp nuclêơtit không làm thay đổi tổng liên kết hiđrô gen A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 29: Phát biểu sau tượng di nhập gen A tạo alen mới, cung cấp nguồn ngun liệu sơ cấp cho q trình tiến hóa B làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số tương đối alen quần thể C làm giảm bớt phân hóa kiểu gen quần thể khác lồi D khơng phụ thuộc vào chênh lệch số lượng cá thể vào số lượng cá thể khỏi quần thể Câu 30: Sản phẩm hình thành phiên mã theo mơ hình opêron Lac E.coli là: A loại prôtêin tương ứng gen Z, Y, A hình thành loại enzim phân hủy lactôzơ B chuỗi poliribônuclêôtit mang thông tin gen Z, Y,A C loại prôtêin tương ứng gen Z, Y, A hình thành loại enzim phân hủy lactôzơ D phân tử mARN mang thông tin tương ứng với vùng điều hồ, mã hố, kết thúc gen Câu 31: Trong chứng tiến hoá đây, chứng khác nhóm so với chứng lại A Các axit amin chuỗi β – hemoglobin người tinh tinh B Hố thạch ốc biển tìm thấy mỏ đá Hoàng Mai thuộc tỉnh Nghệ An C Vây cá voi cánh dơi có cấu tạo xương theo trình tự giống D Các lồi sinh vật sử dụng khoảng 20 loại axit amin để cấu tạo nên phân tử Câu 32: Một quần thể lưỡng bội, xét gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen trội trội hoàn toàn Thế hệ xuất phát (P) có tỷ lệ ♂:♀ kiểu gen có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% tổng số cá thể quần thể Qua ngẫu phối, hệ F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 6,25% Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa Có phát biểu sau đúng? I Thế hệ P quần thể trạng thái cân di truyền II Thế hệ P có số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử chiếm 70% III Trong tổng số cá thể có kiểu hình trội hệ P, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm 12,5% IV Nếu cho tất cá thể có kiểu hình trội hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu đời có số cá thể mang kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 15/128 A B C D Câu 33: Một loài thực vật, xét gen có alen theo thứ tự trội lặn A > a > a1; A quy định hoa đỏ; a quy định hoa vàng, a1 quy định hoa trắng Alen trội trội hoàn toàn, gen nằm NST thường Trong quần thể cân di truyền có 36% hoa đỏ; 25% hoa trắng; 39% hoa vàng Có phát biểu sau đúng? I Tần số alen A= 0,2; a = 0,3; a1 =0,5 II Tổng số cá thể đồng hợp tử nhiều tổng số cá thể dị hợp tử III Số cá thể dị hợp số cá thể hoa đỏ chiếm tỷ lệ 8/9 IV Nếu cho hoa vàng giao phấn với hoa trắng, đời có loại kiểu hình Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích V Cho hoa vàng quần thể giao phấn ngẫu nhiên sinh đời có số hoa trắng chiếm tỷ lệ 5/13 A B C D Câu 34: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói đột biến cấu trúc NST? (1) Đột biến đoạn kèm với đột biến lặp đoạn NST (2) Đột biến chuyển đoạn diễn trao đổi đoạn NST crômatit cặp tương đồng (3) Đột biến chuyển đoạn khơng làm thay đổi số lượng gen NST (4) Đột biến đoạn làm gen tren NST (5) Đột biến cấu trúc diễn NST thường mà khơng diễn NST giới tính A B C D Câu 35: Cho phát biểu sau: (1) Thực vật C4 có hai dạng lục lạp: Lục lạp tế bào mô giậu lục lạp tế bào bao bó mạch (2) Ở thực vật CAM, q trình cacboxi hóa sơ cấp xảy vào ban đêm, q trình tổng hợp đường lại xảy vào ban ngày (3) Trong đường cố định CO2, hiệu quang hợp nhóm thực vật đươc xếp theo thứ tự C3 > C4 > CAM (4) Ở nhóm thực vật khác nhau, pha tối diễn khác chất nhận CO2 sản phẩm cố định CO2 Số phát biểu có nội dung A B C D Câu 36: Ở loài thực vật, tế bào mang NST lưỡng bội thuộc loài giảm phân xảy trao đổi chéo điểm cặp NST tạo tối đa 1024 loại giao tử Quan sát tế bào (gọi tế bào X) khác (gọi Y) thuộc lồi nói thực q trình phân bào, người ta xác định tế bào có 14 NST đơn chia thành nhóm nhau, nhóm phân li cực tế bào Cho biết không phát sinh đột biến trình phân bào tế bào X diễn bình thường Theo lí thuyết, có dự đốn sau đúng? (1) Tế bào lưỡng bội loài nói có 16 NST (2) Tế bào X kì sau trình nguyên phân (3) Cây Y thuộc thể nhiễm (4) Khi trình phân bào tế bào X kết thúc, tạo hai nhóm tế bào có NST khác (5) Nếu trình giảm phân tế bào lưỡng bội thuộc lồi nói diễn bình thường khơng có TĐC tạo tối đa 512 loại giao tử A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 37: Có phát biểu sai số phát biểu sau: (1) Khi so sánh đơn phân ADN ARN, ngoại trừ T U đơn phân lại đơi có cấu trúc giống nhau, ví dụ đơn phân A ADN ARN có cấu tạo (2) Thông tin di truyền lưu trữ phân tử ADN dạng số lượng, thành phần trình tự nuclêơtit (3) Trong tế bào, rARN tARN bền vững mARN (4) Trong q trình nhân đơi ADN có loại nuclêơtit tham gia vào việc tổng hợp nên mạch (5) ARN có tham gia cấu tạo số bào quan A 1,4 B 3,4 C 3,5 D 2,5 Câu 38: Ở cà chua, alen A quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định màu vàng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp Thế hệ P cho tứ bội AAaaBbbb tự thụ phấn Biết cặp gen nói phân li độc lập, giảm phân bình thường, khơng xảy đột biến Có phát biểu sau đúng? I Tỉ lệ loại giao tử P là: 1:1:1:1:4:4 II F1 có tối đa 12 kiểu gen kiểu hình III Tỉ lệ có kiểu gen đồng hợp hai tính trạng F1 37/144 IV Tỉ lệ kiểu gen giống P thu hệ lai 1/4 V Trong số đỏ, thân cao F1, có kiểu gen dị hợp tử hai tính trạng chiếm tỉ lệ 34/35 A B C D Câu 39: Ở gà, xét tế bào cá thể đực có kiểu gen AaBbXdXd trải qua giảm phân bình thường tạo tối đa loại giao tử Có dãy tỷ lệ sau với loại giao tử này? (1)1:1 (2) 1:1:1:1 (3)1:1:2:2 (4) 1:1:3:3 (5)1:1:4:4 (6)3:1 B C A D Câu 40: Theo quan niệm giao tử khiết Menđen, thể lai F1 tạo giao tử thì: A giao tử chứa cặp nhân tố di truyền bố mẹ, khơng có pha trộn B giao tử chứa nhân tố di truyền bố mẹ C giao tử chứa nhân tố di truyền bố mẹ D giao tử chứa cặp nhân tố di truyền bố mẹ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... tạo tối đa 512 loại giao tử A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page... 3-g 4-f, 5-h, 6-i, 7-k, 8-c Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... 100% hoa trắng, hạt xanh Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (16) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (16)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay