Lớp ĐH DƯỢC Slide Tổng hợp Sinh học đại cương bài 89

47 20 1
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 04:07

báo cáo nghiên cứu kích thước, hình dạng, đặc điểm của ADN, ARN. Phân loại và chức năng của 3 loại ARN: mARN. tARN, rARN. Chức năng của acid nucleic ADN. Quá trình phiên mã ADN ở sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ. D1A ► CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI BUỔI THUYẾT TRÌNH NHĨM GROUP 10 Leader: ắ đượ đặ đ ể ứ ă ủ ấ ộ Ụ Ọ đượ đặ đ ể ủ TÓM TẮT BÀI HỌC AXIT NUCLEIC ADN Thành phần cấu tạo cấu trúc Phân loại ARN Đặc điểm chung Chức Phân loại Hoạt đông chức Cấu tạo thành phần ARN ộ đạ ấ đ ữ ề đạ ả ả ề ề ề ADN ( ACID DEOXYRIBONUCLEIC) Là đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân Nucleotit mang thông tin di truyền nằm nhân ► Cấu tạo (mỗi nu): - Đường deoxyribozo - Axit photphoric - Bazơ nitơ ( loại A, G, T, C ) ► Cấu tạo gồm sợi xoắn kép ► Có loại liên kết: - Photphodieste (giữa Nu mạch ) - Hidro (giữa Nu tương ứng mạch A-T, G-C) ADN I.KÍCH THƯỚC, HÌNH DẠNG ► Hình dạng: Như thang bện xoắn, nấc thang cặp bazo tương ứng ► Kích thước: - Chiều dài 3,4 nm chu kì xoắn gồm 10 cặp Nu - Đường kính vòng xoắn nm - Hình thái: gồm mạch đơn xoắn vào song song ngược chiều (trong 5’ đầu gốc photphat 3’ gốc OH) - Tùy vào bậc hay thời điểm phân chia cảu TB mà ADN có trạng thái khác nhau: dãn xoắn, xoắn, xoắn cực đại Quy tắc cấu trúc ADN ► Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân đơn phân Nucleotit ► Nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T liên kết hidro G liên kết với C liên kết hidro ❖ ► Trong A G thuộc loại purin, T C thuộc loại pyrimidin Nguyên tắc bán bảo toàn nhân đơi ADN Tính ổn định ADN ► Nhờ nguyên tắc bổ sung nên AND tự sửa sai ► Liên kết photphodieste hidro bền vững khó bị phá hủy ► Tỉ lệ (A+T )/(G+C ) thể có tỉ lệ khác VD: tinh trùng người 1,67 nấm men 1,8 ❖ Đây tỉ số định thay đổi PHÂN LOẠI ADN Ạ ạ ạ Quá trình tái ADN 1.3 Sự tổng hợp ADN nhờ phiên mã ngược - ARN làm khuôn để tổng hợp ADN nhờ enzym ADN polymerase phụ thuộc ARN - Ý nghĩa: Nhờ có phiên mã ngược mà từ phân tử lai ARN-ADN, phân tử ADN kép tạo thành mang thông tin từ ARN Video tổng hợp AND nhờ phiên mã ngược Sự tổng hợp ARN (sự phiên mã) - Khái niệm: trình dựa khn mẫu ADN để tao ARN khác 2.1 Sự phiên mã Prokaryota - Đặc điểm: + Chỉ có loại enzym phiên mã ARN polymerase chịu trách nhiệm tổng hợp loại ARN, có phần: Phần lõi: tổng hợp ARN Yếu tố sigma: yếu tố khởi động phiên mã + Gồm giai đoạn: khởi đầu, kéo dài kết thúc Cấu trúc ARN polymerase Ecoli Video phiên mã Prokaryota Sự tổng hợp ARN (sự phiên mã) 2.1 Sự phiên mã Prokaryota 2.1.1 Giai đoạn khởi đầu - Quá trình tổng hợp ARN diễn ARN polymerase nhận bám vào vùng promotor nhờ yếu tố sigma - Nhân tố sigma làm cho ARN polymerase bám chặt vào vùng promotor - Trong vùng promotor có các" hộp khởi đầu" hộp -10 hộp -35 - Sự tổng hợp ADN ngắn gần hộp khởi đầu - Nucleotit thứ đặt vào tổng hợp đoạn 2.1.2 Giai đoạn kéo dài: • - Khi tạo thành phân tử lai ADN- ARN đoạn mở đầu, phần lõi enzim ARN polymerase gắn thêm vài protein, gọi nhân tố kéo dài biến đổi thành phức hợp phiên mã hoạt động Kết : phân tử ARN hình thành 2.1.3 Giai đoạn kết thúc: • - Khi có mặt yếu tố Rho- protein đặc hiệu gắn vào ARN, báo hiệu ngừng tổng hợp • => Kết : Sợi ARN tổng hợp tách khỏi ADN khuôn hai sợi đơn ADN xoắn lại với nhau, phức hợp enzim ARN polymerase yếu tố Rho giải phóng để thực chu kỳ Video phiên mã Prokaryota Sự tổng hợp ARN (sự phiên mã) 2.2 Sự phiên mã Eukaryota: - Có tham gia loại ARN polymerase: + ARN polymerase I hạch Nhân xúc tác tổng hợp rARN + ARN polymerase II xúc tác tổng hợp ARN Tiền thân mARN ARN nhỏ nhân + ARN polymerase III chịu trách nhiệm tổng hợp ARN tiền thân ARN vận tải ARN ribosom 5S số ARN nhỏ khác nhân 2.2.1 Vùng khởi đầu trình khởi đầu phiên mã: - Nhiều trình tự vùng khởi đầu cho ARN polymerase II chứa trình tự TATA giống gọi : " hộp TATA" - Quá trình khởi đầu phiên mã : Trước ARN polymerase II bắt đầu phiên mã gen yếu tố phiên mã có chất - Tiếp theo gắn yếu tố phiên mã, gắn trực tiếp vào ARN polymerase II - Khi phản ứng gắn gốc photphat vào ARN polymerase II ARN polymerase II trở nên hoạt động bắt đầu phiên mã 2.2.2 Quá trình tạo mARN thực: ► - Thực chất trình loại bỏ intron nối exon phiên mã ARN Tiền thân lại với nhờ xúc tác thể nối ► => Kết : Các exon phiên mã mARN tiền thân nối với mARn phục tạo thành Video phiên mã Eukaryota • - Mã mã ba chữ xếp cạnh thẳng hàng - Mã có tính chất thối biến • - Nuleotid thứ ba mã nucleotid dễ bị thay đổi tính chất mã khơng bị thay đổi theo - Mã có tính chất chung sinh vật • - Có mã mở đầu: AUG ba mã kết thúc : UAG, UGA, UAA Đặ đ ể ề CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ • ả ả • • đặ đ ể ề ủ ọ ậ ố ... virus ► Khơng di truyền: có loại + rARN chiếm 80% số ARN tổng hợp rADN + tARN chiếm 10- 15% số ARN tổng hợp tADN + mARN chiếm 5- 10% tổng hợp mADN • ị ể ụ • ấ ✔Ở ể ầ ✔Ở ể • • ị ầ ứ ă ế ấ ị ặ •... đơn - Các protein SSB ngăn cản mạch đơn kết hợp lại - Enzim ADN primase tổng hợp đoạn mồi làm tín hiệu tái 1.1.2 Giai đoạn kéo dài - Tại sợi tổng hợp liên tục, ADN polymerase + phân tử protein... polimeraza α : tổng hợp ARN mồi ADN polimeraza β : tổng hợp, sửa sai hồn chỉnh mạch ADN polimeraza γ tìm thấy ty thể có chức chưa rõ ADN polimeraza δ có chức gần giống với ADN polymeraza III sinh vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp ĐH DƯỢC Slide Tổng hợp Sinh học đại cương bài 89, Lớp ĐH DƯỢC Slide Tổng hợp Sinh học đại cương bài 89

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay