TÀI LIỆU ôn THI TUYỂN SINH môn GIẢI PHẪU SINH lý SAU đại học FILE WORD

193 16 0
  • Loading ...
1/193 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 02:04

2 KHOA Y-Dược Bộ MƠN GIẢI PHẪU TÌNH TRẠNG PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Tên tài liệu: Giải phâu - Sinh Ngày hoàn chỉnh: 28/01/2016 Tác giả biên soạn: Bs Đồn Dương Chí Thiện Đơn vị cơng tác: Khoa Y - Dược, Bộ môn Giải phẫu Trà Vinh, ngày 28 thảng 01 năm 2016 Tác giả (Kỷ & ghi họ tên) PHÊ DUYỆT CỦA Bộ MÔN Đồng ý sử dụng tài liệu ôn thi tuyển sinh môn: Giải phẫu - Sinh GV Đồn Dương Chí Thiện biên soạn để ôn thi tuyển sinh ngành : Điều dưỡng, xét nghiệm y học (liên thông từ cao đẳng lên đại học) Tài liệu ôn thi tuyển sinh môn: Giải phẫu - Sinh MỤC LỤC Nội dung Trang CHƯƠNG í GIẢI PHẪU HỆ XƯƠNG MỤC TIÊU Trĩnh bày kiến thức chung hệ xương: phân chia, đặc điểm cẩu tạo moi loại xương, hình thành phát triển xương Mơ tả đặc điểm hình thể chỉnh xương: mặt khớp, chổ bám cơ, mốc bề mặt Gọi tên tiết phương tiện thực hành giải phẫu hệ xương Đại cương Xương quan cấu tạo chủ yếu mô xương, loại mô liên kết rắn Bộ xương đảm nhiệm chức năng: nâng đỡ thể, bảo vệ làm chổ dựa cho quan, vận động (cùng hệ - khớp); xương nơi sản sinh tế bào máu kho dự trữ chất khống chất béo 1.1 Hình thể ngồi Dựa vào hình thể ngồi cấu tạo chia xương thành loại xương dài (long bone), xương ngắn (short bone), xương dẹt (flat bone), xương không (irregular bone), xương có hoc khí (pneumatized bone) xương vừng (sesamoid bone) Các loại xương với hình thể khác kể thích ứng với chức riêng biệt, ví dụ xương dài có khả vận động với động tác rộng rãi, xương dẹt thiên chức bảo vệ v.v Các xương dài có thân xương hai đầu xương, vỏ xương chưa trưởng thành, thân đầu xương dài ngăn cách sụn đầu xương 1.2 Cấu tạo 1.2.1 Cấu tạo chung loại xương Bất kỳ xương cấu tạo phần sau đây, kể từ vào trong: màng xương, mô xương đặc, mô xương xốp ổ tuỷ Mô xương thuộc loại mô liên kết, bao gồm tế bảo bị vây quanh chất rắn đặc Chất xương bao gồm 25% nước, 25% sợi protein 50% muối khoáng Các loại tế bào mô xương tạo cốt bào, huỷ cốt bào tế bào xương Màng xương (periosteum) màng mô liên kết dai giàu mạch máu bọc quanh bề mặt xương (trừ nơi có sụn khớp) Màng gồm hai lớp: lớp ngồi mơ sợi, lớp chứa tế bào sinh xương (osteogenic cells) Màng ngồi xương giúp xương phát triển chiều rộng Nó có tác dụng bảo vệ ni dưỡng xương, giúp liền xương gãy nơi bám cho dây chằng gân Sụn khớp lớp sụn bao phủ mặt khớp xương Nó làm giảm ma sát làm giảm va chạm khớp hoạt dịch Xương đặc (compact bone) thành phần đóng vai trò chức bảo vệ, nâng đỡ kháng lại lực nén ép trọng lực hay vận động Mô xương đặc tổ chức thành đơn vị gọi hệ thổng Havers Mỗi hệ thống Havers bao gồm Havers trung tâm chứa mạch máu, mạch bạch huyết thần kinh Bao quanh ống xương đồng tâm Giữa xương khoang nhỏ (gọi hồ) chứa tế bào xương dịch ngoại bào Ơng Tài liệu ơn thỉ tuyển sinh môn: Giải phẫu - Sinh Havers hồ nối liền kênh nhỏ gọi tiểu quản xương Vùng nằm hệ thống Havers chứa xương kẽ Các xương bao quanh xương màng xương chu vi Xương xop (spongy bone) nhiều bè xương bắt chéo chằng chịt tạo nên mạng lưới vây quanh khoang nhỏ, trông bọt biển Khoang nằm bè xương chứa tuỷ đỏ (red bone marrow), nơi sản xuất tế bào máu Mỗi bè xương xốp cấu tạo xương, hồ chứa tế bào xương tiểu quản khơng có hệ thống Havers thực Ồ tuỷ (medullary cavity) khoang rỗng bên thân xương dài chứa tuỷ vàng (yellow bone marrow) Thành ổ tuỷ lót nội cốt mạc (endosteum) Tuỷ vàng chứa nhiều tế bào mỡ 1.2.2 Đặc điểm cẩu tạo riêng loại xương Xương dài Ở thân xương (diaphysis), lớp xương đặc dày mỏng dần phía hai đầu; lớp xương xốp ngược lại hai đầu xương (epiphysis), lớp xương đặc lớp mỏng, bên khối xương xốp chứa tuỷ đỏ Xương ngắn có cấu tạo giống đầu xương dài Xương dẹt gồm hai xương đặc kẹp lớp xương xốp 1.3 Các mạch máu xương Xương cấp máu tốt nhờ hai loại động mạch: động mạch nuôi xương động mạch màng xương Với xương dài, động mach nuôi xương thường gồm động mạch lớn chạy chếch qua xương đặc qua lỗ nuôi xương (nutrient foramen) gần thân xương đến tuỷ xương số động mạch nhỏ vào đầu xương Trong tuỷ xương động mạch lớn chia thành nhánh gần xa chạy dọc theo chiều dài tuỷ phân chia thành nhánh nhỏ dần vào mô xương thân xương, động mạch lại ni dưỡng cho mơ xương tuỷ đỏ đầu xương Các động mach màng xương cấp máu cho màng xương (trừ mặt khớp); sổ nhánh mạch nhỏ chui qua màng xương tới phần ngòai xương đặc nối tiếp với nhánh động mạch ni xương từ phía ổ tuỷ 1.4 Sự hình thành phát triển xương Xương hình thành thời kì phơi thai (vào cuối tháng thứ phôi) tiếp tục phát triển tuổi trưởng thành Có hai giai đoạn hình thành xương: Ở giai đoan thứ nhất, mô liên kết lỏng lẻo phôi (thuộc trung mô, mà trung mơ bắt nguồn từ trung bì) biến thành thể đặc dạng màng dai xương hình thành màng dai Giai đoan thứ hai diễn tế bào thể đặc (màng dai) biến thành xương, theo hai cách: Một sổ xương (gồm xương vòm sọ, xương hàm xương đòn) hình thành cách chuyển trực tiếp màng thành xương Ví dụ, vòm sọ phơi trước hai tháng màng; từ tháng thứ hai màng xuất điểm cốt hoá lan rộng dần tạo nên xương dẹt vòm sọ Quá trình biến màng thành xương gọi màng cốt hoả xương hình thành theo cách xương màng Các xương lại (chiếm hầu hết xương) hình thành từ sụn Trước hết thể đặc trung mơ tạo mơ hình xương sụn (ở đầu tháng thứ hai) Tới cuối tháng thứ hai, sụn phát Tài liệu ôn thỉ tuyển sinh môn: Giải phẫu - Sinh triển, bị mạch máu xâm lấn Các tế bào mạch máu mang tới phá hủy sụn chổ sụn bị phá hủy thay mơ xương Q trình gọi sụn cốt hố xương hình thành theo cách gọi xương sụn Với xương dài, thường mơ hình sụn bị mạch xâm lấn trung tâm (ứng với thân xương) Các tạo cốt bào mạch máu mang tới tạo xương cách: tế bào tạo xương tiết chất cốt giao; chất ngấm muối calci biến thành xương; điểm tạo xương ban đầu trung tâm cốt hoá nguyên phát (primary ossification centre) Khi trung tâm cốt hoá phát triển rộng tới màng xương, xương tiếp tục sinh màng xương Sự to đường kính xương sụn màng xương xây đắp thêm xương đồng tâm (về giống xương màng) Với xương sụn ngắn nhỏ (xương cổ tay, cổ chân), sụn thay dần trung tâm cốt hoá nguyên phát Xương cột sống xương dài chi hình thành từ nhiều trung tâm cốt hoá gồm: trung tâm cốt hoá nguyên phát (chính) tạo thân xương trung tâm cốt hoá thứ phát (secondary ossification centre) hay trung tâm cốt hoá đầu xương tạo đầu (epiphyses) hay mỏm xương Các trung tâm cốt hoá đầu xương phần lớn xuất sau sinh Trong trình phát triển, trung tâm cốt hoá đầu xương ngăn cách với trung tâm cốt hố sụn đầu xương (epiphysial cartilage) Sụn giúp xương phát triển chiều dài Tấm sụn đầu xương tăng sinh phía thân xương phần tăng sinh chuyển thành xương Khi tốc độ cốt hoá sụn lớn tốc độ tăng sinh sụn sụn dần thay hết xương xương ngừng tăng trưởng chiều dài Sự tăng trưởng xương màng trình bồi đắp thêm xương bề mặt bờ xương Ví dụ đóng dần thóp (vùng nằm bờ góc xương vòm sọ): xương tiến dần vào màng thóp cách bồi đắp thêm xương vào bờ xương; đồng thời, màng xương bồi đắp thêm xương lên bề mặt xương Thực trình cốt hố bao gồm hai cơng việc diễn đồng thời: trình kiến thiết nhờ tạo cốt bào trình phá huỷ nhờ huỷ cốt bào Sự phá huỷ xương giúp tạo nên hốc tuỷ xương xốp, ổ tuỷ xương dài ống Haver mô xương 7.5 Sổ lượng phẫn chia 206 xương xương người 80 xương xương trục và26 126 xương xương treo Bộphần: xương trục (axial skeleton) gồm 22 sọ, xương móng, 6thành xương nhỏ tai vàcủa 51 xương thân (gồm xương cột sống, 24 xếp xương sườn xương ức) Bộ xương treo hay xương chi (appendicular skeleton) gôm 64 xương chi 62 xương chi Xương sọ (bones of cranium) Xương sọ khối gồm 22 xương nằm đầu cột sống Phân chia Sọ hai nhóm xương hợp thành: xương hộp sọ xương mặt Hộp sọ hộp xương bảo vệ cho não tám xương tạo nên: hai xương đỉnh, xương trán, xương chẩm, xương bướm, xương sàng hai xương thái dương Các xương mặt tạo nên khung xương mặt, gồm mười ba xương dính khối dính với hộp sọ, xương liên kết với khối xương sọ khớp hoạt dịch Mười bốn xương mặt là: hai xương lê, hai xương xoăn mũi dưới, hai xương mũi, hai xương hàm trên, hai xương cái, hai xương gò má, xương hàm xương lả mỉa 'Những đặc điểm chung Ngoài việc tạo nên hộp sọ, xương sọ tạo nên số khoang nhỏ khác, bao gồm ổ mũi hốc mắt mở phía trước Một số xương sọ chứa khoang lót niêm mạc thông với mũi; chúng gọi xoang cạnh mũi Trong xương Tài liệu ôn thỉ tuyển sinh môn: Giải phẫu - Sinh thái dương có khoang nhỏ chứa cấu trúc liên quan tới thính giác thăng Trong xương sọ, có xương hàm chuyển động được, xương lại dính chặt với thành khối đường khớp bất động Hộp sọ có để não nằm vòm bao quanh đậy não Các xương vòm sọ tạo nên từ hai xương đặc (bản trong) ngăn cách bàng lớp xương xốp gọi lõi xốp Mặt hộp sọ dính với màng não cứng, mặt tạo nên chỗ bám cho đầu mặt Ngoài việc tạo nên khung xương mặt, xương mặt bảo vệ cho đường vào hệ hơ hấp tiêu hố Cả khối xương sọ bảo vệ nâng đỡ cho giác quan chuyên biệt nhìn, nếm, ngửi, nghe thăng Xương trán (frontal bone) Xương trán gồm hai phần chính: phần tạo nên trán (phần trước hộp sọ) trai trán, phần nằm ngang tạo nên trần mắt hầu hết phần trước sọ (hộp sọ trước) Ở mặt ngoài, hai phần xương trán gặp bờ mắt Ngay bờ này, bên trai trán có hai xoang trán Các xương đỉnh (pariétal bone) Hai xương đỉnh tạo nên phần lớn mặt bên đỉnh sọ Chúng tiếp khớp với đường khớp dọc, với xương trán đường khốp vành, với xương chẩm đường khớp lambda với xương thái dương đường khớp trai Mặt xương đỉnh lõm có rãnh để mạch máu qua Các xương thái dương (temporal bone) Mỗi xương thái dương tạo nên mặt dưới-bên hộp sọ phần sọ Nó tiếp khớp với xương đỉnh, chẩm, bướm gò má khớp bất động Xương thái dương ba phần tạo nên: phần đá, phần trai phần nhĩ Phần đá có hình tháp tam giác nằm ngang qua sọ, xương bướm xương chẩm Phần chứa tai tai trong, ống cho động mạch cảnh thần kinh mặt qua động mạch cảnh có lỗ ngồi mở mặt phần đá lỗ mở đỉnh phần đá Mỏm nhọn từ mặt phần đá nhô xuống mỏm trâm Nen phần đá hướng sau Mỏm lồi phần đá, sau lỗ tai ngoài, gọi mỏm chũm Trong mỏm chũm có nhiều xoang nhỏ mỏm trâm mỏm chũm có lỗ trâm-chủm, nơi khỏi sọ thần kinh mặt Trên mặt sau phần đá có lỗ tai trong, nơi thần kinh sọ VII VIII qua Bờ sau phần đá với xương chẩm giới hạn nên lỗ tĩnh mạch cảnh, nơi qua tĩnh mạch cảnh Phần trai mảnh xương mỏng hình quạt Phần trai thái dương tách mỏm gò má chạy trước tiếp khớp với mỏm thái dương xương gò má; mỏm hai xương tạo nên cung gò má Hố lõm nằm mặt sau-dưới mỏm gò má hổ hàm chỗ lồi tròn trước hố củ khớp Hố củ tiếp khớp với chỏm xương hàm tạo nên khớp thái dương-hàm Phần nhĩ mảnh xương mỏng vây quanh lỗ tai Xương chẩm (occipital bone) Xương chẩm tạo nên phần sau vòm sọ Xương chẩm gồm ba phần vây quanh lỗ lớn xương chẩm Lỗ lớn nơi hành não liên tiếp với tuỷ sống Trước lỗ lớn phần nền, hai bên phần bên sau trai chẩm Mặt phần dốc đứng gọi dốc Trên phần bên có lồi cầu chẩm tiếp khớp với mặt khối bên đốt đội thần kinh hạ thiệt, nơi qua thần kinh sọ XII Mặt sau trai chẩm có ụ chẩm ngồi ỏ đường gáy bên Giữa mặt trước (hay mặt trong) trai chẩm có ụ chẩm Gờ xương từ ụ tới lỗ chẩm mào chẩm trong, hai rãnh từ ụ chạy sang hai bên rãnh xoang ngang rãnh xoang sigma Rãnh xoang ngang ngăn cách hai hố mặt trai chẩm: hố đại não hố tiểu não Xương bướm (sphenoid / sphenoidal bone) Xương bướm nằm sọ tiếp khớp với Tài liệu ôn thỉ tuyển sinh môn: Giải phẫu - Sinh tất xương khác hộp sọ Ngoài hộp sọ, góp phần tạo nên trần ổ mũi thành ổ mắt Các phần xương bướm thân, cánh nhỏ, cánh lớn mỏm chân bướm Thân nằm xương bướm, tiếp giáp với xương sàng trước xương chẩm sau Mặt thân xương bướm có ranh trước giao thoa hổ tuyển yên Mỗi cánh nhỏ dính vào phần trước thân bướm hai rễ thân bướm giới hạn nên ống thị giác, nơi qua thần kinh sọ II Ở phía sau, cánh lớn từ bên thân bướm chạy sang bên, tạo nên phần ,của sọ Hai cánh với thân bướm giới hạn nên khe mẳt trên, nơi qua thần kinh VI, III, IV VI Trên cánh lớn có lỗ trơn lỗ bầu dục, nơi qua thần kinh V2 V3 Các mỏm chân bướm từ thân chạy xuống thành bên ổ mũi Trong thân xương bướm có xoang bướm thơng với mũi Xương sàng (ethmoid/ethmoidal bone) Xương sàng nằm đường giữa, phần trước sọ Nó góp phần tạo nên vách mũi, trần ổ mũi, thành ổ mũi mắt Các phần xương sàng gồm mảnh sàng, mảnh thẳng đứng mê đạo sàng Mảnh sàng lắp vào chỗ khuyết phần ổmảnh mắt xương trán, ngăn cách hố sọ trước vói ổ mũi; mặt nhơ lên mỏm hình tam giác gọi mào gà, hai bên mào có sàng lỗ sàng Mảnh thẳng đứng chạy vào vách mũi Mỗi mê đạo sàng khối xương xốp nằm ổ mắt mũi Khối chứa xoang sàng thông với ổ mũi Hai mảnh xương từ mặt mê đạo sàng nhô vào mũi gọi xoăn mũi Xương hàm (maxilla) Hai xương hàm (đã dính lại) tạo nên hàm tiếp khớp với tất xương mặt khác, trừ xương hàm Nó tạo nên phần sàn ổ mắt, phần thành bên sàn mũi, hầu hết cứng Xương hàm gồm thân mỏm Thân có mặt hướng ổ mắt, ổ mũi, hố thái dương (được gọi mặt ô mắt, mặt mũi mặt thái dương) phía trước {mặt trước) Những chi tiết quan trọng mặt là: rãnh ổ mắt mặt ổ mắt, lỗ ổ mắt khuyết mũi mặt trước, củ hàm mặt thái dương, rãnh lệ lỗ xoang hàm mặt mũi Thân xương chứa xoang lớn mở vào mũi, xoang hàm Có bốn mỏm từ thân xương nhô ra: mỏm trán chạy lên tiếp khớp với xương trán; mỏm gò má tiếp khớp với xương gò má; mỏm huyệt cung mang huyệt răng hàm trên; mỏm khâu cải tạo nên 3/4 trước cứng Xương hàm cánh lớn xương bướm giới hạn nên khe ổ mắt Xương hàm (mandíbula) Xương hàm gồm thân hai ngành hàm Thân xương hàm cong hình móng ngựa, gồm dày phần huyệt Giữa mặt trước hàm lồi thành lồi cằm bên có lỗ cằm Phần huyệt cong thành cung huyệt mang lỗ huyệt chân hàm Mỗi ngành hàm liên tiếp với thân hàm góc hàm Từ đây, ngành hàm chạy lên gần vuông góc với thân hàm Đầu ngành hàm tách thành mỏm vẹt trước mỏm lồi cầu sau; hai mỏm khuyết hàm Mỏm lồi cầu có chỏm tiếp khớp vối hố hàm củ khớp xương thái dương Trên mặt ngành hàm có lỗ cho thần kinh huyệt vào xương hàm, lỗ hàm Lỗ cửa vào ống hàm Miệng lỗ chắn mảnh xương gọi lưỡi hàm Xương mũi (nasal bone) Các xương mũi gặp đường tạo nên phần cầu mũi Xương lệ (lacrimal bone) Hai xương lệ xương nhỏ nằm sau xương mũi tạo nên phần thành mắt Xương lệ với mỏm trán xương hàm giới hạn nên hố lệ, nơi mà túi lệ nằm Xương gò má (zygomatic bone) Xương gò má làm cho gò má lồi lên gò tạo nên phần thành ngồi sàn ổ mắt Nó tiếp khớp với xương trán, hàm trên, bướm thái dương Xương (palatine bone) Xương gồm mảnh nằm ngang mảnh thẳng đứng hợp Tài liệu ôn thỉ tuyển sinh môn: Giải phẫu - Sinh thành hình chữ L Mảnh nằm ngang với mảnh nằm ngang xương bên đối diện tạo thành phần sau cứng Mảnh thẳng đứng nhô lên để tạo nên phần thành ổ mũi phần sàn ổ mắt Xương xoăn mũi (inferior nasal concha) Mỗi xương xương móng cuộn lại nhô vào mũi xương xoăn mũi Xương mỉa (vomer) Đây ià xương mỏng hình tam giác tạo nên phần vách mũi Nó tiếp khớp với xương cứng đường với mảnh thẳng đứng xương sàng xương bướm Xương móng (hyoid bone) Xương khơng thuộc xương sọ mơ tả xương sọ cho tiện Nó xương rời hình móng ngựa nằm mơ mềm vùng cổ, quản xương hàm Xương móng gồm thân nằm ngang hai sừng bên: sừng lớn sừng nhỏ Xương thân Xương thân bao gồm cột sống xương ngực 3.1 Cột sống (vertebral column) Cột sống cấu trúc vừa mềm dẻo vừa vững Nó vừa vận động linh hoạt vừa bao bọc bảo vệ tủy sống, nâng đỡ cho đầu, tạo chỗ bám cho xương sườn, đai chậu lưng Cột sống tạo nên khoảng 2/5 chiều cao thể 26 xương tạo nên, bao gồm xương cùng, xương cụt 24 đốt sống rời Các đốt sống rời gồm đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực đốt sống thắt lưng Xương đốt sống dính liền mà thành; xương cụt thường đốt sống cụt dính lại Cột sống sẵn có hai đường cong lồi sau từ lúc sinh không đi: cong ngực cong Khi trẻ lớn lên đứng thẳng, cột sống xuất thêm hai đường cong {đường cong thứ phát): cong cổ cong thắt lưng (đều lồi trước) ỉ ỉ Các phần đốt sổng điển hình Mỗi đốt sống (vertebra) gồm có thân đốt sống cung đốt sống vây quanh lỗ đốt sống Thân đốt sống (vertebral body) có hình trụ dẹt, mặt mặt mặt gian đốt sống tiếp khớp với đốt sống kế cận qua đĩa gian đốt sống Cung đốt sống (vertebral arch) phía sau thân đốt sống, với thân đốt sống giới hạn nên lỗ đốt sống Cung gồm mảnh cung đốt sống (lamina of vertebral arch) rộng dẹt, nằm sau; cuống cung đốt sống (pedicle of vertebral arch) trước mảnh, dính với thân; mỏm từ cung mọc Các bờ cuống lõm gọi khuyết sổng ( dưới) Khuyết sống đốt sống khuyết sống đốt sống liền kề giới hạn nên lỗ gian đốt sống (intervertebral foramen), nơi mà dây thần kinh sống mạch máu qua Cung đốt sống tách mỏm; Một mỏm gai (spinous process) từ mặt sau mảnh cung đốt sống chạy sau xuống dưới, sờ thấy da lưng; Hai mỏm ngang (transverse process) từ chỗ nối cuống mảnh chạy ngang hai bên; mỏm khớp, gồm mỏm khớp mỏm khớp (superior and inferior articular Tài liệu ôn thỉ tuyển sinh môn: Giải phẫu - Sinh process) mang mặt khớp, tách từ khoang chô nôi cuông mảnh; đốt sống tiếp khớp với mỏm khớp đốt sống tiếp khớp với mỏm khớp đốt sống Lỗ đổt sổng (vertebral foramen) nằm thân đốt sống cung đốt sống Khi đốt sống chồng lên tạo thành cột sống lỗ hợp thành ống sống (vertebral canal) chứa tuỷ sống 3.1.2 Đặc điểm hình thể riêng đốt sống ỏ đoạn - Các đốt sống cổ (cervical vertebrae) Các đốt sống cổ có chung đặc điểm là: mỏm ngang dính vào thân cuống cung đốt sống rễ, giới hạn nên lỗ ngang (foramen tranversarium), nơi có mạch đốt sống qua Một số đốt sống cổ lại có thêm đặc điểm riêng Đắt cổ I hay đốt đội (atlas) khơng có thân mà có cung trước, cung sau hai khối bên Mỗi khối bên có mặt khớp tiếp khớp lồi cầu xương chẩm mặt khớp tiếp khớp với đốt cổ II Đốt co II hay dot true (axis) có mỏm từ mặt thân nhô lên gọi đốt trục (dens of axis) Răng có đỉnh hai mặt khớp: mặt khớp trước tiếp khớp với cung trước đốt đội, mặt khớp sau tiếp khớp với dây chằng ngang Đốt cổ VII hay đốt lồi (vertebra prominens) có mỏm gai dài sổ mỏm gai đốt sống cổ - Các đốt sống ngực (thoracic vertebrae) Đặc điểm đốt sống ngực chúng có hõm sườn ngang mỏm ngang để tiếp khớp với củ sườn hõm sườn thân đốt để tiếp khớp với chỏm sườn - Các đốt sống thắt lưng (lumbar vertebrae) Đặc điểm giúp phân biệt đốt sống thắt lưng chúng khơng có lỗ ngang đốt sống cổ khơng có hõm sườn mỏm ngang thân đốt sống ngực - Xương (sacrum) Xương khối năm đốt sống dính với Nó có hình tam giác, gồm nền, hai phần bên, mặt lưng đỉnh Nền xương hướng lên trên, tiếp khớp với đốt sống thắt lưng V khớp thắt lưng-cùng Bờ trước nhô thành ụ nhô, bên có cánh mỏm khớp Mỗi phần bên xương có mặt loa tai tiếp khớp với xương chậu, lồi củ mặt chậu hông hướng trước Trên mặt chậu hơng lõm có bốn đường ngang đánh dấu nơi dính thân xương cùng; đầu ngồi đường ngang có lỗ gian đốt sống thông với lỗ trước Mặt lưng lồi, hướng sau, có mào bốn lỗ sau Các mào kết dính lại với mỏm gai, mỏm khớp mỏm ngang đốt sống Phần mặt sau có hai sừng nằm hai bên lỗ cùng, lỗ đầu ống Đỉnh xương hướng xuống dưới, khớp với xương cụt Tài liệu ôn thỉ tuyển sinh môn: Giải phẫu - Sinh 10 chống lạnh 3.9 Chức dinh dưỡng Nhóm nhân bụng xem trung tâm no, nhóm nhân bị phá huỷ vật ăn nhiều tăng lượng nhanh 3.10 Chức khác Vùng đồi có liên quan đến trạng thái thức ngủ, xúc cảm, VAI TRÒ VẬN ĐỘNG CỦA TIẺU NÃO Tiểu não nằm đường liên hệ vỏ não tủy sống Chức tiểu não là: điều hoà trương lưc cơ, tham gia giữ thăng cho thể, điều hoà động tác, điều hoà phản xạ tư thế, chỉnh Các đường liên hệ tiểu não Tất đường cảm giác lên vỏ não cho thông tin đến tiểu não, thông tin vỏ não cảm giác vận động có đường đưa đến tiểu não Từ tiểu não có đường liên hệ với nhân đỏ, nhân tiền đình, vỏ não tiểu não đối bên Chức định khu Tiểu não gồm: nguyên tiểu não phần phát triển sốm theo bậc thang tiến hoá động vật, tiểu não cổ, tiểu não có động vật cao cấp Các phần khác có chức khác nhau: Nguyên tiếu não: Các thông tin cảm giác từ vùng thể, cảm giác vị trí khơng đầu đưa nguyên tiểu não, cho phép nhận biết vị trí khơng gian phần thể đặc biệt vị trí đầu khơng gian, từ tiểu não điều hồ trương lực để giữ thăng cho thể Tiểu não cổ: Các thông tin cảm giác đặc biệt thông tin trương lực phần thể đến tiểu não cổ Tiểu não cổ có tác dụng chủ yếu làm giảm trương lực cơ, trung tâm phản xạ giữ thăng phản xạ chỉnh Tiểu não mới: Các thông tin từ vỏ não thông tin cảm giác giác quan đến tiểu não Tiểu não có tác dụng chủ yếu tăng trương lực cơ, điều hoà phối hợp động tác phức tạp, làm cho động tác xác Chi phối vận động tiểu não Tiểu não chi phối vận động bên Tác động lên neuron vận động tủy Tác động lên não vùng cảm giác vùng vận động Các rối loạn lâm sàng tổn thương tiểu não Khi tổn thương tiểu não thường thấy rối loạn thăng bằng, thể lảo đảo, đầu lắc lư, lay tròng mắt Các rối loạn điều hoà trương lực động tác sai tầm, sai hướng, run Tổn thương tiểu não gây rối loạn nửa thể bên với bên tổn thương CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG CỦA VỎ NÃO Vỏ não vận động nằm trước rãnh trung tâm, chi phổi vận động có ý thức điều hồ phối hợp động tác Tài liệu ôn thỉ tuyển sinh mơn: Giải phẫu - Sinh 179 í Vùng vận động sơ cấp (vùng theo Brodman) Chi phối vận động có ý thức, chi phối nửa người đối bên Bản đồ chi phổi vận động lộn ngược Phần thể cử động phức tạp vùng đại diện lớn Vùng tiền vận động (vùng theo Brodman) Chi phối cử động nhóm cơ, hình chiếu thể giống vùng Cùng vùng vận động sơ cấp chi phổi nhiều nhóm Vùng tiền vận động với nhân nền, đồi thị vùng vận động sơ cấp chi phổi phần lớn cử động phức tạp Vùng vận động bổ sung (vùng theo Brodman) Phổi họp với vùng tiền vận động tạo tư khác phần thể , Một số vừng vận động đặc biệt Vùng Broca nằm trước vùng vận động sơ cấp phổi họp vùng gây động tác hô hấp, cử động dây âm, cử động miệng lưỡi lúc nói Nằm bên bán cầu trái với người thuận tay phải Tổn thương gây khơng nói (vùng vận động lời nói) Vùng Wemick vùng nhận thức lời nói, tổn thương khơng hiểu lời nói, khơng nói nằm hồi nếp cong thuỳ thái dương Các đường vận động xuất phát từ vỏ não 5.1 Bó vỏ tủy (bó tháp) Từ vỏ não xuống đến hành não 9/10 bắt chéo sang bên đối diện (bó tháp chéo) đến tiếp nối với neuron vận động sừng trước tủy sống 1/10 số sợi lại thẳng xuống tủy (bó tháp thẳng) bắt chéo đến bên đối diện tiếp nối với neuron vận động sừng trước tủy Tổn thương vỏ não vận động gây liệt nửa người bên đối diện SINH HỆ THẦN KINH THựC VẬT Hệ thần kinh thực vật có chức năng: chi phối điều hoà hoạt động tạng Các tạng dày - ruột, đường dẫn khí phổi, tim, thận, Đặc điểm cấu tạo chức Hệ thần kinh thực vật bao gồm: hệ thần kinh giao cảm hệ thần kinh phó giao cảm Hoạt động hệ thần kinh thực vật sở cung phản xạ Cung phản xạ thực vật gồm nơron, nơron cảm giác từ tạng trung tâm, từ trung tâm đến tạng gồm nơron: neuron thứ từ trung tâm đến hạch thực vật gọi sợi trước hạch, neuron thứ hai từ hạch thực vậtđến tạng gọi sợi sau hạch Trung tâm hệ giao cảm sừng bên chất xám tủy LI - TL3 tủy - Hệ phó giao cảm trung tâm hành não cho dây phó giao cảm theo dây thần kinh số III,VII, IX, X Hạch thực vật hệ giao cảm gần trung tâm, xa tạng; hạch thực vật hệ phó giao cảm gàn tạng xa trung tâm Tác dụng hệ thần kỉnh thực vật lên tạng Cơquan Tim 180 Hệ giao cảm Hệ phó giao cảm Tăng hoạt động Giảm hoạt động Tài- liệu Tài liệu ôn thỉ tuyển sinh môn: Giải phẫu Sinhôn thi tuyển sinh môn Giải phẫu - Sinh 180 Đường dẫn khí Giãn Co Dạ dày - ruột Đồng tử Giãn Giãn Co Co Bàng quang Giãn Co Chất truyền đạt thần kinh sợi sau hạch giao cảm noradrenalin; sợisau hạch phó giao cảm acetylcholin Điều hoà hoạt động hệ thần kỉnh thực vật Vùng đồi xem trung tâm cao cấp hệ thần kinh thực vật, vùng trước trung tâm cao cấp cảu hệ phó giao cảm, vùng sau trung tâm hệ giao cảm Nhiều hoạt động não ảnh hưởng đến hệ thần kinh thực vật; trạng thái xúc cảm làm thay đổi nhịp tim, nhịp thở, co giãn mạch,v.v Hormon tuyến giáp làm tăng hoạt động hệ giao cảm CHỨC NĂNG CẤP CAO CỦA HỆTHÀN KINH Những chức cao cấp hệ thần kinh thường đề cập đến trình: nhận thức, tư duy, ngơn ngữ, trí nhó, xúc cảm,v.v trình diễn chủ yếu vỏ não Cấu trúc chức vỏ não Phần hoạt động chức vỏ não chủ yếu lớp nơron dày từ đến mm, phủ tồn vỏ não Tồn vỏ não có khoảng 100 tỷ nơron, chia làm lớp Mọi vùng vỏ não có liên hệ mật thiết với cấu trúc vỏ, đặc biệt với đồi thị Mỗi vùng vỏ não có liên hệ hai chiều với phần tương ứng đôi thị Mọi đường dẫn truyền cảm giác trước đến vỏ não qua đồi thị Trên vỏ não có vùng chuyên biệt: vùng cảm giác thân thể vùng tiếp nhận phân tích thơng tin cảm giác - giác quan (còn gọi vùng sơ cấp; vùng cấp I), vùng vận động Ngoài ra, vỏ não có vùng liên hợp thứ cấp cấp II, cap III cao Nguyên hoạt động não Các thông tin từ môi trường hay môi trường thể, tiếp nhận quan tiếp nhận cảm giác hệ thần kinh Hệ thần kinh phân tích, tích hợp thơng tin đưa định dẫn đến đáp ứng thích hợp để đảm bảo tồn phát triển thể Mối quan hệ cảm giác vận động làm cho thể khối thống cá thể có tính cách riêng nhờ ý thức, trí nhớ, trí thơng minh Phản xạ có điều kiện (điều kiện hố) Dưới tác động kích thích mơi trường, hệ thần kinh hình thành mối quan hệ hồn cảnh mơi trường hành vi thể Đó hình thành phản xạ có điều kiện hay điều kiện hoá Khác với phản xạ khơng điều kiện, điều kiện hố (phản xạ có điều kiện) hình thành đời sống, mang tính cá thể không bền vững, không phụ thuộc vào tác nhân kích thích phận nhận cảm Nhờ có loại phản xạ mà thể thích nghi với điều kiện sống thay đổi Hiện người ta chia điều kiện hoá thành điều kiện hoá typ I điều kiện hố Tài liệu ơn thỉ tuyển sinh môn: Giải phẫu - Sinh 181 typ II 3.1 Điều kiện hoá typ I (phản xạ kiểu Pavlov) Phản xạ có điều kiện Pavlov đề cập đến nhiều tài liệu, phản xạ có điều kiện: bật đèn gây tiết nước bọt Như kích thích mơi trường, đối tượng đáp ứng lại kích thích Có thể thấy điều kiện hố hình thành đời sống, đối tượng khơng kiểm sốt kích thíchị hành động kích thích tạo ra, đáp ứng đối tượng thụ động theo hồn cảnh khơng phải ý đồ đối tượng 3.2 Điều kiện hoá typ II (phản xạ kiểu Skinner) Thí nghiệm Skinner, cho chim bồ câu vào hộp (hộpSkinner) Trong hộp có cần gạt, chim mổ vào càn gạt làm mở lẫy có hạt thóc rơi Lúc đầu, chim mổ ngẫu nhiên, chim học phải mổ vào chỗ định có thóc xác định chỗ phải mổ vào để có thóc ăn Trong thí nghiệm này, kích thích dương tính (được thóc rơi) hệ hành vi (mổ trúng đích) Sự khác với phản xạ kiểu Pavlov chim bồ câu chủ động, hành động để làm thóc rơi Bởi phản xạ kiểu Skinner gọi điều kiện hoá hành động Phản xạ kiểu Skinner ứng dụng nhiều nghiên cứu tâm lý, tâm sinh lý, dược học lâm sàng Cơ chế điều kiện hố nghiên cứu từ mức độ neuron , mức độ phân tử, từ mức độ phận đến mức độ tổ chức - chức hệ thống Trí nhử Trí nhớ khả lưu giữ tái lại thông tin tiếp nhận trước phương diện Sinh học, trí nhớ dấu vết lại q trình thần kinh mạch nơron sau kích thích đáp ứng xảy có khả tái lại (trong ý nghĩ lặp lại hành động trước có) điều kiện định Phân loại trí nhớ, có nhiều cách phân loại như: trí nhố dương tính âm tính Cách hay dùng phân loại trí nhớ theo thời gian tồn trí nhớ, bao gồm: thành trí nhớ tức thời, ví dụ nhớ số điện thoại vài phút; trí nhớ ngắn hạn, loại lưu giữ nhớ vài phút đến hàng tuần sau trở thành trí nhớ dại hạn; trí nhớ dài hạn, loại lưu giữ nhớ có đếnsuốt đời Giữa loại trí nhớ có chuyển hố lẫn Chính trí nhớ sở tri thức, kinh nghiệm Đến ché trí nhớ chưa biết rõ Có tác giả cho mạch neuron dội lại (trí nhớ tức thời); có tác giả cho ràng biến đổi - hố vùng synap (trí nhớ ngắn hạn); có tác giả cho dó biến đổi cấu trúc synap (trí nhớ dài hạn) Mọi phần hệ thần kinh có tham gia vào q trình nhớ, đặc biệt cấu trúc sau: hồi hải mã, thuỳ thái dương (hồi Wernicke, hạnh nhân): lưu giữ thông tin Đồi thị: lưu giữ thơng tin cũ CHUYỂN HỐ CỦA NÃO Chức nơron phát dẫn truyền điện hoạt động, phát sinh điện hoạt động đóng mở kênh ion, để lập lại nồng độ ion nơron nhờ vào hoạt động bơm ion, lượng tiêu hao lớn 182 Tài- liệu Tài liệu ôn thỉ tuyển sinh môn: Giải phẫu Sinhôn thi tuyển sinh mơn Giải phẫu - Sinh 182 Chuyển hố neuron chuyển hoá não Trong điều kiện nghỉ ngơi, chuyển hoá não chiếm khoảng 15% chuyển hố tồn thân não nặng 2% trọng lượng thể Như vậy, chuyển hoá não lúc nghỉ ngơi chuyển hoá chung thể tới 7,5 lần Chuyển hoá não xảy chủ yếu neuron, lượng chuyển hoá chủ yêu neuron dùng vào việc bơm natri canxi tế bào bơm kali clo vào bên Cứ lần neuron truyền điện hoạt động có vận chuyến ion qua màng lại đòi hỏi phải có lượng để tái lập nồng độ ion mức bình thường Khi não hoạt động mạnh chuyển hố neuron tăng lên nhiều lần Nhu cầu oxy não Nhiều mô thể chịu đựng tình trạng thiếu oxy nhiều phút, chí tới nửa giờ, ttong khoảng thời gian ấy, mơ lấy lượng từ q trình chuyến hố yếm khí (phân giải khơng hồn tồn lượng lớn glucose glycogen, không cần kết hợp với oxy) Mơ não khơng có khả dự trữ oxy, lại khơng có khả chuyển hố khí Đó mức chuyển hố cao neuron, đòi hỏi cung cấp nhiều lượng Một lượng glycogen lượng oxy dự trữ mơ não ít, hoạt tính neuron phụ thuộc hoàn toàn vào cung cấp oxy từ máu vào lúc Do vậy, cần máu khơng lên não hay thiếu oxy máu từ đến 10 giây gây bất tỉnh Vai trò glucose cung cấp lượng cho não Trong điều kiện bình thường, hầu hết lượng cần cho hoạt động củaneuron từ glucose ttong máu cung cấp Giống oxy, glucose máu mang tới chuyển thành glycogen để dự trữ não Sự vận chuyển glucose qua màng để vào ưong neuron không phụ thuộc vào insulin Ở bệnh nhân bị đái tháo đường nặng, lượng insulin khơng glucose vào neuron cách dễ dàng nên hoạt động tâm thần bệnh nhân không bị rối loạn Trong trường hợp glucose huyết bị hạ thấp; bệnh nhân mắc đái tháo đường bị tiêm liều insulin khiến glucose huyết bị giảm xuống thấp insulin làm cho glucose chuyển nhanh vào loại tế bào khác neuron Lúc này, lượng glucose cung cấp cho neuron không đủ dẫn đến rối loạn hoạt động trí óc, rối loạn tâm thần - tâm có gây mê CHƯƠNG 17 SINH NỘI TIẾT MỤC TIÊU Trình bày tác dụng điều hòa tiết hormon Tuyến nội tiết tuyến khơng có ống tiết, chất tuyến sản xuất tiết vào máu đến mơ gây tác dụng Các chất tuyến nội tiết tiết gọi hormon Hormon chất hóa học nhóm tế bào tuyến nội tiết tiết ra, vận chuyển theo máu tới nơi mà tác dụng Nơi chịu tác dụng hormon gọi Tài liệu ôn thỉ tuyển sinh môn: Giải phẫu - Sinh 183 mơ đích hay quan đích Hệ thống nội tiết chủ yếu điều hòa chuyển hóa thể, phát triển thể, tác dụng chậm kéo dài, với hệ thần kinh đảm bảo tính nội mơi Hệ thống nội tiết bao gồm nhiều tuyến nội tiết, tuyến có chức riêng, thể tuyến hoạt động phối hợp nhau, huy vùng đồi (hypothalamus) Điều hòa tiết hormon: nồng độ hormon máu đựợc điều hòa chế điều hòa ngược, chủ yếu điều hòa ngược âm tính Điều hòa ngược nồng độ hormon tuyến đích thay đổi có tác dụng ngược trở lại tuyến huy làm thay đồi nồng độ hormon tuyến đích Điều hồ ngược âm tính nồng độ hormon tuyến đích thay đổi có tác dụng ngược trở lại vùng đồi tuyến yên làm cho nồng độ hormon máu trở bình thường SINH VÙNG DƯỚI ĐỒI Nhắc lại giải phẫu vùng đồi Vùng đồi cấu trúc thần kinh thuộc não trung gian, nằm quanh não thất III Vùng đồi có liên hệ thần kinh với vùng não với thùy trước tuyến yên qua hệ mạch cửa Popa Fielding Vùng đồi tiết hormon đến thùy trước tuyến yên qua hệ mạch cửa Popa Fielding để điều hòa tiết hormon thùy trước tuyến n Ngồi vùng đồi tiết hai hormon: oxytocin, ADH (vasopressin) dự trữ thùy sau tuyến yên, tiết vào máu theo nhu càu thể Tác dụng hormon vùng đồi Các hormon vùng đồi tác dụng STT Tên hormon Tác dụng lên tuyến yên GHRH (Growth Hormone Releasing Kích thích tiết GH GHIH (Growth Hormone Inhibiting Hormon) ức chế tiết GH TRH (Thyrotropin Releasing Hormone) Kích thích tiết TSH CRH (Corticotropin Releasing Hormone) Kích thích tiết ACTH GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) Kích thích tiết FSH LH PIH (Prolactin Inhibiting Hormone) ức chế tiết prolactin Điều hòa tiết Các hormon vùng đồi điều hoà theo chế điều hồ ngược (feedback) mơ tả mở đầu, chủ yếu theo điều hoà ngược âm tính Mỗi nồng độ hormon tuyến yên tăng có tác dụng ức chế tiết hormon tương ứng vùng đồi ngược lại (feed back vòng ngắn) Điều hồ ngược dương tính xuất vài trường hợp đặc biệt không kéo dài SINH TUYẾN YÊN Tuyến yên gồm có hai thùy, thùy trước liên hệ mật thiết với vùng đồi hệ mạch cửa Popa Fielding, thùy sau liên hệ với vùng đồi đường thần kinh Các hormon tuyến yên gồm có: 184 Tài- liệu Tài liệu ôn thỉ tuyển sinh môn: Giải phẫu Sinhôn thi tuyển sinh môn Giải phẫu - Sinh 184 GH (Growth Hormone) - hormon tăng trưởng 1.1 Tác dụng Làm phát triển thể tăng số lượng kích thước tế bào, phát triển sụn liên hợp đầu xương dài làm cho thể lớn lên Làm tăng tổng hợp protein đồng thời giảm thối hóa protein Làm tăng đường huyết ức chế vận chuyển glucose vào tế bào Tăng thối hóa lipid cho lượng 1.2 Điều hòa tiết Nồng độ GH GHRH GHIH vùng đồi, nồng độ glucose máu giảm làm tăng tiết, stress làm tăng tiết 1.3 Rối loạn tiết Thiếu GH trước tuổi trưởng thành gây lùn tuyến yên Thừa GH trước tuổi trưởng thành gây bệnh khổng lồ Thừa GH sau tuổi trưởng thành gây bệnh to đầu ngón TSH (Thyroid stimulating Hormone) - hormon kích thích tuyến giáp 2.1 Tác dụng Tác dụng lên tuyến giáp làm tăng số lượng kích thước tế bào nang tuyến giáp, làm tuyến giáp to Tăng mao mạch tuyến giáp Tăng tổng hợp giải phóng hormon tuyến giáp vào máu 2.2 Điều hòa tiết TRH vùng đồi kích thích tiết TSH Hormon T3, T4 tuyến giáp điều hòa tiết TSH theo chế điều hòa ngược ACTH (Adreno Cortico stimulating Hormone) - hormon kích thích tuyến vỏ thượng thận 3.1 Tác dụng Tác dụng lên tuyến vỏ thượng thận làm tăng sinh lớp bó lớp lưới làm tuyến nở to, tăng tổng họp tiết hormon tuyến vỏ thượng thận (đại diện cortisol) Tăng q trình học tập trí nhớ Kích thích tạo sắc tố (melanin) phân tán sác tố làm cho da có màu 3.2 Điều hòa tiết CRH vùng đồi làm tăng tiết ACTH, cortisol tuyến vỏ thượng thận điều hòa theo chế điều hòa ngược ACTH đựơc điều hòa theo nhịp ngày đêm, tăng lên vào lúc sáng sớm, thấp vào đêm FSH (Follicle stimulating Hormone) - hormon kích thích nang trứng phát triển 4.1 Tác dụng Trên nam, kích thích sinh tinh phát triển, kích thích tế bào Sectoli phát triển.Trên nữ, kích thích nang trứng phát triển 4.2 Điều hòa tiết GnRH vùng đồi làm tăng tiết, inbihin tiết từ tế bào Sectoli hoàng thể tiết ức chế tiết FSH LH (Luteinising Hormone) 5.1 Tác dụng Trên nam, kích thích tế bão Leydig phát triển tiết testosteron Tài liệu ôn thỉ tuyển sinh môn: Giải phẫu - Sinh 185 Trên nữ, phối họp với FSH làm nang trứng phát triển đến chín, phóng nỗn, kích thích hình thành hồng thể LH làm nang trứng hoàng thể tiết estrogen progesteron 5.2 Điều hòa tiết GnRH vùng đồi làm tăng tiết LH Testosteron nam, estrogen progesteron nũ điều hòa tiết LH theo chế điều hòa ngược Prolactin- hormon kích thích tiết sữa 6.1 Tác dụng , Kích thích tuyến vú tiết sữa, sau tuyến vú chịu tác dụng estrogen progesteron 6.2 Điều hòa tiết PIH vùng đồi ức chế tiết prolactin, kích thích núm vú làm tăng tiết prolactin ADH (Anti Diuretic Hormone)- hormon chống niệu Là hormon vùng đồi, dự trữ thùy sau tuyến yên 7.1 Tác dụng Tăng tái hấp thu nước ống lượn xa ống góp, nồng độ cao có tác dụng co mạch tăng huyết áp động mạch, có tên vasopressin 7.2 Điều hòa tiết Áp suất thẩm thấu máu tăng làm tăng tiết ADH ngược lại, thể tích máu giảm làm tăng tiết ADH Rối loạn tiết 186 Tài- liệu Tài liệu ôn thỉ tuyển sinh môn: Giải phẫu Sinhôn thi tuyển sinh môn Giải phẫu - Sinh 186 Tổn thương vùng đồi thùy sau tuyến yên làm giảm nồng độ ADH gây bệnh đái nhạt Bệnh đái nhạt thể lượng nước tiểu nhiều, nước tiểu chất điện giải thấp nhiều so với bình thường Oxytocin Là hormon tiết vùng đồi dự trữ thùy sau tuyến yên 8.1 Tác dụng Làm co tử cung mang thai vào tháng cuối thời kỳ có thai, đặc biệt chuyển Tác dụng lên tuyến vú oxytocin gây xuất sữa 8.2 Điều hòa tiết Kích thích núm vú làm tiết oxytocin, kích thích giao cảm, tâm thoải mái làm tăng tiết oxytocin SINH TUYỂN GIÁP Tuyến giập nằm trước sụn giáp, có hai thùy trái phải, tiết hormon tham gia điều hòa phát triển thể chuyển hóa Các hormon tuyến giáp gồm có: thyroxin (T4), triiodothyronin (T3) tiết từ nang tuyến; ngồi tiết calcitonin Hormon T3, T4 1.1 Nguyên liệu hợp hormon T3, T4 Hai nguyên liệu dùng tổng hợp hormon giáp trạng acid amin iod có nguồn gốc từ thiên nhiên vào thể đường tiêu hóa, qua máu đưa tuyến giáp để tổng hợp hormon 1.2 Tác dụng hormon T3, T4 Tác dụng lên phát triển thể: cốt hóa sụn thành xương, phối hợp với GH làm phát triển thể Trong thời kỳ bào thai có tác dụng làm phát triển cấu trúc chức não Sau sinh hormon tuyến giáp cần cho phát triển hoạt động bình thường não Trẻ nhược tuyến giáp chậm phát triển gây lùn đần độn Ưu giáp trẻ em làm phát triển sớm không gây khổng lồ Tác dụng lên chuyển hóa: tăng thối hóa glucose tế bào, tăng phân giải glycogen thành glucose Tăng thối hóa lipid, giảm cholesterol máu Tăng thối hóa protein tăng tổng hợp protein, thời kỳ phát triển tổng hợp lớn thối hóa Làm tăng nhu cầu vitamin Ưu tuyến giáp làm giảm trọng lượng có cảm giác nóng Tác dụng lên tim mạch, làm tăng tần số tim, làm giãn mạch máu ỏ mô, đặc biệt Tác dụng lên hệ thần kinh cơ: tăng tính hưng phấn thần kinh - Thúc đẩy phát triển não kích thước chức năng, cần cho hoạt động bình thường não Khi ưu làm tăng thối hóa protein co gây yếu Lên quan sinh dục: hormon tuyến giáp cần cho phát triển hoạt động bình thường quan sinh dục Nhược giáp gây tính dục nam, gây băng kinh đa kinh nữ, ưu giáp gây bất lực nam, gây thiểu kinh vô kinh nữ Tài liệu ôn thi tuyển sinh môn:Gỉảỉphẫu - Sinh 187 1.3 Điều hoà tiết Do TSH tuyến yên làm tăng tiết Hormon T3,T4 tăng bị stress, bị lạnh Nồng độ iod vô máu cao ức chế tiết T3,T4; nồng độ iod hữu máu cao ức chế tổng hợp hormon giáp Calcitonin 2.1 Nguồn gốc Calcitonin tiết từ tế bào cạnh nang (tế bào C) tuyến giáp tiết 2.2 Tác dụng Làm giảm calci huyết tương Làm giảm số lượng giảm hoạt động tế bào huỷ xương, gây lắng đọng calci xương Tác dụng quan trọng trẻ em Calcitonin có vai trò quan trọng chuyển hoá calci tạo xương trẻ nhỏ 2.3 Điều hoà tiết Nồng độ ion calci huyết tương tăng làm tăng tiết calcitonin ngược lại 2.4 Các rối loạn thường gặp tuyến giáp Bướu cổ đơn (bình giáp): thể thiếu iod, tuyến giáp phì đại chức bình thường giảm ưu tuyến giáp (bệnh Graves - Basedow).tuyến giáp tiết nhiều hormon thường TSH tăng mà globulin máu kích thích trực tiếp lên tuyếngiáp Bệnh nhân có bướu cổ, mắt lồi sáng, nhịp tim nhanh, tay run, sút cân, thần kinh dễ kích thích, chuyển hố sở tăng, nồng độ T3,T4 máu tăng, độ tập trung iod cao Nhược giáp: nhược bẩm sinh hay bị từ lúc nhỏ gây lùn tuyến giáp (lùn không cân đối, đần độn); phát điều trị sau đẻ vài tuần trẻ phát triển bình thường; để muộn khả phát triển bình thường khó, mặt trí tuệ Nhược tuyến giáp tuổi trưởng thành gây bệnh phù niêm Các triệu chứng hoàn toàn ngược với triệu chứng cường giáp SINH TUYẾN CẶN GIÁP Nhắc lại giải phẫutuyến cận giáp nằm sau cực tuyến giáp Các tuyến nhỏ nên dễ bị cắt nhầm cắt bỏ tuyến giáp Tuyến cận giáp có tính sinh mạng Nếu tất tuyến cận giáp bị chết khơng điều trị Tế bào tuyến cận giáp tế bào sản xuất hormon Parathormon Parahormon 2.1 Tác dụng Làm tăng calci huyết Parathormon kích thích trình huỷ xương, giải phóng calci vào máu làm tăng calci máu 2.2 Điều hoà tiết Nồng độ calci máu giảm nhẹ làm cho parathormon tiết tăng lên 188 liệu ôn thi tuyển sinh môn: Giải phẫu - Sinh Tài liệu ôn thi tuyển sinh môn:GỉảỉphẫuTài - Sinh 188 ngược lại 2.3 Một số rối loạn hoạt động tuyến cận giáp Duy trì nồng độ ion calci bình thường máu điều kiện cần thiết hệ thần kinh - hoạt động bình thường Khi nồng độ ion calci huyết giảm ngưỡng kích thích hệ thần kinh - giảm, dẫn đến dễ bị kích thích Nhược năng: thể nhẹ có dấu hiệu co số cách tự phát hay bị kích thích nhẹ (dấu hiệu bàn tay người đỡ đẻ, co mặt); ỏ thể nặng xuất co cứng kiểu tetanie; bệnh nhân bị từ vong co thắt quản gây tắc thở Trong máu calci giảm, phosphat tăng Ưu năng: thường khối u tuyến cận giáp; hệ xương bị phá huỷ mạnh, dẫn đến dễ bị gãy, gãy tự phát, lắng đọng sỏi nhiều nơi, đặc biệt thận Calci huyết cao SINH TUYẾN THƯỢNG THẬN Tuyến thượng thận gồm hai phần có nguồn gốc phơi thai học khác Phần tủy có nguồn góc với hệ thần kinh coi hạch giao cảm; phần vỏ tuyến nội tiết có tính sinh mạng Tuyến vỏ thượng thận Vỏ thượng thận gồm có lớp, từ vào lớp cầu, lớp bó lớp lưới Lớp cầu tiết hormon chuyển hố muối nước (mineralocorticoid), lớp bó lớp lưới tiết hormon chuyển hoá đường (glucocorticoid) hormon sinh dục (androgen) 1.1 Nhóm glucocorticoid: đại diện cortisol 1.1.1.Tác dụng Tác đụng lên chuyển hoá glucid: tăng tạo đường gan, làm giảm tiêu thụ glucose tế bào thể Kết cortisol làm tăng đường huyết, dẫn đến đái tháo đường Tác dụng lên chuyển hoá protein: làm tăng thoái hoá protein, làm giảm tổng hợp protein Tác dụng lên chuyển hoá lipid: làm tăng thoái hoá lipid mơ mỡ, tăng oxy hố acid béo tự tế bào để tạo lượng Chống stress: (donhờ chấn thương, nhiễm khuẩn cấp, nóng lạnh quá, xúc cảm bị quástress mức) lượng tăng, làm lượng cortisol tiết tăng lên nhanh chóng, đóACTH thể huy động nhiều lượng, tăng cường lượng Tài liệu ôn thi tuyển sinh môn:Gỉảỉphẫu - Sinh 189 , s t , » dịch vào mạch máu để chống lại tình trạng stress Tác dụng củacortisol có tính sinh mạng Chổng viêm: cortisol có tác dụng ức chế phản ứng viêm làm cho màng lysosom bền vững, khơng giải phóng chất gây viêm; làm giảm tạo thành prostaglandin leukotrien hai chất gây phản ứng viêm mạnh Tác dụng ứng dụng nhiều lâm sàng Chống dị ứng: cortisol ức chế giải phóng histamin chất gây phản ứng dị ứng giãn mạch, tăng tính thấm mao mạch, có tác dụng chống dị ứng Tác dụng máu hệ thong miễn dịch: làm giảm bạch cầu toan bạch cầu lympho; giảm kích thước mơ lympho; giảm sản xuất lympho T; làm tăng sinh hồng cầu Ngoài ra, cortisol làm tăng tiết acid dày, ức chế q trình tạo xương 1.1.2 Điều hòa tiết Sự tiết cortisol tuyến thượng thận phụ thuộc vào lượng ACTH tuyến yên theo nhịp ngày đêm Sự tiết cortisol tăng lên mạnh stress 1.2 Nhóm mineralocortlcoỉd: dại diện aldosteron 1.2.1 Tác dụng Làm tăng tái hấp thu ion natri tăng xuất ion kali ống thận, dẫn đến giữ natri kéo theo giữ nước đảm bảo lượng dịch ngoại bào 1.2.2 Điều hoà tiết Các yếu tố điều hồ tiết aldosteron là: nồng độ ion kali máu tăng làm tăng tiết aldosteron Hệ thống Renin - Angiotensin tăng hoạt động làm tăng tiết aldosteron Nồng độ ion natri dịch ngoại bào tăng làm giảm tiết aldosteron 1.3 Rối loạn hoạt động vỏ thượng thận Nhược vỏ thượng thận (bệnh Addison): thiếu glucocorticoid mineralocorticoid dẫn đến nồng độ natri máu giảm, nồng độ ion kali tăng, giảm thể tích dịch ngoại bào, lưu lượng tim giảm dẫn đến tử vong không điều trị sởm aldosteron, bù nước cân điện giải; giảm glucose huyết, chuyển hoá giảm; khả chống stress, chống viêm giảm Bệnh nhân bị rối loạn sắc tố da ACTH tăng, kích thích sản xuất phân tán melanin tế bào da niêm mạc Ưu vỏ thượng thận (hội chứng Cushing): u vỏ thượng thận, u tế bào tiết ACTH tuyến yên Bệnh nhân có huyết áp cao, glucose máu cao (có thể đái tháo đường); rối loạn phần bố mỡ (ứ đọng ở, bụng, ngực), mặt bị phù, da có vết nứt rạn Hội chứng tăng aldosteron tiên phát: u tế bào lớp cầu: bệnh nhân bị giảm kali huyết, tăng natri huyết, tăng thể tích ngoại bào, tăng huyết áp Hormon tuyến tủy thượng thận Các hormon tủy thượng thận gọi catecholamin: adrenalin noradrenalin 2.1 Tác dụng adrenalin Tác dụng lên tỉm: làm tim đập nhanh, đập mạnh Tác dụng lên mạch máu: làm co mạch da; giãn mạch trung tâm (mạch vành, mạch 190 Tài liệu ơn thi tuyển sinh món: Giải phâu - Sinh Tài liệu ôn thỉ tuyển sinh môn: Giải phẫu - Sinh 190 não, mạch vân, mạch thận); làm tăng huyết áp tối đa Làm giãn trơn ruột non, phế quản, bàng quang; làm giãn đồng tử tử cung Làm tăng chuyển hoá, tăng tiêu thụ oxy, tăng sinh nhiệt Làm tăng phân giải glycogen gan, giải phóng glucose vào máu 2.2 Tác dụng noradrenalin Noradrenalin có tác dụng tương tự adrenalin tác dụng làm co mạch noradrenalin mạnh Noradrenalin làm co mạnh ngoại vi mạch trung tâm nên làm tăng huyết áp tối đa huyết áp tối thiểu 2.3 Điều hồ tiết hormon tủy thượng thận Trong tình trạng bình thường, catecholamin tiết Trong tình trạng stress, giảm đường huyết, giảm huyết áp kích thích hệ thần kinh giao cảm tủy thượng thận tăng cường tiết catecholamin 2.4 Rối loạn hoạt động tủy thượng thận u tế bào ưa crôm tủy thượng thận làm tăng sản xuất tiết catecholamin gây tăng huyết áp, dẫn đến suy tim, gây tử vong SINH TUYẾN TỤY NỘI TIẾT Ngồi chức tiêu hố, tuyến có chức nội tiết Các tê bàocủa tiểu đảo Langerhans sản xuất hormon Các tế bào beta tiểuđảo Langerhans sản xuất insulin; tế bào alpha sản xuất glucagon Insulin Insulin tế bào beta sản xuất Insulin tiết vận chuyển máu dạng tự đến mô gây tác dụng 1.1 Tác dụng Tác dụng chuyển hoả glucỉd: làm tăng vận chuyển glucose vào tế bào tăng thoái hoá glucose tế bào cơ, tăng tổng hợp glycogen Kết insulin làm hạ glucose huyết Đây hormon có tác dụng làm giảm đường huyết nên ứng dụng điều trị đái tháo đường typ I Tác dụng lên chuyển hoá lỉpid: tăng tổng hợp acid béo vận chuyển acid béo tới mơ mỡ Tác dụng lên chuyển hố protein: làm tăng tổng hợp protein, ức chế thoái hoá protein 1.2 Điều hoà tiết Điều hoà bàng chế thể dịch: nồng độ glucose máu tăng làm tăng tiết insulin để đưa đường huyết mức bình thường Điều hồ chế thần kinh: kích thích thần kinh giao cảm phó giao cảm làm tăng tiết insulin 1.3 Rối loạn tiết Tăng tiết gây hạ đường huyết, giảm tiết gây tăng đường huyết dẫn đến đái tháo đường Tài liệu ôn thỉ tuyển sinh môn: Giải phẫu - Sinh 191 Glucagon Glucagon tế bào alpha sản xuất 2.1 Tác dụng Tác dụng lên chuyển hoá glucid: làm tăng phân giải glycogen gan, tăng tạo đường gan, kết làm tăng đường huyết Các tác dụng khác (khi nồng độ glucagon máu cao): tăng phân giải lipid mô dự trữ; ức chế tổng họp triglycerid gan, ức chế vận chuyển acid béo từ máu vào gan; làm tăng tiết acid dịch vị 2.2 Điều hoà tiết Nồng độ glucose huyết giảm kích thích tiết nhiều glucagon Nồng độ glucose huyết tăng ức chế tiết glucagon Vận động, luyện tập nặng kích thích tiết nhiều glucagon 192 Tài liệu ơn thi tuyển sinh món: Giải phâu - Sinh Tài liệu ôn thỉ tuyển sinh môn: Giải phẫu - Sinh 192 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giải phẫu học - & , Đại học Y Dược Tp.HCM Giải phẫu - Sinh lý, Đại học Y Dược Tp.HCM Giải phẫu học hệ thống, GS Lê Vãn Cường 193 Tài liệu ôn thi tuyển sinh môy:&iải.phẫu -ịSinh.ỉý ; ’’ g ... MÔN Đồng ý sử dụng tài liệu ôn thi tuyển sinh môn: Giải phẫu - Sinh lý GV Đồn Dương Chí Thi n biên soạn để ôn thi tuyển sinh ngành : Điều dưỡng, xét nghiệm y học (liên thông từ cao đẳng lên đại. .. xét nghiệm y học (liên thông từ cao đẳng lên đại học) Tài liệu ôn thi tuyển sinh môn: Giải phẫu - Sinh lý MỤC LỤC Nội dung Trang CHƯƠNG í GIẢI PHẪU HỆ XƯƠNG MỤC TIÊU Trĩnh bày kiến thức chung... MƠN GIẢI PHẪU TÌNH TRẠNG PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Tên tài liệu: Giải phâu - Sinh lý Ngày hoàn chỉnh: 28/01/2016 Tác giả biên soạn: Bs Đoàn Dương Chí Thi n Đơn vị cơng tác: Khoa Y - Dược, Bộ môn Giải phẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ôn THI TUYỂN SINH môn GIẢI PHẪU SINH lý SAU đại học FILE WORD, TÀI LIỆU ôn THI TUYỂN SINH môn GIẢI PHẪU SINH lý SAU đại học FILE WORD, GIẢI PHẪU HỆ XƯƠNG, Xương sọ (bones of cranium), Các xưong của chi dưói (bones of lower limb), CHƯƠNG 2 GIẢI PHẪU HỆ Cơ, Các cơ của thân, Các cơ của chi trên (muscles of upper limb), Các cơ của chi dưới (muscles of lower limb), Đại cưong về mạch máu, Đặc điểm cấu tạo của từng loại mạch máu, Tuần hoàn hệ thống, GIẢI PHẲU HỆ HÔ HẤP, Các nếp, các hố và các ngách phúc mạc, Ruột non và các tuyến tiêu hoá lớn đổ vào ruột non, GIẢI PHẪU HỆ TIẾT NIỆU, GIẢI PHẪU HỆ SINH DỤC, Hệ sinh dục nữ, GIẢI PHẪU HỆ THẦN KINH, Hệ thần kinh trung ương, Hệ thần kỉnh ngoại vi, SINH LÝ HỌC HÒNG CÀU, QUÁ TRÌNH CẦM MÁU, CHƯƠNG 11 SINH LÝ TUẦN HOÀN, SINH LÝ TUẦN HOÀN ĐÔNG MẠCH, SINH LÝ TUÀN HOÀN MAO MẠCH, CHƯƠNG 12 SINH LÝ HÔ HẤP, Cấu tạo chức năng của bộ máy hô hấp, Điều hoà hô hấp, CHƯƠNG 13 SINH LÝ TIÊU HÓA, Tiêu hoá ờ dạ dày, Tiêu hóa ờ ruột non, CHƯƠNG 14 SINH LÝ TIẾT NIỆU, SINH LÝ SINH SẢN NỮ, Các hormon của buồng trứng, SINH LÝ SINH SẢN NAM, Một số rối loạn thường gặp, CHƯƠNG 16 SINH LÝ THẦN KINH, CHỨC NẨNG CẢM GIẤC CỦA HỆ THẦN KINH, Cảm giác giác quan, CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG CỦA HỆ THẢN KINH, SINH LÝ VÙNG DƯỚI ĐỒI, Hormon của tuyến tủy thượng thận

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay