tai lieu nghiep vu chuyen nganh thi tuyen vien chuc giao vien mam non (5)

33 12 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 23:15

) Giờ dạy – học lớp xác định thành công học phát huy tính động, chủ động, tích cực người học Người học phải hoạt động Giờ học không nhồi nhét kiến thức Muốn vậy, giáo viên (GV) phải xây dựng chiến lược dạy học, đường tất yếu phải thiết kế hoạt động thầy trò lớp Các hoạt động phải tính tốn kỹ, hoạch định, trù liệu GV chu đáo ao nhiêu th khả thành công dạy cao nhiêu Như vậy, c đích việc soạn giáo án nh nâng cao chất lượng dạy – học lớp thực tốt c tiêu ài học Một giáo án tốt phải th yêu cầu: - h đầy đủ nội dung ài học giúp đả ảo trật tự khoa học thông tin, đưa kĩ học tập sử d ng phương tiện hỗ trợ cần thiết theo yêu cầu Việc cung cấp thông tin theo ột trật tự khoa học giúp tr hi u nhớ thông tin ột cách khoa học - Giúp người thầy quản lí thời gian dành cho ỗi đơn vị ài học tốt - Vạch rõ ràng đơn vị ài học cần trọng – phần trọng tâ tr uộc phải iết – từ cô dễ dàng việc điều chỉnh khung thời gian, tăng giả nội dung giảng dạy đề phòng trường hợp cháy giáo án, thừa thời gian…; - ựa chọn phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp với nội dung, tính chất ài học đối tượng học - Chú trọng kết hợp học với hành, nâng cao tri thức với r n luyện kỹ năng, gắn với thực tiễn sống 1.2 ướ mộ - Bướ : Xác định c tiêu ài học vào chuẩn kiến thức, kĩ yêu cầu thái độ chương tr nh Bước đặt ởi việc xác định c tiêu ài học ột khâu quan trọng, đóng vai trò thứ nhất, khơng th thiếu ỗi giáo án M c tiêu (yêu cầu) vừa đích hướng tới, vừa yêu cầu cần đạt học hay nói khác thước đo kết tr nh dạy học Nó giúp GV xác định rõ nhiệ v phải (dẫn dắt tr t hi u, vận d ng kiến thức, kỹ phạ vi, ức độ đến đâu qua giáo d c cho tr ài học g ) - Bướ 2: Nghiên cứu G tài liệu liên quan đ : hi u xác, đầy đủ nội dung ài học xác định kiến thức, kỹ năng, thái độ ản cần h nh thành phát tri n tr xác định tr nh tự logic ài học Bước đặt ởi nội dung ài học phần tr nh ày G có th tr nh ày tài liệu khác rước hết nên đọc kĩ nội dung học hướng dẫn t hi u ài G đ hi u, đánh giá nội dung ài học ới chọn đọc thê tư liệu đ hi u sâu, hi u rộng nội dung ài học Mỗi GV khơng có kỹ t đúng, t trúng tư liệu cần đọc cần có kỹ định hướng cách chọn, đọc tư liệu cho học sinh GV nên chọn tư liệu qua thẩ định, đông đảo nhà chuyên môn GV tin cậy Việc đọc G , tài liệu ph c v cho việc soạn giáo án có th chia thành cấp độ sau: đọc lướt đ t nội dung xác định kiến thức, kỹ ản, trọng tâ ức độ yêu cầu phạ vi cần đạt đọc đ t thông tin quan tâ : ạch, ố c c, tr nh ày ạch kiến thức, kỹ d ng ý tác giả đọc đ phát phân tích, đánh giá chi tiết ạch kiến thức, kỹ hực khâu khó đọc G tư liệu đúc kết phạ vi, ức độ kiến thức, kỹ ài học cho phù hợp với lực học sinh điều kiện dạy học rong thực tế dạy học, nhiều thường chưa tới yêu cầu cần đạt kiến thức, kỹ Nếu nắ vững nội dung ài học, cô phác họa nội dung tr nh tự nội dung ài giảng phù hợp, thậ chí có th cải tiến cách tr nh ày ạch kiến thức, kỹ G , xây dựng ột hệ thống câu hỏi, ài tập giúp tr nhận thức, phá, vận d ng kiến thức, kỹ ài ột cách thích hợp - Bướ 3: Xác định khả đáp ứng nhiệ v nhận thức tr , gồ : xác định kiến thức, kỹ tr có cần có dự kiến khó khăn, t nh có th nảy sinh phương án giải Bước đặt ởi học theo định hướng đ i ới phương pháp dạy học, cô phải nắ vững nội dung ài học phải hi u tr đ lựa chọn phương pháp, phương tiện, h nh thức t chức dạy học đánh giá cho phù hợp Như vậy, trước soạn giáo án cho học ới, cô phải lường trước t nh huống, cách giải nhiệ v học tập tr Nói cách khác, tính khả thi giáo án ph thuộc vào tr nh độ, lực học tập tr , xuất phát từ : kiến thức, kỹ tr có kiến thức, kỹ tr chưa có có th quên khó khăn có th nảy sinh tr nh học tập tr Bước dự kiến thực tiễn, có nhiều học không dự kiến trước, cô lúng túng trước ý kiến không đồng tr với i u đa dạng - Bướ 4: ựa chọn phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, h nh thức t chức dạy học cách thức đánh giá thích hợp nh giúp tr học tập tích cực, chủ động, sáng tạo Bước đặt ởi học theo định hướng đ i ới phương pháp dạy học, cô phải quan tâ tới việc phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, r n luyện thói quen khả tự học, tinh thần hợp tác, kỹ vận d ng kiến thức vào t nh khác học tập thực tiễn tác động đến tư tưởng tình đ đe lại niề vui, hứng thú học tập cho tr - Bướ 5: hiết kế giáo án Đây ước người cô tay vào soạn giáo án - thiết kế nội dung, nhiệ v , cách thức hoạt động, thời gian yêu cầu cần đạt cho hoạt động dạy cô hoạt động học tập tr ấ rú iết thứ: ên ài Ngày soạn: ớp: A M c tiêu: iến thức ĩ hái độ: B Chuẩn ị: C chức hoạt động học tập: Hoạt động Hoạt động Hoạt động n – 1: Vận d ng, củng cố Hoạt động n: Hướng dẫn nhà D Rút kinh nghiệ Ghi nhận xét GV sau dạy xong 1.4 ấ rú mộ ượ ể ộ d - M c tiêu ài học: + Nêu rõ yêu cầu tr cần đạt , i u đạt ng động từ c th , có th lượng hố N, thái độ + Các c tiêu - Chuẩn ị phương pháp phương tiện dạy học: + GVchuẩn ị thiết ị dạy học (tranh ảnh, h nh, vật, hố chất ), phương tiện dạy học ( áy chiếu, V, đầu video, áy tính, áy projector ) tài liệu dạy học cần thiết + Hướng dẫn tr chuẩn ị ài học chức hoạt động dạy học: r nh ày rõ cách thức tri n khai hoạt động dạyhọc c th Với ỗi hoạt động cần rõ: + ên hoạt động + M c tiêu hoạt động + Cách tiến hành hoạt động + hời lượng đ thực hoạt động + ết luận GV về: , N, thái độ tr cần có sau hoạt động t nh thực tiễn có th vận d ng , N, thái độ học đ giải sai sót thường gặp hậu có th xảy khơng có cách giải phù hợp - Hướng dẫn hoạt động tiếp nối: xác định việc tr cần phải tiếp t c thực sau học đ củng cố, khắc sâu, rộng ài cũ đ chuẩn ị cho việc học ài ới 1.5 C ướ q rì e - learning Các ước quy tr nh soạn ài giảng điện tử e - learning 1) Xác định c đích, yêu cầu ài giảng 2) ựa chọn kiến thức ản, trọng tâ , có tính khái quát chắt lọc cao đ xếp chúng vào slide: 3) hu thập nguồn tài liệu liên quan đến nội dung, xây dựng kho tư liệu 4) Xây dựng kịch ản cho ài giảng giáo án điện tử 5) ựa chọn ngôn ngữ, phần ề tr nh diễn đ xây dựng ài giảng điện tử elearning 6) oạn ài giảng đóng gói 1.6 C ướ ự ờd ọ rể ) Một dạy học nên thực theo ước ản sau: a hởi động trước học chức dạy học ài ới - GV giới thiệu ài ới: nêu nhiệ v học tập cách thức thực đ đạt tiêu ài học tạo động học tập cho tr c - Cô t chức, hướng dẫn tr suy nghĩ, t hi u, phá lĩnh hội nội dung ài học, nh đạt c tiêu ài học với vận d ng PPDH phù hợp c uyện tập, củng cố Cô hướng dẫn tr củng cố, khắc sâu , N, thái độ có thơng qua hoạt động thực hành luyện tập có tính t ng hợp, nâng cao theo h nh thức khác d Đánh giá - rên sở đối chiếu với c tiêu ài học, cô dự kiến ột số câu hỏi, ài tập t chức cho tr tự đánh giá kết học tập ản thân ạn - Cô đánh giá, t ng kết kết học e Hướng dẫn tr ứng d ng kiến thức học sau học (tại lớp nhà) P ươ d ọ ọ ự ể ự ươ d ọ ự r d m 2.1.1 Đặ ểm rể rẻ em - Hầu hết tăng trưởng phát tri n não tr diễn nă đời - Đến tu i ộ não tr đạt 90% trọng lượng não người trưởng thành - Mơi trường sống có ảnh hưởng lớn đến phát tri n não tr , quan trọng chă sóc khoa học giáo d c có chất lượng phù hợp với nhu cầu tr nh độ phát tri n tr độ tu i, cá nhân - r phát tri n nhiều ặt th chất, trí tuệ, tâ liên quan ật thiết với diễn đồng thời lý, xã hội….Các ặt có - ự phát tri n tr diễn theo ước có th dự đốn trước nhu cầu hi u iết tr nói chung tuân theo tr nh tự định uy Nhiên tốc độ phát tri n, cách thức hoạt động khả nhận thức ỗi tr không giống nhau…Điều quan GV cần l a chọn nội dung sử d ng phương pháp giáo d c hợp lý đ đáp ứng nhu cầu phát tri n tr 2.1.2 ă - ự ậ ứ nhận tr rẻ m m ng trực giác ang tính t ng th - tr chủ yếu tư trực quan hành động tư trực quan h nh tượng Cuối tu i ẫu giáo xuất tư lôgic - tr gắn liền với xúc ý uốn chủ quan - r tích cực tha gia vào phát tri n ản thân Các kĩ nhận thức tr tăng lên với tha gia thực hành tích cực tr Do đó, tr cần t hi u, trải nghiệ , phá, giao tiếp, chước…Chương tr nh giáo d c ầ non trọng vào việc tr học nhứ vào việc tr học g 2.1.3 ộ ọ ậ rẻ m m - r ầ non (đặc iệt MG), chơi học, học chơi r hiếu động, tò ò, uốn học hỏi, t hi u giới xung quanh rong chơi, tr thực học đ lĩnh hội khái niệ an đầu tri thức tiền khoa học Chơi hoạt động chủ đạo hoạt động tr Ở tr MG, yếu tố hoạt động học tập xuất dạng sơ khai Chương tr nh chă sóc giáo d c tr phải tạo hội cho tr hoạt động thông qua thực hành, giải vấn đề, trải nghiệ , t tòi, phá, phát hiện…giúp tr phát tri n nhận thức, ngôn ngữ, tư duy, kĩ thực hành, giao tiếp, ứng xử… - r MG học ọi lúc, ọi nơi r tiếp thu kiến thức, kĩ qua chơi, qua phá tưởng tượng, qua trải nghiệ ng trực giác từ t ng th đến chi tiết với phối hợp giác quan - r MG học dựa vào vốn hi u iết kinh nghiệ tr r học nhớ tốt tr có hứng thú, tự tin trải nghiệ t nh phù hợp với khả nhận thức tr - Ngôn ngữ phương tiện quan trọng việc học tr Qua tr thu lượn kinh nghiệ , kiến thức ới, tăng vốn hi u iết cho ản thân - r MN tích cực tha gia vào hoạt động vui chơi – học tập Nhưng hi u iết, tôn trọng khích lệ GV người gần gũi xung quanh cần thiết đồng thời cần có thay đ i linh hoạt cân ng hoạt động tr lựa chọn GV lên kế hoạch hướng dẫn 2.1.4 ọ ởm m - Đặc giáo d c ầ non lấy việc h nh thành phát tri n hệ thống chức tâ lý lực chung người tảng, thông qua việc t chức hoạt động nh giúp tr phát tri n cách hài hòa - Hoạt động dạy học MN t chức theo hướng tiếp cận tích hợp nội dung học Các nội dung học không phân chia theo ộ ôn, không phân ố c th vào tiết học theo chủ đề có chứa đ ng tri thức sơ đẳng đời sống văn hóa – xã hội tự nhiên Cách t chức tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động học tập tr MG hòa lẫn hoạt động tự nhiên đầy hứng thú, sinh động - Các hoạt động có kế hoạch theo chủ định giáo viên nh giúp tr hệ thống hóa, xác hóa dần tri thức tr thu nhận sống hàng ngày hoạt động tr tự chọn - hi t chức hoạt động học tập cho tr , giáo viên cần phải g? + Cung cấp thông tin gần gũi với sống h ng ngày tr , hướng dẫn, giúp đỡ, gợi cho tr GV không thay cho tr + Chuẩn ị ôi trường giáo d c, cung cấp phương tiện, học liệu hoạt động đa dạng, t nh có vấn đề cho phù hợp tăng dần độ phức tạp, có tác d ng kích thích tư nh lơi tr tha gia tích cực vào hoạt động t tòi, giải vấn đề ột cách sáng tạo, học qua thực hành, qua vui chơi nhờ tr lĩnh hội tri thức + Quan sát,đánh giá tr dựa c đích yêu cầu dặt điều chỉnh, sung hoạt động ới đ thúc đẩy phát tri n tr 2.2 ộ ố ấ ề ươ ự 2.2.1 ự ọ ọ ậ d ọ ự ậ ? ì? ính tích cực học tập - thực chất tính tích cực nhận thức, đặc trưng khát ể , ố ắ r ự có ị ự qúa tr nh chiế lĩnh tri thức ọ ự ậ ứ d â m ó? ính tích cực nhận thức liên quan trước hết với động học tập - Động tạo hứng thú - Hứng thú tiền đề tự giác Hứng thú tự giác hai yếu tố tạo nên tính tích cực ự ậ ứ ó d ? - ính tích cực nhận thức sản sinh nếp tư độc lập - uy nghĩ độc lập ầ ống sáng tạo - Ngược lại, phong cách học tập tích cực độc lập sáng tạo phát tri n tự giác, hứng thú, ồi dưỡng động học tập ữ dấ ể ự ậ ứ ? ính tích cực nhận thức th dấu hiệu: - Hăng hái trả lời câu hỏi giáo viên - B sung câu trả lời ạn - hích phát i u ý kiến - Hay nêu thắc nh trước vấn đề nêu ắc, đòi hỏi giải thích cặn kẽ vấn đề chưa đủ rõ - Chủ động vận d ng kiến thức, kĩ học đ nhận thức vấn đề ới - ập trung ý vào vấn đề học - Kiên trì hồn thành ài tập, khơng nản trước t nh khó khăn…./ ấ ộ ể ự - Bắt chước: gắng sức - theo ậ ẫu hành động GV, ạn… tòi: độc lập giải vấn đề, t - tạo: t ự cách giải ọ ậ r ứ ? cách giải khác ột vấn đề… ới, độc đáo, hữu hiệu d m m ượ ể ? - Học tích cực GDMN hi u tr tích cực hoạt động với đồ vật, đồ chơi ối liên hệ với thực tế người… ôi trường gần gũi xung quanh đ h nh thành nên hi u iết ản thân - Học tích cực GDMN gồ có thành phần: + Các vật liệu sử d ng theo nhiều cách + Tr t hi u, thao tác, kết hợp, + r tự lựa chọn g tr + r iến đ i vật liệu uốn ô tả g tr ột cách tự ( lựa chọn) ng ngơn ngữ tr (ngơn ngữ) + Người lớn khuyến khích tr nêu vấn đề, giải t nh - Những i u tích cực tr : + rực tiếp hoạt động với đồ dung, đồ chơi + ự giải vấn đề t nh đến 2.2.2 P ươ d ọ ự PPDH tích cực ột thuật ngữ đ phương pháp giáo d c, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học " ích cực" PPDH - tích cực dùng với nghĩa hoạt động, chủ động, trái nghĩa với không hoạt động, th động không dùng theo nghĩa trái với tiêu cực PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức người học, nghĩa tập trung vào phát huy tính tích cực người học khơng phải tập trung vào phát huy tính tích cực người dạy Đ dạy học theo phương pháp tích cực th GV phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp th động V vậy, PPDH tích cực khơng giả sút vai trò GV tr nh dạy học * PP ự r d m m ượ ể ? - PPDH tích cực giáo d c ầ non khơng có phương pháp dạy học đại cần phải kế thừa phát huy ưu tác d ng tích cực PPDH truyền thống hực tế ỗi PPDH truyền thống như: PP quan sát, ẫu, k chuyện, đà thoại, trò chuyện, giải thích, nêu vấn đề, thực hành, dùng t nh …đều có ưu riêng chúng có tác d ng như: +Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo tr + ạo ối quan hệ giao tiếp tr với tr với cô giáo + ạo hội cho tr t tòi, phá, trải nghiệ , phát tri n tư + huyến khích tr tích cực hoạt động cá nhân hoạt động nhó lớp + R n luyện PP tự học, tự đánh giá, tự điều chỉnh ản thân * Đặ rư + PP ọ ô ự q ổ ứ ộ ọ ậ S rong PPDH tích cực, người học - đối tượng hoạt động "dạy", đồng thời chủ th hoạt động "học": - Được hút vào hoạt động học tập GV t chức đạo, thơng qua tự lực phá điều nh chưa rõ - Được đặt vào t nh đời sống thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận, thí nghiệ , giải vấn đề đặt theo cách suy nghĩ nh - Được ộc lộ phát huy tiề ọ + ú rọ sáng tạo rè ươ ự ọ Phương pháp tích cực xe việc r n luyện phương pháp học tập cho H không ột iện pháp nâng cao hiệu dạy học ột c tiêu dạy học ự ùng n thông tin, khoa học, kĩ thuật khiến không th nhồi nhét vào đầu óc tr khối lượng kiến thức ngày nhiều đòi hỏi phải quan tâ dạy cho tr phương pháp học rong phương pháp học th cốt lõi phương pháp tự học V vậy, ngày người ta nhấn ạnh ặt hoạt động học qúa tr nh dạy học, tạo chuy n iến từ học tập th động sang tự học chủ động: tự học nhà sau ài lên lớp tự học tiết học có hướng dẫn giáo viên + ă ườ ọ ậ ể ố ợ ọ ậ ợ Phương pháp học tập hợp tác t chức cấp nhó , t , lớp trường H nh thức dạy học ph iến hoạt động hợp tác nhó nhỏ đến người Dạy học hợp tác có tác d ng: - - tăng hiệu học tập, lúc phải giải vấn đề gay cấn ất tượng ỷ lại - ính cách, lực ỗi thành viên ộc lộ, uốn nắn - Phát tri n t nh ạn, ý thức t chức, tinh thần tương trợ + ợ ự rò rong dạy học, việc đánh giá tr không nh c đích nhận định thực trạng điều chỉnh hoạt động học tr đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng điều chỉnh hoạt động dạy cô + Dạy học truyền thống, cô giữ độc quyền đánh giá tr + Dạy học tích cực, cô phải hướng dẫn tr phát tri n kĩ tự đánh giá đánh gia lẫn đ tự điều chỉnh cách học Sự ữ PP ộ PPDH th động PP ự PPDH tích cực - ập trung vào hoạt động cô giáo - ập trung vào hoạt động tr - Cô giáo thuyết tr nh, diễn giải nội dung kiến thức theo tr nh tự ài soạn sẵn Nội dung giáo d c di chuy n từ xuống theo c đích giáo d c - Cơ giáo t chức hoạt động học tập cho tr , xác định chủ đề, lên kế hoạch, lồng ghép hoạt động, phát huy hứng thú, tích cực chủ động, sáng tạo tr Nội dung giáo d c xuất phát từ nhu cầu hứng thú tr - Cơ nói nhiều thay cho tr - r chọn nghiệ tr nh người khởi xướng hoạt động góc chơi, thảo luận với ạn, trải , t kiế , phá, tự , tự ày ý kiến nh… - r khuyến khích tự nh tha gia tích cực vào tr nh hoạt động giáo d c, t tòi, phá, trải nghiệ ng giác quan - r lắng nghe cách th động - Giao tiếp cô↔ tr , tr ↔tr - r chủ động thực hoạt động học tập cá nhân theo nhó hướng - r công nhận nội dung, kiến thức dẫn cô đ hoàn thành nhiệ v học tập, huy động vốn kinh nghiệ tr theo diễn giải cô - Đánh giá sở vận d ng kiến thức vào thực tế sống: Vui chơi, học tập,… - Giao tiếp từ cô → tr - Đánh giá cô kết hợp với tự đánh giá - Đánh giá sở tái kiến thức theo tr yêu cầu cô - Cô giáo nhận xét, sung câu trả lời tr chủ yếu Cơ giáo đánh giá * Để d ố PP ự r m ? - Đ áp d ng tốt PPDH tích cực GDMN, giáo viên cần : + Dựa vào vốn kinh nghiệ tr , khai thác khả hoạt động tr , tạo hội đ tr phát tri n khả tự phá, t tòi, trải nghiệ … đối tượng nhận thức + ôn trọng, đồng với nhu cầu tr , tạo hội cho tr phát tri n, thích ứng, hòa nhập với sống xung quanh + ích thích động ên tr , gây hứng thú, lôi tr vào hoạt động tạo t nh có vấn đề cho tr hoạt động, đặc iệt hoạt động nhận thức + huyến khích tr tha gia tích cực vào hoạt động trải nghiệ , tự hồn thiện ơn trọng suy nghĩ sáng tạo tr , chống gò ép, áp đặt tr th động + Phát i u tích cực hoạt động tr đ tạo t nh hội khuyến khích tr tha gia hoạt động Các i u tích cực hoạt động tr thường th như: => r thích hoạt động t hi u, giác quan: Nh n, nghe, ngửi, sờ, nế … => r hay nêu câu hỏi thắc phá trải nghiệ ng phối hợp ắc như: Ở đâu? ại sao? đ g? => r tập trung ý kiên tr tr nh hoạt động, giải t nh đặt đến - Giáo viên cần lưu ý: + phú chức ôi trường giáo d c chế độ sinh hoạt h ng ngày cho phong + Xây dựng ầu khơng khí giao tiếp tích cực + huyến khích tr tự giải vấn đề, tự diễn đạt suy nghĩ nói… ng lời + Quan sát, giúp tr hành động tốt có hiệu + Có kế hoạch hoạt động dựa hứng thú khả hi u iết tr - Nh phát huy tính tích cực, chủ động, sang tạo tr , áp d ng PPHD tích cực GDMN, GV cần thực nội dung sau: + hông qua việc t chức hoạt động tr + Phối hợp hợp lý PP t chức hoạt động tr + Phối hợp hoạt động cá nhân hoạt động theo nhó + Phối hợp đánh giá thường xun giáo tự đánh giá tr + Áp d ng PPDH tích cực GDMN cần thiết có điều kiện thực hợp lý 2.2.3 Đ ề ươ ỗ rợ d PP ự + Các điều kiện: - GV phải đào tạo chu đáo đ thích ứng với nhiệ v đa dạng, phức tạp nh tr nh C – GD tr , đồng thời, phải có trách nhiệ , nhiệt t nh, tận t y với công việc r nh độ chuyên ôn, nghiệp v GV phải rộng sâu, có kĩ ứng xử linh hoạt với t nh sư phạ giải vấn đề nảy sinh tr nh giáo d c tr - r tạo điều kiện đ thích ứng với phương pháp tích cực như: tự giác, độc lập suy nghĩ, có trách nhiệ hồn thành nhiệ v vui chơi – học tập mình, biết cách có thói quen tự học ọi nơi, ọi lúc - Chương tr nh, tài liệu hướng dẫn phải tạo điều kiện cho cô tr t chức hoạt động tích cực, chủ động sáng tạo - B sung trang thiết ị hoạt động vui chơi – học tập cho GV tr đ GV tr độc lập hoạt động cá nhân theo hoạt động theo nhó - hay đ i cách đánh giá tr GV đ phát huy trí thơng inh, sáng tạo tr khuyến khích tr vận d ng hi u iết tr vào thực tế ộc lộ xúc, thái độ tr ản thân, ạn , gia đ nh, cộng đồng + d ng hợp lý đồ dùng trực quan phương tiện hỗ trợ có hiệu cho GV sử d ng phương pháp dạy học tích cực - ận d ng phương tiện sẵn có trường tự nhiên – xã hội địa phương cây, con, hoa quả… vườn cây, ồn hoa, công viên, cá, trại chăn ni, cơng tr nh văn hóa… gần lớp học phải đả ảo yêu cầu nhận thức, an tồn, thẩ ĩ… - Phải có đồ dùng tự tạo tranh ảnh, ô h nh, nh nh vễ, sơ đồ, ảng i u… Có th đồ dùng ng nhiều cách khác nhau, ng nhiều loại chất liệu khác nhau, phong phú th loại, đẹp h nh thức… huyến khích sử d ng lại sản phẩ 10 “B cá” ột phương pháp dùng thảo luận nhó , đó: - Một nhó tr ngồi lớp thảo luận với - Những tr khác lớp ngồi xung quanh theo dõi hội thả; - au kết thúc thảo luận th tr quan sát đưa nhận xét cách ứng xử tr thảo luận - rong tr nh thảo luận, người quan sát người thảo luận thay đ i vai trò với ươ 2.4 T ữ 2.4.1 a d â ọ ự ắ r ươ ấ m d d ươ m m ọ d ọ Mỗi PPDH cấu thành từ thành phần: 1) Phương pháp luận dạy học-tức lí thuyết PPDH Mơ h nh lí thuyết PPDH, tả, giải thích sách áo khoa học Nó xác định ản chất PPDH, cho PPDH khác PPDH Ví d : lí thuyết học chương tr nh hóa,… h nh thảo luận, lí thuyết dạy học kiến tạo, lí thuyết dạy 2) Hệ thống kỹ phù hợp đ thực phương pháp luận ài học với nội dung học vấn đặc trưng lĩnh vực học tập ( ài học khác th phương pháp luận đòi hỏi kỹ khác nhau) Đây ô h nh tâ lí PPDH 3) Những kĩ thuật, công c , phương tiện,… sử d ng đ thực kỹ t chức theo phương pháp luận chọn ự t chức thống phần tư hoạt động vật chất ới tạo nên ột PPDH c th Gộp phần lại ột cách tùy tiện th không thành PPDH rõ ràng b Đ m ợ ò ổ ể ọ ọ hiết kế ài học gồ : - hiết kế c tiêu - hiết kế nội dung - hiết kế HĐ tr - hiết kế nguồn lực phương tiện - hiết kế ôi trường học tập - hiết kế hoạt động oàn ộ thiết kế ài học cho thấy diện ạo chung PPDH, ên cạnh c tiêu, nội dung, phương tiện, yếu tố t chức ôi trường, chưa phản ánh thiết kế chi tiết PPDH ươ d ọ 19 Có loại hoạt động ản người học phải thực đ hoàn thành ỗi ài học: 1) Hoạt động phát hiện-tìm tòi 2) Hoạt động xử lí- iến đ i liệu, thông tin giá trị thu 3) Hoạt động áp d ng kết xử lí- iến đ i phát tri n khái niệ 4) Hoạt động đánh giá tr nh kết Việc thiết kế PPDH phải sát loại hoạt động này, phương tiện, ôi trường ài học ương ứng với ột loại hoạt động người học, có ột thiết kế PPDH ột phương án dự phòng ự vận hành chung loại thiết kế PPDH cho ỗi loại hoạt động tạo nên thiết kế chi tiết PPDH cho toàn ộ ài học c ự ữ ươ ươ ứ ứ ọ ọ ậ ậ ổ ể ươ d ọ q 1) Học ng cách chước, chép học tập ẫu - chế tự nhiên ph 2) Học ng việc ( ng hành động có chủ định), cách học chủ yếu tay chân, vận động th chất tập luyện iến ng 3) Học ng trải nghiệ quan hệ chia x kinh nghiệ , cách học chủ yếu ng rung , xúc , nhận 4) Học ng suy nghĩ lí trí, tức ng ý thức lí luận, tư trừu tượng, suy ngẫ sở hoạt động trí tuệ đ giải vấn đề ể ươ d ọ ương ứng với phương thức học tập, có ki u PPDH sau: - i u PPDH thông áo-thu nhận - i u PPDH ẫu-tái tạo - i u PPDH kiến tạo-tìm tòi - i u PPDH khuyến khích-tham gia - i u PPDH t nh (hay vấn đề) Cách gọi tên ki u PPDH rõ khuynh hướng tính chất hành động GV người học Mỗi ki u PPDH có nhiều kỹ năng, ỗi h nh lại có vơ vàn h nh thức vật chất hi thiết kế PPDH cần dựa vào quan niệ lí thuyết khoa học nh tin cậy phương thức học tập ki u PPDH d ự m ĩ ă d m rì ộ rể ĩ ă d ọ Những kĩ dạy học thiết yếu gồ nhó : - Nhó kĩ thiết kế giảng dạy - Nhó kĩ tiến hành giảng dạy - Nhó kĩ nghiên cứu học tập nghiên cứu người học ươ d 20 ọ ọ - Cân nhắc nh lớp học giới hạn khả nh nh đ tạo ản thiết kế khả quan - Đả ảo ản thiết kế không GV thực được, thực tuân thủ nội dung thiết kế 2.4 Q rì ươ d đồng nghiệp ọ ọ a GV xác định thiết kế c tiêu, nội dung học tập, hoạt động người học, nguồn lực phương tiện, ôi trường học tập ự b ọ ể ươ d ọ ươ ợ ể ã ọ Dựa vào thiết kế ài học nhận thức lí luận nh ki u PPDH, GV lựa chọn ki u PPDH thiết kế tr nh tự, cách thức kết hợp chúng với phạ vi ài học có th chuỗi ài học Ví d : loại hoạt động phát hiện-t tòi người học, có th chọn ki u PPDH kiến tạo-t tòi kết hợp với ki u khuyến khích - tha gia Nếu dự thấy có th chưa thành cơng th GV nên dự phòng phương án khác: ki u PPDH ẫu - tái tạo kết hợp với ki u kiến tạo - tìm tòi, c X ị d ữ ã ọ ĩ ă ọ mỗ mơ ì ố : ú Mỗi ki u PPDH có nhiều thoại - tòi phần - sáng tỏ giá trị - hảo luận tha gia có h nh sau: - Giải thích- inh họa - huyết tr nh - Giảng giải - r nh ày tài liệu - Đọc-chép chuyện Ví d 3: ki u PPDH ẫu - tái tạo có - Các trò chơi dạy học - hị phạ h nh ph gia Ví d 2: ki u PPDH thơng áo - thu nhận có - ộ ể ươ ô h nh khác Ví d 1: ki u PPDH khuyến khích - tha - Đà ể trực quan - r nh diễn trực quan - uyện tập hệ thống hóa 21 h nh: iến sau: - Ơn tập theo d X hình ị ươ tựa d ọ ươ ã ọ ô ĩ ậ ù ợ ữ mô Đây tr nh thiết kế h nh thức vật chất PPDH Chỉ ước thực nghiê túc, th đến ước GV ới ý thức rõ nh t chức phương tiện, công c theo ki u h nh PPDH hi GV ới thực chủ th tự giác PPDH có th đ i ới PPDH Đ ự rể 3.1 m ề 3.1.1 Ð ựP rẻ r q rì ựP rẻ ăm ó – d rẻ ì? Đánh giá phát tri n tr đánh giá toàn diện nhân cách tr , ao gồ phát tri n th chất Chính v phương pháp đánh giá nhân cách gồ tất phương pháp đo iến nhận thức iến ảnh hưởng khác xúc, tính cách, định hướng giá trị, khí chất, hứng thú… hơng qua phép đo cho phép xác định đặc nhân cách Đánh giá phát tri n tr tr nh thu thập thông tin tr ột cách có hệ thống phân tích, đối chiếu với c tiêu Chương tr nh giáo d c ầ non nh theo dõi phát tri n tr điều chỉnh kế hoạch chă sóc, giáo d c tr 3.1.2 Đánh giá ột phần không th thiếu trình giáo d c Đánh giá phát tri n tr giáo d c mầm non nh xác định mức độ phát tri n tr so với m c tiêu độ tu i đ có biện pháp thích hợp giúp tr tiến 3.1.3 Ý ĩ ựP rẻ Ðánh giá phát tri n tr qua HÐ, qua giai đoạn cho ta iết i u tâ sinh lý tr hàng ngày, phát tri n toàn diện tr qua giai đoạn, khả nãng sẵn sàng, chiều hướng P tr giai đoạn từ có th ph c v cho nhiều c đích khác nhau: - Ðánh giá tr thường xun giúp giáo viên có thơng tin tiến ộ tr ột thời gian dài - Xác định khó khăn, nguyên nhân c th P tr sở đ giáo viên đưa định giáo d c tác động phù hợp tr - Giúp giáo viên iết hiệu hoạt động, ức độ kết đạt theo dự kiến, sáng tỏ vấn đề định đòi hỏi phải có kế hoạch sung - Ðánh giá sở đ xác định nhu cầu giáo d c cá nhân đứa tr , cho việc xây dựng kế hoạch cha theo; - sở đ trao đ i, đưa định phối hợp giáo d c tr với ẹ tr , với giáo viên nhó /lớp sở giáo d c khác nơi tiếp nhận tr tiếp - sở đề xuất cấp quản lý giáo d c việc nâng cao chất lượng chă sóc giáo d c tr nhó / lớp/ trường/ địa phương 22 3.2 ộ d Đánh giá phát tri n tr gồm nội dung : - Đánh giá phát tri n th chất - Đánh giá phát tri n nhận thức - Đánh giá phát tri n ngôn ngữ - Đánh giá phát tri n tình , kĩ xã hội - Đánh giá phát tri n thẩ ĩ 3.3 P ươ Các phương pháp sau thường sử d ng đ theo dõi đánh giá phát tri n tr trường mầm non: quan sát tự nhiên; trò chuyện với tr ; phân tích sản phẩm hoạt động tr ; sử d ng tình trao đ i với ph huynh; ki m tra trực tiếp Tuy nhiên, quan sát tự nhiên phương pháp sử d ng chủ yếu trường mầm non 3.3 Q ự tri giác trực tiếp, không tác động hay can thiệp vào hoạt động tự nhiên tr Các thông tin quan sát i u tâ lí, hành vi tr ghi lại ột cách có hệ thống, có kế hoạch C th : - Quan sát lắng nghe cá nhân tr nói (quá tr nh hoạt động): ý tưởng cách diễn đạt ý tưởng, cách tr phá, cách tr sử d ng g tr iết - Quan sát lắng nghe cách giao tiếp, cách ứng xử, thái độ, t nh tr với ạn nhó ạn, nhó chơi, hoạt động sinh hoạt h ng ngày: có hợp tác việc theo nhó khơng, có lắng nghe người khác khơng, tha gia hay th động hoạt động nhó , chơi nhó ạn thường đặt nh vị trí nào: trưởng nhó , thành viên tích cực hay ph c tùng, ph thuộc tr i u đạt thỉnh cầu hay nguyện vọng nh tr có iết chia s ạn chơi khơng, có thường gây hay iết cách giải xung đột khơng tr có iết giải t nh khác xảy tr nh chơi hay khơng ) 3.3 rò rẻ - Trò chuyện cách tiếp cận trực tiếp với tr thơng qua giao tiếp b ng lời nói Trong trò chuyện, giáo viên có th đưa câu hỏi, gợi mở kéo dài trò chuyện đ có th thu thập thơng tin theo m c đích định - hi trò chuyện với tr giáo viên cần xác định c đích, nội dung phù hợp - Chuẩn ị phương tiện đồ dùng, đồ chơi cần thiết đ tạo gần gũi, quen thuộc - Gợi ý đ tr dùng động tác, cử i u đạt, tr chưa nói ng lời - Dùng lời nói ngắn ngọn, đơn giản ân cần trò chuyện với tr động viên, khuyến khích hướng tr vào trò chuyện - hi đưa câu hỏi, cần cho tr thời gian suy nghĩ đ trả lời, có th gợi ý - rò chuyện tr thoải ái, vui v , tự nguyện 23 3.3 P â ẩm ộ rẻ - Dựa sản phẩ hoạt động tr (các sản phẩ vẽ, nặn, cắt, dán, xếp h nh…), đ xe xét, phân tích, đánh giá ý tưởng, ức độ khéo léo, sáng tạo, khả thẩ ỹ tr tiến ộ tr hơng qua sản phẩ tr có th đánh giá ức độ kiến thức, kĩ năng, trạng thái xúc , thái độ tr - Việc đánh giá phát tri n tr thông qua sản phẩ tr tạo cần lưu ý: không vào kết sản phẩ vào q tr nh tr thực đ tạo sản phẩ (sự tập trung ý, ý thức thực sản phẩ đến cùng, thời gian thực hiện, cách thức sử d ng d ng c , vật liệu đ tạo nên sản phẩ , ức độ th khéo léo…) - Giáo viên cần ghi lại nhận xét vào sản phẩm tr lưu lại thành hồ sơ riêng tr Do sản phẩm tr thu thập theo thời gian nên giáo viên có th dựa vào sản phẩ đ đánh giá tiến tr 3.3.4 Sử d ng tình - Là cách thức thơng qua tình thực tế tình giả định đ đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi xã hội, kĩ giải vấn đề tr (Ví d : thái độ đồng t nh/khơng đồng tình tr hành vi tốt/ không tốt: đỡ bạn thấy bạn bị ngã; xả rác bừa ãi ĩ giải vần đề: có gọi người lớn gặp bất trắc không? biết chạy khỏi đá cháy? iết nối gậy đ khều óng gầ giường? có biết từ chối người lạ rủ khơng? ) - Khi sử d ng tình giả định đ thu thập thông tin cần thiết tr , giáo viên cần ý: + Tình phải phù hợp với m c đích đánh giá + T chức tình khéo léo đ tr tích cực tham gia bộc lộ cách tự nhiên + Những kết theo dõi tr tr nh chơi cần ghi chép lại 3.3.5 Đ q ể â : phương pháp phân tích tiến tr nh sinh trưởng phát tri n tr e nhận định trạng tr 3.3.6 r đ đưa ổi với ph huynh - Nh m m c đích khẳng định thêm nhận định, đánh giá giáo viên tr , đồng thời có biện pháp tăng cường phối hợp với gia đ nh chă sóc, giáo d c tr - Giáo viên có th trao đ i với ph huynh h ng ngày, trao đ i họp ph huynh, qua bu i thă gia đ nh tr đ thu thập thêm thơng tin tr (Ví d : Tr nói, thiếu hồ đồng có phải chậm phát tri n ngơn ngữ hay chưa thích ứng với mơi trường lớp học, mắc bệnh tự kỉ bất hòa trầm trọng gia đ nh ) Giáo viên phân tích thơng tin, xác định ngun nhân đ phối hợp với gia đ nh tìm biện pháp tác động giúp tr tiến 3.3.7 Sử d ng tập (Kiểm tra trực ti p) - Là cách sử d ng tập, giao nhiệm v cho tr tự giải quyết, thực đ xác định xem tr iết g , việc - Bài tập có th thực với nhóm tr , với tr 24 - Cho tr thực tập tr vui v , sảng khoái - Tránh can thiệp gây ảnh hưởng tr thực tập - Một tập có th kết hợp đo ột số số/lĩnh vực - Kết thực tr ghi vào phiếu đánh giá tr ưu ý: hi thực theo dõi, đánh giá tr , giáo viên cần thực phối hợp phương pháp khác ột cách linh hoạt đ có kết đáng tin cậy Việc lựa chọn phương pháp đánh giá tùy thuộc vào định giáo viên cho thích hợp với hồn cảnh, điều kiện thực tiễn 3.4 Các hình thứ nh giá phát triển c a trẻ Hoạt động đánh giá phát tri n tr nhà trường: Chủ yếu giáo viên tiến hành tr nh chă sóc, giáo d c tr ; cán ộ quản lí giáo d c (Bộ, ở, Phòng Giáo d c Ðào tạo Ban giá hiệu nhà trường) tiến hành với c đích khác hướng đến c đích chung là đ nâng cao chất lượng chă sóc, giáo d c tr 3.4.1 Đố rẻ a Đ rẻ: rẻ + Đánh giá diễn iến tâ - sinh lí tr h ng ngày hoạt động, nh phát i u tích cực tiêu cực đ kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động chă sóc, giáo d c tr + ộ d nh trạng sức kho tr - - hái độ, trạng thái xúc hành vi tr - iến thức kỹ tr + P ươ d ng ánh giá ột hay kết hợp nhiều phương pháp sau đ đánh giá tr : - Quan sát - rò chuyện, giao tiếp với tr - Phân tích sản phẩ hoạt động tr - rao đ i với ph huynh H ng ngày, giáo viên theo dõi tr hoạt động, ghi lại tiến ộ rõ rệt điều cần lưu ý vào s kế hoạch giáo d c nhật ký lớp đ điều chỉnh kế hoạch iện pháp giáo d c b Đ rẻ e + Xác định ức độ đạt tr lĩnh vực phát tri n theo giai đoạn, sở điều chỉnh kế hoạch chă sóc, giáo d c cho giai đoạn 25 + ộ d Đánh giá ức độ phát tri n tr theo giai đoạn th chất, nhận thức, ngôn ngữ, t nh , kỹ xã hội thẩ ĩ + P ươ d ng ột hay kết hợp nhiều phương pháp sau đ đánh giá tr : - Quan sát - rò chuyện, giao tiếp với tr - Đánh giá qua ài tập - Phân tích sản phẩ hoạt động tr - rao đ i với ph huynh Đánh giá tr nhà tr vào cuối độ tu i (6, 12, 18, 24 36 tháng tu i) dựa vào số phát tri n tr 3.4.2 Đố rẻ mẫ a Đ : rẻ ằ + Đánh giá trạng thái tâ – sinh lí tr h ng ngày hoạt động ăn, ngủ, vui chơi, học tập… tr nh phát i u tích cực tiêu cực đ kịp thời điều chỉnh việc t chức hoạt động chă sóc – giáo d c tr , lựa chọn điều kiện, iện pháp chă sóc, giáo d c phù hợp + ộ d nh trạng sức kho tr - - rạng thái xúc, thái độ, hành vi tr - iến thức kĩ tr + P ươ d ng ột hay kết hợp nhiều phương pháp sau đ đánh giá tr : - Quan sát - rò chuyện với tr - Phân tích sản phẩ hoạt động tr - rao đ i với ph huynh - d ng t nh - Đánh giá qua ài tập Phương pháp sử d ng có hiệu quả, dễ thực phương pháp quan sát trao đ i với ph huynh b Đ ự rể rẻ ề + 26 d / - Xác định (nắ đề theo giai đoạn được) ức độ đạt tr lĩnh vực phát tri n cuối chủ - Làm xây dựng điều chỉnh kế hoạch hoạt động giáo d c chủ đề/giai đoạn + ộ d - Đánh giá kết đạt tr so với c tiêu chủ đề theo lĩnh vực phát tri n th chất, nhận thức, ngôn ngữ, t nh – kĩ xã hội thẩ ĩ, theo c tiêu yêu cầu cần đạt kiến thức, kĩ năng, thái độ xác định chủ đề giáo d c - Đánh giá phù hợp nội dung, hoạt động giáo d c chủ đề với lực tr , xác định nguyên nhân đ sung, điều chỉnh kế hoạch hoạt động giáo d c chủ đề + P ươ d ng ột hay kết hợp nhiều phương pháp sau đ đánh giá tr : - Quan sát - rò chuyện với tr - Phân tích sản phẩ hoạt động tr - rao đ i với ph huynh - d ng t nh - Đánh giá qua ài tập Đối với h nh thức đánh giá phát tri n tr sau thực ột chủ đề giáo d c có th sử d ng phương pháp phù hợp với thông tin cần thu thập đ phân tích đánh giá c Đ ự rể ố ộ ổ rẻ + - Nắ phát tri n tr sau ột tr nh giáo d c, đề xuất xây dựng, điều chỉnh kế hoạch giáo d c nă , kế hoạch hoạt động chủ đề, điều kiện chă sóc giáo d c tr : sở vật chất, thiết ị, đồ chơi, nhân lực, thời gian, sách… nh tác động tích cực đến chất lượng chă sóc, giáo d c tr + ộ d Đánh giá ức độ phát tri n tr lĩnh vực: th chất, nhận thức, ngôn ngữ, t nh – kĩ xã hội, thẩ ĩ cuối ỗi độ tu i dựa vào c tiêu giáo d c tr lựa chọn phù hợp với yêu cầu thực tiễn địa phương + P ươ - Đánh giá phát tri n tr cuối độ tu i tiến hành vào tháng cuối nă học - Các phương pháp đánh giá phát tri n tr cuối nă tuỳ thuộc vào lựa chọn sử d ng giáo viên cho phù hợp với điều kiện, hồn cảnh Giáo viên có th sử d ng kết đánh giá tr h ng ngày đánh giá tr sau chủ đề đ sở đánh giá phát tri n tr cuối độ tu i 27 - ết đánh giá ghi vào phiếu đánh giá phát tri n tr , lưu vào hồ sơ cá nhân thông áo cho cha ẹ tr giáo viên ph trách nơi tr nhập học đ phối hợp đề xuất iện pháp giáo d c phù hợp ết không dùng đ xếp loại tr , không dùng đ so sánh tr n chọn tr vào lớp ột 3.5 Hồ 3.5 e dõ Đ ự rể rẻ m m rẻ ết đánh giá h ng ngày ghi vào nhật kí lớp s kế hoạch giáo d c ng nhận định chung, vấn đề n i ật, đặc iệt thu thập qua quan sát cá nhân ột nhó tr (có th ưu hạn chế) Căn vào g quan sát ghi chép được, giáo viên có th trao đ i với ph huynh đ xe xét, xác định nguyên nhân đ điều chỉnh kế hoạch có iện pháp giáo d c tác động kịp thời khắc ph c tồn tại, phát huy i u tích cực tr ngày lưu ý đ tiếp t c theo dõi 3.5.2 Đ cuối chủ đề” ự rể rẻ rẻ cuối ch * Phi Các m c tiêu nă ố ề t ng hợp theo “Phiếu đánh giá tr ề: học đánh số thứ tự liên tiếp (MT1, MT2 MTn) Ví d “Mẫu phiếu đánh giá phát tri n tr – tu i (chủ đề kì diệu nước) TT Họ tên trẻ MT MT MT … MT … MT … MT n Nguyễn Thị Hoa + – + Bùi Văn An – + + Hồ Thị Lan + + + T ng đạt 20 30 35 Tỉ lệ % 57,1 85,7 100% TỔNG … 35 - Đối với m c tiêu có t ng số tr đạt (+) 70 % giáo viên tiếp t c đưa m c tiêu chưa đạt vào m c tiêu giáo d c chủ đề/tháng - Đối với c tiêu có t ng số tr đạt (+) 70% th giáo viên số tr chưa đạt đ giúp tr r n luyện ọi lúc, ọi nơi tr nh giáo d c phối hợp với ph huynh đ giúp tr đạt 3.5.3 P ự rể rẻ ố ộ ổ Căn vào m c tiêu giáo d c tr theo kế hoạch nă học, từ đầu nă học, giáo viên cán quản lí nhà trường, cán quản lí ngành học có liên quan lựa chọn từ 30 – 40 m c tiêu đ xây dựng thành phiếu đánh giá phát tri n tr mẫu giáo Các m c tiêu lựa chọn phải đảm bảo đầy đủ lĩnh vực phát tri n, đáp ứng định hướng phát tri n tr địa phương 28 ( khảo Phiếu đánh giá phát tri n tr cuối độ qua tài liệu đánh giá giáo d c mầm non) ỉ ố rẻ em ăm 3.6 rể ươ ự rể rẻ ổ (nội dung tự t hi u) rì d rẻ, rẻ mẫ ộ ẩ m m non Nghiên cứu chương tr nh giáo d c ầ non hành qua hai văn ản: - Chương tr nh ầ non an hành k theo hông tư số: 17 /2009/ ngày 25 tháng nă 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo d c Đào tạo -BGDĐ - hông tư số: 28/2016/TT-BGDĐ ngày 30 tháng 12 nă 2016 Bộ trưởng Bộ Giáo d c Đào tạo việc sửa đ i, sung ột số nội dung chương tr nh giáo d c ầ non an hành k theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐ Xử ý ì ố m - Nă vững kiến thức tâ tiếp sư phạ lý học lứa tu i tr - Đ xử lý t nh sư phạ ắ 5.1 N mô a ầ tốt đặc iệt cần nắ non, giáo d c học ầ non giao vững: m m r ự gương ẫu giáo viên ặt giao tiếp có ý nghĩa quan trọng ự lịch thiệp, tế nhị giáo viên ột nhân tố định cho thành công Q P b ô rọ ố ượ - Phải coi đối tượng giao tiếp ột cá nhân, quyền: H , Đ, Vui chơi với đặc với ọi người quan hệ XH - ạo điều kiện đ e ột người, ột chủ th với đầy đủ riêng iệt Các e có quyền nh đẳng ộc lộ hết nét tính cách, thái độ, nhu cầu, nguyện vọng - hông áp đạt uộc e tuân theo ý giáo viên - Phải gây ấn tượng tốt với e từ lần đầu gặp ặt - Giáo viên phải iết lắng nghe ý kiến học sinh dù ý kiến hay sai không cắt ngang, hay tỏ thái độ khơng hài lòng, đ học sinh sợ hãi không dá đối thoại, không ày tỏ hết nguyện vọng nh - hông xúc phạ đến danh dự, phẩ - Biết khích lệ ưu c ó giá, học sinh học sinh r - Phải nghĩ tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người nh giao tiếp - uôn tin tưởng đối tượng giao tiếp - n động viên, khích lệ tinh thần e - Khơng quyền lợi thân mà gây thiệt hại, xúc phạ đến danh dự, nhân cách học sinh; Không nên ghen tỵ với thành tích người khác hơng nên cười chê, chế giễu thất bại đối tượng giao tiếp 29 d Đồ m r - Chủ th giao tiếp phải iết đặt vị trí nh vào vị trí đối tượng giao tiếp đ ứng xử phủ hợp với nhu cầu, ong uốn đối tượng giao tiếp - Biết xác điịnh thời gian không gian giao tiếp - hi giao tiếp không gây căng thẳng tâ trí đối tượng - au ỗi lần giao tiếp phải tạo niề giáo viên ới, khát vọng ă 5.2 a óm ă ị vui uốn tiếp xúc với m ướ Nhó kỹ i u khả dựa vào i u lộ ên sắc thái i u ngữ điệu, điệu lời nói, nội dung cử chỉ, điệu ộ, động tác… phán đoán xác trạng thái tâ lý ên chủ th đối tượng giao tiếp nhó kỹ ao gồ : * ă dự r é mă ỉ ó Nhờ tri giác nhạy én tinh tế trạng thái tâ lý qua nét ặt, hành vi, cử chỉ,, ngữ điệu, â điệu lời nói chủ th giao tiếp phát xác đầy đủ thái độ đối tượng - Xúc động giọng nói h n h n, lời nói ngắt quãng - hi vui v , tiếng nói tr o, nhịp nói nhanh - hi uồn, giọng nói trầ , nhịp chậ - hi lệnh, giọng cương quyết, sắc gọn - hi sợ hãi, ặt tái nhợt, hành động gò ó - hi xấu h ặt đỏ, hành động ối rối - hi tức giận ặt đỏ, tay nắ chặt * Kỹ chuyển từ tri giác bên vào nhận biết chất bên nhân cách ự i u lộ trạng thái tâ lý người thông qua ngôn ngữ, hành vi, cử chỉ, điệu ộ phức tạp Cùng ột trạng thái tâ lý đơi i u lộ ên ngồi ng hành vi, cử chỉ, điệu ộ khác Ngược lại ột hành vi, cử chỉ, điệu ộ lại i u nhiều tâ trạng khác * Kỹ định hướng trước tiếp xúc định hướng tiếp xúc với học sinh + Định hướng trước giao tiếp (phác thảo chân dung đối tượng giao tiếp)là thói quen cần thiết trước tiếp xúc với ất kỳ đối tượng giao tiếp - hi tiếp xúc với ất kỳ e học sinh nào, giáo viên cần có thơng tin cần thiết học sinh đó: ên, học lớp nào, t nh h nh học tập, đạo đức, e có nhu cầu hay vấn đề g , ố ẹ e g , sinh sống ng cách nào, hoàn cảnh gia đ nh sao…Đối với tập th học sinh hay ph huynh học sinh cần có thông tin - Việc phác thảo chân dung tâ lý th việc giao tiếp đạt kết Nó giúp cho giáo viên có phương án ứng xử phù hợp 30 + Đinh hướng tr nh giao tiếp i u ên ng phản ứng, hành vi, cử chỉ, cách nối cho phù hợp với thay đ i liên t c thái độ, hành vi, cử chỉ, nội dung ngôn ngữ học sinh phản ứng tr nh giao tiếp ỹ định hướng giao tiếp quan trọng, định hành vi thái độ giáo viên tiếp xúc với học sinh hi tiếp xúc với học sinh, giáo viên phải iết nh nói g với học sinh, phải đoán trước học sinh trả lời nh th việc giao tiếp ới đạt kết qủa tốt óm ă ị ị ỹ định vị th hiện: - xây dựng ô h nh nhân cách học sinh gần với thực, tương đối n định giáo viên có hành vi ứng xử phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, đặc tâ lý học sinh - iết xác định vị trí giao tiếp, iết đặt vị trí nh vào vị trí đối tượng đ có th thơng , chia s tâ tư, t nh iết tạo điều kiện đ giải toả rào cản tâ lý, giúp đối tượng chủ động thoải giao tiếp với nh (đồng ) - xác định không gian thời gian giao tiếp Biết chọn địa , thời gian đấu, dừng, tiếp t c, kết thúc tr nh giao tiếp có ý nghĩa quan trọng tới kết giao tiếp óm ă ề ỉ ề ể q rì Nhó kỹ th khả chủ nhận thức, thái độ, hành vi, phản ứng nh iết đọc vận động nét ặt, điệu ộ, cử chỉ, dáng đi, cử động toàn thân, tư học sinh iết “nh n thấy” “nghe thấy” loại ngôn ngữ i u , ngôn ngữ nói học sinh đ xác định nội dung nhu cầu e Nhó kỹ ao gồ kỹ sau: + ỹ quan sát ng ắt: phát ng thay đ i cử chỉ, điệu ộ, àu sắc nét ặt, đặc iệt vận động đôi ặt tư toàn thân đối tượng giao tiếp đ nhận thấy thay đ i cá nhân đối tượng giao tiếp + ỹ nghe: Biết tập trung ý, iết hướng hoạt động giác quan ý thức chủ th giao tiếp vào việc lắng nghe đối tượng giao tiếp nói g , đ có đủ thơng tin + ỹ xử lý thông tin + ỹ điều chỉnh, điều n: - Biết điều chỉnh, điều n ản thân: có cử chỉ, điệu ộ, ánh với đối tượng, hoàn cảnh, nội dung, nhiệ v , c đích giao tiếp ắt, n cười phù hợp - Điều n đối tương giao tiếp hi u đặc tâ lý, hoàn cảnh sống, nhu cầu, ước uốn đ i tượng giao tiếp thời giao tiếp, đồng thời iết sử d ng phương tiện giao tiếp hợp lý đ khích lệ, động viên, răn đe…họ theo c đích giáo d c d óm ă ửd ươ * Phương tiện ngôn ngữ: + Ngôn ngữ độc thoại: giáo viên phải có kỹ - Cách diễn đạt - Ngữ điệu 31 chủ ngôn ngữ, th qua: - Giọng nói - Cách dùng từ - ự nắ vững nội dung ài giảng ột cách sâu sắc - Biết cách thu hút ý, t nh , hoạt động trí tuệ học sinh + Ngơn ngữ đối thoại: - Nội dung lời nói tác động vào ý thức - Ngữ điệu lời nói tác động ạnh vào t nh người V ý nghĩa nhau, người thầy có kinh ngiệ ao iết lựa chọn cách diễn đạt cho phù hợp với học sinh, hoàn cảnh giao tiếp c th + Ngôn ngữ viết: * ỹ sử d ng phương tiện phi ngôn ngữ: cử chỉ, điệu ộ, nét ặt, n cười, ánh 5.3 Q X rì ị ý ì ấ ố m ề Nhà sư phạ phải xác định âu thuẫn chứa đựng t nh sư phạ , ý thức phải giải vấn đề g t nh hướng giải ậ ô Xe xét thông tin liệu có sẵn, thu thập thê tích xử lý liệu thu thông tin ới xếp, phân Đây ước đề giả thiết sở vấn đề cần giải ý thức rõ ràng i u đạt ng ngôn ngữ Ở ước này, óc tưởng tượng sư phạ khả linh hoạt trí tuệ phát huy, nhà sư phạ có th h nh dung tất cách giải có th có, k cách giải coi thiếu tính sư phạ rong h nh dung cách giải cách giải hợp lý với lý ảo vệ cho cách xử lý lộ d ự ọ kiế ối quan hệ có liên quan t nh t giải pháp lựa chọn giải pháp tốt e Đ giống khác q Dựa lập luận tr nh ày đ đề ài học kinh nghiệ ng quy tắc, nguyên tắc giáo d c liên tiếp, nêu lên nguyên tắc giải khái quát nhất, áp d ng giải t nh sư phạ tương tự T A THÊM + Chương tr nh Mầ non an hành k theo hông tư số: 17/2009/ ngày 25 tháng nă 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo d c Đào tạo -BGDĐ + hông tư số: 28/2016/TT-BGDĐ ngày 30 tháng 12 nă 2016 Bộ trưởng Bộ Giáo d c Đào tạo việc sửa đ i, sung ột số nội dung chương tr nh giáo d c ầ non an hành k theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐ 32 + Các tài liệu lý luận dạy học, lý luận giáo d c + Các tài liệu tâ lý học lứa tu i học sinh trung học sở + Các tài liệu dạy học tích hợp, phương pháp dạy học tích cực giáo giáo d c ph thông + Các tài liệu giao tiếp sư phạ + Các số đánh giá phát tri n tr nhà tr , tr tri n tr e nă tu i (nội dung tự t hi u) + Các tài liệu đánh giá giáo d c 33 ầ non ẫu giáo ộ chuẩn phát ... giao tiếp (phác thảo chân dung đối tượng giao tiếp)là thói quen cần thi t trước tiếp xúc với ất kỳ đối tượng giao tiếp - hi tiếp xúc với ất kỳ e học sinh nào, giáo viên cần có thơng tin cần thi t... c đích giao tiếp ắt, n cười phù hợp - Điều n đối tương giao tiếp hi u đặc tâ lý, hoàn cảnh sống, nhu cầu, ước uốn đ i tượng giao tiếp thời giao tiếp, đồng thời iết sử d ng phương tiện giao tiếp... học ầ non giao vững: m m r ự gương ẫu giáo viên ặt giao tiếp có ý nghĩa quan trọng ự lịch thi p, tế nhị giáo viên ột nhân tố định cho thành công Q P b ô rọ ố ượ - Phải coi đối tượng giao tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: tai lieu nghiep vu chuyen nganh thi tuyen vien chuc giao vien mam non (5) , tai lieu nghiep vu chuyen nganh thi tuyen vien chuc giao vien mam non (5)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay