25 chủ điểm ngữ pháp IELTS cho người mới bắt đầu IELTS fighter

295 32 2
  • Loading ...
1/295 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:37

IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter MỤC LỤC UNIT 1: PRESENT SIMPLE (Hiện đơn) UNIT 2: PRESENT CONTINUOUS (Hiện tiếp diễn) 21 UNIT 3: PRESENT PERFECT (Hiện hoàn thành) 33 UNIT 4: PAST SIMPLE (Quá khứ đơn) .46 UNIT 5: PAST CONTINUOUS & PAST PERFECT (Quá khứ tiếp diễn khứ hoàn thành) .58 UNIT 6: FUTURE SIMPLE (Tương lai gần dạng “be + going to”) 70 UNIT 7: FUTURE PERFECT CONTINUOUS & FUTURE PERFECT (Tương lai hoàn thành tương lai hoàn thành tiếp diễn) 81 UNIT 8: PRONOUN (Đại từ) .88 UNIT 9: ARTICLE (Mạo từ) .100 UNIT 10: NOUN (Danh từ) .109 UNIT 11: ADJECTIVE (Tính từ) 125 UNIT 12: ADVERB (Trạng từ) 139 UNIT 13: VERB (Động từ) 147 UNIT 14: LINKING VERBS (Liên động từ) .155 UNIT 15: AUXILIARY VERB (Động từ khuyết thiếu) .163 Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu Trang |1 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter UNIT 16: REGULAR AND IRREGULAR VERBS (Động từ có quy tắc bất quy tắc) .171 UNIT 17: PREPOSITIONS (Giới từ) 178 UNIT 18: PASSIVE VOICE (Câu bị động) 187 UNIT 19 (Bổ trợ): CÁCH PHÂN BIỆT TỪ VỰNG (Danh từ - Động từ - Tính từ - Trạng từ - Giới từ) .196 UNIT 20: RELATIVE CLAUSE (Mệnh đề quan hệ) 211 UNIT 21: CONJUNCTION (LIÊN TỪ) 220 UNIT 22: SUBJECT – VERB AGREEMENT (Sự hòa hợp chủ ngữ động từ) 227 UNIT 23: CONDITIONAL SENTENCES and “WISH” (Câu điều kiện câu ước) .236 UNIT 24: INVERSIONS (Các loại câu đảo ngữ) 244 UNIT 25: REPORTED SPEECH (Câu tường thuật) 252 TEST 260 TEST 271 TEST 279 TEST 287 Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu Trang |2 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter LỜI MỞ ĐẦU Các bạn thân mến! IELTS trở thành xu hướng khơng ưu điểm vượt trội so với chứng tiếng Anh khác mà tính ứng dụng cao kỳ thi học tập, cơng việc Vì vậy, IELTS ngày trở nên phổ biến nhiều đối tượng lựa chọn để học tập Tuy nhiên, người bắt đầu nên học từ đâu, học khơng phải biết Chính Ms Như Quỳnh đội ngũ chiến binh IELTS Fighter dành thời gian biên soạn sách “Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu”, giúp bạn xây dựng lộ trình học ngữ pháp cô đọng để áp dụng vào kỳ thi IELTS Cuốn sách dành cho ai? Bất kỳ chuẩn bị cho kỳ thi IELTS sử dụng sách Mặc dù thi IELTS khơng có phần kiểm tra ngữ pháp cụ thể, việc nhận biết sử dụng ngữ pháp việc vô quan trọng Sử dụng sách nào? Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu Trang |3 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter Có hai cách để sử dụng sách Các bạn Unit 1, học đến phần cuối sách, bạn chọn làm Test cuối sách để xem yếu phần kiến thức học từ phần trước Sách bao gồm gì? Cuốn sách bao gồm 25 chủ điểm ngữ pháp 25 UNIT giúp em “chiến thắng” kỳ thi IELTS Ngoài phần lý thuyết bao gồm cách ứng dụng IELTS, dạng tập thiết kế có format dựa theo CẤU TRÚC BÀI THI IELTS (Speaking Writing), giúp bạn làm quen với đề thi từ bước Ngồi phía cuối sách Test tổng hợp ngữ pháp nhằm hệ thống kiểm tra kiến thức bạn Với cách biên soạn vậy, Ms Như Quỳnh đội ngũ chiến binh IELTS Fighter hy vọng giúp bạn cải thiện, nắm vững chủ điểm ngữ pháp quan trọng xây dựng vốn từ vựng tốt, giúp bạn tự tin chinh phục mục tiêu IELTS Hy vọng sách có ích với tất bạn cẩm nang ôn luyện IELTS tuyệt vời bắt đầu! Chúc bạn học tốt! Ms Như Quỳnh Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu Trang |4 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter NHỮNG BỘ TÀI LIỆU CỰC CHẤT DO IELTS FIGHTER BIÊN SOẠN IELTS Fighter trung tâm luyện thi có tiếng lĩnh vực đào tạo tiếng Anh IELTS Một điểm mà IELTS Fighter nhiều học viên, người theo dõi hành trình phát triển trung tâm u thích IELTS Fighter thường xuyên chia sẻ tài liệu luyện thi hay hấp dẫn cho bạn học Trước đến với phần sách, IELTS Fighter xin giới thiệu tài liệu IELTS chất lượng biên soạn để giúp bạn ơn thi hiệu có điểm số IELTS mong muốn Bộ IELTS Writing Target Task 1: https://bit.ly/2Qqggtq Task 2: https://bit.ly/2NaaePU Bộ giải chi tiết Cambridge IELTS từ 7-11 https://bit.ly/2NCAkuc Cuốn sách IELTS Writing từ A-Z https://bit.ly/2MqEEbs Tổng hợp từ vựng IELTS Speaking từ A-Z https://bit.ly/2MqFtky Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu Trang |5 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter Ideas for IELTS topics from IELTS Fighter https://bit.ly/2p2aW2X Tổng hợp mẫu IELTS Writing chất lượng Task 1: https://bit.ly/2Ohwdke Task 2: https://bit.ly/2NC1S30 IELTS Vocabulary – band 7.5 https://bit.ly/2MmCERq Đăng ký TEST THỬ TRÌNH ĐỘ IELTS MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY IELTS Fighter mong sách giúp đỡ chiến binh đường chinh phục thi IELTS nói chung phần thi Speaking nói riêng Nếu có thắc mắc IELTS, bạn gửi lên group IELTS Fighter – Hỗ trợ học tâp để thầy cô đội ngũ chuyên môn giúp bạn giải đáp nhé! Fanpage “IELTS Fighter”: www.fb.com/ielts.fighter Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu Trang |6 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter Group “IELTS Fighter - Hỗ trợ học tâp”: www.fb.com/groups/ieltsfighter.support Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu Trang |7 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter UNIT 1: PRESENT SIMPLE (Hiện đơn) CÔNG THỨC 1.1 Câu khẳng định Động từ “to be” Động từ hành động Công S + am/ is/ are+ thức N/ Adj - I + am - He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm + is - You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + are Ví dụ S + V(s/es) - I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + V(nguyên thể) - He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ khơng đếm + V(s/es) - I am a teacher (Tôi - I often go to school by giáo viên.) bus (Tôi đến - He is a lawyer (Ông luật sư) trường xe buýt) - She does homework Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu Trang |8 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter - The watch is expensive (Chiếc đồng hồ đắt every evening (Cô làm nhà tối) tiền) - The Sun sets in the West - They are students (Họ (Mặt trời lặn hướng sinh viên) Tây) LƯU Ý - Với từ có tận “o”, “ch”, “sh”, “x”, “s” dùng với ngơi số ít, thêm đuôi “es” (go – goes; – does; watch – watches; fix – fixes, miss – misses, wash - washes ) - Với từ có tận “y” dùng với ngơi số ít, bỏ “y” thêm đuôi “ies” (copy – copies; study – studies) - Với từ lại, thêm “s” (see – sees; play – plays,…) 1.2 Câu phủ định Động từ “to be” Động từ hành động Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu Trang |9 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter Công S + am/are/is + not +N/ S + do/ does + not + thức Adj V(nguyên thể) (Trong đó: “do”, “does” trợ động từ.) Chú ý is not = isn’t not = don’t (Viết tắt) are not = aren’t does not = doesn’t Ví dụ - I am not a teacher (Tôi - I not (don’t) often go giáo viên.) to school by bus (Tôi - He is not (isn’t) a lawyer (Ông luật sư) - The watch is not (isn’t) expensive (Chiếc đồng hồ đắt tiền) - They are not (aren’t) students (Họ sinh viên) không thường xuyên đến trường xe buýt) - She does not (doesn’t) homework every evening (Cô không làm nhà tối) - The Sun does not (doesn’t) set in the South (Mặt trời không lặn hướng Nam) Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu T r a n g | 10 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter Wear a professional business suit This point should be emphasized enough First (6) are extremely important in the interview process Women should (7) wearing too much jewelry or make up Men should avoid flashy suits or wearing too much perfume It is (8) important that you feel comfortable While a suit is the standard interview attire in a business environment, if you think it is (9) informal environment, call before and ask Regardless, you can never be overdressed (10) you are wearing a tailored suit Question 1: A why B when C where D that Question 2: A with B in C on D for Question 3: A expected B unexpected C unexpectedly D expectedly Question 4: A you B your C yours D yourself Question 5: A pleasant B happy C disappointed D excited Question 6: A attentions B attendances C impressions D pressures Question 7: A avoid B suggest Question 8: A too B also C enjoy Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu C either D mind D so T r a n g | 281 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter Question 9: A a B an C the D no article Question 10: A as if B why C unless D if Bài 3: Cho dạng từ ngoặc để hoàn thiện đoạn văn sau In our lives, we (1-travel) _from one place to another for a great variety of reasons and while travelling we greatly (2depend) _on cars, whether it is a private car or a public bus The number of car owners (3-increase) every day because every person expects the freedom to travel and comfort while travelling And that is why most of us want to own a car However, owning a car has many advantages and disadvantages as well The main advantage of owning a car is that it gives the freedom to travel If you have a car then you (4-no need) _ to be limited to fixed routes and timetables Moreover, a car-owner can take is/her family members with him/her and other necessary goods whenever he/she wishes which might have been impossible otherwise In addition, personal cars (5-give) _comfort while travelling on the contrary to the public buses which are so Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu T r a n g | 282 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter crowded and disgusting You can read books, listen to music or even can play with kids while you are in your own car but those all seems to be impossible in a public transport On the contrary, owning a car is very expensive The price of the car, the cost of the tax, insurance cost, fuel cost, driver's salary, car repairing etc all must be considered before (6-buy) a car and that is why it is out of reach of the middle-class people Moreover, private cars can not carry many passengers at a time yet occupy spaces in the street As the number of cars is increasing in the road so does the traffic jam Perhaps the major disadvantage of cars, in general, is the huge damage they to the human health and to the environment More cars (7-mean) more pollution The environment pollution is a serious issue today and at any cost, we must reduce the amount of pollution and if we consider it then owning a car is never a good idea To sum up, (8-have) a car gives someone freedom but if public transportation system is easily accessible, safe and efficient, then the idea of buying and owning a car should be abandoned Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu T r a n g | 283 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter Bài 4: Cho dạng từ ngoặc sau để tạo thành câu có nghĩa Pollution is a treat to the environment (globe) 2. _ of the new aircraft will start next year (produce) Wealth had not brought them (happy) France was a power (colony) She was very : she writes poetry and paints (create) Bài 5: Đoạn văn sau chứa lỗi sai Tìm sửa chúng để tạo thành IELTS Writing Task hoàn chỉnh Participation in cultural activities, by age 16-24 25-44 45-74 All aged 16 and over % % % % 35 22 17 22 11 17 22 19 Cultural purchases 11 17 18 16 Any visual arts Any writing 30 17 16 11 15 Any performance* Undertaking any crafts Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu T r a n g | 284 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter Computer based 10 * Dancing, singing, playing musical instruments and acting The table shows details of participate in a variety of cultural activities over a year, according to the age of the participants Overall, any performance, which includes dancing, singing, playing music instruments and acting, had the highest level of participation, with 22% of respondents participating in the previous 12 month By contrast, computer-based activities had the lowest level of participation (6 per cent) People aged between 45 and 74 years old were most likely to undertake any activity to with crafts (22 per cent), while performances were more likely to be participated in by those aged 16 to 24 (35 per cent) The differences between age groups were particularly marked in the case of visual arts and writing categories, where participation rates are around three times higher for younger people than for the older ones It is clear from the evidence that aging plays a significant role in the popularity of the cultural activities listed Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu T r a n g | 285 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter ĐÁP ÁN Bài 1C 2B 3C 4B 5D 6C 7A 8A 9B 10D 1C 2B 3B 4D 5A 6C 7A 8B 9B 10D Bài Bài travel give depend buying is increasing/ mean increases having don’t need Bài global; production; happiness; colonial; creative Bài participate => participation Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu T r a n g | 286 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter music => musical month => months are => were aging => age TEST Bài 1: Cho dạng từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh He seems to be very proud of his……………… (achieve) I don’t really like……………… cold weather because it will be hard for me to wake up early (freeze) It was extremely of you to leave your library books on the bus (care) Mary’s beginning to grow out of his jeans I’d better them for him this weekend (long) Jimmy is a very ………………student in his class (energy) Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu T r a n g | 287 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter Thousands of people turned up for the Pop Festival where the main .was Bob Dylan (attract) I spent my in the country (child) Many people still refuse to believe that smoking is (harm) He is probably the most tennis player of all time (success) 10 If you are ……………… when you write your composition, you will probably get a good grade (care) Bài 2: Cho dạng động từ sau để tạo thành IELTS Writing Task hoàn chỉnh The chart below shows figures for attendances at hospital emergency care departments in Northern Ireland by age group in December 2016 and December 2017 Attendances at emergency care departments per 1000-population Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu T r a n g | 288 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter The bar chart (1-compare) _ the number of visits (2make) _ by people in six age categories to hospital emergency wards in Northern Ireland in the December of 2016 and 2017 It is clear that elderly people and the youngest children (3be) _ the most frequent visitors to A&E (accident and emergency) departments Also, there (4-be) _ a slight increase in the rate of emergency care attendances among all six age groups from December 2016 to December 2017 Looking first at the older age groups, roughly 65 out of every 1000 people (5-age) _ 75 and over attended A&E wards in December 2016, and this rose to almost 70 attendances per 1000population one year later Interestingly, those aged 65 to 74 (6be) _ less than half as likely to require emergency treatment, with around 30 attendances per 1000-population in both months At the other end of the age scale, the figures for A&E visits by under5s (7-rise) _ marginally from around 50 to approximately 52 per 1000-population over the one-year period Children aged to 15 (8-make) _ the fewest visits, at just over 20 per 1000population in both months Finally, there was almost no difference in Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu T r a n g | 289 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter the figures for emergency care attendances among people aged 16 to 44, 45 to 64 and 65 to 74 Bài 3: Chọn đáp án điền vào chỗ trống đoạn văn sau In the home a dad is very important He is the (1) who provides us with money to feed and clothe ourselves He can decorate your bedroom, mend your radio, make cages for your pets, repair a puncture in your bicycle tyre and help you with maths homework A dad can be very useful for (2) you in the car to and from parties, music and dancing lessons A dad is the person whom you ask for pocket money He is the one who (3) about the time you spend talking on the phone, as he has to pay for the bills Dad is someone who will support you in a(n) (4) , if he believes you to be right He is someone who reads your school (5) and treats if it is good A dad likes to come into a nice happy home evening, and settle back in his chair with a newspaper A man B someone C person D anyone D carrying A bringing B taking C picking A explains B shouts C complains Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu D groans T r a n g | 290 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter A talk B discussion C disagreement D argument A report B result C record D review Bài 4: Chọn đáp án để điền vào câu sau I suggest to the movies A go B going C to go D went I have sent you a lot of letters but you have never been A respond B response C responsive D responsively The cost of is very high in big cities A life B live C living D lived The next stage in the development of television is .TV A interact B interaction C interactive D interactively By learning English, you can get access to the world’s A develop B development C developed D developing Hurry up, or you won’t the last bus A miss B take C catch D go He can swim and can I Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu T r a n g | 291 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter A to B too C so D such Let’s wait the rain stops A until B after C before D when this street, you will see my school on the left A Reach B Take C Arrive D Come 10 What have fashion designers to modernise the Ao dai? A B did C done D doing Bài 5: Viết lại câu sau cho nghĩa không đổi Reading scientific books is one of my interests I'm … Unless he phones her immediately, he won't get any information If The garage is going to repair the car for us next week We are going to The news was so wonderful that she decided to have a celebration It was It's very difficult to leave here after such a long time It isn't I'm always nervous when I face a lot of people Facing Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu T r a n g | 292 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter How long is it since they bought the house? When ? My best friend is a very excellent student His name is Minh My best friend … John gave his mother a special present on her birthday A special present 10 The owners of companies are usually very rich The people Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu T r a n g | 293 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter ĐÁP ÁN Bài 1 achievements; freezing; careless; lengthen; energetic attraction; childhood; harmful; successful; 10 careful Bài compares; made; were; was; aged; were; rose; made Bài 1C 2B 3D 4D 5A Bài 1B 2C 3C 4C 5B 6C 7C 8A 9B 10C Bài I'm interested in reading scientific books If he doesn’t phone her immediately, he won't get any information We are going to have the car repaired by the garage next week It was such wonderful news that she decided to have a celebration It isn't easy to leave here after such a long time Facing a lot of people always makes me nervous Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu T r a n g | 294 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www.ielts-fighter.com Fanpage: www.facebook.com/ielts.fighter When did they buy the house? My best friend is a very excellent student His name is Minh My best friend, whose name is Minh, is a very excellent student John gave his mother a special present on her birthday A special present was given to John’s mother by him on her birthday 10 The people who own companies are usually very rich Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu T r a n g | 295 ... đáp nhé! Fanpage IELTS Fighter : www.fb.com /ielts. fighter Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu Trang |6 IELTS FIGHTER – As easy as pie! Website: www .ielts- fighter. com Fanpage:... www.facebook.com /ielts. fighter Group IELTS Fighter - Hỗ trợ học tâp”: www.fb.com/groups/ieltsfighter.support Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu Trang |7 IELTS FIGHTER – As easy... thi IELTS khơng có phần kiểm tra ngữ pháp cụ thể, việc nhận biết sử dụng ngữ pháp việc vô quan trọng Sử dụng sách nào? Trọn 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS dành cho người bắt đầu Trang |3 IELTS FIGHTER
- Xem thêm -

Xem thêm: 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS cho người mới bắt đầu IELTS fighter , 25 chủ điểm ngữ pháp IELTS cho người mới bắt đầu IELTS fighter

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay