Slide Kĩ thuật OFDM và FBMC

21 14 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:32

Đề tài: TÌM HIỂU VỀ THUẬT OFDM FBMC GVTH: TRẦN DUY NHẬT VIỄN SVTH: HOÀNG THANH NHÃ PHẠM QUÝ ĐỖ MINH PHƯƠNG NỘI DUNG THỰC HIỆN • GIỚI THIỆU VỀ THUẬT OFDM • GIỚI THIỆU VỀ THUẬT FBMC • SO SÁNH GIỮA OFDM FBMC THUẬT OFDM • • OFDM có nghĩa Orthogonal frenquency division multiplexing nghĩa ghép kênh phân chia theo tần số trực giao Sự trực giao miền thời gian tín hiệu tín hiệu cách chu kỳ khoảng thời gian symbol Hình 1.1 Tín hiệu trực giao miền thời gian tần số THUẬT OFDM • Kỹ thuật OFDM sóng mang trực giao với nhau, hiệu suất sử dụng phổ lớn so với kỹ thuật điều chế thơng thường Hình 1.2a Phổ tín hiệu FDM, 1.2b Phổ tín hiệu OFDM • => thuật tiết kiệm băng thông lớn KĨ THUẬT OFDM • Sơ đồ khối : THUẬT OFDM • • Dữ liệu đầu vào đầu phải điều chế số trước qua khối S/P Có phương pháp điều chế thường dùng : + M-PSK (Phase Shift Keying) + M-QAM (Quarature Amplitude Modulation) THUẬT OFDM • • KHỐI S/P ( Serial to parallel ) : điều chế liệu nối tiếp sang song song Chức khối S/P chia luồng liệu nối tiếp tốc độ cao thành nhiều luồng liệu song song theo hàng theo cột có tốc độ thấp THUẬT OFDM • • Khối IFFT khối biến đổi Fourier ngược Chức : chuyển đổi tín hiệu điều chế PSK QAM miền tần số miền thời gian sau thêm khoảng vảo vệ khối chèn CP truyền kênh truyền KĨ THUẬT OFDM • Khối CPin (Cyclic prefix in) • Khối CPin có chức chèn khoảng bảo vệ để tránh nhiều xun tự tự (symbol) Do có truyền lan đa đường, tín hiệu điểm thu có tượng trải trễ Do phiên thu symbol theo nhiều tia khác lấn lên mặt thời gian, gây nên nhiễu xuyên tự ISI (InterSymbol Interference) Để khắc phục, người ta sử dụng khoảng bảo vệ CP hay tiền tố vòng, chép phần cuối tìn hiệu đưa lên đầu tín hiệu KĨ THUẬT OFDM • Khối P/S ( Khối parallel to serial) : điều chế liệu song song sang nối tiếp THUẬT OFDM • • Khối Cpout (Cyclic prefix out): Tín hiệu sau thu từ kênh truyền loại bỏ khoảng bảo vệ khối Nếu trải trễ nhỏ khoảng bảo vệ khơng có tượng giao thoa tự trước tự tại, khơng gây nhiễu ISI ICI Tuy nhiên, tín hiệu nhận máy thu tổng thành phần đa đường nên gây dịch pha cho sóng mang Việc ước lượng lại kênh truyền máy thu khắc phục dịch pha KĨ THUẬT OFDM • Khối FFT • Khối có chức chuyển tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số để tiến hành giải điều chế bên phía thu KĨ THUẬT OFDM • Khối P/S ( Thu ): có chức chuyển đổi tính hiệu từ song song sang • nối tiếp để tiến hành giải điều chế bên phía đầu thu Ngõ tín hiệu sau khối P/S chuỗi giá trị tín hiệu I Q • Giải điều chế số phía thu : • Tiến hành điều chế tín hiệu từ khối P/S sang chuỗi bit liệu đàu vào bên phát KĨ THUẬT OFDM • Ưu nhược điểm: • Ưu điểm : - Đạt hiêu sử dụng phổ tần cao tiết kiệm băng thơng cách đáng kể - Loại trừ nhiễu xuyên symbol ( ISI ) nhiễu sóng mang - Giảm sựu phức tạp máy phát máy thu sử dụng FFT IFFT - Truyền liệu với tốc độ cao KĨ THUẬT OFDM • Nhược điểm: - Vì sử dụng việc dịch tần số cần sai lệch nhỏ tính trực giao cảu sóng mang phụ Máy phát thu cần phải sử dụng tần số để thực tính trực giao Hiệu suất sử dụng băng thơng bị giảm có lớp bảo vệ KĨ THUẬT FBMCFBMC chữ viết tắt Filter bank Multicarrier – Điều chế lọc đa sóng mang • FBMC sử dụng lọc hình xung =>> cung cấp mức độ hiệu quang phổ cao KĨ THUẬT FBMC • Sơ đồ khối: THUẬT FBMC • Khối điều chế giải điều chế OQAM: • OQAM chữ viết tắt Offset-Quadrature Amplitude Modulation • Điều chế OQAM ánh xạ tín hiệu lên chòm phương pháp điều chế OQAM KĨ THUẬT FBMC • Khối lọc pulse shaping filter • Tín hiệu sau qua biến đổi IFFT đưa qua lọc hình xung thuật ta sử dụng lọc Phydyas Bộ lọc Phydyas miền thời gian Bộ lọc Phydyas miền tần số THUẬT FBMC • Tín hiệu vào nhân trực tiếp với lọc Phydyas miền thời gian, sau qua P/S để nối tín hiệu lại để truyền kênh truyền Tín hiệu FBMC chưa qua lọc Tín hiệu FBMC sau qua lọc SO SÁNH GIỮA OFDM FBMC ...NỘI DUNG THỰC HIỆN • GIỚI THIỆU VỀ KĨ THUẬT OFDM • GIỚI THIỆU VỀ KĨ THUẬT FBMC • SO SÁNH GIỮA OFDM VÀ FBMC KĨ THUẬT OFDM • • OFDM có nghĩa Orthogonal frenquency division multiplexing... vệ KĨ THUẬT FBMC • FBMC chữ viết tắt Filter bank Multicarrier – Điều chế lọc đa sóng mang • FBMC sử dụng lọc hình xung =>> cung cấp mức độ hiệu quang phổ cao KĨ THUẬT FBMC • Sơ đồ khối: KĨ THUẬT... số KĨ THUẬT OFDM • Kỹ thuật OFDM sóng mang trực giao với nhau, hiệu suất sử dụng phổ lớn so với kỹ thuật điều chế thông thường Hình 1.2a Phổ tín hiệu FDM, 1.2b Phổ tín hiệu OFDM • => Kĩ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Kĩ thuật OFDM và FBMC, Slide Kĩ thuật OFDM và FBMC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay