PTTKHTHỆ THỐNG BÁN HÀNG QUẦN ÁO

83 31 1
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:25

BỘ CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ======***====== BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Giáo viên: Nhóm : Lớp: Thành viên: Hệ thống: Ths Nguyễn Thị Nhung CNTT1 K11 Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Thanh Thúy Nguyễn Thị Nga Bùi Thị Ninh Quản lý cửa hàng quần áo thời trang nữ 92 WEAR Hà nội, Năm 2018 LỜI MỞ ĐẦU Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng quần áo thời trang nữ 92 WEAR Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng quần áo thời trang nữ 92 WEAR Bảng phân công công việc Tên thành viên Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Thanh Thúy Nguyễn Thị Nga Bùi Thị Ninh Công việc cụ thể Phỏng vấn,khảo sát chi tiết hệ thống,mơ tả phân tích use case,phân tích use case,thiết kế giao diện usecase Phỏng vấn, khảo sát chi tiết hệ thống,mô tả phân tích use case,phân tích use case,thiết kế giao diện usecase Tổng hợp biểu mẫu, khảo sát chi tiết hệ thống,mơ tả phân tích use case,phân tích use case,thiết kế giao diện usecase Lập phiếu điều tra, khảo sát chi tiết hệ thống,mơ tả phân tích use case,phân tích use case,thiết kế giao diện usecase Phân tích thiết kế hệ thống Contents Phân tích thiết kế hệ thống Chương Khảo sát hệ thống 1.1 Khảo sát sơ 1.1.1 Mục tiêu - Tìm hiểu cách thức tìm nhập nguồn nhập hàng từ NSX - Cách lưu trữ thơng tin hàng hóa hệ thống, thiết lập thuộc tính cho phiếu nhập xuất hàng - Các thao tác thay đổi hệ thống nhân viên thực việc đổi sản phẩm cho khách hàng - Thiết lập chức quản lý cho người quản lý hệ thống: quản lý doanh thu, số lượng hàng hóa bán kho, kiểm tra bảng chấm công nhân viên… - Cách bảo mật hệ thống 1.1.2 Phương pháp • Phỏng vấn KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN Người vấn Người vấn Nhân viên kho hàng chị Nguyễn Thị Phương Mai Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Thúy Địa điểm vấn Ngày hẹn: • Bắt đầu từ 8h30 ngày địa 93,Hồ Tùng Mậu ,Cầu Giấy ,Hà Nội 20/9/2018 Mục đích • Kết thúc vào 9h30 ngày 20/9/2018 Dữ liệu cần thu thập hoạt động hệ thống, ràng buộc hay hạn chế hệ thống ưu nhược điểm hệ thống Thỏa thuận để phép tìm hiểu kĩ cách thức hoạt động chức hệ thống Chúng ta cần tìm hiểu cách thức nhân viên sử dụng hệ thống hiệu quản nhất, khó khăn hay thuận lợi sử dụng hệ thống Cửa hàng quần áo thời trang nữ 92 WEAR , Lịch trình Thời gian dự kiến Phân tích thiết kế hệ thống Giới thiệu Phút Nêu số thông tin đề tài tập lớn tham gia Xây dựng hệ thống bán hàng cho cửa hàng thời trang nữ Phút Các vấn đề thảo luận Phút Các hoạt động hệ thống Những thuận lợi hạn chế hệ thống Các câu hỏi vấn 1) Toàn hoạt động bán hàng hệ thống cửa 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) hàng thao tác máy tính hay ghi chép văn Khi bắt đầu sử dụng hệ thống chị thời gian để sử dụng tốt chức hệ thống Trong tình sử dụng chị gặp khó khăn thao tác với hệ thống Hệ thống cửa hàng gặp trục trặc chưa?(Nếu có vấn đề ,có nghiêm trọng khơng) Chức hệ thống ràng buộc cần nâng cấp? Cửa hàng khắc phục cố gặp phải cách nào? Khách hàng có sử dụng hay đăng nhập vào hệ thống không? Chức bảo mật hệ thống ạ? Chị có thấy hệ thống cần phải xây dựng lại không ạ? 10) Theo chị cần thêm yêu cầu chức phi chức hệ thống? 2) Phút 3) Phút 4) Phút 5) Phút 6) Phút 7) Phút 8) Phút 9) Phút 10) Phút Câu hỏi từ người vấn Tổng hợp thông tin vừa thu thập qua câu hỏi vấn kết thúc vấn Người vấn: nhân viên kho hàng 1) Phút • Phút • 10 Phút Ngày : 01/9/2018 Phân tích thiết kế hệ thống Câu hỏi Câu 1: Toàn hoạt động bán hàng hệ thống cửa hàng thao tác máy tính hay ghi chép văn bản? Câu 2: Khi bắt đầu sử dụng hệ thống chị bao nhiều thời gian để sử dụng tốt chức hệ thống? Ghi Trả lời: Hoạt động bán hàng hệ thống cửa hàng đa phần thao tác máy tính, có vài việc ghi chép văn Trả lời: Mình khoảng tầm 10-15 ngày để sử dụng tốt thành thạo chức hệ thống Câu 3: Trong trình sử dụng, chị gặp Trả lời: Ban đầu thi thấy việc khó khăn thao tác với hệ nhập thông tin sản phẩm để đưa vào thống? kho khó khăn mình, thêm quản lí số lượng hàng vào kho hay lấy hàng từ nhà cung cấp nhỏ lẻ cho cửa hàng phức tạp Câu 4: Hệ thống cửa hàng Trả lời: Tất nhiên có rồi, gặp trục trặc chưa? (Nếu có vấn khơng nghiêm trọng quản lý có đề gì, có nghiêm trọng khơng?) thể giải Ví dụ việc truy cập vào hệ thống bị lỗi đơi đầu lọc có vấn đề nên việc đọc thông tin sản phẩm gây khơng khó khăn cho nhân viên Câu 5: Chức hệ thống Trả lời: Theo nghĩ chức ràng buộc cần nâng cấp? nhập thông tin sản phẩm để lưu vào máy tính có hàng Vì cửa hàng làm thủ cơng nên việc tốn nhiều thời gian sai sót đơi nhiều Câu 6: Cửa hàng khắc phục Trả lời: Mỗi có cố bên cố gặp phải cách nào? thường liên hệ với bên thứ ba (bên cung cấp hệ thống sở vật chất) tự xem xét lỗi đâu khắc phục cố nhỏ Câu 7: Khách hàng có sử dụng Trả lời: Tất nhiên khơng hay đăng nhập vào hệ thống hay nhiều thông tin bảo mật mà người khơng? ngồi khơng biết Câu 8: Chức bảo mật hệ thống Trả lời: Khơng tốt cho nào? nhân viên khơng có tài khoản riêng để truy cập vào hệ thống Câu 9: Chị có thấy hệ thống cần phải Trả lời: Mình nghĩ có, hệ thống cần xây dựng lại không ạ? nâng cấp bổ sung thêm số chức Phân tích thiết kế hệ thống Câu 10: Theo chị cần thêm yêu cầu chức phi chức cho hệ thống? • Trả lời: Theo thân thấy hệ thống cần tạo cho nhân viên tài khoản đăng nhập riêng để truy cập vào hệ thống, nhân viên thực nhiệm vụ để tránh làm sai lệch liệu Điều tra PHIẾU ĐIỀU TRA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG QUẦN ÁO THỜI TRANG NỮ Họ tên: ……………………………………………………………… ……… Ngày sinh: ……………………… Giới tính: ………………………………… Điện thoại :…………………………………………………………………… Email :……………………………………………………………… ……… Câu hỏi khảo sát: Cửa hàng sử dụng hình thức nhập, bán hàng hệ thống máy tính hay sổ sách? Máy tính Sổ sách Cần điều kiện để khách hàng đổi trả lại sản phẩm sau mua hàng? Đổi vòng ngày, sản phẩm tem chưa qua sử dụng, phiếu mua hàng Đổi vòng ngày, khơng tem khơng sao, phiếu mua hàng Đổi vòng ngày, sản phẩm tem, khơng thiết phải có phiếu mua hàng Đổi vòng 24 giờ, sản phẩm tem có phiếu mua hàng Bao lâu cửa hàng nhập hàng mới? tuần lần tháng lần Khi khách hàng yêu cầu sản phẩm Mỗi loại sản phẩm sản phẩm nhu cầu đặt hàng khách hàng Khi đầu đọc sản phẩm gặp trục trặc bạn cần thao tác để nhập mã sản phẩm vào hệ thống? Phân tích thiết kế hệ thống Bán sản phẩm theo giá tra hệ thống mà khơng cần nhập mã Khơng bán khơng nhập mã Nhập mã sản phẩm bàn phím máy tính Nguồn hàng nhập từ đâu? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Cần thao tác với hệ thống đổi sản phẩm cho khách hàng? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bạn xử lý gặp trường hợp khách hàng phàn nàn chất lượng sản phẩm? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Hệ thống có cần tài khoản đăng nhập khơng hay cần khởi động máy tính sử dụng hệ thống? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………… Nếu cần đăng nhập để sử dụng hệ thống dung tài khoản chung hay người có tài khoản riêng? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 10 Theo bạn hệ thống cửa hàng có cần bổ sung thêm thiết bị khơng? ………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………… …… Phân tích thiết kế hệ thống 1.1.3 Đối tượng khảo sát Nhân viên bán hàng 1.1.4 Kết sơ 1.1.4.1 Tổ chức • Địa chỉ: 93_Hồ Tùng Mậu_Cầu Giấy _Hà Nội • SĐT: 0933723555 • Website: 92wear.vn • Facebook: 92WEAR - 1.1.4.2 Lịch sử • Shop hình thành vào cuối năm 2011 • Tính đến shop có 13 chi nhánh dải khắp thành phố Hà Nội với số lượng nhân viên vào khoảng 100-123 1.1.4.3 Hoạt động kinh doanh • Bán mặt hàng quần áo cho phụ nữ với đầy đủ mẫu mã, kiểu loại phụ hợp với lứa tuổi 1.1.4.4 Quy định hệ thống: Điều 1: Biểu thời gian làm việc • Ca sáng :8h-12h (4 tiếng) • Ca chiều :12h-18h (6 tiếng) • Ca tối: 18h-22h (4 tiếng) • Số ngày làm việc tuần: T2-CN • Yêu cầu nhân viên làm Điều 2: Ngày nghỉ nhân viên • Một tháng nghỉ 4b (khơng liền nhau) • Nghỉ ngày Tết Âm lịch theo quy định Shop Điều 3: Quy định làm việc • Tất nhân viên phải mặc đồng phục cửa hàng • Thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, động, nhanh nhẹn, trung thực • Không làm việc riêng không liên quan đến cơng việc • Phải giữ vệ sinh nơi làm việc Điều 4: Lương thưởng • Lương: 20k/h + doanh số + lễ tết + Thưởng thái độ làm việc tốt Điều 5: Quy định việc đổi trả sản phẩm • Khách giữ hóa đơn để đổi trả ngày Phân tích thiết kế hệ thống 10 Khách hàng phép đổi sản phẩm với giá tiền lớn sản phẩm đổi • Hàng chưa qua sử dụng ngun tem mác • Đổi trả tại sở mua hàng • 1.1.5 Các tài liệu thu thập Biểu mẫu: PHIẾU THANH TOÁN Biểu mẫu: PHIẾU NHẬP KHO Phân tích thiết kế hệ thống 69 4.6.2 Biểu đồ lớp hình ThongtinDonhangscreen
- Xem thêm -

Xem thêm: PTTKHTHỆ THỐNG BÁN HÀNG QUẦN ÁO, PTTKHTHỆ THỐNG BÁN HÀNG QUẦN ÁO, Chương 1. Khảo sát hệ thống, 1 Khảo sát sơ bộ, 2 Khảo sát chi tiết, Chương 2. Mô hình hóa use case, 1 : Biểu đồ use case, 2 Mô tả chi tiết các use case, Chương 3: Phân tích use case, Chương 4:Thiết kế giao diện, Giao diện use case < Quản lý nhân viên ><Nguyễn Thị Ngọc>, Giao diện use case <Báo cáo thống kê ><Nguyễn Thị Ngọc>, Giao diện use case <Quản lí hàng hóa ><Nguyễn Thị Thanh Thúy >, Giao diện use case <Quản lí đơn hàng ><Nguyễn Thị Nga>, Giao diện use case < Quản lý nhập hàng ><Bùi Thị Ninh>, Giao diện use case < Quản lý xuất hàng ><Bùi Thị Ninh>, Giao diện use case < Quản lý Nhà cung cấp ><Bùi Thị Ninh>

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay