Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Tập chép: Mẩu giấy vụn. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:23

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ (TẬP CHÉP) MẨU GIẤY VỤN I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Chép lại trích đoạn truyện “Mẩu giấy vụn” Viết nhớ cách viết số tiếng có vần âm đầu, dễ lẫn: Ai/ay, s/x, hỏi/thanh ngã - Trình bày viết đẹp, viết tốc độ - Giáo dục tính cẩn thận, óc thẩm mĩ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV:Bảng phụ viết đoạn văn cần chép - HD: VBT, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A Kiểm tra cũ - Viết: Tìm kiếm, mỉm cười, hiếu học H: Lên bảng viết (Lớp viết bảng con) (2 em) H + G: Nhận xét, đánh giá B Bài Giới thiệu (1') G: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học Hướng dẫn nhìn - viết (8') a Hướng dẫn học sinh chuẩn bị - Đọc G: Đọc tả (1 lần) H: Đọc (2 em) - Nắm nội dung G: Nêu câu hỏi nội dung đoạn tả H: Phát biểu (2 - em) H + G: Nhận xét - Nhận xét tượng tả: G: Câu tảdấu phẩy? - Tìm thêm dấu câu khác tả? H: Phát biểu (1 - em) H + G: Nhận xét bổ xung G: Hướng dẫn cách trình bày - Luyện viết tiếng khó: Bỗng, mẩu giấy, sọt rác… b Viết tả H: Viết bảng từ khó (Cả lớp) G: Quan sát, nhận xét, uốn nắn… G: Đọc viết (1 lần) H: Nhắc lại cách trình bày (1 em) H: Chép tả (Cả lớp) G: Đi bàn quan sát, uốn nắn… c Soát lỗi, chữa lỗi, chấm điểm (5') G: Đọc (2 lần) H: Tự soát lỗi G: Chấm điểm, nhận xét số (7 bài) Hướng dẫn làm tập * Bài (4') H: Nêu yêu cầu BT (1 em) Điền ay vào chỗ trống G: Giúp học sinh nắm yêu cầu BT a) … H: Làm VBT b) … H: Lên bảng chữa (2 em) c) … H + G: Nhận xét, đánh giá * Bài (4') H: Nêu yêu cầu bt (1 em) Chọn từ ngoặc đơn điền vào chỗ trống G: Giúp học sinh nắm yêu cầu bt H: Lên bảng làm (2 em) a) H: Dưới lớp làm vbt H + G: Nhận xét, đánh giá Củng cố, dặn dò (3') H: Nhắc tên (1 em) G: Logic kiến thức học - Nhận xét học - Về nhà ơn bài, viết lại từ khó ... biểu (2 - em) H + G: Nhận xét - Nhận xét tượng tả: G: Câu tả có dấu phẩy? - Tìm thêm dấu câu khác tả? H: Phát biểu (1 - em) H + G: Nhận xét bổ xung G: Hướng dẫn cách trình bày - Luyện viết tiếng. .. viết tiếng khó: Bỗng, mẩu giấy, sọt rác… b Viết tả H: Viết bảng từ khó (Cả lớp) G: Quan sát, nhận xét, uốn nắn… G: Đọc viết (1 lần) H: Nhắc lại cách trình bày (1 em) H: Chép tả (Cả lớp) G: Đi bàn... H: Lên bảng chữa (2 em) c) … H + G: Nhận xét, đánh giá * Bài (4') H: Nêu yêu cầu bt (1 em) Chọn từ ngoặc đơn điền vào chỗ trống G: Giúp học sinh nắm yêu cầu bt H: Lên bảng làm (2 em) a) H: Dưới
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Tập chép: Mẩu giấy vụn. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Tập chép: Mẩu giấy vụn. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay