Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Tập chép: Mẩu giấy vụn. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:23

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ (Tập chép): MẨU GIẤY VỤN I MỤC TIÊU: - Chép xác tả, trình bày lời nhân vật bài, - Làm tập (2 số dòng a,b,c); BT3a * Giao tiếp, lắng nghe tích cực, tìm kiếm xử lí thơng tin II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ viết sẵn đọan tập chép III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ : - Đọc cho HS viết: tìm kiếm, ngẫm nghĩ, tiếng - học sinh lên bảng ve - Cả lớp viết bảng - Nhận xét – Ghi điểm B Bài : 1.Giới thiệu bài: Trực tiếp, ghi đề - Lắng nghe Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép a.Hướng dẫn chuẩn bị: - GV đọc đoạn chép lần -1 học sinh đọc lại - Đoạn văn chép tập đọc nào? - Mẩu giấy vụn - Bạn gái làm gì? - Bạn gái nhặt mẩu giấy bỏ - Bạn gái nghe thấy mẩu giấy nói gì? vào thùng rác - Mẩu giấy nói: “ Các bạn ! Hãy - Câu có dấu phẩy? - Tìm thêm dấu câu khác có bài? bỏ vào sọt rác” - Hai dấu phẩy - Dấu chấm, dấu hai chấm, dấu gạch ngang, dấu ngoặc kép, dấu chấm than * Hướng dẫn viết đúng: bỗng, mẩu giấy, nhặt -2 HS lên bảng, lớp viết bảng lên, sọt rác,… b Học sinh chép vào : -Yêu cầu HS chép - Đọc cho HS sốt lại viết - Nhìn bảng chép vào c Chấm chữa lỗi : - HS kiểm tra lại viết - Đọc câu cho học sinh dò theo chữa lỗi - Thu chấm đến - Đổi chấm lỗi 3.Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập Bài : - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Gọi HS lên bảng làm - Điền vào chỗ trống / ay: - Nhận xét – ghi điểm - HS lên bảng làm, lớp làm vào Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Gọi HS lên bảng làm -1 HS đọc -Nhận xét – ghi điểm - HS lên bảng làm, lớp làm vào Củng cố – Dặn dò : - Về nhà chữa lỗi có - Xem trước bài: “Ngơi trường mới” - Nhận xét tiết học - Lắng nghe ... chép tập đọc nào? - Mẩu giấy vụn - Bạn gái làm gì? - Bạn gái nhặt mẩu giấy bỏ - Bạn gái nghe thấy mẩu giấy nói gì? vào thùng rác - Mẩu giấy nói: “ Các bạn ! Hãy - Câu có dấu phẩy? - Tìm thêm dấu. .. có bài? bỏ tơi vào sọt rác” - Hai dấu phẩy - Dấu chấm, dấu hai chấm, dấu gạch ngang, dấu ngoặc kép, dấu chấm than * Hướng dẫn viết đúng: bỗng, mẩu giấy, nhặt -2 HS lên bảng, lớp viết bảng lên,... động 2: Hướng dẫn HS làm tập Bài : - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Gọi HS lên bảng làm - Điền vào chỗ trống / ay: - Nhận xét – ghi điểm - HS lên bảng làm, lớp làm vào Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Tập chép: Mẩu giấy vụn. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Tập chép: Mẩu giấy vụn. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay