Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Tập chép: Mẩu giấy vụn. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:23

Giáo án Tiếng Việt CHÍNH TẢ (TẬP CHÉP) MẨU GIẤY VỤN A-Mục đích yêu cầu: -Chép lại đoạn trích truyện "Mẩu giấy vụn" -Viết nhớ viết số tiếng có vần, âm đầu, dễ lẫn: ai/ay; s/x B-Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết đoạn văn cần tập chép Vở BT C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: Gọi HS viết: tìm kiếm, mỉm cười, long lanh, non nước,… Bảng Nhận xét Nhận xét - Ghi điểm II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: Hôm em tập chép lại đoạn trích truyện "Mẩu giấy vụn" 2-Hướng dẫn tập chép: -GV treo bảng có đọan tập chép Quan sát -GV đọc mẫu HS đọc lại +Câu tảdấu phẩy? dấu phẩy +Tìm dấu câu khác tả? , ;, -, " ", ! -Hướng dẫn HS luyện viết từ khó: bỗng, mẩu giấy, nhặt lên, sọt rác,… Bảng -Hướng dẫn HS nhìn bảng chép Chép -Chấm bài: 5-7 3-Hướng dẫn làm tập: -BT 2/50: Gọi HS đọc đề Điền ai, ay Hướng dẫn HS điền: Nhận xét a) Mái nhà, máy cày b) Thính tai, giơ tay c) Chải tóc, nước chảy -BT 3a/50: Hướng dẫn HS điền chữ ngoặc đơn vào Đọc đề Tự làm chỗ trống: vào Đọc nhận xét Tự a) Sa xuống, xa xôi, phố xá, đường sá chấm III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Gọi HS viết lại: giơ tay, sọt rác -Về nhà luyện viết thêm - Chuẩn bị sau - Nhận xét Bảng ...-Chấm bài: 5-7 3-Hướng dẫn làm tập: -BT 2/ 50: Gọi HS đọc đề Điền ai, ay Hướng dẫn HS điền: Nhận xét a) Mái nhà, máy cày
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Tập chép: Mẩu giấy vụn. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Tập chép: Mẩu giấy vụn. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay