Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Tập chép: Mẩu giấy vụn. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:23

Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ: TẬP CHÉP MẨU GIẤY VỤN I – MỤC TIÊU - Chép lại trích đoạn truyện - Viết nhớ cách viết số tiếng có vần, âm dễ lẫn: ai/ ay; ?/ II - ĐỒ DÙNG Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: Gọi hs lên bảng, lớp viết vào giấy nháp: long lanh, non nước, chen chúc, lỡ hẹn, tìm kiếm B, Bài mới: Giới thiệu bài: Giáo viên nêu mục đích yêu cầu tiết học Hướng dẫn tập chép a, Hướng dẫn hs chuẩn bị: Giáo viên đọc đoạn chép lần , gọi hs đọc lại Hướng dẫn Hs nhận xét: câu đầudấu phẩy?(2dấu phẩy ) Tìm thêm dấu câu khác tả?(chấm, hai chấm ,gạch ngang ngoặc kép ,chấm than ) Hướng dẫn hs luyện viết số từ: bỗng, mẩu giấy, nhặt lên, sọt rác b, Học sinh chép vào c, Chấm, chữa Hướng dẫn làm tập tả - Bài :Gọi hs đọc yêu cầu Cả lớp làm vào nháp, hs lên bảng làm Gọi hs đọc kết lớp giáo viên nhận xét - Bài 3: giáo viên nêu yêu cầu Cả lớp làm vào nháp, hs lên bảng làm Gọi hs đọc kết lớp giáo viên nhận xét Củng cố dặn dò Giáo viên nhận xét tiết học ... số từ: bỗng, mẩu giấy, nhặt lên, sọt rác b, Học sinh chép vào c, Chấm, chữa Hướng dẫn làm tập tả - Bài :Gọi hs đọc yêu cầu Cả lớp làm vào nháp, hs lên bảng làm Gọi hs đọc kết lớp giáo viên nhận... đọc kết lớp giáo viên nhận xét - Bài 3: giáo viên nêu yêu cầu Cả lớp làm vào nháp, hs lên bảng làm Gọi hs đọc kết lớp giáo viên nhận xét Củng cố dặn dò Giáo viên nhận xét tiết học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Tập chép: Mẩu giấy vụn. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Chính tả Tập chép: Mẩu giấy vụn. Phân biệt aiay, sx, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay